VIDEO: V samotné podstatě islámu je zabudován smrtelně nebezpečný vir. Profesor Bill Warner studuje politický islám a dokazuje jak muslimové přebírají moc pomocí práva šaríja

Aktualizace 21. 1. 2018: Cenzura probíhá ve velkém, stále rostoucím měřítku a videa odkazovaná v tomto článku byla cenzory velkého bratra Googla smazána. Doplnili jsme proto další nová…


Muslimové si mohou vybrat klidný život, nebo politický, jehož smyslem je přesvědčování ostatních a válka (džihád), říká profesor Bill Warner, který studuje politický islám. Warner definuje polititický islám jako tu část islámu, která se zabývá nemuslimy, tj. nevěřícími. Arabské slovo pro nevěřícího je „káfir“. Anglicky „unbeliever“.

Religion-Of-Peace, islam beheading

Zastánci islámu často tvrdí, že džihád není násilný boj, nýbrž boj v duchovním smyslu — je to ovšem lež! V samotné podstatě islámu je zabudován smrtelně nebezpečný vir — to vše jsme již důkladně dokladovali např. v textu o vzniku islámu. Kořeny islámu mimo jiné úzce souvisí i s katolicismem »

Islám má dvě tváře podobně jako v Římě známý bůh Janus

Janus with a key. Alexander S. Murray, Manual of Mythology (1898)
Janus with a key. Alexander S. Murray, Manual of Mythology (1898)

 

Islám a korán mají zákeřnou dualistickou (pokryteckou, archontickou) povahu, jejímž účelem je zmást protivníky islámu — to znamená všechny nevěřící.

Profesor Bill Warner: Šaría se na Západě zavádí krok za krokem — islámské učení přitom ale nikdy nemůže být v souladu s evropským právem

Klidné soužití islámu se západní civilizací není možné, říká Bill Warner, ředitel Centra pro studium politického islámu, který poskytl rozhovor internetové televizi DVTV. Mj. řekl: „Politický islám definuji jako tu část islámu, která se zabývá nevěřícími, tedy káfiry. Na politickém islámu je zajímavé, že ta část politické doktríny, která hovoří o nevěřících, je větší, než její část věnovaná náboženství.“

Odpovídal také na otázku, proč je politický islám nebezpečný. „Začněme životem Mohameda. Ten v Mekce třináct let hlásal náboženství islám a přesvědčil 150 Arabů, aby se stali muslimy. Po nátlaku obyvatel Mekky z ní odešel do Mediny, kde se z něj stal politik a džihádista. Když zemřel, všichni Arabové ve střední Arábii byli muslimové. Islám se tedy projevuje dvěma způsoby. Jeden je neškodný. Druhý ovládl společnost, do které se přistěhoval.“

Upozornil také, že Korán nám v 91 verších říká, že každý muslim má napodobovat život Mohameda. Přitom Mohamed byl bez nadsázky džihádista a terorista.

Jsou různé formy džihádu

Existuje prý několik forem džihádu: „Džihád vedený mečem, to je to, co vidíte ve zprávách, ale je to nejméně nebezpečná forma džihádu. Potom džihád peněz, forma vlivu, peníze jako zbraň. Zbývá džihád písmem a jazykem, tedy přesvědčování. Ne všechny formy džihádu se zdají být na první pohled nebezpečné. V Americe nás zajímá hlavně džihád mečem, ale ty další formy džihádu jsou mnohem nebezpečnější. Protože jim jde o změnu toho, na čem je založena vláda země, do které jejich šiřitelé přišli.“

V Americe se přepisují učebnice, aby byly v souladu se šaríou

Warner také řekl, že například v Americe či v Anglii dochází k zavádění práva šaría. Uvedl to na tomto příkladu: „V Americe se přepisují učebnice, aby byly v souladu s právem šaría. Některá nakladatelství zaměstnávají imámy. Je to drobnost, ale vlivná. Je to politický čin, ne náboženský. Ukazuje totiž jenom tu hezkou stranu islámu, ne jeho kompletní obraz. A lidé se zdráhají mluvit o těchto věcech veřejně. V Americe máme politickou korektnost, to znamená, že nechcete urazit menšinu. Takže čím přítomnější šaría je, například v podobě islamifikace učebnic, tím méně lidí je ochotno o tom mluvit. To je pro mě neobvyklé. Mluvím o věcech, o kterých ostatní mluvit nechtějí,“ uvedl.

„Znamená to, že se šaría snaží plíživě vstupovat do západních struktur a postupně je ovládnout?“ zajímalo Drtinovou. „Stručná odpověď zní – ano. Říká se tomu plíživá šaría. Zavádí se krok za krokem,“ tvrdil Warner.

Muslimové se snaží ovlivnit americké volby

V Americe probíhají volby a ukázalo se, že muslimové vložili mnoho peněz do kampaně Hillary Clintonové. „Je to tedy džihádistický čin. Snaží se ovlivnit americké volby. Je to nebezpečné v tom smyslu, že bude prolita něčí krev? Ne. Ale je to nebezpečné, protože došlo ke koupení vlivu na možnou prezidentku Spojených států. Můžeme mít nebezpečí bez násilí,“ upozornil.

Je možné klidné soužití islámu a západní civilizace?

Drtinovou také zajímalo, zda je možné klidné soužití islámu a západní civilizace. „Prozkoumejme hlavní rozumový a etický princip toho, čemu říkáme západní civilizace. Hlavní rozumový princip je kritické myšlení. Argumentace na základě důkazů, vědecký postup.

Hlavní etický princip [Západu] je tohle zlaté pravidlo: chovej se ke mně tak, jak já chci, a to samé platí opačně.

Tyto principy v islámu neexistují. Kritické myšlení je zakázáno, protože nejsou povoleny žádné myšlenky, které překračují doktrínu vyloženou v Koránu a Mohamedově Sunně. Etické principy islámu jsou dvojaké.

V islámu zlaté pravidlo není. To, jak se muslim k někomu chová, se odvíjí od toho, jestli ten druhý je také muslim.

Zeptám se vás tedy. Mohou tyto dva systémy koexistovat? Může autoritářství koexistovat s vědeckým přístupem? Ve středověku se to zkusilo a zjistili jsme, že koexistovat nemohou.

A může existovat etický princip, že se ke všem chováme stejně? Nebo existují speciální dvojaká pravidla, podle nichž se k druhému člověku chovám na základě toho, jestli je nevěřící, nebo muslim? Nevidím, jak by mohly koexistovat,“ odpověděl Warner.

 

Bill Warner, PhD: Why We Are Afraid: 1400 Years of Fear — české titulky

 

Profesor Bill Warner: Islámská migrace a džihád. Už od začátku to byla migrace, společně s džihádem, která vedla k úspěchu islámu — české titulky

 

A pro ty, kdo snad ještě naivně věří mediálním lžím presstitutek a všech těch sluníčkářů a údajně nevládních podezřele financovaných organizací o tom, že mocipáni v německé EU v čele s Fýrerem Merkelovou mají tak moc rádi ty prý ubohé nadržené muslimské mladíky ve značkovém oblečení a s iPhony v kapsách, že ze soucitu pociťují neodolatelnou touhu jim poskytnout živobytí zdarma v Evropě…

…tak pro všechny nevědomé tu máme ještě jedno diplomaticky korektní vyjádření od našeho velvyslance v Rakousku:

Jde o diktát z Berlína, Merkelová chce pomocí migrační vlny rozbít národní státy. Jinak řečeno: Jde o cílenou, záměrnou islamizaci Evropy

Jan Koukal je bývalý politik Občanské demokratické strany, primátor Prahy v letech 1993–1998, senátor v letech 1996–1998. V letech 2006–2012 byl velvyslancem v Rakousku a korektní diplomatickou mluvou zcela jasně v roce 2016 DVTV prohlásil: „migrace je cílený projekt“… „Merkelová chce pomocí migrační vlny rozbít národní státy“…


Zdroje a další informace:

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012