This artist's concept shows the planet catalogued as 2003UB313 at the lonely outer fringes of our solar system. Our Sun can be seen in the distance. The new planet, which is yet to be formally named, is at least as big as Pluto and about three times farther away from the Sun than Pluto. It is very cold and dark. The planet was discovered by the Samuel Oschin Telescope at the Palomar Observatory near San Diego, Calif., on Jan. 8, 2005. Image credit: NASA/JPL-Caltech

S novými planetami se roztrhl pytel. Daniel Whitmire předpovídá již dlouho Planetu X. Je to ta stejná, co objevil Caltech? A co s tím má společného ona Velká kometa předpovězená Abdrushinem?

Objev nové, západní „vědě“ dosud neznámé planety ve sluneční soustavě? Objev potvrzený seriózními vědeckými metodami?

Hlavní Sitchinovo téma v rubrice „Planeta X“ je pátrání po původu lidské rasy. Už sám název Sitchinovy knihy poukazuje na záhadnou planetu naší Sluneční soustavy, o které kdysi Sumerové věděli, ale současná pozemská oficiální „věda“ nikoliv. V této rubrice předkládáme čerstvé informace o výzkumu naší sluneční soustavy.

Astronomická pozorování ukazují, že Planeta X skutečně velmi pravděpodobně existuje a znovu se blíží k Zemi…

V tomto textu se podíváme na další alternativní pohledy na dosud neznámou Planetu X — např. na dlouholetý výzkum astrofyzika Daniela Whitmira, který je zcela nezávislý na objevech výzkumníků zmíněných v předchozích dílech.

Pro pochopení dnešního textu je absolutně nezbytné prostudovat předchozí díl, kde jsou rozebrány a doloženy podezřelé machinace s. Browna z Caltechu » Tento podezřelý soudruh neoprávněně vyškrtl Pluto ze seznamu planet pod formálními záminkami pravděpodobně proto, aby nová planeta neměla mystické číslo 10. My proto budeme Planetu X i nadále nazývat Desátou! Mějte prosím pravý stav věcí na paměti až kdekoliv v citacích narazíte na označení 9. planeta…

Předpokládaná teoretická dráha nové Desáté (Deváté) planety ve Sluneční soustavě podle NASA. Správnost výpočtu závisí na správném fyzikálním modelu — teoretický předpoklad, že Planeta X je součástí Sluneční soustavy nemusí platit... Zdroj: NASA
Předpokládaná teoretická dráha nové Desáté (Deváté) planety ve Sluneční soustavě podle NASA. Správnost výpočtu závisí na správném fyzikálním modelu — teoretický předpoklad, že Planeta X je součástí Sluneční soustavy nemusí platit… Zdroj: NASA

 

Další velkou podezřelost představuje fakt, že Caltech si dal velkou práci, aby napasoval výpočty na model Planety X obíhající kolem Slunce… momentálně ale máme tak málo dat o nové planetě, že ve skutečnosti ona vůbec nemusí obíhat kolem Slunce! Někteří vědci o této možnosti otevřeně mluví… Planeta X by totiž klidně mohla pocházet z galaktického prostoru — tak trochu jako VELKÁ KOMETA — více najdete v předchozích třech pokračováních v rubrice „Planeta X“.

Tento díl bude tak trochu i o tom, co by to důležitého a podstatného mohlo znamenat pro člověka a hlavně jeho duchovní vývoj. Podíváme se také na jedno další a klíčové proroctví… Použijeme částečně citace ze článku na Heavy.com:


Astrofyzik Daniel Whitmire a Planeta X:
5 hlavních bodů

Je Whitmirova planeta ta stejná, kterou předpověděl Caltech?

Daniel Whitmire, profesor astrofyziky, se domnívá, že záhadná Planeta X (někdy nazývaná jako 9. planeta nebo také 10. planeta) způsobila kdysi na Zemi vymírání života a může to učinit znovu. Ještě děsivější je myšlenka, že by se to mohlo stát kdykoliv. Kdo je Whitmire a jaká je přesně jeho teorie?

1. Whitmire je přesvědčen, že záhadná Planeta X způsobila kdysi na Zemi masové vymírání života a může to udělat znovu

Whitmire zveřejnil výsledky svého bádání ohledně Planety X na začátku tohoto roku 2016, jak uvedl Phys.org. Výzkum byl publikován v Měsíční zprávě královské astronomické společnosti RAS. Tato teorie říká, že zatím neobjevená Planeta X spouští tzv. „sprchy komet“, které jsou svázány s několika událostmi hromadného vyhynutí života na Zemi. Podle Whitmira jednou za 27 milionů let, tato planeta prochází tzv. Kuiperovým pásem komet a některé komety přitom vymrští do naší sluneční soustavy. Tyto komety pak bombardují Zemi, a ty, které ji minou, mohou po svém rozpadu zase vytvořit jakousi clonu vůči slunečnímu světlu — odstínit naši planetu od Slunce.

Whitmire publikoval výzkum o myšlence zodpovědnosti Planety X za masové vymírání už v roce 1985 v časopise Nature. On a jeho kolega John Matese publikovali tuto myšlenku, na které pracovali na University of Louisiana v Lafayette. Jejich výzkum byl dokonce publikován na obálce Time. Titul tehdy šokujícího článku byl: “Did Comets Kill the Dinosaurs? A Bold New Theory About Mass Extinctions.”

Jeho teorie se opírá o fosilní nálezy, které dokazují že „kometární sprchy“ se dějí každých 26 až 27 milionů let.

Pozn. redakce: Je tedy mýtus o Planetě X pravdivý? Je Planeta X ona bájeslovná „Nemesis“? Bylo tím objeveno ono Nibiru z Annunaki mytologie? O tomto tématu totiž bádal i Z. Sitchin… mimochodem, můžete se těšit i na další pokračování jeho textů…

2. Orbitální anomálie v pásu komet indikují přítomnost neznámé hodně těžké planety

Tzv. Kuiperův pás je za Neptunem, jde o pole ledových objektů a dalších úlomků. Na obrázku je vidět dráha sondy NASA „New Horizons“, která prováděla průzkum oblasti:

Artist's concept showing the exploration of the Kuiper Belt so far. New Horizons became the first spacecraft to explore a Kuiper Belt Object — dwarf planet Pluto — up close in 2015. Source: NASA
Artist’s concept showing the exploration of the Kuiper Belt so far. New Horizons became the first spacecraft to explore a Kuiper Belt Object — dwarf planet Pluto — up close in 2015. Source: NASA

 

Whitmirova teorie dostala nový impuls počátkem letošního roku, kdy vědci potvrdili orbitální anomálie v Kuiperově pásu, který Whitmire navrhuje jako zdroj pro kometární „sprchování“ Země. Anomálie ukazují na přítomnost neobjevené velké planety, která je asi 10krát těžší než hmotnost Země.

Mike Brown: Nejplanetovatější ze všech planet

Mike Brown a Konstantin Batygin z Caltech analyzovali pohyb malých objektů ve vnějších částech naší sluneční soustavy (viz předchozí díly seriálu) a vypočítali, že nepravidelnosti v jejich pohybu může způsobit jen dosud neznámé masivní těleso — tj. ona předpovídaná planeta.

Caltech/NASA evidentně lže o hmotnosti, poloze i dráze nově objevené planety — první pozorování totiž jasně říká: Planeta X je 6000 miliónů km od Slunce!

Podle jejich studie lze neobvyklé orbitální dráhy objektů v Kuiperově pásu přičíst velké, masivní planetě… Caltech odhaduje, že ona Planeta X má hmotnost, která je asi 10krát těžší než Země a má oběžnou dráhu, která je 20krát dále od Slunce než Neptun (podle Caltechu/NASA).

Hmotnost Země je 5,9736×1024 kg. Poměr hmotnosti Neptuna a Země je ca 17. Hmotnost Jupitera činí 1,899×1027 což představuje 317,8 Zemí. A pozor další podivnost, s. Brown zřejmě nechtěně prozradil co neměl:

Ptejme se PROČ, proč Brown Planetu Devět označil za „nejplanetovatější ze všech planet v celé sluneční soustavě“, protože má gravitační pole silnější, než ostatní planety? » Gravitační pole je přece úměrné hmotnosti! Kdo si tady vymýšlí bludy? A proč?

Neptun je vzdálen od Slunce asi 4500 miliónů km, násobeno 20 rovná se 90000 mil. km… a to je výrazná odlišnost od toho, co nám podle agentury ESO řeklo první pozorování Planety X!

…toto pochybné tvrzení Caltechu silně zvyšuje naše podezření, že se nám NASA pokouší zatajit momentální blízkost této planety…

První pozorování Planety X z r. 1992 výslovně uvádí vzdálenost od Slunce 6000 miliónů km, tedy podobně jako Pluto (4437–7348 miliónů km) (podle ESO):

27 Sept 1992: New Planet Found in the Outer Solar System. Extremely Distant Minor Planet 1992 QB1. Source: European Southern Observatory (ESO) | This photo is a composite of three 5-min exposures of the probably most distant object known in the solar system. They were made on September 27 and 28, 1992, with the ESO 3.5 m New Technology Telescope at La Silla.These images were obtained by astronomers Alain Smette (ESO) and Christian Vanderriest (Observatorie de Meudon, Paris). The new object was discovered by American astronomers in late August 1992 and has been given the provisional designation {it 1992 QB1}. The faint image of the 23-magnitude object is indicated by circles. The diameter is estimated as about 200 km. The very slow motion (about 75 arcseconds/day) corresponds to a distance of more than 6000 million km from the Sun. This places it just outside the orbit of the planet Pluto.The sky field shown the photo measures 3.3 arcminutes across. North is up and east is to the left. The exposure times are indicated in Universal Time (UT).
27 Sept 1992: New Planet Found in the Outer Solar System. Extremely Distant Minor Planet 1992 QB1. Source: European Southern Observatory (ESO) | This photo is a composite of three 5-min exposures of the probably most distant object known in the solar system. They were made on September 27 and 28, 1992, with the ESO 3.5 m New Technology Telescope at La Silla. These images were obtained by astronomers Alain Smette (ESO) and Christian Vanderriest (Observatorie de Meudon, Paris). The new object was discovered by American astronomers in late August 1992 and has been given the provisional designation {it 1992 QB1}. The faint image of the 23-magnitude object is indicated by circles. The diameter is estimated as about 200 km. The very slow motion (about 75 arcseconds/day) corresponds to a distance of more than 6000 million km from the Sun. This places it just outside the orbit of the planet Pluto. The sky field shown the photo measures 3.3 arcminutes across. North is up and east is to the left. The exposure times are indicated in Universal Time (UT).

 

Pozn. redakce: O mnoha dalších důkazech jsme informovali již v předchozích pokračováních v rubrice „Planeta X“ — a nejen to! Ukázali jsme také, že ještě před Caltechem samotná NASA ve velké tichosti oznámila v roce 1995 objev této planety. A to není vše: Objev byl astronomy hlášen dokonce už v roce 1992 »

2 October 1992: A new planet has just been found in the outer solar system. Although the observations do not yet allow an accurate determination of its orbit, it appears that it is situated about 6,000 million km away, outside the orbit of the outermost, known planet, Pluto. No other object has ever been found this far out in the solar system.
The new planet, which has received the provisional designation 1992 QB1, was first seen by American astronomers David Jewitt and Janet Luu, working with the University of Hawaii 2.2-metre telescope at Mauna Kea on the Big Island of Hawaii. They noticed the faint object on August 30, 1992 and again on the two following nights, in the constellation of Pisces (The Fish), rather near the celestial equator. The image was star-like and the motion was very slow, indicating that the object might be a very distant minor planet. The brightness of 1992 QB1 was about 23, or 6,000,000 times fainter than what can be seen with the unaided eye. The colour was reddish... (Source: ESO)

ESO, Evropská jižní observatoř, je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace v Evropě a nejproduktivnější astronomická observatoř na světě. ESO poskytuje astronomům nejmodernější výzkumná zařízení. Jejími členy jsou Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Hlavním úkolem organizace ESO je podle konvence přijaté v roce 1962 poskytnout astronomům a astrofyzikům technické prostředky, které jim umožní provádět špičkovou vědu za těch nejlepších podmínek.

This artist's concept shows the planet catalogued as 2003UB313 at the lonely outer fringes of our solar system. Our Sun can be seen in the distance. The new planet, which is yet to be formally named, is at least as big as Pluto and about three times farther away from the Sun than Pluto. It is very cold and dark. The planet was discovered by the Samuel Oschin Telescope at the Palomar Observatory near San Diego, Calif., on Jan. 8, 2005. Image credit: NASA/JPL-Caltech
This artist’s concept shows the planet catalogued as 2003UB313 at the lonely outer fringes of our solar system. Our Sun can be seen in the distance. The new planet, which is yet to be formally named, is at least as big as Pluto and about three times farther away from the Sun than Pluto. It is very cold and dark. The planet was discovered by the Samuel Oschin Telescope at the Palomar Observatory near San Diego, Calif., on Jan. 8, 2005. Image credit: NASA/JPL-Caltech

 

Je s podivem, jak nápadně je tak významný objev opomíjen!?

Důkazy byly publikovány mj. v Astronomical Journal » Připomeňme v této souvislosti též nárazy meteoritů na Jupiteru, deště meteoritů na Zemi… ale je teoreticky možné, že třeba i vyšší zemětřesná aktivita může být ovlivněna novým objektem s velkou gravitací. Pro další indicie a inspiraci pro zamyšlení se můžete podívat také na zajímavá videa v našem paralelním seriálu „Znamení času“ »

3. Caltech/NASA tvrdí, že „jejich“ Planeta X (Nine, 9 respektive správně 10) není totožná s Whitmirovou Planetou X

Teoretický fyzikální model Caltechu pro výpočet dráhy Planety X. | A predicted consequence of Planet Nine is that a second set of confined objects should also exist. These objects are forced into positions at right angles to Planet Nine and into orbits that are perpendicular to the plane of the solar system. Five known objects (blue) fit this prediction precisely. Credit: Caltech/R. Hurt (IPAC) Source: www.caltech.edu
Teoretický fyzikální model Caltechu pro výpočet dráhy Planety X. | A predicted consequence of Planet Nine is that a second set of confined objects should also exist. These objects are forced into positions at right angles to Planet Nine and into orbits that are perpendicular to the plane of the solar system. Five known objects (blue) fit this prediction precisely. Credit: Caltech/R. Hurt (IPAC) Source: www.caltech.edu
Teoretický fyzikální model Caltechu pro výpočet dráhy Planety X. Masivní těleso s gravitací převyšující všechny ostatní planety NEPOCHYBNĚ EXISTUJE. Nemusí ale platit předpoklad, že je součástí Sluneční soustavy. Tzv. Planeta X tudíž nemusí obíhat okolo Slunce… a to je největší slabina tohoto výpočtu. Zdroj: Konstantin Batygin, www.caltech.edu
Teoretický fyzikální model Caltechu pro výpočet dráhy Planety X. Masivní těleso s gravitací převyšující všechny ostatní planety NEPOCHYBNĚ EXISTUJE. Nemusí ale platit předpoklad, že je součástí Sluneční soustavy. Tzv. Planeta X tudíž nemusí obíhat okolo Slunce… a to je největší slabina tohoto výpočtu. Zdroj: Konstantin Batygin, www.caltech.edu

 

Tento graf ukazuje teoretický model Caltechu pro oběžnou dráhu Planety X (Nine, 9 resp. 10, v oranžové), hned vedle oběžné dráhy šesti nejvíce vzdálených známých objektů ve sluneční soustavě (v růžové) a dráhu Neptuna (fialově). V Caltechu předpokládají, že oběžná dráha Planety X by měla souviset s dalšími objekty na oběžné dráze kolmé k rovině X. Pět objektů (jejichž oběžné dráhy jsou zobrazeny modře) zapadá do toto očekávání, resp. výpočtu.

