Reinkarnace, aneb převtělování lidské duše — hmotné důkazy v seriozním vědeckém výzkumu: Dr. Ian Stevenson a Dr. Jim B. Tucker 4

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování lidské duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech — počínaje tímto » Podíváme se teď na další.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit, například při rychlém znovuzrození po náhlém úmrtí.

Dr. Ian Stevenson, profesor Univerzity v Charlottesville ve Virginii, se ve svém vědeckém životě zabýval vědeckým, systematickým a extrémně důkladným sběrem důkazů o reinkarnaci. Studoval tisíce případů dětí, které si vzpomínaly na některý ze svých předchozích pozemských životů. Touto vědeckou prací se budeme zabývat důkladněji níže v tomto textu.

Dr. Ian Stevenson, lékař a vědec dokazuje převtělování duše člověka

Dr. Ian Stevenson
Dr. Ian Stevenson

Životní prací Dr. Stevensona je pravděpodobně nejznámější a nejrespektovanější sbírka vědeckých údajů — důkazů o reinkarnaci. Místo spoléhání se na hypnózu, kterou používají pro ověření předchozího života jiní, sbíral tisíce případů dětí, které si spontánně (bez hypnózy) vzpomínaly na svůj minulý život. Výhodou tohoto přístupu je, že spontánní vzpomínky u dětí mohou být zkoumány pomocí přísných vědeckých metod. Hypnóza je totiž nespolehlivá.

3000 případů vzpomínek na minulý život

Dr. Stevenson vždy sběr dat začíná zdokumentováním prohlášení dítěte o předchozím životě. Pak se identifikuje zemřelá osoba, kterou si dítě pamatuje, a vzpomínky se konfrontují s dostupnými fakty ze života této osoby.

Následně se porovnávají mateřská znaménka a vrozené vady se zraněními zemřelého — ta mohou být snadno ověřena lékařskými záznamy. A můžeme hned prozradit, že tu skutečně existuje silná souvislost — přišli na to i jiní výzkumníci… Stevensonovy systematické metody jsou navrženy tak, aby vyloučily všechna možná „normální“ vysvětlení pro vzpomínky dítěte.

Dr. Stevenson věnoval čtyřicet let vědecké dokumentaci vzpomínek dětí z celého světa. Zpracoval více než 3000 případů!

Dr. Stevenson má pro tuto práci výbornou kvalifikaci. Měl už za sebou kariéru lékaře a na svém kontě mnoho vědeckých prací, když začal výzkum vzpomínek dětí na minulé životy. Byl vedoucím katedry psychiatrie na University of Virginia a poté ředitel divize studií osobnosti (Division of Personality Studies) na stejné univerzitě. Dr. Stevenson pracoval a publikoval až do své smrti v roce 2007 ve věku 88 let.

Proč není Dr. Ian Stevenson známější?

Je to mj. protože Ian Stevenson psal pouze pro akademickou a vědeckou obec a jeho texty — nahuštěné detaily a odbornými výrazy — je obtížné číst. Navíc se úmyslně se vyhýbal populárním médiím, aby se vyhnul lovcům senzací. Nejspíš proto, že chtěl svůj výzkum v této kontroverzní oblasti udržet ve zcela seriózní rovině. A nejspíš se také jistě setkal s agresivitou zmanipulovaných fanatických „křesťanů“, kterým pravda moc „nevoní“. V minulých dílech o „velkých“ případech rozpomenutí jsme viděli, že všichni, kteří byli ochotni svědčit pravdě — všichni byli vystaveni útokům křesťanských fanatiků…

Dr. Ian Stevenson, některé jeho novější knihy

Stevenson-Children Who Remember Previous Lives

  • (1997). Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects. Volume 1: Birthmarks. Volume 2: Birth Defects and Other Anomalies. Praeger Publishers.
  • (1997). Where Reincarnation and Biology Intersect. Praeger Publishers (a short, non-technical version of Reincarnation and Biology).
  • (2000). Children Who Remember Previous Lives: A Question of Reincarnation (revised edition).
  • (2003). European Cases of the Reincarnation Type. McFarland & Company.

Reincarnation and Biology:

Stevenson-Reincarnation and Biology-A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects

Mateřská znaménka a vrozené vady, které odpovídají zraněním zemřelých osob. Jeho poslední a největší práce (více než 2200 stran) se zaměřuje na tento fyzický projev reinkarnace.

Where Reincarnation and Biology Intersect:

Stevenson-Where Reincarnation and Biology Intersect

Zkrácená a čtivější verze předchozí knihy.


Dr. Jim B. Tucker

Child psychiatrist Dr. Jim B. Tucker continues Stevenson's work.
Child psychiatrist Dr. Jim B. Tucker continues Stevenson’s work.

Jim Tucker je lékařský ředitel na dětské psychiatrické klinice a docent psychiatrie a neurobehaviorálních věd na University of Virginia School of Medicine. Jeho hlavní výzkum se týká dětí, které tvrdí, že si pamatují předchozí životy, a zkoumá také porodní i prenatální vzpomínky.

Je autorem knihy Life Before Life: A Scientific Investigation of Children’s Memories of Previous Lives — ta obsahuje vědecká zkoumání dětských vzpomínek z minulých životů, předkládá přehled o více než čtyřech desetiletích výzkumu reinkarnace na oddělení pro studium vnímání.

Tucker je certifikovaný dětský psychiatr, který pracoval několik let na tomto výzkumu i s Ianem Stevensonem.

Jim B. Tucker & Ian Stevenson — kniha Life Before Life — Život před životem

Tucker-Life Before Life-Children's Memories of Previous Lives

Posledních čtyřicet let (psáno v roce 2005) lékaři z University of Virginia Medical Center prováděli výzkum vzpomínek malých dětí na minulé životy. Dr. Stevenson, zakladatel této práce, vždy psal jen pro vědecké publikum. To se teď změnilo — v této provokativní a fascinující knize, Dr. Tucker (dětský psychiatr, který v současné době řídí tento výzkum) sdílí tyto studie se širokou veřejností. Kniha Život před životem je přelomový bod jejich práce, který má potenciál absolutně zpochybnit a poté změnit naše materialistické chápání života a smrti.

Děti, které nahlásí své vzpomínky z minulých životů, obvykle začínají spontánně mluvit o minulém životě ve věku dva až tři roky. Některé mluví o životě zesnulého člena rodiny, zatímco jiné popisují život cizince. Mohou líčit podrobnosti o minulých rodinných příslušnících, události v předchozím životě, nebo způsob, jakým v něm zemřely. Děti vykazují silné emocionální prožívání vzpomínek — často plakají a chtějí zpět ke své předchozí rodině.

Pozn.: Není náhodou, že analogické rysy chování jsme už viděli v našem prvním rozebíraném případu rozpomenutí na minulý život v knize Most času »

V mnoha případech současní rodiče vzali své děti na místa, které děti jmenovaly — a tam zjistili, že skutečně existovala zemřelá fyzická osoba, jejíž život odpovídal podrobnostem, které dítě uvedlo. Během návštěv některé děti poznaly členy rodiny nebo přátele ze života daného zemřelého jedince. Mnoho dětí mělo mateřská znaménka, která odpovídala zraněním na těle zemřelého jedince.

Vědci na univerzitě studovali více než 2500 takových případů, a jejich pečlivé výzkumy přinesly impozantní výsledky. JAMA, Journal of American Medical Association, uvedl v hodnocení jedné z vědeckých knih Dr. Stevensona, že „pečlivě, detailně a bez emocí shromáždil řadu případů… které je obtížné vysvětlit jakkoliv jinak než reinkarnací…“.

Kniha Život před životem zkoumá různé druhy tohoto zcela reálného celosvětového fenoménu. Potkáme v ní např. chlapce z Michiganu, který — poté, co se narodil s třemi mateřskými znaménky, které se shodovaly se zraněními jeho zemřelého bratra — začal mluvit o událostech ze života tohoto bratra… chlapce v Turecku, který udal řadu přesných detailů — včetně jména — muže, který žil 500 mil daleko a zemřel o padesát let před jeho narozením… nebo třeba dívku na Srí Lance, která byla schopna rozpoznat rodinné příslušníky zemřelého cizince, jak jí byli postupně představovaní jeden po druhém — a to včetně údajů o jejich životě, které rozhodně nemohla uhádnout z jejich vzhledu…

Dr. Tucker předkládá tyto mimořádné příběhy — které byly zdokumentovány striktním vědeckým přístupem — čtivě a nekomplikovaně. Následně se zabývá tím, jak nejlépe interpretovat důkazy a nechává čtenáře udělat si jejich vlastní závěry — ty pro mnohé jistě budou hluboké a pravděpodobně i emocionálně velmi intenzivní — nejen díky tomu, jak silně je pravda v této oblasti zkreslována…

Zamyšlení nad důkazy

Pokud jste věnovali svůj čas prostudování zde uvedených faktů, rozhodně nemusíte litovat. Jsem přesvědčen, že kdokoli s otevřenou, nezablokovanou myslí může nyní jasně vidět že Život před životem (i po životě) je prostě a jednoduše realitou…

V následujícím videu Dr. Robert Almeder rozebírá důkazy pro převtělování, které shromáždil Dr. Stevenson.

-pokračování-


Literatura: