Radio Galaxy Centaurus A

Události Konce věku — co je plánováno, co se děje a co vás asi nemine? Zajímá vás skryté zákulisí světového dění? Chcete vědět, abyste mohli správně reagovat na události? Pak jste tu dobře! /A/

Nedávno jsem dostal mail od jednoho ze svých přátel mezi bývalými klienty a trochu mne zaskočila jeho poznámka o tom, že v poslední době na mém webu postrádá články zásadního významu, jakési další podněty pro vnitřní vývoj těch, kteří kráčejí onou „úzkou“ cestou k znovuzrození v duchu.

Nemyslím si, že by další podněty byly nutné. To podstatné, co může a má nastartovat vstup do práce na vlastním nitru, již není nutno z mé strany dále zdokonalovat. Je to velmi jednoduché a prastaré učení o nutnosti skutečné bezpodmínečné lásky k sobě a to je na webu v potřebném rozsahu vyloženo poměrně přesně. Nemluvě o tom, že ten, kdo opravdu stojí o zvládnutí tohoto procesu, může počítat s mou přímou pomocí.

Pokud se člověku podaří onu bezpodmínečnou lásku k sobě uskutečnit, pak už je schopen „sám“ na „sobě“ pracovat vlastní silou při čištění a rekonstrukci vlastní psychiky. A to zejména ochranou před energetickým vympýrismem, odstraněním strachů, depresí, úzkostí i emocionálních a mentálních bloků — to vše jen s minimální nebo dokonce žádnou pomocí zvenčí.

Ten, kdo tohle v sobě udělá, udělá rozhodující krok k nápravě někdejšího rozdělení „sebe“ „sama“, které je v literatuře nazýváno „vypadnutím z Jednoty“. Osvojením si lásky k „sobě“ „samému“ aktivuje tímto lidstvem a lidmi v něm dávno zapomenutou a kdysi ztracenou rovnováhu mužských a ženských energií /rovnováhu jing – jang/.

Tím může reálně vlastní silou dosáhnout znovuzrození duchu či tzv. spasení, které mu ti z jeho práce po dva tisíce let dobře živení „experti“ v církevních hábitech s vypasenými břichy a buclatýma ručičkama marně slibují.

Úzká cesta a těsná brána jako jediná vede k cíli… a k životu

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

 

Vy, kteří jste tím prošli, jistě se mnou souhlasíte, že na této cestě jste našli vše, co potřebujete, abyste sami svůj život dále již řídili sami.

Sleduji poměrně podrobně dění v oboru a vím, že radu, abyste se začali mít rádi, přijali sami sebe či řídili svůj život sami, vám dnes dá málem už i váš obvodní lékař. Jak to ale udělat, podat návod k tomu, to už je problém. U mne ho nalézáte a je plně funkční.

Pro ty z vás, které to zajímá, cítím potřebu zdůraznit, že jsem v minulých letech nabídl spolupráci a předání zkušeností s metodou rekonstrukce lidské psychiky na oné Kristově „úzké“ cestě nejméně dvěma vybraným církevním organizacím, jedné filosofické fakultě, dvěma fakultám připravujícím budoucí psychology a psychiatry, minimálně pěti webům s vysokou návštěvností a dvěma osobnostem známým z mediálního prostoru k další propagaci mezi lidmi.

Nikdo o tuhle možnost rozšíření skutečně zásadních informací pro lidský život zde na Zemi prostě nestojí. Kecat o ničem a nic neřešit, to je krédo všech falešných proroků dnešní doby. A že jich je!

Takže má odpověď všem vám, těm v lidských tělech, i těm, kteří scházíte do jemnohmotných světů v bělostných řízách poslů či přímo manažerů duchovních světů, na vaše výzvy k rozsáhlejší propagaci té skutečně správné „úzké“ cesty k Bohu mezi lidmi nusím /s lítostí, samozřejmě/ odpovědět jediné: není o to zájem!

