Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků a s podporou vlády propaguje úchylné pohádky. Děti přebírají vnější vzory nekriticky, jde o homosexuální programování dětí a likvidaci národa!

Pád západní společnosti do marasmu sebezničení nabírá na obrátky. Již jsme vás informovali o záměrech homosexuální lobby pronikat do našich škol a školek s propagací homosexuality za mlčení katolické církve a v podstatě i přímé spoluúčasti českého státu prostřednictvím ministerstva kultury a ministerstva pro práva menšin. Vzhledem ke své praktické zkušenosti s lidskou psychikou vás, vážení čtenáři, chci upozornit na naprostou zrůdnost tohoto vývoje, který začíná plíživě zasahovat už i české děti a mládež.

Na jednu věc si možná zvyknete: Totiž když se vaše dítě před vámi objeví s partnerem stejného pohlaví a bude si nárokovat vaši toleranci a uznání pro tento svůj vztah. A že se tohle bude dít ve velkém, čtěte níže a naprosto tomu věřte.

Napodobovací pud dětí velmi dobře znají všichni rodiče

Dětská psychika je skutečně limitována / programována výchovou v rodině, později ve škole a společnosti a bude-li napadána v samotném základu například výchovou v tzv. rodině bez přítomnosti mužského nebo ženského elementu, může ji to změnit k nepoznání. Oproti vám, kteří si uchováváte jako heterosexuálové stále možnost dosažení klíčového smyslu lidského života na Zemi » /čili dopracování se do stavu rovnováhy mužských a ženských energií v sobě/, si homosexuálně naprogramované děti o možnosti práce na svojí psychice s cílem tzv. znovuzrození sebe sama v duchu a tudíž i „spasení“ svých homosexuálně nadaných duší budou moci jen nechat zdát.

Heterosexualita či homosexualita není pouze funkcí toho, v jakém prostředí člověk vyrůstá. Je dána i záznamy v podvědomí a nadvědomí z minulých životů a do homosexuální rodiny můžete být jako duše ponořeni třeba proto, abyste se naučili v obtížných podmínkách každodenního tlaku tuto odmítat. Ale většinově je skutečně možno počítat s tím, že vrozená heterosexualita daná vývojem v minulých životech je silně ohrožena nevytvořením si bloku k homosexualitě v životě tomto. A kdo vám z rodičů táta a táta a máma a máma tento blok vytvoří?

Nemluvě o tom, že tihle genderoví šílenci zmanipulovaní levicovou ideologií Agendy 2030 chtějí využít přirozeného dětského odporu vyvíjejícího se ega k tomu, aby ho postavili proti vašemu egu i v téhle klíčové oblasti života. To samozřejmě povede k neporozumění a rozporům v rodině a vše se promítne do toho, že nikomu tady nebudou zbývat síly, aby řešil cokoli jiného než vlastní problémy. A to přece přejí všichni ti, čo kradnů, i ten, čo eště predsa nikdy nič neukradol, aby pro to své handrkování o to, kdo z vašich daní přemístí do svých kapes více, měli klid a pohodu.

Připustíte-li, aby se tohle těm grázlům ve vedení tohoto státu a jeho politických stran za současného mlčení těch idiotů, kteří se jako církevní hodnostáři staví do role vašich duchovních vůdců, skutečně podařilo, pak se vydáváte na cestu likvidace vlastního lidského rodu a podstaty svého bytí jako osob, rodu a národa. Jste jim příliš nepohodlní, převzdělaní a vidíte jim do karet. Pasáci koz, na drogách závislí a psychicky deprivovaní lidé potíže nedělají. Vaši politici jsou na výplatních páskách těch, kteří chtějí prostě uvolnit váš životní prostor pro své vlastní vyvolené nejenom spojováním jejich genů s geny vašimi, ale i zabráněním dalšího pokračování vašeho rodu a tím i tohoto národa.

Můžete mlčet. Ale pak se řítíte do záhuby. Volíte si svou cestu sami!

Podívejme se teď na pár hororových faktů z budování onoho „krásného“ nového světového pořádku, jak o tom  referuje AEN:


Likvidace národa skrze propagaci homosexuality dětem — s posvěcením socanské vlády a za mlčení papežské církve

Podprahová propagace homosexuality: V dětech se fanatičtí sluníčkáři snaží vzbudit dojem, že homosexualita je správná věc. Viz text v obrázku.
Podprahová propagace homosexuality: V dětech se fanatičtí sluníčkáři snaží vzbudit dojem, že homosexualita je správná věc. Viz text v obrázku.

Česká nezisková organizace Hate Free Culture prolomila další tabu. Na svém webu uveřejnila recenzi na novou dětskou knihu (pro děti od 3 do 6 let) s názvem Král a Král a rodina, která propaguje homosexualitu. Je to pokračování předchozí knihy Princ a Princ, kterou do ČR z Holandska přivezla a do češtiny přeložila Adéla Elbel [1]. Knihy pochází od lesbické autorské dvojice z Holandska, Lindy de Haan a Stern Niljand. Překladatelka studuje na Masarykově univerzitě v Brně a za tuto úchylnou a pro dětský vývoj nebezpečnou knihu dostala od akademiků na škole jakousi cenu, uvádí HateFree.

Ze svých daní platíme zrádce, kteří ničí budoucnost národa

Vysoká škola by měla okamžitě přijít o akreditaci a o celou kauzu by se měli zajímat i politické špičky v ČR. Jak je možné, že vysoké školství, které je dotováno z peněz daňových poplatníků, podporuje a dokonce oceňuje překládání knih, které propagují sexuální deviaci předškolním dětem? Copak nikdo z nich nečetl Freuda? Junga? Děti nesmí s tématikou homosexuality přijít do styku, jinak takové chování přijmou za své. Dítě neví, co je správné, normální a morální. To se musí naučit od rodičů, ale ve druhé fázi ve školce a následně ve škole.

Dítě není osobnost, je to tvárný materiál a programovací jednotka, která čeká na to, až bude řádným způsobem naprogramována, tzn. vychována. Dítě ve věku 2 až 6 let si vytváří a přebírá základní morální, etické a kognitivní principy.

Homo-pohádky pro nejmenší už jsou na cestě do mateřských škol v ČR

Podle Adély Elbel vyšla první kniha v ČR v nákladu 2.000 výtisků a náklad byl rozebrán. Na dětskou knihu je to prý vysoké číslo. Tak nevím, nejsem knihkupec, ale dětí je v ČR určitě víc než 2.000, takže zase tak velký a impresivní náklad to není, naštěstí. Náklad byl zafinancován crowdfundingovou komunitou HitHit, takže to je jediná pozitivní zpráva, že kniha vyšla ze peníze funderů, nikoliv za peníze daňových poplatníků. Neodvažuji si představovat, jak tato kniha dětem vysvětluje, kde se berou děti. Pokud kniha zůstane u modelu čápa a vrány, tak to bude ještě přijatelné. Jenže propagace takové knihy na HateFree serveru je poněkud jiná liga. Ozvala se nám dnes totiž do redakce paní, zástupkyně ředitelky mateřské školy v západních Čechách, s ohledem na bezpečnost raději neuvádím název městečka, aby neměla problémy. Právě na základě jejího podnětu vznikl tento článek. Sdělila nám do redakce, že jejich školka byla kontaktována „koordinátorem“, který jezdí po školkách a školách s nabídkami knih, cédéček a pomůcek a právě tento člověk jim nabízel před-objednávku na knihu Král a Král a rodina, že je to kniha, která je v souladu s metodickým plánem předškolní výchovy podle MŠMT.

Školka podle slov naší čtenářky nic neobjednala, protože i ředitelka má strach z reakce rodičů, co by se stalo, kdyby se to dozvěděli. Jenže stejně tak může dojít k tomu, že čtení takovýchto knih se dostane do metodického plánu pro předškolní výchovu povinně a tyto propagace a recenze na HateFree jsou pouze nahozenou udičkou, která má tento typ literatury prosadit do předškolní výchovy. Na tomto místě bych chtěl důrazně varovat všechny rodiče, aby zajistili plnou spolupráci s vedením školky, kam posílají své předškolní děti, aby ředitelka školky zaručila, že výchova jejich dětí bude probíhat v duchu tradiční rodiny, kterou tvoří máma jako žena, táta jako muž a dítě.

V žádném případě nesmí být dětem předčítány tyto nebezpečné programovací knihy, které se zapíšou dětem do jejich nízkého protokolu v mozku /podvědomí/ na úrovni kognitivního vnímání okolí. Co se stane s dítětem, pokud toto programování selže, nebo je narušeno nesprávným elementem, to můžete zhlédnout v děsivém videu níže.

Další důkaz o tom, co každý rodič dobře ví

Děsivé video o tom, jak dopadne dítě, které bylo vystaveno během útlého dětství špatným vzorům

Ukrajinská dívka Oxana Malaya, která se narodila v roce 1983, byla svojí matkou hrubě zanedbávána a většinu času ji vychovávali psi, matka nebyla doma. Právě ve věku, kdy se ustanovují kognitivní procesy dítěte, zhruba od věku 2 let, je dítě a jeho mozek dostatečně vyvinutý a připravený k procesu tzv. imprint projekce, tedy programování pomocí vštěpování vzorů získaných z okolí. Dívka vyrůstala se psy a převzala po nich motorické pohyby, chůzi po čtyřech, komunikaci formou štěkání a volní projevy, které náleží psům. Tento případ hrubého porušení výchovy ovšem poskytl důkaz antropologům o tom, že vzpřímená chůze člověka není přirozeně daná narozením, ale je přejata jako vzor od rodičů a dalších osob v okolí dítěte, které se pohybují vzpřímeně a dítě se snaží jejich pohyb napodobit. Dítě samo zkouší se postavit, ale nikoliv proto, že by k tomu mělo biologické nutkání formou nepodmíněného reflexu, ale proto, že v tomto útlém věku kojence začíná mozek dítěti v rámci protokolu přežití vysílat do hypothalamu signály, že v zájmu přežití se musí přizpůsobit a chovat se jako bezprostřední vzory v jeho okolí.

Pokud tyto vzory (C. Jung — studie Vzory v nás) jsou pokřiveny, změněny, zkorumpovány, potom dítě tyto porušené deviantní vzory převezme za své

Je to stejné, jako když se rozhodnete pořídit kopii poškozené nahrávky. Kopie bude porušená stejně jako originál. Výchova dětí v prostředí homosexuálních vzorů vychová z dětí homosexuály, tzv. preferenční homosexuály. Právě Holandsko je průkopníkem. Muži, kteří si nenajdou ženu, se vrací ke svým kamarádům ze školy a žijí spolu. Během několika měsíců společného života k nim dojde k sexuálnímu styku, protože společně chodí na fotbal, doma se společně dívají na porno a od této fáze přechází muži k homosexuálnímu styku stejně, jako vězni v mužských věznicích. V mužích, kteří vyrůstali v homosexuálních rodinách, není v mozku zakódovaný blokační signál, který heterosexuálovi blokuje jakoukoliv myšlenku na muže, protože v podvědomí ji považuje za zvrácenou.

Chtějí vám přeprogramovat vaše děti, aby neodporovaly homosexualitě!

Dienstbierova chobotnice "HateFree" řádí v ulicích i na úřadech. Nezisková chapadla se sápou po majetku. Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti stála téměř 40 miliónů korun, vyplývá z webu Agentury pro sociální začleňování. Z této částky šlo osm miliónů korun ze státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu vlády a zbytek byl z Norských fondů.
Dienstbierova chobotnice „HateFree“ řádí v ulicích i na úřadech. Nezisková chapadla se sápou po majetku. Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti stála téměř 40 miliónů korun, vyplývá z webu Agentury pro sociální začleňování. Z této částky šlo osm miliónů korun ze státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu vlády a zbytek byl z Norských fondů.

Masarykova univerzita v Brně to podporuje, neziskovka  financovaná z Úřadu vlády a Norských fondů to propaguje!!

Tento programovací blok se u zdravého muže obvykle prolamuje jen velmi těžko, obvykle jen ve stísněném a násilném prostředí věznic. Pokud ale dítě přijme v útlém věku za vzor homosexuálního muže A jako otce a homosexuálního muže B jako fiat-matku, potom se model muž a muž stane pro dítě normálním vzorem a blok se v mozku nevytvoří. Neshledá na tomto vzoru nic závadného, stejně jako dítě vyrůstající se psy neshledá nic závadného na svém štěkání a běhání po čtyřech. Nedokáže pochopit, proč by to bylo závadné. Kromě toho, že nemohou mít děti. Ale to už neplatí.

Patička webu HateFree, sponzoři neziskovky patří mezi dobře známé, neslavně proslulé "firmy": Agentura pro migranty a "pobírače dávek z povolání", Úřad vlády, EEA Granty (Norské fondy) a Kavčí hory.
Patička webu HateFree, sponzoři neziskovky patří mezi dobře známé, neslavně proslulé „firmy“: Agentura pro migranty a „pobírače dávek z povolání“, Úřad vlády, EEA Granty (Norské fondy) a Kavčí hory.

Děti nemohou mít přímou biologickou cestou, ale v Holandsku už mohou mít dítě přes proxy matku, jejíž vajíčko oplodní geneticky upravené sperma, které obsahuje genetický materiál obou mužů. Zákrok hradí holandské pojišťovny. Žena dítě porodí, ale do výchovy jde oběma mužům. Jelikož dítě má jejich geny, má zároveň jejich homosexuální geny a biologická matka je vymazána z databáze kliniky podle zákona. Dítě je v drtivé většině případů následně také homosexuální, statistika se v Holandsku o tomto nevede, je to zakázáno. Asi vědí, proč.

Vystavování dětí v útlém věku homosexuálním vzorům, literatuře, filmům nebo výchově je zločin

Pro ochranu tradiční rodiny je nutné, aby byly přijaty zákony na ochranu genomu a propagace homosexuality před dětmi a mládeží aby byla zakázána zákonem stejně jako v Ruské federaci. Je třeba vyvinout společenské úsilí k ostrému odsouzení a opovržení lidmi, kteří propagují homoagendu namířenou proti nejmenším, proti našim dětem. Nechceme, aby naše děti převzaly vzory po psech nebo po homosexuálech. Imprint dítěte musí proběhnout korektně a musí v něm být ukotveny základní a zdravé rysy definované tradiční rodinou.

Nedovolte, aby se literatura propagující deviace dostala do blízkosti nejmenších.

Hlaste nám do redakce případy, kdy se ve školkách nebo školách setkáte s propagací homoagendy. Tyto procesy musí být zastaveny za každou cenu. Stejně tak platí, že i politici, kteří se budou ucházet o vaši důvěru v říjnu, by měli dát jasně najevo, jak hodlají zakročit proti vysokým školám a neziskovým organizacím, které propagují šíření homoagendy do blízkostí předškolní mládeže. Škola, která toto prosazuje, by měla přijít o akreditaci. Celou kauzu je třeba přenést do politické roviny v ČR. Chtějí z vašich dětí vychovat a naprogramovat devianty, a to už rovnou v předškolním věku.

Zločinci z neziskovky HateFree propagují deviantní programování dětí dlouhodobě

Zločinci z neziskovky propagují deviantní programování dětí dlouhodobě. | Ministr pro lidská práva Jan Chvojka říká že ho mj. naštvalo video, v němž zhruba dvacetiletý kluk vysvětluje pětiletému bratrovi, že je gay a jednou si vezme muže. „To mě trošku uráželo. Spíš to totiž zavánělo zneužíváním malého chlapce ke zviditelnění toho staršího a k propagaci nějaké myšlenky. V pěti letech totiž samozřejmě nemůžete rozumět tomu, co je svazek mezi mužem a ženou nebo mužem a mužem,“ míní Chvojka. Podle jeho slov totiž, když by v osmnácti letech řekl svému výrazně mladšímu bratrovi, že se ožení s mužem, asi by mu také tleskal. „Ale to by dělal i v případě, že bych mu oznámil, že si hodlám vzít Bobíka či Fifinku ze Čtyřlístku. Nepochopil jsem, proč tam HateFree takové věci věší.
Zločinci z neziskovky propagují deviantní programování dětí dlouhodobě. | Ministr pro lidská práva Jan Chvojka říká že ho mj. naštvalo video, v němž zhruba dvacetiletý kluk vysvětluje pětiletému bratrovi, že je gay a jednou si vezme muže. „To mě trošku uráželo. Spíš to totiž zavánělo zneužíváním malého chlapce ke zviditelnění toho staršího a k propagaci nějaké myšlenky. V pěti letech totiž samozřejmě nemůžete rozumět tomu, co je svazek mezi mužem a ženou nebo mužem a mužem,“ míní Chvojka. Podle jeho slov totiž, když by v osmnácti letech řekl svému výrazně mladšímu bratrovi, že se ožení s mužem, asi by mu také tleskal. „Ale to by dělal i v případě, že bych mu oznámil, že si hodlám vzít Bobíka či Fifinku ze Čtyřlístku. Nepochopil jsem, proč tam HateFree takové věci věší.

Zdroje:

Údajná „kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“ stála téměř 40 miliónů korun, vyplývá z webu Agentury pro sociální začleňování. Z této částky šlo osm miliónů korun ze státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu vlády a zbytek byl z Norských fondů.

  • https://www.novinky.cz/domaci/428692-projekt-hatefree-uplne-nekonci-cesko-by-muselo-vracet-penize-z-norskych-fondu.html

Příroda dává jasnou odpověď

Prostý selský rozum dává jasnou odpověď — příroda spěje k účelnosti a přežití druhu. Prostý selský rozum také říká, že homosexuální živočich jaksi nemá budoucnost… Jak tedy můžete věřit těm lhářům, co se vám snaží nakukat, že homosexualita je v pořádku a v souladu s přírodou?

Ano, můžete ji tolerovat a dávat dětem za příklad… pokud je vaším cílem vymření vašeho rodu. Víte jistě, že tohle chcete? Ano?