Peklo na Zemi: Islám již vládne v některých oblastech Francie a Švédska. Psycholog Nicolai Sennels vysvětluje co je islamizace

POZOR! Video není vhodné pro slabší povahy — jde skutečně o drastické záběry! Počátkem června 2017 byla na internetu zahájena informační kampaň projektu „Refugee crisis in Europe“, která se snaží světovou veřejnost informovat o důsledcích migrační vlny v Evropě  »

Na YouTube byla v rámci tohoto občanského programu umístěna kompilace videí z Evropy, z nichž největší zděšení vyvolávají nahrávky z pouličních nepokojů ve francouzských městech.

Pozn.: Tyto informace jsou globalistickým mainstreamem utajovány, proto musí skutečnou realitu ukazovat alternativa. ragauian.cz již o tomto problému informoval dříve » Nicméně je dobré si jej připomenout včetně toho, že ONI se tento problém snaží natlačit i do ČR skrze EU — a níže uvidíte, že předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker to právě teď zkouší znovu. Vzpomeňte si prosím na tyto bruselské souvislosti u voleb…

Policisté utíkají před muslimy: Realita dnešní Francie — „no-go“ zóny, kam se i policie bojí vkročit

Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012
Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012

Islámské „no-go“ zóny bezpráví jsou ve Francii pokryteckým politickým newspeakem nazývány jako tzv. „zone de sécurité prioritaire“ (ZSP ») aby to nevypadalo tak „blbě“… Jedno z prvních videí ukazuje realitu života v dnešní Francii. Hned na začátku vidíte záběry na policistu ve hlídkovém voze, který je napaden davem muslimské mládeže.

Nejprve mu rozbijí okna a potom mu do auta vhodí molotov koktejl a auto začne hořet. To, co následuje potom, to je obrázek, který vypovídá úplně za vše. Policista vystoupí z auta a muslimský mladík ho začne mlátit kusem plastové tyče. Policista nemá zbraň, nemá ani obušek. Pouze zkříží ruce, chrání si hlavu a obličej a nechá se mlátit. Potom odchází pěšky a auto zůstává v plamenech.

O chvíli dál ve videu je záběr, kdy bílé policejní auto se zapnutou houkačkou velmi rychle couvá dozadu vysokou rychlostí, jako by ze strachu před něčím couvalo. A opravdu. Vzápětí záběr odhaluje, že na policejní auto se řítí dav muslimských mladíků, kteří chtějí policisty v autě dohonit, vytáhnout je z auta a zmlátit. Nikde nevidíte žádné policejní kordony, které by se snažily demonstranty zpacifikovat. Kordony stojí pouze nehnutě na jednom místě, jejich úkolem není proti demonstrantům zasahovat, ale pouze jim nedovolit rozšířit nepokoje do dalších ulic a městských bloků. Tato politika byla ve Francii zavedena už před mnoha lety, protože zásahy policistů proti demonstrantům vedly pouze k tomu, že muslimská komunita se více radikalizovala. Francouzské úřady už velmi dlouhá léta mají velké obavy z vypuknutí muslimské intifády ve Francii.

Francie se neúspěšně snaží získat zpět NO-GO zóny, kde už dnes vládne jen islámská šaríja spolu s bezprávím
Francie se neúspěšně snaží získat zpět NO-GO zóny, kde už dnes vládne jen islámská šaríja spolu s bezprávím

Z tohoto důvodu byly policistům odebrány v roce 2001 služební zbraně. V roce 2011 k tomu přibylo i odebrání obušků. Francouzská policie je dnes vybavena pouze odznakem a vrhači kanystrů se slzným plynem. Ten ovšem nefunguje, má totiž nízkou účinnost a i špatný rozptyl. Francouzští policisté tak používají pouze jedinou taktiku, že zůstávají v autech, přijedou na místo ohlášeného nepokoje, nechají si úmyslně lehce poškodit auto, rozbít okna, všechno zaznamená kamera a když je poškození auta dostatečné, auto obrátí a ujedou pryč. Na policejní stanici předvedou zničené auto, předají video záznam a tím je jejich povinnost splněna… štáb předá informaci o situaci na vrchní velitelství, kde zhodnotí, kam už nelze policisty posílat a kde je třeba poslat pořádkové síly a provést tzv. uzávěru oblasti.