Až na další pro mne tedy platí: koho andělé dovedou k mému webu a ke mně, ten tu informaci dostane. A ti ostatní ať si trhnou packou. Jsou sami svého štěstí strůjci.

Rozhodl jsem se beze zbytku respektovat tuhle situací s totální slepotou tak mnohých lidí kolem a opravdu nemíním stále dokola opakovat pro naprostou většinu našich spoluobčanů to, čemu za mák nerozumějí, rozumět nechtějí a co odmítají. Házení perel sviním není zrovna způsob, kterým chci trávit další léta svého života.

Je-li tohle jedna z příčin mojí snížené tvůrčí aktivity v posledním období i na vlastním webu, tak tou druhou pak je fakt, že se více věnuji jistým aktivitám v rámci vymezování mantinelů budoucích událostí na této planetě. Seznámení s tímto děním mimo záběr obecného povědomí je ostatně hlavní důvod, proč se do práce na textech v téhle rubrice pouštím. Vy, kteří sem pravidelně chodíte a pracujete na sobě, mi za to stojíte. a věřím, že mi i porozumíte.

„Nekonečný příběh“ pokračuje!

Radio Galaxy Centaurus A

 

Než se dáme do práce, je nezbytně nutné, abych začal návratem ke třem textům umístěným zde v rubrice „Nekonečný příběh“. Měli jste a stále máte možnost nahlédnout do zákulisí nadčasové existence někoho, kdo momentálně nosí totéž tělo jako vy a ostatní lidé této Země, ale jeho vlastní bytí přesahuje daleko rovinu běžných lidských inkarnací. Zde máte přímý odkaz na tuto rubriku:

Kdo chce dobře pochopit, proč a o čem tady píši — a budu dále psát  v rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“, měl by si ony tři výše zmíněné texty přečíst, případně přečíst znovu.

Jsou to sice jen části zajímavého dění kolem mého přítele, které byly původně ke zveřejnění připraveny, ale to podstatné tam je. Toho, o kom je tam řeč, totiž právě teď dohání jeho předurčení pro tuto inkarnaci na Zemi. A dění kolem něj ve více realitách vytváří postupně novou kapitolu onoho vesmírného Nekonečného příběhu muže, „hlavního projektanta“ spolupracujícího /byť po rozmíškách/ se Stvořitelem na projektu Země. Prostě se dostává do života fyzického člověka, který jeho duchovní jádro ptávě teď a tady nese, to, o čem bylo řečeno toto /viz Nekonečný příběh/:

…tvým úkolem zde, který jsi přijal, je tento program zklamání ve všech bodech rozpustit… protože teď nastala v tomto systému zcela jiná situace a tvé schopnosti tvořit dokonalé systémy je zde velmi zapotřebí… protože to, co se tady děje, je počátek transformace směrem vzhůru, tedy tam, odkud to kleslo dolů a tam, kde jsi to chtěl vždy mít…

Je třeba dnes právě tady a teď také otevřeně přiznat, že můj přítel, o kterém se v onom „Nekonečném příběhu“ píše, není bytostí, se kterou bych si mohl já či vy zajít na pivo. Protože oním mým „přítelem“ není fyzický člověk. Měl jsem ho možnost poznat jako vysoké vibrační duchovní vědomí entity hlavního projektanta z onoho dávného příběhu, jehož jsem dnes já jako fyzický člověk jen jednou malou částí v této hmotné realitě. Tímto odhalením mi nejde rozhodně o žádnou senzaci, ale také nehovořím o žádné chiméře.

Znáte mne z mých textů jako člověka pevně ukotveného v reálném světě, který ty vás, kteří o to stojíte, často stahuje z únikových tras vašich duchovních „Já“ k Bohu zpět ke kontaktu s vaším fyzickým „já“ a ukotvuje vás v čase tady a teď. Protože právě tento Bůh vás poslal na Zemi, aby jste na ni žili a ne už zaživa z ní unikali.

