VIDEO: Valentin Katasonov, doktor ekonomických věd, potvrzuje informaci o rozhodující roli centrálních bank v určování politiky států. Jejich majitelé jsou ti, kdo doopravdy vládnou. A vlády kryjí bankám záda. 3

Navažme na naši starší podrobnou analýzu o tom jak bankéři a jejich korporace vládnou světu » Toto je moc v Janově Zjevení symbolizovaná jako Druhá šelma! Jako potvrzení nyní přichází práce V. Katasonova…


Centrální banky — čtvrtý typ moci ve státě

Valentin Katasonov, doktor ekonomických věd, předseda Ruské ekonomické společnosti Šarapova hovořil o rozhodující roli centrálních bank v určování politiky států, o historických mýtech a o vzdělání, jehož hlavním úkolem je vytvářet a udržovat nevzdělanost — nebo lépe řečeno nevědomost. (Páni planety záměrně vytváří a podporují vzdělané idioty s naprogramovaným pokřiveným pohledem na dané téma. Příkladem u nás je neslavně proslulá Rothshildova soudružka Jana Maláčová — pozn. red.) Vlády kryjí centrální banky, ty mají rozhodující roli v životě společnosti, říká.

Otázka: Vy se již velmi dlouho zabýváte centrálními bankami. Říkáte o nich, že se jedná o čtvrtý typ moci ve státě (spolu se zákonodárnou, výkonnou a soudní), ale velmi málo, prakticky vůbec, se o nich nehovoří. Shrňte prosím, o co se jedná. A jak si vysvětlujete fakt, že o centrálních bankách je ve společnosti tak málo slyšet?

Víte, nejdůležitější podmínkou pro zachování a upevnění moci je absence informací o charakteru moci samotné. To je nejdůležitější deviza pro to, aby skuteční vládci světa ho měli pod kontrolou.

Centrální banky studuji již velmi dlouho. Nyní mi vyšla dvojdílná kniha o centrálních bankách. Já jsem se v tom již zcela zorientoval.

Ovšem z toho důvodu, že naše školství se vytvářelo na základě objednávky „pánů peněz“ (хозяева денег) — jak já jím říkám — tak díky tomu lidé za posledních sto dvě stě let přestali mít představu o tom, jak vůbec funguje svět, a hlavně společnost, a v této společnosti hlavně finanční část této společnosti. Mezi lidmi existuje představa o tom, že centrální banka je instituce, která provádí jen emisi peněz a občas se stará o zajištění stability těch peněz, které emitovala.

Hlavní institucí buržoazních revolucí jsou centrální banky

Ve skutečnosti ale, pokud budeme pozorně studovat historii nové doby, či takzvané epochy moderna, tak tato doba začíná z buržoazních revolucí. Nám zarytě říkají, že hlavní institucí, jež se objevila v důsledku buržoazních revolucí, je parlament. Ve skutečnosti však hlavní institucí buržoazních revolucí jsou centrální banky. Kvůli tomu se tyto revoluce prováděly, přičemž byly připravovány stovky let. Aby bylo možné toto vysvětlit, k tomu je potřeba mnoho hodin. Místo vysvětlení můžu nabídnout k přečtení mé knihy — Metafyzika historie (Метафизика истории), Náboženství peněz (Религия денег) a další.

Nejsem ekonom. Já jsem pouze přes ekonomiku a finance došel k chápání toho, jak funguje současný svět. Jedná se o model post-křesťanské společnosti, jelikož jeden z nejdůležitějších zákazů křesťanství je nepřípustnost lichvy a úroků. K tomu, aby mohla být legalizována lichva a úroky, páni peněz, či lichváři, říkejte jim, jak chcete, připravovali tyto revoluce.

FED, Twelve Reserve Banks buildings from 1936
FED-USA, Twelve Reserve Banks buildings from 1936

Legalizace lichvy a úroků a vytvoření speciální instituce, která by vytvářela tyto peníze za úroky, to je opravdová podstata buržoazních revolucí. Parlament, to není nic víc než pouhá dekorace, která přikrývá skutečnou instituci.

Říkám, že centrální banka je čtvrtý druh moci. Čtvrtý v seznamu, podle své důležitosti ale je to nejhlavnější, první instituce. To je opravdová vláda.

Pokud se dnes podíváme na události ve světě z tohoto pohledu, tak mnoho pochopíme. Například nyní 24. 6. 2018 proběhly volby v Turecku. Erdogan zvítězil, získal více než 52 % hlasů. Já pozorně sleduji události v Turecku, a se všemi nesrovnalostmi a nedůslednostmi Erdogana, v jedné otázce je dostatečně důsledný — snaží se postavit na své místo centrální banku. Centrální banka se, jakmile pocítila nebezpečí, snažila házet Erdoganovi klacky pod nohy. Nepodařilo se jim to ale. Já si Erdogana nijak neidealizuji, všichni známe jeho silné a slabé stránky (a především islamismus — pozn. red.), ovšem v otázkách centrální banky projevuje dostatečnou tvrdost.

Viktor Orbán je v první linii fronty proti globalismu
Viktor Orbán je v první linii fronty proti globalismu

Na prstech jedné ruky můžu vyjmenovat politiky, kteří se snažili dosáhnout toho, aby oni vládli své zemi, a ne centrální banky.

Například Viktor Orbán v Maďarsku. Na začátku tohoto desetiletí, když se v Maďarsku projednávala nová ústava, tak tam bylo napsáno, že centrální banka není žádná „nezávislá instituce“, ale část výkonné moci. Neumíte si představit, jaká hysterie začala v Bruselu a Evropské centrální bance! Někdo se opovážil vztáhnout ruku na to nejsvětější ze všeho svatého. Orbán musel udělat krok zpět, na nějakou dobu.

Já si myslím, že Viktor Orbán překrásně chápe, že skutečným prezidentem země se stane jen tehdy, až bude mít kontrolu nad centrální bankou.

Dalším příkladem může být Argentina. Tam se Cristina Kirchnerová (bývalá argentinská prezidentka — pozn. red.) za začátku desetiletí snažila získat několik miliard dolarů z mezinárodních rezerv argentinské centrální banky. Také začal hrozný řev. Páni peněz se této odvážné ženě mstili, v roce 2015 dosáhli jejího sesazení. Nyní se ji snaží trestně stíhat za vykonstruované trestné činy a vymyšlená podezření. Rovněž si všimněte, že ty země, jejichž centrální banky nepatří do vertikálního systému moci amerického FEDu, jsou považovány za „darebácké“ země. USA obzvlášť silně bojují proti těmto státům. Mám na mysli KLDR, kde je centrální banka skutečně nezávislá na americkém FEDu a nachází se v systému výkonné moci země. Dále je to Írán, Čína, přestože tam existují jisté otázky ohledně národní banky Číny. Nehledě na to ale čínská národní banka patří do výkonné moci země a není podřízena vedení FEDu Spojených států.

Toto je jen velmi obecné popsání problému. Aby bylo možné vše vysvětlit našim čtenářům, je potřeba mnoho hodin a vůbec — přestavět představu o fungování našeho současného světa, a to je dostatečně složitá práce možná i na celý život.

Otázka: Když hovoříte o změnách představ o fungování světa, tak máte na mysli hlavně změny ve školství?

Ano, také! Vzdělávací systém je zcela pod kontrolou pánů peněz. Já 45 let přednáším na univerzitách, přednášel jsem i v USA. Ze své pozice již mohu dělat závěry o tom, jak tento systém funguje.

Přirozeně, páni peněz se hlavně snaží kontrolovat média, školství a politiky.

Jak řekl ve své době Rothschild: Dejte mi možnost tisknout peníze a bude mi úplně jedno, kdo jaké zákony píše.

To je cynismus, jenž naprosto přesně popisuje podstatu dnešního finančního systému.

Henry Ford, It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system for if they did, believe there would be a REVOLUTION before tomorrow morning
Henry Ford, It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system for if they did, believe there would be a REVOLUTION before tomorrow morning

Zdroj a další informace:

Anglo-American Money Owners Organized World War II

Hitler a „liberální elity“

Valentin Katasonov — Světová kabala 1.
Zločin lichvy

Valentin Katasonov popisuje destruktivní vliv lichvy a úroku na všechny aspekty života společnosti.

Valentin Katasonov — Světová kabala 2.
Uzákoněná lichva a krádež

O největší „magii“ a současně i největším podvodu v dějinách lidstva — o tvoření peněz doslova z ničeho komerčními bankami.

Valentin Katasonov — Světová kabala 3

Valentin Katasonov — Světová kabala 4.
Centrální banka bank

Dokumentární pořad o roli centrálních bank, uvádí Valentin Katasonov. Ve vztahu k Rusku se popis týká toho, jak se věci měly do nedávné doby, v současné době je situace reálně podstatně jiná… protože Putin (na rozdíl od našich politických přicmrndávačů) chápe moc bank…

Co se týče české/slovenské centrální banky, situace je dosud přesně taková, jak je popisováno: Právně centrální banka „visí v luftu“ (nevlastní ji nikdo, tedy ovládá ji bankovní mafie, kontrolující řídicí posty), a pracuje v režimu „currency board“, tj. emituje prostředky jen v objemu nahromaděných „zlato-valutových rezerv“, což je eufemizmus pro státní dluhopisy USA a částečně EU a dalších zemí. Polopaticky — abychom mohli v současném systému emitovat měnu, musíme financovat dluh Spojených států — je to mechanizmus koloniální daně. K současnému okamžiku obsahuje rozvaha CB ČR kolem 1200 miliard ve formě dluhopisů USA, těch 1200 miliard Kč je přímá daň, kterou Česká republika zaplatila na blahobyt USA. Přičemž finančně je to jednosměrka, ty prostředky se nevrátí: Buďto padne dolar, nebo USA škrtnou své dluhy, nebo bude objem investovaný centrální bankou do dluhopisů stále narůstat, takže formální splacení části dluhů ze strany USA nebude mít na nic vliv. Matematicky se jedná o nesplatitelný dluh…

Přesně tohoto otroctví se Rusko v současnosti definitivně zbavuje » Přichází konečně Velká bouře?

 

1 komentář u „VIDEO: Valentin Katasonov, doktor ekonomických věd, potvrzuje informaci o rozhodující roli centrálních bank v určování politiky států. Jejich majitelé jsou ti, kdo doopravdy vládnou. A vlády kryjí bankám záda. 3“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>