Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. A řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil ho od tmy. Ti, co to kdysi podělali, teď budou za to platit. A co vy, zvednete hlavu a porozumíte konečně Slovu, které už dva tisíce let zní tímto světem?

Doporučuji vám si rámcově připomenout předchozí text na který nyní navazujeme » Pokračování je zde:

Na počátku mé vlastní „úzké“ cesty kdysi stála vize, která mne provází od té doby neustále. Mnohočetný zástup lidí kráčí v obrovském nekonečném kruhu, krok sun krok, pomalu, hlavy svěšené, oči skelné, bez vlastní vůle. Kolem tohoto „stáda“ krouží temné bytosti nelidského vzhledu, pravděpodobně mimozemského původu, které drží v rukou jakési tyče, kterými zahánějí každého, kdo vybočí, nekompromisně zpět do řady.

Taková je symbolika osudu lidského rodu na Zemi dnes v jednadvacátém století. A není pravdou, že by se po těch letech obraz v té opakované vizi nějak výrazněji pozměnil. Bývá pouze občas doprovázen vizí zničené liduprázdné planety, na níž skupina bytostí ve skafandrech vysazuje do holé půdy něco, co vypadá jako jakési luční kvítí. Možná ne náhodou vnímám tu zničenou mrtvou planetu jako současnou Zemi a jednou z těch květinek, která snad vzejde, je i tento pokus zasít poznání do duší těch z vás, kteří ho ještě stále hledají.

Vše totiž ukazuje na to, že právě vy, obyvatelé Čech, Moravy, Slezska a snad ještě Slovenska, jste se sem narodili nikoli náhodou. Tato oblast je duchovně chráněna a vaše šance na východ z krize v rámci konce věku je oproti zbytku světa násobně vyšší. Snad vás potěší, že mí česky či slovensky hovořící klienti žijící po Evropě, Asii a dokonce i na Novém Zélandu, Austrálii a v Severní Americe potvrzují že zájem o duchovno a hledání „Cesty“ v tom rozsahu, jak existuje u nás, není nikde jinde možno zaznamenat ani náhodou.

Jsem si vědom, že se mé vidění světa dost výrazně rozchází s míněním mnohých, kteří málem prohlašují transformaci za dokončenou a nastartování změny ve světě na budoucí procházku růžovým sadem očekávají každičkým dnem. Sami se kolem sebe rozhlédněte a udělejte si vlastní názor např. na optimistické zprávy Benjamina Fulforda či na informace o záplavách světla řítících se na tuto planetu díky meditativnímu úsilí skupin shromážděných kolem internetové televize Cesty k sobě a jí podobných.

Chcete-li změnit svět, nejdříve změňte sami-sebe

Člověku je dána svobodná vůle a ani nositelé Světla z vesmíru nepřiletí za něj vybojovat tady na zemi tu rvačku se zástupy těch, kteří tu páchají ten bordel.

První a zásadní krok musí udělat člověk sám a to ve svém nitru. A to proto, že bezesporu platí pravidlo, že jaký je člověk uvnitř, přesně to si přitahuje zvenčí:

Bráno v širokém měřítku si se spolu se mnou musíte přiznat, že lidské nitro prakticky všech včetně vás /až na opravdu malé výjimky/ potřebuje změnu jak koza drbání. Jinak řečeno, ten svět je momentálně přesně takový, jaký si ho zasloužíte mít.

Jiné nezměníte, ale sebe změnit můžete.

A svojí změnou můžete nastartovat změnu svých blízkých a dalších lidí ve svém okolí. A společně pak případně změnit celý svět. Ale nikdo vás nenutí tento svět zachraňovat. Zachraňte sebe, staňte se v souladu s Kristovým doporučením Syny člověka a odejděte z tohohle problematického místa k životu někam, kde si je pro vás už vše připraveno.

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

Cožpak neřekl Ježíš Kristus v již před tisíciletím ne náhodou církví zavrženém Tomášově evangeliu, že /cituji/: „Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.“

Jistě si spolu se mnou nemyslíte, že bude vaším úkolem přemisťovat třeba horu Kilimandžáro. Ale na likvidaci hory vlastních problémů, toho bordelu, kterým vás v mnoha životech i tomto tento svět, tato společnost a naši /ne/milí církevní braši zavalili, by to stačit mohlo a mělo. A o tom to tady je. Pak budete volní!


Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.
Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.

Tomáš 106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.
Tomáš 106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.

O možnosti vnitřní změny v podobě toho, že každý z vás učiní ty dva v sobě jedním, si v dalším pokračování tohoto textu již pokolikáté /a trochu z jiného úhlu/ něco řekneme. Chci oslovit tentokráte speciálně ty z vás, kteří patříte do druhé skupiny lidí tohoto světa, tedy do skupiny těch, kteří Slovo sice slyší, ale dosud mu nerozumí. Do této skupiny patříte všichni vy, kteří poctivě kráčíte vědomě byť zatím stále ještě po tzv. „široké“ cestě k Bohu a svou osobní vnitřní čistotou tvoříte zdravé jádro těch, kteří se zabývají tím, co je dnes běžně označováno jako esoterika.

A možná se také podaří oslovit některé z vás, kteří patříte do třetí skupiny lidí, tedy do skupiny lidí stále ještě věřících, pokud vaše víra není formální a aspoň zčásti jste již schopni identifikovat v oficiální církevní linii to mnohé, co se tam za staletí a tisíciletí na pravé Slovo nabalilo za šmejd a co z církví dnes činí zájmové spolky příznivců Satana » I vy máte šanci,  protože i vy už nasloucháte Slovu, byť slovu neuvěřitelně zprasenému plagiátory v řadách římsko-katolické církve. Ale vyvinete-li osobní úsilí a najdete v sobě odvahu odmítnou manipulaci ze strany těch vlků v rouše beránčím a dokážete v sobě tu vnitřní změnu realizovat, může se pro vás stát ten mrtící sen o církví slibovaném falešném spasení rovněž minulostí.

Neradostný je svět, v němž žije vaše duše

Žijeme na přelomu věku. Jeden věk končí, jiný začíná. Kosmické cykly běží podle určitého řádu a determinují dění na Zemi i vývoj lidstva a člověka jako takového v čase. Je nesporné, že chceme-li vstoupit do nového začátku, musí touhle Zemí zaznít znovu dávné „budiž světlo“ a to světlo musí být zažehnuto především v těch z vás, kteří jste pro to připraveni. A když se na to podíváte z hlediska historie tohoto stvoření, zajisté pochopíte, odkud beru jistotu, že dalším krokem nutně musí být oddělení světla od tmy v nitrech lidí tady na Zemi. Světlo „lásky“ nutně musí být společně s vámi, kteří se stáváte jeho nositeli, odděleno od těch, jimž je příkrov tmy „sobectví“ v jejich nitru domovem.

A Země tak bude opět obnovena.

Pojďme k věci. Zkuste vzít na vědomí, že současné lidstvo a vy s ním žijete ve věku Kalí-Yugy ve světě, v jehož jemnohmotném obalu, místě pobytu jední části vašich duší, právě vládne naprostá, téměř absolutní tma. Aniž si to uvědomujete, na úrovni duše tápete jako slepí. To, co je pro vás jako pro duše ponořené v lidských tělech podstatné, nemáte pod kontrolou.Každý z vás se rodí plně vybaven zrakem a vnitřním laděním na světy rozdílných vibrací, ale už vaši rodiče /nevědomky/ a vaše škola /naprosto cíleně/ ve vaší duši to světlo zhasne, vnitřní ladění vypne a napojí vás na jednotné vysílání jakéhosi rozhlasu po drátě.

A to vysílání moderují ty ku*vy školené po staletí ve vatikánských škamnách, nově v amerických tajných službách a v neziskovkách placených Sorosem. A to oni už po staletí a dnes o to intenzívněji formují váš vnitřní život tak, abyste chodili pořád dokola jako to stádo pod knutou pohaněčů  z mé vize na počátku tohoto textu. Buhužel, tento stav trvá již tak dlouho, že vám to připadá zcela normální.

Můžete se mnou nesouhlasit, ale to je přesně způsob bytí naprosté většiny lidí v tzv. křesťanské západní civilizaci zde na této planetě od narození do smrti. Na tento způsob bytí jste měli být přivedeni i vy, kteří obýváte tuto krásnou zemi už po staletí, ale pod údery, které vaše duše absorbovaly z okolí ve formě sociálního, národnostního a církevního útlaku v tolik politicky exponované oblasti střední Evropy, jste jako jediní v širokém okolí poslali většinově tu falešnou „víru“ jako takovou tam, kam patří. A zejména po roce 1989 už nejméně po několikátý rok v sobě mnozí vykřesáváte jiskřičky světla a mnozí z vás už rozsvěcují i plamínky poznání o tom, o čem to vlastně všechno je.

Jen ten čas už dochází. Každý týden je dobrý! Ano, jste jiní než ti kolem. Měli jste vždy a dále máte vy, žijící zde ve středu Evropy,  vnitřní sílu poradit si i s největším protivenstvím a dá se říci, že vlci v rouše beránčím z toho smradlavého doupěte ve Vatikánu vás Čechy, Moravany i Slezany mají mnohem méně pod kontrolou než národy kolem nás. Ale nesmíte usnout na vavřínech!

Je toho ještě velmi mnoho, co si musíte uvědomit, co musíte poznat a zejména si prožít. Připomínal jsem v první části textu, že volbou Miloše Zemana jsme si /snad/ vytvořili ještě časovou rezervu, než se těm temným nositelům satanských energií v Praze a okolí podaří nás opět natolik svázat a nahnat zpět do onoho stáda ovcí, jak to mají v plánu. A že pak už zvednout hlavu bude téměř nemožné, o tom nepochybujte. Jsou připraveni jít na doraz a lidé trpící pod inkvizicí ve středověku by si proti vám, pokud se elitám podaří nastolit jejich pořádek, připadali jak v ráji. .

Pobyt vašich duší ve uměle vytvořené temnotě /resp. v závojích iluzí/ v žádném případě nebyl normou pro tuto Zemi vždy. V každém případě to ale nyní pro vás znamená, že tím, že vám bylo Světlo vzato, byla vám vzata i vaše svoboda žít podle svých představ … a rozhodně vám tuto svobodu nemíní ti, kteří se o to postarali, dobrovolně vrátit.

Světlo si musíte vzít zpět! Vy však to dokážete a to je skvělé!

Něco z historie této planety, jak ji neznáte

Nechme pro tentokráte stranou, kdo, proč a s jakým záměrem to světlo tady na Zemi zhasl. Nebudeme tady se zabývat tím, jak ony závoje iluzí jsou umně stále znovu a znovu zahušťovány, sešívány, opravovány a cizelovány. O tom si na mém webu můžete dosyta počíst v textech věnovaných otázkám církve a současné politiky. Ale v něčem se do historie této planety přece jen vraťme. Považuji tuto sondu do minulosti v této chvíli za vhodnou, protože tuto informaci prostě potřebujete. Co s ní uděláte, to už je věcí jinou.

Kdo z vás se dokáže na mém webu začíst do textů v rubrice Nekonečný příběh, bude uveden v onom jistě fascinujícím příběhu „hlavního projektanta“ alespoň v hrubém nástinu do reálií počátku onoho nepříznivého vývoje lidstva na této planetě.

Povšimněte si tam prosím role oněch entit červených draků objevivších se z jiného vesmíru a vnímejte jejich satanskou /rozuměj: sobeckou, sebestřednou/ roli na formování tehdejšího lidstva a uvědomte si, že jsou tu dodnes, ti draci. Jejich sídlem je měsíc Phobos u Marsu a dnes už zdaleka nejsou jedinými mimozemskými bytostmi, které žijí z energií tohoto lidstva.

Také si povšimněte role oné ženy /srv. Lilith, Evina předchůdkyně/, která tehdy vládla na Zemi existujícímu matriarchátu a uzavřením nevýhodných dohod za vašimi zády s tou bandou imigrantů odjinud rozhodla tak o tom, že velká část vašich energií je těmito i dalšími po nich přišlými entitami zvenčí trvale odsávána pro jejich potřebu. Podobně jako Merkelová dnes ona tehdy o své vůli rozhodla o vaší nesvobodě, o vašem utajeném otroctví trvajícím věky, které dnes vyúsťuje až ve snahu dostat většinu z vás definitivně pryč z tváře téhle Země. Samozřejmě až na ty, jejichž otrockou práci ti pozemšťí vládcové i jejich partneři za tímto světem skutečně potřebují.

Nepřipomíná vám ta historie s invazí draků do životního prostoru Země a jejího okolí tak trochu něco z naší současnosti? Pokud ano, vidíte to správně.

A současně se zamyslete nad tím, že ona žena tehdy tak učinila se souhlasem Stvořitele a proti odporu toho, kdo tahle lidská těla pro vás původně projektoval jako nádoby s dvanáctivláknovou DNA pro společenství nádherných svobodných entit, kterými jste tehdy jako lidé byli. A čtete-li dobře, byl to nakonec váš Stvořitel, který učinil změnou svého rozhodnutí z nádherného původního projektu tady tuhle hlubokou noru, v současné době bez světla, a zřídil tak svým rozhodnutím /místo projektu kosmického vzoru pro jiné vesmírné projekty/ z této Země mateřskou školku pro výuku duší pro imigranty ze všech vibračních vrstev okolního vesmíru. Jeho důvody nejsme schopni posoudit, mně osobně jeho chování tak, jak jsem ho měl možnost poznat, něčím připomíná dnešní „sluníčkáře“.

Ale nesoudím, abych sám nebyl souzen. Pokud jste četli, nakonec víte, že onen „hlavní projektant“ /jako Stvořitelova partnera při tvorbě tohoto stvoření bychom ho dnes nazvali nejspíš Duchem svatým nebo Synem člověka/, se proti tomu tehdy postavil a bylo mu to prd platné. Ale jedno je mi jasné … a vás to asi nepotěší! Vše se děje v rámci původně zamýšleného školení a se zázračným zásahem nějakých světelných civilizací zvenčí bych moc nepočítal.

Mimo jiné se proto jste se v chytrých textech už jistě setkali s tezemi o tom, že tato planeta je planetou střetávání civilizací. Je tomu přesně tak — a to díky tomu, že ona původní dvanáctivláknová struktura DNA lidských těl byla zlikvidována a zaměněna za vlády matriarchátu na této planetě dvouvláknovou DNA, aby se do školní uniformy lidského těla mohly vtěsnat i ty nově příchozí duše z podstatně temnějších světů. A vy, čisté duše, velmi mnozí z vás, jste přijali v těchto obtížných podmínkách roli učitelů v téhle škole.

Otroky ve vlastním domě aneb jak to vypadá, když vám nepřizpůsobiví imigranti nakonec vládnou

Z výše uvedených informací a ze znalosti známé poučky „jak dole, tak nahoře“ si snadno uděláte představu, proč jsou lidé kolem vás dodnes tak rozdílní ve svých projevech ducha a ega /podílu uhlí a kamene ve svém nitru/ a proč ti mnohem méně dokonalí /v projevech duchovní lásky/ silou své zvířecké bezohlednosti ega ovládli pomocí mimozemských entit tuto planetu a řídí ji po svém.

Ne všichni z těch nepřizpůsobivých sobeckých nízkovibračních entit totiž pochopili příležitost se vtělit do těla člověka této Země  jako vstřícné humanitární gesto a pokusili se začlenit bezproblémově do života na Zemi. Je zřejmé, že zdravé jádro těchto „imigrantů“ přišlých do prostoru Země tehdy v dávné minulosti /známá jména: Jehovah, Hospodin, Al*** a další/ se odmítly integrovat, dlouhodobě spolu se sobě podřízenými skupinami lidí zaváděly a zavádějí zde v nové získaném prostoru přesně takové /ne/pořádky, které vládly v jejich domovských světech a z původních obyvatel této Země se poctivě snaží nadělat v lepším případě otroky, v horším případě sekanou neustálým vyvoláváním rozbrojů a válek.

Už tisíce let si vás ti manipulátoři /z tohoto i jiných blízkých vibračních světů/ připravovali pro dnešní den. Ne vždy byli tak na koni. Naposledy dostali přes držku při válkách Surů s Asury za časů Atlantidy. Jejich největší můrou, která je po staletí strašila, byla možnost, že se jim nepodaří vás napojit na ono společné a výhradní vysílání, na jimi ovládaný rozhlas po drátě a pokusíte se jim uniknout z onoho kola, ve kterém vás jako stádo určené na porážku chtějí vodit /a pohříchu také většinově vodí/.

Pozn.: Vy, kteří jste v tomto kolektivu lidí u nás stále ještě geneticky Slovany, jim zvláště po celá tisíciletí ležíte v žaludku… to vy jste stáli na straně vítězných Surů, když Germány tehdy jako poražené odváželi za trest k severnímu polárnímu kruhu, odkud se jim návrat do dnešního státu podařil až po tisíciletích… Hitler a Merkelová /a nejen oni/ mají vskutku genetickou sloní paměť… a ten šlechtic vším možným, jen ne duchem, raději nejmenovaný, a jeho nohsledové v ČR ty germánské geny mají také… po ovoci poznáte je! Všimněte si, čí zájmy například v posledních dvojích prezidentských volbách vysoce preferovali… české národní? Ani náhodou!

Odtud už je jen kousek k pochopení toho, proč papežové vymysleli kdysi dogma o narození Ježíše Krista jako Boha — to proto, aby vy, zplozeni klasickým způsobem svojí v té chvíli už ne panenskou matkou a obyčejným sexuchtivým otcem, jste si uvědomili, že k Bohu musíte vzhlížet jako na svatý obrázek a „mít z něho vítr“… a samozřejmě ke kontaktu s ním nutně potřebujete /jak jinak/ speciálně školené nemakačenky na farách, v kostelích a katedrálách, aby vám vymodlili od něj slušné zacházení. A vymysleli si také dogma, že Kristus zemřel za vás na kříži, aby vás spasil. To vše proto, aby vás ani nenapadlo dělat něco pro své spasení ve vlastní režii a snažit se o nějakou vnitřní změnu. Proč byste to taky dělali, že ano, když vám taky vnutili dogma o tom, že když budete hodní a budete poslouchat svoji vrchnost, tak on on, ten jimi vymyšlený církevní Kristus přijde ve svém druhém příchodu, aby vás odcaď odvedl.

Mimochodem, znáte vůbec definici dogmatu? Dogma (pl. dogmata; řec. δόγμα dogma názor, učení; δοκεῖν dokein ukazovat se správným) je výslovné tvrzení čili teze, o němž se v dané oblasti nebo v určitém společenství nepochybuje. V křesťanství se tak označují články víry, které církev uznává jako zjevenou pravdu. Církevní dogma vzniká podle některých zdrojů, které nechtějí být jmenovány, nejčastěji tak, že papež ve chvílích úporné zácpy prostě ze sebe něco vytlačí a pak to vtělí do encykliky a vydává za Boží slovo. A vy se v tom /no šak víte v čem/ pak s vážnou tváří hrabete i stovky let a kocháte se tím, jak je to v tom stvoření dobře zařízeno.

Proč vám opakovaně nabízím svou vizi východu z dané situace?

To proto, že Ad-ru-shin ve svém Poselství předpověděl, že dnešní člověk bude tak připoután na všechny ty jemu z různých stran předkládané omyly, že nebude moct dokončit svůj vzestup, pokud se mu nedostane vysvětlení. Tentýž prorok nového věku, který mimo jiné rovněž předpověděl příchod Syna člověka na konci věku, také konstatuje, že omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu. Čili lidově řečeno nedokáže se vzepřít svému vlastnímu egu podporovanému ze všech stran egy oněch egoistických „lidozvířat“ ve vládách, v politice, na pódiích divadel a hudebních scén a všude kolem, kam se jen podíváte.

Prostě je to moje práce, kterou jsem sem přišel udělat. Proto se v příštím pokračování podíváme trochu hlouběji na hlavní milníky té „úzké“ cesty k Bohu, a zkusíme odstranit nějaké to popínavé býlí, které ji ve vašich srdcích zarostlo.

Na závěr si dnes rozeberme Kristův výrok, opět z Tomášova evangelia /cituji/: Ježíš řekl: Blažený je lev, kterého pozře člověk, takže se lev stane člověkem, ale zavržený je člověk, kterého pozře lev, takže se člověk stane lvem.

Není to o ničem jiném, než o tom, že pokud ve vaší duši zvítězí duch nad egem, stane se lev /ego/ člověkem a přestane být zvířetem. Pokud je to naopak, pokud lev /ego/ ve vás pozře člověka /ducha/, pak bude podle Krista člověk zavržen.

Doporučuji vám to vzít v úvahu.

Tomáš 70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.
Tomáš 70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

-pokračování-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>