Švédsko: Hlavní město Západu znásilněné díky imigraci ze zemí jako Irák, Sýrie nebo Somálsko

Podíváme se teď po nějaké době na téma, kterému nikdo z nás, žijících v současné Evropě, nemůže uniknout. To co se děje okolo tzv. (především islámské) imigrace do Evropy, nabývá naprosto neuvěřitelně gigantických rozměrů.

Neustále zdůrazňujeme, že jsme v našem objasňování souvislostí v naší sdílené realitě objektivní — žádná šelma nás nesponzoruje, proto nemusíme fandit žádné straně, spoléháme jen na fakta a prostý selský rozum. Říkejme tomu třeba zkušenostní poznávání…

Ukázali jsme si nedávno, že obě dvě symbolické šelmy Janova Zjevení » začínají tlačit čím dál více na pilu ve své snaze vytvořit globální světovou vládu nad ovečkami. Obě šelmy už zcela nepokrytě spolupracují a papa Francis se dokonce ani neostýchá veřejně útočit proti lidské svobodě.

Zrovna nedávno v červenci 2015 v ekvádorské metropoli Quito při mši, které se osobně zúčastnilo více než milion papežových fanoušků, papa označil za příčinu současných válek a násilností individualismus.

Důvody válek a násilností nynějšího světa nelze podle papeže hledat jen v napětí mezi státy a sociálními skupinami: „Ve skutečnosti jsou projevem rozšířeného individualismu, který nás rozděluje a staví proti sobě…“.

Bič na ovečky a skryté souvislosti

Jednou nátlakovou pákou šelem jsou údajně lidstvem způsobené tzv. klimatické změny. Další pákou je uměle vyvolaná a oběma šelmami všemi prostředky podporovaná a sponzorovaná islámská imigrace do Evropy, jak je také v zmíněném odkazu ukázáno. (Kdo např. myslíte, že financuje zástupy těch tzv. „neziskových“ organizací s mávátky, které organizují vítací akce pro imigranty a vší silou očerňují ty, kteří se pokoušejí alespoň trochu nad problémem uvažovat a domýšlet následky.)

Už jsme si také naznačili nejdůležitější souvislosti, mj. tu že v prvopočátcích tzv. islámského terorismu stojí Druhá šelma, která tyto fanatiky skrytě prostřednictvím CIA vyzbrojila a financovala. Jedním docela dobře viditelným motivem je boj o ropu — přesně řečeno: USA potřebují svrhnout legálně zvoleného Asada v Sýrii, aby tam mohly postavit „svůj“ ropovod a vyhrát tak svou ekonomickou válku proti Rusku.

Jedním z důvodů imigrace je samozřejmě tato islámská válka. Bohužel, jen málo analytiků chápe, že loutkaři v pozadí přesně toto dlouhodobě plánovali.

Někteří chytřejší se domýšlejí, že šelmy chtějí způsobit zchudnutí Evropy a tzv. Západu obecně, jelikož spotřebovává nepřiměřeně mnoho světových zdrojů. To je v zásadě pravda. Ale k plnému pochopení stále chybí jeden motiv na nejhlubší úrovni, který už chápe velmi málo lidí…

Na nejhlubší úrovni se totiž vede vede válka o lidské duše a vrchním černým velitelem je samozřejmě První šelma Zjevení!

Možná jste už slyšeli přirovnání o tom, že islám je nyní v podobně fanatické fázi vývoje, jako bylo křesťanství ve středověku. Něco na tom je… a abych tuhle úvahu dotáhl, tak mohu zjednodušeně říci, že tady jde primárně o to, islamizací Evropy vrátit společenské myšlení a lidské duše na úroveň středověku.

