Archiv pro rubriku: Reinkarnace a podstata reality

Reinkarnace, fakta a důkazy o podstatě naší sdílené 3D reality.

Nejsměšněji křesťané působí, když počnou mluvit o své ne-víře v reinkarnaci duší. Směšné je to proto, že tady nejde o víru, nýbrž o základní zákon našeho Universa. Zcela stejně jako v případě karmického zákona, který úzce souvisí s realitou převtělování duší.

Je to asi tak směšné, jako kdybych se ptal, zda věříte v zákon gravitace… I kdybyste náhodou v něj věřit odmítli, tak jemu to bude šumafuk. Když slepý povede slepého, do jámy spadnou oba. S jistotou 100% ;-)

Nejsmutnější na těchto zmanipulovaných lidičkách je to, že někteří z nich by byli ochotni se poprat o svou falešnou „pravdu“, aniž by tušili že naletěli největšímu podvodu v dějinách lidstva. Jsou ochotni se poprat za lež naimplantovanou do křesťanství poskoky cézaropapežů aniž by tušili podstatu originálního Kristova učení.

V této rubrice se postupně dozvíte, že nejenom existují střípky důkazů v Bibli, které cenzoři přehlédli, ale existuje také spousta důkazů v historických křesťanských zdrojích… a nakonec především život sám přináší kvantum seriózních svědectví o tomto jevu — o realitě reinkarnace!

The sacral chakra embodies the harmony of opposites and the Taoist belief. The Tao, or the way, sees everything as both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of the other. Taoists see life as a continual balance between Yin and Yang, and any shift to one extreme or the other will be self-defeating. In the Taoist creation myth, Wu-Ji is limitless that produces Tai-Ji which creates heaven (Yang) and earth (Yin). Heaven and earth rejoin when man (Yang) and woman (Yin) mate as one.

Eckhart Tolle: Co je ego a nevědomost? Kdo je blíže pravdě: Tolle nebo Ježíš Kristus? Myslím, tedy jsem? Víte vy vůbec kdo jste?

ragauian vám dlouhodobě ukazuje duální povahu lidské bytosti. Člověk rozhodně není jednolitou bytostí, jak se jeví naprosté většině těch, kteří lidmi jsou. Důkazem toho je rozporuplné jednání většiny lidí, které každý může vidět okolo sebe… Ti přemýšlivější ale dokázali vytušit existenci oné duality a velmi trefně to vyjádřil např. filozof Pascal, který řekl: „Člověk je napůl zvíře a napůl anděl.“

Co je ego?

Netroufám si odhadnout kolik procent naší populace si dokáže připustit existenci jakéhosi „hlasu“ ve své hlavě — hlasu, který je neoddělitelným naším průvodcem po této Zemi a s kterým se často hádáme, někdy více, někdy méně — obzvlášť když jsme v těžké životní situaci. Je to hlas, který má svou vůli a svým způsobem se projevuje jako samostatná bytost, kterou také je! Jedná se o bytost, která má na starosti mj. naše tělo, bytost kterou někteří nazývají ego a díky které tady na Zemi existujeme. Jedná se o bytost o které mluvil a učil i samotný Kristus — můžeme se podívat na jeho slavné podobenství „o dvou v jednom domě těla“:

Tomáš 106
Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.

thomas106

Tomáš 48 
Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.

thomas048

Podle Krista máme učinit dva jedním! Když je něco důležité, zdůrazním to, řekl si Kristus nejspíše… A tohle asi důležité je. Pokračování textu

Pověst dávných let, (rusky По́весть временны́х лет) se zachovala mj. v Radivilské kronice, zobrazena je ukázka 14. strany | Radziwill Chronicle, page 14: Oleg of Novgorod's campaign against Constantinople (see Rus'–Byzantine War 907).

Národ v lénu bohů — Slovanská mytologie o stvoření světa a člověka. Co je animismus a gnóze a jak spolu souvisí?

Tento text doplňuje seriál Národ v lénu bohů » Obsahuje další stopy, které nezávisle na Ivo Wiesnerovi potvrzují obrovskou duchovní úroveň Praslovanů, kterou mezi řádky můžete vyčíst i v oficiálních encyklopediích. Ačkoliv se oficiální západní „věda“ ruku v ruce s církví snaží vytvořit dojem, že Slované byli „pohané“ a „neznabozi“, opak je pravdou. Ve skutečnosti bychom mohli naše předky nazvat gnostiky — tedy těmi, kteří skutečně vědí, jak tento svět funguje a znají jeho skutečnou historii, ne tu zfalšovanou, kterou nám vnutila drakoniánská církev.

Ve skutečnosti je to tato církev, která zničila Kristovo gnostické učení o poznání sama-sebe a dodnes vede lidstvo po široké modlářské cestě do nikam — jak jsme podrobně doložili v dalších textech o historii církve na ragauian.cz » Dejme slovo encyklopedii:


Slovanská mytologie » je souhrn představ o přirozenosti světa a bozích Slovanů. Vychází z tzv. proto-indoevropské mytologie a nejblíže má k mytologii Baltů. Díky snaze katolického Západu o její likvidaci je zachována pouze ve zlomcích a v nepůvodní podobě. Pokusy o rekonstrukci slovanské mytologie proto vychází především ze zpráv křesťanských autorů brojících proti přežívajícímu „pohanství“, kronikářů, folklóru, lingvistiky a komparativní mytologie. I přes potlačování však existuje bohatý materiál svědčící o animistickém pohledu na svět a také o sezónních slavnostech, svědčících o cyklickém chápání času.

Pokračování textu

Pieter_Bruegel_the_Elder-The_Tower_of_Babel1

Smrtelné nebezpečí přichází: Agenda 2030 je realizována i v ČR. Víte, kdo jste vy jako lidské bytosti? Jen pravda vás osvobodí aneb POZNEJTE SAMI-SEBE! 1

Bohužel se stále velmi často setkávám v diskuzích s námitkami o tom, že ono poznání sama-sebe je jakási „zbytečnost“ a obzvláště dámy často uzavírají diskuze stylem „na takové blbosti nemám čas“… je přece třeba vydělávat penízky na důležité věci jako dětičky, dovolené, bydlení, jídlo atd… a navíc jsou daleko zábavnější věci k poznávání a zkoušení :-) Je jistě pravda, že se člověk musí starat o přežití v rámci této 3D reality… nicméně je třeba jisté vyváženosti — princip jin-jang platí všude!

