Comet McNaught was captured by the European Southern Observatory in Chile as both the comet and the sun were setting over the Pacific Ocean. The ocean surface appears nearly flat at this distance. Source: ESO

Astronomové odhalili kometu bez ohonu. Je to jediná známá kometa bez ohonu! Tahle zpráva nejspíše brzy upadne do zapomnění… Ale neměla by! Je v tom něco mnohem více!

Ernst Oskar Bernhardt /1875–1941/ je dnes už trochu pozapomenutý prorok a mystik počátku dvacátého století. Zanechal po sobě své stěžejní dílo Poselství Grálu: „Ve světle Pravdy“, které se stalo pro některé jeho následovníky novou Biblí a samotný Abd-ru-shin, jak zní jeho přezdívka, je jimi označován za Syna člověka. Ano, toho Syna člověka, jehož příchod podle biblických pramenů předpověděl samotný Ježíš Kristus.

Každopádně mu někteří věří a uctívají ho jako Boha. Já mezi ně rozhodně nepatřím — to mi ale nebrání v tom, abych informacím obsaženým v Poselství věnoval pozornost, kterou si zaslouží. Autor byl rozhodně vizionář a prorok. Přinesl na Zemi vizi, která se ve své době v mnohém vymykala ortodoxnímu církevnímu pojetí světa a má nám co říci.

Pokud Abdrushinovo dílo neznáte, doporučuji, je dobré ho znát a udělat si na něj názor. My se dnes ovšem podíváme jen na jednu ze statí jeho díla, ve které se zmiňuje o „Velké kometě“. Poslechněte si český překlad tohoto textu /původně v němčině/. Zde je /cituji/:


Velká kometa

Vědoucí mluví již řadu let o příchodu obzvláště významné hvězdy. Počet těch, kteří ji očekávají, neustále vzrůstá; její předzvěsti se čím dál více hromadí, takže ji lze ve skutečnosti také snad brzy očekávat. Avšak co vlastně znamená, co přináší, odkud přichází, to není ještě vysvětleno správně.

Tuší se, že přinese převraty pronikavého druhu. Avšak tato hvězda znamená víc. Může být nazývána Betlémskou hvězdou, protože je zcela stejného druhu, jako byla ona. Její síla saje vodu vysoko vzhůru, přináší živelné pohromy a ještě více. Země se třese, když ji obejmou její paprsky.

Od událostí v Betlémě nebylo tu nic podobného. Tak jako Betlémská hvězda vypravila se i tato z věčné říše praduchovního /z prostoru Centrálního slunce/ v době, aby došla na této zemi k působení právě, když mají nadejít léta duchovního osvícení nade vším lidstvem.

Hvězda má svou cestu v přímé linii od věčné říše až k této světové části. Její jádro je naplněno vysokou duchovní silou; zahaluje se hmotností a tím se stane viditelná také pozemským lidem. Jistě a neochvějně sleduje kometa svou dráhu a bude v pravou hodinu na té úrovni, jak tomu bylo již tisíciletí předurčeno.

První, bezprostřední účinky začaly již v posledních letech. Kdo to nechce vidět a slyšet, kdo necítí jako směšné, stavět všechno to mimořádné, co se již stalo, jako něco všedního, tomu přirozeně není pomoci.

Chce si buď ze strachu hrát na pštrosa, nebo je zatížen nejhorší omezeností. Oba druhy musí se klidně nechat jít jejich cestou a jejich snadno vyvratitelným tvrzením se lze jen usmívat.

Vědoucím by však mohlo být také řečeno, kam udeří první silné paprsky hvězdy. Avšak protože paprsky postupně obepnou celou zemi, tak by nemělo žádného účelu, mluvit o tom podrobněji.

Potrvá to léta až k tomuto bodu a léta, než se země opět z jejího vlivu uvolní. A pak bude Země očištěna a osvěžena v každém směru, k požehnání a k radosti obyvatel.

Nikdy nebyla země krásnější, než bude potom, a proto má každý věřící hledět s tichou důvěrou do budoucnosti a nelekat se toho, co také má přijít v nejbližších letech. Jestliže dovede důvěřivě vzhlížet k Bohu, nestane se mu žádné utrpení.


Tolik tedy napsal Abd-ru-shin o budoucím dění v prvních desetiletích minulého století. Z pohledu jeho předpovědi je zajímavé se začíst do  zprávy, která je dostupná například na Novinky.cz:

Přečtěte si ji:


Astronomové odhalili kometu bez tzv. ohonu

Halley Comet, Multicolor Camera Team, Giotto Project, ESA
Halley Comet, Multicolor Camera Team, Giotto Project, ESA

Prakticky v každé učebnici přírodopisu je kometa popsána jako astronomický objekt složený z prachu a ledu (viz předchozí obraz), za kterým se táhne výrazný plynový ohon, pokud se blíží ke Slunci. To by se ale nyní mohlo změnit. Astronomové z Evropské jižní observatoře (ESO) objevili kometu bez ohonu. Její původ sahá patrně až k samotným počátkům sluneční soustavy, uvedla agentura Reuters.

Kometa C/2014 S3. Zdroj: ESO
Kometa C/2014 S3. Zdroj: ESO

Teoretická dráha komety C-2014 S3 podle ESO

Kometa nese označení C/2014 S3 a pro svůj nezvyklý vzhled si vysloužila přezdívku Manx podle manské kočky. Toto plemeno se totiž vyznačuje právě tím, že nemá ocas.

Když byla od Slunce asi ve dvojnásobné vzdálenosti, než je Země, stále byla bez ohonu. Běžně komety v této vzdálenosti mají již svůj typický tvar.

Pozorováním vědci došli k závěru, že objevená kometa ohon nemá kvůli svému netypickému složení. Skládá se totiž z podobných materiálů jako skalnaté asteroidy, které se vyskytují mezi Marsem a Jupiterem. Většina komet je přitom tvořena ledem, a právě jeho vypařování ve chvíli, kdy se kometa blíží Slunci, způsobuje vznik ohonu.

V objevené kometě je ledu jen málo. Astronomové přesto toto vesmírné těleso označují jako kometu. Je to tedy patrně první kometa, která nemá ohon. Její aktivita je až miliónkrát nižší než v případě srovnatelných komet v podobné vzdálenosti od Slunce.

Kometa C/2014 S3. Diagram znázorňující pravděpodobnou dráhu komety. Zdroj: ESO
Kometa C/2014 S3. Diagram znázorňující pravděpodobnou dráhu komety. Zdroj: ESO

Astronomy však spíše než chybějící ohon fascinuje vznik této komety. Zrodit se měla před více než čtyřmi miliardami let, tedy podobně jako samotná sluneční soustava, a to v téže oblasti, v níž se formovala planeta Země.

 „Z této doby už dnes známe celou řadu asteroidů, ale všechny se pohybovaly v blízkosti Slunce, což je deformovalo,“ podotkla spoluautorka studie o nové kometě Karen Meechová.

„Manx je první těleso, které jsme mohli pozorovat a které nebylo jakkoli tepelně upraveno. Koneckonců bylo zachováno v nejlepším mrazáku na světě,“ žertovala Meechová v narážce na mezihvězdný prostor.

Odhalí taje vzniku Země?

Podle ní to nasvědčuje tomu, že se kometa vyskytovala velmi dlouhou dobu mimo sluneční soustavu. Do zmiňovaného „mrazáku“ byla patrně vystřelena gravitačním prakem před miliardami let.

Právě velmi dobře dochovaný stav prakticky v nezměněné podobě by vědcům mohl pomoci objasnit detaily týkající se vzniku sluneční soustavy a koneckonců i samotné Země.

Na případné závěry si ale budeme muset počkat patrně ještě několik let.


Jediná kometa bez ohonu!

Tyto dvě informace se v mém vnitřním informačním poli docela dobře propojují. Je totiž zde jistá skrytá souvislost, která je ovšem zřejmá jen tomu, kdo se podrobně seznámil a mými texty zde na webu.

Zpráva uvádí, že tato kometa se zrodila před více než čtyřmi miliardami let. A dále uvádí, že kometa nezanechává při své pouti vesmírem obvyklý ohon. Ano, onen pověstný kometový „ocas“, který je při přiblížení jiných komet do blízkosti Slunce dán rozpouštěním ledu a drobného prachu pocházejícího z těla komety.

A můžeme-li věřit našim vševědům s vysokoškolskými diplomy z oboru astronomie, pak je tato kometa dokonce první kometou bez ohonu, která byla zjištěna.

Doporučuji vaší pozornosti se na tyto informace podívat z toho úhlu pohledu, který vám již řadu let předkládám ve svých textech na webu.

Tento vesmír hmotný je tvořen v zásadě ženskou energií. K tomuto hmotnému vesmíru patří ego, ženská energie, cit, srdce, tedy astrologicky je mu přiřazena voda. Duchovnímu vesmíru patří duch, mysl, vůle, tedy astrologicky oheň.

Jemnohmotné světy jsou oním vzduchem vloženým mezi vodu a oheň.

Tisíce komet ohony mají, protože mají v sobě vodu a nechávají za sebou ohon jako znak příslušnosti k hmotnému světu, hmotnému vesmíru. Jsou částí tohoto hmotného vesmíru.

Objeví-li se po tisících kometách s ohonem první a zatím jediná kometa bez ocasu, tedy bez vody, nutně se nabízí otázka, proč tomu tak je.

Nemá-li tato kometa vodu, přichází pravděpodobně z oblasti, kde voda neobstojí v soutěži s živlem ohně. Přichází z oblasti, kde vládne oheň. Přichází tedy z centra duchovních světů tak, jak o „Velké kometě“ hovoří Abd-ru-shin. Může být /a velmi pravděpodobně je/ oním poslem shůry, který má svým duchovním zářením změnit náš svět.

K Zemi údajně přiletí během několika let. Dávejte pozor na to, zda v se v souvislosti s ní nebude hovořit o tom, že má modrou barvu či se jeví jako modrá. Pokud ano, je to jasné.

Zřejmě není náhodou, že oficiální zprávy o této hvězdě hovoří jako o kometě, přestože kometou není. JE HVĚZDOU. Je v tom obvyklá snaha tzv. o „zabránění panice“ ve světovém měřítku? Úsudek si udělejte sami…

Doufejme, že ONA hvězda přiletí právě včas, aby zabránila těm šílencům v Americe zahájit třetí světovou válku. On ten Donald Trump není žádný kačer Donald, je to jen další šílenec v čele Ameriky, který radši zničí celý svět, než by se vzdal pokusů získat nadvládu nad tímto světem.

Něco se chystá. Něco zásadního…

Mimochodem, objevuje se  vůbec poslední dobou hodně znamení a signálů z kontaktů s vyššími světy o tom, že se něco chystá. Něco zásadního…

Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě...
Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě…

Radujte se, žijeme v zajímavé době. Pracujte na sobě — vy, kteří to dokážete a máte na to. Hledejte vnitřní rovnováhu sebe sama, svých ženských a mužských energií »

Budete to potřebovat. Pro přežití duše.


Další informace:


NASA video: 3.000 Comets for SOHO

Since its launch nearly 20 years ago, NASA and the European Space Agency’s Solar and Heliospheric Observatory has spotted 3000 comets. The mission’s The Large Angle and Spectrometric Coronagraph (LASCO) instrument blocks out the bright solar disk, making it easier to see the corona of plasma and dust around the Sun, normally only visible during solar eclipses. This instrument also provides a very large field of view of the region around the Sun.