Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí

Bylo kdysi řečeno: „Když zůstanete v mém slově… Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ Je to silný výrok, který si každý rád přivlastňuje. Hlavně tedy tu pravdu.

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

V odkazovaném článku jsme si už rozebrali, že původní autor neříká, že on má pravdu — on říká: Když se budete řídit mými slovy, poznáte pravdu. Říká jinými slovy: Dávám vám návod na poznání skutečnosti…

Poznejte kým je bytost zvaná člověk — poznejte sami-sebe!

Na tomto místě máte nyní možnost nalézt návod k onomu poznání. K poznání toho kým je bytost zvaná člověk. K poznání toho proč tu na Zemi jsme.

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Lidská duše vypadla z Jednoty a pro člověka existují dvě cesty: Cesta falešná, klamná, směrem ven ze sebe a cesta pravá do svého nitra…

To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí.
Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.

Království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku.
Jestli se poznáte, tak budete poznáni —
a poznáte, že jste synové živého otce.
Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě —
a vy jste ta chudoba.

Výše uvedené říká Kristus v Tomášově evangeliu… Čtěte prosím srdcem a přivolejte svou intuici — neboť to je hlas duše! Nový seriál je k dispozici: Dualita lidského bytí »

PS: Věděli jste, že kvantová fyzika naprosto jednoznačně dokázala, že celý vesmír je složen pouze z energie a že naše zdánlivá „realita“ existuje až poté, co ji naše vědomí pozoruje? »

Dvě cesty životem aneb Příručka pro použití Země