Terapeut Jan Havelka – uzdravte své vnitřní dítě aneb chcete-li se sami se sebou cítit dobře, především se s vámi musí cítit dobře vaše vnitřní dítě.

Dnes se podíváme spolu do světa kolem nás z hlediska přístupu k terapii vnitřního dítěte, která vede zájemce podle svého autora údajně k transformaci vlastního nitra. Dá se říci, že tato terapie  vás směřuje tak trochu jinak k témuž, k čemu vás vede i moje terapie „rekonstrukce lidské psychiky“, jak o tom nasvědčuje její jakési motto, které zní takto /cituji/ :

Chcete-li se sami se sebou cítit dobře, především se s vámi musí cítit dobře vaše vnitřní dítě.

Což rámcově odpovídá i tématu rekonstrukce v mém podání. Je potěšující, že vedle mnoha a mnoha metod, jejichž výsledky jsou mnohdy problematické, se konečně objevuje způsob, jak zvýraznit nutnost přijetí sebe sama pro vyrovnaný, šťastný a spokojený život. Zdá se, že se tato tendence začíná v naší společnosti stále více prosazovat a to je dobře. Protože jen šťastní a vyrovnaní lidé mohou tuto společnost uzdravit.

Ale pozor! Cítí-li se někdo se mnou dobře, nemusí to být ještě tím, že je mnou milován. A je otázkou, zda pomocí této terapie skutečně můžete ty dva v sobě propojit bezpodmínečnou láskou, aby našli sílu hýbat horou vašich problémů. Ale šance tu je!

Rád bych vám zde nabídl základní informaci o této terapii a jejím autorovi. Jednak proto, že může rozšířit vás obzor poznání sebe sama o nové vjemy a jednak proto, že je použitelná podle mého názoru i pro ty zájemce, kteří k přijetí tzv. „úzké“ cesty podle mnou nastavených kriterií dosud tzv. ještě „nedorostli“ a mohou s tím mít nebo i mají problémy.

To podstatné k této terapii najdete na internetové adrese  http://www.vnitrni-dite.cz/. Jsou zde přítomny písemné materiály a řada pracovních videí.

Autor této metody pan Jiří Havelka na rozdíl ode mne prošel dlouhou cestou přípravy na své působení psychoterapeuta a jen samotný seznam jmen jeho učitelů a spolupracovníků tak, jak je na svém webu uvádí, dává tušit, že svou práci staví na solidních základech. O své práci tam sám webu píše /cituji/:

Podobně jako Hospodin vodil národ izraelský při hledání země zaslíbené čtyřicet let po poušti Sinajské i mě vodil Vesmír při mém hledání pravdy čtyřicet let po poušti duchovní. Teď s odstupem, vidím právě v tom svoji nejdůležitější terapeutickou kvalifikaci. Ze stejné pouště teď za mnou přicházejí moji klienti a mají ke mně důvěru, protože já znám cestu tam i zpět.

Vesmír mi začal potichu předávat klíče ke spoustě cenných poznatků, zejména o důležitosti vnitřního dítěte pro duševní zdraví a způsobech jeho léčení. Většina klíčů je úplně nová, ještě nikdy jsem je u nikoho jiného neviděl, ani jsem o nich dosud nic nečetl, o to více si jich považuji. Se svojí zkušeností z pouště a s novými klíči od Vesmíru jsem schopen dělat mnohem efektivnější terapii vnitřního dítěte, než jakou jsem kdykoliv předtím zažil sám na sobě.

Je to totiž jediná terapie na světě, která nakonec dokázala pomoci i mně. A já teď každý den s velkým zadostiučiněním zjišťuji, že dokáže ještě efektivněji pomoci snad úplně každému, kdo o to opravdu stojí.

A radí vám:

Tak, jak s námi zacházeli, když jsme byli malí, zacházíme sami se sebou, když jsme velcí. Pokud s námi zacházeli v dětství nevlídně, zacházíme sami se sebou stejně nevlídně i dnes. Pokud jsme v dětství pod tímto zacházením cítili emocionální bolest, cítíme ji úplně stejně i dnes, když se sebou nevlídně zacházíme my sami. Ale příčinou úzkostí a depresí v dospělosti není bolest prožitá v dětství. Ta už se dávno zahojila přirozenými mechanismy mysli. Příčinou dnešních úzkostí a depresí je bolest, kterou si sami působíme tím, že i teď se sebou nevědomky zacházíme právě tak nevlídně, jak nás to v dětství naučili.

Tak, jak jsme chtěli, aby se s námi zacházelo v dětství, musíme se sebou sami zacházet v dospělosti. Naším úkolem je stát se sami sobě tím ideálním dospělým, kterého jsme tehdy potřebovali. Jediný, kdo je dnes schopen našemu vnitřnímu dítěti doplnit jeho chronický emocionální dluh, jsme my sami.

Pro případné zájemce vyjímám z jeho webu i to podstatné, tedy podmínky, za kterých svoji terapii poskytuje. Zde jsou /cituji/:

Organizace, cena a přihlašování

Terapie vnitřního dítěte je individuální terapie, při které se terapeut intenzivně věnuje jedinému klientovi. Je určena jen pro vážné zájemce. Termíny se sjednávají pouze pro předplacená sezení.

Nejste-li si vážností svého zájmu jisti, jste zváni na bezplatné a nezávazné Večerní povídání o terapii, nebo (jste-li z daleka) si nejprve předplaťte pouze hodinovou konzultaci po Skypu nebo telefonu.

Cena terapie

Terapie je nabízena v navazujících celcích, které sestávají ze tří dvouhodinových sezení:

  • Základní terapie – tři dvouhodinová sezení – stojí 15000 Kč.
  • 1. pokračovací terapie – tři dvouhodinová sezení – stojí 12000 Kč.
  • 2. pokračovací terapie – tři dvouhodinová sezení – stojí 9000 Kč.
    (2. pokračovací terapii je možno opakovat vícekrát.)

Každý celek – tři dvouhodinová sezení – se předplácí zvlášť, doporučuje se předplácet si raději více trojic sezení najednou, aby intervaly mezi sezeními nebyly příliš dlouhé. O případném postupu do navazujících terapií se s klientem domlouváme individuálně.

K dosažení trvalého výsledku je obvykle třeba absolvovat základní terapii a tři pokračovací terapie, tedy alespoň dvanáct dvouhodinových sezení. Cenový model zvýhodňuje dlouhodobější spolupráci, při více sezeních vychází průměrná cena jedné hodiny příznivěji.

Tři dvouhodinová sezení jsou pro terapii naprosto minimální doba, po které už lze očekávat jakýsi terapeutický zisk. Kratší terapie se neposkytuje – s výjimkou Skypových konzultací. Obvyklý interval mezi sezeními je týdenní, ale lze domluvit i jakýkoliv jiný.

Jak je vidno podle údajů uvedených výše, není všechno zlato, co se třpytí. Metoda pana Havelky je postavena z mého pohledu spíše na meditativních technikách a má k hlubokému průniku do skutečné podstaty vlastního nitra svou technikou poněkud daleko, byť jako první pokus o změnu směru cesty hledání východiska z vlastních problémů je ji možné doporučit.

Samotného mne ovšem poněkud udivilo, že kompletní rekonstrukce lidské psychiky, kterou vám nabízím za obvyklou symbolickou cenu pěti dvouhodinových lekcí ve výši zhruba šesti tisíc korun celkem, v podání pana Havelky /když pominu i skutečnou úroveň dosažené změny/ k tomu potřebujete minimálně dvouhodin devět a částka za tyto lekce požadovaná zásadně předem se vyšplhává až téměř ke čtyřiceti tisícům korun.

Patříte-li mezi tu sortu lidí, kteří vše hodnotí podle pozemských kriterií, budete mít nyní možná pocit, že jste spoluprací se mnou zdaleka neabsolvovali to nejlepší, co je na českém trhu esoteriky k dispozici. Šestinásobná a případně i vyšší cena hovoří jednoznačně pro pana Havelku. Osobně však nepochybuji o tom, že při bližším seznámení s  metodou pana Havelky svůj názor změníte a budete rádi za to „málo“, co jste dostali ode mne. Ne vždy to nejdražší je to nejlepší a zde to platí dvojnásob. Nemluvě o tom, že ti skutečně potřební na tak vysoké sumy pravděpodobně nemají a jsou tak z potřebné pomoci zcela vyloučeni. To staví pana Havelku před blížícím se božím soudem do nezáviděníhodné situace. Možná se mu podaří ty kluky a holky tan nahoře Ttakto získanými penězi uplatit, ale o tom docela vážně pochybuji.

Pokud se ve svém náhledu na pana Havelku a jeho metodu, jak začít mít rád sebe skutečně bezpodmínečnou láskou a naplnit tak Kristův odkaz o tom, že je třeba ty dva v sobě učinit jedním, více či méně mýlím, budu rád, když mi svůj názor sdělíte třeba pomocí osobního mailu.

Přeji vám krásné babí léto!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>