Události předpovězené v Janově Zjevení kapitole 13 se stávají realitou! Papež volá po novém světovém pořádku, odhodil masku a nezakrytě bojuje proti lidské svobodě

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Aktualizace 3. 10. 2015: Další důkaz o provázanosti globálních konspirátorů Druhé šelmy Zjevení se záměrně vyvolanou masovou islámskou migrací do Evropy přinesl spolupracovník papeže, člen vedení Bilderbergu a současně i čestný předseda nechvalně známé tzv. Trilaterální komise — Peter Sutherland, oddaný služebníček Druhé šelmy Janova Zjevení! Viz níže.

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13

Která teroristická skupina udělala tohle?!
Oheň z nebe: Která teroristická skupina udělala tohle?!

Už jsme na tomto místě důkladnou analýzou zjistili identitu obou šelem » které symbolizují dvě současné mocnosti: Vatikán a USA.

V případě USA bychom ale měli mluvit spíše o globální bankovní a mocenské elitě, která Spojené státy ovládá skrze FED, jak jsme už také důkladně analyzovali »

A co myslíte, že symbolizuje výraz „bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té [První] šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy“? Co symbolizuje klanění? Absolutní podřízenost! Podřízenost, která je vynucována násilně! Kdo z lidí si uvědomuje, že matkou všech totalit je církev? Přísně hierarchicky řízená cézaro-papežská organizace, vynucující absolutní poslušnost papeži-císaři… ve středověku pod hrozbou upálení zaživa… dnes díky bohu už může tak maximálně vylučovat z klubu.

Takže… globální vládnoucí elita této organizaci První šelmy právě teď nenápadně vytváří obraz — jinými slovy nápodobu… Tato nápodoba, tento obraz ovšem už zase bude mít i světskou moc a bude vynucovat své příkazy silou. Úplně mne uvnitř mrazí — a co vy, cítíte ten studený pot na zádech?

První asociace, která současného člověka napadne, je totalitní moc podobného typu, kterou předpověděl G. Orwell pod kódovým označením Velký bratr.

Každý myslící člověk pak vidí, že přesně k tomu spěje dnešní západní společnost — lidé pod absolutní kontrolou Velkého bratra, mj. pomocí vynuceného přechodu na bezhotovostní placení (aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch) a pomocí neustálého elektronického dozoru, který se právě teď blíží k absolutní dokonalosti… Ta doba je blízko!

Ano, je to symbolika totalitní moci

Podle našeho názoru, který potvrzuje aktuální globální politicko-ekonomický vývoj, se právě teď blížíme a hodně přibližujeme tomu, co Jan nazývá obraz šelmy — bude to pravděpodobně nějaká forma globální moci, globální světovlády, fašistické totality zabalené do masky beránka — a je nám to už teď salámovou metodou předkládáno jako užitečné a pohodlné — jako například snaha zbavit se placení v hotovosti. Proč chtějí odstranit hotovost? Pochopte prosím, v tu chvíli nad námi získají absolutní moc: „Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch“ (zde si dosaďte platební kartu s čipem, nebo jen čip třeba v telefonu nebo případně dokonce uvnitř těla člověka…)

Anglické "cashless" doslovně znamená "bez peněz"
Anglické „cashless“ doslovně znamená „bez peněz“
16 A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17 [a] aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13

New World Order — nový světový řád bude totalitou fašistického typu

Je nám to předkládáno jako jediná cesta ke spáse a záchraně lidstva, např. před tzv. terorismem případně před tzv. globálním oteplováním, které lidstvo údajně způsobuje (a vězte že jediná jistota, kterou máte, je ta, že lidstvo klimatické změny na svědomí nemá). Někteří tomu, co Druhá šelma protlačuje, říkají New World Order…

Peter Sutherland, šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg — velké zvíře a služebníček Druhé šelmy se teď kamarádí i s papínkem ve Vatikánu. Na první pohled "milý" človíček, jak každý může vidět ;-)
Peter Sutherland, šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg — velké zvíře a služebníček Druhé šelmy se teď kamarádí i s papínkem ve Vatikánu. Na první pohled „milý“ človíček, jak každý může vidět ;-)

Zprávy z tisku

8.7.2015, Ekvádor — Papež volá po novém světovém pořádku a hodlá bojovat proti lidské individualitě (rozuměj svobodě). Papež Francis na úterní mši v ekvádorské metropoli Quito označil za příčinu současných válek a násilností individualismus. Události předpovězené v Janově Zjevení kapitole 13 vrcholí!

Pope Francis wraps up the first leg of a three-nation South American pilgrimage Wednesday after issuing an impassioned call for a new economic and ecological world order where the goods of the Earth are shared by everyone, not just exploited by the rich.

29.6.2015, Irsko — Po setkání s papežem Františkem šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg, Peter Sutherland prohlásil v rádiu RTÉ, že Evropa potřebuje více uprchlíků z Afriky a Sýrie. Nestyděl se ani lhát o jejich přínosu pro ekonomiku…

11.6.2015 — Ryanair chief Michael O’Leary and Peter Sutherland, chairman of Goldman Sachs International, will fly the flag for Ireland at this year’s Bilderberg, which commences today.

10.2.2015 — Former attorney general Peter Sutherland has been elected president of the International Catholic Migration Commission. His election has been approved by the Vatican. The commission is an international non-governmental organisation, focused on the protection of uprooted people, regardless of faith, race, ethnicity or nationality.

8.6.2014 — Pope drafts in Peter Sutherland after Vatican bank hit by scandals. Sutherland addressed the Council of Cardinals, the most senior advisers to the Papacy, in a room close to Doma Santa Marta, the Pope’s residence. Pope Francis has ordered a major reform of the Vatican’s banking and financial systems after a series of scandals have emerged in recent months.

Aktualizace 3. 10. 2015: Další důkaz o provázanosti globálních konspirátorů Druhé šelmy Zjevení se záměrně vyvolanou masovou islámskou migrací přinesl spolupracovník papeže, člen vedení Bilderbergu a současně i čestný předseda nechvalně známé tzv. Trilaterální komise Peter Sutherland

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Tento do června úřadující předseda Goldman Sachs International už mluví naprosto otevřeně. (Mimochodem, jejich zájmy v ČR reprezentuje další spiklenec z Trilaterální komise Vladimír Dlouhý, jenž proto jako šéf Hospodářské komory chystaný masový příliv cizinců na náš pracovní trh přivítal.)

Sutherland v projevu v britské Sněmovně lordů prohlásil, že migrace z kulturně odlišných zemí je vítanou příležitostí, jak „narušit homogenitu evropských národů“.

Sutherland (úzce spolupracující s papežem, jak je uvedeno výše) dlouhodobě zastává názor — jakkoli je to v rozporu s dostupnými fakty — že imigrace přispívá k hospodářskému růstu hostitelských zemí… je třeba vědět, že Sutherlandovi a jemu podobným o hospodářský rozvoj samozřejmě vůbec nejde. To, o co ve skutečnosti usilují, není nic menšího, než definitivní zánik historické Evropy a její nahrazení syntetickou masou vykořeněných a tedy i snadno ovladatelných „nových Evropanů“.

New World Order alias NWO přichází. Jak se vám to líbí?

Ano! Ano, vážení a milí čtenáři, jak vás na tomto místě dlouhodobě upozorňujeme, to oč tu běží je zavření ovčanů do co nejdokonalejší ohrádky, jde o co nejsnazší ovladatelnost lidských duší. Ano, tohle je válka o lidské duše! Je to mnohými předpovídáno a jednoduše už není pochyb. Indicií je přehršle — stačí prostě otevřít oči!

Věděli jste, že právě Vatikán ve skutečnosti stvořil islám za účelem LIKVIDACE ORIGINÁLNÍHO Kristova učení? »

A jedinou naší záchranou je probudit se, pochopit kým doopravdy jsme! Probuďme se už konečně, je nejvyšší čas!! Jeden z nejpraktičtějších návodů k poznání sebe-sama a návod, jak s tímto poznáním pracovat, jak pracovat na osobním duchovním vzestupu, tento návod vám nabízí Pavel Karpeta na tomto webu. Shrnutí najdete např. v textu o Dualitě lidského bytí »

Papežská banka se proslavila praním špinavých peněz a spoluprací s mafií i s CIA

Vatican Bank stands in Vatican City 1

Je velmi zábavné, že po větší spravedlnosti a solidaritě s chudými volá papežská církev — organizace, jež je známá mimo jiné obrovskými finančními skandály, praním špinavých peněz a spoluprací s mafií i s CIA. Více podrobností zde »

Hodně silná káva a zneužití papežského úřadu, aneb vstříc globální vládě

25.6.2015, Vatikán — Encykliky papežů vždy patřily mezi silné nástroje manipulace oveček. Francis se teď v encyklice „Laudato si“ vyjadřuje k tématu globálního oteplování a činí z umělého, falešného problému záminku pro New World Order. Vyjadřuje se k otázkám, v nichž ani papež, ani církev, nejsou kompetentní.

Je silným znamením poukazujícím na Janovo proroctví, když papež používá svůj úřad k propagaci vědecky neprokázané teorie člověkem způsobeného globálního oteplování a k podpoře globalistů při konstrukci Nového Světového Řádu!

Ať už encyklika obsahuje cokoli dalšího — její obraz v mainstreamových médiích (která patří Druhé šelmě, jak známo) bude jednoznačný: Oo, ten milý papínek je tak hodný, ono mu snad doopravdy jde o dobro chudých a záchranu světa… Katolická cézaro-papežská církev prostě jednoznačně stojí na straně ekologických alarmistů a konstruktérů budoucí totalitní světové vlády — tj. New World Order. V myslích většiny světové populace samozřejmě dojde k velkému ovlivnění veřejného mínění ve prospěch plánované globální moci…

Dále citace podle Parlamentnilisty.cz:

Některé pasáže, v nichž se František vyjadřuje k tématu globálního oteplování:

23. Existuje velmi značný vědecký konsensus, který říká, že prožíváme znepokojující oteplování klimatického systému. V posledních desetiletích bylo toto oteplování provázeno stálým zvyšováním hladiny moří a je obtížné neklást je do souvislosti s rostoucím počtem extrémních meteorologických jevů, nehledě na to, že vědecky zjistitelnou příčinu nelze připisovat každému jednotlivému jevu zvlášť… ale četné vědecké studie ukazují, že větší část globálního oteplování posledních desetiletí je způsobena velkou koncentrací skleníkových plynů (oxid uhličitý, metan, oxid dusný) vznikajících především z lidské činnosti.

24. … Pokud bude nynější tendence pokračovat, mohlo by toto století být svědkem nevídaných klimatických změn a bezprecedentní destrukce ekosystémů, což by mělo vážné důsledky pro nás všechny.

25. Klimatické změny jsou globálním problémem, který má vážné ekologické, sociální, ekonomické, distribuční a politické implikace, a představují pro lidstvo jednu z hlavních současných výzev…

26. Proto se stal naléhavým a neodkladným rozvoj politiky, která by v příštích letech drasticky snížila emise oxidu uhličitého a ostatních znečišťujících plynů, například nahrazením fosilních paliv a rozvojem zdrojů obnovitelné energie.

Není samozřejmě pravda, že ve věci člověkem způsobeného oteplování klimatického systému existuje „velmi značný vědecký konsensus“.

Existují stovky, možná tisíce vědců, kteří tento názor nesdílejí. Nedostávají sice politicky zatížené granty z veřejných rozpočtů, ty však o kvalitě vědeckého bádání nevypovídají — naštěstí — vůbec nic.

Teorie globálního oteplování utrpěla v posledních letech takové šrámy (ví František, že v posledních 18 letech, vykazujících nižší intenzitu slunečního záření, průměrná teplota na zemi nestoupá, ale spíše klesá?), že ji alarmisté nahradili blíže nespecifikovanými klimatickými změnami. Sichr je sichr — byla by přeci škoda vyloučit se předem z možného seznamu příjemců grantů na „boj s globálním ochlazováním“, že?

Ani tvrzení, že se hladina moří neustále zvyšuje, není pravdivé. Ve středověkém teplém období byly hladiny moří o 20 cm výše, než jsou dnes. V 18. století byly oproti dnešnímu stavu zase o 20 cm níže. Současná hladina tedy není ničím výjimečná. Tempo růstu hladin není větší, než bylo předchozí tempo jejich poklesu. Je to asi podobná katastrofa, jako když se střídá noc a den.

Rovněž nepanuje shoda vědců na tom, že roste počet extrémních meteorologických jevů. Někde ano, někde ne. Tak tomu bylo ostatně vždy, rozhodně dávno předtím, než stála první továrna…

A je to tady: Papež znovu, opakovaně a čím dál důrazněji volá po vzniku světové politické autority — rozuměj — připravuje ovečky na globální vládu NWO

Falešná teorie, o níž se papež opírá, má své praktické uplatnění: „164: Vzájemná propojenost všeho stvořeného nás vede k uvažování o jednom světě se společným plánem.“ Papež tuto myšlenku vysvětluje tak, že není v silách jednotlivých států jimi vyznačené ekologické hrozby odvrátit. Proto připomíná slova Benedikta XVI. z jeho poslední encykliky Caritas in veritate: „Řízení světové ekonomiky; ozdravení ekonomik zasažených krizí a preventivní opatření, aby se nezhoršila a nevedla k větším nerovnostem; realizace náležitého integrálního odzbrojení; potravinové a mírové zabezpečení; zaručení ochrany životního prostředí a usměrnění migračních pohybů — to vše si naléhavě žádá existenci světové politické autority…“

František tuto ideu doplňuje o požadavek na to, aby tato „světová politická autorita“ měla moc svá rozhodnutí vymáhat a jejich přestoupení trestat. Lidičkové, je to tady, zachraň se kdo můžeš!

Papež již nezakrytě spolupracuje s Druhou šelmou Zjevení

Snad je nyní již zcela zřejmé, proč globalisté všech barev a odstínů tuto Františkovu encykliku přivítali. Však také na její přípravě spolupracovali. Ještě před jejím zveřejněním přijeli na pozvání Papežské akademie pro vědu, pořádající konferenci o „udržitelném rozvoji“, neslavně známí populační inženýři: Generální tajemník OSN Ban-Ki-Mun a Jeffrey Sachs, aby se k tématům encykliky vyjádřili.

O jejich podílu na výsledném textu svědčí také to, že jedním ze čtyř osobností, uvádějících encykliku při tiskové konferenci, byl guru německého klimatického alarmismu a poradce kancléřky Merkelové Johann Schellnhuber, zakladatel a ředitel Institutu pro zkoumání klimatických změn v Postupimi…