Řecko-katolická církev na Ukrajině je prodlouženým chapadlem Vatikánu

Tento svět a jeho církev 2

Vysoce aktuální téma: Ukrajina.

Říká se, že obrázek vydá za tisíc slov.

Nicméně k obrázkům bude třeba tentokráte doplnit pár slov a uvést věc poněkud do souvislostí. Fakta jsou umně maskovaná a propletená hluboko do minulosti.

Stopa první: Církevníci stojící v čele pro-USA a pro-západních sil

Říká se, že vše souvisí se vším. Zde to platí dvojnásob. Pokusme se dát do souvislostí zdánlivě naprosto nesouvisející obrazy ukazující Řecko-katolické církevníky, bojující „láskyplnými“ způsoby na straně nikým nevolené převratové síly.

Ukraine Fascists Oleh Tiahnybok, leader of the Svoboda party, talks with Ukrainian-Orthodox priests at anti-government protests on 2013-12-11 in Kiev
Ukraine Fascists Oleh Tiahnybok, leader of the Svoboda party, talks with Ukrainian Greek Catholic Church Archbishop Emeritus Lubomyr (Guzar) at anti-government protests on 2013-12-11 in Kiev.

Stopy ukazují že tzv. Západ v čele s FED-USA chce za každou cenu vytrhnout Ukrajinu z Ruské sféry vlivu. Všemi prostředky, počínaje financováním fašistických stran. Viz např. http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3549-ukrajina-nadchazejici-zlocinny-stat-neonacistu

Na pováženou je ale hlavně angažmá církve.

Malý citát:

..sázky vložily na ultranacionalistické elementy na Západní Ukrajině a v Církvi sjednocení, tj. v menšinové Řecko-katolické náboženské komunitě Východního ritu, vytvořené v XVI. století Svatou stolicí (papeženci) v zoufalém pokusu oslabit vazby pravoslavné Rzeczpospolita s Moskvou. Od počátku 90. let se Církev Sjednocení (Uniaté) těšila tiché podpoře nových nezávislých centrálních úřadů v Kyjevě. Jejich taktikou bylo agresivně okupovat pravoslavné katedrály na kanonickém teritoriu Moskevského Patriarchátu... propagovali novou křížovou výpravu proti Pravoslaví a přímo podněcovali a ospravedlňovali rasově motivovanou perzekuci a dokonce i zabíjení, a fungovali přesně jako radikální džihádističtí kazatelé militantních pseudo-islámských sekt. Stačí se podívat na „nedělní kázání“ Michailo Arsenyče, duchovního z místní Církve sjednocení v Ivano-Frankovském regionu, ukrajinsky říká: „Dnes jsme už opravdu připraveni na revoluci. Jedinou účinnou metodou boje jsou vraždy a teror! Musíme zajistit, aby žádný Číňan, žádný negr, Žiďák či Moskan už zítra nezkoušel přijít a uchvátit naši zemi!“

Video zde: http://youtu.be/C5EXdbzIDEk

A ještě trochu »lásky k bližním«

http://presscore.ca/catholic-church-sends-medieval-religious-fanatic-order-to-crimea-to-fuel-tensions.html

Ukrainian Greek Catholic Church priest prays as he stands before pro-European Union activists during clashes in central Kiev, Ukraine
Ukrainian Greek Catholic Church priest prays as he stands before pro-European Union activists during clashes in central Kiev, Ukraine.
Catholic Church declared and waged war against Ukraine
Ukrainian Greek Catholic Church priests have been in the forefront of the Pro-European Union protests.

Dříve by mi to vůbec nedošlo, ale po prostudování necenzurované historie se ukázalo, že tito fanatici žehnající armádě… že to vůbec, vůbec není náhoda a že papežský Řím v dlouhodobé historické perspektivě používá podobné manipulace ve snaze dostat odtržené východní ovečky zpět do stáda, do pevné ohrádky.

Podívejme se nejdříve, kdo jsou oni fanatici:

Řeckokatolická církev (katolická církev byzantského obřadu, uniaté) je společné označení pro ty autokefální (samosprávné) východní katolické církve, které mají liturgií byzantského obřadu. Tyto církve působí zejména ve střední a východní Evropě (Polsko, Slovensko, Ukrajina atd.). Římskokatolická církev s nimi úzce spolupracuje a považuje je za součást jediné katolické církve. Řeckokatolické církve uznávají autoritu papeže a sdílejí s římskokatolickou církví dogmatickou nauku.
Fakticky jde o tu část pravoslavných církví, která se v polsko-litevském státě na základě brestlitevské unie roku 1596 odštěpila od pravoslaví a podrobila Římu, a dalších církví, které se k nim dodatečně připojily dalšími uniemi. Pravoslavné církve nazývají řeckokatolické církve uniatskými církvemi a považují je za odpadlíky od pravoslaví.
Ve svém důsledku vedla brestlitevská unie k rozštěpení pravoslavného obyvatelstva na Litvě a v Polsku a k jejich rozmíškám.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eckokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev

Stopa druhá: Rozkvétající polsko-litevská unie v 16. století

polsko-litva
Roku 1569 schválila šlechta na zasedání sejmu v polském Lublinu 1. července 1569 úplné sjednocení Litvy s Polskem do jednoho státu, který se dále nazýval Rzecz pospolita Polska.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko-litevsk%C3%A1_unie

Již na počátku 16. století se zde šířila reformace mj. vlivem husitství. Což stejně jako v případě Čech a Moravy vzbudilo nelibost a protiakce na straně papežské: Roku 1565 povolal fanatický biskup Hosius do Polska jezuity.

Proti tomu polská a litevská šlechta všech protestantských vyznání vyhlásila svobodu rozličných vyznání a jejich vzájemnou svornost. Toto bylo deklarováno tzv. Varšavskou konfederací roku 1573.

Roku 1575 nasedl na polský trůn sedmihradský kníže Štěpán Báthory (1575 – 1586), který byl velikým příznivcem jezuitů. A to byl víceméně i konec protestantského Polska a Litvy.

V Litvě si jezuité brzy získali své tovaryše obzvláště díky působení fanaticky zapálených studentů vileňské koleje Warsewicze a Skargy, kteří na katolickou víru přivedli vysoké panské a šlechtické rody.

Vlivem diplomacie jezuity Skargy byla zrušena rovnoprávnost nekatolíků, zaručena Varšavskou konfederací z roku 1573.

Polský král Zikmund III. Vasa (1587–1632) zařídil unii (ekumenické společenství) mezi pravoslavnou řeckokatolickou církví se svou synodou v litevské Brestě s církví římskokatolickou. Tato unie byla přijata v Rusku s velikými protesty a povstáním, zvláště u kozáků.

Unie byla na Rusi a Litvě úspěšně šířena jezuity a jejich přívrženci pod vedením Velemina Rutského, který se roku 1613 stal jezuitskou diplomacií metropolitou kyjevským. Mezi fanatiky zde vynikal Jozafat Kuncevič, unitářský mnich, roku 1618 prohlášený za polockého a vitebského arcibiskupa v Litvě. Tvrdě upevňoval unii ve své litevské diecézi a ve městech Bílé Rusi např. tím, že přísně trestal jakoukoliv nespokojenost pravoslavných řeckokatolických věřících, zvláště v Mohylevě a Vrši. Malý příběh z historie pro dokreslení:

Svým rozkazem, aby byly ze země vyhrabány mrtvoly pravoslavných věřících a aby byly předhazovány psům rozbouřil velikou vlnu protestů prostých obyvatel.

Oheň nesnášenlivosti byl úspěšně zažehnut. Kdo není slepý, vidí, kdo podpaluje… aneb: Poznáte je po ovoci.

Kdo chce znát více detailů z necenzurované historie, může nahlédnout do Tajných dějin jezuitů, knihy napěchované citáty a odkazy na další historické zdroje:

Takže kulisy jsou postaveny. Máme na scéně Uniaty působící jako trojský kůň Říma ve snaze dostat odtržené Pravoslaví zpět do ohrady. A tak je tomu podnes, jak jsme si ukázali na počátku tohoto textu.

Řím se nevzdává a vytrvalé úsilí jeho jezuitské armády skrytě působí až dodnes. Jak můžeme právě teď na Ukrajině vidět. Ne ovšem v tzv. mainstreamových médiích.

Stopa třetí: Historie komunismu a fašismu mají mnoho společného

Jen letmo a spíš jen jako námět inteligentním lidem k dalšímu zamyšlení. Nenapadla vás někdy myšlenka, že základní idea komunistického hnutí je až podezřele podobná sociálnímu učení papeženců? Není to náhoda. Komunisté měli být loutkou k ovládnutí odtržených východních církví. Že svého tvůrce zradili, je již věc jiná.

Proto musel následně přijít i fašismus jako nástroj potlačení svobody myšlení i k novému útoku na Východ… Myslíte, že je pouhou náhodou, že u vzniku všech fašistických stran v Evropě stály katolické politické strany?

Vážně jste tak naivní?

Přesněji řečeno: fašisté získali moc jen díky katolíkům a sponzorství ze strany bohatých magnátů typu Henryho Forda.

Stopa čtvrtá: Dvě šelmy byly předpovězeny

Ale to ještě není vše! Může to být ještě více šokující, když vám teď povím, že všechna fakta naprosto přesně odpovídají tomu, co je předpovězeno starozákonním prorokem Danielem i ve Zjevení Jana…

Pečlivou analýzou Zjevení dojdete k identifikaci dvou šelem, kterými jsou… Papežský systém a FED-USA. Úmyslně, zcela úmyslně je nutno psát FED. V dnešní době je již veřejným tajemstvím že faktickým vládcem USA jsou anonymní bankéřské elity, které jsou anonymními akcionáři — tj. majiteli FEDu a potažmo celých USA.

Pro zvídavé lze též doporučit ke studiu napínavý a zábavně sepsaný článek: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/303-pripad-fed-versus-usa-a-zbytek-sveta

Závěr

Victoria Nuland Admits: USA Has Invested $5 000 000 000 In the Development of Ukrainian, »Democratic Institutions«
Victoria Nuland Admits: USA Has Invested $5 000 000 000 In the Development of Ukrainian, »Democratic Institutions«

Ještě stále si myslíte, že investice 5 000 000 000 USD na podporu tzv. demokracie na Ukrajině (čti financování fašistických opozičních stran) a podněcování nenávisti ze strany Uniatské církve… že to jsou jen náhodné nesouvisející události činěné pro lepší budoucnost ovčanů?

-pokračování-