Jak Druhá šelma vládne světu? Zdánlivě svobodná tržní ekonomika a banky jako nástroj moci Druhé šelmy 1

Tento text je pokračováním naší velké série o proroctvích tzv. Druhého příchodu » nejdůležitější události lidských dějin. Vše začíná samozřejmě u Janova Zjevení. Ukazujeme si postupně, že potvrzení této prorocké informace máme v mnoha dalších proroctvích i v dnešní pozemské realitě.

Pro mnoho lidí je ovšem stále šokující ten prostý fakt, že Janovo zjevení popisuje dnešní dobu! Přinesli jsme již kupu důkazů o tom, co symbolizuje První šelma Zjevení » a jak se tato síla projevuje v naší realitě. Ukázali jsme si například její podíl na vzniku fašismu » Toto vše je silně aktuální a souvisí to i s dnešním fašismem na Ukrajině.

Kiev Ambassador to Germany-Neo-Nazis are part of our forces
Kiev Ambassador to Germany-Neo-Nazis are part of our forces

Na Ukrajině ovšem tahá za nitky loutek především Druhá šelma » Abyste lépe pochopili souvislost Janova Zjevení s dneškem, ukážeme si teď, jak tato šelma skrytě vládne světu — je to velmi chytré, dobře zamaskované — a většina lidstva se proto doposud neprobudila z iluze a stále si myslí, že je svobodná — prostě, když ovečka nevidí ohrádku, stále může mít tu iluzi svobody…

Mnoho duchovně založených lidí opovrhuje těmito přízemními informacemi a pokouší se je ignorovat… Ale — vážení a milí — žijeme přece všichni společně v této kolektivní realitě a nemůžeme strkat hlavu do písku a tvářit se, že se tyto věci nedějí — jen poznání nám umožní se bránit manipulaci!

Pravda vás osvobodí… možná tušíte od koho tento výrok pochází. Samozřejmě, stále platí, že především musíme poznat SAMI-SEBE. Současně ovšem kráčíme po prašných cestách této Země a ani nikdo z duchovních lidí přece nechce spadnout do hmotné jámy ;-)

Někomu možná může připadat přitažené za vlasy, když prohlásím, že světu vládnoucí finanční systém v rukou úzké bankovní elity je totožný s Druhou šelmou z Janova Zjevení. Přesto tomu tak je.

Vláda Druhé šelmy, kterou jsou Spojené státy amerického FEDu » probíhá pro většinu lidstva skrytě — zdánlivě tajně. Soudruzi bankéři se už dnes ani nenamáhají to utajovat — s pokryteckou tváří pod falešnými záminkami provádějí bankovní loupeže za bílého dne a večer se ve VIP barech jistě dobře baví tím, že jim to ty volové zase sežrali… a protože jim to stále prochází, jsou hovadiny, které se na lidstvo shůry sypou, stále mazlavější a stále více zapáchající…

Největší část toto podvodného kouzla ale spočívá v tom, že jednoduchá pravda o fungování této finanční moci je zaobalena do spousty keců a složité, rádoby, odborné terminologie sloužící k jedinému účelu — zakrytí prosté pravdy.

Podíváme se teď na fakta prostým selským rozumem! Navazujeme přitom na dřívější analýzu Janova Zjevení, kde je jasně identifikována předpovězená Druhá šelma »

http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-3/

Ano vážení, byznys je byznys. Prachy vždy až na prvním místě. Angličané znají výraz „monkey-business“ — a ten na uvedenou situaci platí doslova. MUDr. Jan Hnízdil, který je mezi dnešními lékaři světlou výjimkou, zase používá krásný výraz „práškovací stroj“.
Ano vážení, byznys je byznys. Prachy vždy až na prvním místě. Angličané znají výraz „monkey-business“ — a ten na uvedenou situaci platí doslova. MUDr. Jan Hnízdil, který je mezi dnešními lékaři světlou výjimkou, zase používá krásný výraz „práškovací stroj“.

Začneme videem, které v zábavné zkratce odlehčeným způsobem ukazuje, jak tato habaďura vznikla a jak doposud velmi úspěšně funguje.