Mohamedánská mládež obvykle zablokuje ulici odpadky a zapálí je. Uvnitř uzávěry panuje peklo na zemi. Muslimské gangy ničí všechno, co jim na ulici přijde do cesty. Rozbíjí výlohy, rabují, převrací zaparkovaná auta. Pokud jsou policisté vysláni do uzávěry, bojují doslova o holý život. …

Francie už není Francie

Juncker přijel do Prahy nabízet peníze výměnou za přijetí nepřizpůsobivých migrantů z Německa a Francie

V červnu 2017 přijel do České republiky předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, aby apeloval na českou vládu, aby se připojila k programu přerozdělování uprchlíků. Dokonce bylo možné slyšet z jeho úst náznak korupce, dá prý peníze pro Moravskoslezský kraj na podporu zaměstnanosti » Ovšem za podmínky přerozdělení uprchlíků. Nebylo to řečeno nahlas, ale pokud se mluví o přerozdělování, jde o přesun problémových migrantů, se kterými mají v Německu a ve Francii největší problémy. Nikdo si snad nemyslí, že Paříž nebo Berlín se budou zbavovat hrstky migrantů, které se zázrakem podařilo integrovat, ne?

sobotka-muslim-podporuje-islamizaci-cr

Již dlouho varujeme před tím, že islamizace, která je nám vnucována pod hlavičkou tzv. Agendy 2030, je NÁSTROJEM NA OVLÁDNUTÍ NÁRODNÍ A DUCHOVNĚ POKROČILÉ EVROPY a její přetvoření ve varný kotel národů. Islamizací vznikne nový, hloupější a snadno ovladatelný druh člověka… ti nechápající mají poslední příležitost pochopit a něco s tím dělat, než bude pozdě a oni i jejich děti se stanou otroky mohamedánů i NWO… Vzpomeňte si na fakta až půjdete volit!

Islámská totalita je absolutní: Islám vede ovečky k absolutní poslušnosti imámům, kteří ovečkám dávají jako náboženskou povinnosti zákaz účastnit se voleb... protože je to prý proti islámu... | UK: Muslims in east London were warned not to vote as it violates Islamic law
Islámská totalita je absolutní: Islám vede ovečky k absolutní poslušnosti imámům, kteří ovečkám dávají jako náboženskou povinnosti zákaz účastnit se voleb… protože je to prý proti islámu… | UK: Muslims in east London were warned not to vote as it violates Islamic law

Islám není náboženství, nýbrž politicko-náboženský systém vládnutí. Chápete už proč papeženci i vládnoucí „elity“ svorně protlačují islamizaci Evropy?


Co je islamizace?

Psycholog Nicolai Sennels  je velký odborník na psychologii islámu a už jsme informovali o jeho odborné práci » Nyní se podíváme na jeho sociologickou analýzu společnosti, kde do sekulární a křesťanské společnosti proniká islámský živel:

Islamizace je fenomén, existující od dob muslimského proroka, žijícího před 1400 lety. Slovo islamizace vytvořili sami muslimové. Slovo původně označuje konverzi kafírů (nevěřících) na “osvícenou“ (islámskou) společnost.

Organizace islámské spolupráce (OIC), sdružující islámské země, je hned po OSN nejpočetnější nadnárodní organizací. Islám je hlavním náboženstvím v 57 zemích světa. Islamizace je tudíž nanejvýš efektivní.

Afghanistan: Jan (left) and Peg (right) Podlich at Paghman Gardens, which was destroyed during the years of war before the 2001 U.S. invasion of Afghanistan
Afghanistan: Jan (left) and Peg (right) Podlich at Paghman Gardens, which was destroyed during the years of war before the 2001 U.S. invasion of Afghanistan

Tři cesty vedoucí k islamizaci

První cesta vede skrze odstraňování neislámských tradic a symbolů, které muslimy urážejí a nebo by je mohly vystavit misionářství ze strany jiných vír. Islamizaci značně zjednodušuje i oslabování pozice původního místního náboženství a kultury. Červený kříž například bojkotuje vánoční výzdobu svých budov a banky už nedávají svým dětským klientům jako dárek kasičky v podobě prasátek, protože prasata jsou podle islámu nečistá zvířata. V obou případech je cílem zachování přízně muslimů vyhýbáním se všemu, co by muslimy mohlo urazit.

Druhou cestou islamizace je přejímání islámských pravidel a tradic neislámskou společností. Jde například o výstavbu a rekonstrukci veřejných sportovišť v souladu s požadavky muslimských obyvatel. Hovoříme zde o problematice nahoty, setkávání se obou pohlaví nebo uzavírání objektů během islámských prázdnin.

Do třetice je islamizace prováděna navyšováním poměru muslimů v populaci a následným vytlačováním původního obyvatelstva. Na místech s velkým počtem muslimů působí imámové, policii podobné muslimské hlídky či šaría soudy. Zatímco na veřejných islámských mítincích je svobodně ukazována jejich síla, policie, hasiči a další bezpečnostní složky se na takových místech setkávají s neúctou, výhrůžkami a násilím. Židé se zde bojí nosit jarmulky a ženy minisukně.

shariah-controlled-zone

Islamizace roste eliminací původních kultur a zaváděním islámských zvyků a kulturních praxí. Systematicky je tak vytvářena paralelní muslimská společnost.

Nevýhody islamizace

Nevýhod islamizace lze najít mnoho. Nejzásadnějším problémem pro nás je, že islamizace se odehrává na úkor kultury naší. Ztrácí se náš životní styl, smysl pro soužití a vlastně celá společnost, založená na toleranci, univerzálních lidských právech a svobodě slova. V porovnání s muslimskými kulturami je naše kultura svobodnější a produktivnější.

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

Západní kultura povzbuzuje lidi k sebevědomí, štěstí a lásce. Na rozdíl od muslimské kultury se snaží vyhnout agresi, pocitu “cti“, který je velice nestabilní, a netoleranci vůči jiným přesvědčením.

Naše kultura umožňuje fungování osvícenských principů, jako jsou svoboda slova a demokracie, a podporuje je. Dovoluje ženám a ženským kvalitám rozkvétat, z čehož těží nejen ženy, ale i muži, a potažmo celá společnost, která se tak stává rovnovážnou.

Každý krok směrem k islamizaci nás vzdaluje od naší vlastní kultury. Přibližujeme se tím kultuře muslimské. Přibližujeme se společnosti založené na právu šaría.

Islamizace probíhá na úkor původních kultur a jejich norem. Pomalu mizí základní životní hodnoty původních obyvatel. Ztrácí se hodnoty a normy, které drží společnost pohromadě. Život v komunitě je nezbytný pro kvalitní rozvoj člověka, podobně jako u zvířat ve smečce.

U lidí se stejnými základními hodnotami se automaticky objevuje vzájemná důvěra, ochota pomoci, otevřenost, pochopení a vzájemná úcta. Je tomu tak dokonce i v naší individualistické západní kultuře.

Islamizace rozmělňuje (útokem na lokální kulturu) identitu původní populace. Posiluje se muslimsko-islámská identita na úkor národních identit. Národní identita a smysl pro společnost jsou důležité pro morálku, ochotu platit daně, zdrženlivost v podvodném získávání příspěvků sociálního zabezpečení a pro respektování národních zákonů a autorit. Když se lidé cítí být součástí společnosti, vnímají poškozování společnosti jako poškozování své vlastní osoby.

Poznámka mimochodem: Víte jak správně bít manželku? »

islam-mohamedan-women-beating-3

islam-mohamedan-women-beating-2

Díky islamizaci zapouštějí v naší společnosti kořeny nehumanistické tradice. Koránské předpisy a pohled muslimské kultury na ženská práva, svobodu slova a toleranci jsou přinejlepším na středověké úrovni. Islamizace v našich zemích podkopává principy demokracie a lidských práv.

Když v některých lokalitách převládá muslimské obyvatelstvo, jsou původní obyvatelé vytlačováni. Muslimská kultura je západní kultuře na hony vzdálená. Cítit se v jako doma v lokalitách s převahou muslimského obyvatelstva je pro nás velmi obtížné. K tomu všemu se navíc muslimové cítí být nadřazeni nemuslimům.

Paradoxem je, že si muslimští tradicionalisté a extrémisté udržují své konzervativní tradice v naší „tolerantní“ západní kultuře jednodušeji, než v jejich vlastních zemích. Tato „tolerance“ je naprosto kontraproduktivní k integraci. Naopak. Můžeme dokonce říci, že tato „tolerance“ je hnojivem pro úrodnou půdu islámského extremismu.

Každý úspěšný krok na cestě k islamizaci usnadňuje další kroky islamizace. Muslimové mohou daleko lépe nárokovat cokoliv, pokud se mohou odkázat na již uznané nároky podobného charakteru.

Islamizace vytváří prostor pro politickou ideologii, jež má za cíl utlačovat a vyhladit všechny nemuslimy. Tento cíl je pro ní zároveň cestou.

Příklady islamizace

Následuje přehled příkladů islamizace uvedený spolu s nevýhodami, které islamizace přináší.

