Archiv pro rubriku: Lidstvo v centru střetu civilizací

!VELMI DŮLEŽITÉ!

V této rubrice vám dávám nahlédnout do dějů, které právě probíhají za kulisami běžného lidského žití naplněného každodenním spěchem a snahou uplatnit se, urvat si za každou cenu své místo v téhle společnosti… bohužel je to právě ona, tahle společnost, která svým ateismem chybně reaguje na falešné „křesťanské“ tradice posledních dvou tisíciletí odmítnutím vědomí ducha a naopak přijetím ega se všemi jeho patologickými projevy na hmotné a zejména psychické rovině lidských životů…

dnešní církev je církví Satanovou a společnost postavená na jejím ideologickém marasmu většinu lidí kolem vás vede na scestí… svou deformací Kristova pravého odkazu velmi mnohé postavila proti Kristu a nyní v čase konce věku ti mnozí budou nutně nést důsledky… protože doba třídění zrna je definitivně tady…

v této rubrice najdete poslední varování pro ty, kteří jsou k dění v zákulisí svých současných životů z principu slepí a hluší a věří, že jím bude umožněno žít jako dosud… já vám ovšem představím velmi pravděpodobný popis dějů bezprostřední budoucnosti lidstva tak, jak je rozhodnuto o jeho osudu v souladu s jeho činy… vy, kteří na stránkách tohoto webu hledáte své poučení, se lekat nemusíte… postavili jste se vlastní prací na svém nitru na počátek Kristovy „úzké cesty“ a na ní máte možnost najít východisko z beznaděje osudu lidské populace…

Aktuálně o událostech „Konce věku“: Dění ve světě nabírá obrátky! Nové zprávy z Moskvy potvrzují předpoklady našeho webu. Skalární zbraně RF jsou uváděny do pohotovosti! /Q/

Včera jsem vám připravil soubor informací svědčící o tom, že podmínky Armagedonu, jak je předpokládá Janovo zjevení, jsou již prakticky snahou USA a NATO o vstup do války proti RF a zákonné vládě Sýrie na Středním východě naplněny. Dnes pro vás mám čerstvé zprávy z Kremlu, které dokládají, že RF bere vývoj válečných příprav ze strany západních mocností natolik vážně, že aktivuje další části svého obranného potenciálu.

Podle dostupných informací prezident Putin právě podepsal prezidentský dekret, kterým se rozšiřují pravomoci Ministerstvu obrany „provést neprodleně odvetná opatření“ /protiútok/ v rámci přípravy reakce Ruské Federace na hrozící útok ze strany USA a NATO v Sýrii s případnou eskalaci ve světový válečný konflikt.

Tyto pravomoci se podle zveřejněných informací ruskými tiskovými agenturami týkají /čtete pozorně, prosím/ „palby speciálními zbraňovými systémy“ zacílenými na východní a západní pobřeží Spojených států amerických, tedy na místa, kde jsou soustředěny americké elity.

Tento nenápadný obrázek z ruského serveru whatdoesitmean.com má symboliku, která nejspíše také naznačuje skalární zbraně — v překladu zhruba takto: "Držte si klobouky! Rusové přicházejí se super-energií". Slovo "power", znamená moc, ale také energii... Odkaz na skalární (tj. energetické) zbraně je vcelku dobře čitelný...
Tento nenápadný obrázek z ruského serveru whatdoesitmean.com má symboliku, která nejspíše také naznačuje skalární zbraně — v překladu zhruba takto: „Držte si klobouky! Rusové přicházejí se super-energií“. Slovo „power“, znamená moc, ale také energii… Odkaz na skalární (tj. energetické) zbraně je vcelku dobře čitelný…

Pokračování textu

K událostem Konce věku: Zdá se, že jsou blíž, než si myslíte, ty události! Otevřete oči a svou mysl! Zvažte, jak můžete sami sobě a tomuto lidstvu pomoci. Pár slov povzbuzení neuškodí! /P/

13 A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby. 14 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího. 15 "Hle, [já Syn člověka] přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a neviděli jeho nahotu." 16 I shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon. /Zjevení 16/

Armagedon či Armageddon nebo Harmagedon /řecky αρμαγεδδων, z hebrejského הר מגידו, Har Megido, dosl „Hora Megido“/ je událost, jež je symbolicky pojmenována podle skutečného starověkého místa. Podle biblické knihy Zjevení má na tomto místě dojít k závěrečné bitvě mezi vojskem Všemohoucího Boha, vedeným jeho synem Ježíšem Kristem [Synem Člověka] a mezi vojskem Satana s jeho démony a neposlušným bezbožným lidstvem.

Toto místo je pojmenováno konkrétně jako Armageddon v jediném biblickém verši knihy Zjevení a je ztotožňováno se starověkým místem zvaným Megido v severním Izraeli, kde se odehrálo několik významných bitev. Z hlediska místopisu může jít ovšem o pouhou spekulaci, jedno je však jisté: Určitě jde o geografický prostor odpovídající dnešnímu Střednímu východu, konkrétně Izraeli, Sýrii, Iráku, Saudské Arábii a Kuvajtu (oblast Levanta).

Tato oblast se má stát místem závěrečného boje „velikého dne Boha Všemohoucího“, Zj 16, 14 /Kral/. Má to být také válka, která ukončí všechny války s celosvětovou působností. Mt 24, 27 /Kral/, Mt 24, 29 /Kral/ Mt 24, 36 /Kral/.

Pokračování textu

K událostem Konce věku: Výčet těch „méně světlých“ mimozemšťanů doplňme zprávou o těch „světlých“ z opačné strany spektra vibrací /O/

O mimozemšťanech z opačného konce vibračního spektra oproti těm, o kterých jsme si řekli dříve, toho obecně mnoho není známo. Důsledně dodržují zásadu nevměšování se do záležitostí lidstva a jeho právo na svobodný vývoj /třeba až do úplného sebezničení lidstva jako takového/.

Přesto však nyní v čase konce věku jsou připraveni zasáhnout. Třetí světová válka s použitím jaderných zbraní by hluboce narušila strukturu našeho vesmíru v mnoha dimenzích a tomu je třeba zabránit.

Již jsem vás dříve seznámil s tím, že tito „světlí“ mimozemšťané posílají své emisary s časovým předstihem do lidských těl, aby mohli situaci na planetě monitorovat ze své pozice člověka této Země a aby případný podnět k zásahu oněch „čistých“ civilizací vyšel právě od nich. Tedy od lidí probuzených k plnému vědomí svých více duchovních těl v rámci tohoto vesmíru. Protože tenhle jejich podnět už vytváří situaci, kdy je projevena svobodná vůle člověka /lidské bytosti jako takové/ a tím je zásah „světlých“ civilizací shora umožněn.

Pokračování textu

K událostem „Konce věku“ — asurské bytosti a vědomé zlo v lidské duši. Jak se projevuje ve vašem životě jejich působení? /N/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » kde jsme si tak trochu popsali působení spoluhráčů našeho Stvořitele, kteří na jeho objednávku vás tahají do luciferských výšin /abyste zapomínali na hmotu/ nebo vás stahují do ahrimanských /satanských/ hlubin /abyste zapomínali na ducha/.

Takové dohody mezi mocnými světů, jak to ostatně znáte i z našich nízkých rovin vibrací, jsou zřejmě normální a na na názor těch, kterých se to týká, se prostě nikdo neptá. A aby toho v tomhle absurdním divadle /ke kterému vám do života nikdy nikdo nedodá natištěný program s tím, o co v tomhle tragikomickém dramatu vlastně jde a kdo je obsazen v jaké roli/ nebylo málo, od třetí zemské inkarnace se dávají do práce na vás vašemu zraku skrytě další bytosti z panteonu těch, o které není co stát — bytosti asurské.

Pokračování textu

The sacral chakra embodies the harmony of opposites and the Taoist belief. The Tao, or the way, sees everything as both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of the other. Taoists see life as a continual balance between Yin and Yang, and any shift to one extreme or the other will be self-defeating. In the Taoist creation myth, Wu-Ji is limitless that produces Tai-Ji which creates heaven (Yang) and earth (Yin). Heaven and earth rejoin when man (Yang) and woman (Yin) mate as one.

K událostem Konce věku — Lucifer, Ahriman a Asur jsou vašimi soupeři na cestě k rovnováze a opětovnému sjednocení sebe sama. Poznejte své nepřátele a s láskou jim nakopejte prdel. /M/

Navazuji na předchozí články v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Tímto a předcházejícími dvěma texty jsme vyčerpali přehled hlavních protihráčů lidstva, o nichž ono má jen velmi mlhavé a často žádné představy. A toho, co neznám, se prostě bojím. Je proto pro ně, ty kluky pitomé odjinud, mnohem lepší zůstat ve skrytu, protože když o nich celkem nic nevíte a proto se jich bojíte, mohou si s vámi dělat, co chtějí.

Pokračování textu

K událostem Konce věku — Deros a Dows jsou partou vesmírných výtržníků, která žije na váš úkor. Jejich cílem jsou vaše životní energie, jejich metodou strach a násilí. /L/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » a pokračuji dále do problematiky mimozemských civilizací kolem nás. Na programu máme mimozemské „sympaťáky“ typu Deros a jejich souputníky označované jako Dows.

Pokračování textu

K událostem Konce věku — Jehova, bůh Starého zákona, patří mezi negativní mimozemšťany! On vyvolil židovský národ, jako nástroj vlády nad Zemí. Na úplném zotročení lidstva se pilně pracuje! /K/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Pokračujme dnes dále do problematiky mimozemských civilizací kolem nás. Končili jsme u entit Elohim a navážeme spolu s Ivo Wiesnerem dalšími informacemi.

Pokračování textu

K událostem Konce věku — nacisté i elity USA-EU kopírují metody vládnutí negativních mimozemšťanů! A Elohim, bohové Starého zákona židů, jim zdatně sekundují! Podaří se zmařit jejich plány? /J/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » a po úvodu do problematiky mimozemských civilizací se podíváme ve zkratce na ty, kteří nejvíce strkají nos do našich záležitostí.

Pokračování textu

Hermes Trismegistos (řecky: Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, latinsky: Mercurius ter Maximus. Bývá také ztotožňován s egyptským bohem Thovtem, což vzniklo z identifikace Thovta s řeckým bohem Hermem. Později byl ztotožňován i s biblickým Henochem. O možné totožnosti těchto postav se ale vedou spory.

K událostem Konce věku — lidstvo, mimozemské civilizace a škola duší na Zemi. Program lásky i program sobectví hýbou nejen lidstvem, ale i vesmírem. Co byste o tom určitě měli vědět? /I/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » a dostávám se ve svém vyprávění do fáze, kdy je na čase si něco říci o našich milých mimozemšťanech obývajících spolu s námi tuhle Zemi a o tom, kdo jsme my lidé samotní.

Mám pro vás návrh. Nejsem z těch, kteří mají krásný pocit z toho, že vás zasypou informacemi na téma těchto civilizací. Zejména pokud jsou to informace o přítomnosti mimozemských entit na naší planetě a o tom, co s tím souvisí.

Za současné situace, kdy vám vlády tyto informace zásadně tají, je to totiž nutně nejlepší způsob, jak vás uvést do stavu, kdy naprostá většina vás méně „stresuvzdorných“ zatoužíte zastrčit svou hlavu do písku, nevidět, neslyšet a žít tak bez těchto informací tak dlouho, dokud to půjde.

Ale pokud to uděláte, je to špatně. Je třeba tuto skutečnost přijmout, pohlédnout skutečnosti zpříma do očí a osvobodít se od iracionálního strachu, který problém mimozemšťanů ve vás vyvolává..

Pokračování textu

Nikola_Tesla,_with_his_equipment_Wellcome-opt

Události Konce věku — mezinárodní politická situace mezi USA a Ruskem se vyhrocuje. Dojde k destrukci severoamerické pevniny podle proroctví z Fatimy? Kdo tahá za kratší konec? /H/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Pokračuji ve výkladu o možnostech použití skalárních zbraní.

Spojitý režim skalárních zbraní

Ve třetím případě, v tzv. spojitém režimu, jsou emitovány dvě spojité skalární vlny /jedna je rychlejší než druhá/ a ty jsou sdruženy do vektorové energie v oblasti, kde je splněna fázová podmínka. V tomto režimu se objevuje energie ve formě zářivé koule nad cílovou oblastí, která se jeví jako spojitá a trvalá a toto je vlastně tajemství bezdrátového přenosu energie na dálku beze ztrát.

A to je také tajemství „kontinuálních ohnivých koulí“, zbraní schopných zničit stovky letadel nebo raket na jakoukoli vzdálenost. Objem Teslovy „ohnivé koule“ může být značně zvětšen a takto může být vytvořena koule, která nezpůsobí vypaření fyzických dopravních prostředků, ale vygeneruje tzv. EMP impuls, který vyřadí nebo i zničí jejich elektroniku /opět podle síly do impulsu vložené/.

Tato demonstrace síly je vám známá z nedávných zpráv o průletech ruských letadel nad americkými plavidly s vyřazenou elektronikou a tudíž neschopnými se  případnému útoku bránit »

Pokračování textu

Nikola_Tesla,_with_his_equipment_Wellcome-opt

Události Konce věku — skalární zbraně jsou připraveny. Severní Amerika může být zničena výbuchy sopek a zemětřeseními během chvíle, proto ty zoufalé snahy USA o malou válku v Evropě /G/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » V předchozích dvou textech jsme se věnovali zákulisnímu dění ve věci třetího proroctví z Fatimy a získali jsme řadu indicií o tom, co také může být /a řekl bych, že i je/ jeho obsahem.

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

Malachi Martin /3.7.1921–27.7.1999/, irský katolický kněz, jezuita, který od roku 1958 působil jako sekretář kardinála Bey ve Vatikánu během příprav na Druhý vatikánský koncil, nám odkryl zajímavé souvislosti.

Navážeme na ně a dnes si podrobněji rozebereme onu roli dnešní Ruské Federace /RF/ ve světovém dění ve světle třetí části fatimského poselství.

Zastavme se nejdříve u politického vývoje od oněch šedesátých let, kdy papež Jan XXIII. otevřel text „tajemství“ a odmítl učinit, co měl. To znamená, že odmítl vůbec toto proroctví zveřejnit, jak požadovala Boží Matka. Podle Malachiho odmítl zasvětit Rusko jakémusi „Nejsvětějšímu srdci Panny Marie“ a tím také variantu, která měla /údajně/ směřovat ke smíření a klidnému vývoji v čase Konce věku. /Mimochodem, ona paní se prohlásila za Boží Matku, ale nikdy se nenazvala Marií a už vůbec ne pannou, proto i výraz „Nejsvětější srdce Panny Marie“ musí být a je církevní falsum z obludária mnoha církevních dogmat./

Papež tedy podle všeho vehnal lidstvo do onoho „anebo“, které je podle Malachiho tou zřetelně horší variantou světového dění, které nás teď čeká… Osobně si nejsem jist, zda papežovo „zasvěcení“ Ruska údajnému „Nejsvětějšímu srdci panny Marie“ by přineslo do vývoje ve zbytku století nějakou změnu. Podle mne spíše ne. V každém případě k tomu nedošlo a mnohé se od šedesátých let změnilo.

Pravdou je, že je to všechno trochu jinak

Na straně jedné odešel do historie stále ještě stalinský režim Brežněva a Andropova a máme před sebou o některá území okleštěnou kapitalistickou Ruskou Federaci s Putinem v čele. Na straně druhé se nám vyprofiloval Vatikán v první a USA v druhou biblickou šelmu z Apokalypsy.

Role se tedy tak trochu obrátily. Satan na sebe bere vlajku s hvězdami a pruhy a touží ze všech sil vyvolat třetí světovou válku. Rusko se zdánlivě brání neustálému tlaku a vyžívá se spíše v mírové rétorice. Dnes už ale ve vojenské oblasti platí, že mít kvalitní nosiče atomových zbraní je sice samozřejmost, ale z hlediska vedení války se tyto zbraně stávají druhořadými.

Jak již je naznačeno v předchozích textech, v souladu s tvrzením Malachiho /a nejen s nimi/ můžeme jako moderní zbraň „posledního soudu“ přijmout zbraně založené na tzv. skalární energii.

Povězme si něco o nich a proč se o ně bytost, kterou křesťané chybně nazývají pannou Marií, tolik zajímá. Pokračování textu

Milky Way Galaxy

Události Konce věku — Další utajené detaily fatimského proroctví. Bůh odejme lidstvu milosti! Satan získá moc v nejvyšších stupních církve! Dohoda mezi První a Druhou šelmou Apokalypsy /F/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Vraťme se ještě zpět do okamžiku, kdy papež Jan XXIII. svým postojem vedoucím k nezveřejnění třetí části fatimského svědectví odmítnul toto „buď“. Jak jsem již zdůraznil spolu s Malachim, žijeme v době poznamenané oním „anebo“.

Pokračování textu

Andromeda-Galaxy-1050x1400

Události Konce věku — proč USA, NATO a jeho evropští poskoci šílí a tolik tlačí na válku proti neexistujícímu ruskému nebezpečí? A jsou odhodláni ji začít ještě letos? /E/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » V předchozím textu v této rubrice jsme si spojili pravděpodobný význam třetího poselství z Fatimy s konkrétní současnou geopolitickou situací mezi světovými velmocemi a výsledek není příliš povzbuzující.

Pokračování textu

Spiral Galaxy NGC-2683

Události Konce věku — pokračujeme s Fatimským poselstvím a poodhalíme více ze zákulisí světového mocenského soupeření. Kdo vládne světu? /D/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » na informace, které zprostředkovala ona Suzanne, duchovní žačka Malachi Martina.

Skalární energie » je založena na objevu nového typu elektromagnetického vlnění, které existuje ve vakuu. Tyto „délkové“ elektromagnetické vlny „putují podél časové osy“. Čas sám se dá převést /stlačit/ na energii stejným činitelem, jímž je hmota převedena na energii — rychlost světla umocněná na druhou neboli E = mc².

Pokračování textu

Spiral Galaxy M83

Události Konce věku — začínáme Fatimským zjevením a nahlédnutím do zákulisí mocenských vztahů. Co skrývá Vatikán? /C/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací »

Pro vás, kteří máte chuť a náladu si něco skutečně zajímavého přečíst, mám k dispozici souhrn informací, které vám mohou rámcově naznačit velmi pravděpodobný průběh událostí příštích dnů a týdnů, počínaje letošním podzimem…

V této nové rubrice vás seznámím s ději probíhajícími již dříve i nyní za oponou toho, co vám mocní tohoto světa jsou ochotni říci. Nahlédneme do skrytého zákulisí běžných dějů, kterých jste každodenními svědky. Dějů, které rozšíří váš obraz o tom, co se kolem vás děje a snad přispějí k odložení závojů iluzí o tom, že „to“ nějak dopadne a vy nemusíte nic řešit, protože vše půjde jak dříve.

Postupně spolu nahlédneme nejen do zákulisí „velké“ politiky, ale i do aktuálně probíhajících zásahů „pozitivních“ mimozemšťanů, kteří sledují cíl odsunout své „negativní“ kolegy dosud přítomné na této planetě s cílem tuto pročistit a dokončit změny započaté v souvislosti s koncem věku pokud možno bez dramatických meziher.

Úvodem vás chci opět upozornit na to, abyste neopomněli vzít v úvahu, že klíčovým pro pochopení všeho, co zde bude napsáno, je znalost a vnitřní přijetí obsahu channelingového sdělení, na které jsem vás již v prvním textu této rubriky upozornil. Jedná se o zmíněnou rubriku Nekonečný příběh » článek č.2–3 v záznamu č.2 z března roku 2008.

Pokračování textu

Colour composite image of Centaurus A, revealing the lobes and jets emanating from the active galaxy’s central black hole.

Události Konce věku — pohled do zákulisí světového dění. Kdo je připraven, může si volit cestu. Kdo chrápe, zaspí přestup a je víte kde… /B/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací »

Ujasněme si jedno: tenhle svět je pouhá hra energií. Ale jako každá hra i tato má svá pravidla, své vítěze a své poražené. A je tomu tak vždy. Bohužel, tohle lidstvo tzv. pravých lidí naprosto většinově neví téměř nic o sobě a o rámci vesmírných sil, do něhož je zasazeno.

Moudří bohové ho na čas opustili, aby mohli jako lidstvo i jako jednotlivci uplatnit svou svobodnou vůli a řídit si své dějiny sami. A oni většinově dali přednost setrvání ve vládě zvířecího ega a podřízení se egu — oproti šanci dát se cestou ducha. Člověk ega je tím nejhroznějším zvířetem, jaké si můžeme představit.

Lidstvo proto nutně musí sklidit, co zaselo. Vy, nepraví lidé, jste na Zemi přišli umožnit co nejvíce lidem přechod do vyšší roviny bytí. Vaším údělem je žít mezi pravými lidmi, žít s nimi ve vztazích a svou přítomností jim být nápomocni při zdolávání prahu přechodu.

Platíte za to mnohdy pocity osamění, pocity, které vám říkají, že sem nepatříte, že tohle přece nemůže být svět, ve kterém chcete žít. Vašimi partnery, vašimi rodiči, sestry či bratry jsou obvykle „praví“ lidé a vy se celý život snažíte těm „pravým“ kolem sebe pomoci tím, že se jim snažíte umetat cestičku, aniž byste brali v potaz jejich vlastní pasivitu.

Pokračování textu

Radio Galaxy Centaurus A

Události Konce věku — co je plánováno, co se děje a co vás asi nemine? Zajímá vás skryté zákulisí světového dění? Chcete vědět, abyste mohli správně reagovat na události? Pak jste tu dobře! /A/

Nedávno jsem dostal mail od jednoho ze svých přátel mezi bývalými klienty a trochu mne zaskočila jeho poznámka o tom, že v poslední době na mém webu postrádá články zásadního významu, jakési další podněty pro vnitřní vývoj těch, kteří kráčejí onou „úzkou“ cestou k znovuzrození v duchu.

Nemyslím si, že by další podněty byly nutné. To podstatné, co může a má nastartovat vstup do práce na vlastním nitru, již není nutno z mé strany dále zdokonalovat. Je to velmi jednoduché a prastaré učení o nutnosti skutečné bezpodmínečné lásky k sobě a to je na webu v potřebném rozsahu vyloženo poměrně přesně. Nemluvě o tom, že ten, kdo opravdu stojí o zvládnutí tohoto procesu, může počítat s mou přímou pomocí.

Pokud se člověku podaří onu bezpodmínečnou lásku k sobě uskutečnit, pak už je schopen „sám“ na „sobě“ pracovat vlastní silou při čištění a rekonstrukci vlastní psychiky. A to zejména ochranou před energetickým vympýrismem, odstraněním strachů, depresí, úzkostí i emocionálních a mentálních bloků — to vše jen s minimální nebo dokonce žádnou pomocí zvenčí.

Ten, kdo tohle v sobě udělá, udělá rozhodující krok k nápravě někdejšího rozdělení „sebe“ „sama“, které je v literatuře nazýváno „vypadnutím z Jednoty“. Osvojením si lásky k „sobě“ „samému“ aktivuje tímto lidstvem a lidmi v něm dávno zapomenutou a kdysi ztracenou rovnováhu mužských a ženských energií /rovnováhu jing – jang/.

Tím může reálně vlastní silou dosáhnout znovuzrození duchu či tzv. spasení, které mu ti z jeho práce po dva tisíce let dobře živení „experti“ v církevních hábitech s vypasenými břichy a buclatýma ručičkama marně slibují.

Úzká cesta a těsná brána jako jediná vede k cíli… a k životu

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

 

Vy, kteří jste tím prošli, jistě se mnou souhlasíte, že na této cestě jste našli vše, co potřebujete, abyste sami svůj život dále již řídili sami.

Sleduji poměrně podrobně dění v oboru a vím, že radu, abyste se začali mít rádi, přijali sami sebe či řídili svůj život sami, vám dnes dá málem už i váš obvodní lékař. Jak to ale udělat, podat návod k tomu, to už je problém. U mne ho nalézáte a je plně funkční.

Pro ty z vás, které to zajímá, cítím potřebu zdůraznit, že jsem v minulých letech nabídl spolupráci a předání zkušeností s metodou rekonstrukce lidské psychiky na oné Kristově „úzké“ cestě nejméně dvěma vybraným církevním organizacím, jedné filosofické fakultě, dvěma fakultám připravujícím budoucí psychology a psychiatry, minimálně pěti webům s vysokou návštěvností a dvěma osobnostem známým z mediálního prostoru k další propagaci mezi lidmi.

Nikdo o tuhle možnost rozšíření skutečně zásadních informací pro lidský život zde na Zemi prostě nestojí. Kecat o ničem a nic neřešit, to je krédo všech falešných proroků dnešní doby. A že jich je!

Pokračování textu