Je to tady, (anti)papež František se svlékl a definitivně prozradil jezuitské záměry s lidstvem! Je možné aby papež lhal a porušoval Kristovo učení? Známe pravdu!

Jestliže jsme vás již před časem upozornili, že Vatikán odložil masku a prozradil se, že je ve skutečnosti podporovatelem tzv. Nového Světového pořádku, NWO » a také tím, kdo hodlá islamizovat Evropu » pod záminkou pseudo-křesťanské humanity — tak nyní je to, jako kdyby se Francis na veřejnosti svlékl do naha — angličané tomu říkají nahá pravda (naked truth). Černý (anti)papež Francis definitivně odhodil závoje a pravda se zjevila v plné nahotě…

Jediné co nás může zachránit, je brzký konec papežství — což není tak nereálné, protože je to mnoha slavnými proroctvími předpovězeno — včetně Fatimy, Nostradama, Malachiáše a v neposlední řadě je pád šarlatovo-purpurové nevěstky oznámen i v Janově Zjevení… nikdo by toho neměl litovat, jelikož nevěstka se už dávno stala antikristem a lidstvu se velmi uleví, až konečně znovu vyjde na světlo původní, nepokroucené Kristovo učení:

Coin issued by Vespasian: Roma was the goddess that symbolized city of Rome-enthroned upon hills of Rome
Coin issued by Vespasian: Roma was the goddess that symbolized city of Rome-enthroned upon hills of Rome
Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, & Judex tremędus judicabit populum suum. Finis.
Petrus Romanus (Petr Římský neboli papež) bude pást své ovce v průběhu mnoha soužení: po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích (Řím) zničeno & obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec. (Malachiášovo proroctví)
Time je dobře informován...
Time je dobře informován…

Černý papež vládne západnímu světu aneb jezuitská totalita

Je třeba mluvit o černém papeži, protože církev v tuto chvíli ve skutečnosti řídí vrchní jezuitský generál, neoficiálně nazývaný černý papež… a koneckonců jezuité sami sebe nazývají „černé róby“ » Katolickým ovečkám se to samozřejmě nepřiznává, ale existence totalitní struktury uvnitř církve — a především jezuitského řádu — nedává jinou možnost. Tato jezuitská totalitní struktura vyžaduje u každého jezuity bezpodmínečnou poslušnost nadřízenému a papá Francis jednoduše nemá jinou možnost než sklopit uši a poslouchat svého generála. I když to normálnímu člověku zní směšně — jezuité si skutečně smrtelně vážně hrají na vojáčky… Ježíše si dali do názvu jen jako perfektní maskování pro svou antikristovskou činnost a ve skutečnosti jsou především mariánským modlářským kultem, který v politickém zákulisí vede válku proti všem lidským duším.

Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn't understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany
Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn’t understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany

O jezuitském mariánském modlářství i antikristovském působení jezuitů v dějinách lidstva jsme podali mnohé důkazy mj. zde »

Zfalšování Kristova učení i stvoření islámu bylo provedenou stejnou silou za účelem ovládnutí lidského myšlení. Proto dnes Vatikán islamizuje Evropu. Loutkářům je totiž jedno, jak vás budou ovládat. Pochopte prosím, že papeži na Kristově učení nezáleží

Ano! Ano, Vatikán je nejen tím, kdo islámskou migrační invazi do Evropy veřejně podporuje, je současně i tím, kdo stvořil islámhned poté co zlikvidoval původní Kristovo křesťanství. Věděli jste, že Kristovo učení bylo zfalšováno? Věděli jste že Mohamed měl katolického učitele? Věděli jste že islámská džihádistická ideologie je pouze vylepšenou kopií Augustinovské teologie katolického „džihádu“? Přesně té teologie, podle které katolická církev jela v podstatě celý středověk, než byla pod tlakem lidí donucena od ní ustoupit, podobně jako od otroctví a nevolnictví. Jinak by tyto ďábelské praktiky podporovala dodnes… Rozbor a důkazy toho, jak Vatikán stvořil islám jsou k nalezení v klíčovém textu »