Věřte, nevěřte, ale přesně tohle by se Vatikánu moc líbilo. Ovečky, které neodmlouvaly, jen poctivě platily své desátky a pan farář byl pro ně nejvyšší autorita. Nemyslím si, že by naši vládci v rámci NWO, chtěli zavádět něco takového, nějaké takové náboženství by jim dnes asi ovečky nesežraly — to co nás čeká, bude nejspíše totalita fašistického typu — tak jak na to opakovaně upozorňujeme v souvislosti s tím, co předpovídá Janovo Zjevení slovy o „obrazu První šelmy, který vytváří Druhá šelma“. Také se tam jasně mluví o násilném vynucování poslušnosti:

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. ... 14 ... Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13

Podstata islámské mentality: Absolutní ovládání a podřízenost

Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků "ovládáme vše". David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: "we control everything". David Icke, "The Biggest Secret", Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.
Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliku „ovládáme vše“. David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: „we control everything“. David Icke, „The Biggest Secret“, Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.

 

V předcházejícím pokračování nás dánský psycholog Nicolai Sennels seznámil se svými zkušenostmi s imigranty:

Jsem dětským psychologem a žiji v Kodani. Před deseti lety jsem neměl žádné vědomosti a žádný názor na islám. Potom jsem ale dostal práci jako psycholog, terapeut ve věznici pro mladistvé delikventy ve věku od 12 do 17 let, sedmdesát procent z nich je z muslimského prostředí. Snažil jsem se pochopit, proč se dostali do potíží se zákonem.

Nicolai Sennels se narodil roku 1976. V únoru 2008 svůj poznatek, že existuje „muslimská kriminalita“, předestřel na konferenci „Diverzita a bezpečnost v Kodani“. Tehdy si mnozí mysleli, že za imigrantskou kriminalitou je nespravedlnost společnosti či nepřizpůsobivost, rasa, chudoba a podobně, ale podle něj je to jednoznačně jediné – islám, který jim brání ve studiu, bortí vztahy k rodičům i dětem, vztah k ženám a sexualitě, a vede k ublíženeckým pocitům, na které reagují agresí. Tehdy byl pochopitelně označen za rasistu, došlo i na výhrůžky smrtí. Vydal knihu „Mezi muslimskými zločinci: Psychologovy zkušenosti z kodaňských věznic“, kde na základě faktických údajů objasnil, k čemu dospěl po studiu „vzorku“ 150 muslimských  a 100 nemuslimských delikventů.

Teď se podíváme na další praktické zkušenosti s velmi podobnou skupinou převážně muslimských imigrantů a to v zemi, která se o tzv. multikulturní společnost snaží už dlouho od roku 1975. Rozbor podle Gatestone Institute:

Švédsko: Hlavní město západu znásilněné díky imigraci

 • V roce 1975 bylo hlášeno policii 421 znásilnění a v roce 2014 to bylo 6620. To je nárůst o 1472 %.
 • Švédsko je tak nyní na druhém místě na světovém seznamu zemí ve znásilněních.

V roce 1975 švédský parlament jednomyslně rozhodl změnit v té době homogenní Švédsko na multikulturní zemi.

O čtyřicet let později se objevují dramatické důsledky tohoto experimentu: násilná kriminalita se zvýšila o 300 %. Pokud se ale podíváme na počet znásilnění, je jejich nárůst ještě horší.

V roce 1975 bylo hlášeno policii 421 znásilnění a v roce 2014 to bylo 6620. To je nárůst o 1472 %. Švédsko je tak nyní na druhém místě na světovém seznamu zemí v počtu znásilnění. Podle průzkumu z roku 2010 je Švédsko s 53,2 znásilněními na 100 tisíc obyvatel překonáno jen malým Lesothem v jižní Africe se 91,6 znásilněními na 100 tisíc obyvatel.

Rape rate per 100,000 population, comparison by country (selected top and bottom countries), 2012 statistics taken from the United Nations Office on Drugs and Crime.
Rape rate per 100,000 population, comparison by country (selected top and bottom countries), 2012 statistics taken from the United Nations Office on Drugs and Crime.

 

Podle údajů zveřejněných Švédskou národní radou pro prevenci kriminality (Brottsförebyggande rådet; známé jako Brå) – agentury v rámci ministerstva spravedlnosti – uvedlo 29 tisíc švédských žen v průběhu roku 2011, že byly znásilněny (což svědčí o tom, že méně než 25 % znásilnění je nahlášeno policii).

Podivné vysvětlení

Spíše než dělat něco s problémem násilností a znásilněními se švédští politici, úřady veřejné správy a média snaží seč mohou, aby správně interpretovali fakta. Zde jsou některé z jejich vysvětlení:

 • Švédové se stali náchylnějšími k informování o trestné činnosti.
 • Zákony byly změněny tak, že více sexuálních útoků je nyní klasifikováno jako znásilnění.
 • Švédští muži nezvládají zvýšenou rovnost mezi pohlavími a reagují násilím na ženách (zřejmě nejvíce vyfantazírovaná výmluva).

Zpráva Brå uvádí: „V 58 % případů byl pachatelem zcela neznámý člověk dané oběti. Ve 29 % případů byl pachatelem známý oběti a ve 13 % případů byl pachatelem člověk z blízkosti oběti.“ Brå uvádí, že neexistují žádné významné rozdíly mezi ženami švédského a cizího původu, pokud jde o nebezpečí, že budou znásilněny. Je příznačné, že se zpráva nedotýká detailů o násilnících.

Raketový populační růst díky imigraci

V roce 1975, kdy politici rozhodli, že se Švédsko stane multikulturním, činila švédská populace 8 208 442 obyvatel. Do roku 2014 se rozrostla na 9 743 087 – což je zvýšení o 18,7 %. Tento růst byl zcela díky imigraci, protože švédské ženy v průměru rodí 1,92 dětí ve srovnání s průměrnou porodností imigrantek dosahující 2,24 dětí. Je třeba však mít na paměti, že ve statistikách se přistěhovalci druhé generace započítavají jako Švédové. Nedávný švédský populační růst nemá obdoby. Nikdy v historii země se počet obyvatel nezvýšil tak rychle. Švédsko je nyní nejrychleji rostoucí zemí v Evropě.

Za posledních 10 až 15 let přicházejí přistěhovalci především z muslimských zemí, jako Irák, Sýrie nebo Somálsko. Může tento davový příliv imigrantů vysvětlovat vysoký nárůst ve znásilněních? Je těžké dát přesnou odpověď, protože švédské zákony zakazují registrovat lidi na základě svého původu nebo náboženství. Jedním z možných vysvětlení je, že obecně lidé z Blízkého východu mají diametrálně odlišný pohled na ženy a sex než mají Skandinávci. I přes pokusy švédských vlád, přesvědčující obyvatelstvo, že každý kdo vkročí na švédskou zem, se stává stejným jako ti, kteří zde žili desítky generací, fakta ukazují opak.

Poslední statistiky zjišťování přistěhovalecké kriminality ve srovnání se Švédy byla provedena v roce 2005. Výsledky se ale prakticky nikde nezmiňují. A nejen to: každý, kdo se odváží na ně odkazovat, například přes sociální média, je zlomyslně napadán.

Očerňování etnických skupin

Michael Hess, místní politik ze Švédské demokratické strany, vyzýval švédské novináře, aby se seznámili s islámským pohledem na ženy v souvislosti s vlnou znásilnění, které se konaly na káhirském náměstí Tahrir během „arabského jara“. Hess napsal: „Kdy už si novináři uvědomí, že v islámské kultuře je hluboce zakořeněno znásilňovat a týrat ženy, které odmítají přijmout islámské učení. Existuje zde silná vazba mezi znásilněními ve Švédsku a počtem imigrantů ze zemí blízkého východu a severní Afriky.“

Tento výrok vedl k obvinění Michaela Hesse z „očerňování etnických skupin“ [hets mot folkgrupp] – ve Švédsku trestný čin. V květnu loňského roku dostal podmíněný trest a pokutu – podmínka byla z toho důvodu, že měl do té doby čistý trestní rejstřík. Přičemž bylo podáno odvolání k vyššímu soudu.

Po mnoho let žil Michael Hess v muslimských zemích a je dobře obeznámen s islámem a jeho pohledem na ženy. Během svého soudního procesu poskytl důkazy o tom, jak se šaría zabývá znásilněními a statistikami ukazujícími, že muslimové jsou mezi pachateli znásilnění ve Švédsku mnohem více zastoupeni. Soud však rozhodl, že tato fakta jsou irelevantní:

„Soud [Tingsrätten] konstatuje, že otázka, zda je či není prohlášení Michaela Hesse pravdivé nebo se zdá být pravdivé pro Michaela Hesse, nemá žádný vliv na případ. Prohlášení Michaela Hesse musí být posuzováno na základě jeho načasování a kontextu…V době spáchání trestného činu Michael Hess neodkázal ani na provedený výzkum ani na islámské spisy. Ty byly uvedeny jen v souvislosti s jeho obviněním, když se Michael Hess snažil najít oporu v oblasti výzkumu a náboženských spisů. Soud proto konstatuje, že prohlášení Michaela Hesse očividně není součástí žádné odůvodněné [saklig] nebo důvěryhodné [vederhäftig] diskuse. Prohlášení Michaela Hesse musí být tedy chápáno jako výraz pohrdání pro přistěhovalce s islámskou vírou.“

Statistický důkaz

Čeho se lze dopátrat z dostupných statistik? Mezi důkazy u soudu Michael Hess předložil existující statistiky kriminality přistěhovalců ve Švédsku, než statistické úřady zastavily tato zjišťování. Michael Hess se snažil najít odpověď na dvě otázky:

 • Existuje souvislost mezi počtem znásilnění a počtem osob se zahraničním původem ve Švédsku?
 • Existuje souvislost mezi počtem znásilnění a některou specifickou skupinou přistěhovalců ve Švédsku?

Odpověďi na obě otázky byly jednoznačně ano. 21 výzkumných zpráv od roku 1960 až do dnešního dne byly jednotné ve svých závěrech: ať už jde o počet odsouzených pachatelů znásilnění, nebo mužů podezřelých ze znásilnění, byli muži cizího původu zastoupeni mnohem více než Švédové. A toto větší zastoupení osob s cizím původem bylo stále rostoucí:

1960-1979: 1,2 až 2,6x častěji než Švédové;
1980-1989: 2,1 až 4,7x častěji než Švédové;
1990-1999: 2,1 až 8,1x častěji než Švédové;
2000-2005: 2,1 až 19,5x častěji než Švédové;

Dokonce i po očištění o proměnné, jakými byly věk, pohlaví, třída a místo bydliště zůstal obrovský rozpor mezi přistěhovalci a Švédy. Výzkumné zprávy o trestné činnosti ve Švédsku se staly raritou, ale v 18 z nich, které byly vypracovány po roce 1990, se jich 11 zabývá znásilněními. Dvě z těchto zpráv potvrzují existující souvislost mezi znásilněními a přistěhovalectvím. I když jsou tyto údaje k dispozici úřadům, politikům i tisku, přesto trvají na tom, že tato čísla neodrážejí realitu.

Do očí bijící rozpor

Jak je to s tím, že v roce 2008, mělo Dánsko jako sousední stát Švédska pouze 7,3 znásilnění na 100 tisíc obyvatel v porovnáním se Švédskem s 53,2 na 100 tisíc obyvatel? Dánské právní předpisy se příliš neliší od Švédských a neexistuje žádný zřejmý důvod, proč by dánské ženy měly být méně ochotny ohlašovat znásilnění než ženy ve Švédsku. V roce 2011 bylo švédské policii ohlášeno 6509 případů znásilnění a v Dánsku jen 392. Počet obyvatel Dánska je asi poloviční než Švédska, takže i vzhledem k velikosti je rozpor významný. Ve Švédsku úřady dělají co mohou, aby zakryly původ násilníků. Přičemž dánský statistický úřad uvedl, že v roce 2010 byla více než polovina odsouzených násilníků za znásilnění tvořena imigranty.

Přemíra cizinců

Od roku 2000 vznikla pouze jedna výzkumná zpráva o zločinech přistěhovalců. Byla provedena v roce 2006 a autorkou byla Ann-Christine Hjelm z Karlstads University. Tato zpráva ukázala, že v roce 2002 bylo 85 % odsouzených na alespoň 2 roky do vězení za znásilnění u odvolacího soudu v Svea Hovrätt, narozeno v zahraničí nebo byli z druhé generace imigrantů.

Zpráva z roku 1996 Národní rady Švédska pro prevenci kriminality dospěla k závěru, že u přistěhovalců ze severní Afriky (Alžírsko, Libye, Maroko a Tunisko) je 23x větší pravděpodobnost spáchání znásilnění oproti švédským mužům. Údaje pro muže z Iráku 20x, Bulharska 18x a Rumunska 18x. U mužů ze zbytku Afriky 16x a u mužů z Íránu, Peru, Ekvádoru a Bolívie byla 10x větší pravděpodobnost spáchání znásilnění oproti švédským mužům.

Skupinové znásilnění

Nový trend, který v několika posledních desetiletích zasáhl Švédsko plnou silou, je skupinové znásilňování – v minulosti pro švédské kriminální úřady prakticky neznámé. Počet skupinových znásilnění nápadně vzrostl mezi roky 1995 a 2006. Od té doby o nich nebyly provedeny žádné další studie.

Jeden z nejhorších případů se objevil v roce 2012, kdy byla 30-letá žena znásilněna osmi muži v ubytovně pro žadatele o azyl, v malém městečku Mariannelund. Žena byla známou muže z Afghánistánu, který žil ve Švédsku několik let. Pozval ji k sobě. Ona souhlasila. Afghánský muž ji vzal do obytovny pro uprchlíky a nechal ji tam bezbranou. Během noci, byla opakovaně znásilněna žadateli o azyl a když se vrátil její „přítel“, tak ji znásilnil také. Následující den ráno se jí podařilo zavolat policii. Švédský státní zástupce označil incident za „nejhorší zločin znásilnění ve švédské kriminální minulosti.“ Sedm mužů bylo odsouzeno k 4,5 až 6,5 letům vězení. Trest je obvykle snižován o třetinu, takže nebude trvat dlouho, než tito muži budou připraveni na nové útoky – pravděpodobně na nevěřících ženách.

V případech skupinových znásilnění jsou viníky a obětmi nejčastěji mladí lidé a téměř v každém případě jsou pachatelé přistěhovalci, převážně původem z muslimských zemí. V ohromujícím počtu případů, prokázaly švédské soudy sympatii pro násilníky. Několikrát soudy osvobodily podezřelé, kteří tvrdili, že dívka chtěla mít sex s šesti, sedmi nebo osmi muži.

Jeden pozoruhodný incident se stal v roce 2013 na stockholmském předměstí Tensta. Patnáctiletá dívka byla zamčena v pokoji, zatímco s ní mělo sex šest mužů zahraničního původu. Nižší soud odsoudil těchto šest mužů, ale odvolací soud je osvobodil, protože nebylo prokázáno žádné násilí, a protože soud konstatoval, že dívka „nebyla v bezbranné pozici.“

Tento měsíc všechna hlavní švédské média poukázala na brutální znásilnění na palubě finského trajektu Amorella, provozovaným mezi Stockholmem a městem Åbo ve Finsku. Velké titulky řekly čtenářům, že pachatelé byli Švédové:

 • „Několik švédských mužů podezřelých ze znásilnění na finském trajektu“ (Dagens Nyheter);
 • Šest švédských mužů znásilnilo ženu v kajutě“ (Aftonbladet);
 • Šest Švédů zatčeno za znásilnění na trajektu“ (Expressen);
 • „Osm Švédů podezřelých ze znásilnění na trajektu“ (TT – švédská tisková agentura);

Při bližším zkoumání se ukázalo, že sedm z osmi podezřelých byli Somálci a jeden byl Iráčan. Žádný z nich neměl švédské občanství, takže nebyli Švédy ani v tomto smyslu. Podle svědků tato skupina mužů prohledávala trajekt kvůli sexu. Policie propustila čtyři z nich (ale jsou stále podezřelí) a čtyři (Somálci) zůstávají ve vazbě.

Internetová rádiová stanice Granskning Sverige zavolala do mainstreamových novin Aftonposten a Expressen, aby se jich zeptala, proč popsali pachatele jako „švédské muže“, když to byli vlastně Somálci. To je irelevantní, řekli jim novináři. Byli velmi uraženi, když se jich zeptali, jestli necítí odpovědnost za nevarování švédských žen, aby zůstali daleko od určitých lidí. Jeden novinář se zeptal, proč by to měla být jejich odpovědnost. „Pokud by to ženy věděly, pak by se možná držely daleko od těchto mužů a vyhnuly se znásilnění“, řekl reportér z Granskning Sverige. Načež mu novinář praštil telefonem.


Zdroj a další informace:


Závěr?

Dlouhodobě upozorňujeme na protilidskou činnost obou šelem Janova Zjevení. Jak vidno — všechny předpovězené události se vcelku rychle naplňují a možná by se každý sám-za-sebe nad tím mohl zamyslet… protože tyhle signály i vám cosi naznačují. Cosi, co je ústředním tématem Zjevení. Tady totiž jde především o lidské duše a o to, co se tady na Zemi máme naučit.

Osvícení lidé nám stále dokolečka opakuji, že když chceme změnit svět, musíme začít sami u sebe, změnit své myšlení. Každému, kdo je vychován v dnešní iluzi materialismu to asi zní divně. Stejně jako mně na počátku hledání pravdy.

Možná vám při změně pohledu na svět pomůže jeden poznatek moderní vědy. Zjednodušeně, kvantová fyzika přišla na to, že tento vesmír je kompletně tvořen energií, a to včetně hmoty. Ano, hmota je jen iluzí stvořenou z energie. A uvědomte si prosím že energie má velmi blízko k myšlence. Jinak řečeno lidské myšlení onu energii ovlivňuje…

Přidám ještě slova u nás známá díky Jaroslavu Duškovi. Don Miguel Ruiz: »Jak lze změnit svět? Odpověď je snadná. Tím, že změníte svůj vlastní svět. Když vás žádám, abyste mi pomohli změnit svět, nemluvím o planetě Zemi. Mám na mysli svět, který existuje ve vaší hlavě. Nedokážete změnit svět, jestliže nezměníte nejdřív svět, který máte v sobě. Změna začíná u Vás. Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe, že si budete užívat života plnými doušky a svůj osobní život proměníte v rajský sen. A já vás žádám o pomoc, protože vy jste jediní, kdo tuhle změnu může provést.«

Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe. Potřebné informace naleznete třeba i na tomto webu.

Pokud chcete, aby ta vnitřní změna byla doopravdy účinná, bylo by dobré vědět co se uvnitř lidské mysli děje doopravdy. Kdo je to ten SÁM kdo má mít rád SEBE? Pokud tu změnu doopravdy chcete, můžete se dozvědět jak lidská mysl funguje třeba v seriálu Dvě cesty. A vězte že tzv. oficiální věda vám tu odpověď nedá, jelikož sama sebe dobrovolně uzamkla v kleci materialismu. Měl bych je politovat, ale jak se říká: Každý je sám tvůrcem svého osudu.

Náš seriál o dualitě lidské mysli vás nejdříve principiálně, symbolicky seznámí s fungováním lidské mysli a pak vám ukáže, jak s ní pracovat tak, abyste už nebyli manipulovatelní. Okamžitým efektem této práce na sobě je i daleko větší klid a spokojenost v životě: