anita-moorjani-shift

Co je to duše? Anita Moorjani — Musela jsem zemřít abych pochopila a našla svou duši

V této rubrice předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Podíváme se teď na další svědectví.

Níže popsaná kniha je mimo jiné nezávislým potvrzením toho, co říká o vztahu mezi zdravím a stavem duše Jan Cindler » i Ragauian.cz.

Anita Moorjani, kniha "Musela jsem zemřít" (abych se stala sama sebou a pochopila, jak jsem si nemoc sama způsobila). V originále "Dying To Be Me: My Journey from Cancer, to Near Death, to True Healing".
Anita Moorjani, kniha „Musela jsem zemřít“ (abych se stala sama sebou a pochopila, jak jsem si nemoc sama způsobila). V originále „Dying To Be Me: My Journey from Cancer, to Near Death, to True Healing“.


Kniha Musela jsem zemřít

Příběh Anity Moorjani je zajímavý především kvůli kontextu, který předcházel jejímu zážitku a který pak následoval — tedy kvůli souvislosti mezi stavem duše a zdravím těla. Navíc její případ krásně ukazuje omyly mainstreamové materialistické medicíny, která chápe jen velmi málo v důsledku své ignorance duše.

Anita dostala rakovinu, což v dnešní době není nic až tak neobvyklého. Anita je z indické rodiny a v té době žila v Číně. Jakmile se dozvěděla o nemoci, začala proti ní bojovat všemi alternativními východními i západními metodami a skutečně se jí podařilo nad rakovinou zdánlivě zvítězit, jenže…

Jakmile se vrátila zpět do své běžné každodenní rutiny, nemoc udeřila s ještě větší vehemencí. Došlo to tak daleko, že skončila na lůžku, polomrtvá s kyslíkovou bombou. Nakonec jí začaly vypovídat orgány a Anita upadla do kómatu. Lékaři jí nedávali sebemenší šanci. Její tělo bylo plné nádorů, z nichž největší dosahovaly velikosti citrónů.

Rakovina ji rychle dovedla ke stavu velmi blízkému smrti

Byla v kómatu asi 20 hodin a během té doby se nacházela mimo své fyzické tělo.

Prošla prožitkem blízké smrti (NDE), zažila absenci času a prostoru a poznala, že jednota není jen intelektuální pojem, ale že se opravdu všechno děje najednou (protože duše existuje mimo čas).

Tam pochopila, jak si nemoc sama způsobila a že pokud se s tímto uvědoměním vrátí, opět se uzdraví…

Když nabyla vědomí, její stav se zlepšoval takovou rychlostí, že ji za několik týdnů bez jakýchkoli známek rakoviny propustili z nemocnice.

Anita Moorjani: Musela jsem zemřít abych pochopila, jak jsem si nemoc sama způsobila

Poselství, které si přinesla z onoho světa a které kompletně uzdravilo její skrz na skrz nemocné tělo v rekordním čase, se týká nás všech, je prosté a přesto tak silné.

Je tak prosté, že na něj často zapomínáme i my, kteří si myslíme, že už žijeme dobrý a duchovní život.

15. kapitola s názvem „Proč jsem onemocněla… a uzdravila se“ potvrzuje, že za vším je strach spojený s neláskou vůči sobě-sama, resp. s neláskou světlé poloviny jing-jang vůči té tmavé — egu. Jsme k sobě příliš tvrdí a nemáme se rádi. Jsme díky tomu frustrovaní a vyděšení. Jsme to my sami, kdo soudí sama-sebe, koho jsme opustili a koho dostatečně nemilujeme. Uvědomme si prosím, že ten kdo má strach, kdo má flustrace a deprese, že to je naše malé vnitřní já, tedy ego. Toto já je také zodpovědno za stav těla, takže zcela logicky se jeho stav projeví na zdraví…

Jak souvisí stav duše, resp. psychiky se zdravím? Velmi úzce! Můžeme s tím něco udělat? Návod je k dispozici na Ragauian.cz

I když je obsah tohoto příběhu dost odlišný od příběhu známé Louise L. Hay, lze říci že souvisí se stěžejní myšlenkou knihy Miluj svůj život. A souvisí samozřejmě i se znalostmi, které vám zdarma nabízí Ragauian.cz.

Ragauian vám ale na rozdíl od obou zmíněných dam nabízí opravdové pochopení lidské psychiky! A nejen to, dostává se vám do rukou úžasná možnost s tím něco udělat! Více informací je k nalezení v rubrice Dualita lidského bytí »

Na příběhu Anity Moorjani je cítit, že v žádném případně netoužila po popularitě nebo na svém zážitku nějak vydělat. Sláva a věhlas, které se jí dostalo spíš ukazují, že tyto poznatky lidem zoufale chybí…


Ukázka z knihy

Proč jsem vždycky potlačovala vlastní inteligenci a kreativitu, jen abych potěšila ostatní? Zradila jsem samu sebe pokaždé, když jsem řekla ano, ale mínila ne! Proč jsem znásilňovala samu sebe tím, že jsem se stále snažila získat souhlas ostatních, že smím být sama sebou? Proč jsem nenásledovala své překrásné srdce a neříkala svou vlastní pravdu? Proč si tohle neuvědomujeme, když jsme ve svých fyzických tělech?

Jak to, že jsem nikdy nevěděla, že na sebe nemáme být tak tvrdí?

Pořád jsem (ve stavu NDE) cítila, jak mě obklopuje moře bezpodmínečné lásky a bezvýhradného přijetí. Mohla jsem se na sebe podívat novýma očima a viděla jsem, že jsem krásná vesmírná bytost. Chápala jsem, že už samotná skutečnost, že existuji mi dává právo na tuto láskyplnou úctu a právo nebýt souzena. Nemusela jsem dělat nic konkrétního. Zasloužila jsem si být milována prostě jen proto, že existuji, nic víc a nic míň.

Tohle pro mě bylo značně překvapivé zjištění, protože jsem se odjakživa domnívala, že se musím snažit být hodna lásky. Věřila jsem, že si lásku a péči musím zasloužit, a bylo neuvěřitelné uvědomit si, že tomu tak není. Jsem bezvýhradně milována a není k tomu jiný důvod než ten, že prostě jsem…

Uvědomila jsem si, že jsme všichni propojení. Netýkalo se to jen lidí a živých bytostí, ono vzájemně protkané sjednocení jako by se rozvinulo a zahrnovalo všechno ve vesmíru — všechny lidi, zvířata, rostliny, všechen hmyz, všechny hory, moře, neživé předměty i vesmír samotný. Vnímala jsem celý vesmír jako živý a naplněný vědomím, že zahrnuje celou přírodu a veškerý život. Všechno patří k nekonečnému celku. Byla jsem spletitě a neoddělitelně včleněná do veškerého života. Všichni jsme fazety této jednoty — tvoříme jednotu a každý z nás ovlivňuje Celek…

Dále jsem pochopila, že moje rakovina nebyla trestem za něco, co jsem udělala špatně, a také jsem neprožívala negativní karmu v důsledku svých předchozích činů, jak jsem se kdysi domnívala…

Mé četné strachy a má velká (negativní) energie se projevily touto nemocí.

  • http://www.anitamoorjani.com
  • http://www.anitamoorjani.com/about-anita/quotes-by-anita/
  • http://neoluxor.cz/beletrie/musela-jsem-zemrit–200358/

Anita Moorjani ve videu popisuje co zažila mimo tělo (CZ titulky)

Anita Moorjani mluví o tom, co zažila ve stavu NDE mimo tělo — příkladně jak mohla vnímat ostatní lidi včetně zdravotníků v nemocnici… Podle současné vládnoucí mainstreamové „vědy“ (která nic neví) to prostě není možné ;-) Tak, schválně milí čtenáři, co myslíte, kde je pravda? …na její poznání stačí prostá selská logika ;-)

Když se Anita na někoho zaměřila, mohla vnímat například jeho emoce a to vše nelineárně v čase, jakoby v jednom okamžiku. Potkala tam mj. svého otce, který jí dělal jakoby průvodce oním světem…

A na tom všem není nic fantastického — pokud jste četli náš seriál od začátku, tak už víte, že duše (vědomí) existuje mimo čas, mimo náš běžný 3D časoprostor. Můžeme považovat čas za 4. rozměr a kvantová fyzika dokonce říká, že tento vesmír má pravděpodobně 11 rozměrů. Můžeme to celé popsat i tak, že lidské vědomí Anity se zbavilo připoutanosti na jeden malinkatý bod v časoprostoru a začalo svobodně cestovat 11. rozměrným prostorem a časem…

Ona naše připoutanost na jeden malinkatý bod v časoprostoru je realizována pomocí pěti smyslů, kterými jsme v normálním stavu vědomí plně zaujati — podobně jako v hypnóze.

Video je rozděleno na 4 díly. Pokud se vám CZ titulky nezobrazí automaticky, zapněte si je ručně.

Musíme si dovolit ten „luxus“ bezpodmínečné lásky sama-k-sobě — to je hlavní sdělení Anity