Funguje, protože většina lidstva tento drahý kouzelnický trik doposud nepochopila — lidé si totiž ani ve snu nedokáží představit, že by takovou drzou boudu někdo mohl vymyslet a zrealizovat…

Je to v podstatě nevolnický otrokářský systém — přičemž donucování probíhá hlavně na rovině peněz a při zběžném pohledu je manipulace prakticky neviditelná. Působí ovšem i na ty, kteří se tzv. neženou za penězi. Pár příkladů: Proč např. dnes nemáme lékařství, nýbrž práškovací stroj? Jak to trefně pojmenoval MUDr. Hnízdil. Nebo proč máme zdánlivě svobodná globální média v rukou úzkého okruhu majitelů? (Vědecký důkaz pro toto tvrzení a rozbor globální vlastnické struktury korporací si samozřejmě také ukážeme.) Tyto šelmou vlastněné závislé sdělovací prostředky utužují pomyslné „myšlenkové vězení“ člověka a samozřejmě nikdy nejdou proti zájmům svých vlastníků, to dá rozum.

Toto je také první a NEJDŮLEŽITĚJŠÍ závěr z dnešní lekce: Buďme velmi obezřetní v přijímání toho, co se nám sdělovací média snaží lít do hlavy!

Ti nejbohatší vlastníci dnes už nepotřebují žoldáky aby zlikvidovali nepohodlnou konkurenci. Nepohodlné snadno zlikvidují třeba tím, že jim prostě nepůjčí na rozvoj. Nebo půjčí za nevýhodných podmínek… dokonalá tržní svoboda ;-) Nemyslíte?


Práškovací stroj lékařství a farmacie

Pouvažujte nyní prosím sami nad zmíněným práškovacím strojem lékařství a farmacie: Vše je zdánlivě dokonale svobodné. Druhá šelma (vlastnící na nejvyšší úrovni v podstatě všechny korporace) financuje lékařský výzkum. Zdánlivě bohulibá činnost. Pokud ale nějaká čistá duše přijde s nevhodnými výsledky, není nic jednoduššího než zavřít kohoutky penězovodu a financovat jiný výzkum, jinou studii, která vyzkoumá, co se nám hodí… rozumíme si, že? ;-)

Tento šelmou sponzorovaný výzkum ovlivní veřejné mínění a samozřejmě i lékařskou praxi. No a nakonec vznikne monstrum — práškovací stroj — kterému lidstvo většinově věří jako modernímu náboženství.

Současné moderní ovečky slepě věří na chemii a pány v bílých pláštích, aniž by tušily, že velkou část nemocí by mohly vyřešit samy ve svém nitrupoté co pochopí, kým doopravdy jsou a jaké má lidská bytost schopnosti! Ostatně, na www.ragauian.cz se o tom píše dost a dost.

Kozel zahradníkem

Farmaceutický průmysl má mj. monopol na klinické testy. Zneužívá ho k manipulacím s výsledky, které sledují na prvním místě zisk; zdraví, je až na druhém místě. Video s názvem „Školení pro farmaceutické firmy: Zlepšete vaše klinické testy snadno a rychle“ trefně ilustruje situaci.

Farmaceutický průmysl, se stejně jako banky, domohl postupem času různých monopolních výsad, které jsou politicky zaštítěny. Mezi nebezpečné praktiky patří např. monopol na tzv. klinické testování, což s sebou nese mj. utajování negativních výsledků klinických testů, testování na malých a nedostatečně reprezentativních skupinách, „kupování“ si lékařů financováním jejich dalšího vzdělávání, ba dokonce i manipulace zdánlivě „nezávislým“ akademickým výzkumem.

Byznys s léky je samozřejmě extrémně lukrativní odvětví, to vidí i slepý. Na dalším odkazu můžete nalézt velmi důkladnou analýzu současných nešvarů na tomto poli plus spoustu důkazních faktů.


Zpět k finančnímu systému: Obrovsky ziskový je tento systém samozřejmě především pro entity skryté jako anonymní akcionáři FEDu… s poměrně velkou pravděpodobností lze odhadnout, které to jsou. Udělejme si hned na začátku jasno v tom, že nám nevládnou figurky typu soudruha prezidenta Obamby. Vše se stane zřejmým, když se zamyslíme nad tím, kdo asi platí nákladné volební kampaně… a samozřejmě — nic není zadarmo, při všech obchodech se vyměňuje něco za něco, žeano…

12 soukromých bank FEDu a zákonem posvěcený podvod

Podíváme se na několik citátů z oficiálních dokumentů FEDu, které samy o sobě stačí jako důkaz pro mé tvrzení. Možná už víte, že tzv. centrální banka USA se zkratkou FED, která se přetvařuje a maskuje jako státní instituce, je pod tou maskou soukromým podnikem — akciovou společností — s anonymními akcionáři, přičemž stát nevlastní žádné z těchto akcií.

Každý žák ze střední školy ví docela přesně, co je to akciová společnost — nebudu proto podceňovat vážené čtenáře vysvětlováním.

Tito soukromí vlastníci akcií FEDu neuvěřitelně vydělávají na tisku a následném zúročeném půjčování nekrytých papírků, kterým říkají peníze.

Bezhotovostní placení v Janově Zjevení?

A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo  aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: Anglické "cashless" doslovně znamená "bez peněz"
A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: Anglické „cashless“ doslovně znamená „bez peněz“

Nejspíše každý, kdo nežije na pustém ostrově mimo civilizaci, si již všiml, jak silně v současnosti banky v rukou Druhé šelmy lidem vnucují (pokud možno bezkontaktní) platební a kreditní karty. Jejich cílem je přechod na bezhotovostní placení, takže ty papírky pak už ani nebudou muset být tisknuty, vše se to stane zcela virtuální hrou s čísly. Asi nemusím dodávat, že z těchto podvodů nelze obviňovat ani zaměstnance bank ani obyčejné američany… A není od věci připomenout Janovo Zjevení » které přesně toto předpovídá slovy „aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch“:

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. 16 A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17 [a] aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména. 18 Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.15-18.csp

Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!
Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!

Mimochodem, na snaze Druhé šelmy nasadit lidstvu chomout čistě virtuálního peněžního systému se stále pilně pracuje. Příkladem je mj. neslavně proslulá temná postava IT byznysu soudruh Gates z firmy M$. Mezi jeho nej-neslavnější počiny patří snaha prosadit monopolní vládu jedné strany na vašich počítačích. Výsledkem známé války o internetové prohlížeče bylo silné zbrždění vývoje internetových technologií. Naštěstí díky lidské iniciativě zdola vstoupil na scénu webový prohlížeč Firefox » a monopolu bylo prozatím zabráněno…

Bill to ovšem zpackal i v mobilním byznysu, takže byl nahrazen Velkým bratrem Googlem » Za trest byl Bill odsunut do byznysového důchodu a nyní tato temná figura alespoň pomáhá vnutit zcela zbytečný bezhotovostní platební systém třetímu světu a dokázat tak šelmě, že je stále užitečným služebníčkem. Pokud se mu bude dařit, jistě tím pootevře dvířka globálnímu bezhotovostnímu systému Druhé šelmy…

Kenya got an early start with mobile money—its M-pesa service launched in 2007—which is one reason the country is a leader in this area.
Kenya got an early start with mobile money—its M-pesa service launched in 2007—which is one reason the country is a leader in this area.

http://www.gatesnotes.com/2015-annual-letter?WT.mc_id=01_21_2015_DO_com_domain_0_00&page=3

Proč máme na Západě peníze kryté dluhem místo zlata?

Dluhová ekonomika FEDu může fungovat jen proto, že tento podvod zaštiťují vlády. A samozřejmě také nevědomost většiny lidstva. Ano vážení a milí, ty peníze jsou kryty jen naivní důvěrou lidstva v tento systém. Ty časy, kdy dolar byl podložen zlatem už jsou dávno pryč… to je jeden z viditelných důsledků práce Druhé šelmy.

Dá se to říci i tak, že naše peníze jsou podloženy dluhem. Nebo — jak sám FED udává — USD jsou kryty schopností vlády vybírat daně. Hodně vtipné. Velký úspěch západní ekonomiky ;-)

Co říkají oficiální dokumenty FEDu o jeho struktuře a o jeho majitelích?

The Federal Reserve System's structure is composed of the presidentially appointed Board of Governors (or Federal Reserve Board [FRB]), partially presidentially appointed Federal Open Market Committee (FOMC), non presidentially appointed twelve regional Federal Reserve Banks located in major cities throughout the nation, numerous privately owned U.S. member banks and various advisory councils.

http://www.federalreserveonline.org/

Federal Reserve Banks
Each Reserve Bank is headed by a president appointed by the Bank's nine-member board of directors. Three of the directors are elected by the commercial banks in the Bank's region that are members of the Federal Reserve System. The other directors are selected to represent the public with due consideration to the interests of agriculture, commerce, industry, services, labor and consumers. Three of these six directors are elected by member banks and the other three are chosen by the Board of Governors.

http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/whatwedo.html

Povšimněte si prosím mezi řádky hlavně toho, co se nám neříká: 12 regionálních bank FEDu je mimo kontrolu prezidenta a vlády. Prezident může ovlivnit jen FRB a částečně FOMC. Zřejmá je také účast mnoha dalších soukromých bank.

A kdo vlastní FED?

V dále citované oficiální odpovědi opět uvidíte spoustu okecávání a sem tam i nějakou tu lež. Vlastně už hned v úvodu najdete protimluvy a lži: „The Federal Reserve System fulfills its public mission as an independent entity within government.“ Jak může být entita uvnitř vlády na té samé vládě nezávislá? :-) Teoreticky ji může kontrolovat kongres, ale prakticky se to neděje…

Nikdo ji nevlastní a ty honosné bankovní paláce se jistě objevily kouzlem jen tak ze vzduchu :-) A udržují je určitě na vlastní náklady bezdomovci. Ano jistě, a já jsem papež ;-)

Twelve Reserve Banks buildings from 1936
Twelve Reserve Banks buildings from 1936

https://www.flickr.com/photos/92618257@N08/11208497575

A tenhle vtip je taky moc dobrej…

It is not »owned« by anyone and is not a private, profit-making institution.“ Nikdo ji údajně nevlastní a údajně nevytváří zisk. Dobrý fór. Odpověď končí tímto výrokem: „The stock may not be sold, traded, or pledged as security for a loan; dividends are, by law, 6 percent per year.

Takže na začátku té stejné odpovědi FED údajně nevytváří zisk a na konci se přímo přiznává, že (soukromí!) akcionáři FEDu dostávají dividendy velmi slušných 6% za rok.

Ten text pravděpodobně vymýšleli v Dikobrazu… soudruh Goebbels by s ním byl také jistě spokojen.

Who owns the Federal Reserve?
The Federal Reserve System fulfills its public mission as an independent entity within government. It is not "owned" by anyone and is not a private, profit-making institution.

As the nation's central bank, the Federal Reserve derives its authority from the Congress of the United States. It is considered an independent central bank because its monetary policy decisions do not have to be approved by the President or anyone else in the executive or legislative branches of government, it does not receive funding appropriated by the Congress, and the terms of the members of the Board of Governors span multiple presidential and congressional terms...

The 12 regional Federal Reserve Banks, which were established by the Congress as the operating arms of the nation's central banking system, are organized similarly to private corporations--possibly leading to some confusion about "ownership." For example, the Reserve Banks issue shares of stock to member banks. However, owning Reserve Bank stock is quite different from owning stock in a private company. The Reserve Banks are not operated for profit, and ownership of a certain amount of stock is, by law, a condition of membership in the System. The stock may not be sold, traded, or pledged as security for a loan; dividends are, by law, 6 percent per year.

http://www.federalreserve.gov/faqs/about_14986.htm


A nakonec si ukážeme, že s tím, jak přicházejí pro lidstvo zlomové dějinné okamžiky a oběma Šelmám začíná téct do bot, začínají provádět stále zoufalejší podvody a západní globální ekonomika se stává již jen virtuální falešnou hrou s čísly.

Podvod posvěcený od politiků se nazývá kvantitativní uvolňování

Poté, co tuto falešnou hru dlouhá léta prováděl předvším FED v USA, nyní byla zaúkolována i evropská ECB…

Prezident ECB Mario Draghi oznamuje podvod jménem QE. Samozřejmě, je to prča :-)
Prezident ECB Mario Draghi oznamuje podvod jménem QE. Samozřejmě, je to prča, dělat z lidí voly :-) Foto Reuters.

Tento — pro bankéře — jistě zábavný podvod je nazýván newspeakem jako kvantitativní uvolňování měnové politiky zkr. QE. Newspeak jako vystřižený z Orwellova Velkého Bratra. Pokud mám zhodnotit, co se ve skutečnosti děje a mám k vám být upřímný milí čtenáři, je možné použít prosté české výrazy typu podvod na lidstvu, oblbování lidí, přetvářka, pokrytectví, okecávání a loupež za bílého dne…

Soudruzi bankéři to maskují slovy „podpora oživení ekonomiky“. Podporují toto zdánlivé oživení tím, že vyrobí umělou inflaci. Čáry máry fuk a ekonomické ukazatele jsou rázem vyšší, aniž by se v ekonomice cokoliv zlepšilo — jelikož za všechny výrobky platíte najednou víc. Prostou češtinou řečeno je to zadlužení na úkor budoucnosti, nikoliv oživení.

Samozřejmě, ty prachy ukradené touto trikovou operací skrze státní dluhopisy dostali do spárů politici, takže mohou dál a víc (v lepším případě) rozhazovat a říkat, jak nám všem ovčanům pomáhají…

Pomáhají ovšem penězi, které onou umělou podvodnou inflací (maskovanou jako QE) ukradli všem, kteří nějaké skutečné úspory měli… nepřijde vám to zábavné? Soudruzi se jistě dobře baví ;-)

Jednoduše zneužívají omezené kapacity lidského mozku, vše zatemní spoustou jalových keců tak, aby tento ďábelsky prostý podvod zůstal nepovšimnut a přitom všem na očích…

Takto ukradené penízky se také výborně hodí na financování válek… války byly vždycky drahé… a čím více takto okrádají lidstvo, tím mohou být zbraně ničivější a válčení krvavější. Je to velký paradox, že lidstvo nejdříve ty zbraně v potu tváře zaplatí a za odměnu pak dostanou muži privilegium pomocí těchto zbraní vraždit, případně se sami nechat zmasakrovat… Nepřijde vám to zábavné? Jak dlouho ze sebe ještě necháme dělat voly?

Pravým důvodem toho všeho je odvést vás od hledání pravdy na úzké cestě, abyste nikdy nepochopili, kým doopravdy jste…

Náznak pravé podstaty tohoto politiky posvěceného zločinu najdete např. v dalším níže uvedeném článku s kritikou od německých bankéřů… je logické že kritizují hlavně Němci, protože nejvíce okradeni budou ti, kdo nejvíce pracují a vydělávají: „Program kvantitativního uvolňování představuje prolomení jednoho z největších tabu německé měnové politiky, tj. financování státu prostřednictvím tištění peněz.“

Ale i v tomto článku se cudně zatajuje, že peníze se kouzelně vytvářejí z ničeho — tedy banka tiskne nekryté falešné peníze.

Pokud bych to stejné udělal já nebo kdokoli z vás, vážení čtenáři… bylo by to ze strany policie nazváno pravým jménem: Tedy penězokazectví a tisk falešných peněz. Jelikož bankovní systém v tomto ovčinci funguje právě díky spolupráci bankéřů a politiků… díky tomu se to nejmenuje podvod, nýbrž QE. A běžný ovčan netuší, že právě došlo ke gigantické loupeži, jejímž výsledkem je okradení všech, kteří nějaké peníze uspořili a přelití těchto soukromých peněz na konta vlád… takže tyto vlády mohou např. dál zbrojit a sponzorovat ukrajinské fašisty, kteří dostali za úkol vyvolat válku proti Rusku…. je to prosté milý Watsone!

