butterfly-wing-scales-at-50x-magnification

Vědomí duše existuje nezávisle na těle: Svědectví neurochirurga o prožitku v blízkosti smrti, NDE, život po životě a důkaz nebe

Ukázali jsme si v této rubrice mnoho svědectví dětí o minulých životech. Připomínám mj. Dr. Stevensona, který tyto vzpomínky vědecky ověřoval » Těch důkazů je tolik, že se člověk jen diví, jak o skutečnosti reinkarnace ještě někdo může pochybovat.

Existence tohoto fenoménu logicky vede k další otázce o podstatě duše a vědomí. Odpovědi už jsme také uvedli. Přímé důkazy energeticko-informační podstaty vědomí jsou zatím nemožné, jelikož materialistická věda nemá přístroje schopné tato pole detekovat a měřit. Nicméně máme důkazy nepřímé — jedním z nich je svědectví dalšího lékaře, Dr. Ebena Alexandera, probírané v předchozích dvou dílech.

Důkazy tzv. zážitků NDE poprvé systematicky shromáždil Dr. R. A. Moody. A svědectví Alexanderovo jde ještě o kus dál — vyvrací zbývající protiargumenty materialistů — především oblíbenou materialistickou pohádku o tom, že tyto zážitky jsou pouhé tzv. halucinace, které údajně náhodně generuje mozek. Ebenův důkaz je nad Slunce jasný — v jeho případě byl mozek dokazatelně 100% nefunkční:

Neurochirurg Eben Alexander svým kvalifikovaným svědectvím zcela jasně a nezpochybnitelně dokazuje, že mozek není původcem lidského vědomí!

Výzkumník NDE Robert Mays (International Association for Near-Death Studies) se v roce 2013 rozepsal o tom co Eben ve stavu NDE prožil…

Multidimenzionální výlet vesmírem ve stavu NDE

Každý zážitek v blízkosti smrti (NDE) je jedinečný, ale existuje řada společných prvků. Většina NDE má nějakou podmnožinu těchto prvků: Pocit klidu a absence bolesti, pocit oddělení od fyzického těla, přechod do vyšší úrovně (někdy tunelem), návštěva v místě ohromující krásy, setkání se zemřelými milovanými osobami, přítomnost bytosti světla nebo nějaké jiné duchovní bytosti, rekapitulace dosavadního života, transport na místo čisté lásky a moudrosti, nakonec dosažení bariéry nebo je dotyčnému prostě řečeno „musíte se vrátit“… a konečně návrat do fyzického těla.

Čtenáři, kteří jsou obeznámeni s vnitřní zkušeností Ebena Alexandera už vědí, že zažil řadu těchto prvků, například přechod vzhůru na „nebeské místo“, setkání se zesnulým milovaným člověkem, přepravu na místo čisté lásky a moudrosti, přítomnost vysoké duchovní bytosti… a nakonec oznámení, že se musí vrátit.

Alexanderova NDE má velmi vysoké skóre na tzv. škále Greyson NDE — ta se měří na základě přítomnosti 16 NDE prvků a jejich intenzity od 0 do 2. Celkové skóre 7 nebo vyšší je považováno za ukazatel pravé NDE. Zkušenosti Ebena Alexandera spadají do této oblasti NDE.

Kompletně „vypnutý“, nefunkční mozek

Jeden pozoruhodný a neobvyklý aspekt Ebenovy zkušenosti je ztráta veškeré paměti, jazyka a osobnostní identity… Ztráta identity hmotného těla — to je nutno zdůraznit, jelikož člověk není jen tělo. V této rubrice už jsme pro to přinesli mnoho důkazů, Dr. Eben je pouze jeden z mnoha případů. Jak již bylo zmíněno, stalo se to následkem bakteriálního útoku na konkrétní oblasti mozku — na hipokamp, na tzv. Wernickeho region pro jazykové porozumění a také na čelní laloky.