Nejste tím, kým si myslíte že jste!

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Stejně tak platí prostá pravda: Pokud neznáte sami sebe, neznáte co se děje uvnitř vás, neznáte způsob, jak se rozhodujete — pak logicky ani nemůžete mít pod kontrolou svoje rozhodování a stáváte se snadnými obětmi manipulace ze strany „pastýřů“ co tu vládnou a vědí jak na vás…

Nejste tím, kým si myslíte že jste. Ti, kteří vědí na co se snažím upozornit, mi prominou — ale na rovinu říkám vám: Vy nevíte kdo jste, to jak sami vnímáte sami sebe v bdělém stavu, to nejste vy, to je jen nepatrná malá část vás! Vy ve skutečnosti nevíte, kdo se ve vás rozhoduje že udělá to či ono… ovšem někteří jiní vědí…

A vy nevíte ani kam vás vedou, protože férově na rovinu vám to vaši „pastýři“ samozřejmě neřeknou. A protože my na svou karmu dbáme, pokusíme se v této sérii osvětlit co je skryto pod falešným pozlátkem zdánlivě „prospěšné“ a „bohulibé“ Agendy 2030. Tato globalistická akce je spletitým dílem, nikoliv nepodobným Babylonské věži, proto budeme potřebovat několik dílů. Odměnou za trpělivost vám bude pochopení toho, kam vás „pastýři“ chtějí dostat… Otázkou zůstává, zda to doopravdy chcete? Protože mlčení znamená souhlas.

Pokračování textu

Reinkarnace a její důkazy — Další případ z moderní doby: Desetiletý chlapec Ryan si vzpomněl na svůj minulý život hollywoodského herce a velmi přesně uvedl dokazatelné detaily z toho života

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Zpravidla se na své předešlé pozemské životy nepamatujeme. Krom lživé církevní ideologie, toto zapomenutí bývá hlavní důvod, proč neuznáváme realitu reinkarnace. Někteří z nás přesto takové vzpomínky mají a jejich vlastní zkušenost dosvědčuje, že na Zemi žijeme více než jednou.

Ryan v 10 letech svého věku
Ryan v 10 letech svého věku

Jen málokdo z filmového průmyslu dnes ví, kdo to byl Marty Martyn. Zato desetiletý Ryan ví o životě a práci zapomenutého hollywoodského herce a filmového producenta více než Google. Jak by ne, když tímto mužem ve svém předchozím životě sám byl a pamatuje si na to. Jde o jeden z nejpozoruhodnějších případů reinkarnace z poslední doby.

Pokračování textu

Reinkarnace a její důkazy — dalších 6 případů, kdy si děti prokazatelně a ověřitelně vzpomněly na své minulé životy

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Zpravidla se na své předešlé pozemské životy nepamatujeme. Krom lživé církevní ideologie, toto zapomenutí bývá hlavní důvod, proč neuznáváme realitu reinkarnace. Někteří z nás přesto takové vzpomínky mají a jejich vlastní zkušenost dosvědčuje, že na Zemi žijeme více než jednou.

Důkazy ze života aneb zkušenost nelze vyvrátit: Dalších 6 výjimečných případů, kdy si děti vzpomněly na své minulé životy

Reinkarnace je fascinující téma, které bylo příliš dlouho ignorováno ze strany oficiální „vědy“, především proto že v ní vládne fanatický materialismus. Druhým hlavním důvodem je, že církev potlačila tuto prastarou znalost a natloukla západní společnosti za 2000 let „do hlavy“ — hluboko do podvědomí, že nic takového neexistuje a do křesťanství to nepatří. Dnes už víme že je to lež a velký podvod ze strany papežské církve »

Toto téma začalo nedávno přitahovat i vážný zájem ze strany vědecké komunity. Před několika desítkami let, americký astronom a astrobiolog Carl Sagan uvedl, že „existují tři témata (v oblasti parapsychologie), která si podle něj zaslouží seriózní studie“:

Jedno z nich je, „že malé děti někdy uvádí podrobnosti o svém minulém životě, což se při následném prověření ukáže být přesné… O takových faktech děti nemohly vědět jinak, než díky reinkarnaci. „Došlo k rychlému posunu vpřed až do dnešních dnů, a byly provedeny úžasné objevy, díky tomu, že někteří vědci začali studovat tento zajímavý (a z pohledu materialistického vědeckého světového názoru nevysvětlitelný) fenomén.

Child psychiatrist Dr. Jim B. Tucker continues Stevenson's work.
Child psychiatrist Dr. Jim B. Tucker continues Stevenson’s work.

Psychiatr Dr. Jim Tucker z University of Virginia je nástupce Dr. Iana Stevensona a přední výzkumný pracovník zabývající se důkazy reinkarnace. Kromě knih napsal v roce 2008 mj. článek pro časopis Explore (PDF ke stažení) s přehledem několika zajímavých případů, které dokazují reinkarnaci.

Pokračování textu

The sacral chakra embodies the harmony of opposites and the Taoist belief. The Tao, or the way, sees everything as both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of the other. Taoists see life as a continual balance between Yin and Yang, and any shift to one extreme or the other will be self-defeating. In the Taoist creation myth, Wu-Ji is limitless that produces Tai-Ji which creates heaven (Yang) and earth (Yin). Heaven and earth rejoin when man (Yang) and woman (Yin) mate as one.

Omyl materialismu: „Vědci“ kteří tvrdí, že „svobodná vůle člověka je iluzí“, vyšli z chybného předpokladu — lidské vědomí totiž nesídlí v mozku. Co se děje uvnitř mysli? Máme důkazy

Nedávno proběhl světovými médii zajímavý výsledek vědecké práce o fungování mozku. Páni „vědci“ výsledky svého výzkumu publikovali v časopise Psychological Science.

Soudruzi jistě pečlivě zaznamenali výsledky psychologických testů, musíme je za to pochválit ;-) Jejich výsledky jsou ovšem učebnicovým příkladem fundamentální vědecké poučky, která říká zhruba následující: Když použijete chybné paradigma, chybný předpoklad, vzorec nebo model daného jevu… tak se správného závěru nedoberete, ani kdybyste se rozkrájeli…

Fundamentální dogmatický omyl těchto podivínů je, že si myslí že lidské vědomí sídlí v mozku. Není tomu tak.

Materialistická ideologie není nic jiného než dogmatické náboženství hmoty a je stejně tak směšná jako ti, co tvrdí že Země je placka na zádech želvy

A protože současná materialistická „věda“ nezná — a co hůř, z ideologických důvodů systematicky popírá multidimenzionální energetickou povahu tohoto univerza — právě proto její závěry budou vždy stejně mimoňské.

Z nějakého důvodu se nám tito nevědoucí mimoni snaží nakecat že hmota je příčinou všeho, ačkoliv už fyzika objevila mnoho z podstaty tohoto vesmíru — mluvíme teď o kvantové fyzice, která už ví že podstatou tohoto univerza je „vibrující“ energie… Ano přesně tak, univerzum je „upleteno“ z energetického vlnění na mnoha různých frekvencích a my jsme schopni vnímat jen nepatrnou malinkatou část jeho spektra. Okem viditelná část je uzoučká, ale reálný rozsah frekvencí je ještě daleko širší než ukazuje obrázek…

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.
Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.

 

A protože nevědoucí mainstreamoví „vědci“ nelogicky popírají existenci jakékoliv energie mimo frekvence, které dokážeme změřit… tak samozřejmě popírají i možnost že by nějaká další energie mohla ovlivňovat lidskou bytost.

Tito mimoni ovšem svým ignoranstvím nemohou změnit realitu — člověk je samozřejmě multidimenzionální bytost, která má v sobě mnohem víc než „zvířecí“ vibrace ega a mozku, které jsou tito „vědci“ schopni zaznamenat… a jelikož ignorují podstatnou část lidské bytosti… tak přesně proto nebudou jejich výsledky nikdy smysluplné.

Přesto stojí za to podívat se na jejich nesmyslné závěry. Doplníme si do jejich neúplného obrazu chybějící kousky puzzle — pak budeme mít šanci lépe pochopit, co se uvnitř člověka děje doopravdy.

Pokračování textu

Reinkarnace — další důkazy: Dědeček se znovu narodil do stejné rodiny

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Carol Bowmanová se podobně jako Ian Stevenson dlouhodobě věnuje případům dětí, které si spontánně, přirozeně vzpomněly na svůj předchozí život. Její kniha „Return from Heaven“ ukazuje případy analogické tomu, na který se podrobněji podíváme v tomto pokračování.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit jednoznačný závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit…

Důkazy, které svědčí o skutečnosti reinkarnace v rámci jedné rodiny

Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny
Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny

Jako vůbec první autor, Carol Bowmanová, autorka knihy „Children’s Past Lives“, ve své nejnovější knize „Return from Heaven“ (Návrat z nebes), odhaluje skutečnost, že reinkarnace do stejné rodiny je docela běžná »

Další svědectví si ukážeme v tomto textu…

Chlapec je pravděpodobně svým vlastním dědečkem + video-rozhovor

Pro materialistu jde o nepřijatelné tvrzení, duchovní učitelé lidstvu ovšem už dlouho říkají o této škole duší, kde každý život je jakýmsi jedním ročníkem. Opakovaně nám sdělují i to, že duše se prožíváním učí různé role a to dokonce i v rámci jedné rodiny — např. matka může být dcerou své dceři v jiné době atp. V poslední době se nám do rukou konečně začínají dostávat i vědecky zdokumentované důkazy tohoto dění… mj. uvedená kniha „Return from Heaven“.

Malý chlapec, který je v případových studiích označován jako „Sam“, vyslovil přesvědčující důkazy, že by mohl být svůj vlastní převtělený dědeček. Sam se velmi rychle učil a vyvíjel a už v 18 měsících, když mu jeho otec měnil plenky, mu řekl: „Když jsem měl tolik co ty, měníval jsem plíny já tobě.“

Doktor Jim B. Tucker z katedry psychiatrie Univerzity Virginie objasňuje Samův příběh ve videu umístěném na webových stránkách univerzity. Tucker zkoumal 2 500 případů dětí, které se pamatovaly na své minulé životy.

Pokračování textu

Reinkarnace — další důkazy: Mateřská znaménka a fyzické deformace u dětí souvisí s násilnou smrtí v minulých životech

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé znali realitu reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Řekli jsme si v našem seriálu už hodně podrobností o potlačené znalosti toho, že duše se může vícekrát spojit s tělem, jinými slovy — může se znovu-vtělit, neboli „inkarnovat“. Obyčejně si zážitky z minulých životů nepamatujeme. Někteří z nás ale takové vzpomínky mají a jejich vlastní zkušenost dosvědčuje, že na Zemi žijeme více než jednou.

Mateřská znaménka a fyzické deformace u dětí jednoznačně souvisí se stavem fyzického těla v minulých životech

Podíváme se teď na některé případy prozkoumané Dr. Ianem Stevensonem a Dr. Jimem Tuckerem z University of Virginia. Doporučujeme začít u našich předchozích informací o tomto vědeckém výzkumu — buďte si jisti, že jde o zcela seriózní vědu a jednoduše není pochyb, že převtělování je realitou »

Každému myslícímu člověku vyvstává zcela jiná otázka — nikoliv zda převtělování je fakt či ne — nýbrž, co tento dokazatelný fakt vypovídá o smyslu našeho života. Pro mne osobně je obzvlášť fascinující, že tento poznatek je dokonale v souladu s pravým originálním křesťanstvím, které se nám dochovalo v Origenově spisu „De Principiis“ »

Prostý selský rozum mne pod tíhou uvedených faktů nutí zamyslet se nad tím, proč jsme právě tady a teď na Zemi v těle?!

Pokračování textu

Reinkarnace — další důkazy: Deset podivných věcí, které děti řekly o minulých životech

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Pamětní deska letadlové lodi U.S.S. Natoma Bay, James Leininger-Huston, jednoznačně dokázaný případ reinkarnace.
Pamětní deska letadlové lodi U.S.S. Natoma Bay, James Leininger-Huston,
jednoznačně dokázaný případ reinkarnace.

 

Pokračování textu

butterfly-wing-scales-at-50x-magnification

Vědomí duše existuje nezávisle na těle: Svědectví neurochirurga o prožitku v blízkosti smrti, NDE, život po životě a důkaz nebe

Ukázali jsme si v této rubrice mnoho svědectví dětí o minulých životech. Připomínám mj. Dr. Stevensona, který tyto vzpomínky vědecky ověřoval » Těch důkazů je tolik, že se člověk jen diví, jak o skutečnosti reinkarnace ještě někdo může pochybovat.

Existence tohoto fenoménu logicky vede k další otázce o podstatě duše a vědomí. Odpovědi už jsme také uvedli. Přímé důkazy energeticko-informační podstaty vědomí jsou zatím nemožné, jelikož materialistická věda nemá přístroje schopné tato pole detekovat a měřit. Nicméně máme důkazy nepřímé — jedním z nich je svědectví dalšího lékaře, Dr. Ebena Alexandera, probírané v předchozích dvou dílech.

Důkazy tzv. zážitků NDE poprvé systematicky shromáždil Dr. R. A. Moody. A svědectví Alexanderovo jde ještě o kus dál — vyvrací zbývající protiargumenty materialistů — především oblíbenou materialistickou pohádku o tom, že tyto zážitky jsou pouhé tzv. halucinace, které údajně náhodně generuje mozek. Ebenův důkaz je nad Slunce jasný — v jeho případě byl mozek dokazatelně 100% nefunkční:

Neurochirurg Eben Alexander svým kvalifikovaným svědectvím zcela jasně a nezpochybnitelně dokazuje, že mozek není původcem lidského vědomí!

Výzkumník NDE Robert Mays (International Association for Near-Death Studies) se v roce 2013 rozepsal o tom co Eben ve stavu NDE prožil…

Pokračování textu

butterfly-Danaus-plexippus

Vědomí duše existuje nezávisle na těle: Analýza a důkaz věrohodnosti svědectví neurochirurga Ebena Alexandera

Ukázali jsme v minulých dílech již mnoho svědectví dětí o minulých životech. Připomínám mj. Dr. Stevensona, který tyto vzpomínky vědecky ověřoval » Těch důkazů je tolik, že se člověk jen diví, jak o skutečnosti reinkarnace ještě někdo může pochybovat. Následující text je další potvrzení uvedených informací z trochu jiného úhlu pohledu… Začali jsme v minulém díle svědectvím vystudovaného lékaře, který naprosto vyvrací teze vládnoucího materialistického náboženství.

Neurochirurg Eben Alexander svým kvalifikovaným svědectvím zcela jasně a nezpochybnitelně dokazuje, že mozek není původcem lidského vědomí!

Jak již jsme opakovaně uvedli, zaslepení materialisté se ve své fanatické víře ve hmotu pokoušejí všechna svědectví o duši potlačit a znevěrohodnit. Ve své zaslepenosti se bojí že přijdou o svou slepou víru a neštítí se použít proti svědkům pravdy ani lež. I doktor Alexander byl jimi napaden a nespravedlivě nařčen ze lži. Ukážeme si námitky oponentů a jejich nepravdivost.

Rozhodli jsme se věnovat prostor rozsáhlé studii věrohodnosti Ebenova svědectví jednoduše proto, aby každý mohl vidět že pravdu nelze potlačit nepravdivými argumenty. Pravda snese kritické námitky, které ve výsledku Ebenovo svědectví jednoduše nezávisle potvrzují!

Mnoho našich čtenářů už jistě intuitivně nepochybuje o těchto faktech, ale třeba zde uvedená fakta některým pomohou k pochopení pravdy ve světě, kde je pravda, resp. poznání systematicky potlačováno…

Pokračování textu

head-in-sand-1

Duše existuje nezávisle na těle: Neurochirurg Eben Alexander potvrzuje existenci lidského vědomí nezávisle na mozku

Ukázali jsme v minulých dílech již velké množství svědectví dětí o minulých životech. Těchto svědectví je neskutečné množství. Připomínám mj. Dr. Stevensona, který tyto vzpomínky vědecky ověřoval » Těch důkazů je tolik, že se člověk jen diví, jak o skutečnosti reinkarnace ještě někdo může pochybovat. Následující text je další potvrzení uvedených informací z trochu jiného úhlu pohledu…

Malá otázka na úvod: Víte jaký je rozdíl mezi narozením opice nebo jiného zvířete a člověka?

Zvěrolékař Josef Staněk říká:

Každý si může povšimnout toho, že lidský zrozenec začíná svůj život křikem neboli projevem podvědomé nevole. Je pozoruhodné, jak si „evolucionisté“ a stoupenci přírodního výběru tohoto jevu, křiku novorozeněte, nevšimli! Je totiž v živém světě unikátní! Ještě jsem jako zvěrolékař neviděl zvíře, které by po narození hlučelo! Člověk ano. Už to samo prokazuje, že duši člověka řídí jiný typ energie, než ovládá pouze pudy se řídící zvířata!

…nepochybný původ tohoto jevu je v tom, že v lidském zrozenci je cosi navíc… prostá selská logika ;-) Ragauian.cz vám opakovaně připomíná, že duch který přichází z pozitivních vyšších vibrací bydlet v domě jednoho těla spolu s egem v nízkých vibracích na Zemi » velmi špatně snáší tuto nízkovibrační a nezřídka negativní realitu.

Je to příčinou velmi časté nelásky v nitru mnoha lidí… každý může jasně vidět, že všechny střípky informační mozaiky do sebe krásně zapadají.

A jaký závěr z toho pro sebe učiníte vy osobně?

Pokračování textu

anita-moorjani-shift

Co je to duše? Anita Moorjani — Musela jsem zemřít abych pochopila a našla svou duši

V této rubrice předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Podíváme se teď na další svědectví.

Níže popsaná kniha je mimo jiné nezávislým potvrzením toho, co říká o vztahu mezi zdravím a stavem duše Jan Cindler » i Ragauian.cz.

Anita Moorjani, kniha "Musela jsem zemřít" (abych se stala sama sebou a pochopila, jak jsem si nemoc sama způsobila). V originále "Dying To Be Me: My Journey from Cancer, to Near Death, to True Healing".
Anita Moorjani, kniha „Musela jsem zemřít“ (abych se stala sama sebou a pochopila, jak jsem si nemoc sama způsobila). V originále „Dying To Be Me: My Journey from Cancer, to Near Death, to True Healing“.

Pokračování textu

Co je to duše? Flavio a Marcos vyprávějí o místech, kde přebývali, než se narodili na Zemi

Ukázali jsme v minulých dílech již velké množství svědectví dětí o minulých životech. Těchto svědectví je neskutečné množství. Připomínám mj. Dr. Stevensona, který tyto vzpomínky vědecky ověřoval » Těch důkazů je tolik, že se člověk jen diví, jak o skutečnosti reinkarnace ještě někdo může pochybovat. Následující text je další potvrzení uvedených informací z trochu jiného úhlu pohledu…

Jde o děti, evidentně již zralejší duše, které svědčí o hlubších zákonitostech vesmíru v oblastech odkud pocházíme — a kam se také smrtí vrátíme, přesně tak, jak uvádí Ježíšův bratr Tomáš ve svém evangeliu »

Kniha Přicházím ze Slunce — Děti nového věku vyprávějí

Flavio a Marcos Cabobianco jsou děti, které nezapomněly odkud sem na Zem přišly a v této knize vyprávějí o místech, kde přebývaly, než se narodily na Zemi.

Flavio a Marcos Cabobianco 1

Pokračování textu

Alex_Grey-Psychic_Energy-576

Co je to duše a jak souvisí stav lidské duše se zdravím? Velmi úzce! Vliv psychiky na nemoci těla a 7 emocí, které nám poškozují zdraví

Navazujeme na předchozí texty se souhrnem důkazů o existenci duše » Ukázali jsme vědecké, lékařské důkazy. Ukázali jsme, že fakta jsou dokonale v souladu s biblickými texty. Ukázali jsme, že fakt existence duše v žádném případě není v rozporu s vědou, naopak.

Nyní si ukážeme přímou souvislost energetického stavu duše se zdravím…

Pokračování textu

Co je to lidská duše doopravdy? A co je to duch? Vědecké důkazy o existenci duše v člověku. A co na to říká Bible? Co je „druhá smrt“?

Stále narážím mezi lidmi na nepochopení pojmů duše a duch — a to i ze strany těch, kteří jinak existenci lidské duše uznávají a pracují běžně s touto vědomostí — jako třeba v následujícím článku certifikovaného psychologa Jana Cindlera o emocích, které poškozují zdraví » Zmíněný text obsahuje mnoho pravdy o tom, jak fyzické problémy těla souvisí s energetickým stavem duše… ano vážení a milí, všechno je to o energii… o energii jde až v první řadě!

Pokračování textu

Reinkarnace — další hmotné důkazy — Carol Bowman: Co kdybyste mohli potkat milovaného člověka, který zemřel, znovu tady a teď, v tomto životě? 8

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Podíváme se teď na další. Carol Bowmanová se podobně jako Ian Stevenson dlouhodobě věnuje případům dětí, které si spontánně, přirozeně vzpomněly na svůj předchozí život.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit jednoznačný závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit…

Další kniha obsahuje reálné příběhy, které svědčí o skutečnosti reinkarnace v rámci jedné rodiny

Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny
Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny

Jako vůbec první autor, Carol Bowmanová, autorka knihy „Children’s Past Lives“, ve své nejnovější knize „Return from Heaven“ (Návrat z nebes), odhaluje skutečnost, že reinkarnace do stejné rodiny je docela běžná. Některé příklady uvedené v knize jsou: Dědeček se vrací jako vnuk, strýček se vrací jako neteř, matka si vymění role se svými dcerami, a děti, které zemřely tragicky mladé, se někdy mohou narodit stejné matce….

„Návrat z nebe“ není náboženská nebo teoretická kniha. Je empirická — založená na životní zkušenosti, na základě přímého pozorování velmi malých dětí — někteří si vzpomínají už od dvou let, ještě v plenkách. Jde o skutečné zážitky typických amerických rodin, které jsou přesvědčeny na základě výroků a chování dětí, které si vzpomínají na minulý život zesnulého příbuzného, kterého nikdy neznaly.

Pokračování textu

Reinkarnace — další hmotné důkazy — Carol Bowman: Můj syn popsal svůj vlastní minulý život a smrt 7

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Podíváme se teď na další. Carol Bowmanová se podobně jako Ian Stevenson dlouhodobě věnuje případům dětí, které si spontánně, přirozeně vzpomněly na svůj předchozí život. Její dokumentace je velmi seriózní a velmi rozsáhlá.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit jednoznačný závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit…

Kniha Children’s Past Lives

Carol Bowman, kniha Children's Past Lives: Dětská spontánně vyvolaná paměť poskytuje nejlepší důkazy pro převtělování duše
Carol Bowman, kniha Children’s Past Lives: Dětská spontánně vyvolaná paměť poskytuje nejlepší důkazy pro převtělování duše

Ve fascinující, kontroverzní a průkopnické knize Carol Bowmanová odhaluje ohromující důkazy minulých životních vzpomínek u dětí. Nejen, že jsou takové zkušenosti reálné, jsou dokonce mnohem častější, než si většina lidí uvědomuje!

Díky zavádějící materialistické výchově je tato prostá pravda natolik zadupána do země, že lidé ve většině nejen neví, nýbrž si tuto realitu vůbec ani nedokáží představit a skutečnost jim připadá příliš fantastická… jo paradoxy…

Pokračování textu

Reinkarnace — další hmotné důkazy znovuvtělování duše: Carol Bowman 6

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Podíváme se teď na další. Carol Bowmanová se podobně jako Ian Stevenson dlouhodobě věnuje případům dětí, které si spontánně, přirozeně vzpomněly na svůj předchozí život. Její dokumentace je velmi seriózní a velmi rozsáhlá.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit jednoznačný závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit…

Jaké máme v současnosti nejlepší důkazy pro reinkarnaci?

Carol Bowmanová, dětská psycholožka
Carol Bowmanová, dětská psycholožka

Jsou to přirozené vzpomínky dětí, které lze ověřit v historické paměti a v archivech. Důležitý bývá i emoční kontext jejich sdělení, který dosvědčí rodinní příslušníci a který nelze zfalšovat.

Autorka prací uvedených v tomto textu se specializuje právě na případy spontánních vzpomínek dětí. Dalo by se říci, že její velkou předností je právě pohled ženy-matky, která toto sama zažila se svými dětmi…

Pokračování textu

Reinkarnace — další hmotné důkazy znovuvtělování duše: Jiří Palka, Trutz Hardo, Walter Semkiw 5

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto » Podíváme se teď na další svědectví reálných lidí.

Zpravidla se na své předešlé pozemské životy nepamatujeme. Krom církevní ideologie, která ovlivňuje celý tzv. Západ dodnes, toto zapomenutí bývá hlavní důvod, proč neuznáváme myšlenku reinkarnace. Stále se však objevují lidé, kteří si více či méně zřetelně vybavují některé ze svých dřívějších životů…

Další důkazy znovuvtělování duše

Řekli jsme si v našem seriálu už hodně podrobností o potlačené znalosti toho, že duše se může vícekrát spojit s tělem, jinými slovy — může se znovu „inkarnovat“. Obyčejně si zážitky z minulých životů nepamatujeme. Někteří z nás přesto takové vzpomínky mají a jejich vlastní zkušenost dosvědčuje, že na Zemi žijeme více než jednou.

V Čechách se výzkumem důkazů o fenoménu převtělování zabýval např. pan Jiří Palka, kterému vyšlo několik knih

prevt_karma

  • Palka, Jiří: Převtělování, Jak byla prokázána existence převtělování — léčebná metoda využívající vzpomínky na minulé životy v hypnóze atd.
  • Palka, Jiří: Převtělování a karma.
  • Palka, Jiří: Důkazy o existenci převtělování a karmy (1994-2002).

Jiří Palka se narodil roku 1922 v Praze. První duchovní zážitky měl v sedmi letech. Došlo k nim samovolnou meditací. O čtyřicet let později nalezl popis takové meditace v knize od PhDr. Paula Bruntona Hledání Nadjá. Tento zážitek se pak opakoval během života mnohokrát a nesouvisel s žádným náboženstvím ani vírou v Ježíše apod. To jsou jen jiné způsoby, jak můžeme k takovému zážitku dojít.

Během jedné meditace viděl i sám sebe kdysi v minulosti jako mladého muže v nuzně zařízeném klášteře. Vnímal svatost toho místa. V důsledku toho pokládal celý život za samozřejmé, že existuje převtělování, a celý život si přál žít alespoň nějakou dobu v klášteře.

Náš mozek není sídlem vědomí

Stalo se mu také, že se ocitl mimo své fyzické tělo. Také se setkal s někým, kdo takový zážitek měl. Zjistil přitom, že i mimo tělo je při plném vědomí, vidí a slyší, má svou paměť, svou povahu, může jít, kam chce atd.

Z toho vyplývá, že náš mozek není sídlem vědomí, ale něčím jako telefonní centrálou / převodníkem / přijímačem-vysílačem mezi fyzickým tělem a nefyzickým vědomím. Teprve z Ameriky si přivezl literaturu, podle které jsou tyto skutečnosti známy desetiletí.

Pokračování textu

Reinkarnace, aneb převtělování lidské duše — hmotné důkazy v seriozním vědeckém výzkumu: Dr. Ian Stevenson a Dr. Jim B. Tucker 4

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování lidské duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech — počínaje tímto » Podíváme se teď na další.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit, například při rychlém znovuzrození po náhlém úmrtí.

Dr. Ian Stevenson, profesor Univerzity v Charlottesville ve Virginii, se ve svém vědeckém životě zabýval vědeckým, systematickým a extrémně důkladným sběrem důkazů o reinkarnaci. Studoval tisíce případů dětí, které si vzpomínaly na některý ze svých předchozích pozemských životů. Touto vědeckou prací se budeme zabývat důkladněji níže v tomto textu.

Dr. Ian Stevenson, lékař a vědec dokazuje převtělování duše člověka

Dr. Ian Stevenson
Dr. Ian Stevenson

Životní prací Dr. Stevensona je pravděpodobně nejznámější a nejrespektovanější sbírka vědeckých údajů — důkazů o reinkarnaci. Místo spoléhání se na hypnózu, kterou používají pro ověření předchozího života jiní, sbíral tisíce případů dětí, které si spontánně (bez hypnózy) vzpomínaly na svůj minulý život. Výhodou tohoto přístupu je, že spontánní vzpomínky u dětí mohou být zkoumány pomocí přísných vědeckých metod. Hypnóza je totiž nespolehlivá.

Pokračování textu

Reinkarnace, aneb převtělování lidské duše — hmotné důkazy v seriozním vědeckém výzkumu: Dr. Ian Stevenson a Tom Shroder 3

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování lidské duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto » Podíváme se teď na další svědectví reálných lidí.

Zpravidla se na své předešlé pozemské životy nepamatujeme. Krom církevní ideologie, která ovlivňuje celý tzv. Západ dodnes, toto zapomenutí bývá hlavní důvod, proč neuznáváme myšlenku reinkarnace. Stále se však objevují lidé, kteří si více či méně zřetelně vybavují některé ze svých dřívějších životů…

Je možné si uchovat vzpomínky na minulý život?

Podle většinového církevního-materialistického názoru si nemůžeme pamatovat co se odehrálo v předešlém životě. Podle materialistů je naše paměť závislá na mozku a žádné vzpomínky tohoto druhu proto nemůžeme mít, protože mozek se při úmrtí těla rozpadá.

To je samozřejmě chybný předpoklad, jelikož naše paměť na mozku závislá není. Víte že naši „vědci“ v mozku důkladně hledali předpokládaná tzv. centra dlouhodobé paměti. Co myslíte, s jakým výsledkem?

Nenašli moji rádcové… Ano! Nenašli! Přesně tak. Ona centra jsou totiž někde jinde…

Pokračování textu

Reinkarnace, aneb převtělování duše — hmotné důkazy: Vzpomínky z mého života Anny Frankové 2

V naší společnosti jsou materialisté — stejně jako členové církví — výchovou naprogramováni k víře, že žijí jediný život na tomto světě. Toto dogma Římské církvi vnutil asi před 1500 lety římský císař ve státním zájmu, na základě své moci nad církví (viz předchozí díly tohoto seriálu). Toto dogma je pevně zakořeněno v nás všech, jak materialistech, tak i církevních věřících.

V tomto seriálu postupně přinášíme důkazy, že toto poznání o převtělování duše bylo nejen součástí původního raného křesťanství » nýbrž, že dokonce i existují reálné, hmotné důkazy ve formě důvěryhodných a mnohonásobně potvrzených svědectví… Pokračování textu

Reinkarnace, aneb převtělování duše — hmotné důkazy: Most času 1

V naší společnosti jsou materialisté — stejně jako členové církví — výchovou naprogramováni k víře, že žijí jediný život na tomto světě. Toto dogma Římské církvi vnutil asi před 1500 lety římský císař ve státním zájmu, na základě své moci nad církví (viz předchozí díly tohoto seriálu). Je to logické, protože nevědomí ovčané, neznající fungování tohoto světa, se daleko lépe ovládají — o mnoho lépe než ti, kteří vědí, že jedinou zodpovědnost mají SAMI vůči SOBĚ. Toto dogma je pevně zakořeněno v nás všech, jak materialistech, tak i církevních věřících.

V tomto seriálu postupně přinášíme důkazy, že toto poznání o převtělování duše bylo nejen součástí původního raného křesťanství » nýbrž, že dokonce i existují reálné, hmotné důkazy ve formě důvěryhodných a mnohonásobně potvrzených svědectví…

Existují mimořádné případy, kdy se lidé spontánně rozpomněli na své minulé životy. Přesvědčivé svědectví přináší mj. kniha „Most času“, v níž se malý chlapec James Leininger rozpomněl na svůj minulý život v období 2. světové války. Pod tlakem vážných důkazů museli i jeho rodiče přiznat, že jejich dítě je doopravdy reinkarnovaným pilotem letadla z 2. sv. války.

Nevěřící rádi „shazují“ tato svědectví poukazem na to, že se dané osoby touží zviditelnit a získat popularitu. Opak je pravdou.

Tyto případy rozpomenutí mají určitý podobný rys — osoby, které je zažily, netouží po senzaci a obdivu. Důvod, proč svůj příběh vyprávějí, nesouvisí s jejich egocentrismem, ale se snahou pomoci, být užitečný.

Ti, kteří se rozhodli svědčit pravdě, naopak v mnoha případech musí čelit útokům ze strany fanatických militantních křesťanů, kteří byli jako ovečky vychováni v slepé víře že nic takového neexistuje.

Smutné, ale fakt.

Každopádně nic se neděje náhodou, a buďme si jisti, že tyto případy se dějí právě proto abychom všichni mohli poznat SKUTEČNOU PRAVDU!

Pokračování textu

Zbytky zlikvidovaného poznání o znovuzrozování a převtělování duše lze nalézt i v Bibli — protiargumenty křesťanů

Navazujeme na předchozí díly » ve kterých zkoumáme, jak je to s možností opakovaného vtělení duše, tedy tzv. reinkarnace. Ukázali jsme si již mnoho svědectví o pravdivosti Órigena a jeho díla „De Principiis“, což je první teologický systém pra-původního křesťanství — a ano — pravá, originální podoba křesťanství!

Ukázali jsme si, že střípky potlačeného poznání o převtělování duše jsou skryty i v Bibli tam, kde je vrchní cenzor Jeroným přehlédl…

V rámci objektivity dáme teď slovo křesťanům a ukážeme si, jak se snaží odůvodnit pokroucenou papežskou verzi učení o duši. Církev se totiž ovečkám snaží nakukat, že duše je pokaždé tvořena spolu s tělem při početí… Mimo jiné tím obviňuje Boha z nespravedlnosti, když nedokáže vysvětlit, proč se někdo v životě objeví jako syn otroka, a jiný se pro změnu narodí jako opečovávaný král…

Existuje-li jediný život, jak je to tedy s tím setím a se sklizní? Církev si vymyslela onen tzv. prvotní hřích, ale on ten Bůh snad neměří každému podle stejných pravidel? To má každý člověk ten prvotní hřích jinak velký? Tohle samozřejmě vysvětlit nedokáží… a tak buď mlží nebo si vymyslí nějaké to dogma a ovečkám jednoduše nařídí jak mají správně myslet. Duchovní totalita dotažená k dokonalosti… Hitler jen tiše závidí.

Každý snad docela dobře vidí, že úvahy o prvotním hříchu atp. jsou podivné a rozhodně nedávají žádný smysl. Je to samozřejmě proto, že celé toto církevní dogma je jedním velkým podvodem na celém lidstvu…

Pokračování textu

Zbytky zlikvidovaného poznání o znovuzrozování a převtělování duše lze nalézt i v Bibli

Navazujeme na předchozí díly » ve kterých zkoumáme, jak je to s možností opakovaného vtělení duše, tedy tzv. reinkarnace. Ukázali jsme si již mnoho svědectví o pravdivosti Órigena a jeho díla „De Principiis“, což je první teologický systém pra-původního křesťanství — a ano — pravá, originální podoba křesťanství!

Originální podoba křesťanství a její cenzura

Později bohužel došlo k církevní cenzuře, jejímž důsledkem je, že dnešní křesťané manipulovaní svými „pastýři“ reinkarnaci odmítají a tvrdí, že je v rozporu s jejich dogmaty. Při pokusu o diskusi na toto téma se dozvíme, že Bible žádné zmínky o převtělování neobsahuje. Člověk žije jen jednou a na tento svět se už znovu nevrací. Křesťané byli prý spaseni zástupnou (?!) obětí Ježíše Krista a proto je čeká věčný život. Ježíš tak údajně předem (?!) „zaplatil“ za všechny budoucí (?!) hříchy lidí. Údajně lidi již předem spasil na kříži — háček je, že ono to v realitě ani trochu nevypadá že bychom již byli „spaseni“, ani s přihmouřením obou očí to tak nevypadá. Nikdo z lidí nemůže tvrdit opak!

V knihách Nového i Starého zákona je prý vše jasně vysvětleno a proto nemá smysl se podobnými úvahami zabývat. Opravdu?

Pokračování textu

Obhajoba Órigena, ORIGINÁLNÍ PODOBA KŘESŤANSTVÍ a převtělování duší

Pokračujeme v hledání pravdy o fenoménu tzv. reinkarnace duší, které jsme začali v předcházejících kapitolách. Ukázali jsme si, že před nástupem tzv. cézaropapismu tato skutečnost byla v církvi ještě známa. Jedno z mála děl, které se nepodařilo nepřátelům lidstva zlikvidovat, jsou teologické práce Órigena z 3. století — především spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis), který obsahuje nejstarší křesťanský teologický systém. Órigenés tento spis napsal v Alexandrii v letech 202–203.

Pokračujeme teď s obhajobou Órigena a dokážeme si pomocí oficiální církevní literatury, že on byl dokonale poctivým a všeobecně uznávaným křesťanem své doby… skutečnost, že se stal později trnem v oku církevním ideologům, nespočívá v tom, že by snad nebyl v souladu s původním Kristovým učením — nýbrž v tom, že stále větším deformováním a pokrucováním svého učení se sama církev odchýlila od svých kořenů.

Pokud mám být k vám čtenářům upřímný, musím na rovinu přiznat, že sama církev se stala největší herezí — definujeme-li herezi jako odchylku od původního učení.

Pokračování textu

Órigenovo dílo „De principiis“ — první systematické vylíčení křesťanské věrouky aneb pravá, originální podoba křesťanství

Pokračujeme ve studiu vztahu křesťanství a reinkarnace. Řekli jsme si už, že Órigenés z Alexandrie (185–254) byl jedním z nejvlivnějších teologů raného křesťanství a odkazovali jsme se na jeho dílo. Řekneme si o něm nyní trochu více, protože on je naše veledůležitá stopa a důkaz ohledně původní pravé podoby křesťanství.

Je třeba zdůraznit, že byl ve své době většinově uznávaným PRAVOVĚRNÝM teologem.

Je velkým paradoxem, že tento velký pravověrný křesťan, byl posmrtně prohlášen heretikem. Vypovídá to velmi přesně o překrucování původní Kristovy nauky v katolické církvi.

Začneme tím, že si ukážeme pravou, originální podobu křesťanství na jeho spisech. V dalších dílech se podíváme na důkazy o pravdivosti tohoto učence a o tom, že jeho posmrtné odsouzení bylo čistě účelovou politickou manipulací — která ovšem bohužel přetrvala dodnes :-( Každý si pak může učinit úsudek o pravdivosti toho, co hlásá současná První šelma Janova Zjevení »

Órigenovy spisy se nám dochovaly jen ve zlomku, vinou sporu o origenismus, který nakonec v roce 553 na Druhém konstantinopolském koncilu vedl k posmrtnému odsouzení samotného Órigena a tím i k ničení jeho spisů — a jak je dobře historicky doloženo — pálení spisů i nesouhlasících občanů byla v církvi vždy oblíbená kratochvíle… V řeckém originále se proto z Origenova díla dochovalo jen velmi málo, větší část se máme jen v latinských překladech pocházejících od Jeronýma a Rufina.

Jedno je hodné povšimnutí: Rufinus se hodně snaží, jako příznivec Órigena, uvést spis „De principiis“ do pravdivého znění, které nevyvolá vůči Órigenovi podezření z kacířství.

Dílo „De principiis“ mj. obsahuje některá místa, která poukazují na preexistenci, putování duší a reinkarnaci » Zdá se, že tato místa v r. 398 nevzbuzovala žádné pohoršení — jinými slovy — tyto pravdy byly tenkrát ještě známé a potlačeny byly až později.

Pokračování textu

Vývoj víry ve znovuzrození a převtělování duší až po její účelové smetení se stolu církevními dogmatiky v prvních pěti stech letech po Kristu /02/

Pokračujme v povídání o vztahu křesťanství a reinkarnace. Řekli jsme si, že církev ovládli a dosud ovládají lidé, kteří jsou svým osobním vyladěním hluboce zakotveni v Satanově říši skrze vyznávaný program „sobectví a oddělenost“.

Skutečně kvalitní kněží, kteří mají v sobě převahu lásky nad sobectvím, končí na vesnických farách a nemají šanci na další postup.

Podobně jako v politice je zde vysoce upřednostněna schopnost přizpůsobit se atmosféře manipulace se stádem věřících, docela stejně jako je tomu k politiků.

Pokračování textu

Vývoj víry ve znovuzrození a převtělování duší v historii lidstva až po její účelové smetení se stolu církevními dogmatiky v prvních pěti stech letech po Kristu /01/

Podívejme se nyní spolu na velmi zajímavý problém, který si jistě zaslouží naší pozornosti. Jde o dodnes v lidech hluboce zakořeněnou víru ve znovuzrození a převtělování duší, lidově řečeno reinkarnaci » Víra ve znovuzrození a převtělování duší má své kořeny hluboko v minulosti a je známa v nejrůznější podobě u řady vyspělých kultur v období před vznikem křesťanství a setkáváme se s ní po celém světě.

Zejména dnešní věřící čekatelé na druhý příchod Ježíše Krista ve svém blahém opojení jedovatým býlím zcenzurované a překroucené křesťanské nauky » v naprosté většině nemají ani ponětí, že samotný fenomén reinkarnace byl v počátcích křesťanské církve všeobecně uznávanou součástí církevní filosofie a skvěle zapadal do kristovské koncepce potřeby očištění padlých duší životem v mnoha inkarnacích před opětovným vzestupem na nebe.

Myšlenka reinkarnace byla přijímána v naprosté většině předkřesťanských filosofií.

Pokračování textu