Double Slit experiment: Laser Diffraction and Interference. Photo: tsgphysics.mit.edu

Co je to duše? Proč je hmota iluzí? Důkazy kvantové fyziky. Podstata naší reality je energetická, nemateriální. 9

Pokračujeme v seriálu o podstatě duše a celé naší zdánlivě  hmotné reality »

Tento článek prezentuje vědecké důkazy, které jasně ukazují, jaká jsou spojení mezi vědomím a tím, čemu říkáme realita. Už není možné to dále popírat!

Poukázali jsme již na to, že naše zdánlivě pevná hmotná realita je pouze směs vlnění, které my (jako duše) vnímáme skrze 5 smyslů. Jak už pozemská věda zjistila, tyto smysly předávají elektrické signály mozku, který je zpracovává a vytváří pro člověka tj. lidskou duši » onu iluzi reality. Lidé si pak naivně myslí jak je jejich svět solidní, pevný a neprostupný, ale ono tomu tak vůbec není. On je z větší části prázdný, stačí se podívat na model atomu:

atom-model-carol-mike-werner-copper

Jak je veřejnosti známo, elektrický proud tvoří jednotlivé diskrétní elektrony, což má jednoznačný důsledek — žádný náš smysl, nic co vidíme ve vesmíru okolo sebe, nic z toho není „hladké“ — vše je kvantové, nespojité, diskrétní nebo (roz)pixelované bychom mohli říci.

Pozn.: Výraz pixel vznikl z angl. slov picture element, česky obrazový prvek a je to nejmenší možný prvek digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Představuje jeden svítící bod na monitoru, resp. jeden bod bitmapového obrázku, charakterizovaný jasem a barvou. Níže vidíte makro-fotografii LCD displeje:

A aby to bylo ještě fantastičtější, tak ani čas není spojitý — i čas je kvantový! Což nám hezky zapadá do jiného tvrzení kvantové fyziky, která říká že i čas je jen jeden z rozměrů Univerza!

Ano, vážení a milí, takže celý svět okolo nás je jakoby digitální, pixelový. To je úlet říkáte si možná — ale víte co, ony se pro to dokonce již našly důkazy! Ano, žijeme v digitálním, nikoliv analogovém matrixu. Více si ukážeme v dalších dílech.

Podívejme se nyní na některé dobře známé fyzikální důkazy. Je to velký paradox, protože pozemští fyzici důkazy pro uvedená tvrzení objevili již dávno — přičemž jim ale materialistické, prý „vědecké“, paradigma-dogma brání říkat zjevnou pravdu — HMOTA NEEXISTUJE! …a vaše děti jsou stále ve školách programovány nesmysly o tom, že hmota je počátkem všeho a že z chaotické hmoty po „Velkém třesku“ nějakou neuvěřitelnou náhodou začala evoluce života, která stvořila Zemi a lidstvo na ní :-) Nic než bláboly!

Materialistické náboženství má velký problém… mnoho problémů

Vládnoucí „vědecké“ náboženství, tzv. standardní model vesmíru (tj. Lambda-CDM) se potýká s různými nepříjemnostmi. Je jich vícero, ale divácky nejvíc atraktivní jsou tři: Trable s temnou hmotou, svízel s temnou energií a pak ještě průšvih se singularitou v srdci Velkého třesku.

Nejde jenom o hmotu a antihmotu a jejich disproporci, jde i o další paradox, že vesmír se rozpíná stále rychleji namísto toho, aby se po Velkém třesku rozpínání zpomalovalo. Navíc chybí zdroj energie pro urychlování rozpínání. Většinu materiálu vesmíru by měla tvořit temná hmota, v praxi a v pozorování se to ale nepotvrzuje… černé díry by neměly emitovat hmotu, která se dostane za tzv. horizont událostí… »

Na kvantové úrovni sledovaná částice se jednou chová jako částice a jindy jako vlnění (viz např. slavný dvouštěrbinový experiment)… v témže okamžiku je jedna částice na dvou místech ve vesmíru (viz experimentálně ověřené kvantové provázání)… částice úplně zmizí nebo naopak se objevují z vakua, tj. z „ničeho“ (viz experimenty s tzv. kvantovou pěnou)… což odporuje materialistickým principům a zákonu o zachování hmoty a energií…

Podstata reality — univerzum je nemateriální-psychické a spirituální

Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie... reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. // Merkaba is Hebrew word for chariot that carries man’s soul between heaven and earth. The Merkaba (mer = light, ka = spirit, and ba = body) also represents the joining together of our human body with the soul-chakra body — The star tetrahedron or Merkaba is created when an upward-pointing tetrahedron (representing male, fire and blade) merges with a downward-facing tetrahedron (representing female, water and chalice). They become interlocked and interpenetrating, representing the power of love in the heart chakra.
Merkaba is Hebrew word for chariot that carries man’s soul between heaven and earth. The Merkaba (mer = light, ka = spirit, and ba = body) also represents the joining together of our human body with the soul-chakra body.

Existuje mnoho různých důkazů, začnu tím snad nejjednodušším, tím čemu na Východě vždy říkali iluze… Pro naše ego je tato „iluze“ dokonale reálná v konkrétním bodě kvantového časoprostoru, ve kterém se momentálně nacházíme. Je pro nás dokonale reálná, jelikož domeček našeho těla, naše tělesná schránka (nebo chcete-li vozidlo duše, merkaba) je vázáno zákony tohoto zdánlivého vesmíru, jsme k němu skrze toto tělo připoutáni — proto lze říci že pro naše ego jde o dokonale reálnou iluzi.

Proto také gnostici někdy mluví o tělu jako o „hrobu“ nebo „vězení“ duše. A proto se také ne-svatá církev gnostiky vždy pokoušela důkladně upálit a vyhladit, jelikož toto kristovské poznání a pochopení tohoto stavu umožní duši se osvobodit a vzestoupit na vyšší úroveň bytí — slovy Kristovými vstoupit do Království Otce a získat tzv. věčný život! A to je to, co drakoniánská církev, nevěstka z Janova Zjevení, v žádném případě nehodlá lidem umožnit » Níže se podíváme na další vědecké důkazy a ti co mi stále nevěří mohou ze lži obvinit ony slavné pány vědce, já jsem v tom nevinně ;-)

Experimenty dokazují že materiální „realita“ neexistuje dokud není změřena — tedy je závislá na vědomí pozorovatele

Dánský fyzik Niels Bohr řekl: „Pokud vás kvantová fyzika nešokovala, tak jste ji ještě nepochopili.“ Kvantová fyzika zmátla materialisty na celém světě objevem skutečnosti, že naše fyzická zdánlivě hmotná realita není ve skutečnosti vůbec hmotná.

„Všechno to, čemu říkáme reálné, je uděláno z věcí, které není možné považovat za reálné.“ Vypadá to, jako by staří filozofové měli pravdu, naše smysly nás podvádějí…

Představa, že atom je nejmenší částečka ve vesmíru, se zhroutila s objevem, že atom je vytvořený z ještě menších, subatomárních elementů. Ještě větší údiv způsobil objev, že subatomární částice emitují různé „zvláštní energie“. Na přelomu 19. století začali fyzikové zkoumat vztah mezi energií a strukturou hmoty. A zjistili, že všechno ve vesmíru má energetický základ. Každá částice má svůj jedinečný energetický podpis.

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.
Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.

Jsme mnohem více, než pozorujeme, že jsme — naše smysly vnímají jen velmi omezený rozsah frekvencí! Navíc výše uvedený obrázek Maxwellovy duhy obsahuje jen frekvence, které umíme změřit — nikdo si nedokáže představit, co vše ještě změřit nedokážeme!

Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír "upleten" z "vibrující" energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice...
Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír „upleten“ z „vibrující“ energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice…

A je čas, abychom se tak na sebe a na svět dívali. Atom tvoří neustále vibrující miniaturní energetické víry zvané kvarky a fotony. Kdybyste stále více zvětšovali zobrazení, neuviděli byste nic, pozorovali byste jenom fyzikální prázdno. Atom nemá žádnou hmotnou strukturu, ani my ji nemáme, fyzické věci prostě nemají fyzickou strukturu! Atomy jsou tvořeny neviditelnou energií, ne hmotou, které je možné se dotknout.

Je to (zdánlivě) záhada. Naše smysly nám říkají, že naše realita je tvořená z hmotných věcí a že svět je nezávisle existující objekt. Ale kvantová mechanika odhaluje, že to není skutečná „fyzičnost“ v univerzu, že atomy jsou tvořeny soustředěnými víry miniaturních energetických tornád, které stále proskakují do existence kterou můžeme pozorovat a zpět mimo ni.

Materialističtí vědci nám na otázku, co to znamená, neodpoví. Ale ti druzí už napověděli: „Pozorovatel tvoří realitu“.

Pozorovatel, tj. vědomí tvoří realitu

Realita je určitá informace — která ovšem vznikne až poté, co ji nějaké vědomí pozoruje!

Jako pozorovatelé jsme osobně zahrnuti do vytváření naší vlastní reality. Univerzum je „psychická“ konstrukce. Průkopnický fyzik Sir James Jeans napsal: „Proud poznání vede k ne-hmotné realitě; univerzum začíná vypadat spíše jako obrovská myšlenka než jako obrovský stroj. Mysl už nevypadá jako náhodný vetřelec ve hmotné říši, měli bychom ji spíše oslavovat jako stvořitele a vládce hmotné říše.“ (R. C. Henry: The Mental Universe, Nature 2005).

Youngův dvouštěrbinový experiment

Je třeba přijmout neoddiskutovatelný závěr — univerzum je nemateriální-psychické a spirituální.

Double Slit experiment: Laser Diffraction and Interference. Photo: tsgphysics.mit.edu
Double Slit experiment: Laser Diffraction and Interference. Photo: tsgphysics.mit.edu

Jeden příklad, který ilustruje roli vědomí ve fyzickém hmotném světě, je Youngův experiment (tzv. dvouštěrbinový experiment). Tento experiment s optickým systémem byl mnohokrát použit k výzkumu role vědomí v utváření podstaty fyzické reality — jde o tzv. zhroucení (kolaps) kvantové vlnové funkce.

VIDEO: Slavný dvouštěrbinový experiment — něco o kvantové mechanice (české titulky)

Každý myslící člověk po shlédnutí experimentálních důkazů jasně vidí, že tvrzení typu „elektron resp. atom je malá částečka hmoty“ je jednoduše nepravdivé — přesto tohle tvrzení v dále uvedeném videu zmatení materialisté dokolečka opakují ;-) Buďte moudřejší než oni!

Pozorování nejenže ovlivňuje to, co je měřeno, ale dokonce to i produkuje. Pozorováním přinutíme elektron, aby zaujal definitivní pozici. My sami produkujeme výsledky měření.

VIDEO: Quantum Experiment that Broke Reality (české titulky)

Zde máte ještě jednou dvouštěrbinový experiment v dalším hezky udělaném videu a k tomu něco o tzv. Kodaňské interpretaci a kolapsu vlnové funkce.

-pokračování-


Tento článek je součástí velké série o tom co je to vlastně realita » Série začíná důkazy o holografické podstatě našeho Univerza v této části zde »

Od popisu fungování duše se propracujeme až k podstatě Univerza. Poznáme že duchovní a hmotný svět vůbec nejsou odděleny. Podíváme se mj. jak věda dokázala, že vesmír je složen pouze z energie a že naše zdánlivá „realita“ existuje až poté, co ji naše vědomí pozoruje. Podíváme se na důkazy o Einsteinově omylu a na problémy s tzv. Standardním modelem vesmíru. Nejnovější experimenty ukazují, že vládnoucí Standardní fyzikální model je pravděpodobně špatně a tzv. Velký třesk se možná vůbec neodehrál.

Jakkoliv to zní šíleně, na naší fantastické cestě za poznáním zjistíme, že holografický a kvantový model vesmíru vysvětluje fungování naší reality zdaleka nejlépe. Mnohé zcela seriózní vědecké důkazy podporují teorii, že celý náš viditelný vesmír je „jen“ holografickou projekcí ve vědomí lidstva. Jakousi velmi pokročilou iluzí, virtuální realitou, simulací vypočítanou na stvořitelově kvantovém počítači, simulací tak pokročilou, že vědomí inkarnované v lidském těle dokonale zapomnělo, kým doopravdy je. Je čas se probudit vážení a milí. Buďte moudřejší než materialisté a poznejte sami-sebe, osvoboďte se ze zajetí iluzí, poznejte cíl své Cesty a skutečný smysl života!


Zdroj a další informace:

Další zdroje podle CE:

20 komentářů u „Co je to duše? Proč je hmota iluzí? Důkazy kvantové fyziky. Podstata naší reality je energetická, nemateriální. 9“

 1. Dobrý den,
  je to určitě velmi zajímavé. Ale nějak si to nedokážu dát do praxe.
  V létě moje dcera spáchala sebevraždu. Od té doby je můj život peklo. Přežívání. Znamená to, že si tuto realitu jen vytvořilo moje vědomí? Omlouvám se za možná hloupý dotaz, ale opravdu si nedokážu tyto teorie a objevy kvantové fyziky dát do praxe.

  1. Hezký den přeji Ivo, pokusím se Vám to popsat z mého osobního úhlu pohledu. Pro mne osobně uvedené informace představují v podstatě mé osobní pátrání a Cestu, po které probíhá mé odkrývání podstaty Univerza a hlavně smyslu toho všeho. Věřte mi že podobně jako vy jsem se pokoušel pochopit zdánlivě „šílené“ věci co se mi dějí… tyto fyzikální výzkumy jasně dokazují že to skutečně my sami, naše vědomí přímo ovlivňuje realitu kterou zažíváme. Takže to je fakt z kterého můžeme vyjít.

   Zde ovšem fyzika popisuje jevy na kvantové úrovni, v samých základech toho čemu říkáme hmota, na úrovni elementárních částic. Naše tělo samo je ale obrovský komplex, složitá masa mnoha stavebních prvků. A tady je třeba udělat první zásadní krok k pochopení toho všeho — je třeba poznat kdo jsme, resp. každý sám za sebe musí věnovat pozornost sám-sobě a dát si tu práci! Pokud tento krok neuděláte, nemáte šanci chápat ostatní souvislosti. Je třeba pochopit, že NEJSME jen tělo a krom své denní, vědomé mysli, kterou si v bdělém stavu uvědomujeme, máme i další daleko hlubší složku uvnitř své mysli, kterou si většinou neuvědomujeme — proto je třeba se na ni pečlivě zaměřit… Podrobněji je to rozepsáno zde:

   http://www.ragauian.cz/stvoritel-satan-a-studijni-program-lidske-duse-v-hmotnych-svetech-1/

