Biskup da Silva a Lucia dos Santos v roce 1946. Byl da Silva jen srab nebo spíš podvodník spolupracující na krádeži proroctví? On totiž měl poslední možnost číst a publikovat pravé 3. Fatimské proroctví... předtím než jej papež ukradl a nenávratně zmizelo ve vatikánském trezoru!

Fatimské zjevení 5 — Třetí Fatimské proroctví: nacházíme se v Posledních dnech, které jsou ohlášeny v Bibli

13. května máme výročí Fatimského zjevení. Již před nějakou dobou jsme podrobně analyzovali tuto stále aktuální Fatimskou kauzu, která poukazuje na události předpovězené před 2000 lety v Janově Zjevení »

Hlubší zkoumání tohoto fenoménu a poctivé hledání pravdy vede k jednoznačnému závěru: Žijeme v předpovězené době „konce věku“, v tzv. „posledních časech“.

Protože církev neustále sprostě lže o tom co se doopravdy stalo a tato První šelma Janova Zjevení » má navíc zajištěnou podporu i v masomédiích, musíme si znovu připomenout pravdu. Ocitujeme si kousek z webu ČT — a předem nutno říci že už první věta je naprosto lživá:

Přesně před sto lety, 13. května 1917 se třem malým pasáčkům zjevila v portugalské Fátimě Panna Marie.
  • http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2116179-pred-sto-lety-se-pasackum-ve-fatime-zjevila-panna-marie-nyni-je-ceka-svatoreceni

Televizní výrok je lživý, jelikož Paní z Nebes se prohlásila za Boží matku, nikoliv Marii!

Navíc už dnes zcela jistě víme — díky důkazům, které jsme pro vás pečlivě sesbírali — existují pádné důvody domnívat se, že Vatikán nezveřejnil vše, co k obsahu třetího fatimského tajemství patří. Vatikán sprostě lže!


Pokračujeme v důkladné analýze tzv. Fatimského zjevení. Zdůrazňuji, že soudíme zcela nezávisle, při hledání pravdy se nenecháváme ovlivnit ani církví, ani povrchním materialismem. Nikde jinde nic komplexnějšího nenajdete. A pozor — ve hře je žhavá současnost!

V následujících textech mějte opět prosím stále na paměti, že na místo pomýleného jména Marie, je nutno každopádně dosazovat titul Boží matka!

Následují svědectví dalších katolíků…

Fatimské zjavenia, Tretí proroctvo: Nachádzame sa v posledných dňoch

Frere Michael priniesol po 4 rokoch výskumu štúdiu, približujúcu obsah 3. proroctva. Jeho závery sú rovnaké, aké má otec Alonso, oficiálny archivár Fatimy po 16 rokov. Vo svojej knihe „The Whole Truth About Fatima“ (Úplná pravda o Fatime) Frere Michael popisuje dostatočné množstvo existujúcich faktov, z ktorých sa dá s vysokou pravdepodobnosťou priblížiť obsah 3. proroctva.

Odhaľovanie 3. proroctva

Pravdepodobne v júli alebo auguste 1941 sa sestra Lucia zmienila po prvýkrát o tom, že proroctvo má 3 časti, z ktorých môže zverejniť prvé dve, kdežto tretie jej nebolo dovolené v tom čase zverejniť… V júni 1943, keď žila v kláštore Sestier Doroty z Tuy v Španielsku, ochorela tak ťažko, že sa biskup da Silva oblasti Leiria/Fatima začal obávať, aby neumrela predtým, než zverejní 3. proroctvo, čo by bola veľká strata pre cirkev. Jeho priateľ kanonik Galamba mu navrhol, aby požiadal sestru Luciu, aby nápisala 3. proroctvo a zapečatila ho, aby bolo otvorené neskôr. Preto ju o to 15. septembra 1943 požiadal, avšak ona nemohla splniť túto veľmi všeobecnú požiadavku a poprosila ho o jasnú písomnú žiadosť. To sa stalo v polovici októbra 1943. Napriek tomu sestra Lucia nemohla nič napísať, hoci držala pero v ruke. To trvalo až do 2. januára 1944, kedy sa jej zjavila Mária a potvrdila, že teraz je ten čas napísať 3. proroctvo. Napísané a zapečatené proroctvo dala osobne do rúk arcibiskupovi Ferreirovi z oblasti Gurza a ten ho dal v ten istý deň biskupovi da Silva.

Biskup da Silva a Lucia dos Santos v roce 1946 — Lucia with Bishop da Silva in 1946
Biskup da Silva a Lucia dos Santos v roce 1946 — Lucia with Bishop da Silva in 1946

Z tohto postupu predania proroctva vyplývajú 4 dôležité fakty:

1. Prijímateľom proroctva bol biskup da Silva, ktorý ho aj mal prečítať, lebo mu to zdelila sestra Lucia od Márie. Obávajúc sa zodpovednosti s tým spojenej, sa neodvážil ho čítať a nechcel ho poznať. Snažil sa ho preto zveriť Svätému úradu, ale Rím to odmietol prijať. Preto sa rozhodol, že v prípade jeho smrti proroctvo dostane kardinál Cerejeira, patriarcha Lisabonu. Preto je nesprávne veriť tomu, že proroctvo bolo určené výhradne pre pápeža.

2. Sestra Lucia taktiež naliehala na vtedajšieho pápeža Pia XII (1939-58), aby okamžite zverejnil proroctvo. Avšak nestalo sa tak.

3. Tým, že biskup da Silva nechcel otvoriť proroctvo, sestra Lucia ho prostredníctvom kanonika Galambu žiadala, aby otvoril proroctvo po jej smrti alebo v roku 1960, čokoľvek z toho nastane skôr.

4. Preto bolo jasné, hlavne zo žiadosti Márie, aby proroctvo bolo zverejnené čo najskôr, avšak najneskoršie v roku 1960, nebolo treba teda čakať až do roku 1960, ako sa to mnohokrát interpretuje.

PRAVÝ dokument proroctva: 1 malý kus papiera, 20 až 25 riadkov

V roku 1957 Svätý úrad požiadal o proroctvo, ktoré sa dovtedy nachádzalo v paláci biskupa oblasti Leiria/Fatima. Preto v polovici marca 1957 biskup da Silva zveril svojmu pomocnému biskupovi Venancio zodpovednosť dodať vzácny dokument biskupovi Cento, apoštolskému nunciovi Lisabonu v tej dobe. Vtedy biskup Venancio poprosil biskupa da Silvu aby prečítal dokument a urobil kópiu predtým, než bude rukopis poslaný do Ríma, avšak biskup da Silva to odmietol. Podľa slov biskupa Venancia, keď pozeral na obálku proti svetlu, videl malý kus papiera, ktorý jasne ukazoval na veľkosť textu asi tak 20 až 25 riadkov, čo je podobnej dĺžky ako 2. proroctvo.

Preto sa môžu s istotou zamietnúť mnohé „pravdivé“ verzie 3. proroctva, ktoré ponúkajú omnoho dlhší text. Nakoniec 16. apríla 1957 zapečatená obálka prišla do Ríma. Prečítal vtedy pápež Pius XII dokument? Odpoveď je takmer istá, že „Nie“. Podľa slov kardinála Ottavianiho a monsignora Capovillu, sekretára pápeža Jána XXIII (1958-63), obálka bola zapečatená, keď ju pápež v roku 1959 otváral, čo bolo jeden rok po smrti pápeža Pia XII. Sestra Lucia podľa slov Márie nemohla nič zverejniť, mal to byť predstaviteľ cirkvi, biskup oblasti Fatima to však nechcel a pápež radšej čakal do roku 1960, avšak zomrel ešte predtým.

Avšak Ján XXIII veľmi nepodporoval podobné aktivity. 17. augusta 1959, monsignor Philippe, ktorý bol vyšším úradníkom Svätého úradu, priniesol obálku pápežovi do Castelgandolfo. Bola to oficiálna udalosť dokazujúca vážnosť, ktorú mali fatimské proroctvá a to, že cirkev oficiálne uznávala božskú hodnovernosť fatimských zjavení. Pápež neotvoril obálku v ten deň s odôvodnením, že chce čítať obálku v prítomnosti svojho spovedníka. Ako povedal monsignor Capovilla, čítanie dokumentu sa uskutočnilo o niekoľko dní neskôr, avšak vzhľadom na to, že to bolo napísané v portugalskom jazyku s použitím určitých špecifických výrazov, nutnosť tlmočníka, sekretára štátu, Mgr. Paula Jose Tavareza, bola nevyhnutná. Neskôr pápež prečítal obsah kardinálovi Octtavianimu, prefektovi Svätého úradu.

Pápež po zistení obsahu ochorel. Odmietol prezradiť jeho obsah hovoriac, „Toto zjavenie nie je určené tejto dobe.“

Zapečatil ho a zaprisahával prítomných, aby ho už nikto nečítal. Z tohto dôvodu, napriek očakávaniam, sa verejnosť 8. februára 1960 z jednoduchého oznamu pre tlač dozvedela, že 3. proroctvo nebude zverejnené.

Pozn. redakce: V jiných překladech je tato scéna zachycena ještě dramatičtěji:

V roce 1960, kdy mělo být poselství zveřejněno, byl papežem Jan XXIII. Ten v přítomnosti svých důvěrníků rozpečetil obálku. Tajný text však nepoužíval (!) výrazů běžných v církevní praxi, tedy takových, jaké se objevily v později zveřejněném falzifikátu (!). K rozluštění obtížných portugalských slovních obratů proto musel být přivolán portugalský překladatel státního sekretáře msgre Paul José Tavares. S obsahem byly kromě úředníků Svatého oficia a Vatikánského státního sekretariátu údajně seznámeny i jiné osoby.

Události nechyběla dramatičnost. Posuďte sami:

Úkolem pozvat do papežovy kanceláře některé z nejvyšších zástupců církve k přečtení tajné části textu fatimského poselství byl pověřen jeden ze státních sekretářů. I když událost proběhla za zavřenými dveřmi, měl tento muž možnost pozorovat kardinály opouštějící papežovu kancelář.

Své dojmy vyjádřil takto: „Byli silně vyděšeni, jako někdo, kdo právě spatřil strašidlo.“

Podle jiných informací Jan XXIII. při čtení textu zbledl a prohlásil: „Toto tajemství nesmíme vydat. Jeho zveřejnění by vyvolalo paniku.

-konec poznámky-

Je to veľmi zaujímavé až zarážajúce, že pápeži odmietali zverejniť obsah 3. proroctva. Najprv tak urobil pápež Ján XXIII. napriek očakávaniu celej Katolíckej cirkvi. Pápež Pavol VI. (1963–78) mal rovnaký postoj…

Pope John Paul I.
Pope John Paul I.

Pápež Ján Pavol I (august 1978-september 1978) bol veľmi odovzdaný záležitostiam Fatimy a sestra Lucia sa s ním chcela stretnúť. Ešte ako kardinál Luciani šiel navštíviť sestru Luciu a v rozhovore mu povedala hlavný obsah 3. proroctva. Veľmi to naňho zapôsobilo a informoval o závažnosti posolstva. Napísal o tom silnými slovami a vyjadril obdiv a dôveru sestre Lucii, ktorú považoval za svätú. Majúc sa stať pápežom, bez pochybností si pripravoval verejné prehlásenie. Aj keď sa stal pápežom, nanešťastie predtým, než stihol niečo prehlásiť, tragicky zahynul.

Pozn. redakce: Už jsme se o tom zmínili při popisu Malachiášova proroctví » … byla to ale náhodička, že tento jediný skutečně reformní papež náhodou bleskurychle zemřel, dříve než mohl cokoliv reformovat… náhodička nejnáhodnější… ano, zde máme jasné potvrzení toho, kdo ve skutečnosti vládne církvi… Buďme si jisti, že mu ke smrti někdo pomohl! Vražda! Je to prosté milý Watsone — důkazy si ukážeme v dalších dílech.

Nachádzame sa v posledných dňoch

Sestra Lucia sa v roku 1957, keď sa zdôverovala otcovi Fuentesovi, dotkla témy diabla v našej dobe. Hovorí, „Diabol urobí všetko preto, aby získal duše veriacich, opustených svojimi predstaviteľmi.“ Dalej sa zdôverila otcovi Fuentesovi, že jej Mária jasne povedala, že sa „nachádzame v posledných dňoch sveta.“ Avšak to neznamená zánik alebo deštrukciu sveta, pretože Máriou bol daný prísľub svetového mieru.

Kardinál Ratzinger o obsahu 3. proroctva: Nebezpečenstvo ohrozujúce vieru, význam posledných dní, obsah súvisí s posolstvom z Biblie

Ratzinger sa zmieňoval o obsahu 3. proroctva v troch bodoch: „nebezpečenstvo ohrozujúce vieru, význam posledných dní a skutočnosť, že obsah súvisí s posolstvom z Biblie.“ Sestra Lucia v tomto zmysle poukazovala na 8 a 13 kapitolu Zjavenia Jána.

Pozn. redakce: Životně důležité proroctví bylo lidstvu ukradeno! Kde to proboha jsme: Církev zatajuje před světem proroctví ohledně tzv. posledních dní neboli konci časů! Jak prozradila Lucia, speciálně šlo o informace ohledně Janova Zjevení 8. a 13. kapitoly.

A copak to máme ve Zjevení, v kapitolách na které upozorňuje Lucia?

Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla; (Zjevení‬ ‭13‬:‭1-3‬ CSP)

http://bible.us/509/rev.13.1-3.csp

Již jsme si v důkladné analýze ukázali, že ona První šelma Zjevení symbolizuje papežskou církev. Není pochyb, důkazů je mnoho » ANO, vážení a milí, přesně na to poukazuje 3. Fatimské proroctví! ANO! Boží matka poukazuje na prostý fakt, že církev zradila Boha a žádá nápravu.

Církev ukradla znalosti, které jsou bezpochyby životně důležité pro celé lidstvo a pro katolíky by měly být tím spíš dvojnásob důležité — a přesto byly tyto znalosti ukradeny, falšovány a zatajeny!

Copak asi tohle o církvi vypovídá? v čím zájmu asi jedná? Odpověď se zdá zřejmá: Rozhodně NIKOLIV v zájmu lidstva a už vůbec ne v zájmu křesťanů!

Ukážky predpokladaného obsahu posolstva

„Už dávno nepanuje poriadok vo svete. Dokonca i na najvyšších miestach vládne Satan a riadi smer udalostí. Satan prenikne i do najvyšších pozícii v cirkvi…

Pope-Francis-time

Cirkev sa stane temnou a celý svet bude uvrhnutý do veľkého zmätku… Vek vekov prichádza, koniec všetkých koncov ľudstva…“

Pozn. redakce: Ano! Ano, vidíme zde evidentní odkaz na Janovo Zjevení a obě dvě šelmy, které v něm hrají velkou roli. Ano, skutečně jde o významnou záležitost, která se týká každého člověka, právě teď v horké současnosti. Někteří čtenáři možná vědí, že Janovo Zjevení již bylo spolehlivě dekódováno a tam popisované šelmy přesně identifikovány. Pokud jste důkazy ještě neviděli, podrobné informace o dekódování Janova Zjevení jsou pro vás k dispozici »

Znovu-zdelenie proroctva

Od roku 1972 Mária taktiež zdeľuje dôležité posoltvá kňazovi Stefanovi Gobbimu, ktoré nadväzujú na posolstvo z roku 1917. 11. marca 1995 pretlmočila obsah tretieho tajomstva…

Time je dobře informován...
M.Malachi: Poslední papež bude pod kontrolou Satana! Církev je služebníkem Satana! Vatikán pod jménem Lucie dos Santos rozšiřuje lži, které by nikdy neřekla!

„Moje tajomstvo ohľadne cirkvi: V cirkvi bude prebiehať veľké odpadlíctvo, ktoré sa rozšíri po celom svete. Dovŕši sa schizma všeobecným vzdialením sa evanjeliu a pravej viery. Do cirkvi vnikne bezbožný človek, ktorý sa postaví proti Kristovi (tj. ANTIKRIST!!) do vnútra cirkvi vnesie ohavnú pohromu…

Zdroj: Oficiální stránky Fatima.org a článek Inside the Vatican News Service: The Week in Review; The Secret of Fatima: More to Come?

  • http://www.fatima.org/thirdsecret/realthirdsecret.asp
  • http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/448-tohto-roku-zomrela-sestra-lucia-znamy-prorok-z-fatimy/

Další významný svědek — jezuita Martin Malachi: Poslední papež bude pod kontrolou Satana! Církev je služebníkem Satana! Vatikán ve jménu Lucie rozšiřuje lži, které by nikdy neřekla!

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

Malachi Martin Brendan » (Irish: Maolsheachlann Breandán Ó Máirtín, 23. července 1921–27. července 1999, občas psal pod pseudonymem Michael Serafian). Byl to irský katolický kněz a spisovatel. Původně vysvěcen jako jezuitský kněz, stal se profesorem paleontologie ve vatikánském Papežském biblickém ústavu. Od roku 1958 působil jako sekretář kardinála Bea během příprav na Druhý vatikánský koncil. Rozčarovaný reformami, požádal o uvolnění z některých jeho jezuitských slibů v roce 1964.

Malachi ve veřejném nahrávaném interview zcela jasně prohlásil několik zásadních věcí:

Řekl mimo jiné, poslední papež bude pod kontrolou Satana!

V nahraném rozhovoru s Bernardem Janzenem odpovídal na následující otázku: „Kdo jsou lidé, kteří pracují tak tvrdě na potlačení Fatimy?“ M.Martin odpověděl:

„Je to banda, mnoho katolických prelátů v Římě, kteří patří k Satanovi. Jsou to služebníci Satana a také další služebníci Satana mimo církev, v různých organizacích.

Chtějí zničit křesťanství a udržet církev jako stabilizační faktor lidských záležitostí (pozn. red.: přesněji řečeno udržet církev jako vězení pro lidské duše).

Je to spojenectví. Hnusná aliance, špinavá aliance, ale velmi dobré spojenectví pro Satana.“ Ve stejném rozhovoru, M.Martin také řekl, na obhajobu Lucie to, že (Vatikán) zveřejnil padělané dopisy v jejím jménu, že jí vložili do úst prohlášení která by nikdy neřekla.

Father Charles Fiore, in a taped interview, made the following remarks with regard to Cardinal Ratzinger's various statements about the Third Secret: "We have two different Cardinal Ratzingers; we have two different messages. But Malachi Martin was consistent all the way through; he believed that the Third Secret of Fatima had to do [...] with the internal problems of the Catholic Church."[2] On a syndicated radio broadcast, Father Malachi Martin was asked the following question by a caller: "I had a Jesuit priest tell me more of the Third Secret of Fatima years ago, in Perth. He said, among other things, the last pope would be under control of Satan... Any comment on that?" Fr. Martin responded, "Yes, it sounds as if they were reading, or being told, the text of the Third Secret. But it's sufficiently vague to make one hesitate— it sounds like it."[1] In a taped interview with Bernard Janzen, Fr. Martin was asked the following question: "Who are the people who are working so hard to suppress Fatima?" Fr. Martin responded, "A bunch, a whole bunch, of Catholic prelates in Rome, who belong to Satan. They're servants of Satan. And the servants of Satan outside the Church, in various organizations; they want to destroy the Catholicism of the Church, and keep it as a stabilizing factor in human affairs. It's an alliance. A dirty alliance, a filthy alliance, but a very good alliance."[3] In the same interview, Fr. Martin also said with respect to Lúcia that, "They've (The Vatican) published forged letters in her name; they've made her say things she didn't want to say. They put statements on her lips she never made."

Zdroje:

  1. Malachi Martin on Coast to Coast AM, with interviewer Art Bell. 13 July 1998.
  2. Doran, Brian (11 August 2000). „Malachi Martin: God’s Messenger – In the Words of Those Who Knew Him Best“. ISBN 1-885692-08-0.
  3. Father Malachi Martin interviewed by Bernard Janzen. „Deserted Vineyard (Tape 3)“.
Pope Francis (R) kisses a replica of Our Lady of Aparecida before officiating mass at the Basilica of Our Lady of Aparecida, Brazil's most revered Catholic shrine, in Aparecida, Sao Paulo State, on July 24, 2013. The first Latin American and Jesuit pontiff is in Aparecida to lead his first big mass since arriving in the country for a week-long visit of which highlight is the huge five-day Catholic gathering World Youth Day. AFP PHOTO / BRAZIL PHOTO PRESS / Adriano LIMA
Pope Francis (R) kisses a replica of Our Lady of Aparecida before officiating mass at the Basilica of Our Lady of Aparecida, Brazil’s most revered Catholic shrine, in Aparecida, Sao Paulo State, on July 24, 2013. The first Latin American and Jesuit pontiff is in Aparecida to lead his first big mass since arriving in the country for a week-long visit of which highlight is the huge five-day Catholic gathering World Youth Day. AFP PHOTO / BRAZIL PHOTO PRESS / Adriano LIMA
Bible to nazývá modlářskou ohavností a nejpřísněji to zakazuje. Papežská církev z toho ovšem udělala všední záležitost. A co hůř — ono to zachází až k černé magii. Jeden z důkazů můžete vidět např. zde: Krev Jana Pavla II. se stala relikvií, kterou budou moci uctívat věřící po celém světě. Cesta do pekel...
Bible to nazývá modlářskou ohavností a nejpřísněji to zakazuje. Papežská církev z toho ovšem udělala všední záležitost. A co hůř — ono to zachází až k černé magii. Jeden z důkazů můžete vidět např. zde: Krev Jana Pavla II. se stala relikvií, kterou budou moci uctívat věřící po celém světě. Cesta do pekel…

Někteří už možná víte, že slovíčko ohavnost je v Bibli úzce spojeno s největšími smrtelnými hříchy, velmi často s modlářstvím… více informací zde »

Máme obecně neblahé zkušenosti s hodnověrností vatikánské mocenské struktury, zdá se ovšem, že tato sdělení poctivě věřících katolíků jsou nápadně podobná tomu všemu, co jsme již objevili. Je příznačné, že nikdo z tzv. poctivě věřících si vůbec nedokáže představit hloubku zkázy v církvi

ANO! JDE O APOSTÁZI, ovšem apostázi tak hlubokou, že sama církevní struktura se stala překážkou na cestě k Bohu!

To neříkám já, prosím pěkně! Tady nám to potvrzuje velké množství samotných poctivých katolíků, a je to v dokonalé shodě i s tím co prorokuje Janovo Zjevení! Proto Zjevení vyzývá k vyjití z Babylonu!

Je to prosté vážení a milí, zapomeňme na všechny církevní lži, vyjděme z Babylonu a vraťme se k původnímu Kristovu učení, které se působením božských sil zázračně znovu objevilo na scéně dějin spásy!

Původní Kristovo učení se znovu objevilo na Zemi

Dekódování původního Kristova učení z Tomášova evangelia a důkazy jeho autentičnosti jsme pro vás shromáždili zde:

Jízda ještě nekončí…

-pokračování-