Reinkarnace — další hmotné důkazy znovuvtělování duše: Carol Bowman 6

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Podíváme se teď na další. Carol Bowmanová se podobně jako Ian Stevenson dlouhodobě věnuje případům dětí, které si spontánně, přirozeně vzpomněly na svůj předchozí život. Její dokumentace je velmi seriózní a velmi rozsáhlá.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit jednoznačný závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit…

Jaké máme v současnosti nejlepší důkazy pro reinkarnaci?

Carol Bowmanová, dětská psycholožka
Carol Bowmanová, dětská psycholožka

Jsou to přirozené vzpomínky dětí, které lze ověřit v historické paměti a v archivech. Důležitý bývá i emoční kontext jejich sdělení, který dosvědčí rodinní příslušníci a který nelze zfalšovat.

Autorka prací uvedených v tomto textu se specializuje právě na případy spontánních vzpomínek dětí. Dalo by se říci, že její velkou předností je právě pohled ženy-matky, která toto sama zažila se svými dětmi…

Carol Bowmanová je mezinárodně známá autorka, lektorka, terapeutka a průkopník ve výzkumu reinkarnace. Její knihy, Children’s Past Lives (Bantam, 1997) a Return from Heaven (HarperCollins, 2001) byly publikovány po celém světě. Carol praktikovala regresní terapii s minulými životy více než dvě desetiletí. Je absolventem Simmons College v Bostonu a držitelem „M.S. in Counseling“ na Villanova University (postgraduální profesionální titul pro praxi poradce nebo psychologa).

Carol Bowmanová vysvětluje proč je důležité chápat dětské vzpomínky z minulých životů

  • Dětská přirozeně, spontánně vyvolaná paměť poskytuje nejlepší důkazy co momentálně pro převtělování duše máme.
  • Rodiče (a prarodiče) malých dětí, kteří jsou předem obeznámeni s příznaky mohou rozpoznat vzpomínky, když se pak dějí u jejich vlastních dětí.
  • Každopádně každý „vědoucí“, ať už je rodič, nebo ne, bude vidět děti jinak — jako zkušené duše, které k nám přicházejí z nějakého důvodu. Jinak bude vnímat i sebe a smysl života…

Ano, vážení a milí čtenáři! Lidské děti jsou zkušené duše, které k nám přicházejí proto, aby absolvovaly další ročník této pozemské školy pro duše. A to převratně mění náhled na smysl lidského života vůbec!

Toto je prostá pravda, kterou se vám principiálně pokoušíme zprostředkovat od počátku existence tohoto webu. Dokázali jsme už v této sérii textů, že církvi se za 2000 let podařilo většinu lidstva ukolébat v nevědomosti o tomto základním kosmickém zákonu… potlačit informace, které už dříve lidstvo k dispozici mělo… Církevní útoky na lidi, kteří se pokoušejí lidstvu zprostředkovat pravdu, ovšem neustávají… Vlci převlečení za pastýře se stále snaží udržet lidstvo ve středověku a potlačováním této znalosti dělají z lidstva stádo, kterému berou možnost svobodné volby se sebou, se svou duší něco smysluplného podniknout.

Jak vám opakovaně připomínáme, poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství »

Tento web tady je právě proto, aby vám tu možnost svobodné volby a práce na sobě vrátil!

Principiální a symbolické shrnutí toho nejzákladnějšího, co Órigenes ještě věděl a co Kristus učil své pokročilé žáky, shrnutí základních principů fungování lidské mysli a smyslu života na Zemi můžete najít v sérii textů na tomto webu. Text vás nebude zavalovat zbytečnými detaily, soustřeďuje se jen na to nejpodstatnější co potřebujete k tomu, abyste tyto znalosti mohli prakticky využít v životě »

Children’s Past Lives

Carol Bowman, kniha Children's Past Lives: Dětská spontánně vyvolaná paměť poskytuje nejlepší důkazy pro převtělování duše
Carol Bowman, kniha Children’s Past Lives: Dětská spontánně vyvolaná paměť poskytuje nejlepší důkazy pro převtělování duše

Kniha Children’s Past Lives (Dětské minulé životy) je první kniha prozkoumávající fenomén dětských spontánních vzpomínek na minulé životy a současně určená pro laickou veřejnost. Vypráví Carolin příběh o tom, jak ji vzpomínky jejích vlastních dětí na minulý život přivedly k tomuto specifickému výzkumu. Obsahuje také návod a průvodce pro rodiče, jak rozpoznat a jak reagovat, když jejich děti mají tyto vzpomínky. Její výzkum ukazuje reinkarnaci jako běžnou realitu v našich životech a v našich rodinách.

Samozřejmě, převtělování duše je stále citlivé a kontroverzní téma, především kvůli lživé církevní ideologii, která má téměř 2000 let staré kořeny. Díky velkému vlivu církve na společnost se mnoho odborníků tomuto tématu vyhýbá a ostatní se úzkostlivě drží při zemi. Veřejnosti to pak přijde většinově příliš fantastické a nereálné… přesto je to běžná realita.

My se ovšem při zdi držet nemusíme, takže vám na rovinu můžeme říci prostou pravdu: Stáří této lži nic nemění na tom, že jde o bohapustou lež. A v tomto seriálu textů, jsme vám již poskytli dostatek rozumových argumentů odhalujících a dokazujících velkou církevní loupež tohoto prastarého poznání »

Dětské minulé životy jsou zcela přirozený jev

Mnoho dětí si pamatuje své minulé životy spontánně, bez hypnózy nebo dotazování. Některé už zhruba od 2 let a často ještě v plenkách vybreptnou např.: „Pamatuji si, když jsem zemřel předtím…“ nebo „Moje další maminka měla kudrnaté vlasy…„. Malinkaté děti často popisují detaily, které se prostě nemohly naučit v tomto životě. Některé si pamatují úžasně detailní osobní údaje o příbuzných, kteří zemřeli před tím, než se dotyčné děti narodily!

Teprve nedávno se na tzv. Západě začaly dětské vzpomínky z minulých životů zkoumat a dokumentovat. Jde to samozřejmě opět na vrub církevnímu tmářství. Tyto vzpomínky jsou v mnoha jiných kulturách bez problému přijímány. Nyní máme konečně k dispozici na sobě nezávislé důkazy z mnoha zdrojů a víme s jistotou, že tyto vzpomínky jsou zcela přirozené pro malé děti ve všech zemích světa, bez ohledu na přesvědčení svých rodičů.

Ano vážení a milí: Církevníci zmateně mluví o své ne-víře v reinkarnaci — ale jak můžete nazývat vírou základní zákon Univerza? A co třeba gravitace? V gravitaci také ne-věříte?

Tyto vzpomínky se mohou vybavit kdykoliv, jakémukoli velmi malému dítěti — ale rodiče si toho často ani nevšimnou — protože nevědí, že je to vůbec možné, nebo neví co hledat…

Živost a emocionální zralost, s níž batolata mluví o skutečnostech z dospělého života nebo dokonce hovoří o své smrti — to jsou signály, že se děje něco výjimečného. Tyto děti nás mohou mnoho naučit. Dětské vzpomínky na minulé životy — to je jev s dalekosáhlými důsledky pro každého, kdo chce poznat pravdu o reinkarnaci a o životě jako takovém. Důsledky jsou dalekosáhlé a zcela mění pohled na smysl života…

Kniha Return from Heaven

Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny
Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny

Kniha Return from Heaven (Návrat z nebe) rozšiřuje výzkum na speciální případy reinkarnace v rámci jedné rodiny.

Většina lidí netuší, že je to vůbec možné, natož tak běžné jak to opravdu je. Tato kniha změní vaše vnímání. Je to živá kniha s opravdovými příběhy velmi malých dětí, které si pamatují život nedávno zesnulých příbuzných.

Tyto příběhy jsou obzvlášť emocionálně nabité, protože dokumentují příběhy rodin, které zjišťují, že zesnulý člen rodiny se v neobvykle krátkém čase vrátil v novém těle jako dítě v rodině. Je to pro tyto rodiny skutečně magický zážitek… Má to hluboký duchovní důsledek pro každého, kdo je toho svědkem. A dotýká se to samozřejmě mnoha souvisejících otázek, jako například toho, jak si před inkarnací vybíráme své rodiče, atp.

-pokračování-


Carol pracovala i s Jamesem Leiningerem a jeho rodiči, zde je aktualizované video z roku 2012

Slavný případ z moderní internetové doby — James Leininger-Huston — jsme již důkladně rozebrali zde »

Carol Bowman says about this video: Suzanne Stratford, from FOX TV-Cincinatti, put together these interviews she did with the Leiningers and me. It’s a great short piece that talks about this amazing case I started working on in 2001. I spent years working with the Leiningers, at first guiding them when James had his terrifying nightmares, and then reassuring them along the way that what they were experiencing was real, and then standing back in awe as they discovered who their son had been in a previous life.


Literatura: