Druhá šelma prosazuje bezhotovostní placení, tak jak předpovědělo Janovo Zjevení v Bibli: Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má znamení šelmy

Druhá šelma vytváří globální finanční otroctví pro lidstvo: Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má znamení šelmy. Překvapuje vás že Bible předpovídá bezhotovostní placení?

Nemělo by — už dlouhodobě si na tomto místě dekódujeme Zjevení, neboli Apokalypsu, a z faktů, které jsme pracně vypátrali a pospojovali do mozaiky celkového obrazu, jasně vyplývá že to my všichni, tady a teď, žijeme v předpovězené době Janova Zjevení »

Právě teď!

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena... 16 A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17 aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.csp

Prosím vážené čtenáře aby se nebáli použít prostý selský rozum, je to velmi prosté! Co myslíte že symbolizuje opis o někom kdo „způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy“?

To je přece obraz totalitní diktatury! Té totality, kterou církev vynalezla v období temného středověku, vypilovala k dokonalosti ve spolupráci s katolickými fašistickými diktátory typu Franka, Mussoliniho, Pinocheta atp… byla donucena se jí vzdát… nicméně celý svět znovu úspěšně míří do analogické totality, tentokráte pod pokryteckou politikou cukru a biče, kterou skrytě ze zákulisí řídí Druhá šelma Zjevení »

Analýz už jsme si ukázali hodně, dnes jen malý střípek, pro připomenutí, že ta doba klepe i na vaše dveře — a neschováte se před ní. Nikdo.

Citujme si aktuální ekonomické zprávy podle Zvedavec.org:


V posledních letech se v mnoha zemích aktivizoval proces vytlačování hotovosti (papírových bankovek a mincí) a jejich nahrazování bezhotovostní formou peněz. Dnes tvoří na západě podíl hotovosti na celkové peněžní zásobě asi 10%, v rozvojových zemích 15%.

Pohodlně a snadno — zkratkou a vesele do totality Velkého Bratra, kde nebudete mít žádné soukromí...
Pohodlně a snadno — zkratkou a vesele do totality Velkého Bratra, kde nebudete mít žádné soukromí.

Důvody stoupenců 100% bezhotovostní formy peněz jsou dobře známy. Na prvním místě je argument, že přechod k bezhotovostní formě peněz umožní zacelit mnohé jizvy současné společnosti (šíření drog, terorismus, obchod s otroky, organizovaný zločin, korupce). Skutečně, používání „špinavých“ hotovostních peněz zajišťuje zločincům anonymitu. Na hotovosti stojí „šedá“ ekonomika, jejíž podstatou je vyhýbání se daním. Podle odhadů jsou náklady na výrobu, oběh a likvidaci hotovosti pro společnost dosti tíživé. Činí nejméně 1% GDP.

A poslední skupina argumentů na podporu bezhotovostních peněz souvisí s výhodami, které z toho plynou občanům: platby v obchodech a jinde si vyžadují méně času, atp.

Vlády mnoha zemí Západu přijímají různé zákony, vedoucí k „vytlačení“ hotovosti z oběhu. Především se stanovují limity pro bezhotovostní platby. Například ve Španělsku a Francii byl tento limit stanoven ve výši 3000 euro. Přičemž ve Francii plánují snížit laťku na 1000 euro. V Itálii je limit 1000 euro již nyní…

Se svým do mlýna přišly i banky. Některé prostě oznamují, že končí s veškerými operacemi v hotovosti. Jiné stanovují vysoké poplatky za své služby (řekněme za převod peněz), pokud klient používá hotovost. Zde je čerstvý příklad: letos v dubnu velká americká banka Chase (součást JP Morgan Chase & Co.) omezila používání hotovosti. Svým klientům banka rozeslala informační dopisy, ve kterých stojí, že nemohou používat hotovost pro splácení dluhů z úvěrů, hypoték, půjček na auta, či vkládat peníze do podílových investičních fondů. A ještě pozoruhodnější je, že banka odmítá uchovávat hotovost v bezpečnostních schránkách, pokud nejde o sbírku. Podle instrukcí může banka uchovávat zbraně, avšak hotovost je zakázána!

V některých zemích se do boje s hotovostí pustily společnosti, zajišťující dopravu cestujících. Například ve Švédsku za jízdu autobusem cestující hotovostí zaplatit nemůže. Musí si nejprve koupit jízdenku za hotové nebo zaplatit mobilním telefonem.

V Německu vede kampaň za likvidaci hotovosti ekonom Peter Bofinger. Vede ji pod heslem boje s drogami, s „černým“ trhem s pracovní silou, a zvýšení výběru daní. Velmi aktivní jsou skupiny agitující za zrušení hotovosti ve Švédsku…

Na špici vytlačování hotovosti stojí skandinávské země – Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko. Tam již plastové bankovní karty nepatří k nejpokročilejší technologii bezhotovostních plateb. V Dánsku například používá třetina lidí MobilePay – kterým jsou vybaveny chytré telefony a slouží k převodům peněz a platbám v obchodech, a jde o produkt Danske Bank. Největší aktivitu v boji proti hotovosti vykazují Švédové. Operace v hotovosti činí ve Švédsku pouhá 3% (2). Pro srovnání: v Evropě celkově je tento ukazatel přibližně třikrát vyšší, a v USA je to 7%. Menší podíl hotovosti než Švédové mají jen v Jižní Koreji: tam činí podle údajů World Payments Report 2%.

Existuje spousta nepřímých známek toho, že kampaň aktivního vytěsňování hotovosti stimulují „páni peněz“ — bankéři. K čemu je jim to dobré? Důvodů je několik:

1. ovečky nemají kam utéct

Zaprvé, ve světě financí již dávno panuje tendence ke snižování úrokových sazeb u aktivních (kreditních) a pasivních (depozitních) operací bank. Po finanční krizi 2007–2009 se úrokové sazby u vkladů obecně dostaly pod nulu. Při takové bilanci stimul, aby lidé drželi peníze v bankách, mizí.

Hotovost jako způsob akumulace a šetření se stává nejvhodnější. A přechod na 100% bezhotovostní styk zajistí bankéřům to, že klienti nebudou moct utéct, a tím pro ně zajistí „bankovní svěrací kazajku“.

2. snadné falšování peněz

Zadruhé, bezhotovostní, čistě virtuální peníze jsou peníze, které bankéři vytváří ze vzduchu (více podrobností zde) » Ve všech zemích jsou zákonným platidlem hotovostní peníze, emitované centrálními bankami. Klienti hotovost ukládají jako vklad a banky na každý dolar (či jinou měnovou jednotku) těchto peněz vytváří v bezhotovostní formě několik dolarů (či jiné měny). Toto falšování peněz v obzvláště velkém měřítku se stalo normou života již v 19. století.

V učebnicích ekonomie tento podvod nazývají „neúplné krytí bankovních závazků“ — neboli „bankovnictví částečných rezerv“.

3. absolutní moc nad dušemi

Zatřetí, konečným cílem „pánů peněz“ (bankéřů světového kalibru, a především hlavních akcionářů amerického FEDu) je absolutní moc.

Přechod k peněžnímu systému založenému na výlučně bezhotovostních penězích bude znamenat vytvoření světového bankovního koncentráku. Všechny operace s bezhotovostními penězi budou pod elektronickým poklopem. Situace občanů, majitelů účtů s bezhotovostními penězi, bude určována jejich chováním, dokonce i stavem mysli. V případě vzniku „úchylky“ v chování a uvažování mimo normy stanovené „pány peněz“ bude účet takového občana prostě zablokován, což fakticky bude znamenat rozsudek smrti. Systém 100% bezhotovostního styku je bankovní koncentrační tábor, ve kterém budou lidi odesílat na onen svět bez poprav a plynových komor.

Připomeňme události 11. září 2001 » V podstatě to byla dobře připravená provokace, nutná k tomu, aby bylo možné vyhlásit globální „válku proti terorismu“. Dnes dokonce i slepý vidí, že „válka proti terorismu“ je zástěrka ospravedlňující politiku Washingtonu, jejímž cílem je destabilizace situace v různých oblastech světa.

Současná kampaň za 100% bezhotovostní styk je ze stejné kategorie. Tato kampaň je součástí globálního projektu „pánů peněz“ vytvořit globální bankovní koncentrák.

http://www.fondsk.ru/news/2015/06/02/beznalichnaja-demokratia-ili-bankovskij-konclager-33639.html

http://zvedavec.org/komentare/2015/06/6479-bezhotovostni-demokracie-nebo-bankovni-koncentrak.htm

Elektronické bezhotovostní peníze jako mocenský nástroj plánované globální diktatury. Necháme se dobrovolně zavřít do koncentráku?

Anglické "cashless" doslovně znamená "bez peněz"
Anglické „cashless“ doslovně znamená „bez peněz“

Nicméně hlavním nástrojem totální elektronické kontroly jsou elektronické peníze. Za poslední rok se v bankovních kruzích otevřeně probírala myšlenka tvrdého omezení, a dokonce i zákazu hotovosti. V r. 2014 Kenneth Rogoff z univerzity Harvard vyzval ke zrušení hotovosti, aby se „znemožnily daňové úniky a nezákonné aktivity“, a také aby se lidem zabránilo vybírat si své peníze a uzavírat účty v bankách, když jsou úrokové sazby u nuly.

Jak říká bývalý ekonom Bank of England Jim Leaviss, bezhotovostní společnosti může být dosaženou pouze cestou „přinucení všech lidí používat výhradně elektronické prostředky, které jsou na účtech registrovaných ve státní bance… sledovaných a dokonce i přímo kontrolovaných státem“.

A nedávno se hlavní ekonom Citigroup Willem Buiter vyslovil pro naprosté zrušení hotovosti, aby se „vyřešil problém světových centrálních bank, související s negativními úrokovými sazbami“…

Ekonom Martin Armstrong, je jediný, kdo napsal o tajné konferenci ECB, FED, centrální banky Švýcarska a Dánska, která se konala koncem května v Londýně. Dokázal zjistit, že Kenneth Rogoff a Willem Buiter se chystají obhajovat před centrálními bankami myšlenku likvidace veškeré hotovosti, „aby nebylo možné koupit nebo prodat nic bez svolení vlády“.

A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména. (Zjevení 13:16-17)

Zatímco globální elita financuje ozbrojence a politiky, kteří uvrhávají do chaosu občanské války nejen jednotlivé země, ale celé regiony, zatímco lidstvo mobilizuje k boji proti virům a epidemiím, vytvořeným stejnou elitou, je krok za krokem vytvářen sjednocený systém „elektronických vlád“, založený na společné elektronické databázi o občanech celého světa. Každému občanu musí být přidělen jedinečný nesnímatelný identifikátor – osobní číslo podle jednotné mezinárodní normy…

Osobní číslo musí být vloženo do univerzální elektronické karty, která bude obsahovat všechny informace o člověku v elektronické podobě a bude plnit funkci univerzálního dokumentu: pasu, řidičáku, důchodové, zdravotní a životní pojistky, platebního prostředku atd. Elektronická karta se stane klíčem ke všem údajům, a po implantování mikročipů již bude pod bezprostřední kontrolou globální vlády.

Takže banky, tajné služby, Pentagon i Google úzce spolupracují. Budují elektronický GULAG, ve kterém není místa ani pro stát, ani pro národní suverenitu, ani pro svobodné lidi.


Zdroje:

http://www.fondsk.ru/news/2015/06/16/ot-bilderberga-k-gulagbergu-globalnaja-elita-stroit-elektronnyj-konclager-33849.html

http://zvedavec.org/komentare/2015/06/6494-od-bilderbergu-ke-gulagbergu-globalni-elita-buduje-elektronicky-koncentrak.htm

http://www.prisonplanet.com/secret-meeting-in-london-to-end-cash.html


I v Čechách se pomalu začíná tlačit na pilu

Nebojte, dočkáme se i v České republice ;-)

24. 9. 2014: Limit pro povinné bezhotovostní platby pravděpodobně klesne z dosavadních 350 tisíc korun na 270 tisíc korun. Počítá s tím novela zákonů o finančním trhu, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení plateb v hotovosti se bude vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky. Předloha míří k projednání do Senátu…

http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/platit-v-hotovosti-pujde-do-270-tisic-poslanci-snizili-limit-1121401

-pokračování-