Čakra solar plexu je spojena s trávicím systémem. Ve skutečnosti je právě zde centrum vědomí ega. Nikoliv náhodou tato čakra nese jméno římského boha Slunce (Sol). Je to symbolika ohně, který hoří v hmotném těle a ve vědomí ega.

Co je ego a jak s ním správně pracovat na duchovní cestě? V čem se mýlí Freud? Proč současná psychologie nefunguje? Psychologický model člověka podle Sigmunda Freuda je vadný. B

Pokud zde nejste poprvé, tak víte, že ragauian vám dlouhodobě ukazuje a vysvětluje duální povahu lidské bytosti. Člověk rozhodně není jednolitou bytostí, jak se jeví naprosté většině těch, kteří lidmi jsou. Důkazem toho je rozporuplné jednání většiny lidí, které každý může vidět okolo sebe…

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

ragauian používá duální psychologický model, kde dvě složky ego-tělo a duch dohromady tvoří tzv. součtovou duši » Což jste i vy osobně milí čtenáři — ano, i vy osobně. I na vašem jednání se projevuje součet vlivů těch dvou polovin, dvou oddělených vědomí, která se spolu jakoby setkávají a spolu komunikují v mozku. Jak to funguje?

brain-frontal_lobe_animation

Mozek je v podstatě biologický počítač, který pro člověka, tj. lidskou duši vykresluje iluzivní obraz reality, který se odvozuje nejen od signálů z 5 smyslů, nýbrž i od „světonázoru“ a vibračního-energetického stavu ega. Současně je mozek i nástrojem ducha pro jeho činnost v 3D časoprostoru. Důkazem existence ega jsou i moderní výzkumy mozku, které naprosto jednoznačně dokazují existenci samostatně jednající entity, která koná bez účasti mozku — důkazy jsme uváděli zde »

Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou "realitu". Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl... v tom je ten vtip! Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs "upletená" z vlnění na různých frekvencích. PS: Jak známo v praxi dnešní počítačové VR se většinou nahrazují jen 2 smysly — zrak a sluch — ale protože jejich působení je nejsilnější, zážitky jsou realistické i tak...
Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou „realitu“.
Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl… v tom je ten vtip!
Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs „upletená“ z vlnění na různých frekvencích.
PS: Jak známo v praxi dnešní počítačové VR se většinou nahrazují jen 2 smysly — zrak a sluch — ale protože jejich působení je nejsilnější, zážitky jsou realistické i tak…

Mainstreamoví materialističtí vědci dokonce objevili a dokázali nejednu zdánlivě absurdní věc — např. zjistili, že v mozku vzniká tzv. vnitřní model reality, který není shodný s daty, která přijímají naše smysly a navíc je tento vnitřní obraz ještě o ca 1/2 sekundy opožděn v čase. Ano! Každý z nás NEUSTÁLE žije v minulosti, která proběhla před 1/2 s. Překvapeni?

Ten, kdo je vykonavatelem svobodné vůle, ten kdo činí okamžitá rozhodnutí v reálném čase, to je naše „zvířecí“ polovina — ego-tělo. Fakta jsou naprosto jasná a nezpochybnitelná i z hlediska materialistické „vědy“ — nic na tom nezmění skutečnost, že materialisté ze zjištěných dat samozřejmě vyvozují zcela mimoňské závěry, jelikož předpokládají, že naše vědomí sídlí v mozku — NENÍ tomu tak — důkazy jsme zde již opakovaně prezentovali »

Napravme neustále opakované omyly o egu

The solar plexus chakra is located in the stomach area of our physical body and is connected to our digestive system. It is symbolic of the fire that burns within us and is named for the Roman god of the sun (Sol). The body behaves like a finely tuned engine, or furnace, maintaining a body temperature of 98.6° Fahrenheit. Homeostasis is the body’s natural ability to maintain this equilibrium. The fire within us desires to be in balance with its powerful nature and peaceful purpose.
Centrum vědomí ega se nachází v oblasti solar plexu. | The solar plexus chakra is located in the stomach area of our physical body and is connected to our digestive system. It is symbolic of the fire that burns within us and is named for the Roman god of the sun (Sol). The body behaves like a finely tuned engine, or furnace, maintaining a body temperature of 98.6° Fahrenheit. Homeostasis is the body’s natural ability to maintain this equilibrium. The fire within us desires to be in balance with its powerful nature and peaceful purpose.

Mezi duchovně pokročilými lidmi se vyrojilo velké množství mýtů o tom, že ego je nepřítel » a je třeba se ho zbavit. Je to fatální a životu nebezpečný omyl!

Protože bludy jsou hluboce zakořeněny, navažme teď na předchozí pokračování, kde jsme rozebrali omyly Eckarta Tolleho »

Intuitivní popis ega

K čemu tedy ego máme? Z pohledu toho, proč jsme vůbec na této planetě a proč se sem stále vracíme, lze říci, že ego nám umožňuje existovat v tomto světě. Umožňuje nám zde být a tím nám dává šanci naučit se a integrovat to, co ještě naučené nemáme (ať se jedná o tento či předešlé životy). Předně je třeba definovat terminologii, aby bylo jasné o čem přesně mluvíme:

 1. Na ego lze na jedné straně nahlížet jako na jeden aspekt naší psyché či duše, jak ho popsal Sigmund Freud.
 2. Na druhé straně se často potkáváme s pojmem ego jako synonymem pro naši osobnost.

Psychologický model člověka podle Sigmunda Freuda versus realita

Podívejme se teď do encyklopedie nejdříve na to, co říká na Západě vládnoucí freudovská psychologie — je v ní mnoho omylů, nicméně, když poznáme kořeny omylů, můžeme se jich pak lépe zbavit… citujme si, s vědomím nepřesností:

V psychoanalýze, tedy psychologické teorii Sigmunda Freuda, jsou základní složky osobnosti člověka: ego, superego a id.

 • Id neboli „ono“ (latinsky to) je její nejnižší, pudovou, složkou. Podle Freuda je u id všechno založeno na uspokojování slasti… V dnešní psychologii je id názvem pro vášně, pudy, přání, touhy, spontánnost…
 • Lidské ego, neboli „já“, vyvažuje působení složky sociální (superego) a pudové (id), je vědomé i předvědomé, a výsledkem jeho činnosti je naše chování… {Podle Wikipedie dnes „moderní“ psychologie slučuje ego podle Freuda i složku, kterou Freud vyděloval jako superego. Jde o racionální složku, která se řídí principy svědomí, povinností a sociálních jistot.}
 • Superego, neboli „nadjá“, je podle Freuda nejvyšší ze tří složek osobnosti. Řídí se „principem dokonalosti“: Chce být dokonalé z hlediska společnosti a působí vědomě i nevědomě. Vzniká působením výchovy, neboli okolí, které na nás má vliv a snaží se nás civilizovat do standardů společnosti, ve které vyrůstáme. Prahne po ideálech a nutí osobnost snažit se jich dosáhnout. Je naší zažitou vnitřní morálkou, neboli svědomím. {Podle Wikipedie se v dnešní moderní psychologii již pojem superego nepoužívá bylo sloučeno s egem.}

-konec citátu-


Dnešní psychologové se zatraceně mýlí

Tady můžeme vidět, že Freudův původní nepřesný model osobnosti byl nahrazen ještě horším, zcela nefunkčním a NARUBY PŘEVRÁCENÝM modelem.

Zatímco původní model byl relativně dobře odpozorovaný — „moderní“ úprava jej zdeformovala do nefunkčnosti. Nejsme sice paranoidní, ale přesto se zde vnucuje myšlenka že ONI skutečně nechtějí dovolit lidem poznat sami-sebe!

Dalo by se říci že původní Freudův model id-ego-superego částečně odpovídá daleko přesnějšímu modelu, který používá ragauian i celý tento web: ego-součtová duše-duch, kde id ~ ego, superego ~ duch atd.:

 • ego-tělo ~ oddělení-individualita, podvědomí, emoce, vášně, pudy…
 • součtová duše ~ denní vědomé já, v duši soupeří a projevují se v různém poměru ego i duch, je to jakoby součet ega+ducha — tohle je také v podstatě onen výše zmíněný obraz v mozku, onen vnitřní virtuální model světa a také sama-sebe v tom světě, který pro člověka vytváří mozek — ideálem je vyváženost jin-jang tedy ega+ducha a kultivace ega
 • duch ~ sjednocení-nepodmíněná láska, kreativita, cítění, svědomí…

Uvědomte si prosím, že Freud už od začátku definuje superego špatně — ona totiž duchovní složka sice je spojena např. se svědomím, nicméně duch je především naší božskou složkou spojenou s nepodmíněnou láskou, není to nic dané výchovou!

Výchova naopak je to, co formuje-programuje ego. Ego je v podstatě vědomí těla, ego je naše pudově řízená zvířecí a emocionální polovina, která je kultivovaná-programovaná společností a její morálkou.

Účel duchovního vývoje na Zemi

S mírným zjednodušením lze tedy říci, že kardinální Freudův omyl spočívá v tom, že ignoruje naši duchovní složku.

A to jsme u zásadního ragauianova sdělení, které vám říká, že účelem duchovního vývoje na Zemi je, aby duch ve společné součtové duši napomáhal kultivaci a zjemňování vibrací ega za vydatné pomoci nepodmíněné kristovské lásky »

Prvním předpokladem samozřejmě je, že znáte sami-sebe. Nenechte se blokovat neználkovitými žabaři typu Freuda a jeho ještě zmatenějšími následovníky. Pokroucené informace o egu se ale bohužel rozšířily i na druhé straně názorového spektra, mezi rádoby duchovními lidmi:

Stručný přehled nesmyslů o egu

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Je pozoruhodné, kolik falešných proroků a nevědomých rádoby „duchovních učitelů“, vede své následovníky širokou cestou do pekla. Podívejme se teď na několik častých a a bohužel široce šířených omylů, abychom vám ukázali kudy cesta ROZHODNĚ NEVEDE!

Níže záměrně neuvádíme plné jméno citované autorky, protože nechceme nikoho zesměšňovat za jeho omyly, jenom bychom rádi vám všem ukázali Úzkou cestu, která doopravdy vede k návratu do Jednoty sama-sebe.

Začínáme s citacemi a pozor — obsahují skutečně zavádějící informace. Dodržujte nezbytnou duchovní hygienu:


Poznejte své EGO a zjistíte, čím rozhodně nejste

Autor Markétka: Ego je naše falešné já, s kterým se identifikujeme, kterým si myslíme, že jsme. Skrz toto ego vnímáme veškerou realitu a protože vnímáme realitu skrz [něj], nevnímáme ji takovou jaká je. To ego ji pro nás dělá zkreslenou. Jinou než v realitě je. Jde vlastně o iluzi reality, kterou pak vnímáme.

Pozn. redakce 1: Překrucování začíná už zde. Ačkoliv je většina informace správně, vč. té iluze, tak ego samozřejmě NENÍ žádné falešné já. Ego je zcela legitimní část naší osobnosti a my zde na Zemi nejsme abychom se jej zbavovali, nýbrž naopak abychom pracovali na jeho kultivaci a zjemňování jeho vibrací!

Pozn. redakce 2: Pravda je, že čerstvě inkarnovaná dětská duše ještě není 100% uzamčena v 5 smyslech těla a často vidíte, že nejmladší děti ještě neříkají já, ale např. „Anička to udělala“… K bouřlivému rozvoji ega dochází ale brzy poté… a dětská ega se tvrdě prosazují vůči okolí — rodiče tohle vše dobře znají.

Ego se začíná utvářet v dětství. Dítě se začíná identifikovat se svým jménem a se vším s tím spojeným. Rodiče mu říkají: „Pepíček je nepořádný. Neuklízí si hračky. Pepíčkovi moc nejde čtení. Pepíček nikdy nebude pořádný sportovec. Pepíček je nadaný na počítače.“ atd. S tím se Pepíček identifikuje (zvláště pokud je to říkáno opakovaně a říkají to jeho rodiče). Ego postupně absorbuje takovéto výroky. Vedle toho přijímá také identifikaci se jménem, pohlavím, věkem, tělem, národností, povoláním, majetkem, rolemi — dcera, matka. atd. Jsou to vlastně myšlenkové konstrukce, s kterými se identifikujeme.

Reakcemi (těla) na tyto myšlenkové konstrukce jsou naše emoce. S těmi se také identifikujeme.

Identifikujeme se s tím, jak na myšlenky reagujeme. Pepíček si například o sobě myslí, že je dobrý programátor. Šéf mu, ale vynadá, že udělal nějaký průšvih a že jako programátor stojí za houby. Jak Pepíček zareaguje, záleží na tom, jak celý ten koktejl myšlenkových konstrukcí (ego) zareaguje. Reakcí Pepíčka může být například vztek. Jeho ego bylo napadeno. …

Ego — překáží či pomáhá na duchovní cestě?

Je dobré si uvědomit, jak funguje a jak nás ovlivňuje. Velmi pravděpodobně si uvědomíme, že ego nám překáží na cestě k tomu po čem toužíme. Všichni v podstatě toužíme po Lásce. K tomu, abychom měli rádi své okolí a okolí mělo rádo nás je nejdříve potřeba, abychom měli rádi sami sebe. V tom nám [nekultivované] ego brání. Je kritické, odsuzující, pochybovačné, lpějící, urážlivé a… každý by jistě sestavil svůj vlastní dlouhý seznam. Tyto „kvality“ ega nám brání prožívat lásku k sobě a tedy i k ostatním. Když si to uvědomíte, zatoužíte své ego čistit, zpracovávat, rozpouštět, kultivovat…

Pozn. redakce: Povšimněte si že autorka jen jakoby mimochodem napsala „je nejdříve potřeba, abychom měli rádi sami sebe“… Zde se potvrzuje, jak nesmírně DŮLEŽITÉ je POZNAT SÁM-SEBE! Protože pak jste trapní jako sáňky v létě a vedle jak ta jedle :-) Autorka si zřejmě někde přečetla „mějte se rádi“, přitom ale nemá tušení která bije. Proto vám radí kupu nesmyslů, včetně toho abyste ego „rozpouštěli“ ;-) To svědčí o naprostém nepochopení toho, jaká je podstata problému, toho co je ego. Logicky přece není možné mít se rád a současně potlačovat sama-sebe.

Nechme ještě „Markétku“ pokračovat:

Jak obejít Ego a naplnit své poslání

Vycházejme z toho, že co je dobré pro vás, nemusí být dobré pro ego a naopak. Jak to? Dejme si příklad: Pokud se chcete seberealizovat a vyjádřit svou schopnost jako je třeba malování, ego vám v tom může bránit. Brání vám prostřednictvím pochybností, strachu, kritiky. Nebo: Je-li pro vás dobrá určitá terapie, ego se může bránit strachem, odporem, pochybnostmi, nedůvěrou apod. Ego totiž cítí, že taková terapie vám může pomoci strachy a podobné překonat. Ví, že tím ztratí kus ze své nadvlády nad vámi. Co s tím?

Prvním krokem, jak se nenechat ovládnout a jít za svých cílem, je si uvědomit, že to je ego, co vám brání. Druhým krokem je se vědomě rozhodnout, že ať si ego dělá třeba psí kusy, jste rozhodnuti, že svého cíle dosáhnete. V té chvíli může ego svůj boj ještě zesílit a snažit se vás svázat, abyste nic nepodnikali a po ničem netoužili. V tomto bodě je dobré nepolevit a udržet si nadhled. Jít si za cílem a nedbat toho dramatu, co ego pro vás hraje, nenechat se do něj vtáhnout a naopak dělat krůčky a kroky vedoucí k tomu, po čem touží vaše já.

Pozn. redakce: Opět nesmysl na nesmysl. ŽÁDNÉ OBCHÁZENÍ EGA! Samozřejmě lze dosáhnout jistých výsledků potlačováním sama-sebe — nicméně dobrých výsledků dosáhnete právě až tehdy, když ego bude fungovat za láskyplné podpory ducha. Jinými slovy — když ego a duch uzavřou mír a začnou spolupracovat! Dosáhnete toho pomocí kristovské lásky mezi egem a duchem. Pak se stane to, co říká Kristus v Tomášově evangeliu:

Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.
Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.
Tomáš 106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.
Tomáš 106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.


Sri Chinmoy: Jak překonat ego

Podívejme se na dalšího zavádějícího autora. Popis ega, kterým Sri Chinmoy začíná, není špatný:

Ego máme všichni. Ego však není žádná kulička magických vlastností, ani orgán patřící k našemu tělu, s nímž jsme přišli do tohoto hmotného světa coby bytosti duchovní, tvůrčí. Ego je vlastně náš způsob myšlení, produkující určité naše myšlenky, formující naše představy. Představy o světě, o bytostech, které nás obklopují, o nás samých, o Bohu a tak. Naše individuální představy. Představy, které si vytváříme svým životem — informacemi, které přijímáme, prožitky, které si dovolujeme. Fotografuji na diapozitivy a často je promítám, tedy nabídnu jednu moji představu. Promítám projektorem diapozitiv na bílou stěnu. Diáček považujme za reálný obraz světa, obraz na stěně považujme za obraz vytvářený v naší mysli. Naše ego je sklíčko před objektivem. Je-li zabarvené, změní se i obraz na stěně. Třeba do tónů růžových či studených. Je-li zašpiněné, je obraz hůře čitelný a třeba i nečitelný. Je-li tmavé, je obraz těžce pozorovatelný. Je-li deformované, je i obraz deformovaný. Je-li pokryté černou barvou a jen někde je čiré, zbudou z obrazu jen části. …

Pozn. redakce: Ale pak následuje skutečně řádná porce kolosálních nesmyslů, které radí falešný prorok Sri Chinmoy — pokud se jimi snad řídíte, rychle, ale rychle je zapomeňte:

Jak překonat ego

Ciťte, že ego je zloděj uvnitř vás. Co uděláte, když uvidíte zloděje? Budete ho pronásledovat. Ciťte, že do vás, do vašeho pokoje aspirace, vstoupil zloděj. Začněte pronásledovat své ego, zloděje, brzy ráno.

Ego je oddělení a individualita. Oddělení a lidská individualita nemohou žít v moři jednoty a univerzálnosti. Jestliže chceme udržovat svou oddělenou individualitu, náš život skončí zničením. Předtím, než kapka vstoupí do oceánu, říká: „Ó, budu úplně ztracená, budu úplně ztracená! Tady je mocný oceán, obrovský oceán. Když do něj vstoupím, budu úplně ztracená, budu úplně zničená, nebudu mít žádnou existenci!“ Ale to je špatný způsob myšlení. Kapka by měla být duchovně moudrá. Měla by cítit: „Když vstoupím do tohoto obrovského oceánu, má existence s ním neoddělitelně splyne. Potom budu moci považovat nekonečný oceán za svou součást.“ Kdo to může popřít? Ve chvíli, kdy kapka vstoupí do oceánu, sjednocuje se s oceánem, stává se součástí oceánu; stává se oceánem samotným. Kdo může v tu chvíli oddělit vědomí kapky od vědomí celého nezměrného oceánu? …

-konec citátu-


Tohle výše uvedené je skutečně velmi zavádějící. Výsledek této duchovní cesty bude úplně stejný jako u egoistů…

Věřím tomu, že pokud jste prostudovali a procítili ragauianovo vysvětlení, že už velmi dobře chápete, že své ego nemůžete zničit — to je jako kdybyste zničili sami sebe! Kristus vám místo toho nabízí Cestu uzavření vnitřního míru v jednom domě těla, kdy pomocí lásky k svému vnitřnímu dítěti-egu » ono tělo-ego kultivujete a vibračně pozvednete tak, aby mohlo dojít ke znovu-sjednocení rozdělených polovin původní božské jiskry. Tímto způsobem se navrátíte zpět do Jednoty a nepřijdete o svou individualitu, která je spojena právě s egem. Tohle je skutečný smysl pozemské školy duší — místo pro získání zážitků.

Času máme všichni už málo a pokud máte zájem, ragauian vás naučí praktický postup jak na sobě zapracovat — to je totiž jediná spolehlivá Cesta jak se posunout „nahoru“ — nikdo jiný to za vás neudělá, než vy sami! Komu to stále není jasné, nic mu nebrání využít sekci Kontakt…

-pokračování-


Zdroje a další informace:

Nag Hammadi Library II/II, Tomášovo evangelium kvalitní interlineární překlad — přeložil Milan Konvička přímo z koptského jazyka

J. Dus, P. Pokorný: Neznámá evangelia — Novozákonní apokryfy I. — starší překlad

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>