Tuto vysoce kvalitní repliku vyrobil jeden z nejlepších českých zlatníků a výtvarníků – Jiří Urban. Foto: ceskekorunovacniklenoty.cz

VIDEO: Chcete sebevraždu svého národa? Papež, Merkelová a jejich atentáty. Islám, multikulti, imigranti. K čemu to slouží? Viděli jste program ČSSD? Víte o podnikání Babiše v Německu? Víte už koho volit?

Video níže v tomto článku je shrnutím velmi mnoha faktů. O mnoha z nich jsme vás již podrobněji informovali.

Aby bylo jasno, ještě jednou předem zdůrazněme, že my máme rádi všechny své bližní podle známého Kristova hesla! Pokud varujeme před nebezpečím imigrace, tak nemáme nic proti těmto islámem zotročeným lidem, ale snažíme se jen poukázat na prostý fakt, že importem mohamedánů naši mocipáni záměrně instalují nový zotročující vládnoucí systém »

Jak jsme již vícekráte dokazovali, islám lze přirovnat k bolševismu, resp. marxismu, jelikož nejde jen o náboženství, nýbrž především o ideologii, jejímž cílem je převzít moc a vládu » V případě islámu jde o zákon šaría, který je přesně tím systémem moci. Snahou o jeho nastolení se mohamedáni rozhodně netají!

Ještě stále se ptáte sami sebe, proč naši mocipáni viditelně tak moc CHTĚJÍ zaplavit celý Západ muslimskou imigrační invazní vlnou?

Angela Merkel: ...wir schaffen das ...wir schaffen das ...wir schaffen das (německá lidová karikatura)
Angela Merkel: …wir schaffen das …wir schaffen das …wir schaffen das (německá lidová karikatura)

Chtějí to tak moc, že když se ovečky konečně trochu proberou a začnou se bránit organizovanému masovému pašování mohamedánské armády pomocí neziskovek » přes Středozemní moře, tak soudružka Merkelová rafinovaně vymyslí přímý dovoz muslimků letadly z Afriky » aby tento sebezáchovný půd svých „poddaných“ obešla. Chytrá holka ;-)

InfoWars velmi výstižně píší: „Je to tady: Právě se rozhodlo o úplném zničení Evropy. Raději tomu začněte věřit, protože to zcela jasně přichází.“

Proč to tedy soudruzi dělají?

pope-merkel_2864197k

Chtějí to tak moc, že vyzývají k solidaritě, povinné toleranci vůči agresivnímu islámu » a nakonec i k tomu, abyste sami měli méně dětí a uvolnili životní prostor islámu. Protože někdo nyní může být v šoku, tak dovolte naprosto přesnou citaci s odkazem na originál: “ Pope has urged having fewer children if ‘you cannot bring them up properly,’ claims Vatican academy member.“ »

Proč?

Chtějí to tak moc že zatajují fakta o kriminalitě migrantů »

Proč?

Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Chtějí to tak moc, že zatajují fakta o násilnosti islámu a jeho snaze o světovládu skrze zákon šaríja.

Proč?

Merkelová, atentát v Berlíně, Německo, islám, multikulti, imigranti a co bude dál?

Pozn.: Naše redakce nepřebírá odpovědnost za informace ve videu uvedené — některé z nich nelze ověřit… nicméně většinu ano.

Islám "miluje" sluníčkáře, obzvlášť ty LGBT...
Islám „miluje“ sluníčkáře, obzvlášť ty LGBT…

Pokrytectví Panevropské unie

Abychom se nenechali oklamat euro-pokrytci, tak musíme dodat také pár faktů i o (ve videu zmíněné) Panevropské unii, která se na svém webu hrdě hlásí k tomu, jak byla hrabětem Coudenhove-Kalergim založena roku 1922 resp. 1924 a tím samozřejmě i k jeho plánům na smíšení národů a ras, kterými hodlá vytvořit snadno ovladatelné stádo ovčanů »

Tyto plány samozřejmě nejsou otevřeně publikovány, aby ovečky nepoplašily. Vyhýbavé náznaky ovšem každý může vidět, když nahlédne pod líbivou povrchní masku.

Citujme si pár bodů z programu Panevropské unie, který je (nepřekvapivě) učebnicovou ukázkou archontického pokrytectví — např. když soudruzi „jedním dechem“ říkají že prý  chtějí „Evropu jako křesťanské společenství hodnot“ a na druhou stranu podporují Fýrer Merkelovou v její snaze islamizovat Evropu »

Pod dalšími na první pohled líbivými frázemi typu „unie se vyznává k svobodnému, sebeodpovědnému rozvoji lidské osoby“, je nenápadně skryt háček, který tyto líbivé marketingové body neguje:

Pod maskou bodu o „právu národů a národnostních skupin na kulturní, hospodářský a politický rozvoj“ je nenápadně skryta podpora islámu a importu mohamedánských vetřelců přesně podle plánu zakladatele Kalergiho. Vrchol pokrytectví!

Islámská totalita je absolutní: Islám vede ovečky k absolutní poslušnosti imámům, kteří ovečkám dávají jako náboženskou povinnosti zákaz účastnit se voleb... protože je to prý proti islámu... | UK: Muslims in east London were warned not to vote as it violates Islamic law
Islámská totalita je absolutní: Islám vede ovečky k absolutní poslušnosti imámům, kteří ovečkám dávají jako náboženskou povinnosti zákaz účastnit se voleb… protože je to prý proti islámu… | UK: Muslims in east London were warned not to vote as it violates Islamic law

Soudruzi tedy plácají o svobodě, ale nakonec zjistíte, že podporují islám, jakožto vrcholný nástroj totality! Islám, který potlačuje lidskou svobodu a rozvoj lidstva, obzvlášť co se týče žen » Přetvařují se, že jim jde o „rozmanitost evropských národů, kultur a tradicí“ ovšem jen o kousek dále to negují výrokem „bojujeme proti roztříštěnosti evropských národů“ a „nacionalistické malodušnosti a provincionalismu“. Pokrytci!

Bod  1. programu Panevropské unie: Evropa jako křesťanské společenství hodnot

 • Panevropská unie se přihlašuje… ke křesťanství jako duši Evropy, zvláště ke křesťanskému obrazu člověka
 • Panevropská unie usiluje… o křesťanskou Evropu, která je kontinentem lidské důstojnosti a úcty před Bohem a jeho stvořením

Bod 2. programu Panevropské unie: Evropa jako společenství svobody

Panevropská unie se vyznává

 • k svobodnému, sebeodpovědnému rozvoji lidské osoby
 • k posílení přirozených společenství, zvláště rodiny, stejně jako k principu subsidiarity
 • k právu národů a národnostních skupin na kulturní, hospodářský a politický rozvoj

Chcete další důkaz? Např. ve dnech 1. a 2. října 2016 se konal  v Praze XXIV. kongres Panevropské unie Česko, na němž přednesl předseda doc. Rudolf Kučera referát, kde říká mj. toto » V čem tedy vidím tragédii Evropy, nebo přesněji řečeno, Evropské unie? Není to v její struktuře, v jejich institucích nebo vedoucích orgánech či v zakládajících smlouvách. Evropská unie v tomto ohledu nepotřebuje žádné větší reformy! Tragédií je ohromné populistické zneužití strachu evropských občanů z většího množství migrantů islámského vyznání, čili lidí z jiné kultury a prostředí jiných hodnot. … Nejlacinější tvrzení: že Evropa údajně bude zaplavena miliony muslimů, kteří ji budou chtít předělat podle své víry. Ozývají se ze všech stran výzvy, abychom bránili naše evropské hodnoty a je úplně jedno, že velká většina hlasatelů tohoto boje nemá o těchto hodnotách ani ponětí. … «

Podle s. Kučery je EU dokonale OK. Oproti tomu zamlčuje známá fakta o agresivitě islámu a místo předkládání faktů se snaží téma okecat a vytvořit klamný dojem že jediný problém je strach lidí z islámu… vrcholem absurdity je když přisuzuje vytváření strachu údajným „populistům“, nacionalistům či dokonce „prokremelským agentům“ :-) Člověk si říká, zda se mu to náhodou nezdá — je vůbec možné lidem do očí takto beze studu drze lhát?

Následující informace bývalého velvyslance Koukala jasně odhaluje lži Kučery a všech jeho soudruhů:


Jde o diktát z Berlína, Merkelová chce pomocí migrační vlny rozbít národní státy

Jan Koukal, bývalý politik Občanské demokratické strany, primátor Prahy v letech 1993–1998, senátor v letech 1996–1998. V letech 2006–2012 byl velvyslancem v Rakousku a korektní diplomatickou mluvou zcela jasně v roce 2016 na TV kameru prohlásil: „migrace je cílený projekt“… „Merkelová chce pomocí migrační vlny rozbít národní státy“…


Volby se blíží, podívejme se proto jaké menu nám politici navařili

Dlouhodobý program ČSSD — jede se pevně v kolejích globalistické NWO Agendy 2030

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

Obrázek babylonské EU tu není náhodou, vše co socialisté — ruku v ruce s globalisty, neomarxisty a Kalergiho panevropany — dělají, je podle plánu Agendy 2030 »

Dlouhodobý program ČSSD: Multikulti, „boj proti xenofobii“, trvalá udržitelnost kultury

Všimněte si v originálním PDF na str. 58, kde se píše: Multikulturní integrace je jedním z dlouhodobých a komplexních úkolů, bez jejichž vyřešení nelze realizovat moderní evropskou kulturní politiku a zásady OSN o harmonickém vztahu mezi příslušníky různých kultur. Boj proti xenofobii a za uchování kulturní rozmanitosti považuje ČSSD za významnou podmínku trvalé udržitelnosti kultury a tím i života vůbec.“

Vidíte to pokrytectví a překrucování? Pod záminkou „boje proti xenofobii a za uchování kulturní rozmanitosti“ neomarxisté-globalisté nasunují islám do Evropy a tím ve skutečnosti původní kulturu likvidují… přitom v té stejné větě říkají opak. Je to učebnicová ukázka archontické a jezuitské zvrácené logiky, kterou zde v rubrice opakovaně demaskujeme a osvětlujeme…

Dlouhodobý program ČSSD, verze 2017: Cílem je podporovat dosahování Cílů udržitelného rozvoje OSN — jinými slovy podpora NWO Agendy 2030

V poslední verzi programu slovo „multikulturní“ už pro jistotu zmizelo, protože ve světle islámského teroru je pro voliče nepřijatelné, povšimněte si ale, že přesto ČSSD hodlá jet pevně v kolejích Agendy 2030 směrem do globalistického pekla NWO. Citujme si:

„Cílem ČSSD je udržování míru a stability na všech kontinentech a prevence konfliktů prostředky rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. ČSSD tedy bude klást důraz na sociální rozměr zahraniční politiky a podporovat dosahování Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals – SDG‘s) platných pro období let 2015–2030. …“

Volební program ČSSD pro volby 2017: Evropská integrace je pro nás životně důležitá

Zde můžete vidět mj. snahu o útočení na ono babišovo manažerské řízení státu, nicméně ČSSD se stále hlásí k tzv. „evropské integraci“, která vede zkratkou do onoho Nového Babylonu EU. Můžete opět vidět i pokrytecké kecy typu „bez EU nemá národní politika šanci zkrotit nadnárodní kapitál“. JE TO VÝSMĚCH INTELIGENCI LIDÍ, když si uvědomíme, že EU je projekt globálního kapitálu. To není nepodložené tvrzení — v našem seriálu o Agendě 2030 jsou souvislosti pečlivě rozebírány. Podrobnosti hledejte zde »

Citujme si:

„ČSSD prosazuje vládu zákona na národní i mezinárodní úrovni. Dbejme o pravidla a jejich vymáhání. … Evropská integrace je pro nás životně důležitá. Bez ní nemá národní politika šanci zkrotit nadnárodní kapitál. …

Sociální demokracie vám, lidem práce, v duchu svých nejlepších tradic nabízí program vedoucí ke společnosti sebevědomé, sociálně i generačně soudržné a proevropsky orientované. Česká republika není firma – autoritářsky řízená manažery. …“

Co z toho plyne?!

Führer Merkelové se klaní nejen současný premiér Sobotka, ale i Andrej Babiš. Pozor na to!
Führer Merkelové se klaní nejen současný premiér Sobotka, ale i Andrej Babiš. Pozor na to!

ČSSD nás potáhne do německé EU a Agendy 2030. Babiš bude ovšem s Andělkou kamarádit taky, protože v Německu má výborný byznys. A koneckonců andělčini migráčci chtějí dobře jíst. A kdo vydělává na byznysu s potravinami? Takže co?

Klíčová otázka jménem EURO: Bude se nás někdo vůbec ptát?

debth-quake-in-eurozone-2010

Už jsme nejednou dokazovali, že finanční systém je ve skutečnosti tím, kdo lidstvu na Zemi vládne » Přesně proto je kriticky důležité zachovat si měnu vlastní. Před volbami není od věci podívat se, co k tomu říkají politici — i přestože je jasné že se budou snažit populisticky zalíbit co nejvíce lidem. Důkladný rozbor toho, jak se k EURU jednotlivé strany staví, můžete nalézt zde » Dovolte jen velmi stručný výběr z analýzy, pod kterou je podepsána Vize/ObcaneCR.cz:

TOP09

V kapitole 4.1 Fiskální politika najdete: Stanovíme pevný termín vstupu ČR do eurozóny.

STAN

Směřování k euru: Stanovíme podmínky, za kterých ČR vydá definitivní politické rozhodnutí o konkrétním termínu vstupu do ERM II a následně do eurozóny (strana 28 Programu). Nikoliv náhodná podoba s TOP09, s kterou kandidovali Společně do voleb 2013…

Zelení

Podporujeme další rozšiřování společné měny. Strana 43 Programu.

ČSSD

Podporujeme, aby Česká republika směřovala k přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně výhodné. Strana 28 Programu.

ODS

ODS se nechala inspirovat podrazáckým vládním scénářem o migraci a udělala remake této hry na oblbování lidí. Scénář této hry zní asi takto: O tématu se mlží ale hlavně mlčí… a pak… 8. července 2015 vláda hlasovala pro dobrovolné přijetí 1500 migrantů v souladu se závěry Evropské Rady ze dne 25. června 2015 (usnesení 556).

Jak plyne ze zápisu jednání, bylo přítomno všech 16 členů vlády a hlasování bylo jednomyslné — všichni hlasovali PRO přijetí migrantů. Tedy nejen ČSSD nebo Lidovci, ale také (podle našich lžimédií prý „VELKÝ“ odpůrce migrace) Andrej Babiš z ANO (který „ve svém volném čase“ zve z Maďarska vykopnutou Sorosovu globalistickou univerzitu do Prahy, aby zde mohla svobodně šířit svou neomarxistickou totalitní ideologii).

Zpět k EURU: ODS tedy vydala Vyšehradskou deklaraci, kde v bodě 11 uvádí neurčité pokrytecké prohlášení s nadbytečným slovíčkem „povinné“, které lze interpretovat jakkoliv — třeba tak, že ČR EURO klidně přijme dobrovolně… Stejně jako ty migranty — „dobrovolně“ z rozhodnutí vlády — lidí se na takto zásadní otázku nikdo neptá. Takže zde je ono mlhavé prohlášení ODS:

„Vláda připraví sebevědomou pozici v EU a strategii prosazování reforem EU založenou na národních zájmech a národním konsenzu. Součástí programu vlády bude odmítnutí povinných uprchlických kvót a povinného přijetí eura.“

Neposlušnost je základem svobody. Poslušní zůstanou otroky. (Henry David Thoreau)

Něco málo dalších faktů:

Za zamyšlení stojí obzvlášť fakt, že soudružka Merkelová sice přiznává že multikulti nefunguje, současně ovšem plnou parou tlačí mohamedány do Německa / EU dál… Co myslíte, proč asi?

4 komentáře u „VIDEO: Chcete sebevraždu svého národa? Papež, Merkelová a jejich atentáty. Islám, multikulti, imigranti. K čemu to slouží? Viděli jste program ČSSD? Víte o podnikání Babiše v Německu? Víte už koho volit?“

 1. Dobrý den,
  vím koho nevolit. Rád bych věřil Okamurovi, ale nerad, aby se z něj nevyklubal populista. Jak to dopadlo s Věci Věřejnými…
  A důležité je vzít v úvahu povolební vyjednávání. Ty budou klíčové. Kdo s kým. Takže koho volit? Přemýšlím o SPD, Pirátech a http://www.hnuticesta.cz/

  1. souhlasím s vámi… jen nevolit ty ku*vy hnusné, které nám vládnou dosud a táhnou nás do holocaustu vlastního národa… jen mám obavy, když tyto protestní hlasy rozmělníme, spláčeme nad výdělkem… ten váš pohled na Okamuru tak trochu zavání maistreamem… pracuji v oblastni alternativní psychologie a /možná řečeno trochu s nadsázkou/ vidím do lidských duší… a tam vidím určité záruky kontinuálního přístupu… pokud se ovšem dá vůbec nějakému politikovi věřit… toť otázka…

  2. Zdravím

   Piráti? Na tu rovnou zapomeňte – jen další neomarxistická strana – zkrátka jen další zaprodaná establishmentová strana. Pokud mohu doporučit koho nevolit, je třeba říci jedno – ŽÁDNÁ ESTABLISHMENTOVÁ STRANA VÁM SKUTEČNOU PRONÁRODNÍ RADIKÁLNÍ ZMĚNU NEPROSADÍ! Takové strany jako ČSSD, TOP09, ANO2011, KDÚ-ČSL, ODS, KSČM, SZ, Piráti, STAN atd., jsou přesně tím typem.

   Je třeba vládnoucí establishmet rozdrtit a zničit – veškerá tradiční média i fiat-alternativu média, veškeré tradiční i netradiční strany jako ČSSD, TOP09, ANO 2011, ODS, KDÚ-ČSL, SZ, Piráti, Starostové a nezávislí atd. – všechny tyto strany jsou jedno tělo, jsou součástí jedné velké bažiny – a tuto bažiny je třeba kompletně vysušit.

   A jeden z kroků k tomu je vyzdvihnout a vynést na povrch do čela anti-establishmentovou pronárodní nacionalistickou vlasteneckou konzervativní alternativu – alternativní pronárodní vlastenecké strany i alternativní pronárodní vlastenecká média.

   Jako příklady alternativních vlasteneckých pronárodních stran lze uvést:

   Strana svobodných občanů, SPD, Realisté, Národní demokracie.


   PS: U Realistů jsou opatrnější – vzhledem k jejich spojení s globalistickou Pentou – ale ještě se uvidí.

   Celkem by bylo dobré, kdyby se pronárodní nacionalistické strany sjednotily společně do jedné národní fronty – byl by to významný krok k rozdrcení vládnoucího establishmentu.

   Mohla by vzniknout v budoucnosti koalice (zřejmě i vládní) – SPD + Svobodní + Realisté.

   Alternativa není dnes dokonalá, o tom žádná. Je stále velmi mnoho věcí, co je třeba vylepšovat (např. chybění charismatického vlasteneckého politika typu Nigela Farageho, Marine Le Penové, Geerta Wilderse, Norberta Hofera, Frauke Petryové atd.). Ale posílení a vyzdvihnutí alternativních nacionalistických stran typu SPD, Svobodní aj. bude jeden z prvních významných kroků k možné radikální změně a porážce vládnoucího globalistického establishmentu.

   Je třeba vládnoucí establishmet a jeho strany a média (teď trochu použiji styl slov významného amerického konzervativce Stevena Bannona) profackovat jako děvku. A zvolení některé (či snad koalice pronárodních pročeských stran) alternativní pronárodní nacionalistické strany k tomu bude prvním krokem. + posílení vlivu alternativní mediální scény – důvěryhodnost ČT aj. mainstreamových médií je na dně toalety – stále více lidí mainstreamovým médiím přestává věřit – a vyzdvižení alternativních médií by byl významným krokem k likvidaci establishmentových médií.

   Neberte prosím volby zde v České republice na lehkou váhu. Važte si toho, že ještě zde mohou vyhrát bílé pronárodní vlastenecké síly. V západní Evropě, kde brzo bude bílý člověk v menšině, tu možnost brzo mít nebudou. Navíc, tato naše země česká je samotné srdce Evropy. Praha je duchovní Jeruzalém Evropy, samotným Sionem. Tady začala vzpoura našich husitských předků, která srazila na kolena samotnou nevěstku Antikristovu. A pokud náš národ český nabude stejné houževnatosti a odvahy, jako naši husitští předkové, položíme na zem i samotnou druhou šelmu Antikrista. Zde leží srdce Evropy – a pokud zde zvítězí národní revoluce, toto rozbušené srdce dá i ostatní země Evropy do pohybu. Evropa potřebuje pořádný otřes – národní-duchovní revoluci, podobné té husitské. A pokud tato ohromná revoluce, toto povstání má někde začít, tak jedině zde v české zemi. Jsme nadějí Evropy – bílé pronárodní nacionalistické síly v západní Evropě to bez nás samy nezvládnout – jejich osuda leží v našich rukách. Rozhodnutí je na nás.
   Snad se ten veliký a odvážný národ českých králů a knížat, Jana Husa, Jana Žižky z Trocnova, Jana Ámose Komenského, Jana Sladkého Koziny, Františka Palackého jednou probudí – a pak to bude on, kdo zachrání západní bílé národy a celou bílou civilizaci před konečnou zkázou a tisíciletým temnem.

   Bůh s námi!

   1. Děkujeme za poctivé a důkladné zamyšlení.

    Za sebe bych snad jen zdůraznil toto: „U Realistů JE TŘEBA BÝT opatrnější – vzhledem k jejich spojení s globalistickou Pentou…“

    Bůh s námi, není špatné heslo, ovšem nezapomínejme nikdo na to co se nám ragauian snaží osvětlit již dlouho — BOHA NENALEZNETE NA NEBESÍCH! K Bohu vede jedině úzká Cesta dovnitř své mysli » Jste připraveni se na ni vydat?

    Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>