Euromaidan sponsored by USA and EU
Euromaidan sponsored by USA and EU
Flag of the Azov Battalion, also 1st sign of Social-National Party of Ukraine
Flag of the Azov Battalion, also 1st sign of Social-National Party of Ukraine

Samozřejmě, někdo také musí financovat ekonomickou válku proti Rusku, kterou Západ rozpoutal, a která je právě v plném proudu, možná jste si všimli co se děje s kurzy… zkoušeli jste se zamyslet nad tím proč se tak otřásly ceny ropy a kurz rublu? V reálné ekonomice se totiž nezměnilo nic, Rusko je stále zemí s nejmenším státním dluhem… tak proč se to asi děje? Že by to bylo tím, že někdo hraje hry s virtuálními čísly v bankovním systému…?
Stále se divíte, že jsou tak vysmátí? Právě svým pánům slušně vydělali a jistě budou pěkné prémie. Nepochybně.

Tzv. dobrovolnický (ve skutečnosti fašistický) batalion Azov: Neonacisté spojení s vládnoucími kruhy
Tzv. dobrovolnický (ve skutečnosti fašistický) batalion Azov: Neonacisté spojení s vládnoucími kruhy

Několik zpráv z tisku:


Evropská centrální banka začne nakupovat dluhopisy za 60 miliard eur měsíčně. Euro propadá

(22. 1. 2015) Evropská centrální banka (ECB) se podle všeobecného očekávání rozhodla zahájit takzvané kvantitativní uvolňování měnové politiky, které zahrnuje nákupy vládních dluhopisů. Do ekonomiky eurozóny tak bude měsíčně pumpovat celkem 60 miliard eur (1,7 bilionu korun), aby podpořila její oživení, oznámil na dnešní tiskové konferenci prezident ECB Mario Draghi.

Banka nákupy zahájí v březnu a počítá s nimi alespoň do září příštího roku. Do evropské ekonomiky tak celkově napumpuje více než jeden bilion eur.

Pozn. redakce: Autoři textu cudně zapomněli dodat toto: K nákupům těch vládních dluhů bude ECB využívat čerstvě natisknuté peníze kryté pouze slepou vírou ve finanční systém…

Ohlášená částka zahrnuje nejen vládní dluhopisy, ale i dluhopisy soukromých společností. ECB tak rozšiřuje některé programy nákupu aktiv zahájené již v loňském roce. „V rámci tohoto rozšířeného programu dosáhnou celkové měsíční nákupy cenných papírů veřejného i soukromého sektoru 60 miliard eur,“ uvedl Draghi…

Euro se na konci minulého týdne v důsledku očekávaného zahájení kvantitativního uvolňování měnové politiky v eurozóně propadlo vůči dolaru na nové jedenáctileté minimum pod 1,15 USD. Loni v květnu přitom jednotná evropská měna stála téměř 1,40 USD.

Očekávaný krok ECB naopak svědčil evropským akciím, které se na začátku tohoto týdne vyšplhaly na sedmileté maximum. Kvantitativní uvolňování měnové politiky by kromě „podpory hospodářského růstu“ totiž snížilo výnosy státních dluhopisů, což by zvýšilo atraktivitu akcií…

  • http://byznys.ihned.cz/c1-63420360-evropska-centralni-banka-zacne-nakupovat-dluhopisy-za-60-miliard-eur-mesicne-euro-propada

Němečtí ekonomové kritizují kroky ECB

(23. 1. 2015) Program kvantitativního uvolňování představuje prolomení jednoho z největších tabu německé měnové politiky, tj. financování státu prostřednictvím tištění peněz…

Prezident ECB Mario Draghi oznamuje podvod jménem QE. Samozřejmě, je to prča :-)
Prezident ECB Mario Draghi a viceprezident Vitor Constancio (vlevo) oznámili, že budou pumpovat do evropské ekonomiky miliardy eur. Foto Reuters.

Evropská centrální banka se rozhodla použít nástroj, který již využily centrální banky USA, Japonska a Velké Británie. ECB bude nejméně do září 2016 nakupovat mix vládních a jiných dluhopisů v měsíčním objemu 60 miliard eur.

K nákupům bude využívat čerstvě natisknuté peníze!

ECB se ke kvantitativnímu uvolňování odhodlala, aby podpořila hospodářské oživení v eurozóně a zabránila deflaci. Prezident ekonomického institutu Ifo Hans-Werner Sinn ale krok považuje za nesprávný. „Na světových trzích se snížily ceny ropy, což pomáhá firmám k většímu rozvoji. ECB nyní přistoupila k politice, kdy prostřednictvím znehodnocení eura opět zvyšuje ceny ropy i dalších dovozů. Tím se snižuje reálný příjem spotřebitelů,“ konstatoval Sinn…

Německo se proti kvantitativnímu uvolňování stavělo dlouhodobě. Berlín se jednak obává dalšího nadměrného zadlužování v Evropě, kromě toho ale program ECB představuje prolomení jednoho z největších tabu německé měnové politiky, totiž financování státu prostřednictvím tištění peněz.

Prezident ECB Mario Draghi ve čtvrtek oznámil, že banka bude od března měsíčně pumpovat do ekonomiky eurozóny 60 miliard eur (1,7 bilionu korun). Nákupy vládních dluhopisů a dalších cenných papírů budou trvat minimálně do září příštího roku, jejich celkový objem by tak měl překročit bilion eur (téměř 28 bilionů korun).

  • http://byznys.ihned.cz/c1-63427580-nemecti-ekonomove-kritizuji-kroky-ecb-prijata-opatreni-pry-nebyla-nutna

Pravda je velmi prostá

…a když člověk dává pozor, mezi řádky může vyčíst prostou pravdu: ECB nyní přistoupila k politice, kdy prostřednictvím znehodnocení eura opět zvyšuje ceny ropy i dalších dovozů. Tím se snižuje reálný příjem spotřebitelů… ALE SAMOZŘEJMĚ NEJEN PŘÍJEM, ale PŘEDEVŠÍM ÚSPORY!!

Teď si to prosím milí čtenáři zkuste domyslet… FED přesně to stejné praktikuje dlouhodobě. Co myslíte, co to globálně dělá např. s cenou zboží, když veškeré mezinárodní obchodování probíhá přes dolary… A co myslíte, kdo na tom asi tak nejvíc vydělává, aniž by vytvořil jedinou reálnou hodnotu, krom zfalšovaných virtuálních čísel na obrazovkách počítačů?

Ano, uhádli jste… jsou to anonymní vlastníci FEDu…

Dál je to ještě jednodušší. Kdo má peníze, má moc. A vládne skrytě jednoduše tak, že financuje to, co se mu hodí do karet…

Chápete už, proč Druhá šelma vládne světu? A proč se tito bankéři na vrcholu pyramidy tak dobře baví? Je jistě velmi zábavné dělat z ovčanů celého světa stádo volů… a ještě za to být dobře placen. Nemyslíte? ;-)

Jediné pozitivní na tom je, že by tento krok mohl znamenat (samozřejmě nepřiznané) zoufalství ze katastrofálního stavu financí na tzv. Západě… a tím pádem příznak blízkého konce těchto samozvaných ekonomických diktátorů a Druhé šelmy. Příznak toho že se blížíme předpovězeným událostem.

Ano vážení a milí, pokud se odmítnete nechat hypnotizovat sdělovacími prostředky v rukou šelmy, odmítnete jejich zúžené vidění zaostřené na jedinou tečku a pokusíte se rozšířit svůj pohled…

optical-illusion-underwater-11

Poté co si fakta dáte do souvislostí, vyvstane před vámi obraz skutečného stavu. Zkuste tomu věnovat alespoň trošku pozornosti a dát si tyto informace do souvislosti třeba i s tím, co se děje s kurzem rublu v poslední době…

-pokračování-


Další informace: