Příčiny havarijního stavu lidské civilizace na této planetě aneb přebujelá zvířecí ega západních „elit“ usilují o vládu nad lidskou duší a o úplnou likvidaci božské jiskry v lidském srdci /S/

Pokračujeme v seznámení se s názory profesora Muhajida Kamrana, vícekancléře univerzity Punjabu v pakistánském Lahore, který jako člen národa žijícího v oblasti neklidné střední Asie vidí situaci v politické a vojenské oblasti Středního východu obzvláště vyhraněně a nebojí se nazývat věci pravými jmény. Připomínáme si některé jeho myšlenky z  knihy „Velký podvod — Korporátní Amerika a permanentní válka“, která vyšla v dubnu 2011 v Sang e Meel Publications, Lahore, Pakistán:

Ve své nekonečně arogantní knize „Velká šachovnice“, vydané v r. 1997, Brzezinski vyjádřil filosofii stojící za stávající americkou vojenskou rozpínavostí ve světě. Začíná citací velmi známého názoru britského geografa sira Halforda J. Mackindera (1861–1947), dalšího pracovníka „elity“. Mackinder byl členem „Coefficients Dining Club“, založeného členy Fabiánské společnosti v r. 1902.

Mackinderova teze byla zformulována poprvé v r. 1904 a zní: „Ten kdo vládne východní Evropě, má v područí pevninu, ten kdo vládne pevnině, má v područí světový ostrov, ten kdo má v područí světový ostrov, má v područí svět.“

Kdo chce 3. světovou válku a světovládu?

US Military Involvement and Expansion (2005) — USA vedou agresivní, expanzivní vojenskou politiku dlouhodobě — na rozdíl od Ruské federace.
US Military Involvement and Expansion (2005) — USA vedou agresivní, expanzivní vojenskou politiku dlouhodobě — na rozdíl od Ruské federace.

Další sluha a jeden z hlavních ideologů světové „elity“ Brzezinski tvrdí, že poprvé v lidské historii se stala hlavní silou ne-euroasijská mocnost /míněna je tím Amerika/, a musí držet otěže nad euroasijským kontinentem, pokud má zůstat hlavní globální mocností. Sděluje nám k tomu: „Pro Ameriku je hlavní geopolitickou kořistí Euroasie… Asi 75% lidí světa žije v Euroasii… Euroasie je zodpovědná za asi 60% světového HDP a připadají na ni asi tři čtvrtiny známých světových energetických zdrojů.“ 

Pozn.: Tady zřetelně — přímo z pera uznávaných „elitních“ ideologů — vidíte, která z velmocí, zda Rusko či Amerika, vyznává ideologii imperialistické expanze a vývozu své moci do světa… Ruská federace to evidentně není, ačkoliv se nás o tom západní propaganda permanentně snaží přesvědčit…

USA versus Russian Federation military bases. SIPER Grafik (2015)
USA versus Russian Federation military bases. SIPER Grafik (2015)

Není to jen geostrategická poloha tohoto regionu — je to také bohatství, „jak ve formě firem, tak toho, co je pod zemí“, co je pro „elitu“ přitažlivé. Pro samozvanou „elitu“ psychopatů, jejíž lačnost po penězích i lačnost po moci zůstává neukojitelná, jako by byla stižena šílenstvím… Brzezinski dále píše: „Ale je to právě na nejdůležitějším hřišti planety – v Euroasii – kde by mohl v jistý okamžik vzniknout největší rival Ameriky. Toto zaměřování se na klíčové hráče a řádné vyhodnocování terénu musí být odrazovým můstkem pro formulování americké geostrategie pro dlouhodobé řízení amerických euroasijských geopolitických zájmů.“ 

Tyto hlavní linie byly zveřejněny v r. 1997. Miliony lidí zemřely díky této „americké geostrategii“ v posledních dvou desetiletích a miliony byly v tomto regionu připraveny o domov, ale pro Brzezinského a jemu podobné „to“ /čili životní prostor těchto lidí/ zůstává pouhým „hřištěm“!

More than 100 US-built missiles having the capability to strike Moscow with nuclear warheads were deployed in Italy and Turkey in 1961.
More than 100 US-built missiles having the capability to strike Moscow with nuclear warheads were deployed in Italy and Turkey in 1961.

Otázka pro naivní přátele našich zámořských „přátel“ — tedy nikoli snad lidu Ameriky, ale „elitních“ slouhů Brzezinského a spol.: Čím myslíte, že pro USA je území naší republiky? … zónou kontaktu, která má být v jimi připravované atomové válce proti Ruské Federaci odepsána jako první!

Ve své knize načrtl Brzezinski dvě velmi důležité mapy – jedna má nadpis Globální zóna infiltrace násilí a druhá  Euroasijský Balkán. Na první je region, do kterého patří tyto země: Súdán, Egypt, Saúdská Arábie, Turecko, Sýrie, Irák, Írán, všechny středoasijské státy, Afghánistán, Pákistán a části Ruska, jakož i Indie. Na druhé jsou dva kruhy, vnitřní a vnější – do vnějšího kruhu patří stejné země, jako na první mapě, ale vnitřní kruh pokrývá Írán, Afghánistán, východní Turecko a bývalé sovětské republiky ve střední Asii. „Tento obrovský region, zmítaný přelévající se nenávistí a obklopený konkurujícími si mocnými sousedy, bude pravděpodobně hlavním bojištěm…“, píše Brzezinski.

Dále píše: „Možné ohrožení americké nadvlády ze strany islámského fundamentalismu by mohlo být součástí problému tohoto nestabilního regionu.“  To bylo napsáno v době, kdy tento druh fundamentalismu problémem nebyl. Američané si islámský fundamentalismus spolu se Saúdskou Arábií pěstují, aby mohli do Střední Asie posílat svá vojska a proti tomuto fundamentalismu jakoby „bojovat“…

Osobně Zbigniew Brzezinski se chlubí vyvoláním džihádu proti ruským vojskům v Afghánistánu

Na videu z roku 1979 můžete sledovat, kterak tento významný americký politik přilétá v helikoptéře do tábora wahhábistických mudžahedinů na jedné z jejich základen v Pákistánu… Bojovníci Talibanu sedí a Brzezinski k nim promlouvá… hovoří o jejich hluboké víře v Boha i o tom. že mají podporu americké vlády… slibuje jim, že jim bude pomoženo a oni se brzy vrátí do svých domovů, ke svým mešitám… to proto, že jejich věc je pravdivá a bohulibá…

Čert vem životy Afgánců, Syřanů i Iráčanů i amerických vojáků! Děje se to, co my chceme, sděluje nám Brzezinski »

Podle svých strategických „myslitelů“ by USA mohly čelit vážnému ohrožení svých ambicí ze strany koalice Číny, Ruska a Íránu, a musí proto udělat cokoliv je v jejich silách, aby takové koalici zabránily vzniknout. Pro Brzezinského je „terorismus“ – koncept typu Tavistock – pouze dobře naplánovanou a dobře promyšlenou strategií, pracující se lží a podvodem, která má poskytnout USA krytí pro vojenskou přítomnost ve střední Euroasii a jinde.

Je používán /terorismus/, aby udržel americkou veřejnost ve stavu strachu, Rusko ve stavu nejistoty ohledně dalšího případného rozpadu /USA vycvičily a podporovaly čečenské bojovníky a islámská hnutí na Kavkaze v zájmové oblasti Ruska/. Ospravedlňují tím přítomnost amerických jednotek ve střední Asii.

Vymyšlená povídačka o „válce proti terorismu“ je záminkou pro likvidaci svobody a budování světové vlády NWO

you are safe from terrorist

Terorismus se hodí americké administrativě i ve vnitřní politice doma. Jeho úmyslně vyvolávané nebezpečí /viz podvod s 11. zářím 2011 v New Yorku/ poskytuje vládě  ospravedlnění pro přeměnu Spojených států na policejní stát /viz tzv. Patriot Act/.

Podle Washington Post z 20. a 21. prosince 2010 mají nyní USA celkem více než čtyři tisíce protiteroristických organizací! Ano, čtete správně. VÍCE NEŽ ČTYŘI TISÍCE!!! Ty zcela jistě nejsou určeny proti teroristům, kteří operují ve střední Asii – toto číslo dalece převyšuje počet tzv. „teroristů“ i skutečných teroristů na celém světě. Bezuzdné domácí šmírování amerických agentur je nyní životním faktem a americká veřejnost to /jako vždy/ omámena manipulací masmédií akceptovala. Spolupráce masmédií a institucí typu Tavistock, mozkových trustů vlastněných elitou, prostě nese své výsledky.

Pozn.: Neusmívejte se… i u nás mnozí, přemnozí z vás už nemáte daleko k tomu, abyste se pro klid v duši odevzdali do rukou našim manipulátorům s veřejným míněním! …a zákonodárcům, kteří jdou ve vašem jméně proti vám pod kuratelou Bruselu… u nás to zatím ještě není, ale na Slovensku už ano… tam už je např. i zákon na to, že kdo je dán na evropskou listinu problémových lidí, nesmí být pod vysokou pokutou obsloužen např. v restauraci… a brzy možná ani být přijat v lékařské ordinaci či nebude mu prodán chleba… kolik času zbývá do chvíle, kdy budou existovat i domácí seznamy nežádoucích lidí a zákon bude rozšířen i na ně? …kolik času zbývá do chvíle, kdy soukromé firmy /pekaři počínaje a kadeřníky konče/ začnou prosit stát, aby zavedl plošně identifikační čipy, aby nemusely žádat každého o občanku a porovnávat ho se seznamem zakázaných osob a neriskovaly případnou pokutu?

Přečtěte si proroctví Sybilly, je tam o tom řeč… varovala vás před tím, co se děje právě dnes, již před tisíciletími, stejně tak jako Janovo Zjevení… a přesto proti tomu vůbec nic neděláte? Pak se to stane právě vám a právem!

Podle zmíněného slovenského zákona se pokuta může vyšplhat do 132 tisíc Eur! …chcete to i u nás? …tak proč je kurva volíte? …proč držíte hubu? …kdy jste naposledy řekli svým poslancům a senátorům, ať vám s tím a mnohým jiným jdou do prdele? …dosud ne? …je mi líto, ale pak jste mlčící stádo a nic lepšího než oprátku na krk a bič na záda si nezasloužíte…

Další pokračování omezování osobních svobod

A pozor, ono je to ještě daleko horší! Hlavní velezrádce soudruh ministr vnitra už natvrdo v ČR zavádí likvidaci svobody. Citujme si vyjádření Pirátské strany:

1984 je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita… a lidská individualita se stává zločinem…
1984 je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita… a lidská individualita se stává zločinem…

21. října, Praha. Jako z Orwellova románu 1984 působí zřízení útvaru boje proti dezinformacím, které dnes ohlásil ministr vnitra Milan Chovanec. Nová organizační složka Chovancova úřadu začne pracovat od příštího roku a podle slov jeho zřizovatele bude mít za úkol „bránit šíření nepravdivých nebo zavádějících informací a propagandy“.

Piráti to považují za další pokračování v omezování osobních svobod občanů. Sněmovna tento týden také schválila zákon o boji proti terorismu, který umožňuje trestat až 12letým trestem za „schvalování terorismu“. Kombinace těchto „opatření“ vytváří vysoká rizika v oblasti umlčování a trestání nepohodlných názorů.

Americký historik Howard Zinn to říká velmi dobře: „Tak zvaná válka proti terorismu není jen válkou proti nevinným lidem v jiných zemích, ale je také válkou proti lidem ve Spojených státech: válkou vedenou proti našim svobodám, proti naší životní úrovni. Bohatství země je kradeno lidem a předáváno super bohatým. Jsou kradeny životy mladým. A zloději jsou v Bílém domě.“ Ve skutečnosti ti praví zloději Bílý dům kontrolují už velmi dlouhou dobu a doufají, že to bude navždy. 

Pozn.: Kdo z vás čtenářů si myslí, že pod taktovkou amerického velvyslance Shapira a té „ozubené pleše“, českého premiéra, se nevede podobná válka i proti nám obyčejným lidem v ČR? …i pro tento stát, tuto společnost platí, že se vede válka proti našim svobodám, proti naší životní úrovni… bohatství naší země přece už bylo Klausem rozprodáno a předáno do rukou superbohatým na západě… a masmédia, drogy a celková atmosféra společnosti vykrádá životy mladých, kteří už nechtějí či nemohou pracovat a stávají se často přítěží sami sobě i nám všem… někteří naši mocní se přílivu islámu brání pouze naoko a prozatím /dokud to nese politické body/ … ale jinak po něm touží, po tom přílivu… jak jeden muž a jedna žena… protože oni budou ve svých ohrazených luxusních vigvamech stráženi kulometnými věžemi s obsluhou z dobře placených soukromých agentur, a vy s jinověrci v bezprostředním okolí budete mít problém vůbec přežít, natož abyste se zajímali, o kolik více zase letos rozkradli z vašich daní… a to je smyslem jejich dlouhodobé politiky, to stojí za rozvratem asijských a afrických států, obrovskou uměle vyvolanou migrací a smyslem „vítačské politiky“ Bruselu a té krávy Merklové… nic jiného…

Kde má kořeny násilí v regionu Eurasie?

Ve své vynikající knize „Překročení Rubikonu“ Michael Ruppert poukazuje na to, že většina násilí v regionu střední Asie, jakož i v Pákistánu, který byl zakroužkován v obou mapách Brzezinského knihy, bylo „započato americkými agenty a CIA“. „Vzhledem k tomu, že tyto mapy byly zveřejněny plné čtyři roky předtím, než první letadlo narazilo do Světového obchodního centra, spadají do kategorie důkazů, o kterých jsem se dozvěděl na LAPD (policii Los Angeles). Říkali jsme jim „vodítka“, sděluje nám Michael Ruppert.

Uchopení moci není cílem, po kterém by lid toužil — demokracie musí jít do kopru

A poslechněte si, co říká Brzezinski:  „Amerika je příliš demokratická doma, aby mohla být autokratická v zahraničí. To omezuje použití americké moci, obzvláště schopnost vojenského zastrašování. Nikdy dříve lidová demokracie nedosáhla mezinárodní nadvlády. Uchopení moci totiž není cílem, po kterém by lid toužil, s výjimkou situací náhlé hrozby nebo ohrožení pocitu veřejnosti ohledně domácího blahobytu …ekonomické sebeupírání /tedy vojenské výdaje/ a lidské oběti /oběti dokonce i mezi profesionálními vojáky/ požadované pro toto úsilí jsou pro běžné  demokratické instinkty lidí nepříjemné. Demokracie je vůči imperiální mobilizaci nepřátelská“.

PROSTĚ DEMOKRACIE UMŘELA, AŤ ŽIJE FAŠISMUS!!!

Proto je zcela jisté, že legislativa po 9/11 v USA elitami víc než vítána /viz Patriot Act/. Demokracie musí jít do kopru, lidé se musí dostat pod knutu strachu z represí a nesmějí klást vládě a jejím záměrům žádný odpor. A je to až tak důležité, že proti tomu jsou tři tisíce mrtvých Američanů v New Yorku ničím!

USA jsou již fakticky totalitním státem

Mimořádná expanze agentur a šmírování americké veřejnosti je důvodem velké spokojenosti elit. Takže USA, přestože se formálně představují jako demokracie, jsou již fakticky totalitním státem. To musí být víc než jasné každému, kdo si dá tu práci a sleduje neskutečnou manipulaci s průběhem amerických prezidentských voleb.

Jak informoval Washington Post, Národní bezpečnostní agentura (NSA) zachycuje každý den přes 1,7 miliardy e-mailů, telefonických hovorů a dalších komunikací a ukládá je.

Není divu, že Bush označil 9/11 za „velkou příležitost“ a že Rumsfeld to považoval za analogii druhé světové války pro „přetvoření světa“. Aby elity dosáhly svých cílů, zničily USA-NATO Jugoslávii, zatímco Rusko zůstalo v úžasu a neschopnosti, provedly změny režimů ve střední Asii, vytvořily vojenské základny ve východní Evropě a střední Asii, a pořádaly vysoce provokativní vojenská cvičení testující postoje Ruska a Číny.

Když Číňané protestovali proti nedávnému námořnímu cvičení s Jižní Koreou příliš blízko čínského území, americký mluvčí odpověděl: „Tato rozhodnutí jsou činěna námi, a výhradně námi… Kde cvičíme, kdy cvičíme, s kým a jak, s jakými aktivy a tak dál jsou rozhodnutí činěná námořnictvem Spojených států, ministerstvem obrany, vládou Spojených států.“  Jak poznamenává novinář Rick Rozoff: „Není možné, aby takový konfrontační, arogantní a vulgární jazyk nebyl příslušně a řádně v Pekingu chápán.“ 

russia-tesla-scalar-energy-weapon-used

Pozn.: To je klasické chování řeznického psa… divíte se, že v Rusku a v Číně roste touha dát těm idiotům v Bílém domě do držky? Putin již mluví o preventivním úderu… samozřejmě skalární zbraní… zatím jen mluví… jak dlouho bude mít s těmi debily za oceánem trpělivost? …o skutečných důvodech se dočtete v našich rozborech světové situace:

Americká základna Deveselu v Rumunsku
Americká základna Deveselu v Rumunsku
V Incirliku měly USA uskladněné střely s plochou dráhou letu Tomahawk s jadernými hlavicemi. Tyto taktické komplexy teď Američané z Incirliku v Turecku pravděpodobně přesunuli do Rumunska.
V Incirliku měly USA uskladněné střely s plochou dráhou letu Tomahawk s jadernými hlavicemi. Tyto taktické komplexy teď Američané z Incirliku v Turecku pravděpodobně přesunuli do Rumunska.

USA získaly základny v Rumunsku, Bulharsku, Polsku – a vybudovaly největší základnu všech dob v tomto regionu, v tzv. Camp Steel v Kosovu. Podle zprávy ruských novin Kommersant z 3. března 2011 má být čtyřfázový plán na vytvoření amerického raketového systému v Evropě plně dokončen do konce roku 2020. USA také pilně budují bilaterální vojenské vztahy na ruském dvorku s Ázerbájdžánem, Kazachstánem, Uzbekistánem, Turkmenistánem, a prosazují cíl vytvořit „větší střední Asii“ od Afghánistánu až po Střední východ. Tedy velký koridor, odkud bude ropa, plyn a velké nerostné bohatství proudit do kufříků americké elity. Samozřejmě na úkor místních lidí.

Jak poznamenal indický kariérní diplomat M. K. Bhadrakumar: „Není daleko doba, kdy /asijské národy/ začnou cítit, že „válka proti terorismu“ poskytuje vhodnou záminku, pod kterou si USA postupně pro sebe zajišťují permanentní místo nadvlády vlastními příbytky na vrcholcích Hindúkuše, Pamíru, ve středoasijských stepích i na Kavkaze. Vytváří si tak prostor, který tvoří strategickou osu dohledu nad Ruskem, Čínou, Indií a Iránem“Scéna pro velkou válku /Armagedon?/ s účastí velkých mocností doby – USA, Ruska a Číny – je nyní připravena … a to na základě přání „elity“. Je to asi jen otázka času.

Neustále dokola vedla americká elita své lidi do velkých válek prostřednictvím zdokumentovaných a dokázaných podvodů, následuje pár ukázkových příkladů … potopení Lusitanie v první světové válce, obětování lidí v Pearl Harbor ve druhé světové válce atd. Elita nás všechny považuje za „lidský odpad“to je výraz, který poprvé použili Francouzi v Indočíně.

Vytváří také pořádnou porci „lidského odpadu“ v USA. Zpráva Světové banky poukazuje na to, že v r. 2005 bylo v „nejisté pozici“ 28 milionů Američanů – v r. 2007 tento počet vzrostl na 46 milionů! Jeden z pěti Američanů čelí možnosti, že se stane „nuzákem“ – 38 milionů lidí dostává potravinové lístky!

Michael Ruppert naříká: „Má země je mrtvá. Její lidé kapitulovali před diktaturou a tím se stali primární podpůrnou skupinou diktatury; její základnou; jejím obráncem. Každý den nabízí svůj souhlas diktatuře tím, že provádí operace v bankách a utrácejí své vypůjčené peníze u korporací, které ji řídí. Skvělá strategie neokonzervativců George H. W. Bushe triumfovala. Přesvědčte Američany, že nemohou žít bez „dobrých věcí“, pak si sedněte a sledujte, jak podporují progresivně stále odpornější zločiny, které pácháte, a předhazujte jim „kosti stále méně obalené masem“. Celou dobu je uvězňujte v dluzích. Zničte střední třídu, jedinou politickou základnu, které je třeba se obávat. Donuťte je akceptovat, díky jejich sdílené vině, stále represivnější opatření policejního státu“.

Chcete, aby se i střední Evropa stala mrtvou zemí a vězením pro duše?

 

Nezapomeňte nás znovu volit, vaše vláda
Nezapomeňte nás znovu volit, bez nás jste ztraceni! To my jsme vaše jediná vás /ne/milující a na vás seroucí vláda!

Pozn.: čtete dobře?.. chcete, aby se i střední Evropa stala mrtvou zemí?.. transformujte si výše uvedený Ruppertův odstavec na naše poměry… přesvědčili vás po roce 1990, že nemůžete žít bez dobrých věcí… pak vám předvedli stále odpornější případy  rozkrádání vašeho společného majetku… kupónová privatizace, rumová sféra, topné oleje za pohonné hmoty, zelená energie atd. atd. …když jste mlčeli na Koženého a Krejčíře, předvedli vám Bakalu… rozhodli ho nestíhat, ostravské byty a peníze z OKD už nikdy neuvidíte… a pozor, Sobotka za nic nemůže!… všechno jste jim sežrali, vy, jejich voliči… i k jiným zločinům proti sobě mlčíte… romská politika, zákony postupně omezující lidskou svobodu, postoje k imigraci aj. … co nevidět z vás zase udělají kanonenfutr… dovolí si na vás cokoli… když jim to dovolíte!..

Jak to píše Michael Ruppert? „Má země je mrtvá. Je už mrtvá i ta vaše?

Globální ekonomický systém postavený na nelidských a kořistnických hodnotách, kde hrstka vlastní více bohatství, než miliardy hladových dohromady, jistě skončí. Ale ne dříne, než se rozhoupáte k jeho konci přispět.  Když to nevezmete do rukou vy a nepostaráte se o změnu sami, postará se o to Matka Země a kosmos kolem ní. A to důkladně a konec bude bolestný a krvavý.

Každý může něco udělat pro svou svobodu!

Tento systém, ve kterém údajná „elita“ vzkvétá na válkách a široce rozšířené lidské bídě, na smrti a plánovaném ničení, musí pryč. Dal lidstvu to, co mohl a stejně jako stalinský komunismus musí být smeten do hlubin historie i se svými protagonisty. Protože jinak se může stát skutečností i Einsteinův výrok:

Nevím, jakými prostředky se povede třetí světová válka, ale mohu vám říct, jaké budou použity ve čtvrté – kyje a kameny!“

-pokračování-