Počáteční fáze Alexanderovy zkušenosti z „pohledu žížaly (červa)“ je velmi neobvyklá. Alexander popisuje tmavý a rozmazaný pohled, jako by byl ponořený v jakémsi průhledném bahně s hlubokým rytmickým bušením, nechutným zápachem výkalů a kořenovými strukturami kolem. Groteskní obličeje vyskakují okolo, vřískají a pak mizí. Ve svých rozhovorech poté, co jeho kniha vyšla, Alexander prohlásil, že věří, že tato úroveň vědomí ještě pocházela z mozku: „Vše, co kolabující cortex mohl v té době zpracovat…“ …

Pozn. redakce: Podle dalších informací mohla tato vzpomínka jednoduše být zážitkem primitivního vědomí na minulých nižších úrovních existence… něco podobného popisuje mj. známý psycholog Stanislav Grof. O tom někdy příště.

butterfly-Danaus-plexippus

Pak se objevilo bílo-zlaté rotující světlo, doprovázené bohatou, komplexní, „živou“ melodií. Světlo se přiblížilo a odhalilo otvor, velmi podobně jako mnozí jiní viděli tunel. Alexander zažil velmi rychlý pohyb vzhůru skrz otvor a ocitl se v krásné hyper-realistické scenérii — brilantní, jasné, ohromující — v Bráně (Gateway). Tato část Alexanderova zážitku je velmi podobná jako u mnoha jiných NDE — velmi reálná „nebeská“ oblast — zelené údolí, plné nádherných kvetoucích stromů a keřů — a další lidé dole. Božský, teplý, uklidňující vánek vanul údolím.

Eben Alexander-sister

Vznášel se na křídle motýla a vedle něj seděla nádherná mladá žena. Eben Alexander je velmi explicitní, velmi detailní, ohledně jejího popisu (což je z hlediska muže dokonale pochopitelné ;-) …hluboké modré oči, vysoké lícní kosti a dlouhé zlatohnědé vlasy. Dívala se na něj s hlubokou nadpozemskou láskou a řekla mu telepaticky, že je a vždy byl hluboce milován. Řekla mu, že se zde může naučit spoustu věcí, ale nakonec se bude muset vrátit.

Opět, tyto aspekty NDE jsou velmi typické, včetně zprávy, že bude třeba se vrátit…

Nad ním se v Bráně vznášely nadýchané růžovo-bílé mraky a průhledné koule jakýchsi třpytivých bytostí, zpívajících nádherný, nadpozemsky krásný, hluboce působivý chorál. Když měl otázku — kde je toto místo? kdo jsem já? — odpovědi proudily dovnitř jeho mysli z tohoto chóru. Myšlenky vstoupily přímo — beze slov, telepaticky.

Když lidé začnou vyprávět své zkušenosti z prosvětleného světa NDE, který navštívili, lze říci, že to při tom vyprávění znovu-prožívají…

Znovu zažívají pocity radosti, lásky a pocitu „návratu domů“, které měli ve stavu NDE. Často říkají, že při znovu-vyprávění byli schopní „vrátit se ke Světlu“ …i když jen krátce. Také Eben Alexander toto vykazuje v hlase a v chování, když vypráví svůj příběh.

Tamten svět je realita; naše fyzická 3D realita je jen iluze

Cituji klíčovou část beze změny:

Finally Alexander entered an immense infinite void, completely dark but also brimming with a light from a brilliant Orb. He was now at The Core. The Orb was his companion but within The Core, permeating throughout it, was the Source, God the Creator. Through the Orb, God disclosed many secrets and mysteries of existence to Eben, knowledge that he received instantly and directly and stored without memorization—knowledge that will take him a lifetime to process. 

Nakonec Alexandr vstoupil v ohromnou Nekonečnou prázdnotu, kompletně temnou ale současně oplývající světlem z oslnivé koule (Orb). Byl teď v jádru (Core). Orb byl jeho společník, ale v jádru, prostupující (zářící) skrze něj, byl Zdroj (Source), Bůh Stvořitel.

Prostřednictvím Orbu, Stvořitel odhaluje Ebenovi mnoho tajemství a záhad existence. Znalosti Eben dostává okamžitě a přímo — uložené do paměti bez memorování — poznání, na jehož zpracování bude potřebovat celý život. A znovu — tato zkušenost z Nekonečné prázdnoty, z pobytu v přítomnosti Stvořitele a obdržení znalostí a moudrosti — to vše je velmi typické pro „hlubší“ NDE, i když to zažívá jen malé procento lidí.

Drtivá většina komentářů k hyper-realistické kvalitě této zkušenosti říká, že to bylo „skutečnější než skutečné“ a také „tamten svět je realita; tato fyzická 3D realita je jen sen a iluze“. Lidé také často poznamenávají, že jejich vzpomínka na NDE je velmi živá a nemizí ani po mnoha letech. Zážitek Dr. Ebena vykazuje obojí.

Alexander pak byl tažen zpět skrze „červí tunel“. Ale navíc měl získané poznání Pravdy…

Maják v multidimenzionálním prostoru, který označuje jeden konkrétní bod v pozemském 3D časoprostoru

Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír "upleten" z "vibrující" energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice...
Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír „upleten“ z „vibrující“ energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice…

Pozn. redakce: Ebenovo svědectví o jeho „výletu“ by nemělo nikoho překvapovat. Jak vás opakovaně upozorňujeme (viz například rubrika o dualitě lidského bytí), lidské vědomí je multidimenzionální a náš pozemský 3D svět je jen malá část jeho „životního prostoru“! A musíme připomenout dokonalý soulad těchto zážitků s kvantovou fyzikou, která mluví o tom, že žijeme v 11rozměrném multidimenzionálním vesmíru složeném čistě z energie. Naše tzv. denní vědomí je ovšem pomocí 5 smyslů hypnoticky připoutáno na jeden malý, malinkatý bod v 3D časoprostoru. Přičemž čas je pro naše hmotné tělo na Zemi 4. rozměr. Fascinující vědecké důkazy kvantové fyziky si ukážeme v dalších dílech.

Nakonec Alexander klesl zpátky přes stěny mraků a všiml si mumlání okolo sebe, velkého davu bytostí, lidí, kteří se za něj modlili. Později poznal dvě z tváří, Michaela Sullivana a jeho ženu Page — oba se modlili za něj. Page přitom nebyla fyzicky přítomna v nemocnici.

Na samém konci svého utrpení, sestoupil zpět „červí dírou“ jako žížala — stejnou cestou jako na počátku stoupal… ale teď si tváře, které se objevily, jasně zapamatoval. Později při pohledu zpět si uvědomil, že to byly Sylvie, Holley a její sestra Peggy, Dr. Scott Wade a blízká kamarádka Holley — Susan Reintjesová. Pět tváří poznal a šestou, která se objevila později, byl jeho syn Bond.

Stalo se, že kvůli Ebenovu komatu Sylvia kontaktovala Susan Reintjesovou z Chapel Hill v Severní Karolíně. Susan je duchovní léčitelka, autorka knihy „Third Eye Open“, která pomáhá léčit tím, že pacienty v kómatu, resp. jejich duši kontaktuje psychicky. Susan se později v meditativním stavu skutečně pokusila o kontakt a prohlásila že Eben ještě není připraven opustit své tělo a také že jeho tělo bude vědět, co dělat pro jeho návrat.

Proč Eben Alexander viděl zrovna tyto specifické tváře? Ti všichni se za něj modlili poslední noc / ráno jeho kómatu. Susan Reintjesová přitom nebyla fyzicky přítomna, byla doma v Chapel Hill, 120 mil od Lynchburgu.

Šestá tvář (jeho syna Bonda) byla zvlášť přesvědčivá. Eben cítil, že to je tvář někoho, kdo ho obzvlášť potřebuje, někoho, kdo se nikdy nevzpamatuje, pokud se nevrátí. (V tu chvíli Eben skutečně tváře nepoznával — evidentně díky zcela nefunkčnímu mozku.)

Pokud by opustil tuto osobu, ztráta by byla neúnosná — byla by to zrada, které se Eben prostě nemohl dopustit. (Ve skutečnosti — v pozemské 3D realitě — se dělo to, že v neděli ráno před Ebenovým návratem Bond zoufale prosil otce aby se vrátil… je třeba dodat něco víc?)

A Eben Alexander otevřel oči a začal se rozhlížet…

Mozek si nemohl zkonstruovat tento příběh z prožitků po zotavení

Možná bychom tyto tváře mohli nazvat ukazatel, kotva, nebo maják, který umožnil Ebenově duši najít cestu zpět z nekonečného multidimenzionálního prostoru do jednoho konkrétního bodu v časoprostoru. Citát:

This feature of Alexander’s NDE—the faces that were later recognized—would be called a veridical time anchor, an event or series of events that establishes a correlation between elements perceived in the NDE and events that occurred in the earthly realm. Here we have a series of faces later recognized by Eben and recognized as praying for him, perceived in the time sequence they occurred in the earthly realm, particularly on the last night and final morning. It is all the more interesting that Susan Reintjes, and also Page Sullivan, had not been physically present in the hospital. The correlation is further strengthened in that the last face, the last person, was felt to be particularly emotionally compelling to Eben and was in fact the last person to be so emotionally involved in pleading for Eben’s return.

Tváře, které byly Ebenem rozpoznány až později, bychom mohli nazvat časovou kotvou do naší 3D reality (v původním textu: veridical time anchor) pomocí které se Ebenova mysl mohla vrátit zpět. Byla to událost nebo řada událostí, které vytvořily vztah mezi prvky, vnímanými ve stavu NDE a událostmi, které nastaly v pozemském 3D světě. Máme zde řadu tváří, které se za něj modlily, vnímané ve stejném časovém pořadí, ve kterém se dané akce děly v pozemském 3D prostoru — a to zejména pokud jde o poslední noc a ráno před návratem do těla. Je to o to více zajímavé, že Susan Reintjesová, a také Page Sullivanová, nebyly fyzicky přítomny v nemocnici. Korelace je dále posílena tím, že poslední tvář, poslední osoba, byla zvlášť silně emocionálně propojena s Ebenem.

Toto je velmi běžné v NDE — skutečně učebnicový případ — matka nebo otec jsou taženi zpět do fyzického života díky lásce k dítěti. (A samozřejmě, v jiných případech to může být i partnerská láska.)

Příběh, který si mozek nemohl vymyslet — aneb smrt materialistické hypotézy

Tato úžasná časová korelace (kotva) — a zejména Ebenovo rozpoznání lidí, kteří nebyli fyzicky přítomni v nemocnici — dokazují, že mozek si rozhodně nemohl zkonstruovat tento příběh z prožitků po zotavení vědomí, jak se někteří skeptici snažili tvrdit ve snaze najít materialistické vysvětlení. Jednoduše proto, že Eben mj. viděl osoby, které se nacházely na zcela jiných místech, než kde leželo jeho tělo.

A opět, analogické zážitky jsou v NDE poměrně běžné a samy o sobě vyvrací nejoblíbenější materialistickou výmluvu na halucinace… snad jen žáci pomocné školy by mohli mít problém pochopit jednoduchá fakta.

Setkání se zemřelým, který není znám osobě ve stavu NDE

Některé NDE zahrnují vidění zemřelých osob, které nejsou známy osobě ve stavu NDE, nebo takových o kterých není známo, že jsou mrtvé. V angličtině se používá označení tzv. „Peak in Darien experience“.

Eben Alexander byl zmatený — nevěděl, kdo je krásná mladá žena, která ho doprovázela na motýlím křídle k Bráně. Neznal ji, přesto si perfektně vzpomněl na její rysy a na to, co měla na sobě. Často ji podrobně popisoval manželce Holley a přátelům do té míry, že ji všichni mohli v podstatě v mysli vidět.

Eben Alexandr byl jako dítě dán k adopci, ve věku čtyři měsíce. Teprve rok před zážitkem NDE, se sešel se svými biologickými rodiči, kteří se později vzali a měli další děti. To setkání mělo nádech smutku, protože jejich nejmladší dcera Betsy — Ebenova biologická sestra — zemřela devět let předtím.

Eben Alexander-sister

Eben obdržel fotografii Betsy až 4 měsíce po svém kómatu a NDE. Na fotografii měla Betsy dlouhé hnědé vlasy, hluboké modré oči a úsměv, který vyzařuje lásku a laskavost. Pro Ebena vypadala podivně, strašidelně povědomě.

Příští den ráno Eben četl svědectví o NDE mladé dívky v jedné z knih Elisabeth Kübler-Rossové. Ta dívka se svěřila svému otci, že se setkala se svým bratrem v NDE — ona ale neměla bratra! Otec jí následně v slzách řekl, že skutečně měla bratra, který zemřel přesně tři měsíce předtím, než se narodila — ale nikdy jí o něm neřekli.

Eben Alexander si pak uvědomil, že zatímco na fotografii Betsy sice nebylo nebeské světlo Brány ani krásné indigové šaty, co na ní viděl ve stavu NDE — přesto, Betsy byla opravdu TA mladá žena, která jej doprovázela na motýlím křídle v nebeské říši. Nebylo možné si ji splést.

I další lidé rozpoznali Betsy jako krásnou mladou ženu, kterou Eben potkal ve stavu NDE — na základě jeho detailních dřívějších popisů. Např. Sylvia Whiteová o tom napsala:

Jedním z nejpřesvědčivějších aspektů Ebenova svědectví je jeho popis mladé ženy, která ho doprovázela. Popsal mi ji on i jeho manželka Holley, do nejmenších podrobností, až po její zlatě žíhané vlasy, modré oči a šaty. Později, když jsem pak ulpěla pohledem na fotografii Betsy, která spočívá na mém prádelníku… byla jsem ohromena, když jsem si uvědomila, že Betsy byla ta žena, která byla Ebenem popsána, včetně jejích vysokých lícních kostí.

Krátce po Ebenově zotavení jsem navštívil Lynchburg. Holley mě vzala do ložnice a řekla: „Nebudeš tomu věřit.“ Ukázala mi zarámovanou fotografii Betsy, a řekla mi, že je to zesnulá Ebenova sestra. Okamžitě jsem ji rozpoznal jako ženu, kterou nám Eben popsal, zejména její vlasy, oči a úsměv. Nepochyboval jsem, že ona byla opravdu ten duchovní průvodce během Ebenova kómatu.

Tyto zkušenosti v NDE jsou poměrně vzácné, zato ale bývají hodně silné. Je to další potvrzení Ebenova svědectví — jeho popisy Betsy, kterou nikdy ve 3D světě nepotkal, a kterou popsal ještě před tím než dostal její fotografii, nelze jinak vysvětlit.

Závěr? Smrt materialismu

There are two ways to be fooled. One is to believe what isn’t true; the other is to refuse to believe what is true. — Søren Kierkegaard (1813-1855)

Takže Eben Alexander nepochybně a seriózně dokazuje pravý opak toho, co se nám snaží nakecat materialisté jako Luke Dittrich — tedy to, že příběh vznikl z halucinace nemocného mozku. Opak je pravdou. Příběh z knihy „Proof of Heaven“ vyvrací všechny zmíněné námitky a ukazuje se jako poctivě a pravdivě podaná životní zkušenost.

A co je nejdůležitější: „Proof of Heaven“ je krásný příběh o lásce, která přesahuje všechny dimenze, i svědectví o tom, odkud lidská bytost pochází a jaká je její pravá podstata.

Všechny zde popisované záležitosti ohledně duše jsou naprosto v souladu s kvantovou fyzikou, která mluví o tom, že žijeme v 11rozměrném multidimenzionálním vesmíru složeném čistě z energie. Vědecké důkazy kvantové fyziky si ukážeme příště.

-pokračování-


Literatura:

3 komentáře u „Vědomí duše existuje nezávisle na těle: Svědectví neurochirurga o prožitku v blízkosti smrti, NDE, život po životě a důkaz nebe“

 1. Mohli by jste prosím vysvětlit ze které višně spadlo číslo dimenzionality 11? Zatím jsem se setkal s 12 základními typy interakcí v tomto stvoření.
  Třeba v knize Sefer Jecira píší: „Tři matky, sedm dvojitých a dvanáct základních“. Spíše než počet rozměrů je to počet „energetických stavebních kamenů“. Podle Levašova je dimenzionalita prostoru na Zemi něco málo přes 3.

  ***********************************************

  Nekritizujte prosím materialisty. Z nějakého důvodu je nezbytně nutné, aby se mohli vyvíjet v této realitě jako samostatné oddělené bytosti. Z přijetí reinkarnace by na ně dopadla taková zodpovědnost, kterou by nedokázali unést.

  Mimochodem profanace je vyjevení pravdy, která sebou nese takovou zodpovědnost, jaká je pro bytost na jejím vývojovém stupni neúnosná. Taková bytost pak může buď zešílet a nebo se k Vám obrátit zády a být ke všem argumentům slepá a hluchá. Jejich přístup je naprosto správný a odpovídá jejich úrovni vývoje. Jen by jim namísto modení techniky lépe slušel takový koník a hezky ručně orat políčka. Žádné mobily a žádné internety, jen večer při svíčkách.

  1. Ačkoliv náboženství materialismu kritizujeme ze stejného principiálního důvodu, jako třeba papežské náboženství, vždy nám jde jen o pravdu. Tento článek není psán primárně pro pokročilé duše, které prostě ví, že reinkarnace a tudíž i duše existuje… je psán pro ty, kteří jsou právě v zajetí současného vzdělávacího systému. Zcela úmyslně proto používáme fakta tzv. mainstreamové vědy, abychom ukázali, že i tato věda — když se dělá poctivě a se snahou najít pravdu — že i tato věda tuto pravdu dokáže odhalit. Pravda je jen jedna, jak známo.

   Jiná věc je ta, že pro systém „nevhodné“ poznatky jsou většinově ignorovány… a např. naše děti jsou ve škole stále programovány lží o tom, že hmota je původcem všeho.

   Naše fyzika přitom už ví, že hmota v podstatě neexistuje — vše je jen energie. Z toho důvodu je třeba aby materialismus umřel, jelikož je prokazatelně lží a brání vývoji lidstva… stejně jako církve…

   Zcela úmyslně proto používáme většinově uznávanou vědeckou teorii a nikoliv esoterické poznatky o kterých mluvíte vy a které jsou pro většinu absolutně nepřijatelné. Doufám že nás pochopíte. O teorii superstrun prostě není pochyb:

   Teorie superstrun, resp. teorie strun, je jedna z nejznámějších a dosud v mnoha směrech neúplných tzv. teorií všeho. Velmi populárně řečeno, tato teorie předpokládá, že základními stavebními kameny přírody nejsou částice s nulovými rozměry, nýbrž jednorozměrné struny (základní jednotky ENERGIE), které vibrují různými způsoby, odpovídajícími různým druhům částic…

   Fyzikové v teorii strun byli zneklidněni existencí pěti různých strunových teorií. Během tzv. superstrunové revoluce se ukázalo, že tyto teorie jsou limitními případy jedné teorie, M-teorie, která předpokládá 10 prostorových + 1 časový rozměr…

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_superstrun

   1. Děkuji za vysvětlení, musím si doplnit znalosti. Teorie superstrun je asi opravdu zatím jen teorií popisující realitu trochu přesněji než stávající stav. Podle toho, co na Wiki psali, tak se to pánům vědcům stále plně dokázat nepodařilo – asi budou muset postavit nákladné přístroje na ověření.

    Bohužel kvalitu života lidí tímto krokem moc nezlepší :(.

    Jen nevím, jestli to materialistické školské učení je apriori dobře nebo špatně. Jak jsem psal, ono znalost některých jevů vyžaduje současně také vyšší úroveň zodpovědnosti. A tu úroveň mnozí přijmout nechtějí.

    Co se týče skutečných důkazů pro zaryté materialisty, tak to dělal Jan Spěváček a rozepisuje se o tom ve svých knihách:
    rozmluva-s-duchovnim-mistrem Pouze jsem četl jeho knihy. Tvrdí, že zastavil silou myšlenky roztočenou vrtulku. A vypadá to, že s tím přestal, protože ho duchovní realita zastavila.

    Jiný důkaz jsou psychotropní látky. Pokud dojde k intoxikaci, tak dojde k otevření vědomí do vyšších dimenzí. Jenže za to otevření se platí velmi vysoká cena a při opakovaném užívání dochází k poškození nervových buněk, které se stává trvalým a vede k nevratnému poškození hmotného těla a dále k úmrtí.

    Stanislav Groff ve své knize
    „Holotropní vědomí“ popisuje také spoustu stavů. Dokonce vyvinul techniku zrychleného dýchání, při které člověk jisté osobní zážitky získá a přitom nehrozí poškození těla intoxikací.

    A co je nejsmutnější, mnozí lidé naprosto ignorují i ty zjevné hmotné důkazy, které jsou smysly jasně viditelné. Kvůli zvětšení čísílka na účtu jsou ochotni zničit životní prostředí, lhát a způsobovat druhým utrpení.

    ********************************

    Dobré cvičení na paměť je, když si třeba někdo udělá chvíli čas a zkusí si vzpomenout, co měl včera k obědu. Aby si vybavil přesně chuť jídla, jak jídlo vypadalo atd. A pak si může zkoušet, co dělal před týdnem, před rokem.
    A pak najednou zjistí, když se ho někdo zeptá: „Vrať se 200 let nazpět a řekni, co tam vidíš?“ že to jde.

Komentáře nejsou povoleny.