Pieter_Bruegel_the_Elder-The_Tower_of_Babel2

Smrtelné nebezpečí přichází: Agenda 2030 je realizována i v ČR. Co to přesně znamená? Proč a jak nás ohrožuje něco o čem jsme ještě ani pořádně neslyšeli? 2

V minulém díle jsme si řekli, že poznání sama-sebe rozhodně NENÍ jakási „zbytečnost“ » a že je nutností k tomu, abyste se mohli bránit manipulaci ze strany vládnoucích mocných tohoto světa. Tito mocní se vám naopak za každou cenu snaží zabránit v tomto poznání, protože tím nad vámi ztratí moc a vy získáte možnost dojít k pravému cíli svého života zde na Zemi… Neděste se Vlka nic, to vše bylo předpovězeno — v Janově Zjevení to naleznete zapsáno pod symbolikou „obrazu šelmy“… Byl vám také před 2000 lety dán k dispozici návod, jak se bránit a jak projít Úzkou Cestu k cíli:

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.

Téměř každý národ prostřednictvím svého zástupce v roce 2015 podepsal Agendu 2030. Je na místě ale otázka: Jaký měli ti zástupci mandát k tak závažnému odevzdání národních pravomocí světovému četníkovi?

Obecné populaci ovčanů je říkáno, že tato agenda je „dobrovolná“, a že to všechno je k „ukončení chudoby“ a k „boji proti klimatu“, ale to není celý příběh. Bohužel, existuje tolik pozitivního překrucování kolem tohoto plánu, že většina lidí nebude moci přes něj zahlédnout pravdu. Citujme si malý výňatek, který byl zveřejněn na oficiálních internetových stránkách OSN ještě před datem přijetí této smlouvy:

Valné shromáždění Organizace spojených národů dnes schválilo rezoluci k zaslání návrhu „Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj“ členským státům, která má být přijata později v tomto měsíci a vede mezinárodní společenství na práh rozhodnutí, které může pomoci realizovat sen o světovém míru a důstojnosti pro všechny,“ podle generálního tajemníka Ban Ki-moona.

Dnes začíná nová éra. Ušli jsme společně dlouhou cestu k dosažení zlomového bodu,“ prohlásil Ban Ki-moon, a líčil cestu mezinárodního společenství, kterému trvalo 15 let, od adoptování Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) směrem k tvorbě nových cílů udržitelnosti, které budou zaměřeny na zajištění dlouhodobého blaha naší planety a jejich obyvatel.

Očekává se, že světoví lídři přijmou text mezi 25.–27. září 2015 v New Yorku. Šéf OSN uvedl, že Agenda 2030 míří vysoko, bude se snažit umístit lidi do centra rozvoje; dosáhnout lidské blaho, prosperitu, mír a spravedlnost na zdravé planetě a pokračovat v respektování lidských práv všech lidí včetně rovnosti žen a mužů.

Na první pohled to vypadá hezky: Kdo nesní o světě míru a důstojnosti pro všechny?

Dělají vše proto, aby to znělo krásně a lákavě. Když ptáčka lapají…

Propagace EU na plakátu z r. 2012 obsahuje symboly náboženství včetně toho komunistického. Není to nic divného. Všechny tyto systémy byly překrouceny na nástroje ovládání lidstva a my už víme, že EU je jen další takový nástroj...
Propagace EU na plakátu z r. 2012 obsahuje symboly náboženství včetně toho komunistického. Není to nic divného. Všechny tyto systémy byly překrouceny na nástroje ovládání lidstva a my už víme, že EU je jen další takový nástroj…

 

EU byla jen prvním plánovaným krokem k vytvoření planetárního vězení pro duše. Vše zabaleno do líbivých keců a namydleno máslem a medem dotačních programů. Sešup bude jako po másle… Naši manipulátoři rádi používají symboliku pro oznámení svých plánů… a málo známé plakáty EU doslova vyráží dech svou přesnou satanistickou a komunistickou symbolikou oznamující záměr vládnout ovečkám…

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Anton Szandor LaVey je jeden z těch co satanismus berou vážně. Symbol obráceného pentagramu je spojen s bůžkem Baphometem.
Anton Szandor LaVey je jeden z těch co satanismus berou vážně. Symbol obráceného pentagramu je spojen s bůžkem Baphometem.
Satanism symbol, god Baphomet, from Eliphas Levi's "Dogme et Rituel de la Haute Magie", 1854 | Since 1856, the name Baphomet has been associated with a "Sabbatic Goat" image drawn by Eliphas Levi which contains binary elements representing the "sum total of the universe" (e.g. male and female, good and evil, ... etc.)
Satanism symbol, god Baphomet, from Eliphas Levi’s „Dogme et Rituel de la Haute Magie“, 1854 | Since 1856, the name Baphomet has been associated with a „Sabbatic Goat“ image drawn by Eliphas Levi which contains binary elements representing the „sum total of the universe“ (e.g. male and female, good and evil, … etc.)

 

ONI dělají vše proto, abychom BEZ ODPORU vstoupili do plánované globální utopie, ve které bude údajně definitivně vymýcená chudoba a nerovnost.

Ve skutečnosti jde především o to, aby globální byrokracie získala nad vámi moc, pak už si bez povolení ani neuprdnete…

Vše se maskuje pod pláštíkem zdánlivého utopického dobra. Podobně začínal komunismus a především fašismus… V Janově Zjevení je to symbolicky popsáno jako „vytváření obrazu šelmy“… Citujeme z předmluvy úředního dokumentu NWO Agenda 2030:

Tato Agenda je akční plán pro lidi, planetu a prosperitu. Usiluje také o posílení světového míru a větší svobodu. Uvědomujeme si, že vymýcení chudoby ve všech jejich formách a rozměrech, včetně extrémní chudoby, je největší globální výzva a nezbytná podmínka pro udržitelný rozvoj. Všechny země a všechny zainteresované strany, jednající ve spolupracovním partnerství, budou při realizaci tohoto plánu. Jsme rozhodnuti osvobodit lidstvo od tyranie, chudoby a strádání a léčit a zabezpečit naši planetu. Jsme odhodláni přijmout odvážné a transformační kroky, které jsou nezbytně nutné k posunu světa na udržitelnou a odolnější cestu. Jakmile se vydáme po této kolektivní cestě, zavazujeme se, že nikdo nezůstane pozadu. 17 rozvojových cílů a 169 specifických cílů udržitelného rozvoje, které dnes oznamujeme, ukazují rozsah a ambice této nové univerzální Agendy.

Pokud se jedná o údajně „univerzální agendu“, co se stane s těmi, kteří nebudou chtít být její součástí?

Všimněte si prosím pěkně speciálně snahy zajistit, že „nikdo nezůstane pozadu“ — soudruzi mají k pláči dojemnou starost, aby nikdo nezůstal pozadu — co myslíte, co se stane, když některé národy, nebo skupiny, nebudou ochotni jít spolu s jejich plánem? ;-) Ano, samozřejmě přijdou na řadu donucovací prostředky — tohle je Orwellův newspeak v praxi, takto bude reálně vypadat „větší svoboda“ :) Těšíte se? ;-)

Velmi typická je také bizarní fráze „osvobodit lidstvo od tyranie“ — bizarní především proto, že ve skutečnosti se NWO chystá zavést totalitní tyranii byrokracie, kde nebudete mít ani svobodu kritizovat politiku vlády.

Centrem Agendy 2030 je sada 17 tzv. „udržitelných rozvojových cílů“:

 • Cíl 1: Konec chudoby všude ve všech jejích formách
 • Cíl 2: Ukončit hlad a zajistit globální potravinovou bezpečnost a lepší výživu a podporu udržitelného zemědělství.
 • Cíl 3: Zajistit zdravý život a podporovat pohodu pro všechny v každém věku
 • Cíl 4: Zajistit inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělání a podporovat příležitosti celoživotního vzdělávání pro všechny
 • Cíl 5: Dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek
 • Cíl 6: Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a kanalizací pro všechny
 • Cíl 7: Zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny
 • Cíl 8: Prosadit udržitelný, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
 • Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, prosazovat udržitelnou industrializaci a podporovat inovace
 • Cíl 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí a mezi nimi
 • Cíl 11: Vybudovat města a lidská sídla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná
 • Cíl 12: Zajistit udržitelné modely spotřeby a výroby
 • Cíl 13: Přijmout naléhavá opatření pro boj proti změně klimatu a jeho dopadů
 • Cíl 14: Zachování a udržitelné používání oceánů, moří a mořských zdrojů pro trvale udržitelný rozvoj
 • Cíl 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelného hospodaření v lesích, bojovat proti desertifikaci, a zastavit a zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biologické rozmanitosti
 • Cíl 16: Podporovat mírové a vstřícné společnosti pro trvale udržitelný rozvoj, zajistit přístup ke spravedlnosti pro všechny a vytvořit účinné, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
 • Cíl 17: Posílit prostředky implementace a oživení globálního partnerství pro trvale udržitelný rozvoj
NWO propaganda je v podstatě identická té komunistické — stále stejné nicneříkající žvásty — jen místo slov "pokrok" a "světlé zítřky" je teď termín "trvale udržitelný rozvoj". Není to zábavné? ;-)
NWO propaganda je v podstatě identická té komunistické — stále stejné nicneříkající žvásty — jen místo slov „pokrok“ a „světlé zítřky“ je teď termín „trvale udržitelný rozvoj“. Není to zábavné? ;-)

 

Pomineme-li tedy, že Agenda 2030 zní jako dokument sjezdu komunistické strany, tak většina těch bodů z povrchního pohledu vypadá zdánlivě docela dobře a neškodně. Ale co tím samozvaná „elita“ doopravdy zamýšlí?

Například, co je to vlastně „trvale udržitelný rozvoj“ a jak OSN plánuje zajistit, že bude dosažen na celém světě?

Hodně vám naznačuje výše uvedená satanistická symbolika EU, kterou už se soudruzi byrokrati v Bruselu ani netají…

 

-pokračování-


Zdroj a další informace: