Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti. Tahle slova stojí v úvodu římsko-katolickou církví zavrženého Tomášova evangelia. Zkuste jim porozumět! 1

Začnu tím, co už ode mne znáte. Existuje pravé učení Ježíše Krista, které je diametrálně odlišné od církvemi nabízeného paskvilu v podobě křesťanského náboženství » To pravé Kristovo učení je určeno především člověku – jedinci – a ukazuje mu tu správnou, skutečně schůdnou úzkou cestu k Bohu, či lépe řečeno ke splnění vývojového zadání, se kterým je lidská bytost opakovaně na svět posílána, dokud ho úspěšně neukončí nebo v něm definitivně neselže. Právě o tom jsou ona prorokova slova o sklizni, která jednou přijde. Buďte si jisti, že ona sklizeň je blíže, než si kdokoli z vás myslí.

Přesně jak bylo m.j. i samotným Kristem předpovězeno, tohle pravé učení mělo být a také je /i m.j. skrze stránky tohoto webu/ zpřístupněno na konci věku všem, kteří dozráli po řadě minulých inkarnací k tomu, aby se stali zrnem, které obohatí boží sýpky. Neúměrně více bude ovšem těch, kteří se stali a zůstanou koukolem či u nich zaseté zrno duchovnosti padlo na neúrodnou půdu a vůbec nevzešlo.

Zda jste těmi, kdo mají šanci stát se oním zrnem, zjistíte velmi snadno. Pokud právě čtete tyto řádky a cítíte touhu poznat, co je za nimi skryto, pak vám stačí realizovat tato doporučení a jezero síry se vám vzdaluje v nedohlednu. Ti, kteří nejsou svými duchovními průvodci na tento web vůbec přivedeni nebo se od něho znechuceně odvracejí, si sirnou koupel rozhodně užijí. Ale zůstaňte v klidu, vy, kterých se to týká, proslýchá se, že prý je ta koupel dobrá na záda.

Není to náhoda, že k zvěstování opětovně vzkříšené naděje na vzestup byl vybrán středoevropský prostor Čech, Moravy, Slezska a zajisté i Slovenska, který řada a řada proroctví a předpovědí označuje za budoucí duchovní střed obrozené Evropy i světa. A z vlastní zkušenosti po letech praxe s lidskou psychikou mohu říci, že do entit lidí v prostoru našich zemí se rodí neuvěřitelné množství skvělých duší, již praktikujících v tomto životě velmi výraznou až maximální převahu programu ducha /láska a sjednocení/ oproti programu ega /sobectví a oddělenost/.

Mám řadu kontaktů na Čechy žijící v zahraničí a ti potvrzují, že tam tomu zdaleka není tak. Pozice klasických satanských církví či nejrůznějších sekt a hnutí je tam velmi silná a svobodné hledání se zdaleka nenosí tak, jak u nás. Programy sobectví a oddělenost i praxe tzv. lidsky podmíněné /satanské/ lásky /nově v podobě tzv. „sluníčkovství“ v podání tzv. „snowflakes“/  se tam stala již normou a dále stahuje společnost na samé dno chaosu. O tom, že Západ jde k čertu, dnes snad již není možno pochybovat.

Bohužel, právě vlastnost upřednostňování skutečné bezpodmínečné lásky oproti sobectví u značné části obyvatel v našich končinách byla v minulosti a stále je zdrojem stesků některých o tom, že jsme holubičím národem, který v historii vojensky minimálně vystupoval na ochranu svých práv a dodnes v běžném životě až neskutečně toleruje rej těch „zvířecích entit sobeckého charakteru“, které si udělaly chlív na  Malé Straně v Praze, v Bruselu, Berlíně a Paříži a osobují si právo nám všem vládnout bez ohledu na nás samotné.

Ale je třeba říci na rovinu: Český národ je tu stále, po staletí a tisíciletí, i když se ho zejména Germáni a vlastní zrádci z jeho řad v každé historické době snažili zlikvidovat. To je ostatně naprosto zřejmé i dnes, kdy čelnými exponenty zrady na českém národu jsou týpci jako Sobotka, Bělobrádek, Kalousek, Herman a podstatná část všech ostatních VIP, soustředěných v tzv. tradičních politických stranách, preferujících americké a bruselské vidění světa. Důkazy jsou k vidění běžně kolem nás dnes a denně.

K blízké budoucnosti toho, co se bude dít u nás, vám připomenu channelig přijatý nedávno podle zlata.dusicka.sweb.cz » Uvedl jsem je už jednou v článku zde » který možná mnohým z vás zapadl mezi ostatními bez povšimnutí. Doporučuji vám, abyste se na ně znovu podívali a konfrontovali s mými informacemi v předchozích odstavcích.

Za podstatné můžeme považovat zejména část textu ve čtvrtém channelingovém sdělení o tom, že /cituji/:

Vše však je potřeba brát spíše jako příchod člověka, který ukáže ostatním, jak žít, aby dosáhli cíle. Těchto lidí stále přibývá, neboť se probouzí duše, které sem přišly s určitým záměrem. Pomoci ostatním při přechodu, při avizované změně, pomoci v transformaci, k probuzení vědomí Krista. Je důležité, aby lidé nespoléhali na někoho, kdo něco udělá za ně. Ano, dostanou pomoc, pokud požádají. Je potřeba, aby se oni sami zasadili o to, aby změnili své životy. Ať nečekají na zachránce.

To je zásadní, ale přesto prostý návod k chování a jednání tady a teď. Tedy žádné spoléhání na druhý návrat Ježíše Krista, tento pustý výmysl těch šílenců vařících z kalné vody křesťanského poblouznění. Fenomén druhého příchodu byl podstrčen do povědomí věřících manipulátory s lidským vědomím již dávno v minulých staletích s cílem udržet je v nečinnosti, ve spoléhání se na Boha na nebesích a jeho prý jediného Syna.

Tenhle příběh byste měli konečně zařadit tam, kam patří. Mezi pohádky o Budulínkovi, o Smolíčkovi či o Čarvené Karkulce. Protože nikdo nikoho nebude proti jeho vůli vytahovat ze dna odpadní jámy tohoto světa. Je pouze věcí tohoto lidstva, že se po staletí nechává vést prakticky vždy jen jedinci a skupinami, kteří /sice lidmi tělem, ale hyeny chováním a myšlením/ nechali zakrnět svou božskou jiskru a pokud ji dnes vůbec ještě mají aktivní, obvykle pouze slabě doutná.

Záchrana z neodvratného pádu do tohoto jezera síry, ať si pod ním představíte cokoli, není pro člověka po mnoha inkarnacích výsadou, ale možností, kterou jste si /možná/ po řadu inkarnací přípravovali a kterou i nyní musíte vlastní prací na sobě realizovat. Nikdo vás k tomu nebude přemlouvat. Berte na vědomí, že pokud nějaký Bůh na nebesích existuje, rozhodně to není debil, který si pouští do svého božího království božskému programu lásky a sjednocení nepřizpůsobivé imigranty podobně jako to dělá ta neskutečná kráva Merkelová v sousedním Německu.

Je třeba definitivně pozvednout své vnitřní duchovní dítě žijící dosud v zajetí zvířecího vědomí /ega, sobectví/ směrem vzhůru a bezpodmínečnou láskou svého ducha /Boha ve vás/ ho připravit ke „znovuzrození k duchu“, což znamená, že lidská bytost svoji kdysi dávno padlou ženskou energii v sobě přivede do rovnováhy se svou energií mužskou a dostane se tak zpět do Jednoty sebe sama.

Pozn.:Jsou mi známy poměrně frekventované, ale naprosto nesprávné tendence některých skupin jinak duchovně smýšlejících lidí. Mezi ženami poměrně frčí teze o smíření boha s bohyní. Nic proti tomu, ale je chybné předpokládat /jak to mnozí vykládají/, že každý fyzický muž má někde na světě k sobě příslušející fyzickou ženu a naopak. A až prý se jednou potkají, půjdou rovnou do nebe. Je to pouhá iluze z nepochopení věci. Ono smíření boha a bohyně, harmonizace mužských a ženských energií musí proběhnout uvnitř psychiky každého  jedince, je to o rovnováze — nikoli vnějších energií mezi nějakým mužem a nějakou ženou, ale o rovnováze vnitřní — mezi energií padlé části člověka samotného, tedy zvířecím egem /žena v člověku/ a energií duchovní /muž v člověku/.

Stejně nesprávné je usilovat přednostně o Jednotu s Bohem,  jak vám mnozí falešní guru dnes tvrdí. Zde chybují zvláště zastánci východních esoterických směrů a náboženství. Nikdy se totiž nemůžete Bohu ani přiblížit, pokud své ego popíráte, oslabujete či jinak pacifikujete. Jedinou správnou cestou vpřed je zcela přijmout bezpodmínečnou láskou své ego a stát se /učinit sám sebe/ jedním.  A ego, resp. snahu o jeho maximální rozvoj a  jeho zdokonalení  východní náboženství neznají.

Nyní se podívejme trochu do aktuálních událostí. Moc samozvaných euroatlantických vládců dneška využívá rozličné strategie, jak dosáhnout svých sobeckých cílů a zabránit v čase konce věku úniku té nejlepší části lidstva ze své moci. Všechen jejich  arzenál mocenských nástrojů a zbraní je nasazen k potlačení svobodné vůle lidí této Země a rozhodně nectí základní kosmické zákony a smysl pobytu lidské  bytosti zde na Zemi.

Mocenské ideologie vytvořené bohatě odměňovanými mozky západních ideologických trustů mají z hlediska účinků na lidské myšlení a jednání regresivní, ne-li přímo destruktivní charakter. Většina liberálně demokratických doktrín přímo vede lidského jedince k tomu, aby se zpronevěřil vlastní přirozenosti a mentální potřebě být začleněn ve smysluplném organickém společenství a řešil ve vztazích konečný cíl svého pobytu zde: Přechod od sobeckého chování k sobě i jiným k chování založenému na bezpodmínečné lásce.

Dobře se podívejte, čemu vás učí například reklamy typu: ty táto, ten soused už má zase nový auto… to si přece nesmíme nechat líbit… teď vysílali v televizi, že nejlepší slevy mají u Forda… však my jim ještě vytřeme zrak!“ Vrhají vás těmito i mnoha podprahovými energetickými zásahy do hlubin pozemského pekla a stále vás vzdalují od cíle vaší existence zde. Jejich přáním je učinit z lidského rodu bytosti bez vlastní vůle napojené na centrální mozek lidstva, který je bude řídit „správným“ směrem.

Pozn. redakce: Tím řídicím mozkem bude umělá inteligence /AI/ na kvantovém hardwaru » Když otevřete oči, sami uvidíte jak se dnes mnoho mluví o nebezpečí AI — protože někteří tuší, případně jsou zasvěceni do plánů „elit“.

Chtějí vás zbavit individuality, ukrást vám svobodu, opět napojit na počítačovou centrální společnou duši pod jejich kontrolou. Vy, kteří jste informováni o existenci skupinových duší u jednotlivých druhů pozemských zvířat, jistě nebudete mít problém pochopit, kam vás tímto chtějí vrátit. Ostatně, gesci nad chováním a jednáním tzv světové elity mají příslušníci temných mimozemských civilizací, pro něž je výroba a využívání služeb biorobotů napojených na jednotné vedení centrálního zdroje již běžnou záležitostí.

Současnou hierarchií „zvířecímu modu“ poplatných vůdců euroatlantické civilizace byl nastolen požadavek dodržování ničím nepodložené a žádnou přirozenou sociální hierarchií nechráněné /pokroucené liberální/ svobody jedince, která vede k destrukci mezilidských vztahů a degradaci života na chaotický konzum a přežívání ode zdi ke zdi.

Pozn. redakce: Je třeba dodat že jde skutečně jen o archontickou parodii na svobodu, protože v tu stejnou chvíli vám „elity“ skutečnou svobodu chtějí vzít! V zájmu ovládání a zotročení lidského stáda systematicky prvně likvidují svobodu slova » Kristův výrok „jen pravda/poznání vás osvobodí“ je totiž absolutně pravdivý!! Tudíž ten, kdo vás chce zotročit, nejdříve zničí svobodu slova — jednoduše proto abyste neměli jinou možnost než konzumovat tu jeho informační verzi údajné „pravdy“… „Po ovoci poznáte je“, pravil rovněž Kristus.

Je tu dlouhodobá snaha likvidovat duchovně nejlépe vyvinuté entity zejména východních Slovanů /ale i včetně Čechů, Slováků, Srbů aj. a nakonec i mnohých duchovně vyspělých entit Západu/ zaměřená na to, aby příslušník své vyspělé civilizace zpřetrhal své vazby na kulturu předků, na eticky vyspělý hodnotový systém, na rasovou a rodovou podmíněnost, aby vymýtil ze své mysli kolektivní duchovní maxima a stal se tak bezmocnou hříčkou sil, k nimž nemá žádný přímý ani morálně podložený vztah.

Pozn.: Podívejme se to. jak ve světě stojí proti sobě satanská, církví propagovaná lidsky podmíněná láska a Kristova nepodmíněná láska… v podmínkách vašeho běžného osobního života znají zejména mé klientky tu lidsky podmíněnou lásku až velmi dobře… již v dětství ji přijímají spolu s mateřským mlékem a její praktikování se traduje po generace… mít podmíněně rád znamená snažit se všem kolem sebe vyhovět… být dobrý, obětovat se, pomáhat, odpouštět, to vše komukoliv „potřebnému“ s tím, že když budu mít takhle lidi rád a pomáhat, oni mne za tom budou mít rádi a já pak konečně můžu mít ze sebe dobrý pocit a mít se rád, jak jsem skvělý… běda však, ono to třeba někdy a někde a nějakou dobu funguje, ale případ od případu se dostáváme stále častěji do situací, kdy se z nezištné obětavé pomoci stává noční můra… půjčím peníze a nevrací se mi, rozmazluji své sourozence a ti mne pak při řešení dědictví podvedou, kamarádka, kterou jsem v její životní krizi nosila na zádech, mne nakonec pomluví, že by ode mne pes kůrku nevzal… a já končím v kotrmelcích negativních emocí a začínám chtě nechtě ty lidi nenávidět za to, jací jsou… se zvláště tragickými případy se setkávám mezi rodiči a dětmi… hýčkaní a na rukou mnohdy i v dospělosti nošené vlastní děti se stávají ve vztahu je svým stárnoucím rodičům noční můrou a předpoklad, že mne za letité umetání cestičky životem budou za to do smrti věrně milovat, se rozplývá  v nedohlednu…

muslim-imigrant-open-or-die

V podmínkách manipulované společnosti západního typu jde zcela o totéž: Buďte dobří, obětujte se, pomáhejte, odpouštějte, nabídněte svůj klín, to vše komukoliv potřebnému, ale zejména tomu migrantovi z daleké země, který vás přišel v rámci své ideologie pokořit a denně se modlí ke své nejvyšší modle, aby vás nevěřící psy vzal čert… podle zkušeností ze západních zemí to končí všude stejně… lidé nakonec končí v kotrmelcích negativních emocí a začínají stále více příchozí nenávidět za to, jací jsou…

UK-Muslim-protesters-Why free speech is fundamental

Pozn. redakce: A mj. proto musí neustále zesilovat multikulti propaganda „proti islamofobii“ a na podporu „vítání“ apod. protože lidé začínají poznávat realitu islámu » a začínají si někteří uvědomovat že jsou ovcemi vedenými na porážku — pak logicky přichází přirozená obranná reakce…

Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku a první mezi nimi je prosazování politického systému vlády šaríji. | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku a první mezi nimi je prosazování politického systému vlády šaríji. | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Kristova bezpodmínečné láska mne naopak v obou případech vede k tomu, abych v každém okamžiku svého života a vůči komukoliv uplatňoval základní předpoklad, že každý člověk je na této Zemi lidskou duší vzdělávající se zde ve zvládání svých osobních úkolů a já mu nesmím bránit v dosažení tohoto vývojového cíle přílišně „láskyplným“ vměšováním se do věcí, které má v kompetenci řešit u sebe a pro sebe on sám nasazeném své svobodné vůle.

Učiním-li sobě blízkého člověka na sobě závislým a nedovolím-li mu osobnostně vedle sebe vyrůst v samostatnou sebevědomou bytost, nejsem milující rodič, ale blbé hovado, které svému dítěti ubližuje a zákonitě tímto dítětem bude jednou nakopáno do prdele… nechám-li v rámci svého životního prostoru bezpracně týt hordy nepřizpůsobivých jedinců, kteří považují za samozřejmé, že budou žít bez práce i s rodinami na mé útraty, nejsem milující bytost, ale božími zákony o nutnosti rozvoje každého jedince vlastní silou pohrdajícím pitomcem a nezasloužím si jiný osud než stát se jejich otrokem… láska prostě musí být současně čistá a spravedlivá, jinak toliko k hovnu dobrá jest.

Dovolím-li totiž masám k tomu nezpůsobilých lidí využívat bezplatně komfortu sociálních výhod vyspělého státu, nikdy se nenaučí starat se o sebe sami a nikdy nevyrostou v sebevědomé samostatné osobnosti. Naopak, pomáhám vytvářet stále nové jedince, kteří frustrovaní pohledem na vlastní nedostatečnost v konfrontaci s mojí schopností postarat se nejen o sebe a svoji rodinu, mne vědomě i podvědomě nenávidí a jako svědka své nedostatečnosti touží mne zahubit.

-pokračování-

8 komentářů u „Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti. Tahle slova stojí v úvodu římsko-katolickou církví zavrženého Tomášova evangelia. Zkuste jim porozumět! 1“

 1. Opět fenomenální, nádherně a srozumitelně napsaný článek. Pořiďte si Facebook, protože bych neustále dál předával Vaše poselství!!!

  1. To Pivoňka: Vždyť Vám nic nebrání odkázat na FB URL jakéhokoliv článku na www. Po prokliku se komukoliv zobrazí.

   Co tak vím o FB, tak je nesmírně obtížné dohledat starší články. Snažil jsem se to u někoho hledat a dá to opravdu práci.

   FB všechen dostupný obsah prohněte, smíchá s absurditami, naředí reklamou a pak naservíruje čtenářům. FB by dokázal i tyhle texty semlít v konzistentní tok informačního chaosu. Tam už je úplně jedno kdo a o čem píše.

   A pokud se nepodaří nějakou stránku takto rozemlít a oslovuje velké množství lidí, tak zničeho nic zmizí, protože je na ní shledáno, že porušuje pravidla psaní.

   Zajímavé je, že v Německu před volbami zmizelo mnoho stránek AfD, protože někomu vadily.

   Poslední novinkou na FB jsou boti, kteří generují příspěvky automaticky. Takže už ani nevíte, jestli ještě komunikujete s živým člověkem. Ono se to poznat dá – text, který jsem teď vyplodil žádný bot spáchat nedokáže. Ale to by musela být průměrná inteligence diskutujících o trochu vyšší.

   Teď jsem se kouknul na svůj účet a někdo mi přál k narozeninám v době kdy je nemám, to je milé. Jinak účet si žije vlastním životem a text se v něm generuje zcela automaticky.
   Toto se mi zobrazilo – jako dokonalá odpověď na Váš dotaz.

   1. Souhlas. Je to peklo. Zkuste se na to dívat tak že mocipáni nepotřebují aby ovčané začali přemýšlet, proto se je vší silou pokouší oddělit od smysluplných informací. Pokoušeli jsme se vás už vícekráte varovat:

    http://www.ragauian.cz/valka-o-pravdu-velci-bratri-google-a-facebook-jsou-nastroje-druhe-selmy-eric-schmidt-z-google-neusilujeme-o-cenzuru-jenom-to-odstranime-abyste-to-neuvideli-cenzura-facebooku-byla-uzakonena-3/

    naposledy např. tohle, máte tam odkazy na zdroje, žádné konspirace:

    http://www.ragauian.cz/dukazy-o-cenzure-a-medialni-totalite-vylezaji-stale-rychleji-media-v-cele-se-cnn-se-demaskovala-jako-hlasne-trouby-cia-deep-state-facebook-vyuziva-slabin-psychiky-cloveka-k-programovani-lidi/

    1. Ještě doplňuji, je potřeba se na Facebook dívat mnohem smířlivěji. Jako první je potřeba si říci, že Facebook není žádná veřejná ani dobročinná státní či jiná služba lidem.

     Facebook je ryze komerční aktivita. Je to chyba všech lidí, kteří si myslí, že si na tomto médiu mohou dělat svoji prezentaci.

     Až tohle výše napsané lidé pochopí, tak se k tomu médiu bodou chovat jinak a třeba si udělají vlastní fórum.

     Na těchto stránkách mi můžete také smazat cokoliv, ale tady je jasné, komu Vaše stránky patří.

     ——
     Co je naopak nepěkné je, že za Facebookem je vytvořen mohutný egregor. Ti, kteří egregoru podlehnou mají nutkání úplně všechno ze svého života psát do tohoto média.

     Možná za tím stojí určitá forma vampyrismu, jinak by jisté entity neměly zájem tohle médium pozvedávat.

     Určitá vazba na duchovní světy tam asi bude:
     „With artificial intelligence we are summoning the demon,“

    2. Ano vzniká tam egregor, pravda. I s tím že to jsou v podstatě „démonické“ síly… nicméně všichni by měli vědět že kontrolu nad FB už mají temní ABSOLUTNĚ, a ovládání probíhá přes komerčno — tedy přes prachy :-) Stejně jako temní už zotročili celý Západ skrze podvodný systém centrálních bank — tak už ovládají i FB, cenzuru může vidět každý… i my na to opakovaně upozorňujeme, TOHLE JE VÁŽNÉ!

     Srdečně doporučuji, nepoužívejte to, neříkejte nic o sobě… je to skutečné PEKLO.

Komentáře nejsou povoleny.