Pravidla soužití dvou vnitřních bytostí ve vás v přechodovém pásmu Stromu života 7

V pokračování seriálu „Dualita lidského bytí“ se spolu podíváme do praxe soužití obou bytostí ve vás, které se vypracovaly až k pokusu o návrat do Jednoty sebe sama a překonávají /tu úspěšněji, tu méně úspěšně/ onu přechodovou část Stromu života spojeny spolu v jediné duši a jediné multidimenzionální auře člověka této Země.

BŮH S BOHYNÍ VE VÁS
SI MOC NEROZUMÍ

Je tu žena /ženské energie/, která šplhá po Stromě života z temné /nízkovibrační, hmotné/ strany směrem vzhůru a je tu muž /mužské energie/, které jdou shora naproti ku pomoci hozenými světelnými lany.

A je tu duše, tedy vy sami se svým denním vědomím tak, jak sami sebe na tomto světě vnímáte. Duše ty dva spojuje do jediné bytosti tak, jak se člověk sám sobě jeví. Ale to už je předmětem první, nejzákladnější lidské iluze. Iluze o sobě samém.

Pokud uznáte za vhodné, připomeňte si prosím dříve zmíněnou vizi Stromu života » zveřejněnou v textu s názvem „Jak se Bůh a satan stali pedagogy ve velké škole života aneb skutečný význam příběhu Adama a Evy z Genesis 5“. Považuji to za důležité a dnes to vše dáme do souvislosti s tím, o čem to všechno vlastně tady na Zemi je.

A pojďme do toho rovnou: Ano, milí čtenáři, každý z vás, ať již jste ochotni to přijmout nebo nikoli, máte ve svém nitru obě dvě tyto bytosti s vlastními vibračně rozdílnými vědomími.

Vy sami jako lidé fungujete prostřednictvím svého tzv. součtového vědomí duše, na jejímž /a tedy vašem/ prožívání tohoto světa se spolupodílí svými vstupy jednak obě tato samostatná vědomí ega a ducha, jednak nejrůznější pozitivní i negativní vstupy energií z okolí, do kterého je váš život zde zasazen.

Žijete v tomto světě někdy vedeni programem lásky svého ducha. To jsou chvíle, kdy máte všechny a všechno rádi a prožíváte sami nebo s okolím emoce pozitivní, radost, lásku a  pocity sjednocení s okolím. Ale vzpomeňte si na události svého života: najednou bác, přijde nepříznivá zpráva, třeba vám zatelefonují, že vám onemocněla maminka a odvezli ji do špitálu. Věčně ustarané, věčně nějakou katastrofu očekávající a věčně se bojící ego převezme okamžitě vládu nad vaší duší, tedy nad vámi, skvělé okamžiky pohody a štěstí jsou pryč a vy prožíváte spolu s egem jeho strachy a negativitu.

Podobně tomu je, když po něčem moc toužíte a současně máte strach, že vám to nemusí vyjít. Váš vnitřní muž je optimisticky naladěn, vaše vnitřní žena se klepe nervozitou. A vy jako člověk lítáte emocionálně nahoru a dolů jak dětská hračka „jojo“. Situace se dále komplikuje, pokud současně do hry ve vašem mikrokosmu vstupují další faktory, například zásahy lidí a událostí zvenčí, které zesilují některý z obou přístupů.

A protože podobně jako v reálném světě i v hádkách vašeho vnitřního muže a vnitřní ženy má vždy žena vrch, jsou to emoce negativity, které při tomto souboji náhledu na věc jako duše prožíváte.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Bytost zdola — podvědomí — ego

Podívejme se nejdříve blíže na bytost ega, Ona bytost /ženská energie, žena, ego/ lezoucí zdola se touží dostat zpět do svého duchovního domova, který kdysi opustila. Má vlastní nízkovibrační vědomí vašeho hmotného těla se sídlem v četných nervových uzlinách situovaných na třetí čakře v solar plexu a její vědomí je běžně označováno jako podvědomí.

Vy ji obvykle znáte podle projevů negativity ve vašem životě jako ego. Jeho základním programem, odpovídajícím úrovni nízkých vibrací, ve kterých se běžně vědomí ega pohybuje, je „negativní“ program „sobectví a oddělenosti“.

Má v sobě obsaženy veškeré zkušenosti ze života v minerální, rostlinné a zvířecí říši a je proto ve vás výhradní nositelkou všech možných strachů, depresí či úzkostí spojených se životem v této pozemské realitě.

Dobře o něm víte, tedy o tom vědomí ega situovaném v břiše.  Jistě se vám někdy „svíraly útroby strachem“ nebo vám bylo z nervozity /a tedy prožívané negativity/ špatně od žaludku. A co žaludeční vředy, které fasujete, prožíváte-li intenzívní stres po delší dobu? A co klasická běhavka, když se hódně něčeho bojíte nebo prožíváte nebo se chystáte prožívat něco velmi nepříjemného? Všechny tyhle klasické nepříliš žádoucí projevy těla mají své centrum kde? Ano, na orgánech třetí čakry, místem sídla ega. Přesně tam!

Bytost shora — duch

A dostáváme se k bytosti ducha. Ona bytost shora /mužské energie, muž, duch/ toužící po tom, aby hozením světelného lana /tedy spojením v jednom těle/ pomohla té druhé bytosti lezoucí zdola, je bytostí duchovního světa.

Je to ta bytost duchovního světa, o které jsme si už dříve řekli, že byla původně jako duchovní sraženina spící nesebevědomou bytostí na hranici jemnohmotných a duchovních světů a nemohla se tam už dále vyvíjet.

Teprve nyní, ve spojení s partnerkou /ženskými energiemi/ v hmotném těle a ponořen do nízkých vibrací hmotného světa, pod působením hrubých impulsů zdejší sféry se onen duch v člověku po mnoho inkarnací postupně probouzí k plnému duchovnímu vědomí.

Samotným impulsem k vývoji ducha je zde přímý kontakt se sférou živočišného /zvířecího/ života, která stojí energeticky naprosto na opačné straně vibračního spektra. Tato situace vnáší do soužití ducha a ega potřebné napětí nutné k vývoji.

Základním programem duchovního vědomí ve vás /odpovídajícím vysoké úrovni vibrací, v nichž se duch pohybuje/ je „pozitivní“ program „láska a sjednocení“.

Vy si jeho existenci v průběhu všedního dne uvědomujete jako skvělé pocity a prožívání pozitivních emocí /lásky a štěstí/ v oblasti čtvrté čakry, tedy ve svém srdci.

Vaše tzv. denní vědomí je vědomí duše

Jistě je z výkladu zřejmé, že vědomí duše /tedy vaše denní vědomí/ je jakýmsi ringem či hřištěm, na kterém se přímo ve vašem nitru utkávají síly programu ega /sobectví a oddělenost/ a síly programu ducha /láska a sjednocení/.

V prvním případě žitím sobectví ega prožíváte pocity, které vnímáte jako pro sebe nepříjemné /představují pro vás zlo/. V případě opačném, kdy žijete láskou ducha, prožíváte vše jako pro sebe příjemné /a tedy jako dobro/.

Zlo i dobro je tedy částí tohoto světa mj. i skrze vás a vaše nitro, byť si to obvykle nepřipouštíte.

Proto si vy sami jste zodpovědní sami sobě za to, zda dokážete žít dobrem či zlem. Marně se ve chvílích těžkých životních krizí rozčilujete, že kdyby byl Bůh, tak tohle nemohl dopustit. Problém je vždy ve vás, v tom, co jste si za životní zkušenost přitáhli dřívějším nastavením prožívání svého nitra.

Pozn.: uveďme si příklad… někdo vás jako člověka fyzicky napadne… na tento akt násilí okamžitě reagují obě samostatná vědomí ve vás… vědomí ega vám okamžitě posílá do předního mozku svoji variantu řešení situace: hele, ber klacek a nandej mu, co se do něj vejde… rovněž vědomí ducha reaguje okamžitě a posílá do vašeho zadního mozku pokyn: hele, odpusť mu to… on prostě ještě nedorostl k poznání, že se lidi klackem mlátit nemají… a jste to vy jako člověk, ona součtová duše, který se prostřednictvím své svobodné vůle rozhodujete, kterému podnětu dáte v daném případě průchod… a pokud tu šaltrpáku svého rozhodovacího procesu vrážíte příliš často směrem k přednímu mozku a tudíž k řešením ega, vrací se vám to jako rány od života zasahující opět vaše ego… rozhodně vás to nenadchne…   

A pokud je vám po tisíce let dáváno poučení, že je lidem dána svobodná vůle a je nutno ji používat, pak vězte, že tady je řeč především o tom, že máte pečlivě právě tou svobodnou vůlí volit, který z obou výše uvedených programů do své součtové duše pustíte a který z nich budete tady na Zemi žít. Jen vy si vybíráte, zda budete žít a konat dobro či zlo… Jen vy, nikdy církev, Bůh či Kristus rozhoduje o vás. Rozhodujete vy sami a Bůh a Kristus respektují vaše vlastní rozhodnutí.

Pozn.: jak je to s Boží milostí?.. té se vám dostává ne v tom, že by vám byly odpouštěny především vaše chyby… Boží milost spočívá v tom, že jsou vám poctivě přinášeny podněty k tomu, abyste si cestou prožívání životních krizí kladli otázky a hledali správné odpovědi… samozřejmě, pokud makáte na sobě uvnitř sebe jak broci, bonus svobodné vůle např. ve zkráceném prožívání karmy je vám k dispozici… o tom se mí klienti nejednou osobně přesvědčili…

Jste překvapeni? Nevěříte tomu, že máte v sobě dvě samostatné bytosti, každou se svým vědomím, a že vy jste tou třetí, součtovou, do které ony dvě promítají své vlastní programy?

Pokud tomu nevěříte, či pokud to nevíte, je samozřejmé, že nedokážete se svou svobodnou vůlí — v tom právě pro vás rozhodujícím směru — správně naložit. A to je zlé!

Další příklady ze života

Podívejme se v několika letmých pohledech na to, jak se ono soupeření ega a ducha ve vás projevuje. Představte si třeba běžné všední odpoledne, kdy máte vynikající náladu /jste naplněni programem ducha „láska a sjednocení“/ a těšíte se, že se večer tou láskou naplněni až po okraj přitisknete k partnerovi. A stačí jediný telefonát, kdy například vaše přítelkyně zaseje do vašeho vědomí ega pochybnost o partnerově věrnosti s tím, že ho třeba právě zahlédla v autě s pravou paží obtočenou kolem ramen vnadné blondýnky!

A vaše ego začíná šílet a svým programem „sobectví“ /žárlivost, pocit ohrožení, nevraživost až nenávist k té, která ohrožuje vaše výsadní postavení u partnera/ a „oddělení“ /pocit ztráty, osamělost/ absolutně během okamžiku vytěsní dosud ve vás /vaší duši/ vládnoucí vysokovibrační energie ducha /láska a sjednocení/ k partnerovi a vy /možná/ zcela vážně začínáte spřádat plány na to, jak toho nevěrníka sprovodit ze světa, aby se na to nepřišlo.

Tato prudká změna osobního nastavení vůči lidem a událostem v okolí je pro konflikt obou programů ega a ducha ve vás příznačná. Nepřál bych si odhadovat, na jak dlouho si program ega v tomto případě usurpuje vládu nad vaší duší a duchu nedá šanci s jeho jemnými energiemi vůbec znovu vstoupit. A nedokážete-li své ego přesvědčit o tom, aby odpustilo, je téměř nemožné pak spustit zpětný proces eliminace nadvlády energií ega ve prospěch návratu pozitivních energií ducha k partnerovi. To jistě víte z vlastní zkušenosti a mnohé z vás to hluboce negativně ovlivňuje po zbytek života. .

Energie okolí

Na podobné příběhy rychlé záměny energií vládnoucích ve vašem nitru z pozitivních na negativní si jistě dobře vzpomínáte. Dějí se vám v různé intenzitě totiž dnes a denně. A jistě si dobře uvědomujete, že na samotný průběh těchto změn kvality prožívání svého života /z pozitivního na negativní a naopak/ v pozemském čase v podstatě nemáte žádný nebo minimální vliv. Prostě to na vás padne a jste v tom až po uši.

Ony negativní podněty nemusí přicházet naplno jen zvenčí. Často zdánlivě banální situace v okolním světě náhle rezonuje se strachy či úzkostmi uloženými v podvědomí ega a spustí nepřiměřenou negativní reakci pronikající do vaší společné duše a vykoná tam příslušnou destruktivní práci, které se třeba ani nestačíte divit.

Praktické příklady duality vědomí

Chcete další příklady toho, jak se dualita působení těch dvou vědomí ve vás podílí na kvalitě prožívání vašeho všedního dne? Prosím, zde jsou:

Nezažili jste nespočet situací, kdy se na něco třeba chystáte a těšíte a zároveň se ve vás vynořuje strach z toho, že se to nepodaří nebo že to může špatně dopadnout? Hezky nepříjemné, viďte! A to se vám stává běžně a vy ani netušíte, že se jedná pouze o vnitřní spor obou vašich samostatných bytostí, ega a ducha, na určitý problém. Jedno z vašich dvou já /duch/ se těší, druhé pak /ego/ se bojí.

Vezměme příklad: Manžel vás pozval na podnikový večírek ve firmě, kde pracuje. Jste na straně jedné ráda, že to udělal a docela by se vám líbilo vyrazit mezi lidi. Váš duch tiše touží po pozitivních projevech souznění a sjednocení s ostatními lidmi kolem. A je to vaše ego, které se brání: je přirozeně sobecké, odděluje se od ostatních a svoji negativitu k manželovu záměru dává ve vás najevo nechutí s ním jít. Budou tam přece jiné ženy, možná krásnější než vy. Nemáte co na sebe a zase jste přibrala a bude to trapas, nebudete se tam cítit. A pokud se to vůbec odvážíte sobě přiznat, pravděpodobně neunesete to, že se manžel v sobě známém prostředí vymaní byť jen na chvíli z vaší totální kontroly.

A je to. Nejde se nikam, nebo jde a nakonec to končí hádkou. A ať si to vy pro sebe ve svém denním vědomí zdůvodňujete jakkoli, je to všechno jen proto, že vy jste nezvládla „sama“ „sebe“ a svůj již v prenatálu získaný strach z nepřijetí lidmi kolem a tímto světem.

Možná říkáte, že už jste taková, děje se vám to vždy a jiná že nebudete? Omyl prosím! Nic není jednoduššího, než se zbavit strachu z čehokoliv, pokud se pro to rozhodnete. Rozhodnout se ale musí ve vás obě tam přítomné bytosti, ne jen jedna z nich. Jak se to dělá? Dozvíte se později v tomto seriálu.

Pojďme dál. Řekněte jen, kolikráte jste ve svém životě něco udělali a pak toho litovali? A odpovězte si na otázku, kdo ve vás se rozhodl to udělat a udělal a kdo toho lituje, protože má strach z následků toho, co ten druhý ve vás udělal?

A kdo z těch dvou ve vás s přibývajícími lety odmítá pohlédnout do zrcadla, protože se mu ten člověk v něm líbí čím dál tím míň? Tušíte, proč tomu tak je? Není to proto, že vaše „Já“, ten věčně mladý duch, špačkuje: tenhle vrásčitý obličej má být můj? Ani náhodou! Tomu se už v životě nekouknu do očí!

Nebude míru pod olivami ve vašem nitru, dokud vy jako duše nedokážete obě v sobě působící vědomí ega a ducha navzájem propojit bezpodmínečnou láskou a tudíž dokud nebudete mít rádi sami sebe.

Ano, jsou tak rozdílní, ti dva ve vás, jako i vy se cítíte rozpolceni. Tělo se svým vědomím stárne, duch se svým vědomím je věčně mladý. Tělo ve vás dělá chyby, bojí se, má deprese, strachy a úzkosti, duch ve vás se nebojí ničeho a je /téměř/ dokonalý. Jen se mu nechce nějak milovat svoji ženskou půlku. Tu potvoru, která ho kdysi zradila a byla mu nevěrná. Není vám to povědomé i z normálního života?

Takže vždy, když si něco vyčítáte, to jen váš duch neomaleně komentuje nedostatky vašeho těla a jeho vědomí / vědomí své ženy/. A ono to obtížně snáší.

Znáte onu/ mnou jen trochu upravenou/ tezi ze Smaragdové knihy nalezené v Egyptě? Zní: jak uvnitř, tak venku.Vaše vnitřní žena nemiluje vaše neustálé poznámky a připomínky ke svém osobě o nic ˇvíc než vaše právoplatná manželka ve vnějším světě!

Nebude vám dobře na tomto světě, dokud nepřijmete bez výhrad a s bezpodmínečnou láskou ducha v sobě onu bytost hmotnou a tudíž nepřijmete sami sebe. Protože pak nedokážete přijímat ani fyzické bytosti /ega/ jiných lidí a jdete z průseru do průseru.

Prosím pozor! Všichni, kteří vám radí, abyste se vzdali svého ega, potlačili ho, rozpustili ho či zlikvidovali, vás vedou naprosto opačným směrem. Oprostěte se od nich, hrají si na čisté, duchovní a vědoucí a přitom vás táhnou do pekel.

Neláká vás možnost tohoto problému se zcela zbavit? Neláká vás vzít svůj život do vlastních rukou a nenechat sebou nadále vláčet skrze věčné konflikty těch dvou uvnitř a skrze negativní vlivy okolí?

Pokud máte odvahu, sledujte dál tento seriál informací o skutečném fungování vašeho vlastního nitra a pochopíte /pokud jste na to již připraveni svým vývojem/, že jste vládě nad svým životem mnohem blíže, než si myslíte.

Celý život hovoříte o „sobě“ „samé“, o tom, že se „líbíte sama sobě“ či později že už jste protivná „sama“ „sobě“ či že si to či ono „sama“ „sobě“ vyčítáte. Tak se konečně podívejte „sama“ „sobě“ do očí a rozhodněte se, že ukončíte ten věčný spor svých dvou já a naučíte je mít se rády.

Rozhodně neprohloupíte. Čtěte dál a nepřestávejte hledat. Kdo hledá, nachází! A z toho co nalezne, bývá v šoku!


Tento článek je součástí série Dualita lidského bytí »