Byť to zní jako rouhání, vy, kteří mne znáte blíže, jste mými svědky, že již před více lety a i v nedávné minulosti jsem vždy opakoval, že jako člověk bych všechno to, čím je mi dáno žít v mém nitru, vyměnil klidně za důchod německého důchodce a rekreoval se dvanáctkrát do roka na Baleárách. Což neznamená, že dění, kterého se zúčastňuji, nějak podceňuji. Naopak, tenhle přístup mi pomáhá udržet odstup a pohybovat se v mezích mimo dosah případných nároků vlastního ega.

Mnozí z vás, kteří jste byli k webu ragauian.cz přivedeni, právě teď žijete, trápíte se /nebo trápili jste se/ v tomto světě a již dříve či nyní jste se probudili nebo probouzíte ze záhalů iluzí o sobě, lidech i tomhle světě, abyste pomohli jako členové našeho společného týmu v osudem vyvolené zemi střední Evropy při přechodu do nového věku.

A rozhlédněte se kolem, nový věk se nerodí lehce, odpor starých struktur stavějících na manipulaci a ovládání mas lidí, sílí a graduje. Vaší bezpodmínečné lásky, vašeho pozitivního myšlení a vnitřního klidu bude velmi, velmi zapotřebí!

Kdo jsou praví a nepraví lidé?

Podrobněji si o údělu a poslání tzv. nepravých lidí můžete přečíst v odstavci Praví a nepraví lidé »

Doporučuji vám také podrobněji seznámit se s dílem Ernsta Oskara Bernhardta /1875–1941/, vizionáře a proroka, autora stěžejního díla mystického proroctví s názvem „Poselství grálu – Ve světle pravdy“. Protože je to kniha svým obsahem rozsáhlá, máte možnost si pročíst si alespoň vybrané statě z jeho díla, které vám jsou k dispozici zde:

Prožijte si srdcem poselství, které vám autor přináší, protože já osobně vám z hlediska svých praktických zkušeností a znalostí dějů mimo naši realitu svědčím o pravdivosti toho, co je v těchto statích uvedeno. Shrneme-li to, Ernst Oskar Bernhardt světu podal /kromě jiného/ z dnešního pohledu 3 klíčové informace:

  • tou první je, že možná jako první člověk v dvoutisícileté historii římsko-katolické církve zcela odmítl církevní dogma o druhém návratu Ježíše Krista a ohlásil příchod Syna člověka jako zcela rozdílné entity
  • tou druhou je, že podle něj Syn člověka opět vnese na tuto planetu praktické pojetí již dnes zapomenuté pravé /církví nedeformované/ Kristovy úzké cesty k bohu a tím i cesty k opětovnému znovu-sjednocení dříve z Jednoty vypadnuvších částí mužské a ženské energie v každém z vás
  • tou třetí je informací je informace, že s ním, Synem člověka, přichází na konci věku na tuto Zemi poslední soud

Poslední soud — co to znamená?

Tento soud ovšem nespočívá v tom, že zasedne chór andělů, kteří se budou zajímat o vaše skutky. Soudit sám sebe bude každý dnešní v těle žijící člověk tím, zda dokáže alespoň nyní v době Konce věku letech zastavit své zaujetí hmotným světem a zahájí /a úspěšně ukončí/ práci na rekonstrukci své vlastní psychiky k dosažení oné potřebné znovu-nalezené vnitřní rovnováhy mužských a ženských energií v sobě samém, kterou kdysi ztratil…

Lidstvo tvořené tzv. pravými lidmi je na tom hodně špatně. Až na výjimky slepě kráčí stále onou širokou cestou rovnou tam, kam je vedeno svými čertovskými „pastýři“ v čele s římsko-katolickou církví.

Jste to vy, nepraví lidé, kdo díky svému vybavení vyššími duchovními těly a neutuchající touhou po nalezení cesty ven z otupujícího zajetí omezeními této společností a jejími ne-svatými lídry vystupujete jako první z řad lidských „dobytčat“ pokorně kráčejících na porážku a nadechujete se ke svobodě a nezávislosti prostřednictvím bezpodmínečné lásky k sobě a přijetí sebe sama.

Věřme tomu, že v tom vás budou následovat i pomaleji se probouzející nejvíce duchovně vyvinutí tzv. praví lidé a čisté příští nového věku bude sílit. Na nás všech a naší schopnosti utvářet ve svých nitrech pro sebe novou realitu a tím ji prosazovat do vlastní budoucnosti budou záviset konečné parametry onoho přechodu mezi věky.

Budoucnost se samozřejmě již tvoří a je stále ještě rozevřena do širokého vějíře možností – od celosvětové katastrofy po poměrně klidný průběh. Chvíle rozhodnutí ale už není daleko. Mým cílem zde a v dalších textech je dát vám zprávu o současném stavu a nasměrovat vaši mysl a cítění na podporu klíčových aktivit světlých civilizací ve sporu s těmi temnými o lidstvo a zdroje této planety.

Proto vám dále budu nabízet exkluzivní vhled do dějů, které běžely a běží paralelně s vaším běžným pozemským životem a spřádají síť událostí ve světě příčin tak, aby se nakonec promítly a dále promítaly do dějů tohoto reálného světa.

V žádném případě vám nemíním cokoli vnucovat. Nezapomínejte, že máte svobodnou vůli se rozhodovat mezi příjemnými nástrahami svého lidského ega /nespoutaný sex, peníze, dovolená, hmotný život bez hranic/ a přímou čistotou vedení vašeho ducha k metám směřujícím k překonání stadia ega a návratu domů, odkud jste sem přišli. A to jak pro vás, tak řadu těch, kterým svoji aktivitou přímo i nepřímo pomáháte.

Takže je to na vás! Ale chci vás ujistit, že rozhodnete-li se pro tu správnou variantu, nemusíte vstupovat hned do klášterů nebo sušit někde v Himalájích v jeskyni mokrá prostěradla na svém holém těle. Můžete užívat tady na zemi čehokoli s mírou tak, abyste ovšem zůstali „neodvislí“ od toho všeho — řečeno Kristovými slovy.

Připomenu vám také, že právě pro dnešní dobu platí slova Tomášova evangelia » o tom, že buď „to“ v sobě máte a pak vás to zachrání… nebo to v sobě ještě nemáte a pak vás to zahubí:

Tomáš 70
Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

thomas070

Zamyslete se prosím nad tím, co je zde řečeno. Buď jste tedy již dosáhli na „úzké“ cestě do svého nitra vnitřní rovnováhy mužských a ženských energií bezpodmínečnou láskou k sobě a rekonstrukcí vlastní psychiky /čili znovusjednocením vědomí srdce a mysli, ženy a muže, ega a ducha/ či o „to“ právě usilujete a jste za vodou — nebo vám „to“ /podobně jako mnohým kolem vás/ ani nepřijde na mysl a budete spolu s nimi žít naplno ponořeni do hmoty okolního světa až do poslední chvíle konce tohoto věku.

Pak vám ovšem „to“, co v sobě nemáte /znovuzískaná vnitřní jednota sebe sama/ bude zatraceně chybět! Připomeňme si znění Evangelia, Mt 24:
36 “O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, [ani Syn,] jenom sám Otec. 37 Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu bude [i] při příchodu Syna člověka. 38 Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39 a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude i příchod Syna člověka. ... 42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. ...” (Matouš 24)
Ten citát jsem úmyslně zkrátil. Zapátrejte všichni v paměti či nalistujte si v bibli osud všech těch, kteří se Noemu smáli, až se za břicha popadali. A podaří-li se vám to, pokuste se nesmát mým větám, prosím!
Protože nejsou mé. to říká onen „hlavní projektant“ ve mně a já vám to jen tlumočím. A podle něj je rozhodně důvod předpokládat, že se historie právě nyní opakuje.