Paris, Mantes La Jolie, 2016
Paris, Mantes La Jolie, 2016

Islamizace měst: V silně nehostinné „nadřazené“ muslimské kultuře plné islámských hodnot se původní kultura vytrácí a původní obyvatelstvo se přestává cítit „jako doma“, následně se přestává cítit „být v bezpečí“. Jsme původní obyvatelé a je zcela normální, když se v našich zemích cítíme „jako doma“. Není moudré pasivně akceptovat protichůdný proces. Mešity proces urychlují. Jsou odrazovým můstkem radikálních kazatelů o islámských hodnotách.

Islamizace výstavby a architektury: Výstavbu velkých mešit a minaretů povoluje jak stát, tak i místní samosprávy. Arabská architektura symbolizuje proti-západní hodnoty a architektonicky nezapadá do západních měst, natož do jejich center, historických a viditelných částí.

Islamizace potravin: Je diskutabilní, zda považovat za islamizaci též neoznačování „halal“ potravin jako „halal“. Konzumenti si kupují jídlo, aniž by měli možnost ověřit, zda se jedná či nejedná o „halal“ potravinu. Nákupem „halal“ potravin podporujeme financování terorismu (islámské „charity“) a vytváření pracovních míst pro muslimy na úkor nemuslimů. Halal porážka je nákladnější. Musí u ní asistovat muslim. Muslimské organizace dostávají zaplaceno za schvalování celé procedury. V dnešní době, kdy je u potravinových výrobků uváděno složení, výrobní postup a dopad na zdraví tak, aby se konzument mohl vědomě rozhodnout, co bude jíst a co nikoliv, by nemělo být tolerováno neoznačování jídla, zda je či není „halal“.

trutnov-vyuka-islamu-deti-ve-skole-uci-modlit-se-k-allahovi5

Trutnovská ZŠ: Je normální aby se děti svobodného národa klaněly modlám? I vaše děti budou brzy nuceny klanět se Alláhovi, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030!
Trutnovská ZŠ: Je normální aby se děti svobodného národa klaněly modlám? I vaše děti budou brzy nuceny klanět se Alláhovi, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030!

Islamizace školství: Za islamizaci dětského školství můžeme považovat státní podporu maktabů a madrasů (islámských náboženských škol, pozn. překl.). Základní školy jsou důležitým nositelem našeho kulturního odkazu a společenských hodnot. Islámské náboženské školy oproti tomu dětské mysli od našich hodnot a kultury odvracejí.

Islamizace škol: Muslimové jsou omlouváni z hodin tělocviku a křesťanské výchovy z náboženských důvodů.

Islamizace soužití: Nošení burek a nikábů na veřejnosti podkopává práva žen. V demokratické společnosti bychom měli mít možnost vidět druhým do obličeje. Muži i ženy jsou si rovni. Ženy by neměli být nuceny k poslušnosti a měli by mít stejné právo jako muži, právo oblékat se podle svého vkusu.

Islamizace veřejných sportovišť: Plavecké bazény a kabinky na sportovištích bývají uzavírány, protože je muslimové nemohou užívat, nebo bývají rekonstruovány tak, aby je muslimové užívat mohli. Při tom je však věcí jedince a nikoliv náboženství, jaká míra nahoty je pro něj ještě přijatelná. Osobní preference by se neměly stát překážkou k přístupu do veřejných zařízení placených z peněz daňových poplatníků.

Islamizace škol, institucí, pracovišť a celoročního rytmu: V našich zemích máme dostatek prázdnin, volných dnů a svátků. Více prázdnin by pouze zhoršilo akademický vývoj dětí a vedlo by ke snížení produktivity ve firmách. Legalizace nezápadních muslimských prázdnin a vkládání těchto prázdnin do kalendářů je islamizací. Roční rytmus je úzce spjat s dějinami země a její kulturou. Jedná se o důležitý prvek národní identity. Roční rytmus je součástí naší historie a kultury, a jako takový, by měl být chráněn před islamizací.

Islamizace obchodů: Obchody nechtějí ztratit své muslimské zákazníky, vyhýbají se proto všemu, co by mohlo muslimy urazit. Často nevystavují křesťanské, kulturní a národní symboly. Výzdoba v obchodech je ale součástí naší západní kultury a měst a není v žádném smyslu útočná. Připomíná nám v daném období aktuální svátky, kupříkladu vánočními ornamenty, velikonočními vajíčky, karnevalovými dekoracemi, atd. Obchody, které nezapomínají na odpovědnost za budoucnost naší společnosti a kultury, si zasluhují naší přízeň.

Islamizace veřejných institucí a pracovišť: Zvláštní diety, pro které se člověk rozhodne pouze na základě svého náboženství, by neměly být finančně podporovány státem. Neexistuje žádný důvod pro to, aby bylo „halal“ součástí menu ve veřejných institucích a na veřejných pracovištích.

