warrior-and-dragon

Rozhovory s ragauianem — pohádka pro dospělé o Honzovi, drakovi a krásné princezně

Otázka: Pavle, jsem ráda, že mám možnost ti položit pár otázek. Myslím si, že tím vyhovím i dalším lidem, kteří nemají možnost ti je položit přímo. A pojďme hned k té první. Velmi mne zaujala v tvých textech ona dualita ega a ducha. Pravdou je, že pro mne je rozklíčovat tvůj výklad složitou záležitostí. Nemáš nějakou zkratku, která by mi jasně a zřetelně osvětlila podstatu věci?

Rád ti vyhovím. Věnuji problému duality v člověku na svém webu hodně prostoru » a rozumím tomu, že pro člověka používajícího ryze logickou mysl ve spojení s egem, bez otevřeného srdce, je obtížné tam uvedené informace vstřebat. Přiznávám, že pochopení skutečného fungování duality v člověku je pro mnoho lidí nad jejich síly a tomuto tématu se prostě vyhýbají. Tak už ale to chodí. Je věcí svobodné vůle každého člověka, zda se zajít o tohle bude nebo ne.  Každý se může rozhodnout, čemu chce věřit a jakou cestou se vydá.

Jen musí počítat s tím, že svým rozhodnutím si také volí to, co bude jeho příštím osudem.

Podívejme se spolu na vztah energií ducha a ega, resp. muže a ženy v nás lidech ještě z jednoho úhlu pohledu, který je nám k dispozici dnes a denně a který přesto nevnímáme. I ty budeš překvapena, až si uvědomíš, že přímý odkaz na vzájemný vztah ducha a ega ty sama máš před očima již odedávna, prakticky od svého nejranějšího dětství.

Myslíš, že přeháním? To určitě ne! Jen sis to nikdy neuvědomila a možná budeš mít problém s pochopením určitých souvislostí i nyní, když tě na to přímo upozorním.

Byli to moudří zasvěcenci minulých staletí a tisíciletí, kteří zašifrovali do pohádek řadu pro pozdější lidstvo významných informací. Pro skutečného zasvěcence není problém extrapolovat vývoj lidstva do příštích staletí, protože díky stažení svého nejvyššího „Já“ do nádoby svého k tomu připraveného těla se dostává do vysokých sfér na svahu hory poznání a vidí mnohem dále, než je obzor běžného člověka.

Ty pohádkové příběhy jsi slýchávala v ústním podání, později sis je četla v dětských knížkách a snad jsi je občas i sledovala na televizní obrazovce. Měly ti něco říci a asi neřekly. Podle toho, jak se na mne udiveně díváš, je jasné, že pravdu o tom všem do nich zašifrovanou jsi dodnes nepochopila. Zkusím ti ji teď přiblížit.

Znáš tu pohádku o zlém draku, nešťastné princezně a hodném a statečném Honzovi?

Určitě ano, patří do zlatého fondu pohádkového bohatství naší historie. Podívejme se na děj pohádky mýma očima a pojměme všechny naznačené děje v co nejširších souvislostech.

Drak tu představuje animální svazující sílu nízkých vibrací, která vězní ve svých spárech část nás samotných. Vězní podle tradice někde v jeskyni /symbolika energie Země/ ženu-princeznu /ženskou část nás samotných/ — tedy vědomí ega v nás. Drak drží princeznu-ego v zajetí a nemá v úmyslu se jí vzdát. Plánuje ji lidově řečeno sežrat /zcela pohltit/.

Pak je tu starý král, otec princezny. Představuje v pohádce vědomí duše, člověka této Země, který se na Zemi stal rodičem dítěte-dcery-princezny-ega, tedy těla s jeho vědomím.

Princezna vyrůstá a v rozkvětu mládí se jí drak násilím zmocní a nemíní se ji nijak vzdát. Král chápe, co se děje, je z toho zděšen, ale sám není schopen akce, protože jako otec své dcery je ochromen strachem o ni. Vyhlásí v království smutek /stav životní krize/.

Z jeho vibrační úrovně /duše/ proti drakovi /drtivému vlivu temného hmotného okolí/ je ovšem zásah vyloučen. On sám se naučil draka bát od chvíle, kdy v jeho dětství se v království objevil a proto se mu nedokáže sám postavit

Ví, že na to prostě nemá sílu a připadá si zcela bezmocný. Hledá tedy /jako mnozí lidé v obdobných situacích/ pomoc zvenčí u těch kolem sebe. Ohlíží se po někom, kdo princeznu z drakových spárů vysvobodí a z krize ho vysvobodí.

Obrací se na renomované drakobijce, kteří deklarují, že boj s draky mají v popisu práce a vyznačen na svých bojových korouhvích. Žádá je, aby jeho problém vyřešili a princeznu osvobodili. Tito rytíři bez bázně a hany s erby na štítech a zarámovanými osvědčeními o zasvěceních do čehokoliv či diplomy z psychiatrie a psychologie zkoušejí možné i nemožnéale pokaždé dostávají od draka na frak. Odjíždějí z podobných bojů se zlomenými meči a pocuchanými brněními a bez sebevědomí a princezna má bohužel smůlu.

Oni rytíři s důležitostí sobě vlastní si ovšem snaží připisovat zásluhy, které nemají a výsledkem jejich práce bývá často jen to, že pořádně pouštějí žilou královské pokladnici. Nemluvě o tom, že se traduje, že sežerou všechno, co v královských kuchyních k sežrání je.

V boji samotném neuspěli a aby to nějak zdůvodnili, mezi lidem obecným trousí poznámky o tom, že by princezna /lidské ego/ měla být ponechána svému osudu. Radši pokorně padnout na kolena a modlit se.Šak on ten shora slíbil, že tu někoho pošle a ten to pak vyřeší za nás!

Ti studovaní mezi drakobijci podstrkávají králi /člověku, duši/ přehršle tlumicích pilulek proti depresím s fatálními vedlejšími účinky na jeho podlomené psychické a fyzické zdraví a radí mu, aby se s tím vším nějak smířil. Svoji pomoc si samozřejmě nechávají pořádně zaplatit na dřevo z královské nemocenské pokladny.

Nikdo zvenčí nedokáže pomoci. Král se po zkušenostech s těmito amatéry vydávajícími se za experty nakonec vzdává naděje a z nezbytí se obrací tam, kde dosud nehledal. Dovnitř sebe, dovnitř svého království s příslibem, že ať zachrání princeznu /ženu v nás, vědomí ega/ kdokoli, dostane princeznu za manželku a půl království k tomu.

Honza je představitelem mužské složky nás samotných, muže /ducha/ v nás. Je sice pravým rytířem bez bázně a hany, ovšem tato Země se vším všudy mu nijak nevoní. V této, jakož i po mnoho minulých inkarnací volil pobyt v zápecí jako optimální variantu přežití dané inkarnace /jako ostatně ty a ostatní kolem tebe/, válel se v duchnách s přesvědčením, že ten pobyt tady na Zemi na té peci nějak přečká.

O dění v království pozemském se nezajímal ani v nejmenším. Vždy ho štvalo a i nyní ho štve, že skrze starosti a kontakty s lidmi v okolí ho zasahují jemu protivné nízké pozemské energie, kterých se prostě štítí a odmítá se jimi zabývat. Běžné lidské radosti a starosti byly a jsou pod jeho úroveň vnímání. On je přece ten čistý tam nahoře /na peci/ a ať si ti pitomci dole /pod pecí/ poradí, jak chtějí. To si říkával a dodával: já si své nádherné čisté ručičky přece tímhle pozemským blátem špinit nebudu!

Krize království, smutek a zoufalství nad osudem princezny, které zasáhlo všechny královské poddané v čele s králem /a tedy duši jako celek/ nakonec nenechalo ani Honzu se dál válet na peci. Pochopil konečně, že by si měl najít tu pro sebe pravou. Uvědomil si, že už dospěl /prošel celým vývojem zde na Zemi/ a měl by už ze sebou něco udělat. Výzva pomoci princezně ho tentokráte chytí za srdce, sbalí pár buchet do uzlíku a jde hledat štěstí na královský zámek.

Drak má mnoho hlav. Boj s mnohohlavým drakem, kterému navíc odseknuté hlavy znovu narůstají, dokumentují v pohádce nutnost velmi obtížného zápasu s tím, co ženu-princeznu-ego pevně drží ve své moci. Je to zápas o osvobození naší vlastní vnitřní ženy /vědomí ega/ v nás na cestě k její záchraně a Honzovým konečným cílem je po vítězství nad drakem pozvednout ženu-princeznu-ego k sobě na koně do sedla vlastních čistých vysokých vibrací a společně s ní se vrátit ke králi.

Vůbec to není lehké. Honza si hezky mákne, ale dobrá věc se nakonec podaří. A on přiváží princeznu zpět jejímu zoufalému otci /přibližuje ji zpět k vlastní společné duši, od které byla nízkými vibracemi v důsledku působení okolí — draka — dočasně odtržena a kontakt s ní byl ztížen/.

Následuje veselí, společná radost a nutně vše směřuje ke svatbě, která symbolizuje vzájemné sjednocení Honzy /ducha/ a princezny /ega/ do posvěceného svazku. Po svatbě /potvrzení sjednocení ducha a ega ve společných vibracích/ je Honzovi odměnou půl království /samozřejmě nebeského!/.  Po smrti krále /duše, člověk umírá a už se nikdy na této pozemské rovině nezrodí/, pak jemu i jí, sjednoceným v jedno, patří království /nebeské/ celé.

Ne náhodou je Honza v českém podání prostý chlapec z pece. Také ne náhodou uspěje tam, kde selžou mnozí renomovaní drakobijci ověnčení mnoha diplomy ze svých mnoha pseudorytířských klání. On jediný totiž má sílu a motivaci tam, kde cizí selhávají. On jediný /svatá prostoto!/ se snaží pomoci princezně-egu z pozice své bezpodmínečné lásky a nedělá to ze zištných důvodů. Tu sílu lásky Honzy /ducha/ k princezně-egu nazývám ve svých textech onou tzv. multidimenzionální silou a právě ta dokáže skutečné divy.


Otázka: Ten pohled na pohádku jako zdroj poučení je podnětný. Hledat tam hlubší význam, to mne opravdu nikdy nenapadlo! Podobenství o renomovaných rytířích bez šance a prostém Honzovi, který jediný nakonec zvítězí, je velmi příjemné a inspirující. Uvědomuji si, že i já jsem dříve chodívala a hledala ony „renomované rytíře“, kteří mne oslňovali leskem svých diplomů o zasvěceních do toho či onoho. A o tom, že se za ta léta skutečně poctivě starali o vyprázdnění mé osobní pokladnice, taky něco vím.

Ber prosím příběh o prostém Honzovi jako potvrzení toho, že nemusíš být žádným duchovědcem, guru či členem nějakého oficiálního důležitého akčního týmu Světla v pozemských podmínkách, aby jsi uspěla v pozici Honzy při záchraně vlastní vnitřní ženy a při získání vlastního království /nebeského/, které pak bude patřit vám oběma.

Ne, opravdu nikdo nepotřebuje hromadit diplomy o zasvěceních do toho či onoho a už vůbec se nikdo se nemusí cítit méněcenný před těmi, kteří tyto diplomy mají a hromadí. Závislost na těchto hmotných projevech vlastní /zdánlivé/ dokonalosti na to či ono jsou pouhým projevem duchovní pýchy některých a současně nesporným projevem touhy po handlu s tímto předstíraným duchovnem. Meče těchto lidí jsou až do chvíle, kdy něco pochopí, vyrobeny z papundeklu a brnění z vaty a nepomůžou nakonec ani jim samotným.

Boj s drakem pouze předstírají a drak z nich má srandu. Bohužel nepříjemné je to, že po dlouhou dobu obvykle zabírají místo na bojišti Honzovi, který musí čekat, až se ti druzí přestanou na draka vytahovat a král /vy, vaše duše/ konečně dospěje k názoru, že hledá pomoc tam, kde nic k nalezení není. Dnes je to opět jako za časů Kristových: jeho apoštoly se nestali profesionální farizejové z chrámů, ale prostí lidé, nezkažení žádnými falešnými doktrínami.

Ježíš Kristus předpověděl dobu, kdy na Zemi nastane doba Syna člověka. Jak se zmiňuji jinde ve svých textech, bude to nikoli Kristus, ale s ním spojený Syn člověka, který si odvede ty, kteří patří jemu. Odvede si /do království nebeského/ i tebe a ty, kteří dokážete podobně jako Honza /duch/ porazit v sobě draka nízkých vibrací, který vězní vaši princeznu-ego.

Pak se duch a ego, muž a žena ve vás po eonech věků vývoje vrátí do jednoty ve svém vnitřním mikrokosmu a duální svět dále již není místem, kde byste měli setrvávat. 

STAŇTE SE HONZY A OSVOBOĎTE SVOU VNITŘNÍ ŽENU. POZVEDNĚTE JI K SOBĚ VE VIBRACÍCH A VAŠE JE KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ!

Tomášovo evangelium, je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné  uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona.
Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona »
Tomáš 22
Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole a když to, co je mužské a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí … pak vejdete do království.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů.

S královstvím nebeským rozhodně budou mít potíže v této fázi vývoje Univerza jak papežové se svými suitami černokněžníků, tak další mocní tohoto světa. Ani mnozí další z těch, kteří se dnes honosí odznaky světské a duchovní moci, na potřebné vibrace sjednocení v rámci vlastního mikrokosmu nedosáhnou. Nedosáhnou na ně, protože se jako králové na svých panstvích místo boje s nimi ochotně klaní drakům, kteří vězní jejich vlastní princezny.

Mnohem větší šanci obstát v boji s drakem máte vy, prostí lidé, nezatíženi představami a rétorikou všech těch falešných guru, kteří vás po léta, desetiletí i staletí vedou ke Světlu jen zdánlivě a to proto, aby si zajistili svoji moc nad vámi a svůj prospěch z takto získané moci.

Budiž také poučením pro tebe a ostatní, že pokud je mně i vám známo, neexistuje varianta pohádky, kdy se Honza poté, co se dozví o možnosti zabít draka a získat princeznu a království, pouze otočí na teplé peci a glosuje to směrem k mamince výrokem: Je to kráva, spustila se s drakem, dobře jí tak! A odmítne se z pece hnout. Z mnoha důvodů výše uvedených i uvedených jinde v mých textech se zatraceně nevyplácí ponechávat princezny, které jsou nám souzeny, k sežrání drakům tohoto světa!

A jistě jste taky nikdy neslyšeli o tom, že při pokusu o záchranu princezny zvolí Honza posed v asáně a intenzívně v meditacích posílá ubohé princezně trpící v zajetí draka energie Světla. Těžko říci, zda představa, že drak oslněn oním světlem z meditací se děsně vyděsí a v náhlém záchvatu prozření si dobrovolně vezme život, je jen směšná. Spíše je i životu nebezpečná.


Otázka: Děkuji ti za otevření části obzoru, který mi byl dosud skryt. Tak mne napadá, že podobně by se mohla vyložit třeba i další pohádka o Šípkové Růžence. I v ní láska vítězí nad stagnací způsobené přírodními vlivy. I zde je princezna osvobozena díky lásce svého prince. Je to možno tak vnímat?

Ano, samozřejmě. Je to tak. Právě v dnešním období transformace se slétají draci strachů ze všech stran, mlátí křídly, ječí a řvou a děsí nás, prosté lidi tohoto světa. Odvádějí do jeskyní naše vlastní princezny a dělají si na ně nárok.

Je na čase slézt z pece a ony princezny v nás jednou provždy osvobodit. Vlastní silou, láskou k sobě samým. Láskou Honzy-ducha k princezně-egu.

Co dodat?

Přeji všem, kteří jsou rozhodnuti nenechat svůj osud v rukou jiných a začít ho řešit ve vlastní režii, aby našli třeba v pohádce o Honzovi svoji inspiraci.

A tobě díky za to, že ses ptala!