Už proto, že je to psáno ve starých spisech /a nejen proto/ byste měli vy, kteří jste případně narazili na mé řádky až nyní, okamžitě začít hledat, zda jste schopni v sobě najít „to“, co vás zachrání.

A pamatujte: Pokud „to“ v sobě konečně najdete, je nutné totéž „to“ v sobě vědomě kultivovat, aby cesta „záchrany“ /znovusjednocení v duchu/ mohla být včas úspěšně završena.

-pokračování-


Doplňující informace:

Podívejte se na informace o dnešní přítomnosti Drakonů pobývajících na Zemi a srovnejte to s popisem jejich příchodu sem před eony věků ve výše uvedených textech v rubrice Nekonečný příběh. Právě s nimi se náš přítel tehdy poprvé setkal a potýkal. A jsou tu dodnes. Čtěte prosím:

Smrtonosná aktivita Drakonských reptilianů

Michael Prince je Angličan, aktivní informátor ve službě, trénovaný v rámci zpravodajských sítí SS a MI-6 Velké Británie, aby se stal kyborgským supervojákem, atentátníkem či úkladným vrahem. Smiřte se prosím s tím, že tyhle případy nejsou jen ve filmových scénářích, ale dějí se běžně i v reálu. Takový je dnes svět. Michael Prince se v roce 2010 vymkl z pod kontroly svých manipulátorů z řad tajných služeb a v roce 2011 započal zveřejňovat řadu informací o setkáních s mimozemšťany. Zmizel v roce 2014 a má se za to, že byl tajnými službami zlikvidován.

Pozn.: Kyborg je složenina slov kybernetický-organismus, nebo též kyberneticky řízený organismus. Kyborg představuje syntézu organických a mechanických částí. Mechanické součástky jsou obvykle nesnímatelné a jejich montáž nebo demontáž se provádí formou chirurgického zákroku. Lidská vůle může být při zákroku či výrobě kyborga částečně nebo zcela potlačena. „Klasičtí“ kyborgové, u nichž elektronické či mechanické součástky tvoří jejich významnou část, se vyskytují pouze v science fiction /sci-fi/ literatuře, nicméně technicky je kyborgem i člověk, jehož určité funkce jsou posíleny či dokonce řízeny zásahy zvenčí. Např. skrze voperované čipy tlumící svobodnou vůli a vedoucí ho k činům, pro které je připravován.

Z řady jeho postřehů pro tento případ vyberme ty, které se týkají mimozemské rasy Reptiliánů. Michael Prince ve svých přednáškách a zveřejněných písemných materiálech uvádí, že ne všichni reptiliánští mimozemšťané jsou nebezpeční pro lidskou rasu. Ale pro lidstvo představují velké nebezpečí Drakonští Reptiliáni, kteří jsou součástí šedo-reptiliánské frakce, od níž nyní hrozí okupace Země. Doslova konstatuje: „Zlovolní Drakoni nejsou příjemní. Mohou mezi nimi existovat soucitné bytosti, nicméně velká část z nich je velmi zlá a nebezpečná“. Prince dále uvádí: „Drakoni jsou všežravci a pohybují se po cizích planetách jako kobylky kvůli čerpání přírodních zdrojů včetně potravin. Bohužel člověk na planetě Zemi pro ně představuje vítanou součást jejich jídelníčku“.

Drakoni podle jeho popisu mají dvě srdce, jejich výška se pohybuje mezi 2,1 až 3,6 m a mají sílu 8 až 16 mužů. Lze je jen obtížně zabít, mají psychické a technologické schopnosti boje vysoce převyšující ty lidské, jsou chladnokrevnými zabijáky a nemají s námi žádnou lítost ani soucit. Existují Drakoni různých barev. Ti nejdůležitější /Draco prime/ jsou Drakoni bílé či stříbrné barvy a zdá se, že jsou uznáváni jako královská či elitní skupina. Tito jsou lidmi mnohem méně vídáni, ať už v podzemních zařízeních anebo během únosů. Jako řídící kasta se zdržují se na svých základnách mimo Zemi. Oni, ale i některé nižší kasty Dragonů jsou vybaveny křídly.

Modří, zelení a zejména červení Drakoni jsou reptiliány nižší kategorie a ty lidé vídávají nejčastěji. Mnohdy nemají křídla a jsou určeni zejména jako bojovníci s vynikajícími bojovými kvalitami. Křídla Dragonů jsou tvořena z dlouhých, úzkých kostí jako ostny nebo žebra, která vyčnívají z jejich zad. Mezi žebry jsou napnuty chlopně – kožovité chlopně z černohnědé kůže, křídla mají obvykle v zatažené poloze. Bytosti odpovídající popisu Drakonů byly pozorovány při letu za pomocí svých křídel. To bylo zaznamenáno během několika pozorování tvorů, podobných Drakonům, ve městě Point Pleasant viz např. http://procproto.cz/zahady/podivne-ukazy/zahadny-motyli-muz-z-point-pleasant/ i jinde. Jejich podoba byla ztvárněna také ve filmu ‚Proroctví z temnot‘, v hlavní roli s Richardem Gere.“

Draci se vyskytují v řadě pohádek a pověstí, kde s nimi obvykle bojuje udatný princ. Jejich obvyklou potravou byly princezny a mladé dívky… O stejných typech Drakonů různých barev se zmiňuje ve svých knihách i Anton Parks, z období staré Mezopotámie, kde je nazývá druhem „Kingů-Babbar“. Při několika kontaktech lidé viděli plazí bytosti nosící pláštěnky přehozené přes ramena a po zádech dolů. Tyto pláštěnky možná jsou kouskem nějakého oděvu, speciálně navrženým na ukrytí křídel Drakonů, anebo jejich stlačené, tmavé kožovité chlopně možná vypadají jako uměle vyrobený materiál, táhnoucí se napříč a dolů po ramenech a zádech.

Tím, co přímo udeří do očí svědků ve smyslu fyzického vzhledu Drakonů, jsou rohy.

Rohy jsou obvykle krátké. Jsou kuželovitého tvaru a vystupují zhruba deset až třináct centimetrů nad hlavu. Některé zprávy také popisují nízké kostnaté hřebeny směrem vzad podél jejich kuželovité lebky. Tyto hřebeny se nacházejí uprostřed mezi čelem a vrcholkem jejich hlavy. Zdá se, že Drakoni mají mnohem atletičtější postavu než ostatní plazí bytosti. Horní část jejich trupu je extrémně vypracovaná a jejich krční svaly se táhnou ven od spodku čelistí až k lopatkám. V případě, že Drakoni jsou schopni létat za pomoci svých křídel, jak někteří lidé ohlásili, tak fyzická náročnost letu má za následek, že určité svalové skupiny jsou mnohem vyvinutější než ostatní. Někteří jedinci, tvrdící že se setkali s Drakony, viděli, jak ti s bílými šupinami oslovovali a dávali příkazy okřídleným Drakonům, kteří byli zelenohnědé a červené barvy.

Bílí Drakoni jsou vedoucím druhem. V každém z těchto případů se zelenohnědé a červené bytosti zdály být velmi zdvořilé a poslušné Drakonům s bílými šupinami. Tato reakce naznačuje, že hierarchie Drakonů závisí na barvě kůže a případně i dalších neznámých genetických znacích v kastovním systému. Šedí mimozemšťané ve zprávách o kontaktech také prokázali podobný respekt k Bílým Drakonům.“

Zdroj: