A je to tady. Nostradamus to předpověděl. Jsme jen poslední krůček od pokusu zlikvidovat evropskou civilizaci — vlastní neschopností se bránit. Pravda o islámu: Analýza psychologické manipulace muslimů

Toto téma je velmi aktuální. Poslechněte si záznam rozhovoru s člověkem, který jako psycholog měl možnost vniknout do mentality muslimů. Je to velmi poučné. Podívejte se pak do Nostradamova díla na znění centurií o postupu islámu Evropou a posuďte sami, nakolik se jeho vize naplňují.

Shodně s Nostradamem hovoří i mnozí středoevropští proroci minulých století. Naše naděje je jedině v tom, že se v proroctvích nehovoří o nějakém výrazném postižení útokem z jihu pro Čechy, Moravu a Slezsko. I Slovensko zůstává stranou. Symboličtí koně vojsk islámu pijí v proroctvích z Dunaje a Rýna, nikoli z Vltavy, Moravy či Labe.

Máme snad šanci, že tahle či jiná česká vláda přestane svojí neschopností likvidovat tento stát a rozhodne se přestat lézt do řiti Spojeným státům a Bruselu a začne hájit národní zájmy? Nebo je bude muset český lid nejdříve vykázat do prostor Jeleního příkopu na Pražském hradě jako již jednou v minulosti?

Zatím to vypadá špatně. Aspoň soudě podle toho, že poslali výsadkovou brigádu naší armády, aby pod německým velením cvičila ve Štětíně a okolí nástup nového „Drang nach Osten“ podle svého hitlerovského předobrazu.

Přivedou naši mocní národy Evropy až tak daleko, že se sami pokusíme zlikvidovat stát a armádu onoho Krále severu, který má podle Nostradama Evropu zachránit tehdy, až si s vetřelci díky kreténství svých vůdců absolutně nebude vědět rady?

Protože tím Králem severu se mi jeví být jednoznačně Rusko, které jediné své muslimy vždy drželo a drží pevně na uzdě.

Čtěte prosím:


Podstata islámské mentality — život jedince je řízen vnějšími autoritami

Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků "ovládáme vše". David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: "we control everything". David Icke, "The Biggest Secret", Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.
Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliku „ovládáme vše“. David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu.

Video ze Saturnu. Podobnost čistě nenáhodná!

České ženy jsou v nebezpečí, pokud si nezavřeme hranice a nevystoupíme z Evropské Unie

„Není pochyb, že vás čeká to, co nás,“ přijel Čechy varovat dánský psycholog Nicolai Sennels. Pracoval s muslimskými delikventy v kodaňských věznicích a podle jeho slov sledoval „pojídání“ svého nádherného města lidmi vyznávajícími ideologii, která nutí člověka k násilí. Ve Francii a Itálii už musí armáda chránit obyvatele před islámským terorismem. Jestli si nezavřeme hranice, Unie nás dotlačí právě k tomuhle.

Nejdříve mi prozraďte, jak jste se stal islamofobem?

Jsem dětským psychologem a žiji v Kodani. Před deseti lety jsem neměl žádné vědomosti a žádný názor na islám. Potom jsem ale dostal práci jako psycholog, terapeut ve věznici pro mladistvé delikventy ve věku od 12 do 17 let, sedmdesát procent z nich je z muslimského prostředí. Snažil jsem se pochopit, proč se dostali do potíží se zákonem.

Zjistil jsem, že u mých terapií se nedostavují výsledky. Chtěl jsem z toho důvodu vymyslet novou metodu pro jejich léčbu, musel jsem proto pochopit jejich kulturu a náboženství, abych jim mohl pomoci.

Našel jsem rozdíly, které tu jsou – když pracujete jako psycholog, je potřeba těmto věcem rozumět.

Jaké jsou to rozdíly?

Jsou čtyři. První zahrnuje hněv. My tady na Západě vidíme hněv jako známku slabosti. Když se hodně hněváme, ztrácíme tvář. V muslimských kulturách a zároveň i v koránu je hněv viděn jako síla. Oni dokonce mají Dny hněvu. Je to vždycky pátek. Je to svatý den v daném týdnu, když jdou do mešity.

Druhý rozdíl je v sebevědomí.

My vidíme sebevědomí v tom, že dokážeme snést kritiku; a zůstaneme při tom klidní, protože věříme sami sobě. Ale islám toto neustojí. Islám je hodně „křehký“! – neustojí kritiku. Dokonce ani když kritizujeme doslova stupidní věci, mají muslimové problém to vstřebat. Pakliže někdo, kdo je kritizován, nepřejde do hněvu, je to vnímáno jako nečestné jednání. Pokud někdo není schopen vnímat logiku a argumentovat, tak další zbraň, kterou má, je agrese.

Třetím rozdílem je zodpovědnost. Na Západě my rozhodujeme sami o svém životě a, pokud máme problém, podíváme se nejdříve sami na sebe a hledáme, jak dospět k řešení. V islámu je všechno na základě vůle Alláha, ve jménu Alláha. Většina věcí je rozhodována na základě mužských autorit a je tam velice málo prostoru pro osobní svobody. Oni vyvinuli kulturu, kde život jedince je řízen vnějšími autoritami.

Znamená to, že i ti zločinci, se kterými jste se setkával, počítají s tímto alibismem? Že to, co způsobili, bylo zapříčiněno vnějšími vlivy, společností a podobně, tudíž tam chybí i ta zodpovědnost za toto jednání?

Velice často. Například když mluvíte s mužem, který znásilnil ženu, často uslyšíte argument, že to byla chyba té ženy, protože ona měla sexy oblečení, vypadala vyzývavě. Nebo že oběť násilí vyprovokovala.

Tato interpretace je nám již známa, toto se tu již probíralo. Hovoří se i o tom, že příčinou řady obtíží a nevyrovnaností muslimů tkví v tom, že jejich rodiny jsou jaksi citově „rozbité“, vztahy mezi dětmi a matkou jsou uměle natrženy, a podobně. Neznají lásku, jak ji vnímáme a prožíváme my…

Určitě. To je velmi dobře vypozorováno. Tak to je. Když přijdete z islámské kultury, kde náboženské tradice jsou důležitější než láska, pak si dokážete představit, co to udělá s atmosférou v rodině. Když žena si nemůže vybrat svého vlastního partnera – jak bolestivé to může být… Nebo jste nucena mít sex každý večer se svým bratrancem. Tam není žádná láska. Ale imám je šťastný, protože následujete tradici Mohameda.

Zmínil jste na začátku čtyři rozdíly, který je ten poslední?

Ten se týká tolerance. Na Západě jsme toho názoru, že být tolerantní a otevřený je správné. Ale islám káže nenávist a násilí proti nevěřícím. Je to přímé. Není možné, aby bylo přátelství mezi věřícím a nevěřícím. Musí tam být vždy distanc.

No, my tu už dnes máme docela dost lékařů z muslimských končin a mnozí vám řeknou, že ten jejich lékař či zubař je k nim po celou dobu, několik let, přátelský a vstřícný…

Přátelští lidé jsou všude. Zvláště když je platíte. Ti lidé, co spáchali teroristický útok na letiště v Glasgow, zhruba pět let zpátky, ti byli velice přátelští a byli to doktoři. Máme spoustu přátelských lidí, kteří dělají ve svém volném čase různé věci. Pokud jsou vaši arabští doktoři k vám po celou dobu přátelští, tak je to tím, že nenásledují korán doslovně.

To, o čem se tu bavíme, nejsou lidé. Bavíme se tu o náboženské ideologii. My nemáme nic proti lidem. Máme rádi všechny lidi. Jen chceme, aby všichni byli svobodní. To, co chceme zastavit, je ideologie, která říká lidem, aby byli násilní.

Náš stát podle vás spěje k problémům… Jste tu dnes tedy proto, abyste nám pomohl a podpořil vzniklý Blok proti islámu, protože víte, co nás může čekat?

Přicházím sem s varováním a několika dobrými radami. Žiju v západní Evropě, kde v Kodani můžeme vidět rozvoj za posledních dvacet let. Je to nádherné město, s úžasnou architekturou starší osmi set let, zelené parky, spousta vody. Ale čím dál větší část Kodaně i dalších měst západní Evropy je pojídána lokalitami, kde dominují muslimové. Není žádných pochyb, že budete mít stejné problémy. Nemůžete to zastavit, protože Evropská unie je příliš silná. Dotlačí vás k tomu, že budete nuceni přijmout muslimy ze zemí velmi nábožensky založených. Budete tady mít to samé.

Martin Konvička z Bloku proti islámu hovoří o tom, že nezadaří-li se petici proti vynuceným uprchlickým kvótám, bude na řadě petice pro vystoupení z Unie. To by nás podle vás zachránilo?

To by vás mohlo zachránit, protože pak byste si mohli zavřít hranice a rozhodnout si o své vlastní imigrační politice.

A to byste nám opravdu doporučoval?

Ano. Viděno z bezpečnostního hlediska a uchování kultury určitě ano! K uchránění vašich krásných měst. A speciálně z důvodu bezpečí žen! Můžete se například podívat na statistiky znásilnění ve Švédsku i na jiných místech…

Myslíte, že naše země, naši politici mají do těchto věcí dobrý vhled? Že si bereme příklad a ponaučíme se ze zemí, kde je islám déle etablován, a budeme se varovat dopadů toho, co tu nastiňujete?

Myslím, že česká mentalita je velice zajímavá. Jste celkem upřímní a přímí. Máte vynikající smysl pro humor. Rádi zkoušíte nové věci. Zdá se, že naštěstí nejste příliš „politicky korektní“. Takže rozhodně máte šanci. Také jste byli odstřiženi, stejně jako zbytek východního bloku, od totalitní ideologie. Když jste žili pod SSSR; dokázali jste ucítit svobodu, když začala klepat na dveře. To my jsme rozmazlení.

Mám stále silnější pocit, že západní Evropa se blíží k válce. Itálie a Francie mají už teď několik tisíc vojáků permanentně v ulicích, aby chránily obyvatelstvo před islámským terorismem. Další země regulérně užívají armádu k ochraně civilního obyvatelstva proti islámskému terorismu. A nezdá se, že tenhle negativní vývoj by měl být zastaven v nejbližší době. Možná bude Evropa opět potřebovat záchranu. Já vidím, že ta záchrana tentokrát přijde z Východu, ze zemí jako je ta vaše.

Až takhle doufáte, že to riziko zvládneme…?

Jeden z důvodů, proč tu jsem, je mimo jiné to, abych vás varoval před chybami, které jsme udělali my. Myslím, že západní Evropa vás inspirovala spoustou dobrých věcí – například k revoltě proti Sovětům, přivezli jsme Coca Colu a Disneyland, ale je pár věcí, které byste se od Západu učit neměli! A to je politická korektnost a neupřímná média. Prosím, vyhněte se tomu. Prosím, informujte objektivně a neutrálně.

Nicolai Sennels se narodil roku 1976. V únoru 2008 svůj poznatek, že existuje „muslimská kriminalita“, předestřel na konferenci „Diverzita a bezpečnost v Kodani“. Tehdy si mnozí mysleli, že za imigrantskou kriminalitou je nespravedlnost společnosti či nepřizpůsobivost, rasa, chudoba a podobně, ale podle něj je to jednoznačně jediné – islám, který jim brání ve studiu, bortí vztahy k rodičům i dětem, vztah k ženám a sexualitě, a vede k ublíženeckým pocitům, na které reagují agresí. Tehdy byl pochopitelně označen za rasistu, došlo i na výhrůžky smrtí. Vydal knihu „Mezi muslimskými zločinci: Psychologovy zkušenosti z kodaňských věznic“, kde na základě faktických údajů objasnil, k čemu dospěl po studiu „vzorku“ 150 muslimských  a 100 nemuslimských delikventů.


Zdroj a další informace:

Pro dokreslení obrazu: Islámský stát ISIS sponzorují USA

Jistě si toho už hodně z čtenářů všimlo — když začnete zkoumat trochu více do hloubky příčiny uvedených dějů, tak s překvapením zjistíte, že motorem negativních dějů na Blízkém Východě a skrytým sponzorem islámského terorismu je ve skutečnosti předpovězena Druhá šelma Janova Zjevení » i když se naoko před lidmi a v masmédiích tváří jako hodný beránek. A tato Druhá šelma pracuje v zájmu První šelmy Zjevení, která postupně také začíná tlačit na pilu » Ano vážení a milí, ta doba je tady!

Mnoho dalších proroctví ukazuje na současnou dobu — dobu často označovanou jako „čas konce věku“… Identifikace dvou mocností, které vládnou současnému světu, je mnohonásobně potvrzena. Zde jen malý výběr ze souvisejících analýz:

Vážné obvinění USA: Islámský stát, nebo jak se říká ISIS, vznikl hlavně za podpory Ameriky. Syřan Nizar Trabulsi z pořadu Michaely Jílkové promluvil

Syřan Nizar Trabulsi v pořadu Máte slovo v České televizi vyjádřil svůj názor ohledně uprchlíků. Tvrdí, že přijetí tisícovky uprchlíků nic neřeší. „Je nutné zastavit konflikt tam, odkud lidé ze svých domovů utíkají,“ říká Trabulsi. Citujeme rozhovor pro Parlamentní listy:

Otázka: Vy jste se zúčastnil pořadu Máte slovo, který uvádí Michaela Jílková. I vy sám jste se z místa v publiku vložil do velmi vyhrocené debaty ohledně tolik diskutovaného problému kolem uprchlíků…

Odpověď: Někteří v tom pořadu povídali opravdu nesmysly. Celé je to o tom, co uděláme s uprchlíky? Všichni se ptají, co s těmi uprchlíky? Já si především myslím, že je nutné pomáhat v místech, kde vznikl ten konflikt, kvůli kterému lidé utíkají ze svých domovů. A hlavně je nutné zastavit ten konflikt! Zastavit podporu teroristické skupiny, kterou nazývají Islámský stát. Ten vznikl za podpory Ameriky, západní Evropy, Turecka, Saúdské Arábie.

Otázka: Myslíte, že Amerika podporuje Islámský stát?

Odpověď: To víte, že jo! Islámský stát, nebo jak se říká ISIS, vznikl hlavně za podpory Ameriky.

Před dvěma roky nikde nic takového nebylo. Je to část al-Káidy. Oni nechtějí zničit ISIS, chtějí je trošku oslabit, ale nechtějí je zlikvidovat. Protože kdyby je chtěli zlikvidovat, tak by je zlikvidovali dávno. Nejvíc by pomohlo, aby se tlačilo na západní Evropu, aby uplatnila poslední zákon OSN o zastavení podpory terorismu. To by omezilo počet uprchlíků. Pokud ale budou Evropa, Amerika a arabské země toto podporovat, bude uprchlíků čím dál tím víc. Občané Sýrie nikdy předtím neměli v úmyslu se někam jen tak stěhovat. Syřan, když cestoval do světa, tak za účelem studia nebo za účelem práce.

Zdroj: Parlamentní Listy

Tajný dokument Pentagonu potvrzuje, že USA plánovaly vznik ISIL a Islámského Státu již od roku 2012 jako nástroje ke svržení Assadova režimu v Sýrii!

USA nejen že věděly, co se stane, že vznikne ISIL a Islámský stát, ale v dokumentu natvrdo přiznávají, že to je přesně to, co západní mocnosti a USA chtějí. A občan v EU je teď za co? Za vola? Za ovci? Je třeba opět vyjít do ulic, před americkou ambasádu a znovu demonstrovat. Ten „západ“ v dokumentu, to jsme i my a mnozí čeští politici, kteří se tak moc přimlouvali v roce 2012 za vyzbrojení syrské „umírněné“ opozice.

Válka je mír — nejoblíbenější heslo Velkého Bratra soudruha Obomby

USA-war-is-peace-i

A především by dokument měli číst ti, kteří stále opakují cosi o hrozbě Ruska a o tom, jak Američané „pomáhají chránit mír ve světě“. A zatím, ve skutečnosti, Američané za našimi zády destabilizují celý Blízký východ a sever Afriky, v důsledku čehož potom prchají statisíce běženců do Evropy. A co Američané rozdmýchají, to musí potom hasit Evropa, kapsy evropských daňových otroků a musí se zavádět kvóty na přijímání běženců.

Zdroj: Levant Report


Závěr? Co je to za tajemství?

Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha... A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. (Zjevení 13:1-5 CSP)

Dlouhodobě upozorňujeme na protilidskou činnost obou šelem Janova Zjevení. Všechny předpovězené události se docela rychle naplňují a možná by se každý sám-za-sebe nad tím mohl zamyslet… protože tyhle signály nám všem cosi naznačují. Cosi, co je ústředním tématem Zjevení. Tady totiž jde především o lidské duše a o to, co se tady na Zemi máme naučit.

Ve skutečnosti za Vatikánem i FED-USA stojí stejná síla » …ta stejná síla, jejímž cílem je potlačení PŮVODNÍHO PRAVÉHO Kristova učení. Zkuste pouvažovat nad tím, co je to za tajemství, že se jej onen symbolický Drak Janova Zjevení tak moc snaží zničit?

Podrobnosti o pravém významu Kristova učení a o jeho zfalšování římskou církví naleznete zde  »

Osvícení lidé nám stále dokolečka opakuji, že když chceme změnit svět, musíme začít sami u sebe, změnit své myšlení. Každému kdo je vychován v dnešní iluzi materialismu to asi zní divně. Stejně jako mně na počátku hledání pravdy.

Možná vám při změně pohledu na svět pomůže jeden poznatek moderní vědy: Zjednodušeně, kvantová fyzika přišla na to, že tento vesmír je kompletně tvořen energií, a to včetně hmoty. Ano, hmota je jen iluzí stvořenou z energie. A uvědomte si prosím že energie má velmi blízko k myšlence. Jinak řečeno lidské myšlení onu energii ovlivňuje…

Přidám ještě slova u nás známá díky Jaroslavu Duškovi. Don Miguel Ruiz: »Jak lze změnit svět? Odpověď je snadná. Tím, že změníte svůj vlastní svět. Když vás žádám, abyste mi pomohli změnit svět, nemluvím o planetě Zemi. Mám na mysli svět, který existuje ve vaší hlavě. Nedokážete změnit svět, jestliže nezměníte nejdřív svět, který máte v sobě. Změna začíná u Vás. Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe, že si budete užívat života plnými doušky a svůj osobní život proměníte v rajský sen. A já vás žádám o pomoc, protože vy jste jediní, kdo tuhle změnu může provést.«

Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe. Potřebné informace naleznete třeba i na tomto webu.

Pokud chcete, aby ta vnitřní změna byla doopravdy účinná, bylo by dobré vědět co se uvnitř lidské mysli děje doopravdy. Kdo je to ten SÁM kdo má mít rád SEBE? Pokud tu změnu doopravdy chcete, můžete se dozvědět jak lidská mysl funguje třeba v seriálu Dvě cesty. A vězte, že tzv. oficiální věda vám tu odpověď nedá, jelikož sama sebe dobrovolně uzamkla v kleci materialismu. Měl bych je politovat, ale jak se říká: Každý je sám tvůrcem svého osudu.