Sobotkova vláda se chce stát vládou národní zrady. Je vážně podezřelá z vlastizrádných aktivit. Přestaňte tolerovat potencionální objekty zájmu psychiatrů v čele státu! Dovolte jim v klidu se léčit!

Považuji za neskutečné, že vůdčí elity mnoha států Evropy připustily, aby se státní hranice jejich zemí staly pro nekontrolovatelné davy cizinců naprosto průchozí… tato situace je více než tragická, protože ji nelze vzít zpět… velkohubá prohlášení západních politiků o tom, že tzv. ekonomické migranty /cca snad 40% z celkového počtu/ bude vracet do zemí původu berou za své jednak nesouhlasem zemí, které se takto zbavily přebytku svých občanů /Pakistán/, jednak prostě neochotou oněch cizinců se nechat odchytit a odsunout…

již jsem zde někde psal o tom, že jsem měl možnost dostat se ke zdroji, ve kterém byla podrobně zaznamenána dostupná proroctví lidových věštců na území dnešní republiky, Německa a Rakouska z doby posledních tří či čtyř staletí… podle nich bude kůň muslima pít z Dunaje, z Rýna, ale nikde není ani zmínka o tom, že by měl pít z Vltavy… dá se tedy předpokládat, že nezájem „migrantů“ o země České a Moravu i Slezsko je výrazem oné ochrany budoucího duchovního srdce Evropy a světa, jak se o prostoru středu tohoto světadílu vyslovuje celá řada proroctví a jak o tom píše řada autorů /Ivo Wiesner a další/…

Nutně se ovšem objevuje otázka, zda je česká vláda, které jsme předali jako občané své výsostné pravomoci k ochraně našeho území, připravena pro případ, že se tato proroctví případně ukáží jako falešná… mám vážnou obavu, že připravena plnit svou povinnost ze zákona není… naše hranice s Rakouskem a Německem svojí délkou vzbuzují nutně obavu z toho, co se stane, až tyto státy díky vlastní neschopnosti vyrovnat se s masou příchozích tyto začnou vytěsňovat směrem k nám… zkušenosti z okolní Evropy jasně hovoří o tom, že bez plotů je ochrana hranic pouhou iluzí a řádná registrace příchozích prakticky neproveditelná…

pak se zejména u těch, kteří jsou bez dokladů či vybaveni doklady falešnými jedná o svévolné protizákonné vniknutí na území státu a zákon stanoví vládě její povinnosti naprosto jasně a nekompromisně… i v Maďarsku, které jediné dokázalo v reálném čase tuto hráz proti nelegální migraci vystavět, se tak stalo se zpožděním, které už nikdo nenapraví a problém té části migrantů, kteří na území Maďarska zůstali, budou řešit po generace…

Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán obvinil miliardáře George Sorose ze spiknutí proti Evropě. Konečně někdo, kdo se nebojí říci veřejně pravdu! Díky!!
Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán obvinil miliardáře George Sorose ze spiknutí proti Evropě. Konečně někdo, kdo se nebojí říci veřejně pravdu! Díky!!

Kde jsou /kromě jistého připravovaného navýšení stavu policistů a vojska/ provedena třeba materiální opatření k přípravě zahájení stavby podobného plotu? …proč nejsou dopředu důsledně projednávány dohody s Rakouskem a Německem o vracení těchto uprchlíků zpět k nim, jako do zemí, odkud k nám případně mohou přijít… jak známe Sobotku a jeho ČSSD, jsou svoji servilností připraveni i v tomto případě k dokonalému análnímu alpinismu do pozadí především Angely Merkelové, této organizátorky konce německého státu jako státu tradičního evropského etnika…

Angela Merkel: ...wir schaffen das ...wir schaffen das ...wir schaffen das (německá lidová karikatura)
Angela Merkel: …wir schaffen das …wir schaffen das …wir schaffen das (německá lidová karikatura)

Poslechněte si úryvky z knihy někoho, kdo se z titulu svého postavení ve veřejné správě má možnost denně zblízka setkávat s důsledky obrovské migrační vlny, která zasáhla jeho rodné Německo… je to až tak nepředstavitelné, že se tomu člověk zdráhá věřit, že právní stát je absolutně bezmocný proti dění, které autor knihy popisuje… dá se to vůbec nějak vysvětlit, toto totální selhání elit? /třeba tím, že to není selhání ale zlý záměr?/

a může se to stát i u nás? …odpověď zní: může a bezpochyby se tak stane, pokud nám přestane přát štěstí… vezměte prosím naprosto vážně tuto informaci o zoufalství a pocitech bezvýchodnosti prostých lidí, kteří jsou ve vlastní zemi vystaveni teroru a psychickému násilí bez šance dovolat se pomoci u orgánů státní moci, kterou si ze svých daní platí… a bude hůř, až všichni ti cizinci pochopí, že je tady nečeká dům zdarma, otevřené konto bez práce a Porsche v garáži… začnou si to prostě brát…

proč si nikdo ve vedení EU nepřipomíná Nostradama s jeho popisem válečného konfliktu islámu a křesťanství vynořujícího se na pobřeží evropských států u Středozemního moře a postupně zachvacujícího i vnitrozemí až někam po linii Holandska, severu Německa, Rakousko, Itálii a Balkán? /že by zlý záměr?/

Starosta městské části města Berlína s názvem Neukölln dosvědčuje násilí, které páchají muslimští imigranti, policie je bezmocná díky ochraně, kterou islámu poskytují vládnoucí elity

Kniha „Neukölln ist überall“, o níž je řeč, je o zkušenostech starosty městské části města Berlína s názvem Neukölln s imigranty z Afriky a z arabských zemí, která má po svém vydání velký ohlas… autor v ní naprosto otevřeně bez ohledu na /i u nás obvyklé/ možné důsledky svého kritického postoje k migrantům a jejich chování pro vlastní osobu uvádí fakta, která jsou podložena jeho vlastní praxí s každodenní organizací života v jemu svěřeném regionu… o tom, že jeho postoje jsou opřeny o jeho bohaté zkušenosti vysoce postaveného regionálního politika svědčí fakt, že je v úřadě již od roku 2001…

Starosta Buschkowsky píše: „Rád bych v tomto bodě pohovořil o každodenní bezmocnosti, když vidíte, jak do supermarketu vejde nějaký člověk, vezme si z regálu zboží, projde kolem pokladny bez placení a dá pokladní jasně najevo, co se jí stane, když zavolá policii. To samé na ulici; když po ní prochází skupina pěti těchto individuí po chodníku, ostatní jim musí jít z cesty. Když čekáte na zelenou, je nutné se dívat přímo před sebe. Když se totiž náhodou na někoho z nich podíváte, riskujete, že k vám přistoupí a zeptá se: „Hele, máš nějaký problém? Pokud jo, tak ho můžeme hned teď vyřešit!“

Paris, France, 2014
Paris, France, 2014

 

Zneužívání a zastrašování nejsou podle Buschkowského ušetřeny ani malé děti. „Místní přistěhovalecká mládež od malých dětí vybírá vstupné, pokud si chtějí hrát na prolézačkách v parku. Mladé dívky jsou otevřeně dotazovány, jestli chtějí podstoupit proces oplodnění. Řidič autobusu, který po nich požaduje lístek, se obvykle se zlou potáže. Na hlavu mu prostě vylejou coca-colu. V lepším případě. Všechno výše zmíněné dokáže člověka dostat do mizerné nálady. Bohužel, taková je realita.

Buschkowsky konstatuje, že německé úřady prostřednictvím politiky tolerance a odpuštění daly těmto lidem signál, že nemají zájem současný neutěšený stav věcí měnit. „Vlastně jsme jim vzkázali, že kašleme na morálku, a nedodržování jakýchkoli pravidel je součástí naší kulturní identity a otevřenosti vůči světu. Z hlediska prosazování úspěšné politiky integrace tím však nic nezískáme,“ konstatuje Buschkowsky. „Neutěšenými podmínkami v přistěhovaleckých čtvrtích trpí starší obyvatelé, stejně jako ti nejmladší, kterým je denně ukazováno, kdo je tam šéf,“ dodává.

„Lidé se v určitém okamžiku začnou ptát sami sebe, kde to vlastně žijí a jestli je to ještě stále jejich německé město a domov. Dojdou potom k závěru, že ony narušovatele pořádku nemají rádi a nechtějí vedle nich žít,“ uvádí dlouholetý člen německé SPD s dodatkem, že rozhodně nejde o žádné přehánění. „Samozvaní šéfové těchto městských čtvrtí zcela otevřeně říkají, že žádná pravidla těch zatracených Němců prostě dodržovat nebudou. Pokud vám to snad vadí, potom to s vámi jsou tito lidé ochotni vyřešit jejich způsobem. Mýlíte se, pokud si myslíte, že jako Němci si můžete hrát na šéfa vy. Brzy potom poznáte, jaké to je lízat svému soupeři podrážky. Policejní hlídky jsou naprosto bezmocné,“ kritizuje Buschkowsky neutěšené poměry.

Policisté si dle zkušeností starosty berlínské čtvrti dávají spíš pozor, aby se do ničeho nezamíchali. „Můžou přitom přijít o čepici či k další úhoně. Následuje hlasitý spor s cílem dát policistům najevo, že by měli odejít pryč a nic neřešit. To vše probíhá ve velice agresivním tónu. Když se vše vyhrotí, jsou zavolány posily. Poté následuje skutečný zásah, často se při něm musí policisté potýkat s fyzickou agresí. Následně jsou policisté dotazováni svými nadřízenými, jestli někdy slyšeli o principu proporcionality. Cožpak jim není jasné, že se od nich očekává pasivní rezistence? Netuší snad, jak podobné policejní akce hodnotí soudci?“ upozorňuje Buschkowsky.

Vše obvykle skončí pro útočníky z řad přistěhovalců osvobozujícím rozsudkem a policista si může zhluboka oddychnout, že se naopak nestal terčem dalšího trestního stíhání on sám. Mnoho soudců prostě není ochotno poskytnout policistům náležitou právní podporu. Policista Gärtner, který v naší čtvrti slouží desítky let, mi nedávno říkal, že si nemůže vzpomenout, kdy naposledy přistěhovalci okradli či napadli muslimskou ženu,“ uvádí Buschkowsky a tvrdí, že nepřáteli jsou pro ně v prvé řadě Němci. „Právě ti jsou pro ně jediným myslitelným terčem násilí. Obyčejní Němci proti nim nic nezmůžou. Při každém incidentu přistěhovalci svolají pomocí SMS své příbuzné a známé, kteří se okamžitě postaví na jejich stranu. Němci jsou snadné oběti,“ píše Buschkowsky.

Terčem ataku ze strany přistěhovalců se může stát kdokoli. Zezadu do vašeho automobilu vrazí vůz přistěhovalce. Okamžitě poté se na místě objeví celá řada tzv. svědků, kteří celou situaci perfektně viděli a budou vypovídat proti vám. Viníkem tedy najednou nebude řidič, jenž do vás kvůli své neopatrné jízdě zezadu narazil, ale vy. Všichni vypoví, že jste najednou začal couvat. Považují za svoji povinnost pomáhat bratrům a sestrám ve víře. Když jde o spor s nevěřícími, tak pro ně pravda nehraje žádnou roli. My vychováváme naše děti k tomu, aby se chovaly mírumilovně. Učíme je, že agresivní chování je špatné. Druzí ovšem učí své děti, aby byly silné, odhodlané a vždy připravené k boji. Současná situace je v tomto ohledu naprosto nevyrovnaná,“ poukazuje Buschkowsky.

Zlý sen v přímém přenosu

Polizei kapituliert: Flüchtlinge brechen am 23. Oktober 2015 aus der Sammelunterkunft in Spielfeld aus, um an die österreichisch-deutsche Grenze zu gelangen. (Foto: dpa) Eine Ende der chaotischen Zustände ist nicht absehbar. Slowenien kapituliert ebenfalls vor den Andrang der Flüchtlinge. Das Land hat einen Hilferuf nach Brüssel geschickt. Täglich kommen momentan mehr als 10.000 Flüchtlinge in das Land, das selbst nur über knapp 5.000 Polizisten verfügt.
Polizei kapituliert: Flüchtlinge brechen am 23. Oktober 2015 aus der Sammelunterkunft in Spielfeld aus, um an die österreichisch-deutsche Grenze zu gelangen. (Foto: dpa)
Eine Ende der chaotischen Zustände ist nicht absehbar. Slowenien kapituliert ebenfalls vor den Andrang der Flüchtlinge. Das Land hat einen Hilferuf nach Brüssel geschickt. Täglich kommen momentan mehr als 10.000 Flüchtlinge in das Land, das selbst nur über knapp 5.000 Polizisten verfügt.

Pokud vám to připomíná problémy soužití s některými málo přizpůsobivýmí občany našeho státu, zcela jistě není podobnost jen náhodná… je to prostě zlý sen, ze kterého se ti, kteří stojí denně v první linii styku s těmito cizinci, už pravděpodobně nikdy neprobudí… budou žít v pocitu ohrožení a strachu o sebe i o své blízké…

komu je zodpovědna tato vláda, pokud při možné perspektivě podobného vývoje prudce snižuje dostupnost zbraní, kterými by se český občan jako jednotlivec či kolektiv mohl tomuto zjevnému násilí bránit?… je povinna poslušností vám, svým občanům. nebo těm, které míní v rámci dobrovolných kvót k nám přes náš většinový nesouhlas přivést?

jistě si odpovíte sami… ale, proboha, nevolte je… nevolte je znovu ani náhodou… ti lidé už nejsou normální… dejte jim šanci odejít z politiky a léčit se ze zaujetí moci a arogance… ať si řídí své firmy, hrají divadlo nebo odejdou mezi bezdomovce, kam mnozí z nich svými schopnostmi patří ať mi bezdomovci prominou/…

porozhlédněte se po nových lidech do vedení státu… nabízím zcela zdarma svou službu… vypracuji vám se zárukou profil psychiky takovéhoto nového člověka, kterého navrhnete… profil, ve kterém budou zachyceny jeho základní psychické dispozice a způsobilost pro výkon náročného postu poslance či senátora s ohledem na nebezpečí sklouznutí ke stylu vládnutí těch, kteří mám své divadlo předvádějí dnes…

a lidí, kteří jsou schopni vhledu do nitra člověka, není u nás málo… jistě i ostatní pomůžou…

Požádejme ty kvalitní mezi námi, kteří by zatím mezi ta roztomilá pra…. /tedy lidi stále ještě podléhajících výrazně vyššímu podílu zvířecího ega ve své duši oproti podílu ducha/ k pražským korytům do vepřínů na Malé straně nešli ani náhodou… vysvětleme jim, co je v sázce a přesvědčme je. ať to za nás vezmou… ještě máme na to dva roky čas…

Jinak si pak stěžujte na lampárně, přátelé…


Zdroje informací:

Buschkowsky schlägt Alarm: Islamismus auf dem Vormarsch

Der Bürgermeister von Neukölln hört auf. Im stern erzählt er von muslimischen Sittenwächtern, kritisiert „Multi-Kulti-Romantik“ und sagt, warum der Islam für ihn nicht zu Deutschland gehört.

Václav Klaus: „Obviňujeme evropské politiky, že tuto migraci spoluorganizují, spoluiniciují, že k ní v podstatě vyzývají. Neviníme Blízký a Střední východ…“

Nakladatelství Olympia vydává počátkem prosince 2015 knihu Václava Klause a Jiřího Weigla Stěhování národůStručný manuál k pochopení současné migrační krize. Tato kniha reaguje na současnou migrační krizi, se kterou je konfrontován evropský kontinent. Čím byla tato migrační krize způsobena? Potřebuje vůbec Evropa migranty z jiných světů a proč je jejich zvaní k nám hluboce amorální? Proč se vrcholným byrokratům z EU tato krize vlastně hodí? Knihu doplňují kresby českého kreslíře Jiřího Slívy.