Nikola_Tesla,_with_his_equipment_Wellcome-opt

Události Konce věku — skalární zbraně jsou připraveny. Severní Amerika může být zničena výbuchy sopek a zemětřeseními během chvíle, proto ty zoufalé snahy USA o malou válku v Evropě /G/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » V předchozích dvou textech jsme se věnovali zákulisnímu dění ve věci třetího proroctví z Fatimy a získali jsme řadu indicií o tom, co také může být /a řekl bych, že i je/ jeho obsahem.

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

Malachi Martin /3.7.1921–27.7.1999/, irský katolický kněz, jezuita, který od roku 1958 působil jako sekretář kardinála Bey ve Vatikánu během příprav na Druhý vatikánský koncil, nám odkryl zajímavé souvislosti.

Navážeme na ně a dnes si podrobněji rozebereme onu roli dnešní Ruské Federace /RF/ ve světovém dění ve světle třetí části fatimského poselství.

Zastavme se nejdříve u politického vývoje od oněch šedesátých let, kdy papež Jan XXIII. otevřel text „tajemství“ a odmítl učinit, co měl. To znamená, že odmítl vůbec toto proroctví zveřejnit, jak požadovala Boží Matka. Podle Malachiho odmítl zasvětit Rusko jakémusi „Nejsvětějšímu srdci Panny Marie“ a tím také variantu, která měla /údajně/ směřovat ke smíření a klidnému vývoji v čase Konce věku. /Mimochodem, ona paní se prohlásila za Boží Matku, ale nikdy se nenazvala Marií a už vůbec ne pannou, proto i výraz „Nejsvětější srdce Panny Marie“ musí být a je církevní falsum z obludária mnoha církevních dogmat./

Papež tedy podle všeho vehnal lidstvo do onoho „anebo“, které je podle Malachiho tou zřetelně horší variantou světového dění, které nás teď čeká… Osobně si nejsem jist, zda papežovo „zasvěcení“ Ruska údajnému „Nejsvětějšímu srdci panny Marie“ by přineslo do vývoje ve zbytku století nějakou změnu. Podle mne spíše ne. V každém případě k tomu nedošlo a mnohé se od šedesátých let změnilo.

Pravdou je, že je to všechno trochu jinak

Na straně jedné odešel do historie stále ještě stalinský režim Brežněva a Andropova a máme před sebou o některá území okleštěnou kapitalistickou Ruskou Federaci s Putinem v čele. Na straně druhé se nám vyprofiloval Vatikán v první a USA v druhou biblickou šelmu z Apokalypsy.

Role se tedy tak trochu obrátily. Satan na sebe bere vlajku s hvězdami a pruhy a touží ze všech sil vyvolat třetí světovou válku. Rusko se zdánlivě brání neustálému tlaku a vyžívá se spíše v mírové rétorice. Dnes už ale ve vojenské oblasti platí, že mít kvalitní nosiče atomových zbraní je sice samozřejmost, ale z hlediska vedení války se tyto zbraně stávají druhořadými.

Jak již je naznačeno v předchozích textech, v souladu s tvrzením Malachiho /a nejen s nimi/ můžeme jako moderní zbraň „posledního soudu“ přijmout zbraně založené na tzv. skalární energii.

Povězme si něco o nich a proč se o ně bytost, kterou křesťané chybně nazývají pannou Marií, tolik zajímá.

Zbraně posledního soudu

Již ve 30. letech 20. století Nikola Tesla, Chorvat a přední světový odborník v oblasti energií, oznámil příchod dalších bizarních a strašných zbraní. Oznámil možnost vývoje paprskové zbraně, která je schopna ničit i stovky nebo dokonce tisíce letadel či raket na vzdálenost stovek mil, což učiní napadení cizího státu téměř nemožným.

Hovořil také o absolutní zbrani, která je schopna učinit útočné zbraně zbytečnými. Jde o tzv. Teslův štít, kterým nic nepronikne a dokonale může chránit vymezené území.

Vize pokroku ve zbraňových technologiích tolik převyšující běžně používaný standard nenašla ve své době u mocných tohoto světa odezvu. Nikola Tesla zemřel v roce 1943, aniž odhalil tajemství těchto významných zbraní a vynálezů.

Po druhé světové válce pak bylo postupně všechno jinak. Američané se kochali svojí /později již jen zdánlivou/ převahou v atomových zbraních a Teslovy výzkumy odložili jako nepotřebné z velké části k ledu.

Jinak se zachovali Rusové. Ve snaze dohonit technickou převahu potencionálního protivníka se mimo jiné zaměřili i na materiály získané za války od Teslových dědiců v tehdejší Jugoslávii a dotáhli svůj záměr ke konečnému cíli.

Pozn.: Všichni známe systém HAARP umístěný na Aljašce… pokud si pamatuji, byl uveden do provozu před několika málo lety… teprve poslední dobou se na internetu objevily zprávy o existenci podobného zařízení v tehdejším Sovětském svazu, a to ještě před havárií v Černobylu… a to už je padesát let nazpátek… pěkný předstih!..

Byl to tehdejší Sovětský svaz, který objevil jako první účinky Teslových skalárních vln a dokázal je využít jako zbraně. Zde máme místo podrobněji se zabývat některými případy těchto zbraní.

Skalární Teslovy zbraně,
aneb hvězdné války v reálu

Jednou z těchto zbraní je Teslova houfnice, jejíž stavba byla dokončena v roce 1981 na raketové střelnici v Saryšaganu v Rusku a je od svého odzkoušení považována za velmi výkonnou paprskovou částicovou zbraň. /Viz Aviation Week & Space Technology, 28. července, 1980, str. 48./ Schéma Teslovy houfnice je zobrazeno na obr. 1.

Obr. 1. Princip Teslovy zbraně / houfnice
Obr. 1. Princip Teslovy zbraně / houfnice

 

Přirozeně v roce 2016 již existují nové varianty popisovaných zbraní, mnohem více dokonalejší a účinnější než ty původní. A prakticky jsou /pro svou láci a možnosti maskování/ údery protivníka prakticky nezničitelné.

Tzv. Teslova houfnice je v podstatě obrovský skalární interferometr s několika režimy činnosti. Jeden z těchto režimů umožňuje vytvoření tzv. Teslova štítu,  který vytváří neproniknutelnou tenkou polokulovou slupku energie nad  chráněnou oblast.

Tato třírozměrná slupka je vytvořena interferencí dvou třírozměrných skalárních polokulovitých vzorců v daném prostoru. Ty jsou párově sdružené do intenzivní kopulovité slupky obyčejné elektromagnetické energie /Fourier-expansion, 3-dimensional scalar hemispherical patterns/.

Obr. 2. Princip Teslova štítu
Obr. 2. Princip Teslova štítu

Za tímto odborným vysvětlením se krývá nenápadná zbraň, která dokonale /a prakticky totálně/ ionizuje molekuly vzduchu a atomy v této slupce takovým způsobem, že jakýkoli hmotný předmět, který do slupky narazí, je zasažen ohromným výbojem elektrické energie a okamžitě se vypaří — viz obr. 2.

Pokud je několik těchto kopulovitých slupek koncentricky navrstveno, dokonce ani gama záření a EMP (elektromagnetický impuls) z jaderného výbuchu ve velké výšce nad Teslovým štítem nemůže proniknout všemi slupkami vlivem opakované absorpce, odrazů a rozptylu ve vrstvené plazmě utvořené ze vzduchu.

V režimu spojitého štítu je Teslův interferometr napájen několika Morayovými generátory volné energie /Moray free energy generators/, aby pro štít bylo k dispozici enormní množství energie /prakticky zdarma/.

Tato zbraň byla Rusy například použita v určité fázi syrského konfliktu před vstupem samotného Ruska do Sýrie. Tehdy americká plavidla soustředěná ve Středozemním moři vypálila několik raket směrem na Sýrii k podpoře svých džihádistických spojenců v IS. Rakety nikdy nedoletěly a ony prostě zmizely.

Obr. 3. Teslova obrana proti balistickým raketám
Obr. 3. Teslova obrana proti balistickým raketám

Ve druhém, tzv. pulsním režimu je z Teslovy houfnice vypálen jeden třírozměrný impuls skalárního pole používající dvě oříznuté Fourierovy transformace /truncated Fourier transforms/, z nichž každá obsahuje několik frekvencí, aby bylo dosaženo žádoucího třírozměrného tvaru — viz obr. 1.

To je důvod, proč jsou zapotřebí dvě antény, které jsou od sebe umístěny na určitou vzdálenost. Po časové prodlevě vypočítané pro konkrétní cíl je z druhé antény vystřelen další, rychlejší impuls stejného tvaru. Druhý impuls dohoní ten první nad cílovou zónou a dojde k jejich párovému sdružení za okamžitého vytvoření EMP obyčejné vektorové elektromagnetické energie /tedy obdoba výbuchu síly atomové bomby libovolně zvoleného kalibru podle množství vložené energie, ovšem bez radiace/.

Mezi houfnicí a cílem nedochází tedy ke ztrátám způsobeným vektorovým přenosem energie. Doba „sdružování“ vln je extrémně krátká a elektromagnetický impuls (EMP) má účinky podobné jako EMP impuls jaderné zbraně.

Je to právě tento typ zbraně, jejíž zkoušky a používání jsou po světě zaznamenávány v mnoha podobách. Jejich použití i v podobě zkoušek způsobuje řadu vedlejších účinků, od záhadných světelných záblesků na nebi až po hromadné úhyny ptáků a dalších živočichů až po /pravděpodobně/ i strašidelné neznámé zvuky slyšitelné v mnoha případech nakonec i u nás /Český Krumlov/.

Over 300 wild reindeer killed by lightning

Pozn.: Přece nevěříte tomu, že jeden blesk dokáže zabít třista sobů, že ne? …29. 8. 2016 uvedla agentura DPA: Nebývale vysoký počet sobů zabil v pátek 26. srpna v Norsku úder blesku. Strážci národního parku napočítali už 323 těl, sdělila v pondělí podle BNO News mluvčí norského úřadu pro ochranu přírody Elin Fosshaug Olsövá. Blesk udeřil během bouře na planině Hardangervidda v oblasti Telemark na jihu Norska… 

Je prostě třeba umět ruským politikům naslouchat. Vladimír Putin neříká, že se americké raketové systémy v Polsku a Rumunsku dostávají na seznam ruských cílů…

Takhle hovořili a hovoří politici a vojáci vždy, když šlo či jde o cíle zasažitelné letecky nebo /nově/ raketovými údery.

Zajímavý je onen výraz použitý překladateli, který hovoří o tom, že podle Vladimíra Putina má Rusko tyto nové akvizice Spojených států těsně u svých hranic takzvaně v „hledáčku“.

Rozumím tomu tak, že Rusko pozoruje tyto cíle přes „hledí“ podobně jako se míří, když jde o přímou střelbu na cíl.

Se vší pravděpodobností jde o další /možná nevědomé varování/ že tyto objekty již jsou /nebo budou/ zacíleny skalární zbraní. Skalární paprsek je možno zacílit přímo, i skrze hmotu planety, a je to zároveň zbraň schopná tyto cíle zničit kdykoli v předstihu nebo v případě vystřelení raket prakticky ihned po startu z připravené rampy. Tedy ihned na místě, samozřejmě i s civilní infrastrukturou území kolem.

Onen interferometr v impulsním režimu může být napájen opět buď Morayovými generátory, nebo pokud by Morayovy generátory selhaly, i obyčejnými agregáty se spalovacími motory. Teslova houfnice tedy může vždy fungovat v impulsním režimu, ale v případě, že Morayovy generátory selžou, bude její použití omezené.

-pokračování-

Doplňující informace:

Možná v tuto chvíli už není tak aktuální, ale rozhodně vás tato zpráva zaujme… v úterý dne 23. 8. t.r. se jsem se v noci probudil a zjistil jsem, že se nacházím v jakémsi stavu polospánku… do mysli se mi tlačila hrozba akutního nebezpečí… nejednalo se však o pocit osobního ohrožení… jako v jakémsi vědomém snu jsem vnímal ruch kolem přípravy nějakých zbraňových systémů… bylo to v jakési pusté oblasti, kterou bych mohl označit za nějakou pouštní či polopouštní krajinu, nejspíše někde na Středním východě… byly připravovány rakety, něco jako ony americké křídlaté rakety, co létají nízko nad terénem… zda byly skutečně americké, nemohu říci… jen jsem si byl jist tím, že mají dopravit na cíl jaderné nálože… opravdu nepěkné a vícekráte opakované vize a s nimi spojené nepříjemné pocity…

Pak jsem zachytil jsem intenzívní vnitřní pokyn: chceš je zastavit? …má reakce byla naprosto přirozená… bezprostředně poté jsem cítil, jak se mé tělo napjalo jako při vysokém impulsu vyzářené magické síly, tak jak to znám ze své magické praxe… uvědomoval jsem si, že natahuji obě ruce s dlaněmi v obranném gestu a hlasitě několikrát vyslovuji velmi důrazně nahlas slovo „NE“… pak napětí povolilo a já jsem zbytek noci prospal…

Onen sen /či co to bylo/ jsem si dobře po probuzení pamatoval… byl to skutečně výjimečný prožitek a přiznávám, že za posledních asi patnáct let mého života nebyl první… nikdy v něm ale nebyla taková naléhavost okamžiku… nedoufal jsem a nedoufám, že mi přijde potvrzení účinku tohoto zásahu v této realitě třeba ve zprávách na internetu… je totiž pravděpodobné, že se to nestalo v reálu, ale že tím byla vytvořena ve světě příčin hráz tomu, co se teprve připravovalo či stát mělo…

Mám kolem sebe okruh lidí, kteří mají schopnost vhledu, jak do událostí mimo tuto realitu, tak případně dokáží předpovědět i jisté události /například ono zemětřesení v jižní Evropě/… přesto mne tentokráte překvapilo, když jsem od jednoho ze svých kontaktů dostal tuhle mailovou zprávu… ta zpráva zněla:

Ahoj Pavle, v úterý 23. 8. se mi hrozně špatně pracovalo, měl jsem vypracovat … …  a velmi obtížně jsem se soustřeďoval na práci. Věc, která mi normálně trvá 2 hodiny, mi trvala 5 hodin. Vnitřním zrakem jsem viděl, že určitá skupina v oblasti Blízkého Východu vypouští 2 x za sebou po 3 a 4 raketách středního doletu s jadernou náloží. Tyto byly následně neznámou silou odkloněny a poté zmizely. Cítil jsem velkou únavu a zároveň obrovský hněv…

…zbytek zprávy má osobní charakter a proto nemůže být zveřejněn…

V reakci na tuto zprávu jsem oslovil po „skajpu“ moji spolupracovnici s dotazem, zda nezachytila něco podobného — byla to ona, která nedávno předpověděla ono zemětřesení v Itálii…

Její sdělení přišlo vzápětí a je zřejmě pro její ztížený přístup k internetu velmi stručné… zní: stalo se to, viděla jsem to také… a slíbila, že se při první vhodné příležitosti ozve a řekneme si více…

Věřte nebo nevěřte… minimálně se ale i vy, kteří dosud spíte, rychle probuďte a uvědomte si, že jste spolu s tímto lidstvem dospěli do situace, které ze všeho nejvíce připomíná posez na odjištěné mině… a ta může být kdykoli a kýmkoli odpálena… to změnit nemůžete… tihle zvířecí lidé ve vládách všech států, v senátech, parlamentech a úřadech — vedeni oněmi několika desítkami zločinců v tajné světové vládě a k tomu zdáli dirigováni Elohim — rozhodují o vás bez vás… a ty nezastavíte… teď už ne a vy už vůbec ne…

Jak se to píše v Bibli, v Novém Zákoně? …kdyby Bůh /skrze své čisté civilizace/ nezasáhl, nezbyl by na Zemi jediný človíček, aby dal život novému lidstvu:

21 Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nenastane. 22 A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. 
(Matouš 24)

Ti tam nahoře, kteří jsou s vámi, říkají: ano, můžeme pohlídat atomové zbraně, protože ty by nenávratně poškodily nejen vaši realitu, ale celou řadu dalších… co ale nemůžeme, a ani nechceme zastavit, je rozhodnutí Matky Země vás, ten obtížný hmyz na jejím těle, vyhladit ohněm sopečných výbuchů, zemětřeseními a následnými tsunami, které budou pustošit vše, co se jim postaví do cesty… já jí to rozhodně vymlouvat nebudu — když se tak rozhlížím kolem…

Co je vaší jedinou šancí v této situaci, již ode mne víte » Je to zcela ve vaší režii… vy jste svého štěstí strůjci…