Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu. Nový rozhovor: Mohamed násilí učil a praktikoval

Mnohokráte už jsme vám opakovali a přinášeli důkazy pro tvrzení o protilidské podstatě islámu, který byl stvořen za účelem zotročení ducha, ovládání a manipulace lidí » Toto zotročení je ďábelsky promyšlené a dokonale vytvrzené mj. skrze myšlenkové zotročení muslimských žen. Rafinovanost této manipulace spočívá v ovládnutí myšlení dětí hned od narození » A jak všichni rodiče dobře vědí — děti jako malé bezvýhradně přijímají instrukce od svých autorit — svým způsobem je to celoživotní naprogramování člověka…

Žena je v islámu naprosto bezcenná, říká Sabatina o své životní zkušenosti

První informace o Sabatině jsme přinesli už dříve » Následuje další rozhovor.

sabatina-james7

Cena ženy je v islámu na úrovni hospodářských zvířat. Majetkem, který má dvě základní funkce: Obsluhu muže a plození nových slepě věřících muslimů — bojovníků za Alláha. Není to náhodou! Jak už možná někteří vědí, ženy jsou přitom předurčeny k tomu, aby byly duchovními vůdkyněmi člověka a jejich zotročení je skutečně velice rafinovaný útok na svobodu lidstva — je to jako podobně, jako kdybyste stromu ořezávali kořeny.

Máme tu další svědectví jedné z mnoha, které měly tu smůlu, že se zapletly se sektou zvanou islám… Překlad rozhovoru z německých novin Berliner Zeitung:


Berliner Zeitung Interview: „Mohammed hat Gewalt gelehrt und ausgeübt“

Sabatina James není její pravé jméno. 33 letá rakousko-pakistánská aktivistka za lidská práva, publicistka a kritička islámu sice vystupuje pod tímto pseudonymem, dokonce i v televizi, osobní informace si ale nechává pro sebe. E-mailová komunikace probíhá přes prostředníka a ten, kdo chce se Sabatinou James telefonovat, musí na její telefonát počkat. Číslo je skryté a její pobyt tajný.

Vaše nejnovější kniha se jmenuje „Šaria v Německu“. To zní jako dílko extrémní pravice, ne jako reflektující kritika islámu.

Otázku, zda-li šaría v Německu existuje, si již nikdo neklade. Jen nechceme vidět skutečnou realitu. Islamistické násilnosti se zamlčují a jsou utajovány, nejsou žádné statistiky. Pak můžeme s lehkostí říct: „Ono to přece není tak hrozné“.

Jak se to projevuje v Německu?

Každý měsíc dochází k vraždám žen ve jménu rodinné cti. Přes 3000 dívek hledá každý rok pomoc v poradnách, kvůli nuceným sňatkům. Tato čísla jsou z jedné studie Spolkového ministerstva pro rodinu – a to jsou jen ty, které se přihlásí. Pokud se ženy pokusí o útěk, jsou povoláni tzv. rozhodci soudci v muslimských komunitách a jsou na ně nasazeni. Pokud je vystopují, pak zbývá jen volba – buďto se podřídit nebo smrt. Tato paralelní justice existuje uprostřed německé společnosti. Ženám je řečeno: „integrujte se“. Pokud to udělají, hrozí jim to samé jako Harun Sürücü, která musela zemřít, protože žila jako Němka (Turecká kurdka žijící v Berlíně, která byla zavražděna ze cti jejím bratrem, protože se odmítla vdát a chodila s „Němceme“ více v EN Hatun „Aynur“ Sürücü).

Říkáte, že kritika islámu je možná jen pod policejní ochranou. Avšak tisíce demonstrantů PEGIDy tento argument přeci vyvrací.

Výhružky smrtí nemohou být brány na lehkou váhu. Již několik let žiji v programu ochrany obětí. Pro lidi jako já, kteří ukázali islámu záda, platí trest smrti podle islámské právní školy. Neustále je mi vyhrožováno, často na ulici nebo písemně. Ostatní kritici se nemají o mnoho lépe, Hamel Abdel-Samad dostal od islámských učenců fatwu – příkaz k popravě, Seyran Ates byl postřelen, Theo van Gogh byl zavražděný. Po výhružkách tedy následují i činy.

Mohou tedy jen ne-muslimové kritizovat islám, aniž by jim něco hrozilo?

Ani pro ně to není jednoduché. Je to jako útok na dvou frontách: Pokud se podřídíme islamistickému násilí a pokud nebudeme bránit demokracii, pak jsme prohráli. Pokud člověk ale kritizujeme islám, tak je mu hned nadáváno do nácků a prohraje též. To je zrádná strategie.

Ale Vy to zjednodušujete, dáváte muslimy s islamisty na jednu rovinu..

Ano, existují i demokratičtí muslimové, ale většinový islám islámských států není demokratický, ale islamistický. To není ani dávání na jednu rovinu ani zjednodušení. To jsou skutečnosti, které ještě nikdo nevyvrátil a s kterým se musíme vypořádat.

Takže západ islám prostě nechápe?

Ano, je to tak. Islám je šaría, řídí celý život člověka. Je na ní postaveno sebevědomí muslimů, že mají lepší systém. Existují jen rozdíly v míře násilí a v míře omezení lidských práv. Takový je většinový islám dodnes, proto může společenství islámských států – OIC (Organizace pro islámskou spolupráci) takové věci psát do své deklarace lidských práv.

Co uvádí tato islámská deklarace lidských práv?

Například, že ženy nesmí být rovnoprávné a že nemuslimové jsou méněcenní. Od toho se zdejší islámské organizace nedistancovaly.

A nejde o výroky řekněme okrajových mluvčí?

To deklarovalo společenství 56 islámských zemí, ne jednotliví fanatici. Musíme rozumět islámu tak, jak ho kázal Mohammed a islámské státy tuto podobu dodnes zachovávají.

Nesmíme ho chápat tak, jak bychom si jej tady na Západě rádi představovali mít. Máme naprosto špatný obraz o islamistických násilnících.

To nejsou monstra, to jsou lidé, kteří opravdu věří tomu, co učil prorok a co jim je řečeno islámskými vzdělanci.

Opravdu chtějí udělat něco dobrého a zalíbit se Alláhovi. Jsou to často přátelští a ochotní lidé, kteří věří, že násilí šaríe je něco dobrého, co přiměje lidi na cestu Alláha. Také můj otec je láskyplný člověk, který se pokouší žít podle pravidel Mohameda.

Vy ho omlouváte, přestože vám vyhrožuje smrtí?

On není viníkem, nýbrž ti, kteří jej to naučili. To souvisí s tím, co učí čtyři sunnitské právní školy, což je největší náboženský směr v islámu. Můj děda je imám v Pákistánu, já sama jsem své sourozence naučila korán v arabštině. Nechávám mluvit zdrojové texty, kterými mluví i společenství islámských států a Mohamed.

Islamoložka Lama Kaddor říká, že kritika islámu od lidí jako vy spočívá v osobních traumatických zážitcích a proto vypadá tak radikálně.

To přeci není žádný argument. To je štvaní proti obětem. Představme si někoho, kdo trpěl díky nacistům, řekli bychom, že měl prostě jen špatnou zkušenost? Nerozumím tomu, proč se s obětmi vyjadřuje tak málo solidarity. Demokratického islámu nedosáhneme, pokud budeme popírat již existující násilí. Samozřejmě, že je nutná reformace, ale ta je možná jen díky upřímné debatě.

Jak by to mělo probíhat? Pokud požadujete to, že by se měli muslimové zříci zakladatelů svého náboženství?

Věříte, že nějaký prorok, který pojal za manželku devítiletou dívku, který učil, že odpadlíci mají být popraveni, který stínal hlavy židům, který vyzýval k popravám kritiků, by směl být vzorem ve 21. století?

Ale také v Bibli najdeme strašné zločiny…

Pro křesťanství je určující Ježíš a ten ani neučil násilí, ani ho nepraktikoval. Jeho ústředním sdělením je láska a jeho je nejvyšším přikázáním: „Miluj Boha a své bližní jako sebe samého.“. Tak vnímáme dnes Bibli. Pro islám je určující Mohamed a ten učil a praktikoval násilí, proto musí být islám reformován.

Pozn. redakce: O pravé podstatě Kristova učení už jsme mnohé dokázali a vysvětlili. Církevní zločiny jsou přímo spojeny s tím, že církev Kristovo učení překroutila a absolutně znehodnotila a běžně jej porušuje, důkazy jsou k dispozici »

Vehementně kritizujete politiku Angely Merkelové. Proč?

S migranty přicházejí další islamisté do Německa. Bereme si tak do země rasistickou a sexistickou ideologii, zvětšujeme si počet nepřátel naší demokratické společnosti a divíme se, když se stane něco takového jako ta sexuální přepadení v Kolíně nad Rýnem. Někteří lidé, kteří uprchli před Islámským státem, potkávají tady občas ty násilníky, před kterými doufali, že utekli. Jsem pro, abychom si zde nechali oběti a pachatele poslali zpět, a to nejen ty, kteří praktikují násilí, ale i ty, kteří násilí vyučují. Ještě na to dosud nejsme připraveni. Ale pokud budou mít lidé pocit, že mohou zůstat, nehledě na to co dělají, zůstanou všechna integrační opatření nesmyslná.


Zdroj a další informace:

Falešná pokrytecká tvář islámu

Sabatina James: Das harmlose Gesicht des Islams ist zu sehen, wenn Muslime in der Minderheit sind – das andere zeigt sich, wenn sie in der Mehrheit sind.

Zakaria Botros: Muslimové jen předstírají, že jsou hodní

Není vůbec náhodou, že Sabatina mluví o dvou tvářích islámu, stejně jako např. egyptský křesťan Zakaria Botros: Jedné zdánlivě hodné, která se přetvařuje a tváří mírumilovně… a druhé, která začíná šikanovat nemuslimy a rozvracet demokratický stát, jakmile islám získá dostatečnou sílu… Nikoho by to nemělo překvapit! Už jsme v této rubrice přinesli mnoho svědectví ze soužití s muslimy i několik analýz samé podstaty islámu — šíření islámu všemi prostředky, vč. násilí, je totiž náboženskou povinností každého muslima podle Mohamedova Koránu!

Po ovoci poznáte je, řekl Kristus... protože on předvídal... Je to univerzální moudrost, která každému pomůže v poznání pravdy i dnes... Podobnost islámu a papežského katolicismu, vůbec není náhodná!
Po ovoci poznáte je, řekl Kristus… protože on předvídal… Je to univerzální moudrost, která každému pomůže v poznání pravdy i dnes… Podobnost islámu a papežského katolicismu, vůbec není náhodná!