Vize možného vývoje řešení současné krize na této planetě v čase konce věku… skončí to všechno ohněm?

Nejsem politik a nejsem proto omezen zúženým viděním obvyklé touhy politiků po moci a zajištění prebend spojených s jejich funkcemi… hledím-li na současné činy evropských politiků /či spíše na jejich trestuhodnou nečinnost/ ve věci řešení zájmu těch, kteří jim vyjádřili v tzv. „demokratických“ volbách důvěru, je mi z nich nevolno… jejich „práce“ je úplně k ničemu a zbytečná… uvědomuji si velmi dobře, že je jejich činnost či spíše v mnoha případech nečinnost je dána pouze zájmy těch, kteří jejich volby financují a vystavují je pak do světla reflektorů, aby sami zůstali pěkně skryti a vše řídili zcela nedemokratickými nástroji…

že slovo demokracie je jen dnes už jen synonymem pro sprostou manipulaci lidmi, v tom je realita dnešních dnů a nezbývá než ji přijmout… zabývám se sice řadu let lidskou psychikou, ale ani vy, kteří mou práci znáte, asi netušíte, že si tak trochu nevím rady s psychickou poruchou té části národa, který tyhle neschopné a všeho schopné nemakačenky opakovaně volí… tuším, že za tím stojí nějaký tragický národní rys tak trochu sebevražedného charakteru… tady je každá rada drahá…

na druhé straně je zřejmé, že jsme prostě v nejnižším období Kalí-Yugy, kdy tohle je normální a zcela v souladu se zákony Univerza /chcete-li, zákony Božími/… tzv. pravým lidem byl vymezen jeden velký vesmírný okruh pohybu Slunce dvanácti nebeskými zvířetníkovými znameními a školení jejich duší v mnoha inkarnacích se chýlí k neodvratnému konci…

šance k postupnému přesunu vědomí lidské duše od Satanova programu „sobectví a oddělenost“ k božskému programu „láska a sjednocení“ dobíhá a zrnu zasetému v podobě duší „pravých“ lidí této Země byla dána možnost projít dvaceti šesti tisíci lety trvajícím vegetačním obdobím růstu až k termínu sklizně… značná část zrna padla na neúrodnou půdu a vůbec nevzešla… další část byla zastíněna koukolem a jeho vegetační vývoj je v čase opožděn a nedosahuje v čase sklizně dosud potřebných parametrů zralosti… zbytek, či spíše zbyteček vzešel a má šanci být uklizen do boží sýpky…

před lidstvem je poslední minietapa… je tu ještě určitá část zrna, která patří do oné druhé skupiny zastíněné koukolem, která má ještě v sobě šanci se ze stínu, kterému je díky agresivitě všudypřítomného koukolu vystavena, vyrvat ke Slunci a dozrát… zesilující negativita dění ve světě kolem je prací těch již definitivně odepsaných a definitivně propadlých programu „sobectví“ a jejím cílem je neustálé vytváření sílícího tlaku na znehybnění právě těch, kteří šanci na vzestup a dozrání stále ještě mají…

je paradoxní, že tento tlak je současně i poslední příležitostí pro ty, kteří ještě na to mají, zvednout hlavu a nastoupit na onu „úzkou“ cestu ke znovuzrození v duchu… je šancí něco pochopit… a začít na sobě pracovat… to podle zásady, že nikdy nezměníš jiné, změň však sebe a změníš svět…

na té cestě k sobě do svého nitra najdete odstranění svého návyku bát se a nechat se vmanipulovat do stresu a stavů depresí… pochopíte na ní i to, že to, co se dnes děje a co naprostá většina lidí podle svého vnitřního hodnocení bere jako hrozbu, je pouze velká hra řady bytostí tohoto stvoření, temných i světlých, které se vás snaží hravou formou rukou nerozdílnou již po tisíciletí vést k pravému cíli vašeho bytí…

uvědomte si prosím, že není důležité, kdy a jak člověk zemře v této inkarnaci… zda přirozenou smrtí ve vysokém věku nebo v žáru atomového výbuchu… stát se to asi musí, protože taková jsou pravidla hry… klíčovým ovšem pro to, kam tito dnes pozemští lidé půjdou dále žít a zda vůbec budou jako individuální nesmrtelné duše s právem uplatnění svobodné vůle dále existovat, je dosažení vnitřní rovnováhy jejich duálních energií a pročištění emocionálního a mentálního těla od nánosů emocionálního a mentálního smetí získaného v této a v mnoha předchozích inkarnacích…

rozdělením svých původně jednotných energií se lidé ocitli v koloběhu inkarnací, jejich opětovným sloučením do rovnovážného stavu z koloběhu inkarnací vystoupí…

slyšíte ono poslední zvonění?… pokud ano, zkuste to ještě, stojí to za to… existuje návod k jednání, které vás ještě může z toho dostat, pokud patříte mezi ty, kterým má ještě být dána šance… je to na vás… návod je tady na webu » kdo mu nerozumí zcela, tomu mohu pomoci » pokud se pro přijetí pomoci rozhodne… ale nemám a nikdy jsem neměl v úmyslu nikoho přemlouvat…

pojďme ale k věci, k hlavnímu tématu, proč tohle právě tady a teď píši…

Pátek 13.11. a 11. obvod Paříže

pátek 13. (což je mimochodem datum připomínající masakr pro-iluminátských templářů) v 11. měsíci, v 11. obvodu Paříže (je to iluminátská numerologie nebo jen náhoda?!) jsme byli svědky dokonale zorganizovaného útoku islámských teroristů… prostě se skupiny ozbrojených lidí sešly ze tří různých směrů v jednu chvíli na ploše několika kilometrů čtverečních, aby zabíjely bez výběru… údajně podle nejnovějších zpráv byli mezi nimi i kluci, kteří ještě nedorostli ani osmnácti let… jejich zázemí bylo podle všeho dokonalé, jejich logistika absolutně bezchybná, úroveň jejich politického školení skvělá…

naskýtá se otázka, zda to byla teď v Paříži dokonalá práce tajných služeb džihadistů ISIL (IS) nebo spíše opět nová akce CIA a Mossadu pod falešnou vlajkou?

odpovězte si sami, nic vám nevnucuji… jakže to pokračovalo po 11. září v New Yorku?… nepokračovalo to válkou proti Iráku?… ano, dnes už víme, že Bush potřeboval jako „korektní“ a „demokratický“ politik a světový vůdce záminku k prosazení lidských práv v „zaostalém“ Iráku a neváhal proto obětovat zanedbatelných pár tisíc amerických domorodců v padajících věžích a při následných záchranných operacích pro úspěch svého snažení… potřeboval vhodnou záminku a nemohl přece veřejně přiznat, že mu jde o ochranu zájmů amerických nadnárodních koncernů v konfrontaci s narůstajícím vlivem a silou tehdy nastupující čínské ekonomiky s její rostoucí spotřebou černého zlata… potřeboval pádný důvod k válce, tak mu ho tajné služby vlastního státu vyrobily…

World in 2015: Toto je skutečná lahůdka — časopis "Economist", vlajková loď klanu Rothschildů skutečných vládců světa, zveřejnil prognózy na rok 2015. Šeptá se o tom, že na obálce jsou zašifrovány plány elity — oni si rádi hrají s ovečkami — stejně jako kočka s myší. | Rothschild flagship “Economist” magazine’s “predictive programing”
World in 2015: Toto je skutečná lahůdka — časopis „Economist“, vlajková loď klanu Rothschildů skutečných vládců světa, zveřejnil prognózy na rok 2015. Šeptá se o tom, že na obálce jsou zašifrovány plány elity — oni si rádi hrají s ovečkami — stejně jako kočka s myší. | Rothschild flagship “Economist” magazine’s “predictive programing”

Jakže to bude pokračovat nyní po černém pátku 13.11. v Paříži? …nebude to stejně jak v New Yorku lajnováno podle jednoho pravítka? …mám pro vás zajímavou zprávu, která se objevila řádově již desítky minut po oznámení o pařížském masakru… že by byla připravena předem? …zpráva je v originále nadepsána:

France to Invoke Article 5 of NATO Treaty

NATO compelled to go to war against ISIS — U.S. may „Intern“ all Muslims! a jako jeden ze zdrojů mohu uvést http://SuperStation95.com

V českém překladu se zde dovídáme, že Francie se dovolává článku 5 smlouvy NATO o vzájemné obraně a žádá, aby NATO zasáhlo proti IS silou v reakci na teroristické útoky v Paříži… pro vaši informaci článek 5 zavazuje všechny členy aliance, aby v případě, kdy je proveden útok na jeden ze států smlouvy, vystoupily jednotně proti útočníkovi společnou silou aliance… neznamená to nic jiného, než že Francie burcuje k válce v Sýrii a Iráku proti IS

takže IS nebo CIA? …pokud Západ v podobě NATO na základě dění v Paříži a této výzvy vyšle svá vojska do Sýrie a Iráku, analogie s New Yorkem je jasná… pak to byly nepochybně tajné služky USA, Izraele a některých západních států, které dohlížely a spolupracovaly opět na masakru vlastních lidí…

nakonec se už obecně ví, že to západ zorganizoval a podporuje islámský džihád jako svoji lacinou údernou sílu k rozvracení států středního východu a arabských států vůbec… a západ je momentálně ve srabu, jeho hru na válku s vlastními ozbrojenci IS a AL-Nusry jim vyfouklo Rusko a zle si na tyto poskoky západu vyskakuje… Ukrajina Spojeným státům a NATO jako příležitost ke konfliktu s Ruskem nevyšla a je zatím u ledu, tak se naši válkychtiví kluci po několika letech, kdy tzv. Západ mohl vojensky kdykoli proti ISILu zasáhnout — a samozřejmě a zcela logicky to neudělal — o to pokusí nyní ve snaze zablokovat aktivity Ruska a pokud možno ho zatáhnout do války v Sýrii…

9/11: Letecký benzín? Jooo, tenhle vtip je fakt dobrej!
9/11: Letecký benzín? Jooo, tenhle vtip je fakt dobrej!

a Francie a všechny oběti či pozůstalí zde sehrávají opět roli užitečných idiotů… ona ta verze 11.9. v podání oficiálních míst měla totiž tolik děr, že zopakovat něco takového v Americe při stále rostoucím vnitřním pnutí na zdejší vnitropolitické scéně by mohlo být tentokráte riskantní… ale Evropané jsou blbci, ti to sežerou… říká si naše Druhá šelma…

pokud bude mnou předvídaný vývoj nastoupen, pak NATO (a šéfové světové vlády za ním) zkrátka potřebovali záminku, aby získali podporu veřejnosti pro nový velký konflikt… Hitler napadl svými „černými barety SS“ vlastní vysílač v Glivicích… a byla válka, co by ne! …takže i dnes mají agresoři šanci, že podpora bude… většina lidí je stádo, které musí někdo pást… mají to rádi…

kolikpak ještě falešných vlajek naši hlídací psi demokracie na západě mají ve skladech?… jistě o něco více, než by bylo zapotřebí…

moji milí, resumé je mimořádně špatné… nedají pokoj, ti někdejší otrokáři, kolonizátoři, organizátoři dvou zničujících světových válek a vykořisťovatelé celého světa… dějiny je tlačí podobně jako kdysi rovněž mocnou římskou říši do stoupy dějin a oni nás chtějí vzít všechny s sebou do pekel, kam ostatně patří… mne to nepřekvapuje, vás ano?…

šance do budoucna však existuje… poslední dobou se mi dostává z různých stran řady zajímavých informací, které svědčí o tom, že se tam někde nahoře připravuje plán „B“ pro záchranu lidstva této planety… nečekejte ovšem prosím, že lidem této Země za to, co v posledních zejména dvou tisíci letech předvedli, bude mít někdo zájem házet pečené holuby do jejich sladkých pusinek.. opak bude pravdou…

yellow-stone-beautiful-colors

Některé z vás asi nepřekvapí informace o rostoucím napětí kolem vývoje supervulkánu v Yellowstone ve státé Wyoming na středozápadě Ameriky… o tom, jak to tam vypadá, si můžete přečíst tady:

http://www.blogovnik.cz/supervulkan-yellowstone-hrozi-lidstvu-201511061830.php

také tady: http://www.novakoviny.eu/archiv/veda/362-supervulkan-yellowstone-sopky-katastrofy

a tady: http://www.reflex.cz/clanek/veda/53530/kdy-vybuchne-supervulkan-ktery-znici-spojene-staty.html

i zde: http://ceskoaktualne.cz/2015/11/zacatek-apokalypsy-yellowstone-zacina-prichazet-k-zivotu/

a zde: http://www.mikan.cz/news/supervulkan-yellowstone-praska-zacatek-apokalypsy1/

v každém případě potencionální výbuch supervulkánu pod Yellowstonem může vyřešit problém lidstva za předpokladu, že nedosáhne své maximální možné síly… existují doložené odhady, že výbuch několikanásobku síly výbuchu sopky Krakatoa v 19.století je schopen zničit severoamerickou pevninu natolik, že z agresivní velmoci /a druhé šelmy Janova zjevení/ zůstane shluk nešťastných bytostí, které budou rok poté přežívat tak na trochu nad úrovní člověka jeskynního…

a tímto výbuchem následně může být dále aktivován zlomový tektonický systém San Andreas, díky němuž by mohlo dojít k odtržení Kalifornie od americké pevniny a jejímu pádu do moře /viz prognóza Edgara Cayce/… dá se očekávat aktivizace sopek na celém tzv. ohnivém pásu táhnoucím se po západní části severní a jižní Ameriky, Ohňové zemi, Kamčatce, Japonsku, Indonésii a Novém Zélandu…

samotný pohyb severoamerické zemské desky způsobený zemětřesením doprovázejícím výbuch supervulkánu by pravděpodobně způsobil vyzvednutí západní části severní Ameriky odlehčením o hmotu odtržené části pevniny za zlomem San Andreas, což by vedlo k významnému ponoření pobřeží východní části Spojených států vč. New Yorku do Atlantského oceánu… podle dostupných informací existuje i na východním pobřeží druhotný tektonický zlom, který v případě aktivace může devastaci východního pobřeží značně zesílit…

očekávaným případným důsledkem pohybu masivu severoamerické pevniny může být s maximální pravděpodobností zapříčiněn vznik obrovské vlny tsunami, která přeletí Atlanský oceán a spláchne státy západní Evropy možná až někam k úpatí pohoří chránících českou kotlinu…

samozřejmě by při předpokládané síle výbuchu supervulkánu a dalších sopek ohnivého pásu kolem planety došlo i k významným projevům tzv. vulkanické zimy, která ve svých důsledcích /poklesem teplot, kyselými dešti a následnou neúrodou/ by decimovala i geologickými procesy nepostižené části planety…

pro nepoučené a nepoučitelné lidstvo, které zahodilo pravdu o tom, co jest a díky vlastní pohodlnosti předalo moc nad sebou falešným Bohům svých farizejů, kardinálů, imámů či jak se ta banda idiotů vlastně jmenuje, by to znamenalo šanci začít znova… samozřejmě od začátku, bez polštáře technologického zázemí a potravin v supermarketech…

naplnilo by se tak konečně i karmické vyrovnání národů západní Evropy, které se v nedávné i dávnější historii výrazně podepsaly na zločinech proti lidskosti /otrokářství, genocida amerických Indiánů atd. atd./… jejich karma je přesně o porušování těch lidských práv, o kterých dnes všechny ostatní poučují… spolu s nimi by konečně padla jejich falešná hra na demokracii, ono šidítko pro prostý lid…

co na tuto variantu říkáte, přátelé? …já tedy mít možnost konzultovat situaci se Synem člověka, pokud se chystá tady dolů, tak mu tohle vřele doporučím… je to elegantní řešení… řešení, které bude lidstvo bolet, ale které je mnohem více přijatelné než totálně zničující jaderný konflikt, který američtí jestřábi potřebují ke své /byť jen zdánlivé/ záchraně v připravených podzemních městech…

ty, kteří již dosáhli nově rovnovážného stavu svého mikrokosmu, bych nechal projít mezidimenzionálními branami jinam a ostatní ať to tady na Zemi zkusí znovu…

jak to může někdo říct, namítnete, Járo? …bůh je přece milující a Jeshua by to jistě oplakal… on možná ano, byl vtělením lásky… já ne… i já vyznávám a dokonce učím láske, ale ve spojení s čistotou a spravedlností… a ani Kristus nehovořil o lásce lidsky podmíněné, lásce vnucené tomuto lidstvu církví a pomýlenými esoteriky… právě ta církevní lidsky podmíněná láska velí našim „sluníčkářům“ obětovat vlastní národ cizím vetřelcům…

láska nesmí být bezbřehá… ať mi někdo řekne, že není čisté, spravedlivé a bezpodmínečně láskyplné nechat každého jedince, ať si vyžere, co si sám nadrobil…

teď jistě očekáváte, že vám řeknu, že tahle varianta se supervulkánem je Pavlíkův fór… a možná máte pravdu… a možná ne…

Podivné aktivity FEMA v USA?

Vysvětlete mi prosím, proč se v posledních letech samotná vláda Spojených států připravuje na katastrofický vývoj na svém území? …co ty tábory FEMA po celé zemi? …údajně pojmou padesát milionů lidí, píše se v tisku… co budovy Walmartů pod záminkami rekonstrukcí pravděpodobně předělávané na ubytovny/tábory? …a co tisíce vagonů připravených pro sběr a svoz lidí? …nemluvě o zprávách z letošního léta, které hovoří o transportech bojové techniky, které jsou rozmisťovány po celých Spojených státech? …a co způsob, jakým Američané v podstatě opouštějí vlastní klíčové „projekty“ zahraniční politiky na Ukrajině a v Sýrii? …i ten úprk jediné americké letadlové lodi v oblasti Perského zálivu směrem ke Kalifornii o něčem napovídá…

ano, něco z toho může být chápáno jako příprava na třetí světovou… něco jako příprava na válku s vlastními obyvateli… možná tomu tak je… ale proč jsou spolu s transportéry v barvách americké armády nově podle zpráv přicházejících po internetu ze zámoří rozmisťována i bíle nastříkaná vozidla s emblémy OSN?

A další zprávičky zcela odjinud…

víte, ono ty kontakty s mimozemskými civilizacemi na straně USA /ostatně i Ruska/ skutečně existují… takže dostat se k informacím a k prognózám geologického vývoje na předmětném území, o kterých se pozemským vědcům zatím jenom zdá, nemusí být při spolupráci s bytostmi odjinud až tak nemožné…

o tom, že to jako možná varianta vývoje připadá v úvahu, svědčí i zprávy a zprávičky odjinud…

lidé, které snad smím zvát svými klienty, po proběhlé vnitřní transformaci zažívají velkou renesanci svých duchovních darů… poslední asi dva měsíce se setkávám s telefonáty a maily zajímavého obsahu… podotýkám, že jsem jen jejich příjemcem a podávám vám je tak, jak je nakupuji…

měla jsem vizi něčeho neobvyklého, hlásí mi paní z Vysočiny… vidím letět velkého bílého draka od východu na západ… při přeletu nad republikou je nádherně viditelný… směrem na západ od našich hranic se mi ztrácí ve tmě… celý západ je temný… vnímám, že i americký kontinent je temný… pak slyším hrozný rachot, jako by tam za mořem v té tmě něco ruplo… nevidím, co to je… ale vyděsilo mne to a vize zmizela… zůstává ve mně velmi tísnivý pocit,,, nevíte, co by to mohlo být? — ptá se paní…

letím jakoby od jižního pólu, hlásí mi pán z Příbrami… rozeznávám pod sebou Ohňovou zemi… vylétám stále výš a výš, poznávám obrysy jižní Ameriky a letím na sever… Spojené státy jsou temné, možná to znamená, že nastala noc… jediné, co vidím, je červeně svítící pás táhnoucí se někde od kanadských jezer přes středozápad až ke Kalifornii… připadá mi to jako zóna, kde se hromadí obrovské napětí… jen jen vybuchnout… nemáte pro to nějaké vysvětlení? — ptá se pán…

nejsou jediní… možná se ti lidé mýlí, možná jsou jejich vize vyvolány pouhým strachem či něčím jiným… ale nepodceňoval bych je, ty vize…  cožpak i v mnohých z vás nesílí pocit, že to absurdní globální světové divadlo kolem nemůže takhle jít dál? …že se prostě něco musí stát?

…mám i své zdroje… už dlouho se rozhoduji, zda tuhle svou úvahu o možném scénáři konce tohoto věku působením ohně zveřejnit… mám o tom napsat, nemám o tom napsat, váhám už tak dva týdny… Pavlík byl stále proti… co když to nebude pravda a budeme lidem pro smích říká mi… tak mi pomož, kluku, říkám mu já… máš ve svém srdci spojení s naším nejvyšším „Já“, tak se ho zeptej…

to bylo někdy v úterý minulý týden… středa, čtvrtek, pátek a nic, pořád nic… v sobotu odpoledne mne Pavlík vyhnal od počítače a říká: jdeme ven, je tam hezky… tak jedeme na Lomec, nádherné místo u Vodňan, kde se koupeme v podzimním slunečním svitu a trochu se procházíme…

a pak se vracíme domů… Slunce se chýlí k západu, je stále teplo a hezky… najednou cítím, jak Pavlíkovy ruce bez mé účasti strhávají volant a vjíždíme na nádhernou čerstvě letos vyasfaltovanou obslužnou cestu pro traktory nad Sedlcem u Českých Budějovic…

takový povrch kdyby byl na D1, povídám Pavlíkovi, to by byla věc, viď? …a kam vlastně míříš, tobě se ještě nechce jít domů? …neodpovídá a po chvilce zastaví na místě mezi poli, kde se auta mohou vyhýbat těm v protisměru…

hledíme přímo na západ… před námi je horský masiv Šumavy a Slunce kousek nad obzorem… je klid a já za volantem prostě v té kráse usínám… to víte, důchodce…

probouzím se ale v pravý čas, abych mohl vidět nádhernou scenérii západu Slunce… denní hvězda právě zapadá, je už z velké části za obrysem šumavských hor a zčásti překryta bílými mraky…

vnímám Pavlíka, jak mi říká: chtěl jsi něco vědět?… dívej se… dívám se a vidím, jak se Slunce propadne již celou částí svého kotouče za obzor a nijak zvláštní vrstvu mračen nad Šumavou osvítí z trochu jiného úhlu…

napadá mne: co to je? …na výseči asi třiceti obloukových stupňů po obou stranách právě zmizelého slunečního kotouče na obzoru plane krvavý oheň, vidím jezero lávy… z něj vytéká obrovský žhavý proud ohně a rozlévá se všude kolem… celý západ je v jednou ohni, proudy lávy tečou oblohou a zapadají kamsi za Boubín…

vidím tento obraz v této nebo vyšší realitě? napadá mne… těžko říci… nevěřím vlastním očím a tomu, co mi letí hlavou… každopádně to trvalo celé tak maximálně sto dvacet vteřin, slunce zašlo ještě trochu níže a obzor potemněl…

západ, oheň, soumrak, proudy lávy… proudy lávy přes celý západní obzor… a mrazení podél páteře…

co dodat? …vrátili jsme se domů a šli na televizi… a já jsem se definitivně rozhodl, že vám o tom všem dám vědět…

Yellowstone National Park region

pro každý případ sledujte Yellowstone…

http://earthquakes.volcanodiscovery.com/map/Yellowstone