De Civitate Dei (full title: De Civitate Dei contra Paganos, translated in English as The City of God Against the Pagans) is a book of Christian philosophy written in Latin by Augustine of Hippo in the early 5th century AD. — Folio 1r from a manuscript of Augustine's, City of God (De Civitate Dei) (New York Public Library, Spencer Collection MS 30) from 1470.
De Civitate Dei (full title: De Civitate Dei contra Paganos, translated in English as The City of God Against the Pagans) is a book of Christian philosophy written in Latin by Augustine of Hippo in the early 5th century AD. — Folio 1r from a manuscript of Augustine’s, City of God (De Civitate Dei) (New York Public Library, Spencer Collection MS 30) from 1470.

Na tomto místě si jen stručně připomeneme džihádistickou islámskou a katolickou ideologii. Při porovnání je jasně vidět OHROMUJÍCÍ podobnost těchto dvou systémů — a není to samozřejmě náhoda, jelikož islám stvořili římští katolíci:

Katolická ideologie — Augustinova Obec Boží

V tomto díle Augustin (nikoliv mnich, ale mocný a bohatý muž s vlastní armádou) nastiňuje uspořádání společnosti. Ve 22 knihách tohoto spisu Augustin rozvíjí myšlenku světa rozděleného do dvou obcí: Civitas Dei (Boží město, což je v podstatě církev) a Civitas terraena (Pozemské město, tj. zbytek světa mimo církev). Dějinný vývoj pak podle něj údajně spočívá v neustálém boji mezi těmito dvěma obcemi (městy)…

Islámská ideologie je podezřele podobná  katolické augustinovské!

Dle islámského pojetí je svět rozdělen na dva tábory. Jedním je Dům míru (Dar al-Islam, což je v podstatě území ovládané muslimskými vládci, kde vládne islámský zákon šaría) a druhým Dům války (Dar al-Harb, tedy zbytek světa, kterým jsou všichni nemuslimové, z hlediska muslimů tzv. nevěřící). Trvalou povinností celé muslimské komunity zůstává džihád (úsilí o islám), v té či oné formě. Džihád má více významů, jeden z nich je zcela jasně a neoddiskutovatelně OZBROJENÝ BOJ.

Muslimové mají trvale za náboženskou povinnost džihád, dokud neustane existence „Domu války“, tj. dokud nedojde ke konverzi nebo likvidaci všech tzv. nevěřících.

Je to snad málo jasně řečeno? Ještě nějaké otázky?

Jen pravda vás ovobodí, pravil Kristus

My chápeme, že je pro lidi těžké uvěřit, že jsou cézaropapežskou církví od 4. století obelháváni…

Chápeme, že je bolestivé poznat, že učebnice nejsou pravdivé a že je napsali vítězové tak, jak se jim hodilo. A vítězem je doposud katolická církev, resp. síly v pozadí, které ji ve 4. století stvořily jako svůj nástroj pro ovládnutí duší na Zemi. Mimochodem, při studiu historie momentálně vládnoucího „vědeckého“ materialismu odhalíte, že na jeho vybudování se podílel překvapivě vysoký podíl katolíků a především jezuitů — což rozhodně není náhoda ;-) Ačkoliv tento materialismus stále vládne západní společnosti a „vědě“, ve skutečnosti už dnes díky kvantové fyzice víme, že tento materialismus je lživý a hmota je jen produkt energie, která je původcem všeho. Domyslete si to prosím sami…

Po ovoci poznáte je! I slepý to může vidět

Chápeme neuvěřitelnost uvedených faktů, ale současné chování jezuitského anti-papeže vám přece přináší hromadu dalších důkazů… Jen pravda vás osvobodí a umožní vám se bránit manipulaci. Ovečky utíkají z církevní klece a síly, co stojí v pozadí za Vatikánem, se tedy rozhodly nasadit islám i do Evropy, aby znovu myšlenkově a duchovně ovládly národy…

Jak jsme v našich analýzách uváděli, je pravděpodobné že temné bytosti které stvořily katolicismus i islám už tenkrát věděly, že jednou se jim budou oba nástroje hodit společně. Proto si nechaly otevřená vrátka k budoucí spolupráci těchto otrokářských náboženství. A dnes na Konci času se přesně tohle v přímém přenosu děje… šelmám teče do bot a vědí že mají málo času

Pro všechny nevěřící Tomáše, kteří se zdráhají uvěřit historickým faktům, nyní přichází další důkazy — a je to jako rána na solar-plexus!

Rána na solar-plexus:
Papež znovu ohromil ovečky

Různí novináři píší o ohromení — pokud ale znáte fakta a souvislosti, tak na tom pro vás není nic ohromujícího — prostě jen vidíte, že obě symbolické biblické šelmy realizují to, pro co si kdysi dávno vytvořily zadní vrátka, když vytvářely islám… a my jsme vás na tento fakt s předstihem upozornili!

Amen, amen, každý může vidět že to co jsme předpověděli, papež právě teď realizuje

Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Papež František bok po boku při modlitbách s velkým muftím Yaranem v Turecku
Papež František bok po boku při modlitbách s velkým muftím Yaranem v Turecku

Nikdo se už před svým Stvořitelem nemůže vymlouvat že nevěděl. Máte fakta na ragauian.cz naservírována na zlatém podnosu! Samozřejmě, není to úplně stručné čtení… utajených faktů je doopravdy hodně… a fakta prostě musí být řečena!

Nebuďte ohromeni ;-) není na tom nic ohromujícího, je to jen další důkaz řádění symbolických šelem Janova Zjevení — a ony právě teď na Konci času zuří na max…

Neděste se prosím. Berte to jen jako další upozornění, že byste měli POZNAT SAMI-SEBE, pracovat na svém nitru, na své duši, na Kristově úzké Cestě » Není vůbec náhoda, že se obě šelmy právě tuto Kristovskou Cestu a POZNÁNÍ SAMA-SEBE před vámi pokouší skrýt a utajit! Za každou cenu!! Nedejte se! Prosím.

Vrchní pokrytec ve Vatikánu překonává všechny manipulace a všechna klišé co jsme doposud slyšeli, tuším dokonce že svou myšlenkovou imbecilitou překonává i komunistické Rudé Právo, neblahé paměti. Podívejme se teď na papeže, který vám už bez obalu, veřejně a jasně říká kam vás jezuité chtějí dostat. Nejdříve citace podle The Guardian:


Papež František znovu ohromil. Tentokrát výkladem, jak je křesťanství podobné islámu

17. 5. 2016, The Guardian: Papež František promluvil mj. o společných znacích islámu a křesťanství a jedním z nich je podle něj i „idea dobývání“…

Pozn. redakce: Jezuité samozřejmě dobře znají onu nahou pravdu… Samozřejmě že islám a katolicismus mají společné a podobné znaky — SAMOZŘEJMĚ: Mohamed přece měl katolického učitele a islám — ne náhodou — nese znaky katolické augustinovské ideologie, jak jsme uvedli výše »

Papež František se v rozhovoru pro francouzské katolické noviny La Croix vyjádřil k současné uprchlické krizi a pochválil zvolení muslimského starosty Londýna Sadiqa Khana jako „ztělesněnou ideu integrace“. Je podle něj naprosto „spravedlivé a zodpovědné“ ptát se, zda má Evropa kapacity na to, aby se postarala o všechny příchozí uprchlíky…

Papež také naprosto odmítl spojení mezi islámem a islámským extremismem v Evropě a odsoudil sociální vylučování menšin, ke kterému dochází spíše než k integraci… „V Bruselu teroristé byli Belgičané, děti migrantů, které však vyrostly v ghettu…“ řekl mj. František. Integrace je podle něj navýsost důležitá, zvlášť v době „demografické prázdnoty“, která doprovází klesající porodnost.

Jak si někteří novináři všimli, papežovo tvrdé prosazování islámské imigrace má — nikoliv náhodou — zarážející podobnost s názory vrcholného imáma šejka Muhammada Ayeda, který řekl, že muslimové by měli využít migrační krize k rozplemenění s Evropany a k „dobytí jejich zemí.“

„Evropa už zestárla a zchátrala a potřebuje lidské posily… oni nejsou motivovaní soucitem s Levantou, s jejím lidem a s uprchlíky… už brzy je z vůle Alláhovy zadupeme,“ konstatoval. „Srdce po celé Evropě dští nenávistí k muslimům. Touží po naší smrti, ale ztratili svou plodnost, a tak tu plodnost hledají v nás.“ „A my jim tu plodnost dáme! Budeme s nimi chovat děti, protože my máme dobýt jejich země!“

Papež lže jako když tiskne — lže jako jezuita

Mohamed slíbil sexuální odměnu bojovníkům, kteří zemřou při šíření islámu...
Mohamed slíbil sexuální odměnu bojovníkům, kteří zemřou při šíření islámu…

Pozn. redakce: Co se týče papežských výroků o islámu, nelze je nazvat jinak, než absolutní lež, jelikož je velmi dobře doloženo, že tzv. džihád je náboženskou povinností každého muslima » Je též pozoruhodné, že nikdo nemluví o tom, že demografii lze ovlivnit i jinak než imigrací — například motivací rodin aby měly více dětí — což by samozřejmě vyšlo stát daleko levněji! Ale samozřejmě to od papeže nemůže překvapit když víme, že jeho cílem je především vytvořit islámskou Evropu plnou dobře manipulovatelných oveček, kterým je snadné vládnout.

Religion-Of-Peace, islam beheading

Lidé se podle papeže údajně nebojí přímo islámu, ale Islámského státu. Vychytralý manipulátor a pokrytec (alias  jezuita) přiznává pravdu o islámu a hned v druhé polovině věty překrucuje Kristovy výroky: „Je pravda, že idea dobývání je přítomná v duchu islámu. Nicméně, takto lze interpretovat i evangelium svatého Matouše, kdy Ježíš vyslal svoje učedníky do všech národů za stejným účelem dobývání,“ řekl papež a nadnesl, že by se křesťané měli zamyslet nad tím, zda bylo správné vyvážet „příliš západní model demokracie“ do zemí, jako je Irák, kde existovaly funkční silné vlády…

USA-game-of-drones

Pozn. redakce: V této souvislosti předpokládáme, že naši inteligentní a zvídaví čtenáři již vědí, že tento „vývoz demokracie“, ono neslavně proslulé havloidní „humanitární“ bombardování, útoky na Irák, Sýrii, Lybii atd. jsou dílem tzv. Druhé šelmy Janova Zjevení » která ve skutečnosti skrytě s Vatikánem spolupracuje… vyšší míru pokrytectví již nelze dosáhnout.


Francis znovu prosazuje tzv. Nový světový řád pro ovečky

Pope John Paul II with Augusto Pinochet; Santiago de Chile, 1987
Pope John Paul II with Augusto Pinochet; Santiago de Chile, 1987

Papá mluví občas dokonce o socializmu — přesnější název je ale fašismus — ten má rovněž státem řízenou ekonomiku! A jak jsme jasně dokázali na mnoha a mnoha faktech — fašismus je nejoblíbenější politický systém papežů » Pokud tedy nepočítáme nevolnictví… A Pinochet nebyl rozhodně první ani poslední fašista podporovaný Vatikánem — mezi první patřili Franko a Mussolini.

Augusto Pinochet en el Te Deum, Catedral de Santiago, 1986 | Te Deum je katolická mše nejvyšší vážnosti i významu a značí absolutní podporu ze strany cézaro-papežského systému
Augusto Pinochet en el Te Deum, Catedral de Santiago, 1986 | Te Deum je katolická mše nejvyšší vážnosti i významu a značí absolutní podporu ze strany cézaro-papežského systému
Augusto Pinochet en el Te Deum, Catedral de Santiago, 1973 | Los miembros del nuevo gobierno militar de Chile, sentados en la iglesia de Santiago para una solemne misa de Te Deum, EL 19 de septiembre de 1973 tras el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende. El general Augusto Pinochet se ve sentado a la izquierda.
Augusto Pinochet en el Te Deum, Catedral de Santiago, 1973 | Los miembros del nuevo gobierno militar de Chile, sentados en la iglesia de Santiago para una solemne misa de Te Deum, EL 19 de septiembre de 1973 tras el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende. El general Augusto Pinochet se ve sentado a la izquierda.

Aby bylo zcela jasno, dovolte ještě přímý citát papeže z originálního textu katolického zdroje La-Croix:


Question of a world economic system

… More generally, this raises the question of a world economic system that has descended into the idolatry of money. The great majority of humanity’s wealth has fallen into the hands of a minority of the population.

A completely free market does not work. Markets in themselves are good but they also require a fulcrum, a third party, or a state to monitor and balance them. In other words, [what is needed is] a social market economy.

Coming back to the migrant issue, the worst form of welcome is to ‘ghettoize’them. On the contrary, it’s necessary to integrate them. In Brussels, the terrorists were Belgians, children of migrants, but they grew up in a ghetto. …

  • http://www.la-croix.com/Religion/Pape/INTERVIEW-Pope-Francis-2016-05-17-1200760633

Jezuitská ideologie v praxi: Černá je bílá, bílá je černá. Zloděj křičí, chyťte zloděje!

Jak vidíte, papež — černý jezuita — znovu zcela jasně říká, že světový ekonomický systém potřebuje CENTRÁLNÍ AUTORITU, což jinými slovy vyžaduje vznik centrální světové vlády alias NWO. Bude to vláda fašistického typu, kde zdánlivě „svoboda“ sice existuje — ale v této „svobodě“ nebudete mít svobodu ani kritizovat vládu…

Přesně toto pokrytectví předpovídá Orwell a nazývá to „newspeak“. Není to žádná hypotetická úvaha — toto pokrytectví se už stává realitou nejen na západ od ČR, ale přesně tohle můžete vidět už i nás, kde je např. prezident Zeman propagátory NWO obviňován z nesnášenlivosti nebo dokonce „vlastizrady“. On při tom dělá pravý opak: Miloš Zeman jen zcela rozumně kritizuje rizikovou imigrační politiku EU » a tím, že vystupuje proti importu islamistů, dělá pro lid této země to nejlepší co může.

Prezident, který jako jeden z mála politiků dělá to, za co je placen občany, je obviňován z „vlastizrady“ těmi, kteří náš národní stát a naši identitu chtějí zničit. Toto je skutečný newspeak v praxi. Nemyslel jsem si, že se toho dožiji… takto vypadá peklo na Zemi vážení!

Tato Nová Světová Vláda, NWO samozřejmě musí mít mocenské donucovací prostředky, aby mohla prosadit toto „bohulibé“ řízení ekonomiky tak, jak požaduje papež.

Přesně toto předpovídá symbolický obraz z Janova Zjevení (dekódování symbolických popisů obou šelem je připojeno odkazy v textu, stačí klepnout na popis konkrétní šelmy):

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.
Která teroristická skupina udělala tohle?!
Oheň z nebe: Která teroristická skupina udělala tohle?!

Papa pokrytecky kritizuje idolatrii peněz a záměrně opomíná zmínit, že v zákulisí s tou tzv. globální finanční elitou Vatikán vždy spolupracoval a doposud spolupracuje. Důkazem je mj. dobře známá aféra papežské banky, kdy se provalila spolupráce Vatikánu nejen s mafií, ale i s CIA, s fašisty apod.

Papež rovněž pokrytecky opomíná zmínit, že islámská ideologie, kterou stvořili sami katolíci, odmítá jakoukoliv integraci, odmítá svobodné volby, odmítá svobodu slova a odmítá demokracii jako takovou.

Vážení a milí čtenáři, v následujícím citátu naleznete jasné potvrzení dalšího faktu, na který jsme upozornili již dříve v rozboru o vzniku islámu — totiž, že katoličtí tvůrci islámu ponechali zadní vrátka k budoucímu znovusjednocení a spolupráci islámu a katolicismu! Konkrétně jde o mariánské modlářství. A tato zadní vrátka právě teď Francis otevírá — další citát z La-Croix mluví zcela jasně:


Pope Francis: Today, I don’t think that there is a fear of Islam as such but of ISIS and its war of conquest, which is partly drawn from Islam. It is true that the idea of conquest is inherent in the soul of Islam. However, it is also possible to interpret the objective in Matthew’s Gospel, where Jesus sends his disciples to all nations, in terms of the same idea of conquest.

Ultimately, co-existence between Christians and Muslims is still possible. I come from a country where they co-habit on good terms. Muslims come to venerate the Virgin Mary and St George. Similarly, they tell me that for the Jubilee Year Muslims in one African country formed a long queue at the cathedral to enter through the holy door and pray to the Virgin Mary. In Central Africa, before the war, Christians and Muslims used to live together and must learn to do so again. Lebanon also shows that this is possible.


Nazývejme věci pravým jménem: Nehorázná, do nebe volající lež anti-papeže

Vidíte zde znovu onu lež č. 1 — a musíme jí jasně postavit hráz: Ježíš zásadně odmítl násilí při šíření křesťanství. Ježíš NIKDY, NIKDY nepodpořil myšlenku násilného boje za prosazení svých myšlenek — přesně naopak! Každý si může snadno nalistovat např. onu slavnou biblickou scénu při zatýkání Ježíše v Getsemanech.

Takže — pokud papež islámskou ideu násilného džihádistického dobývání celého světa přirovnává k Ježíšovým myšlenkám — tak prostě a jednoduše lže. Nazývejme věci pravým jménem.

Pokud církev např. vyvolávala tzv. křižácké války, vždy to bylo porušením Kristova učení. Nijak jinak to nazvat nelze a nikoho by to nemělo překvapit — a protože je stále mnoho těch co netuší, jak to bylo doopravdy, jsme dokola nuceni opakovat prostý fakt: Katolická církev ve 4. století překroutila Kristovu nauku naruby a je od té doby ve skutečnosti antikristovská »

…a pokud papež překrucuje Kristovy myšlenky, můžeme jej nazvat jedině Antikristem! A nebudeme první — na adresu papežství toto řekl např. i náš osvícený rodák a poctivý křesťan Jan Amos Komenský ve svém díle Retuňk proti Antikristu »

Závěr? Jak se bránit manipulaci a zotročení v rámci NWO?

Vážení a milí čtenáři, na základě mnoha a mnoha faktů, které jsme vám již předložili, snad žádná uvažující duše nemůže očekávat jinou propagandu od jezuitské loutky, která musí bezpodmínečně poslouchat svého nadřízeného Černého papeže…

Máme jedinou obranu. A to poznat a objevit to, co Kristus doopravdy hlásal. Proč myslíte, že Vatikán toto učení tak násilně potlačil a proč stále vyvíjí tlak na to, aby ovečky nikdy nepoznaly Kristovu úzkou cestu?

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Ano prosím: Berte to vše jako důrazné upozornění, že byste měli POZNAT SAMI-SEBE, pracovat na svém nitru, na své duši, na Kristově úzké Cestě » Není vůbec náhoda, že se obě šelmy právě tuto Kristovskou Cestu a POZNÁNÍ SAMA-SEBE před vámi pokouší skrýt a utajit! Za každou cenu!! Nedejte se! Prosím.

Pamatujte: Po ovoci poznáte je!