   …a to je klíč k pochopení toho všeho. Každopádně fyzika nám dokazuje že samo naše ego je ten pozorovatel, který ovlivňuje svou realitu. A ten klíč je následující: EGO OVLIVŇUJE REALITU SVÝM PŘESVĚDČENÍM, SVÝM NALADĚNÍM nebo jinak řečeno SVÝM NAPROGRAMOVÁNÍM. Ego má pod kontrolou podvědomí, resp. ono samo je to podvědomí. Uvědomte si prosím, že to samo nízkovibrační vědomí ega je tím procesorem, který vypočítává a na základě své svobodné vůle volí osobní realitu člověka… (pro plné pochopení srdečně doporučuji podívat se i na předchozí díly, kde to vše bylo popsáno). Takže tyto fyzikální důkazy vlastně dokazují i to co vám ragauian říká na uvedeném odkazu, cituji: „…sami si řídíte /i když obvykle nevědomě/ svůj život a bude se vám dít to, co si svým citem a myšlenkou v přítomnosti do budoucna připravíte.“

   Ego je oddělená samostatná část duální lidské duše a vy většinou nemáte vědomou kontrolu nad tím jakou realitu pro sebe počítá — proto se vám ragauian i Kristus snaží osvětlovat, že své ego nemáte potlačovat, nýbrž že máte „oba dva uzavřít mír v jednom domě“ a mít rádi sama-sebe… Jenom ve spojenectví, v jednotě obou svých polovin, totiž dosáhnete zlepšení své osobní reality, jenom tak dosáhnete toho, že ego v podvědomí, i bez vašeho dozoru, bude pracovat na stále vyšších vibracích a větší pozitivitě!

   Prosím zkuste si to promyslet a současně i procítit, pak sama poznáte co je realita… víte osobně jsem vždy odmítal slepou víru a svědčím že skutečně tím, že si dáte práci poznat sama sebe, to co se skutečně děje ve vašich myšlenkách — teprve potom pochopíte… až objevíte to co se odehrává uvnitř vás, až objevíte sama-sebe, vše se rázem vyjasní… dejte prosím pozornost sama-sobě!

  2. A co se týče vaší dcery Ivo, to můžete lépe pochopit teprve když si k tomu všemu přidáte další střípek poznání — totiž existenci svobodné vůle, která sama tvoří svou realitu a také fenoménu reinkarnace. Není náhodou že obojí máme v této jedné rubrice pohromadě:

   http://www.ragauian.cz/category/reinkarnace/

   Pochopíte pak, že vaše dcera není něco co byste vy stvořila — vy jako matka jste pouze umožnila jiné duši se na Zemi inkarnovat, aby ona stejně jako vy mohla absolvovat další ročník pozemské školy duší… Tato jiná duše je na vás zcela nezávislá osobnost a také velmi pravděpodobně starší duše než vy… Je to samozřejmě velký církevní zločin, že vám tato realita byla utajena… nicméně důkazy jsou více než dostatečné, prostě není pochyb že tomu tak je. To co se stalo je velmi pravděpodobně důsledek stejné neznalosti o které zde často mluvíme — k přežití duše je totiž absolutně nutné poznat sama-sebe. Na základě této znalosti pochopíte důležitost lásky k sobě-sama. Pochopte prosím, že to co se stalo bylo pravděpodobně právě důsledkem této neznalosti. Nemilované ego v duši, která nepoznala sama-sebe, prostě snadno ztratí důvod k dalšímu životu v této náročné pozemské škole duší. Nepoučený člověk navíc samozřejmě netuší že smrtí před ničím neuteče, protože smrtí nic nekončí, všechny případné karmické dluhy si stále nesete sebou dál…

   Vám bych hodně moc rád předal alespoň tuto znalost — prosím uvědomte si že nejste zodpovědná za svobodnou vůli jiných lidí-duší! Stejně tak vývoj a záchranu své vlastní duše můžete realizovat pouze vy sama na sobě! A to platí o všech lidech na Zemi — tedy všech duších!

  3. Takže za třetí, pokud to mám vše velmi stručně shrnout: Tuto realitu, která je založena na oddělenosti od Jednoty a tedy na nevědomosti o skutečné realitě — ano tuto realitu si tvoří vaše ego. Toto ego velmi pravděpodobně dobrovolně vstoupilo do této pozemské iluzivní reality za účelem získání nových zážitků a zkušeností. Lze to vnímat i jako jistou formu „školy hrou“. Ego je nuceno hrát podle místních pravidel hry — tedy podle zdejších přírodních zákonů. Ale pozemské prostředí je sdílená realita — všichni vnímáme 5 smysly stejnou okolní směs frekvencí a teprve naše mozky z ní vytváří (počítají) naší ne-stejnou subjektivní osobní „realitu“ » Všichni máme svobodnou vůli a NEJSME zodpovědni za to, jak svou svobodnou vůli uplatňují ostatní!

   Takže pokud člověk-duše zažívá v této kosmické hře krize, především by si měl uvědomit, že každá krize mu má něco říci. A já tuším že ve vašem případě se to stalo možná právě proto abyste pochopila skutečný smysl toho všeho… možná právě proto jste zde na ragauian.cz, kde nenabízíme slepou víru, nýbrž ověřitelné kristovské Poznání! A věřte mi prosím, že jsem si tu Cestu poznání také sám nedávno prošel a vím o čem mluvím. NEJDE O ŽÁDNOU SLEPOU VÍRU. Zapomeňte na všechna náboženství světa — to vše jsou jen jiné formy nevědomosti.

   1. Děkuji, neznám vás, ale řekl jste mi víc než všichni psychologové a psychiatři, se kterými jsem mluvila.

    1. Děkuji moc za odpověď a zpětnou vazbu :-) Vážně. Jsem člověk jako vy, který je nucen si projít stejnou bolestivou cestu…

     Mohu jen dodat poslouchejte svou intuici a cit, odpověď naleznete uvnitř sebe na Úzké Cestě. Pak si budete jista, že toto je skutečné poznání, které vede ke skutečnému cíli a ke smyslu našeho života — přesně tak, jak ragauian popisuje a také dává k tomu praktické postupy jak se svou psychikou pracovat…

     http://www.ragauian.cz/stvoritel-satan-a-studijni-program-lidske-duse-v-hmotnych-svetech-1/

     PS: Další díly následují a je skutečně velmi fascinující vidět jak fyzici zcela vážně mluví o iluzivní virtuální (simulované) realitě ve které žijeme. Je to překvapivě analogické moderním VR hrám. A je to velmi dobře v souladu i s prastarými gnostickými záznamy, které mluví o uvěznění duší na Zemi… možná bychom mohli mluvit i o tom, že jsme uvězněni v docela atraktivní zážitkové simulaci-hře, díky které si většina ani nevšimne že existuje něco více…

  4. Možná to tak zatím nechápeš, ale vyšší bytostí (tedy tvá duše), které nejsou omezeny tělem (tvá duše si to sama rozhodla, že chce zažít zkušenost), nesmírně touží po takových citových prožitcích, jen to je cesta k tvořivosti pro jinou formu lásky. I když je to kruté, ale v konečném důsledku duše je stvořena jen bezpodmínečnou láskou, tedy pochopením. Vezmi si tu zkušenost, pozoruj ji a poznáš, že ti bylo „dáno“ něco, co tě naprosto vyléčilo z myšlenk, které tě posunuly o roky dopředu, např. jsi už jasně poznal, že peníze ani nějaká matérie nic neznamenají pro šťastný život. Život je prostě takový, jaký je pro každého, jak přemýšlí, i když se některé události stanou bez tvého vlivu. Ale vezmi, co ti bylo „dáno“ (odebráno) a prozkoumej svou zkušenost, budeš mít pak mnohem snadnější život než jakýkoliv miliardář na planetě. A neboj, tvá dcera si vše svobodně vybrala, tedy její duše, nyní je jinde a prožívá jiné „štěstí“, o to se bát nemusíš, prostě se pro tebe její duše obětovala. … I když je velmi těžké pochopit, proč tolik utrpení, prostě je to vývoj, i když mnohdy krutý. Mně se to taky nelíbí, ale čím více víš, tím spíše jsi jen „stroj“, co vše chápe a každému odpouští dle svého v podstatě jednoduchého programu v bezpodmínečné lásce. Proto nyní skutečně žiješ, prožíváš vše, jak bys v jiné formě neprožil, buď za to vděčný a pomož ostatním to také překonat, k tomu jsi byl možná určen.

   1. ještě jsem zapomně, že s touto novou získanou skutečností budeš schopna mnohem lépe tvořit svou, šťastnější realitu, pokud skutečnou cestu najdeš, pak tvé další děti budou zdravé a šťastné, a to za všech okolností

    1. k tomu není co dodat… mohl bych se pod váš příspěvek možná i podepsat… snad jen malá poznámka: bylo by solidní ukázat těm nevědomým, kudy ta cesta vlastním nitrem ke štěstí a spokojenosti vede… tohle jsou zatím proklamace, které najdeme až příliš často, ale které potřebnému člověku nic neřeší… jste-li té cesty /možná skrze zkušenost/ skutečně znalý, seznamte nás s ní… ani já vám tak docela nerozumím a po té cestě kráčím po většinu svého života.. aspoň nás naveďte na konkétní stopu, malou stopičku… dám vám k tomu na měm webu prostor… naplníte tak v praxi svá slova o tom, že pomůžete ostatním také překonat to k čemu jste možná byl určen… využijete toho prostoru?..

    2. Myslím, že nepřináším nic nového, jen to dost lidí ještě neví. Ale a u mě to fungovalo. Jde o syntézu Grabovoy+Jeshua.cz, ti si v zásadě nerozporují. Akceptace+láska k sobě samému+bezpodmínečná láska k ostatním (jejich pochopení)+následně tvorba reality. Já došel téměř k 3. kroku, tedy jsem jeden z mnoha, nic zvláštního, stále hlavou cítím jen matérii, žádná intuice, ale zdá se mi, že jsem začal tvořit obrovské množství „náhod“ za poslední rok a půl, když jsem do myšlenek dodal srdce. Jsem matematik, tak mi to přišlo už „divné“. To je celé, žádné „nadpřirozeno“ mě ještě nepotkalo.

   2. K tomu co píše „bytcinebyt“, ano v zásadě je to správně… ale bohužel to připomíná příliš mnoho sice hezkých… ale nepraktických a nepoužitelných textů co jsem už mockrát různě nalezl. A hledal jsem dost dlouho. Věřím tomu že to některé bytosti i chápou… jenže jsem si docela jist že pro většinu je to matoucí a jako návod nepoužitelné….

    /1/ Je skutečně třeba začít u prostého faktu že žijeme v dualitě a oddělenosti se svobodou volby… v tom je zahrnuto i to utrpení.
    /2/ Další jednoduchý fakt je ten, že po nalezení sama-sebe máme možnost „kultivovat“ své ego a tím následně doslova měnit svou realitu.

    To s tím strojem je ovšem také matoucí. Ano i já osobně uvádím známá fakta o tom, že ego je jakoby biorobot (stroj) — jenže my lidé nejsme ego. Četl on vůbec ten článek? Hned na začátku je odkaz na to, jak ragauian popisuje fungování duše. Jde tady o komplexní a životně důležité téma, bohužel není možné nacpat vše do jednoto článku. Každopádně „nalezení sama-sebe“ předpokládá poznat DUÁLNÍ podstatu lidské bytosti — to jest duše.

    http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-doopravdy-a-co-je-to-duch-vedecke-dukazy-o-existenci-duse-a-co-na-to-rika-bible/

    1. Jestli se ptáš „četl on vůbec článek“? Pak já se ptám, chápeš vůbec psaný text? :) Kde tvrdím, že jsme EGO. Než hloupě zaútočíš, tak se naučí číst a hlavně chápat text. Jen pro úplnost, my jsme syntézou duše, ducha a vědomí jako lidé zde na zemi. Příliš toho neznáš, tak proto. Četl jsi vůbec mé příspěvky, nebo jen neumíš číst a chápat? Ano nechápeš, že Ragauian neí v rozporu s jeshua.cz/net, tedy ty jsi v rozporu se všemi. Tak více čti, pak diskutuj.

    2. vaše závěry jsou bohužel mimo. me není ragauian. chováte se přesně podle zákona zrcadlení. jaký problém mám sám, z toho obviňuji druhé ;-) a krom toho moje hlavní výtka směřuje k tomu že to zbytečně komplikujete… také jste si nevšiml že my jeshuu docela často citujeme…

     vy jste minimálně nepřesný — moje kritika k tomu že minimálně nepřesně popisujete člověka-duši byla reakcí na vaše prohlášení »čím více víš, tím spíše jsi jen „stroj“, co vše chápe a každému odpouští dle svého v podstatě jednoduchého programu v bezpodmínečné lásce«

     …to prostě není pravda. ale klidně dokažte že máte pravdu, máte možnost. vaše argumentace je nesprávná a nutíte mne (svou silně negativní reakcí) napsat źe postrádáte schopnost sebereflexe. konstruktivní diskuze je ovšem vítána!

     pamatujte že nekonstruktivní negativní věci mažu ne proto že by mě osobně vadily, ale tato diskuze je pro inspiraci všem…

    3. se zájmem pozoruji vývoj konverzace mezi vámi, pánové, a v té souvislosti si vzpomínám na debaty učenců v devatenáctém století, kteří právě v diskusích /jak prý bylo zaznamenáno/ používali okřídlenou větu: vážený pane, nesouhlasím s vámi, ale udělám vše pro to, aby váš názor tady mohl volně zaznít… určitě to byly krásné časy… veden těmito vzory jsem vaše vstupy, pane „být či nebýt“, nijak nekomentoval, protože máte právo projevit svůj názor, byť s ním tak zcela nemohu souhlasit… situace se ale změnila ve chvíli, kdy uvádíte v diskusi s ME jako argument, že ragauian si notuje s Jeshuou a uvedl jste, že /cituji/: „Kristus (Jeshua net /cz) (Grabovoi) a knihy Petrova používají stejné složení člověka: „Duše, duch, vědomí“, to už není náhoda.“ Já to vidím jinak. Já se s Jeshuou skutečně shoduji, když on říká /cituji/: „Anděl uvnitř vás je vaše vyšší Já, které se chce spojit s fyzickou realitou, inkarnovat se a zářit své světlo na realitu Země. Je to vaše vědoucí část. Vaše vnitřní dítě je životní vášeň sama: je to touha, emoce a . Je to prožívající část. Dětská část ve vás je vaše nižší Já. Vnitřní dítě je zdrojem radosti a , pokud žije v harmonii s andělem uvnitř. Pakliže se odtrhne od andělského objetí a zmítá se, je zdrojem zdivočelých emocí. Hněv se obrátí v nenávist a pomstu. Strach se zvrhne v obranu, neurózu a frustraci. Smutek se zhorší v depresi a zahořklost.“ Jsme v tom plně s Jeshuou zajedno. Ale to současně mne nutí, abych se vás zeptal, které z oněch vámi uváděných tří vědomí je vědomím onoho vnitřního dítěte a kdo to podle vás tohle vnitřní dítě je? Máte pro něj ve svém systému vnímání světa a člověka místo a jaké vlastně to místo je? Nutně se stavím na stranu ME s upozorněním, že vědění o skutečné identitě tohoto vnitřního dítěte je klíčové pro chápání pozice člověka v tomto světě, jeho bytí zde a úkolů, které má plnit. Bez této informace je to vše kolem spekulace o ničem. Odpovíte mi na mou otázku tak, jak jsem ji položil?

 2. Já tomu nerozumím, nebo tomu spíš nemůžu uvěřit. “ Ego dobrovolně vstupuje do této pozemské iluzorní reality za účelem nových zážitků a zkušeností. Škola hrou? Atraktivní zážitková simulace?“ Čemu se tu učíme? Plaváním plavat, lyžováním lyžovat, strádáním strádat, utrpením trpět, hladověním hladovět. K čemu jsou takové dovednosti vlastně užitečné? A jak probíhá nábor dobrovolníků? (Dámy a pánové, přátelé, netlačte se všichni najednou, ve dvacátém století lidského věku se dostane na všechny, stamilióny krutých, zbytečných a bolestivých smrtí máme dost pro všechny! Války doprava, hladomory doleva, prostřelit zepředu, zezadu, popravit, zplynovat,umrznout, umučit…. Mimořádná zážitková simulace umlátit motykou se řadí na Kambodžu, useknout končetiny a znásilnit kvérem zase směrem Rwanda! Nenechte si ujít!) Vážně ? Hra? Vždyť to bolí.

  1. Hezký den Jano, je mi potěšením vidět, když někdo skutečně upřímně hledá smysl… a konstruktivní otázky nakonec pomáhají i nám v psaní. Ano máte velmi dobré otázky, sám jsem nad nimi hodně bádal — mj. ta zapeklitá otázka zla, o které přemýšlíte Vy. Zlo v tak extrémní podobě jak dnes ve světě vidíme se mne osobně vždy velmi dotýkalo, cítím to velmi podobně. Podívejme se na to principielně, symbolicky, jinak by se nám to do hlav ani nevešlo :-)

   1. část odpovědi je svobodná vůle. Tak, jak byla tato duální realita původně navržena, svobodná vůle byla vložena jako základní princip. Zkusme nejdříve pozitivní stránku — i tohle má 2 strany mince, vše je tu duální. Představme si to tak, že Stvořitel chtěl bytosti sobě podobné (jak symbolicky správně uvádí Genesis) — tedy bytosti které svobodou rozhodování mění průběh „hry“ — a i to že nemáme přístup ke všem informacím paradoxně činí hru zajímavější — tím se to stává pestřejší. Vznikají tím nové informace, které by Zdroj (Stvořitel) jinak nezískal — to si lze představit např. jako podobenství že my píšeme knihu se svým životním příběhem a každý zážitek je kapitola navíc… písmenka v té knize jsou informace. Můžeme tomu ale říkat i zážitky, právě tak jak už bylo uvedeno — mezi ty zážitky patří třeba i ta sexualita, jak je popsáno v odkazu, který přidal ragauian. Přidejte si k tomu ostatní příjemnosti jako třeba dobré jídlo a pití… ale obecně emoce, řekněme když si člověk někde v horku na písečné pláži užívá šplouchání azurového moře… Tohle vše je totiž spojeno s egem a nic z toho tam „nahoře ve vibracích“, v Jednotě nelze zažít… věřím že cítíte co chci naznačit. Proto se mi osobně docela líbí to přirovnání k zážitkové hře ;-)

   Mimochodem brzy vyjde 11. díl, který naprosto úžasně do toho zapadá, když FYZIKOVÉ VE SVÉ NEJMODERNĚJŠÍ KVANTOVÉ TEORII BEROU INFORMACE JAKO JEDNU Z FUNDAMENTÁLNÍCH, ZÁKLADNÍCH SOUČÁSTÍ TÉTO REALITY… je to doopravdy fascinující :-)

  2. 2. část je horší, negativnější a vyžaduje velkou otevřenost. Jste připravena? ;-) Začnu přízemně — píšeme zde i o tom, že tzv. karma je jakýsi výchovný prostředek ve škole duší — jakýsi zákon zachování energie — člověk něco udělá, ono se mu to vrátí… to dává smysl a v zásadě to není problém, pokud hráči chápou jak to funguje. Teď začíná to šílenější :) nemohu dát úplně přesvědčivý důkaz… krom náznaků, které lze najít třeba v prastarých gnostických zápisech. V zásadě jde o to, že jak Země padala ve vibracích dolů, stále více se karma zpožďovala a především lidé ztratili vědomost o tom jak to funguje. A k tomu se velmi pravděpodobně přidalo cosi původně neplánovaného — došlo k jakémusi nabourání původně čistého, vyváženého duálního systému ze strany nějakých vetřelců, útočníků zvenku, kteří začali manipulovat s vědomím lidstva a využívat (krást) energii lidských duší pro své účely. No a tohle vše dohromady způsobilo, že „ovečky“ jsou dnes schopny se chovat jako vlci… základní pravidlo o zachování a vyrovnání karmické energie stále platí, vše co se děje je následkem předchozích akcí svobodné vůle lidí, nikdo z nás tu není poprvé… No, tyhle extrémy nebyly v původním plánu.

   Mně to smysl dává a víc asi není třeba vědět. Jano, Vy to jistě cítíte, ale máme před sebou my všichni jako lidské duše jedinou podstatnou věc — Kristovskou Cestu lásky k sobě, která nám umožní sjednotit sebe-sama a vystoupit z duality ven… a nejen to, ona nám ta Cesta umožní zažít kvalitní, radostný život už zde na Zemi.

  3. Spíš pro odlehčení přidávám ještě jeden symbolický popis ze zábavnějšího úhlu :-) Jde o zážitek jedné ženy z psychedelického sezení. Berme to jen jako symboliku. Ona žena vypráví tento symbolický příběh:

   Nalézala jsem se v dimenzi, která zřejmě byla mimo prostor a čas, jak je známe. … Neměla jsem tvar, byla jsem pouhé vědomí s obrovskou inteligencí kdesi v absolutním prostoru. … Sdílela jsem onen prostor se třemi dalšími bytostmi. Byly sice čistě abstraktní a zcela amorfní jako já, ale jasně jsem cítila jejich přítomnost a komunikovala jsem s nimi složitým telepatickým způsobem. Bavili jsme se navzájem různými duchaplnými intelektuálními hříčkami — ohňostroje mimořádných myšlenek mezi námi jen sršely. … Byla to ryzí zábava, l’art pour l’art, protože s ohledem na to, jaký tvar jsme měli, nic z toho nemělo žádné praktické uplatnění. …

   Jedna z těchto bytostí přišla s fascinující myšlenkou. Navrhla, abychom se pustili do hry, v níž šlo o realitu s mnoha různými bytostmi všech možných velikostí a tvarů. Budou se zdát pevné a hmotné a budou existovat ve světě plném předmětů různých tvarů, struktur a konzistence. Tyto bytosti vzniknou, budou se vyvíjet, budou se mezi nimi vyvíjet složité vzájemné vztahy a dobrodružství a pak zaniknou. Budou to skupiny stvoření různých řádů a každé z nich bude existovat ve dvojí formě — mužské a ženské — a budou se doplňovat a zúčastňovat reprodukce.

   Tato realita bude ohraničena jasným prostorem a časem danými souřadnicemi. Čas bude mít závazný tok směrem z minulosti přítomností do budoucnosti a pozdější události budou důsledkem předchozích. Půjde o dlouhé historické periody a každá z nich se bude lišit od ostatních. Bude nutno cestovat z jednoho místa na druhé, a to nejrůznějším způsobem. Všechny události v tomto světě, jak tomu je s každou hrou, bude řídit pestrá paleta přísných omezení, pravidel a zákonů. Vstup do této reality a zaujímání různých rolí v ní bude znamenitá, svým způsobem jedinečná zábava.

   Mezi bytostmi tento nápad vyvolal spor. Jak by bylo možné stvořit něco tak omezeného prostorem, časem, vědomím i intelektuálními schopnostmi?

   Došlo k vášnivé intelektuální výměně názorů. Původce tohoto plánu měl odpověď na všechny naše námitky a trval na tom, že projekt je dokonale uskutečnitelný. Byl přesvědčen, že postačí, aby scénář byl dostatečně složitý a propracovaný a důsledně se spojily určité situace s přesvědčivými zážitky a pečlivě se zakryly všechny mezery. Polapí účastníka do složité sítě iluzí a tímto trikem ho přiměje, aby uvěřil, že hra je skutečná. Ty všechny možnosti nás stále fascinovaly a nakonec jsme byli přesvědčeni, že projekt je schůdný. Souhlasili jsme se vstupem do inkarnační hry, protože nás nadchl příslib mimořádných dobrodružství vědomí. …

   http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-o-podstate-duse-a-lidskeho-vedomi-holograficke-paradigma-slavny-psycholog-stanislav-grof-zkouma-hranice-vedomi-je-to-velka-kosmicka-hra-2/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>