Euro-bolševici označují Střední Evropu jako „darebácké státy“ a vyhrožují sankcemi. Eurodotace jsou ovšem zdrojem OBROVSKÉ KORUPCE. Ať si je Euro-byrokrati strčí do Brusele tam, kde slunce nesvítí. Je čas vystoupit z EU!

zeman-anketa-referendum-vystoupeni-cr-z-eu-nato

EK žaluje Česko kvůli přerozdělovacím kvótám na islámské migranty

„Evropská komise podala žaloby před Soudním dvorem EU proti České republice, Polsku a Maďarsku kvůli porušení předpisů EU o relokaci žadatelů o azyl,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí soudu Balázs Lehóczki s tím, že ve čtvrtek začala procedura, kterou zahájila Evropská komise…

  • https://zpravy.idnes.cz/evropska-komise-zaloba-cesko-polsko-madarsko-migrace-prerozdeleni-kvoty-uprchlici-gzj-/zahranicni.aspx?c=A180104_093318_zahranicni_ane

Peklo začíná zuřit

babis-rath-sobotka-politici

Je to tady, děje se to, před čím ragauian.cz s předstihem varoval » Euro-bolševici nám proti vůli většiny národa chtějí vnutit vražedný islám. Nástrojem nátlaku jsou mj. dotace — a tady se dostáváme na tenký led, jelikož momentální premiér Babiš je na dotacích velmi závislý — tudíž je i snadno euro-korumpovatelný, jak jsme už také před volbami varovali, ale mnoho lidí nás asi neslyšelo »

Euro-bolševici ČR pokrytecky obviňují z toho, co dělají sami — nerespektují svobodu slova ani naše nezávislé soudnictví ani naše národy jako takové. Nedávno jsme se mohli dočíst v listu Guardian následující: „How Europe deals with members deliberately flouting the core western liberal norms and values it strives to embody – social tolerance, respect for free speech, an independent judiciary…“

Vzápětí se na stejné téma vyjádřil významný euro-bolševik Daniel Cohn-Benditt: „Brexit by měl být vzorem pro Polsko, Maďarsko a ČR, které nechtějí spolupracovat s Bruselem. Tyto země by měly mít možnost odejít z Evropské unie, pokud se nechtějí podílet na její plánované restrukturalizaci. Vzorem pro to by měl být Brexit…“

Chípající euro-kobyla bude kopat

To pro nás nejdůležitější, co zaznívá z předchozího bolševikova výroku je, že elity Bruselu zjevně zvažují všechny možnosti. Když takovýhle dobře informovaný soudruh začíná vypouštět pokusné balónky o exitech východních států, může to znamenat, že se o rozvodu uvažuje na obou stranách. Jinými slovy — nějaká forma rozchodu, úplného, nebo částečného oddělení od EU není až tak vyloučená a nemyslitelná, jak nám všelijací euro-mudrlanti předkládají.

Stačí vytrvat! Naše pozice vůbec není tak beznadějná, jak se nám česká lži-televize a babišovsko-bakalovská media snaží namluvit. Oni se začínají bát!

Brexit-Cameron

Takže směle do toho: CZEXIT!

Evropská komise podala žalobu na Česko, že nepřijímá migranty! Už nerozhodujeme o vlastní zemi, teď nám diktuje bruselská totalita, jakým tempem má probíhat islamizace České republiky! A hlavní pákou na Prahu jsou dotace!

Viktor Orbán nazývá evropské mocipány zrádci »

Detailně věc analyzuje VK: Tak to nakonec přišlo. Evropská komise podala u Evropského soudu žalobu na Českou republiku, Polsko a Maďarsko za to, že tyto země odmítají přijímat migranty. Všechny tři země jsou hlavními odpůrci povinných kvót v EU a dosud se jim dařilo vyhýbat migračním kvótám, ale Evropské unii začala docházet trpělivost. V Bruselu se čekalo na konec parlamentních voleb v ČR a na jmenování Babišovy vlády, i když ta zatím vládne bez důvěry Poslanecké sněmovny. Už několikrát jsem opakoval, že členství v Evropské unii v dnešní době není ekonomickým nástrojem, ale procesem islamizace evropského životního prostoru. …

Tajemství okolo zprávy protikorupčního úřadu OLAF k Čapímu hnízdu

Ještě před koncem uplynulého roku OLAF doporučil, aby dotační titul na Čapí hnízdo byl zrušen a tím bude vyšetřování ukončeno. K tomu opravdu došlo, podle informací Ministerstvo pro místní rozvoj opravdu Čapí hnízdo vyjmulo z Regionálního operačního programu, což tedy znamená, že OLAF se již nebude Čapím hnízdem nijak zabývat, ovšem náklad na vybudování Čapího hnízda se tak stane nákladem státního rozpočtu a daňového poplatníka. …

Tajení nálezové zprávy je ochranou bruselských zájmů v České republice. OLAF podle všeho zjistil daleko větší skandál, než je samotné Čapí hnízdo. Nálezová zpráva podle našich informací označuje za problematické veškeré dotační programy v EU, na jejichž realizaci se podílí velké firemní subjekty!

OLAF nechce rozmazávat evropské dotace, v Německu a Francii jsou další tisíce „Čapích hnízd“

Možná jste si všimli v posledních letech, jak najednou z ničeho nic šel nahoru německý lední hokej. To je důsledek všech těch zimních stadionů vybudovaných v posledních zhruba 15 letech za evropské dotace z titulu rozvoje měst. Ovšem v mnoha případech ty haly dnes vlastní soukromé kluby a ty kluby mají vlastnické struktury napojené na největší německý průmysl, který by nikdy na dotace od Evropské unie nedosáhl. Takže, jak je to možné? Celé to funguje způsobem, který připomíná právě Čapí hnízdo. Sportovní klub chce hokejovou halu, ale sponzor do její výstavby nechce dávat své soukromé peníze. Průmyslový kolos jako Siemens nemůže požádat o dotace EU, takže se dohodne s městským zastupitelstvem. To zažádá o dotaci v rámci rozvoje sportu, mládeže a tělovýchovy, spoluzafinancuje halu a po dobu pěti let ji udržuje. Sponzor ve skutečnosti zajišťuje její provoz a po 5 letech město halu převede na soukromý průmyslový kolos, protože náklady na provoz haly zatěžují město.

Kontrolní protikorupční agentura OLAF v dokumentu k Čapímu hnízdu prostě odhaluje, jak tímto způsobem funguje v Evropské unii dotování staveb, které nakonec končí v rukách velkých průmyslových podniků a nikoliv v rukách malých a středních podnikatelů. Jedná se o systémový problém evropských dotací

Na euro-dotacích je závislý do značné míry i Agrofert Andreje Babiše

babis-eu-dotace-capi-hnizdo

Celý segment zemědělství v ČR je odshora dolů prostoupený dotacemi, od výkupních cen řepky, přes dotace na zemědělské stroje, zelenou naftu, až po kompenzační tituly za udržování remízků a zadržování vody, kde zemědělci nehospodaří a jako odškodné dostávají kompenzace. Celý rozvrtaný systém zemědělství v ČR je po roce 1989 udržován na umělé výživě a na hadičkách dotací, subvencí a kompenzací, jinak by zemědělství zkolabovalo. Andrej Babiš tvrdí, že žaloba proti ČR kvůli kvótám na migranty je zatím na začátku a celý proces se může táhnout až 18 měsíců, ovšem to je pouze časový odklad. Na konci soud rozhodne, že ČR a další dvě země odmítají migranty v rozporu s pravidly EU a Evropská komise dostane do ruky mandát na odebrání dotací.

Andrej Babiš nikdy nedovolí, aby jeho Agrofert přišel o evropské dotace — logicky si přece nebude kazit svůj byznys. [Pozn. redakce: Není vidět, že by v jeho osobnosti převládal duch nad egem »] Proto můžeme očekávat, že odpor proti migraci začne výhledově v Babišově vládě oslabovat. Znovu je potřeba totiž zopakovat onu podmínku, na kterou se často zapomíná:

Kdokoliv chce zůstat v Evropské unii, bude muset přijímat migranty. Hlavním cílem integrace EU je multikulturalizace životního prostoru celé Evropy. A je smutné, že v centru tohoto eugenického procesu je zase Německo. Před válkou chtěl Berlín celou Evropu árizovat, dnes ji chce pro změnu islamizovat.

Jsou to stejné procesy, jenom mají odlišné náboje. Pro budoucnost našich slovanských národů v tom ale není rozdíl. V obou případech nemají mít slovanské národy na území Evropy budoucnost.

Necháme ze sebe zase dělat blbce?

-VK-

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!