S. Brown rovněž popírá možnost, že Whitmirova Planeta X odpovídá Planetě Deset Devět podle NASA/Caltech: „Whitmire spekuluje po desetiletí o velmi vzdálené, velmi masivní planetě tlačící komety k Zemi. Má mít oběžnou dobu asi 27 milionů let,“ řekl Brown na Discovery TV. Rozhodně to nemá nic společného s vypočítanou Planetou 10, která je mnohem blíže ke Slunci a její oběh trvá „pouze“ asi 15.000 let…

Takže se buďto Whitmire mýlí ve své teorii, nebo se Caltech mýlí ve svém modelu předpokládané dráhy letu Planety X, nebo možná existují 2 planety…? Jak jsme už zmínili, Brownova výpočetní metoda pro určení orbity 10. planety není 100% jistá — především proto, že zatím nemáme dost dat na to, abychom mohli orbitu jednoznačně vypočítat…

Celé to působí dojmem, že Caltech na něčí zadání tzv. „shora“, upravil výpočetní model tak, aby dostal výsledek vhodný pro oblbování veřejnosti… koneckonců nejde o nic nového pod Sluncem — podobnou manipulaci už jsme viděli u dobře zdokumentovaného případu 9/11, kdy nám oficiálně předložili zfalšovanou simulaci pádu dvojčat »

Necháme ze sebe dělat ovce i nadále?!

4. Whitmire je bývalý profesor astrofyziky, v současné době učí matematiku na univerzitě v Arkansasu

Whitmirovo on-line hodnocení studenty v Arkansasu v systému „Rate My Profesor“ je rozmanité: Někteří přízemní studenti si např. stěžovali, že nebyl obeznámen s moderní školní technologií Blackboard… Což ovšem rozhodně není na závadu u člověka s obrovskou zkušeností a VÝBORNOU znalostí oboru — toto potvrzují další hodnocení, která říkají, že je to skvělý profesor, který mluví srozumitelně. Zkušenost nám říká, že nejtěžší je znalosti uspořádat do srozumitelné podoby — dokáží to jen ti nejlepší!

5. Planeta X je vázána nejenom na Sumerský mýtus o tzv. Konci světa, ale i na další proroctví…

Označení 9. planeta vzniklo jen díky machinaci s vyškrtnutím Pluta ze seznamu planet — a v předchozím díle jsme dokazovali, že USA-NASA toto vyškrtnutí provedla pravděpodobně právě proto, aby tato mytologická konotace zůstala utajena »

Tzv. „Velká kometa“ byla také předpovězena Abdrushinem!

A supermassive black hole is depicted in this artist's concept, surrounded by a swirling disk of material falling onto it. The purplish ball of light above the black hole, a feature called the corona, contains highly energetic particles that generate X-ray light. If you could view the corona with your eyes, it would appear nearly invisible since we can't see its X-ray light.
A supermassive black hole is depicted in this artist’s concept, surrounded by a swirling disk of material falling onto it. The purplish ball of light above the black hole, a feature called the corona, contains highly energetic particles that generate X-ray light. If you could view the corona with your eyes, it would appear nearly invisible since we can’t see its X-ray light.

 

A já osobně na tomto místě musím nastolit kardinální otázku, kterou ještě nikdo nevznesl — pokud je mi známo. Otázka zní: Co když tento objekt detekovaný podle silné gravitační anomálie a také viděný teleskopy — co když tento objekt, který podle vědců z ADF vylétl z centrální černé díry naší galaxie směrem k naší soustavě — co když je tento objekt identický s tím, co prorok a duchovní učitel Abdrushin předpověděl pod střízlivým označením „Velká kometa“?

Ještě nikdo si příslušná data nespojil! Jak již bylo podotknuto, tzv. západní věda zásadně ignoruje mytologii i proroctví, nicméně ani ruští vědci toto nezmínili. Nejspíše neznají proroctví Abdrushina… Jak někteří možná vědí, tento se narodil a pracoval v těsném sousedství našeho státu — a Češi byli mezi prvními, kteří měli možnost od něj získat přelomové duchovní poznání »

Abdrushin předpovídá příchod „Velké komety“, jako nové Betlémské hvězdy a to právě tehdy, když mají nadejít léta duchovního osvícení nade vším lidstvem:


Velká kometa Ve Světle Pravdy

NASA image of mysterious object ejected from the supermassive black hole at the center of the Milky Way Galaxy 2

Vědoucí mluví již řadu let o příchodu této obzvláště významné hvězdy.

Počet těch, kteří ji očekávají, neustále vzrůstá; její předzvěsti se čím dál více hromadí, takže ji lze ve skutečnosti také snad brzy očekávat. Avšak co vlastně znamená, co přináší, odkud přichází, to není ještě vysvětleno správně.

Tuší se, že přinese převraty pronikavého druhu. Avšak tato hvězda znamená víc.

Může být nazývána Betlémskou hvězdou, protože je zcela stejného druhu, jako byla ona. Její síla saje vodu vysoko vzhůru, přináší živelné pohromy a ještě více. Země se třese, když ji obejmou její paprsky.

Od událostí v Betlémě nebylo tu nic podobného. Tak jako Betlémská hvězda vypravila se i tato z věčné říše praduchovního v době, aby došla na této zemi k působení právě, když mají nadejít léta duchovního osvícení nade vším lidstvem.

Hvězda má svou cestu v přímé linii od věčné říše až k této světové části. Její jádro je naplněno vysokou duchovní silou; zahaluje se hmotností a tím se stane viditelná také pozemským lidem. Jistě a neochvějně sleduje kometa svou dráhu a bude v pravou hodinu na té úrovni, jak tomu bylo již tisíciletí předurčeno. … (Ve Světle Pravdy, Abdrushin)


Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!
Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!

 

Nakonec bych DŮRAZNĚ upozornil na slovní spojení „má svou cestu v přímé linii od věčné říše až k této světové části“. Především je absolutně nutné u VŠECH proroků dbát na to, abychom správně přeložili prorockou symboliku, tedy informace přicházející skrze proroky z věčné duchovní říše do tohoto pomíjejícího světa (světové části)…

To je problematické u všech proroctví. Klasickým případem je třeba popis letadla v době, kdy lidé neznají technologii… nebo třeba výbuch atomové bomby, který je v Janově Zjevení popsán jako „oheň z nebe“…

Abdrushin jistě neznal termíny současné astrofyziky… on se jen pokoušel přeložit vyšší poznání do omezeného pozemského jazyka… naštěstí v jeho době už lidstvo znalo alespoň výrazy jako magnetismus a záření…

Mějme prosím všichni na paměti, že pro popis objektu našeho zájmu prorok používá SOUČASNĚ několik výrazů: Nazývá ji hvězdou, ale současně i kometou. Píše o jejích paprscích (viz záření!) ve kterých se Země třese a také o síle, která saje vodu vysoko vzhůru, přináší živelné pohromy a ještě více… chce nám tím naznačit že onen objekt má všechny ty vlastnosti…

Říká také: Její jádro je naplněno vysokou duchovní silou; zahaluje se hmotností…

Pro mne osobně je toto DOKONALE PŘESNÝ opis děje, který jsme rozebírali v minulých dílech — totiž to, jak vědci zpozorovali objekt s velmi vysokou, EXTRÉMNĚ VYSOKOU energií, objekt který vylétl z centrální černé díry naší galaxie směrem k naší soustavě… a vědci z ADF dokonce tvrdí že to bylo zhruba ve stejné době, kdy Země vznikla!


Je nemoudré proroctví a mytologie ignorovat, daleko lepší je jim porozumět

Myšlenka planety způsobující celosvětovou katastrofu je také vázána na bájesloví a mnohé předpovědi tzv. „Soudného dne“ nebo „Konce věku“ (nikoliv „Konce světa“ nebo „Apokalypsy“, jak se někdy nesprávně říká a píše). 

Další teorie mluví o Nemesis, což by mohla být doprovodná (binární) hvězda našeho Slunce, někdy se také mluví o tzv.  „trpasličí“ hvězdě (např. tzv. hnědý trpaslík). Nemesis je opět vázána na události zániku života na Zemi. Tato myšlenka byla poprvé představena v roce 1984 vědci z University of California v Berkeley a na univerzitě v Princetonu. Věřili, podobně jako mnozí jiní, že takový „trpaslík“ by mohl způsobit „kometární sprchy“ útočící na Zemi… což se podobá tomu, co říká Whitmire o planetě X.

Proč má označení „Planeta X“ nebo též „Desátá planeta“ mystický a prorocký význam? A jak to souvisí se Sitchinovou 12. planetou? Vždyť jde o dvě různá čísla?!

Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.
Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.

 

Jak dokazuje mj. výše uvedený obrázek sumerské pečetě, existuje 11 větších těles ve Sluneční soustavě: Sumerové totiž mezi ně počítají i Měsíc a samozřejmě i Pluto! Dále nám sumerské záznamy říkají, že na počátku historie Sluneční soustavy byla jedna planeta zničena (pravděpodobně se jmenovala Tiamat, viz též epos Enuma Eliš). Proto Sitchin píše o 12 planetách… No a přesně tohle je důvod, proč americká NASA vyškrtla Pluto ze seznamu planet… a udělala to přesně proto, aby znovu a opět obelhala lidstvo a zatajila ovečkám ten fantastický — a přitom dokonale dokázaný — fakt,  že „chybějící“ 10. planeta byla nedávno znovu-objevena — jak o tom píšeme v tomto seriálu… A nejenom to, že byla znovu-objevena — byla objevena právě proto, že se momentálně znovu nebezpečně blíží Zemi — a americká Druhá šelma Janova Zjevení » tento vědecky dokázaný fakt ovečkám v žádném případě nehodlá prozradit…

Mnozí výzkumníci už dlouho tvrdí, že staří Sumerové nějak věděli o extra planetě (Nibiru?) která byla za oběžnou dráhu Pluta v naší sluneční soustavě. Existují nepochybné důkazy, že Sumerové znali (na rozdíl od současné vědy) všechny planety. Na fotografii je konkrétně sumerský pečetní váleček zobrazující planety obíhající Slunce — a tato kresba obsahuje zvláštní, tajemné, nám neznámé planety. Zecharia Sitchin tvrdí ve svých výzkumech, že Sumerové znali tuto planetu způsobující kataklyzma na Zemi…


Závěr? Jak je to tedy s tou Planetou X?

Podle všeho nemůžeme udělat jednoznačný závěr z tak velkého množství indicií, které si někdy naneštěstí odporují. Jistá věc je jedna: Když už byla NASA přinucena oznámit objev Planety X, není pochyb o tom, že tato planeta skutečně existuje. Stejně tak není pochyb o tom, že jsme obelháváni ohledně její skutečné orbity a aktuální polohy.

Zopakujme si chronologii:

 • 1992: Planetu X ve skutečnosti objevila jako první ESO, jak jasně dokládají fotografie
 • 1999: vyděšený programátor Lloyd Albright předává Rusku výpočty NASA dokazující nebezpečné přiblížení Planety X k Zemi a utíká žít do jeskyně
 • 2003: Planeta X byla fotografována v Gemini Observatory v Mauna Kea na Hawaii
 • 2005: NASA a samotný Mike Brown poprvé potichu informuje o pravděpodobné existenci 10. planety
 • 2006: Mike Brown se aktivně účastní bleskového vyškrtnutí Pluta ze seznamu planet
 • 2014: Pozorován vysoce energetický objekt vylétající z jádra naší galaxie (Velká kometa?)
 • 2016: NASA je donucena hlasitě přiznat obrovské gravitační anomálie oficiálním ohlášením existence (údajně 9., ale ve skutečnosti) 10. planety s údajnou dobou oběhu 10.000–15.000 let

Whitmire spekuluje o Planetě X na základě fosilních nálezů dokazujících hromadné vymírání  života na Zemi. Mluví o pravděpodobné době oběhu 27.000.000 let — připusťme pro tuto chvíli, že ne všechny oběhy planety byly zaznamenány ve fosilních nálezech… a že tedy doba oběhu nemusí být jistá!

Pokusím se teď vypíchnout dvě možnosti, které  by mohly vysvětlit nesoulad v datech. Vysvětlením by mohlo být to, že vědci z ADF se mohou mýlit se ztotožněním Velké komety a Planety X. Především první pozorování už v roce 1992 je pravděpodobně příliš brzy na to, abychom mohli tato dvě tělesa ztotožnit…

Vysvětlením by mohla být existence skutečně DVOU TĚLES. My bychom nakonec rádi zdůraznili především, to co by nám všem to mělo říci. V žádném případě nechceme vyvolávat paniku a nabádat vás ke stavění bunkrů nebo stěhování do jeskyně ;-) tak jak to udělal onen programátor NASA…

Především ale zdůrazníme to, co jsme zde už opakovaně říkali z jiných důvodů… Tady prostě máte další jednoznačnou indicii proto, že by každý měl radikálně zapracovat na svém duchovním vývoji — protože my všichni společně žijeme jednoznačně v době „konce věku“! A ona Abdrushinova „Velká kometa“ je jen další silná indicie, ale rozhodně ne první…

Odpověď a řešení problému?
Mám pro vás nejdříve otázku

TO OČ TU na Zemi BĚŽÍ to je naše DUŠE… a naše jediná šance je zapracovat na sobě. Na svém DUCHOVNÍM VÝVOJI. TENTO ŽIVOT a TATO PLANETA je totiž ŠKOLOU pro duše! Naším cílem je návrat zpět do JEDNOTY SAMA-SEBE!

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

 

Otázka: CO DĚLÁM PRO TO ABYCH DOSÁHL svou osobní ROVNOVÁHU JIN-JANG? CO DĚLÁM PRO TO, ABYCH SE já osobně MOHL VRÁTIT ZPÁTKY DO JEDNOTY?

Odpověď: POZNEJ SÁM SEBE A POZNÁŠ VŠECHNO!!

Na webu ragauian.cz se můžete dozvědět, jak se svou psychikou můžete pracovat a nenechat se už nadále vláčet a manipulovat skrze podvědomí a emoce — jinak řečeno — jak vědomě změnit a řídit svůj život a JAK SE urychleně VRÁTIT ZPĚT DO JEDNOTY SAMA-SEBE. Na následujícím odkazu jsou k nalezení ta nejdůležitější fakta a základní manuál,  jak tuto cestu zpět vědomě urychlit

Ano vážení a milí, s časem jsme na štíru.
TOHLE jednoduše JE POSLEDNÍ ZVONĚNÍ!

-pokračování-

2 komentáře u „S novými planetami se roztrhl pytel. Daniel Whitmire předpovídá již dlouho Planetu X. Je to ta stejná, co objevil Caltech? A co s tím má společného ona Velká kometa předpovězená Abdrushinem?“

 1. Dobrý den,

  zajímal by mě Váš názor (výklad) na téma Duté Země.
  Nebo jestli například neplánujete například sérii článku na toto téma.

  Děkuji.

  1. problém Duté země je problémem mezidimenzionálních kontaktů… je to obrovské téma, na které se nedá nekolika větami odpovědět… denně dochází v hmotné realitě našeho světa k náhodnému otevírání multidimanzionálních bran, a je nemálo lidí, kteří se ztrácejí z naší reality tímto způsobem, aniž by se někdy vrátili… někteří se i vracejí, aniž by si pamatovali, co se s nimi dělo… pokud by jste měl to štěstí nebo smůlu, že vkročíte do takovéto brány, vůbec si toho nemusíte všimnout… váš případný návrat závisí na tom, zda najdete cestu zpět vy sám nebo tamější celníci, kteří vás vyexpedují zpět… pokud je brána už zavřena, nějak s vámi naloží… pokud tam žijí humanoidé, asi jakž takž… pokud draci nebo inteligentní ještěři, skončíte v lepším případě v místním ZOO… toto můžete aplikovat i na místa, kde jsou mezidimenzionální brány stabilní, nikoliv fluktuuící… jednou z takových bran je i ta na severním pólu… otevírá se a zavírá v nepravidelných intervalech a může propustit nejen člověka, ale i loď či letadlo, mořské zvíře tam i zpátky… o přestup do tzv. Vnitřní Země není co stát… pokud nemusíte, vyhněte se tomu… je to sestup do nižších vibrací a tedy směrem k peklu, pokud existuje… osobně jsem si jist, že jsou tam soustředěni všichni papežové, kněží a ta křesťanská banda za svoji tisíce let trvající zradu na nás všech… a určitě to smrdí tam kadidlem a není to nic moc… nelezu, kam mne nezvou… přesto se mi párkráte podařilo tam spíše omylem se svými klienty len lehce nahlédnout a rozhodně to tam nebylo o ničem nebeském… o tom, čeho jsme byli svědky, radši pomlčím… je hezké, že hledáte odpovědi na své otázky… ale doporučuji vám zajímat se spíše o to, zda už jste nastoupil na onu úzkou cestu k bohu, která podle Krista vede k cíli… vše ostatní je balast, kterým se zbytečně zdržujete na své pouti k tomu, co je pro vás životně důležité /a nejen pro tento život/…

Komentáře nejsou povoleny.