Islamizace péče o děti: Děti z náboženských důvodů hladoví. Ramadán poškozuje schopnost školních dětí soustředit se, stejně jako jejich společenský vývoj. Hlad a kolísání krevního cukru negativně ovlivňuje emoční stabilitu a zvyšuje agresivitu. Na hladovění dětí by mělo být nahlíženo jako na zanedbávání péče o dítě a jako takové by mělo být trestáno.

Islamizace lidských práv: Náboženství zbavuje některé ženy (určitého etnika) v našich západních zemích základních lidských práv. Ženy z nezápadních zemí by měly pravidelně navštěvovat státní pracovníky. Pracovníci by měli provádět osvětu na téma plánování rodiny a antikoncepce a měli by se ujistit, že ženy jsou svobodné a v bezpečí. Ženy z nezápadních zemí by měly znát svá práva, jako jsou možnost rozvodu, navrácení se do vlasti nebo možnost využití ženských úkrytů (ženské úkryty jsou místa, kde mohou dočasně pobývat ženy, které utíkají před násilím a zneužíváním, pozn. překl.).

Islamizace veřejného sektoru: Pracovníci veřejného sektoru jsou placeni z daní a pokud mají v práci místnosti na modlení, jde o používání daní jako nástroje k dodržování nesekulárních praktik.

Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Islamizace práva: Dostatečně nepotlačujeme činnost šaría soudů a nezabraňujeme islámským mediačním setkáním. Tyto praktiky organizují zločinci, kteří útočí na základy naší společenské struktury, podkopávají právní systém a smysl pro spravedlnost jako takový. Praktiky by měly být odstraněny patřičnými nástroji. Náš právní systém ohrožují nejen šaría soudy, ale i snižování trestů u sekulárních soudů z důvodů náboženských nebo kulturních (trestný čin ze cti).

Islamizace výkonu spravedlnosti: Policie často nereaguje na pohrdání a výhrůžky ze strany muslimů a na jejich násilné chování. Namísto toho zve muslimské hlídky, aby zastavily výtržnosti a bojovaly s muslimskými gangy. Takový přístup ohrožuje jak smysl pro spravedlnost, tak i autoritu policie.

Islám říká: Svoboda projevu je západní terorismus
Islám říká: Svoboda projevu je západní terorismus

Islamizace obyvatel, voličů a státu: Evropští vůdci nás dostatečně neochraňují před ilegální imigrací a tichou islamizací západních evropských společností.


Závěr

Pro pochopení širších souvislostí je užitečné znát způsoby islamizace v naší společnosti, vědět jak se islamizace projevuje a jaké jsou její následky. Pro plné pochopení je ovšem třeba si svou perspektivu ještě více rozšířit až ke vzniku islámu » a k pochopení toho, jakou roli islám hraje ve vytváření světové totality NWO »

Ano, každý může vidět na co se Evropa může těšit, pokud se lidé neprobudí a nechají naše NWO vůdce dál provádět politiku islamizace. A co vy, také se těšíte na ženy zahalené v pytlích?

Zdroj a další informace:

Iran before and after the Islamic revolution 1979

Komentář křesťana žijícího v muslimské zemi pod originálním článkem potvrzuje tvrzení autora:

Čtenář Shafiq, January 27, 2016:

As a Christian university professor in a Muslim country… The Muslim behaviour in the west of forcing their hosts to accommodate to their sensibilities and practices is a preliminary form of the extreme dominance they exert here. Bit by bit they force you to abandon your culture and adopt theirs. It is jihad by stealth, conquest with the consent and willing compliance of the conquered. Come and live here for a month and you’ll understand–if you survive.

Let me share with you an amusing anecdote of defiance. A secular Indian Hindu colleague of mine attended the same engineering conference in Bangkok that I did. Unfortunately his university deputed a radical Muslim professor to attend with him, and for the entire flight the Muslim ranted about kuffar. My friend wanted desperately to avoid 4 nights sharing a hotel room with the beast, so he did something clever.

When they arrived at the hotel, he went to the restaurant and talked to the room service waiter. He arranged for a large meal, featuring pork ribs and red wine, to be delivered to his room at exactly the time of the evening azaan (call to prayer). As the Muslim was unfurling his prayer rug and orienting it towards Mecca, a smiling waiter arrived with my friend’s dinner, taking care to loudly point out each item. The Muslim quickly rolled up his rug and fled in horror, and my friend had 4 pleasant, peaceful nights in the hotel. Learn from him.