Nikola_Tesla,_with_his_equipment_Wellcome-opt

Události Konce věku — mezinárodní politická situace mezi USA a Ruskem se vyhrocuje. Dojde k destrukci severoamerické pevniny podle proroctví z Fatimy? Kdo tahá za kratší konec? /H/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Pokračuji ve výkladu o možnostech použití skalárních zbraní.

Spojitý režim skalárních zbraní

Ve třetím případě, v tzv. spojitém režimu, jsou emitovány dvě spojité skalární vlny /jedna je rychlejší než druhá/ a ty jsou sdruženy do vektorové energie v oblasti, kde je splněna fázová podmínka. V tomto režimu se objevuje energie ve formě zářivé koule nad cílovou oblastí, která se jeví jako spojitá a trvalá a toto je vlastně tajemství bezdrátového přenosu energie na dálku beze ztrát.

A to je také tajemství „kontinuálních ohnivých koulí“, zbraní schopných zničit stovky letadel nebo raket na jakoukoli vzdálenost. Objem Teslovy „ohnivé koule“ může být značně zvětšen a takto může být vytvořena koule, která nezpůsobí vypaření fyzických dopravních prostředků, ale vygeneruje tzv. EMP impuls, který vyřadí nebo i zničí jejich elektroniku /opět podle síly do impulsu vložené/.

Tato demonstrace síly je vám známá z nedávných zpráv o průletech ruských letadel nad americkými plavidly s vyřazenou elektronikou a tudíž neschopnými se  případnému útoku bránit »

I v tzv. spojitém režimu použití skalární zbraně je možno v případě selhání Morayových generátorů použit konvenční zdroje energie, např. magnetohydrodynamické generátory.

Obr. 3. Teslova obrana proti balistickým raketám
Obr. 3. Teslova obrana proti balistickým raketám

Typická strategická obrana proti balistickým raketám (ABM), používající Teslovy zbraně, je zobrazena na obr. 3. Menší systémy Teslových houfnic, používané jako obrana proti taktickým balistickým raketám, mohou používat dvojice nebo trojice radarů konvenčního vnějšího vzhledu, které pracují v režimu skalárního interferometru.

S Morayovými generátory jako zdroji energie a mnohonásobně rozmístěnými pohyblivými vozidly se skalárními anténami a vysílači, se návratové systémy ICBM (intercontinental ballistic missile) nyní staly možnými „ničiteli“ čehokoliv v cílových oblastech kdekoli v rámci planety.

Dosah těchto zbraní je prakticky neomezený. Teslova technologie doslova umožňuje realizaci „hvězdné války“. A při vzdušném útoku se rušičky a letadla s ECM (Electronic CounterMeasures, tj. elektronická protiopatření, prostředky elektronického boje) stávají „Teslovými blastery“. S Teslovou technologií se zářiče elektromagnetických vln stávají prvotřídními bojovými komponentami ohromující síly.

Obr. 4. Teslova-Morayova technologie, aneb hvězdné války podle Tesly
Obr. 4. Teslova-Morayova technologie, aneb hvězdné války podle Tesly

Mírové využití Teslových vln

Potenciál mírového využití Teslových vln je rovněž enormní. Využitím efektu „stlačení času“ můžeme dostat antigravitaci, materializaci a dematerializaci, transmutaci a úžasný medicínský užitek. Můžeme také získat podprahovou a nadprahovou komunikaci, například skrze Zemi, oceán, atd.

Je třeba říci, že pomocí této zbraně je také možno velmi účinně ovlivňovat počasí kdekoli ve světě. A také se to děje. To však je mimo rámec tohoto textu. Aktivity podobného typu jsou v posledních desetiletích přísně utajovány. Jasné je pouze jediné: Rusové tuto zbraňovou techniku mají a zřejmě si v ní stále udržují kvalitativní i kvantitativní převahu.

Jak Teslovy zbraně souvisí s Fatimou?

Porovnáním informací z Malachiho svědectví o tajemství třetího poselství z Fatimy a údajů o tzv. skalárních zbraních na pozadí současné vojensko-politické situace mezi Spojenými státy a Ruskou Federací, je možno zřetelně rozeznat následující:

Američané jsou pod velkým ruským tlakem. Ničivé povětrnostní vlivy v podobě hurikánů a rozsáhlých tropických, ale i sněhových bouří v posledních letech jsou velmi pravděpodobně v řadě případů způsobeny zásahy skalárních zbraní z ruské strany. Zejména v období posledních dvou let se zvyšuje aktivita působení skalární zbraní na řadu geologicky významných míst ve Spojených státech v podobě jakýchsi varování před možným použitím. A to takovým způsobem, že například ze sledování zemětřesných rojů v Yellowstonském národním parku se stává utajovaná skutečnost.

Všechno totiž nasvědčuje tomu, že prodloužená ruka ruských skalárních zbraní impulsního typu lehce poťukává přímo do centra aktivní místní sopečné kaldery a neustále připomíná Američanům, že mohou být kdykoli zasaženi tím nejhroznějším způsobem, proti kterému nemají obrany. Totéž přirozeně platí pro další podobné lokality Severní Ameriky, jako jsou např. zlom San Andreas u Kalifornie či sopka Mt. Rainier na východě Spojených států.

Proto se Američané tolik tlačí k ruským hranicím, aby vytvořili protitlak a zachovali jakous takous paritu vzájemného držení se pod krkem. Proto sankce, proto všechny ty opičárny s obrovskou dezinformační kampaní proti Putinovi, proto všechny ty sankce.

Je to snaha vytvořit tlak na svržení ruské vlády a převzetí Ruska západu-milými politiky jelcinovského typu, kteří tuhle hrozbu dobrovolně odstraní a strčí za úplatu hlavy ruského lidu do americké smrtící smyčky.

Osobně mám za to, že neustálá západní propaganda o ruském nebezpečí je naprosto falešná. Ruská Federace doslova drží Západ za koule, mohla již v minulosti, a může kdykoli nyní tyto citlivé partie Američanů stisknout a rozdrtit. A to dokonce při poměrně vysoké šanci, že zpětný úder USA-NATO bude natolik oslaben jednak momentem překvapení, jednak technologickou převahou obrany proti střelám krátkého i dlouhého doletu a leteckému napadení, že z toho RF může vyjít s poměrně čistým štítem.

Proto Rusko rozhodně není možno považovat za hrozbu v mezinárodním měřítku. Mohlo už dávno rozhodující krok ke zničení Spojených států učinit a dosud tak neučinilo.

Ovšem právě Malachiho informace o třetím poselství z Fatimy svým zdůrazňováním ruského faktoru napovídá, že to budou právě Rusové, kteří, ve snaze zabránit eskalaci amerického tlaku na rozpoutání atomového konfliktu, nakonec své zbraňové převahy v Teslových technologiích využijí. O možných dopadech na tuto planetu a lidstvo si povíme podrobněji něco později.

Stopy skalárních zbraní nacházíme i v USA

Přestože naše oficiální civilní věda dodnes považuje generátor skalárních vln za sci-fi, jak jste mohli číst v předchozích dílech — je toto zařízení ve vojenských kruzích více než reálné. Je třeba říci, že nejen Sovětský svaz resp. Ruská Federace, ale i USA takovými podobnými zařízeními již disponují a dále je vyvíjejí.

V poslední době pronikla na veřejnost informace, že Američané mají prokazatelně dva tyto generátory v provozu /nedávný televizní dokument toho je svědkem/ na palubách dvou dopravních letadel Boeing 747 prezidenta USA — Air Force One.

Jak bylo oznámeno, jsou tato dvě letadla skutečně imunní vůči raketám, EMP, i ostatním působením blízkého jaderného výbuchu. Otázku „jaké zařízení tyto nadstandardní vlastnosti zabezpečuje“ odmítli technici komentovat. Zcela zřetelně ovšem vše ukazuje na skalární generátory. Je velmi pravděpodobné, že se jedná o palubní spolupráci všech čtyřech výše uvedených možností skalární zbraně. V běžné vojenské praxi Američanů se skalární zbraně zatím neobjevují nebo nejsou zaznamenány.

Americké USA-NATO předvádí extrémní provokace na hranicích Ruské Federace. Důsledky jsou nabíledni

Závěrem k této kapitole ještě jednou zdůrazňuji: Skalární zbraně, spolu se zranitelností severoamerického kontinentu skrze geologicky aktivní místa, při poměrné stabilitě geologického podloží velké části Ruské federace, tvoří ideální podmínky pro preventivní úder ze strany Ruska.

Jistě se žádný soudný člověk nebude divit, když při současném chování spolku USA-NATO » v nestřežené chvíli ruská generalita sáhne po spouštěči skalárních zbraní a promění Spojené státy v jednu velikou poušť. Samozřejmě s nedozírnými důsledky pro planetu Zemi jako takovou.

-pokračování-


Aktuální doplňující informace č. 1:

Je mi líto, že přicházím se zprávami, které nechcete slyšet. Ale to, co čeká nás všechny, se stane skutečností právě proto, že jsme to posledních šestadvacet let slyšet nechtěli. A nechali jsme si zavřít huby plnými nákupními košíky, silikonovými ňadry profesionálních krásek a řečmi slouhů světové elity v českých vládách, senátu a parlamentu. A tohle je jen cípeček ledovce, který se připravuje pod hladinou a chystá se k vynoření.

Chcete dál na palubě Titaniku poslouchat valčíky, zatímco do lodi se už valí vody proudem? Pokud ano, následujte ty důchodce ve Šternberku, kteří za příslib drobtů k důchodům /prakticky nulovým v poměru k zmizelým miliardám v rukou politiků a jejich „bílých“ koní/ chválí na mítinku premiéra Sobotku a radostně tancují na jeho počest. Pokud ne, jděte k volbám a nevolte je! Nevolte nikoho z této spodiny společnosti, která se dostala k moci tzv. demokratickým procesem v minulosti. Neví kudy kam a proto pod taktovkou amerického protektora na vás chystají třeba i toto:

Vyděšení obyvatelé EU:
Tají politici přípravy na válku?

30.8.2016, bleskove.cz: Obyvatelé řady států v EU začínají být vyděšeni. Tají nám politici tichou přípravu na třetí světovou válku? Vše k tomu směřuje. Zatím poslední kapkou je chystaný krok české armády, která chce trénovat lidí v záloze.

Válka

Některé evropské armády stále intenzivněji cvičí na možný válečný konflikt! Foto: Archiv ČT

 

Vojsko už od října bude trénovat povolání občanů do zbraně, tedy mobilizaci. Povolání k výcviku se sice zatím nedotkne běžných civilistů, ale může se stát, že to bude za čas jinak. Přípravy na možnou mobilizaci budou simulovat záložníci. Cvičení bude zahrnovat povolání do zbraně a převezení k výcviku, kde by civilisté dostali potřebnou průpravu k boji.

„Vlastní cvičení bude zahrnovat aktivaci mobilizačních pracovišť, nástup vojáků v záloze, jejich začlenění do doplňovacích jednotek, přesun praporu do vojenského výcvikového prostoru a provedení taktického stmelovacího cvičení s bojovou střelbou,“ sdělila MF Dnes kolegyně mluvčího generálního štábu Jolana Fedorková.

Vedle toho od října začíná i první kurz šestitýdenního vojenského výcviku zhruba padesáti dobrovolníků. Tuto „novou vojnu“ umožňuje zákon, jenž platí od července. Zatím se podle náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře přihlásilo více než 760 lidí. S těmito lidmi, kteří projdou cvičením, se může v případě vojenského konfliktu počítat.

Bečvář upozorňuje, že žijeme v době, kdy v Evropě narůstá napětí a konflikt může vzniknout velmi rychle. Lidí, kteří jsou schopni boje, ale rapidně ubývá. Je proto třeba vedle profesionální armády, záloh a dobrovolníků, kteří tvoří základ, mít plán, jak vycvičit veřejnost. Cílem je do roku 2025 dosáhnout na počet 24 tisíc profesionálních vojáků a dva tisíce aktivních záložníků.

Jenomže některé „zaručené“ zprávy hovoří o tom, že se „něco“ chystá. Němci i Rakušané v uplynulých týdnech a měsících vyzvali občany, aby si dělali zásoby trvanlivých potravin » a dalších věcí. Slováci jakbysmet a další lidé ze zemí v Evropě hovoří o velmi čilém zbrojení.

Někteří obyvatelé EU se bojí, že mocnosti jednotlivých států tají přípravy na válečný konflikt!

„Některé státy, tedy jejich armády, nakupují zbraně, obranné transportéry, letadla. A konají se i poměrně náročné výcviky, které jsou zaměřeny na válečný konflikt. Není to samo sebou a něco se chystá. Jen nám naši politikové lžou. A když nelžou, tak jen neříkají celou pravdu,“ míní jeden z německých expertů na armádu a výcvik.

Spekuluje se o tom, že profesionální vojáci dokonce mají jistou formu pohotovosti a někteří dokonce mají doporučení, aby se na delší dobu nevydávali mimo kontinent. Že by byla důvodem možnost, že budou brzo potřeba, a pokud by byli na opačné straně polokoule, nemuseli by stihnout být v potřebný čas na potřebném místě?

Oficiální úřady uklidňují, že je vše v pořádku, a kromě “války“ s terorismem, která už probíhá, žádný další válečný konflikt nehrozí. Tomu věřit můžeme, ale taky nemusíme! Co si asi občané o tom všem mají myslet?

Zdroj: http://bleskove.cz/politika/4532-vydeseni-obyvatele-eu-taji-politici-pripravy-na-valku


Vzpamatujete se teprve poté, až vaši otcové a synové pod taktovkou politruků z NATO — těsně před svou smrtí — budou řvát „hurá na Moskvu“? Je vám jedno, že na hlavy vašich dětí právě nyní míří nejméně deset raket středního doletu Ruské federace s atomovými hlavicemi? Ruský medvěd dlouho mlčí, ale když začne řvát, stojí to za to… Napoleon i Hitler by mohli vyprávět… a co na to Sobotka?!

Aktuální doplňující informace č. 2:

Rockefeller varuje: Dohoda s Ruskem nebude, proto jsem přesvědčen, že nastane třetí světová válka

New York, 6. 8. 2016: Steven Clark Rockefeller, zástupca najmocnejšieho svetového klanu bankárov, v rozhovore pre americkú televíziu vyhlásil, že bude 3. svetová vojna.

Hovoril o tom, prečo sa táto katastrofa nedá odvrátiť.

„Súčasná situácia mi pripomína tú, ktorá sa vytvorila na začiatku 20. storočia, pred prvou svetovou vojnou. Aj teraz vidíme, že existujú dva zväzky mocných štátov, — USA a EÚ verzus Rusko, Čína a Irán — ktorí chcú dominovať a nik nemieni ustupovať.

Nikdy v histórii také niečo neskončilo mierovou cestou. Preto som presvedčený, že tretia svetová vojna bude,“ prízvukoval Steven Rockefeller.

Posťažoval sa, že oslabiť alebo rozdeliť Rusko sa nepodarí: podľa neho nemožno vyprovokovať takú situáciu v regiónoch, aby sa odčlenili od Ruska, pretože ľudia vidia, ako sa žije v samostatných štátoch bývalého ZSSR a vedia, že sa tam život nezlepšil.

„Súčasné Rusko sa absolútne nepodobá na Sovietsky zväz. ZSSR bol zväzkom republík, ktoré by sa dalo vyprovokovať, aby sa odčlenili. Stačilo dokázať, že samostatne by sa tým republikám žilo lepšie. Veď tak sa vlastne aj stalo. Rusko je ale iné “kafé”. Buďme objektívni. Väčšina ľudí v samostatných štátoch bývalého Sovietskeho zväzu nemá lepšiu životnú úroveň, preto všetky separatistické nálady v Rusku sú vopred odsúdené na neúspech a určite skrachujú. Treba sa dohodnúť s Rusmi, inak bude vojna. Myslím si však, že sa dohodnúť nepodarí, a preto bude tretia svetová vojna,“ zdôraznil Rockefeller v rozhovore pre americkú televíziu.

Zdroj: hs.sk


Četli jste dobře? Tento zástupce klanu Rockefellerů hovoří jménem skutečných momentálních vládců planety Země. A jak vidíte, oni už o válce rozhodli. Nechtějí se podřídit /Rusové/, nechtějí se dát vydírat, atom na ně! To je jejich krédo.
Nezdá se vám, že stojíte ve frontě na smrt na nesprávné straně? Ale nezoufejte, záchranný program bude spuštěn včas. I když bude /také vás/ pěkně bolet!

Aktuální doplňující informace č. 3:

Prořekl se, chlapec! Nahlédněte do následujícího článku zveřejněného původně na shtfplan.com:

…a všimněte si věty:

Vlády se připravují na válku, jejím začátkem by měla být obrovská elektromagnetická detonace nad územím USA, píše veterán elitní jednotky zelených baretů Jeremiah Johnson v článku, který převzal i server Zero Hedge…

Je to snad první přiznání, o kterém vím a které naznačuje, že alespoň u speciálních složek americké armády je známo, že Rusové jsou schopni provést preventivní úder skalární zbraní… /V rámci objektivity je třeba dodat, že tento zelený baret oficiálně píše jen o EMP účincích dnes veřejně známých jaderných zbraní, stejně jako Rusové nepřiznávají vlastnictví lepší technologie… Realitu existence skalárních zbraní ovšem jasně dokazuje jejich varovné použití nedávno v italském Amatrice a tamní bláznivý zemětřesný roj./

Je to právě skalární zbraň, která dokáže vytvořit obrovský EMP impuls podobný výbuchu atomové zbraně, ovšem bez jejího tepelného a radioaktivního účinku. Samozřejmě je v silách Ruska touto skalární zbraní pokrýt všechna významné body Spojených států a vzniklou vlnou EMP zcela vyřadit z provozu elektroniku potřebnou k odpálení raket odvetného úderu. Ano, ona elektromagnetická detonace zmiňovaná výše je přesným popisem toho, co se může dít. A je to přesně tak, jak vás o tom zde na webu průběžně informuji. Skuteční vládci Ameriky si ovšem věří, že se jim protiúder nakonec podaří a přežijí ve svých podzemních městech… Na ty ostatní zvysoka kálí!


Lidičky, začněte to brát vážně a zkuste s tím ještě něco udělat. Nenechte ani ty naše grázly zalézt do těch právě pilně budovaných luxusních podzemních sídel u nás a shoďte je z parlamentních, senátních i vládních lavic. Ještě je naděje!
Jsou tu síly, které vývoji ve třetí světovou atomovou válku zabrání. Ale vy sami pak musíte udělat pořádek s těmi, kdo zničili české zemědělství a díky nimž budete hladovět! Jinak si tu pomoc shora nezasloužíte.