xmas-landscape2

Pravý význam náboženství, původní učení Ježíše a málo známé proroctví o druhém příchodu Krista

Šťastné a veselé :-) Tak tu máme opět čas vánoční a je dobré si osvěžit o čem doopravdy jsou ty Vánoce »

Co myslíte, narodil se Ježíš o Vánocích nebo ne? Chcete hádat, jak to bylo s oplodněním Marie? ;-) Ne, nebojte, nemusíte hádat.

International Committee on Gnosticism, 1956: Henri-Charles Puech, Pahor Labib, and Gilles Quispel
International Committee on Gnosticism, 1956: Henri-Charles Puech, Pahor Labib, and Gilles Quispel

Máme to štěstí, že díky nedávným objevům utajených antických svitků a také díky pečlivé práci některých vědců, je v současnosti k dispozici daleko více podrobností o Ježíšově misi, než kdykoliv od doby nástupu cézaro-papismu v Římě. Střípky informací jsme pro zájemce poskládali již dříve v Rubrice Tajnosti církve:

Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce "Císařovy nové šaty": To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž prostě sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista ;-) Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter's in the Vatican.
Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce „Císařovy nové šaty“: To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž prostě sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista ;-) Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter’s in the Vatican.

Tento text volně navazuje na předchozí díly o SKUTEČNÉ historii křesťanství » kde v jednom díle Seth vysvětluje neznámé souvislosti okolo postavy Ježíše. Znovu vás prosím o otevřenou mysl a toleranci, jelikož bude řeč o 2000 let deformovaných informacích a téměř jistě bude Sethovo vysvětlení pro mnoho lidí poněkud šokující, stejně jako bylo zpočátku pro mne. Tyto informace samozřejmě musí být překvapivé pro většinu západních lidí, kteří jsou již s mateřským mlékem krmeni lživou pohádkou o Ježíši.

Ubezpečuji vás znovu, že tento text je psán s láskou ke Kristu a se záměrem ukázat vám jeho skutečnou velikost. Já mám svědomí čisté. Ten kdo popírá Krista nejsem já, nýbrž církev, jejíž omezený a pokroucený výklad popisuje Ježíše jako směšnou postavu, která nechápe základní zákony Univerza.

A co hůř, vytváří z Ježíše modlu, která „věřící“ ovečky již jednou provždy zachránila (stačí jen věřit v církevní modly a dogmata :-))… a následně tato šarlatově-purpurová nevěstka » odrazuje lidstvo od vlastního hledání na úzké cestě dovnitř mysli, vedouce slepě „věřící“ ovečky k věčnému zatracení.

Seth nás informuje o tom, že Ježíš byl jen jednou částí Kristovy bytosti, která přišla na Zem učit lidstvo. Pozoruhodné je, že tohle vše výborně koresponduje se známými a doloženými fakty, např. těmi o dvou židovských Mesiáších Ježíši a Janu Křtiteli. Tím třetím do spolku je sv. Pavel, který se odvolává na své vize a odvozuje z nich svou legitimitu nástupce Ježíše.

Podstata, kterou tito tři spoluvytvářeli, byla později nazvaná podstatou Kristovou, jak vysvětluje Sethův citát:


Ježíš si samozřejmě uvědomoval svou osobnost a věděl, že je jednou ze tří pod-osobností, ze kterých je složena jeho podstata. Do jisté míry sdílel i vědomí ostatních.

Druhý příchod „Krista“
a jeho skutečný význam

Třetí [Kristova] pod-osobnost, o které jsem několikrát hovořil [a která se na Zem vrátí], se ještě neobjevila a o její existenci proroci hovoří jako o Druhém příchodu Krista (Matouš 24). Proroctví jsou ovlivněna kulturním a dobovým kontextem a stupněm rozvoje.

Pozn. redakce: Pravděpodobně nejlepším termínem pro tuto osobu se zdá výraz „Syn člověka“. V církevních záznamech je dobře vidět, jak se díky nepochopení zaměňují výrazy Pán, Kristus, Ježíš i Syn člověka » Perfektním příkladem je samo Janovo Zjevení. Nechápající písaři lehkomyslně používali zmíněná slova jako synonyma — ale těmi samozřejmě nejsou. Když tedy ve Zjevení vyškrtáte všechna slova „Ježíš“ a nahradíte je výrazem „Syn člověka“ (příp. „Kristus“ tam, kde kontext poukazuje na celou podstatu) budete pravdě daleko daleko blíž!

Dobře to dokresluje i další výrok z listu Koloským: „Všechno a ve všech je Kristus!“ Prosím pěkně, tohle je klíčové, pouvažujte nad tím do hloubky!

Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus! (Koloským 3:11)

-konec poznámky-

Kristus nepřijde na tzv. „konci“ světa

Je zde tedy zřejmé zkreslení, Kristus nepřijde na konci světa, jak tvrdí proroctví. Nepřijde, aby spasil dobré a poslal do záhuby zlé…

Pozn. redakce: Na své spáse musí samozřejmě zapracovat každý sám, s použitím své svobodné vůle! Tzv. „soud“ probíhá zcela automaticky, na základě vibrační úrovně duše.

Nebude již považován za toho, kým skutečně byl. Vrátí se, aby napravil křesťanství, které bude v době jeho příchodu upadat, a aby vytvořil nový myšlenkový systém, který světu schází.

V té době budou všechna náboženství procházet krizí. Nebude usilovat o jejich obrození ani spojení, ale zničí všechny náboženské organizace. Jeho hlavním posláním bude šířit pravdu, že jedinec je součástí Všeho Bytí. Jasně vysvětlí metody, kterými může dosáhnout úzkého kontaktu se svou podstatou.

Do jisté míry se stane prostředníkem mezi člověkem a Vším Bytím. Jeho příchod se odhaduje na rok 2075.

Můžete namítat, že Nostradamus ztotožňoval pád římskokatolické církve s koncem světa. Nedokázal si totiž představit, že by civilizace mohla fungovat i bez ní, a to je třeba vzít v úvahu také u jeho dalších proroctví…

Pozn. redakce: Připomínáme na tomto místě opakovaně smutný fakt, že církve v současné podobě jsou ve skutečnosti žábou na prameni a největší překážkou na cestě zpět do Jednoty. Podrobnější důkazy níže.

Třetí [v budoucnu příchozí] pod-osobnost Krista bude mít samozřejmě velkou psychickou sílu. Bude to on, kdo naučí lidstvo využívat vnitřní smysly uvolňující proud spirituality… mj. i reinkarnační paměť vystoupí na rovinu vědomí.

Rozvojem těchto schopností dokáže člověk rozpoznat a ocenit hodnotu života. Ještě předtím se však narodí několik osobností, které posílí lidské očekávání. Jeden takový člověk se už narodil v Indii, v malé provincii nedaleko Kalkaty, ale jeho duchovní vliv je v tomto životě pouze lokální. Další bude afričan, který bude působit především v Indonésii.

Proroci předem oznámí příchod této 3. Kristovy osobnosti.

Povede lidstvo k překonání symbolismu, na kterém se náboženství tak dlouho zakládalo. Hlavní důraz bude klást na individuální duchovní zkušenost, rozvoj ducha. Naučí vás rozpoznávat svoji skutečnou realitu.

Třetí historická pod-osobnost Krista

Třetí historická osobnost se samozřejmě již narodila [v době Ježíšově] … Tato osobnost měla k dispozici obrovskou energii a velké organizační schopnosti, ale udělala několik chyb, které vedly k rozšíření některých nebezpečných iluzí. Záznamy o tomto historickém období jsou roztříštěné a vzájemně si odporují [díky úmyslné cézaro-papežské cenzuře a ideologické manipulaci]. Tento člověk se jmenoval Pavel neboli Saul.

Jeho úkolem bylo vytyčit hranice myšlenek, nikoli pravidel; myšlenek člověka, ne skupiny. Neuspěl, proto se v budoucnosti musí vrátit. Neexistuje žádná čtvrtá osobnost Kristova.

Takže, Pavel zašel tak daleko, že začal fungovat jako samostatná identita. Jeho vlastnosti se podstatně odlišovaly od Kristových. Byl „obrácen“ intenzivní osobní zkušeností. Jeho úkolem bylo zdůrazňovat osobní [individuální] stránky člověka, ne skupiny nebo společnosti. Některé jeho pozoruhodné činy však byly připisovány Kristu.

Každá ze tří osobností má svobodnou vůli řešit své úkoly a problémy. To platí i pro Pavla. Z toho plynou organizační „nesrovnalosti“, ke kterým došlo v rámci historie. Pavlovy tendence sloužily jistému účelu, ale musí se vrátit, aby je objasnil. On sám je nevytvořil ani nevložil do historické reality.

Byl nucen reagovat na jisté podmínky. V dané době na daném místě bylo třeba oddělit křesťanské myšlenky od dalších teorií a náboženských dogmat, udržet je ve středu pozornosti. Jeho úkolem bylo vytvořit fyzický rámec… A když se obával, že jeho myšlenky budou časem potlačeny, neviděl jiné východisko.

Pavel se snažil zapřít svou pravou identitu až do svého obrácení. Alegoricky reprezentoval boj, který svádělo jeho já s poznáním. Zdá se, že putoval z jednoho extrému do druhého, vystupoval proti Kristovi, a potom se přiklonil na jeho stranu. Měl v sobě vnitřní oheň a poznání, které dlouho skrýval. Byl tou částí Krista, která se soustředila na fyzickou realitu a práci s ní. Do jisté míry byl přemožen.

Po Kristově „smrti“ měl Pavel ve fyzickém světě šířit jeho duchovní myšlenky a pokračovat v nich. Ve snaze následovat jeho kroky však vytvořil organizaci, která je zadusila

Pozn. redakce: Jistá je jedna věc… Církev je dnes ve skutečnosti žábou na prameni a největší překážkou na cestě zpět do Jednoty. A tohle není žádný pavlačový nebo internetový drb typu „jedna paní povídala“… V sekci „Tajnosti církve“ můžete nalézt podrobně zdokumentováno, kterak církev zabila Krista » řetězec informací poukazuje jednoznačně na pravý stav věcí…

Seth je v souladu se známými fakty o Ježíši, Janu Křtiteli i o sv. Pavlovi

Vážení a milí, všichni kdož chcete najít pravdu, rád bych vás nyní upozornil na velmi pozoruhodnou skutečnost: Sethův popis 3 pod-osobností Krista naprosto dokonale odpovídá faktům, která jsme již v tomto seriálu nezávisle našli — specielně o dvou židovských Mesiáších, kteří pracovali v úzkém spojení:

Spojení Pavla s Kristovskou bytostí lze dobře vidět v církevních záznamech. Velmi výstižný citát z encyklopedií říká:

Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky Šaul (Saul), česky také Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav. Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, vyjma zázraku obrácení na cestě do Damašku. Jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím. Proto je často považován za faktického zakladatele křesťanství.

Původně farizej a také římský občan Saul cestoval po Judsku a pronásledoval stoupence křesťanství. Když byl na cestě do Damašku, kam jel zatknout tamější křesťany, byl cestou oslepen světlem z nebe a slyšel promluvit hlas: „Saule, proč mě pronásleduješ?“:

1 Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení Pánových učedníků. ... 3 stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. 4 Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: “Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?” 5 Řekl: “Kdo jsi, Pane?” On [odpověděl]: “Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 6 [Těžko (je) ti vzpínat se proti bodcům.” (Saul) se třásl a děsil se. Řekl: “Pane, co chceš, abych učinil?” A Pán mu (odpověděl): “] Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat.” 7 Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí; slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli. 8 Saul vstal ze země, ale když otevřel oči, nic neviděl. Vzali ho za ruce a dovedli do Damašku. 9 Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil. 10 V Damašku byl jeden učedník, jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl: “Ananiáši!” On řekl: “Zde jsem, Pane.” 11 A Pán mu řekl: “Vstaň a jdi do ulice, která se nazývá Přímá, a v Judově domě vyhledej Saula, jménem Tarského...
15 Pán mu řekl: “Jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. 16 Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno.” 17 Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl: “Bratře Saule, Pán, [Ježíš,] který se ti ukázal na cestě, kterou jsi sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým.” 18 A hned jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl, vstal a byl pokřtěn. 19 Pak přijal pokrm a posilnil se.

Povšimněte si prosím pěkně v odst. 15 speciálně výrazu „nádoba“, což je biblický výraz pro tělo žijící osoby, do které vstoupí energie vyšší bytosti…

Dále si v odst. 17 můžete povšimnout jevu o kterém jsem se již zmínil — totiž jak nechápající písaři svévolně zaměnují výrazy Pán, Ježíš, Kristus i Syn člověka. Slovo [Ježíš,] je psáno v hranatých uvozovkách, což značí že bylo překladateli svěvolně doplněno.

Rovněž jsem už dříve ukázal kam vedly Pavlovy účelové deformace Ježíšova učení — implantované především zfalšovaným Lukášovým evangeliem, které je ve skutečnosti Pavlovo. Viz odst. „Pavel pravděpodobně nadiktoval Lukášovo evangelium“ »

Pavlovy účelové deformace vedly totiž k tomu, že katolická cézaro-papežská církev se místo hlásání cesty k bohu stala mocenským systémem provozujícím modlářství a účinně blokujícím duchovní vývoj lidstva. Církví, která slibuje „věčný život“ a přitom ve skutečnosti tzv. znovuzrození z Ducha lidem zákeřně bere a vede je vstříc tzv. druhé smrti, smrti duše, věčnému zatracení. Vítejte v pekle!

V Janově Zjevení se každý může dočíst následující slova… A možná někomu dojde, o co vše nás všechny nevěstka v šarlatu a purpuru připravuje… Cituji ve dvou různých překladech:

7 Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. 8 Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt. (Zjevení 21:7-8 B21)

7 Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8 Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.” 
(Zjevení 21:7-8 Český studijní překlad)

Tohle vše naprosto dokonale odpovídá tomu, co Seth popisuje: Jak Pavel ve snaze zajistit přežití Kristova učení stvořil monstrum, purpurově-šarlatovou nevěstku jedoucí na drakovi. Učitelé lidstva si tohoto průseru jsou samozřejmě vědomi a hledačům pravdy zakódovali varování před nevěstkou v Janově Zjevení » Je tam zcela jasně varováno před Druhou smrtí a nabádáno k vystoupení z církve…

-konec poznámky-

Příčinou většiny problémů lidstva je ignorance duchovní stránky osobnosti

Jan a historický Kristus splnili svůj úkol a byli spokojeni se svou prací.

Pavel neuspěl, proto se musí v budoucnu vrátit.

Podstata, kterou tito tři spoluvytváří, později nazvaná podstatou Kristovou, si uvědomovala všechny tyto momenty. Pozemské bytosti poznávaly skutečnou pravdu pouze ve stavu transu nebo osvícení.

Pavel byl zosobněním agresivní stránky člověka, kterou je nutné vzít v úvahu v souvislosti s jeho rozvojem. Agresivní vlastnosti mohou úplně změnit povahu člověka. Při svém návratu se však bez nich třetí Kristova osobnost obejde.

Díky tomu bude v příštím století vnitřní stav člověka osvobozen od pout, která ho svazují. Začne nová éra, ne ráj na zemi, ale daleko moudřejší a spravedlivější svět, ve kterém si člověk bude uvědomovat svůj vztah k planetě Zemi a nevázanost v čase i prostoru.

Pozn. Jane Roberts z roku 1971: Zemi, jméno a informace související s novým příchodem 3. Kristovy pod-osobnosti, která se objeví v dalším století, se v současné chvíli nedozvíme, snad v příštích letech. Seth se brání bližším podrobnostem, aby tak zamezil přehnané reakci na osobnosti, které by odpovídaly popisu. To by bylo velmi nefér a zavádějící. Ze stejného důvodu nám Seth nemůže přiblížit podrobněji osobnost žijící v Indii a ani tu, která se narodí v Africe a bude působit v Indonésii.

„Nové náboženství“, které se zformuje po novém příchodu Krista (přesněji části jeho podstaty), nebude křesťanské, přestože jeho původcem bude Kristus. [Nebude to náboženství v dnešním slova smyslu, lepší výraz je poznání.]

Třetí (pod-)osobnost souvisí s historickým Kristem a uvědomuje si svůj vztah k němu, ale v rámci seskupení tří osobností vytvoří novou psychickou podstatu, jiný psychologický celek. Po této proměně dojde také ke změně charakteru lidstva, (s důrazem) pokud samozřejmě bude ochotné přijmout a rozvinout své vlastnosti a schopnosti. Výsledkem bude naprosto odlišný druh existence. Příčinou většiny vašich současných problémů je ignorance duchovní stránky osobnosti…

Dojde k velkým změnám ve společenském a politickém uspořádání, protože to dosavadní je založeno na mylném přesvědčení.

Lidská osobnost bude těžit z toho, co se jí zdá dnes neuvěřitelné. Vědomí bude daleko svobodnější a otevřenější.

Děti se od narození budou učit, že jejich základní podstata není závislá na těle a čas je pouhá iluze, budou schopny vybavit si své minulé existence a ztotožnit se se stářím, které přijde.

Mladí se budou učit, co znamená a přináší „stáří“, a staří nebudou ztrácet duchovní pružnost svého mládí. To je velmi důležité. Na určitou dobu jim zůstanou utajené budoucí inkarnace, a to z praktických důvodů. Jakmile dojde k těmto změnám, v mozku se aktivují nové oblasti. Bude tedy možné fyzicky zmapovat svůj mozek, čímž se vyvolají vzpomínky na minulé životy. To všechno jsou duchovní změny, kdy se náboženství vymyká organizačním poutům a stává se živou součástí života jedince. Duševno se stane základem civilizace.

Třetí osobnost Krista se bude velice odlišovat. Bude však mít takovou sílu a vliv, že stejné vlastnosti probudí i v člověku. Prolomí závoj fyzického vnímání, které člověka omezuje, a rozšíří vnímání novými směry. Lidstvu dnes chybí tento pohled, pole soustředění, které mu představí Třetí osobnost. V tomto dramatu se již neobjeví žádný kříž ani ukřižování. Tato osobnost bude samozřejmě multidimenzionální a vědomá všech svých inkarnací…

Události nejsou předem určeny. Je však dán určitý rámec v systému pravděpodobností.

Příchod třetí osobnosti bude mít přímý vliv na původní historický příběh Krista. Bude mezi nimi jistý vztah.


Amen. Tolik Seth prostřednictvím Jane Roberts.

Přeji vám lásky-plné Vánoce a vzpomeňte si při nich občas někdy na skutečný význam Kristova učení…

Pokud skutečně chcete najít sami-sebe a poznat původní význam Ježíšova učení, tak vám mohu srdečně a s láskou doporučit následující text:

Hromada proroctví o tzv. „Druhém příchodu Krista“

Neuvěřitelné navršení proroctví o tzv. Druhém příchodu „Krista“ je velmi neobvyklé a zcela jistě nenáhodné… Tři jsme už zmínili: Janovo Zjevení, Setha i Nostradama… ale to není zdaleka vše! Více podrobností v dalších dílech…


Zdroj:

 • http://pragma.cz/kniha/sethovy-promluvy/kategorie/esoterika
SETHOVY PROMLUVY, Jane Roberts
SETHOVY PROMLUVY, 
Jane Roberts

3 komentáře u „Pravý význam náboženství, původní učení Ježíše a málo známé proroctví o druhém příchodu Krista“

 1. Tohle je ale slušná snůžka stupidit. Ezoterický krám pomýchané gnóse a výmyslů.
  Jistěže je Kristovo evangelium pokroucené nasáknutím pohanství ŘKC a všelijakými falešnými učiteli jež byli prorokováni, ale Písmo má Pravdu. To jen ti jenž Bibli neznají ji neustále překrucují.
  Vždyť již Písmo předvídá ,,Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. (Sk 20:29-30)
  A na tom se nic nezměnilo až po dnes. Ty vaše všelijaké nesmysly od tuposti jménem Seth až přes apokryfy jsou jen stejná snůška nesmyslů a lží jako celí Vatikán.
  Proč si myslíte, že je tolik denominací? Protože je to pořád o tom samém, vždy někdo povstane a vymyslí něco nového co není z Bible ,,a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě. (2P 3:16)
  Amen, Amen ,,a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jím vyrostli k záchraně (1P 2:2)

  1. Moc hezký výlev, ale nějak mi uniká smysl vašeho sdělení? Počet vašich argumentů nebo důkazů = 0. Ve skutečnosti jen ukazujete, že nejenže nic nevíte, ale ani nevykazujete zájem o nějaké důkazy…

   Kristus říká „po ovoci poznáte je“. Sama historie církve mluví velmi jasně — slouží jediné věci — mamonu »

   A Kristus také říká „poznej co máš před svou tváří a co je ti skryto se ti odhalí“ — prozrazujete o sobě, že jste se nenamáhal myšlenkově ani trochu… a tak potřebujete útočit na ty, co objevili alespoň něco, abyste zakryl vlastní prázdnotu a nejistotu…

   A pokud jde o pravou podstatu antikristovské katolické církve, tak dekódovaná informace Janova Zjevení » mluví dost jasně, nemyslíte? Zkusil jste se někdy trochu zamyslet a spojit si informace v jeden celek?

   Gnóze je ve skutečnosti pravé křesťanství » Všechny satanské církve tohoto světa se tento fakt samozřejmě pokoušejí popřít — dejte nám všem tady alespoň 1 HMATATELNÝ důkaz svých tvrzení — jinak nejsou vaše řeči NIC než bláboly… Zkusil jste někdy poznat sám-sebe, jak křesťanům radí Kristus?

  2. rozumím, písmo svaté je vám svaté… mějte svou víru a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jím vyrostli k záchraně… ale pozor na to, co je vám jako Boží mléko v bibli předkládáno… zda to s tím vaším mlékem biblické pravdy není podobně jako s tím pravým argentinským hovězím z polských jatek, které zpracovávají i nemocné kusy… kdo vybíral staré texty jako ty kanonické a kdo ty jiné označil za nehodné být v bibli?..
   V dochovaných starých textech /právě ne těch biblických/ je k dispozici Kristův výrok o tom, že /cituji/: „Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest“… kdo po dva tisíce let vládne tomuto světu a nechce, abyste hledal a jen slepě věřil?.. já hledám… a našel jsem… a byl jsem otřesen tím, co jsem našel… byl jsem otřesen něčím, co vy jste dosud ani neviděl, ani netušíte… protože nehledáte… to, co vás ohromí, totiž nenajdete spolu s dvěma miliardami křesťanů na oné široké cestě víry v bibli a Boha na nebesích… najdete to jen na „úzké“ cestě do vlastního nitra, pokud se pro ni rozhodnete… v kontaktu se sebou samým… a s božskou jiskrou ve svém srdci… pokud tuhle cestu odmítáte, je to vaše právo… ale vám i mně se stane přesně to, co se stát má… takže výsledek bude jasný, přesně takový, jaký jsme si sami vybrali…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>