Davida Rockefellera konečně vzal čert! Pro černé zlato zaplatil vznik dvou světových válek a stál i v pozadí všech krizí na Středním východě! A jeho potomci v tom pokračují!

Dopřejme si dnes další pohled do hlubokého zákulisí světové politiky… je důležité, abyste právě vy, kteří jste již dospěli nebo spějete ke znovuzrození v duchu, toto neradostné zákulisí jednak znali, jednak se s ním jako lidé vyrovnali a pochopili ho jako součást hry… jako součást zdejší hry dobra se zlem, která se vás ovšem týká méně a méně, čím více se svým pozitivním vnitřním nastavením a prohlubující se rovnováhou svých mužských a ženských energií od ní stále více osvobozujete…

Znalost podpásovek nositelů zla na této planetě a principu působení zvířecího ega v lidské psychice obecně je pro vás velmi důležitá… protože funguje obzvlášť výrazně u lidí tlačících se do rolí tzv. VIP u nás i jinde ve světě.

V případě, kdy se vědění o těchto záporných stránkách lidského bytí vyhýbáte, mohou vám do vašich životů v určitých nepříznivých konstelacích světového dění  intenzitou svého působení aktivně pronikat a výrazně vám ztížit konečnou fázi vaší Cesty ke znovuzrození v duchu…

Mám na mysli zejména onu lidskou pochybnost, která se /byť nechtě/ v takové chvíli nutně vynoří… ona pochybnost a zároveň nepřijatelný odsudek má formu mentální úvahy a často i silně emocionálního pocitu ohledně toho, jak něco podobného Bůh může dovolit… a toto silně oslabí vaše pracně získávané vnitřní znovu-sjednocování vašich „já“ a „Já“ a může se stát i silným impulsem k recidivě návratu ega po pozice negativního vnímání tohoto světa… což je vysoce nežádoucí stav, kterému se nutně musíte vyhýbat…

Může… Bůh může dovolit… proč by ne? …zkuste pochopit a přijmout, že jsou dána pravidla hry zvané život zde na planetě Zemi a ta prostě platí… střet dobra a zla jsou specifickou formou školní výuky pro každého člověka žijícího v těle zde na Zemi… Satan se svou akutní absencí Světla a Bůh s jeho přemírou téhož vytváří společnou rukou nerozdílnou podmínky k tomu, aby vaše práce na rekonstrukci vlastní psychiky, ke které vám ukazuji cestu, mohla skončit na závěr vaší docházky do zdejšího školního zařízení úspěšnou maturitou…

Vaše vyrovnání se a přijetí zla jakožto naprosto přirozené /a proto akceptované a nijak neodsuzované/ součásti vašich životů na Zemi je jedním z vrcholů, kterého musíte dosáhnout ve svém úsilí o skutečný vzestup…

Tohle ovšem samozřejmě neznamená, že je vaší povinností se zlem souhlasit nebo ho přijímat… nastavovat druhou tvář je dogma /pouhá mentální, ničím nepodložená konstrukce/ vašich křesťanských duchovních vůdců, kteří vás po staletí navádějí na přímou cestu do pekel… nechte je tam jít, kardinál Vlk za potlesku davů už na cestě tam je… tyto duše ve svých tělech zde hrají roli svůdců a našeptávačů temna a budou za to po zásluze odměněni…

Vy se tomu zlu postavte, ale /při svém vymezení se vůči němu/ mějte stále na paměti, že ho nemůžete a také nesmíte nenávidět… nenávist vás vrhá zpět k temnu a spolehlivě vás na cestě vzhůru nejméně na čas znehybní… zlo mějte stejně rádi podobně, jako mají dnes rádi své nepřátele ti, kteří prošli lekcí o ochraně proti energetickénu vampýrismu… nepřipustíte-li si totiž do svého nitra v žádném případě nenávist vůči zlu, můžete ho milovat, protože ono nedokáže prorazit ochrannou bariéru vaší pozitivity a aktivně ochladit vaši nádhernou auru…

Uvědomte si, že i lásku ke svému nepříteli jste dokázali v sobě najít teprve ve chvíli, kdy jste si udělali dokonalou ochranu před energetickým vampýrismem těchto lidí… a ve chvíli, kdy jste začali žít pozitivně a kdy schopnost vašich nepřátel zranit vás ostřím jejich vlastní negativity klesla k nule…

Totéž samozřejmě platí pro zlo zasahující vás jako členy lidského společenství… vaší správnou reakcí není boj se zlem, protože tím přijímáte strategii vašich protivníků z oblasti temna… vaší správnou strategií je přijmout zlo jako přirozenou součást bytí zde na Zemi a přesto dokázat žít trvale pozitivně vyladěni i při jasném vědění o tom, že zlo stále ještě v tisíci podobách tomuto světu vládne…

Ne, neříkejte, že to nejde… jde to, jen to chce práci… a ne práci ledajakou… chce to práci na vnitřní změně… velmi obtížnou a zároveň snadnou pro toho, kdo ji skutečně chce provádět… přestat obviňovat svět a jiné kolem sebe z vlastní nedokonalosti a vlastních chyb…

Proč myslíte, že říká Kristus něco o tom, že máte být neodvislí? … kde asi brali sílu první křesťané, které Římané předhazovali lvům v aréně, podobně jako vaše vláda se vás chystá předhodit v německém žoldu ruským Armatám?.. najdete ji také, pokud projevíte snahu… ukážu vám, jak na to… ukotvěte v sobě pozitivní myšlení a přístup ke světu založený na skutečné lásce k sobě a jakékoli dění zde na Zemi vám nemůže zabránit v tom, abyste opustili s láskou k obludnosti zvířecího ega vůdců tohoto lidstva zdejší realitu…

Světová média dnes přinesla skvělou informaci o tom, že klíčový představitel a hlava klanu Rockefellerů, David Rockefeller, muž stojící formálně na čele transatlantického křídla globalistů, zemřel ve věku 101 let… budiž mu země pokud možno lehká až tak, jak si za své více než stoleté působení mezi námi zaslouží… mluvčí rodiny Fraser P. Seitel údajně uvedl, že miliardář a majitel banky FEDu Chase Manhattan zemřel v klidu a ve spánku…

David Rockefeller, 2011
David Rockefeller, 2011

Je obecně známo, že zemřel ve věku 101 let a že jeho život byl uměle prodlužován transfuzemi krevních konzerv s dětskou a také pupečníkovou krví. Informace o tom zcela náhodou unikly i nedávno během prezidentské kampaně v USA, kdy z hackery získaných emailů Johna Podesty, šéfa volební kampaně Hillary Clinton, vyplynulo znepokojivé zjištění o tajných krevních rituálech s dětmi pod krycími kódy souvisejícími s provozem pizzérií v několika zemích světa.

Tyto tzv. objednávky pizzy do domů špičkových celebrit amerických finančních a politických kruhů sloužily a stále podle všeho slouží jako maskovací krytí pro setkávání sektářských elit, kde jsou nejdříve sexuálně zneužívány a poté obětovány na oltář Bafometa nakoupené děti z černého trhu. Jejich krev je sbírána do nádob a laboratorně upravována pro aplikaci těmto vybraným elitám. Myslíte si snad, že dlouhé stáří těch celebrit, jako je třeba anglická královna, je Božím darem za jejich působení zde na Zemi? Kauza kolem katastrofálního zneužívání dětí dostala název Pizza Gate a podrobnosti o ní najdete zde:

Zdá se, že Čachtická paní se svými desítkami obětí mladých panen, jak se to o ní traduje, byla proti kšeftu s životy dětí ze strany dnešních miliardářů pouhým drobným živnostníčkem.. ale je jisto, že i ji nakonec podobně jako Rockefellera vzal čert.

Nepřejte si prosím znát posmrtné osudy duší takovýchto přisluhovačů démonských bytostí. jejich další bytí a případná nová zrození spadají do sféry démonů, jichž jsou vazaly… božské jiskry těchto duší již dávno vyhasly a jako s takovými s nimi je také zacházeno…

Při příležitosti definitivního odchodu jednoho z hlavních strůjců válek a zločinů proti lidstvu, se dnes podívejme na historickou anabázi vzniku a působení jednoho z nejdůležitějších mocenských impérií dnešní doby… určitě to bude i pro vás přínosné…


Přehled podrazů, kterými Rockefeller vybudoval své impérium

To, co je často nazýváno německou nebo italskou formou fašismu má své kořeny v Americe. Jak Hitler, tak Mussolini byli financováni a dosazeni k moci ve 20. a 30. letech mezinárodními bankéři »  O tom jste jistě už slyšeli. Ale podívejme se až na samotný počátek:

Koncem 19. století John D. Rockefeller, pomocí podvodů a za použití podfuku se svou Union Tanker Company, byl schopen kontrolovat či „manipulovat“ s trhem s ropou. Založil a vlastnil tajně akcie společnosti, která držela patent na celokovovou zapečetěnou ropnou železniční cisternu. stejný typ cisteren se používá i dnes.

Union Tanker Car s Rockefellerem v zákulisí pronajímala tyto cisterny po stovkách vlastníkům nově objevených ropných polí, aby mohli posílat svoji ropu do rafinerií. Na konci 19. století, před vynálezem železniční cisterny, byla ropa posílána do rafinérií v otevřených dřevěných sudech na plošinových vagonech. Část z této ropy byla ztracena, když vyšplíchla pokaždé, když vlak zastavil, nebo se rozjížděl či projížděl zatáčkami. A velká část cenné frakce ropy se prostě z otevřených sudů vypařila dříve, než se dostala do rafinerie, kdy často zbyl pouze těžký dehet…

Podrazy jako zdroj Rockefellerova bohatství

Dřevěné sudy bylo obtížné a časově náročné plnit a vylévat. Uzavřené kovové cisterny byly proto pro nový ropařský byznys spásou. Po několika měsících rozvoje naftových polí a poté, co zpracovatelé postavili nová zařízení, aby se vypořádali se zvýšeným přílivem ropy, Union Tanker Company na Rockefellerův pokyn zrušila pronájem a stáhla všechny své cisterny z provozu.

Protože v daném okamžiku neexistoval žádný další zdroj cisteren, jak developeři polí, tak zpracovatelé začali přicházet o peníze. V důsledku náhlého přerušení toku ropy do rafinerií během několika měsíců producenti ropy a rafinerie, zadluženi značnými investicemi, stáli na pokraji bankrotu. Pak John Rockefeller, prostřednictvím jiné své své holdingové společnosti Standard Oil, prostě šel a skoupil jak ropná pole, tak rafinerie za zlomek ceny. Obvykle ještě skoupil za babku i železnice, které je propojovaly.

Navzdory pověsti ropného magnáta nebyl John D. Rockefeller skutečným ropařem. V oblasti vrtů nebo rafinace měl jen málo zkušeností. Jen jednoduše pronajímal cisterny a vydělával tím, že skupoval ropná pole a rafinerie za „pakatel“.

Aby mohl svá ropná pole a rafinerie provozovat, Rockefeller si často najímal stejné podnikatele, které právě okradl. Ti nyní pracovali pro něj. Teprve o mnoho desítek let později se zjistilo, kdo tento „propad cen“ a bankroty těžebních a zpracovatelských podniků způsobil. A jak se dnes Rockefellerové /podobně jako náš „Bureš“/ hájí, nebylo to prý nezákonné.

V období 1900 až 1910 se tato konspirace mnohokrát zopakovala, a Standard Oil tehdy vlastnila téměř všechna ropná pole v Kalifornii, Texasu, Arkansasu, New Jersey a Ohiu, a v několika dalších amerických státech. Tím John D. Rockefeller buď vlastnil nebo kontroloval asi 90% toho, co se nyní nazývá energetickým sektorem. V té době, jak ukazuje historie, ne příliš mnoho lidí vědělo, že Rockefeller vlastní onu Union Tanker Car Company. Jinak by jen málo ropařů podepsalo podvodné pronájmy na vagony, pokud by věděli, že tyto cisterny vlastní John D. a Standard Oil.

Mnoho autorů odhalujících tento „zlořád“ z počátku 20. století již poukázalo na predátorské monopolistické marketingové praktiky Standard Oil. Ale Rockefellerova vazba na Union Tanker, a to, jak Standard vznikla, odhaleno nebylo. Teprve až o mnoho desítek let později se tak stalo a díky vlivu Rockefellerů se o tom dodnes nemluví a v učebnicích historie o tom dosud není ani zmínka. A většina z těch několika málo knih, které poukázaly na spojení mezi Johnem Rockefellerem a Union Tanker Car Company, nějakým záhadným způsobem zmizela. Naštěstí ne všechny.

V r. 1911 americká vláda vznesla proti Johnu D. a Standard Oil obvinění z monopolismu a tato společnost byla rozdělena. Mnohé nové společnosti měly názvy, které byly variací na iniciály S.O., jako SOHIO v Ohiu, SOCONY v New Yorku, ESSO („S.O.“), která se později stala EXXON, atd. Rozdělení společnosti bylo pro Rockefellera pouze menším nepohodlím. V odvetu učinil John D. slib. Slíbil, že svoji společnost opět spojí. Slíbil také, že oplátkou „rozdělí/rozbije“ Spojené státy. On a jeho synové a vnuci, a jejich společnosti, dosáhli obojího.

V období 1910 až 1914 existovaly na světě pouze tři velké ropné společnosti. Standard Oil v Americe a její mnohé „mini-S.O.-standard“ po rozdělení v r. 1911, British-Persian Petroleum Company, která kontrolovala velká ropná pole v Persii /nyní Irán), silně zasahující do jižního Ruska, a Royal Dutch Shell, která kontrolovala rozsáhlá ropná pole ve starých holandských indických koloniích v Indonésii a jihovýchodní Asii.

Rockefeller věřil v nutnost dosažení absolutní kontroly nad ropným byznysem a stejně absolutní moc, kterou by mu tato kontrola dala. Připravoval si proto možnost pohlcení konkurenčních společností  British-Persian Petroleum i Royal Dutch Shell s představou, že pak by mohl činit rozhodnutí, aby prodával ropu jako účinný, zaběhlý a dobře promazaný stroj, do jehož soukolí mu nikdo nemůže házet písek. Šlo v podstatě o pokračování jeho nekalých podnikatelských praktik v USA v předešlých letech. Na několika setkáních v rámci korporace toho bylo v r. 1910 téměř dosaženo. Zuřil, když americká vláda jeho ropný holding rozbila, ale nezastrašilo ho to.

Nakonec ty tři velké ropné společnosti skutečně pod jeho tlakem souhlasily, že budou jednat společně jako jedna firma, jako první ropný kartel. Dohodly se na světové ceně ropy, která byla od r. 1910 až zhruba do r. 1975 navázána na „západotexaskou sladkou ropu“. Zákon „nabídky a poptávky“ byl rozvrácen. Bylo to, jako by všichni kupovali jejich ropu v Texasu od Standard Oil, bez ohledu na to, odkud na světě ropa pocházela. Také se dohodly rozdělit si svět na tři ropné zóny, aby to vyhovovalo jejich místním dodávkám ropy a trhům. Aby toho ovšem dosáhly, musely se zbavit, nebo převzít kontrolu všech ostatních menších místních státem vlastněných ropných firem, či dokonce koloniálního vlastnictví jakýchkoliv ropných polí, jak tomu bylo ve starých koloniích Francie, Německa, Španělska a Portugalska.

A právě snaha o rozbití koloniálních panství zavedených evropských států a potřeba rozpadu stávajících vlastnických struktur ropných polí v koloniích stála spolu s Rockefellerovými penězi u počátku první světové války v letech 1914 až 1918. To o údajně neřešitelných rozporech tehdejších vládců s modrou krví, které vehnaly svět do válečného konfliktu, to jsou jen pohádky ovčí babičky pro prosté lidi tohoto světa. Vaši pradědové prostě krváceli a umírali proto, aby Rockefeller ovládl světové zásoby ropy a jeho trezory mohly dále a ještě více přetékat penězi z kšeftů s naftou i jinými komoditami vedenými pokud možno s oběma s oběma válčícími stranami.

Výsledkem první světové války byla proto také likvidace většiny kolonialismu 19. století a nové rozporcování, které bylo po této válce dovršeno Versailleskou smlouvou. Těžba a distribuce ropy byla rozdělena do tří primárních oblastí dle přání Rockefellerů a tato skutečnost je v historických knihách již dobře dokumentována… jen to, čí ruce byly za tímto vražděním a pozdějším porcováním medvěda stály, se dodnes tají.

Aby se Standard Oil mohla zúčastnit jednáni o Versailleské smlouvě a prosadit své záměry, svými zákulisními tahy donutila vládu Spojených států se zúčastnit závěru první světové války. Udělaly tak skutečně na poslední chvíli a jejich účast byla víc než symbolická. Ale vliv USA /s Rockefellery v zákulisí/ byl při vyjednávání a podepsání této smlouvy klíčový. A to podstatné pro Rockefellery tam vše bylo.

Vše se tedy povedlo, ale až na jediné. Do dobře promazaného soukolí Rockefellerovy přípravy na světovládu nad zdroji ropy se přece jen dostalo zrnko písku. A ne ledajaké. V r. 1917 se totiž Rusko k plánu rozkrást jeho obrovská ropná pole otočilo zády. Stáhlo se z první světové války a nebylo přítomno při vytváření Versailleské smlouvy. A proto v ní nemohla být Rockefellerova vůle k nakládání s ruskou ropou zakotvena. Navíc tam /za aktivní účasti poražených Němců/ proběhla bolševická revoluce, která se ovšem svým původním organizátorům, německému a židovskému kapitálu obecně, brzy vymkla z rukou. Trockij a nekonečná řada židovských „komunistů“ byla z vedení strany a Ruska odstraněna a Stalin pravidla hry ze strany západu odmítl. Největší  světové zásoby ropy v jižním Rusku zůstaly mimo dosah světovládných pánů ze zámoří.

Zůstaly mimo dosah jak Standard Oil, tak British Petroleum i Royal Dutch. Nebylo proto náhodou, že předvídaví Rockellerové zasadili již do rámce versaillské smlouvy zárodek příštího evropského konfliktu v podobě II. světové války. Tou časovanou náloží byly zejména naprosto neúnosné reparace /náhrady škod/, ke kterým bylo Německo odsouzeno. Stačilo chvíli počkat, nechat se německý národ desetiletí podusit v takto připravené šťávě a pak všemi pákami podpořit vzestup Adolfa Hitlera. Rockefellerův klan to učinit a nový Drank nach osten /především za ropnými zdroji na Kavkaze/ mohl začít.

Před první světovou válkou bylo nejběžnějším využitím ropy petrolej, levná náhražka velrybího tuku nebo uhelného oleje v lampách jak pro domácí, tak firemní použití. Před rozšířením používání elektrických žárovek byl petrolej produktem, který byl velmi žádán na celosvětovém trhu. Během první světové války se objevilo, že petrolej lze také snadno zrafinovat na benzín nebo naftu pro motory s vnitřním spalováním, které byly v nových letadlech, náklaďácích, lodích, ponorkách a tancích, vyvinutých během války.

Tím se po r. 1918 stalo jasným, že vlastnictví ropy je nejen vysoce ziskové, ale může nyní také určovat, kdo prohraje nebo vyhraje válku. Impéria už války nebudou vést kvůli nalezení a získání zlata. Zlato bylo jako prostředek získání politické moci překonáno. Motor s vnitřním spalováním nahradil válečné koně. Jen během několika let došlo k náhlému posunu ve světové geopolitice. A většina lidí si toho nikdy nevšimla. Ten, kdo má nejvíce ropy, vládne. Ropa, černé zlato, se stala palivem pro válečný stroj. Mělo být vytvořeno nové světové impérium. Nové impérium, nestojící na zemích nebo národech, ale na soukromých korporacích.

Diktátoři jsou však nejistými partmery a málokdy se chovají tak, jak je žádoucí. Svévolné rozporcování světa na tři kusy ropnými společnostmi Velké trojky v r. 1918, jak určila Versailleská smlouva, bylo jedním z důvodů, proč se chtěl Adolf Hitler zbavit židů. A John D. Rockefeller, jehož rodné jméno bylo původně něco jako německé Rogenfelder, byl většinou Evropanů považován za žida. A protože Německo ztratilo všechny své kolonie i s jejich ropnými poli i díky svévolnému nakreslení hranic podle trhů s ropou ve Versailleské smlouvě, Hitler zklamal své americké chlebodárce, vymkl se jim z pod kontroly a obvinil „židy“ ze všech německých problémů. Hitler věřil, že ti, jejichž ruce rozparcelování provedly, byli všichni židé.

Jak Rockefeller stvořil soukromé Federální rezervy

Twelve Reserve Banks buildings from 1936
Twelve Reserve Banks buildings from 1936

Aby John Rockefeller překonal problém s tím, že jeho holding byl v r. 1911 americkou vládou rozbit, vymyslel další lest, ještě větší, než ta s Union Tanker Car Company. Vzal své obrovské bohatství a vytvořil 12 velkých holdingových bank, které nyní známe jako soukromé Federální rezervy » Bylo třeba komplotu, jak nějakým způsobem tyto jeho banky prodat americkému kongresu… uspěl o dva roky později, v r. 1913.

Všechny federální daně vybrané od r. 1913 jdou přes banky soukromého Systému federálních rezerv, ať již jde o daně z benzínu, dovozní cla nebo daň z příjmu. Podáváte žádost o vratku daně u Internal Revenue Service /americký berňák/, ale všechny peníze na daních, které vám strhne zaměstnavatel, jsou posílány do bank Federálních rezerv. Na konci fiskálního roku vládní IRS oznámí bankám Federálních rezerv, kolik je požadováno na vratkách z daní z příjmu, a tato částka má být převedena federální vládě. Soukromé Federální rezervy pak tuto částku vyplatí, ale neoznamují nebo nezaplatí úrok, který na těchto penězích během roku vydělaly. To je ziskem bank Federálních rezerv. A vlastně ziskem Rotschildovým. To nyní platí také i u tak zvaných „centrálních bank“ většiny zemí, které jsou vytvořeny podle stejného principu, jako banky amerických Federálních rezerv.

To je důvod, proč vás stát tlačí, abyste své daně „přepláceli“, a pak na konci roku, když požádáte u IRS o vratku, dostanete zpět refundaci, ale nikoliv od bank Fedu, ale šekem od amerického ministerstva financí. Soukromý Fed získává na přeplatcích úrok, ale vládní ministerstvo financí o vám refundovanou částku přichází. Rockefeller platí bordel ve světě a Amerika má za těch pár desetiletí gigantický státní dluh.

Takto finančně vyzbrojen, hned následující rok, v r. 1914, se Standard Oil, British Petroleum a Royal Dutch Shell rozhodly rozporcovat svět do tří trhů v rámci toho, co nazýváme první světová válka. Ta ale skončila tím, že lví podíl světové ropy byl stále v rukou bolševiků, později potupně nazývaných „komunisty“. Stalin chtěl, aby národní zdroje, jako ropu, kontroloval ruský stát, a nikoliv soukromé zisky kasírující společnosti, jako Standard, British Petroleum nebo Royal Dutch.

Pro Velkou trojku bylo obtížné manipulovat a kontrolovat světový trh s ropou, když Rusové stále měli lví podíl. Aby se vypořádali s ruskými socialisty, Velká trojka vytvořila a podporovala řadu „proti-komunistických“ hnutí, která nyní nazýváme fašistická. Ve fašismu soukromé zisk tvořící korporace pracují ruku v ruce s vládami, na opak od socialismu, kde jsou soukromé společnosti odstraněny, a zdroje a výrobní prostředky země jsou kontrolovány vládou, obvykle diktátorem, a lidmi. Zisk z prodeje zdrojů nebo vyrobeného zboží jde lidem dané země, nikoliv soukromé korporaci.

Byl to John D. Rockefeller, kdo měl rozhodující slovo na prvních setkáních Velké trojky, i když ještě nemohl koupit své konkurenty, britskou a holandskou společnost. Takže, jak jsem řekl dříve, fašismus, jako protiváha ruského „komunismu“, přišel přímo z USA. SSSR byl Svaz sovětských SOCIALISTICKÝCH republik. Nikdy si neříkali „komunisté“. Byl to John D. a Velká trojka, kdo toto slovo vymyslel a označil je za „komunisty“. Bylo to kvůli tomu, že ruští socialisté drželi ropná pole jako „majetek komunity“ a nedovolovali soukromým korporacím, jako Standard, přijít a ropné zdroje soukromě vlastnit nebo ukrást.

Fašismus tedy vyrostl z pokusu společností Velké trojky vytvořit světový kartel, aby kontrolovaly světové zásoby ropy a zlikvidovaly jakékoliv další konkurenty, které označily za „komunisty“. Takže po skončení první světové války, po Versailleské smlouvě a po převzetí velkých ropných polí v jižním Rusku samotnými Rusy, přišlo vytvoření jak „fašismu“, tak „komunismu“. Obojí byly umělé výtvory, vynález a komplot Velké trojky: Standard Oil, British Petroleum a Royal Dutch Shell. Byl to další podvod, který měl vést konečně ke světovému impériu.

Ve 20. a 30. letech Velká trojka rozhodla o plánu na likvidaci ruské kontroly ropy, tím, že si „najala“ malá „fašistická“ hnutí v Německu a Japonsku, aby zesílila, ovládla své národy a poté zaútočila a převzala Rusko, a tím zlikvidovala jakoukoliv státní kontrolu jeho ropných polí. Většina historiků z financování nástupu fašismu vinila velké mezinárodní bankéře. Ale bankéři neměli tak hluboký motiv jako měl klan kolem Rockefellerů. Nakonec, tehdy ještě okrajové fašistické strany v Německu, Itálii a Japonsku nijak zpočátku nevypadaly jako dobré příležitosti pro finanční investice. Ale pro společnosti Velké trojky existoval pro použití „fašistů“ k porážce „komunistů“ v Rusku a převzetí světového trhu s ropou silný motiv… a obrovské ropné bohatství, které ukládaly ve svých mezinárodních bankách, jim poskytlo prostředky.

Takže ve 20. letech příležitost nazrála. Malým fašistickým politickým stranám v Německu, Japonsku a Itálii poskytla Velká trojka silnou finanční podporu, aby těmto malým politickým stranám pomohla dostat se k moci a vybudovat svoji armádu. Ale věci nešly tak docela podle plánu. Stárnoucí John D. zemřel a jeho syn a čtyři vnuci se rozhodli, že rozporcují svět podél jiných linií, a zároveň odstraní své konkurenty, britskou a holandskou ropnou společnost.

V r. 1939 a 1940 ovšem Němci na Rusko nezaútočili, jak očekávala Velká trojka. Místo toho německý generál Rommel spěchal severní Afrikou, aby se zmocnil Suezského kanálu a kontroloval všechny zásilky ropy přes tento kanál. Pak měl v plánu pokračovat do Persie a odříznout Brity od britsko-perských ropných polí. Též v r. 1939 Japonci, po krátkém nezdařeném útoku na Rusko u Chankin-golu, ve kterém byli vyhnáni, šli místo toho do jihovýchodní Asie a zmocnili se tam všech ropných aktiv Royal Dutch Shell. Většina z těchto polí Royal Dutch se na konci druhé světové války dostala pod kontrolu Standard Oil jako válečná kořist.

Britská a holandská společnost pravděpodobně v r. 1939 věděly, že jejich „fašistický ropný“ plán na zmocnění se polí v jižním „komunistickém“ Rusku nevyšel, když jak Němci, tak Japonci podepsali s Ruskem pakt o neútočení, a místo toho šli po ropných polích v Persii a východním Indickém oceánu. Vnuci Johna D. byli stejně lstiví a deviantní, jako jejich dědeček, ale to je konkurenční povaha ropného byznysu v novém impériu energie a vlastnost těchhle lidských hovad obecně.

Standard Oil a Rockefelové se spřízněnými klany v západní Evropě vyvinuly veškeré úsilí pro to, aby nakonec Hitlera proti Rusku skutečně nasměrovaly. Německo a Japonsko mělo zaútočit a umožnit tak přístup ke zdrojům v Rusku. Pak by zaútočily USA a porazily Německo a Japonsko, a tím by nechaly veškerou ruskou ropu v rukou Standard Oil. A zároveň by pak byla od Němců a Japonců převzata aktiva British Petroleum a Royal Dutch Shell, která by pak byla kontrolována Standard. A nikomu by to pak nedošlo, protože britská a holandská pole by pak byla válečnou kořistí.

Americké, Armáda, Hřbitov, Kříž, Mrtví

Když se stalo jasným, že ani japonští, ani němečtí „fašisté“ svoji práci, na kterou byli „najati“ neodvedou, byli Američané vmanipulování, aby dodali kanonfutr tím, že vstoupili do druhé světové války po incidentu v Pearl Harbor. V r. 1941, zatímco si toho nikdo nevšiml, se Japonci stali velmi mocnou militaristickou zemí, dobře zásobenou cizími financemi od Velké trojky, ale neměli svoji vlastní energii nebo zásoby ropy. Spoléhali se na dodávky ropy pro svá nová letadla, lodě, tanky a náklaďáky z polí Royal Dutch v blízké Indonésii.

V červenci 1941 prezident Roosevelt podepsal embargo a zastavil všechny dodávky do Japonska, údajně jako odvetu za nedávnou japonskou invazi do francouzské Indočíny. Rooseveltové a Rockefelleři měli dlouhou dobu přátelské rodinné vztahy. Rooseveltovo americké embargo s cílem odříznout Japonce od dodávek ropy, což by Japonsko rychle položilo, mělo zjevný důsledek.

Koncem listopadu 1941 Japonci poslali prostřednictvím diplomatických kanálů písemné „válečné varování“ do Washingtonu, prohlásili, že embargo by mělo být zrušeno, nebo jinak bude v odvetu zaútočeno na americká místa v Pacifiku. Toto formální diplomatické varování bylo ignorováno a USA neodeslaly zpět žádnou odpověď. O pouhé dva týdny později Japonci embargo prolomili tím, že bombardovali americké embargovací lodě v Pearl Harbor.

Nebyl to žádný překvapivý útok. Japonci to formálně oznámili o dva týdny dříve. Byl to pouze zjevný důsledek amerického zaškrcení toku ropy do Japonska, a bylo to jasně uvedeno v japonském varování, které bylo přijato a ignorováno. Americká veřejnost byla oblbnuta, aby si myslela, že šlo o podlý překvapivý útok na Pearl Harbor… Protože to řekl Franklin Roosevelt, musí to být pravda. Pacifik se ukázal být dlouhou válkou letadlových lodí. Opravdu čirou náhodou byly letadlové lodi z Pearl Harbour vyvedeny těsně před náletem Japonců tak, aby nemohly být zničeny? Zajímavá náhoda!

Též to musí být nějaká podivná logika, protože když Japonsko zaútočilo na USA, USA vyhlásily válku také Německu. Pokud za tím ovšem samozřejmě nestojí nějaký širší komplot. Historické záznamy ukazují, že Německo v konfliktu na USA nebo jejich aktiva nezaútočilo, takže proč Roosevelt vyhlásil v prosinci 1941 Německu válku?

Záznamy nyní ukazují, že Hitlerovým plánem bylo nejdříve se do r. 1939 zmocnit ropných polí v Rumunsku, aby Německo mělo své vlastní zásoby ropy. Toho bylo dosaženo. Pak měl Rommel do r. 1941 zabrat ropná pole v Persii, pak se v r. 1942 zmocnit ropných polí v Rusku, a teprve pak by měl Hitler dostatek paliva, aby přistoupil k válce se Spojenými státy. Ale Japonci, 11. prosince 1941, méně než týden po incidentu v Pearl Harbor, přesvědčili Hitlera, aby Spojeným státům vyhlásil válku také. Hitler souhlasil pouze v případě, že Japonci zaútočí na Rusko, protože fašisté nyní v Rusku uvízli, a Hitlerovi by pomohlo, pokud by se Rusko muselo bránit před Japonci. Ale Japonci na Rusko nezaútočili… Hitler byl z Ruska vyhnán a nyní byl bez zdrojů paliva. Byl toto válečný plán nového energetického impéria?

Rumunská ropná pole v Ploješti Němcům pro vedení války na dvou frontách nestačila… za situace, kdy americká pomoc šla Stalinovi, aby si mohl ochránit svá jihoruská ropná pole, a kdy byl Rommel v Africe zastaven, takže se nedostal k perským ropným polím, bylo pouze otázkou času, než německé válečné mašinérii dojde palivo. V době invaze spojenců do Evropy 6, června 1944 běželo Německo již jen na výpary. Válka se pak zejména na západě změnila na poněkud rychlý pěší závod, kdy spojenci hnali Němce v rámci rychlého ústupu k Berlínu.

Neřekli vám to a nikdy oficiálně neřeknou… a aby tohle a podobné informace neunikly, chtějí mít pod kontrou vše a všechny… chtějí z vás udělat užitečné idioty na práci a konzumaci… chtějí likvidovat vaši inteligenci smíšením s černou rasou v Asie a Afriky… nezměnili se a nezmění… ta nová generace Rockefellerů půjde ve šlépějích té staré… jedině vaše vědění o tom všem a vaše činy to mohou změnit…

Japonci, Němci a dokonce i Američané byli podvedeni, aby bojovali s „nepřítelem“… ale fakticky to byla na konci války v r. 1945 Standard Oil, kdo vyhrál válku v Pacifiku a převzal kontrolu nad většinou ropných polí v pacifické oblasti od Royal Dutch Shell… vše, co zbývalo, bylo získat ropná pole v Persii a Rusku… co myslíte, proč se rve na středním východě každý s každým a kdo to organizuje? …proč myslíte, že i naším úhlavním nepřítelem je Rusko a je třeba ho i zbraněmi naší operetní armády zničit? …perská a ruská ropa stále ještě čeká na Rockefellery… a jestli u toho zhebne celý svět, na tom přece těm v jejich podzemních sídlech nesejde…

Čeká nás čtvrtá Říše?

Helma, Válka, Ochrana, Oceli, Němec, Kov

Zdroj: http://orgonity-ocet.webnode.cz/news/cerne-zlato-horke-zlato-fasismus-ma-sve-koreny-u-americkych-prumyslniku-a-bankeru/


Anonymous: Rockefeller, jeden ze sluhů NWO padl — co bude následovat?

15minutové video od Anonymous, ve kterém podrobně vysvětlují, jak David Rockefeller během svého života tvořil základní kameny plánu na Nový světový řád. OSN, 11. září 2001, války „proti terorismu“, vakcíny, depopulace, média, Bilderberg a řada dalších organizací a spiknutí proti lidstvu, na kterých se dlouhodobě podílel. Anonymous zločiny proti lidstvu nikomu neodpouští!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>