Archiv pro rubriku: Reinkarnace a podstata reality

Reinkarnace, fakta a důkazy o podstatě naší sdílené 3D reality.

Nejsměšněji křesťané působí, když počnou mluvit o své ne-víře v reinkarnaci duší. Směšné je to proto, že tady nejde o víru, nýbrž o základní zákon našeho Universa. Zcela stejně jako v případě karmického zákona, který úzce souvisí s realitou převtělování duší.

Je to asi tak směšné, jako kdybych se ptal, zda věříte v zákon gravitace… I kdybyste náhodou v něj věřit odmítli, tak jemu to bude šumafuk. Když slepý povede slepého, do jámy spadnou oba. S jistotou 100% ;-)

Nejsmutnější na těchto zmanipulovaných lidičkách je to, že někteří z nich by byli ochotni se poprat o svou falešnou „pravdu“, aniž by tušili že naletěli největšímu podvodu v dějinách lidstva. Jsou ochotni se poprat za lež naimplantovanou do křesťanství poskoky cézaropapežů aniž by tušili podstatu originálního Kristova učení.

V této rubrice se postupně dozvíte, že nejenom existují střípky důkazů v Bibli, které cenzoři přehlédli, ale existuje také spousta důkazů v historických křesťanských zdrojích… a nakonec především život sám přináší kvantum seriózních svědectví o tomto jevu — o realitě reinkarnace!

Double Slit experiment: Laser Diffraction and Interference. Photo: tsgphysics.mit.edu

Další důkazy zážitků v blízkosti smrti, NDE: Konference IANDS, shrnutí třiceti let výzkumu, část 6. — Pohled neurochirurga: Existuje prvek našeho vědomí, který NENÍ závislý na mozku!

Pokračování reportáže » z konference Mezinárodní asociace pro studium zážitků v blízkosti smrti, IANDS, která proběhla na podzim 2011. Redakčně doplněno a rozšířeno.

Dr. Eben Alexander mluvil na konferenci IANDS o své klinické smrti a o svém výkladu tohoto úkazu.

Pokračování textu

Další důkazy zážitků v blízkosti smrti, NDE: Konference IANDS, shrnutí třiceti let výzkumu, část 5. — Co nám NDE říká? Lidské vědomí rozhodně NESÍDLÍ v mozku!

Pokračování reportáže » z konference Mezinárodní asociace pro studium zážitků v blízkosti smrti, IANDS, která proběhla na podzim 2011. Redakčně doplněno a rozšířeno.

Po staletí lidé uvažovali nad spojením mysli a mozku, aniž by došli k nějakým závěrům. Někdo se domnívá, že mozek je mysl, přičemž druzí si myslí, že jsou to dvě oddělené entity. V posledních 50 letech se do pozornosti lidí dostal úkaz nazývaný zážitky v blízkosti smrti (NDE).

Lidé, kteří byli prohlášeni za mrtvé nebo kteří se dostali blízko fyzické smrti, hovoří o zážitcích, kdy opustili svá těla, odešli do jiných realit nebo se setkali se zemřelými osobami. Všechny tyto zkušenosti vyvolávají/potvrzují domněnku, že lidské vědomí na mozku skutečně nezávislé je!

Pokračování textu

Další důkazy zážitků v blízkosti smrti, NDE: Konference IANDS, shrnutí třiceti let výzkumu, část 4. — Jsou zážitky v blízkosti smrti halucinace?

Pokračování reportáže » z konference Mezinárodní asociace pro studium zážitků v blízkosti smrti, IANDS, která proběhla na podzim 2011. Redakčně doplněno a rozšířeno.

Pozn. redakce: Připomeňme si prostý fakt ohledně materialistického popírání NDE — popírači se snaží vše „vysvětlit“ pomocí jakési halucinace v mozku. Oni materialisté sice naměří např. EEG, nicméně stejně netuší, co je příčinou těchto elektrických EEG signálů — proto ani o žádné vysvětlení nejde a jít nemůže! Je o klasickou záměnu následku s příčinou… Nehledě na fakt, že máme doloženy případy NDE ve stavu zcela nefunkčního mozku. Oni ti chytrolíni materialisté naměří následky energetického působení naší duše a vydávají ty změřené následky za příčinu. Oni ve skutečnosti NEVÍ, co je to halucinace! Chápete ten vtip? ;-) Mimochodem, vědomí dokazatelně NESÍDLÍ V MOZKU — čtěte více zde »

Pokračování textu

Detail mlžných stop v komoře. Částice prolétávající vzduchem obsahujícím podchlazené páry v něm zanechávají stopu v podobě vysrážených kapiček vody.

Další důkazy zážitků v blízkosti smrti, NDE: Konference IANDS, shrnutí třiceti let výzkumu, část 3. — Zkoumání nepozorovatelného pomocí fyzických následků

Pokračování reportáže » z konference Mezinárodní asociace pro studium zážitků v blízkosti smrti, IANDS, která proběhla na podzim 2011. Redakčně doplněno a rozšířeno.

Bylo to v roce 1993. Kathleen Elmoreová jela přes křižovatku, když se na ni zleva přihnal náklaďák. „To nevypadá dobře,“ stačila si pomyslet.

„Umírat nebolí,“ prohlásila Elmoreová na konferenci Mezinárodní asociace pro studium blízké smrti. „Celý ten obrovský, nesmírný náraz se zdál, jakoby mi někdo poťukal na rameno a já šla přímo nahoru.“

Žena vyprávěla, že její vědomí vystoupalo asi do 18 metrů, do překrásného bílého světla, kde cítila „nesmírnou lásku“ a slyšela krásnou hudbu. Tam potkala tři bytosti, které jsou „nad anděly“ a které jí pomohly naplánovat život předtím, než se narodila. Hovořila s nimi a přitom se dívala dolů, jak ji lidé zachraňují. Když přišla zpět k životu, získala schopnost vidět energii v pozemském světě a kolektivní vědomí lidí.

Pokračování textu

Další důkazy zážitků v blízkosti smrti, NDE: Konference IANDS, shrnutí třiceti let výzkumu, část 2. — Sdílené zážitky v blízkosti smrti

Pokračování reportáže » z konference Mezinárodní asociace pro studium zážitků v blízkosti smrti, IANDS, která proběhla na podzim 2011. Redakčně doplněno a rozšířeno.

Další jev, který s klinickou smrtí souvisí, jsou tzv. „sdílené zážitky v blízkosti smrti“, kdy člověk blízký umírající osobě prožívá něco velmi podobného jako zážitky blízké smrti (NDE).

Pokračování textu

Další důkazy NDE a svědectví o životě po životě. Konference IANDS 2011 v Durhamu: Shrnutí třiceti let výzkumu, část 1. — Materialisté jsou úplně mimo mísu!

Pro všechny hledající, na Cestě poznání Pravdy o smyslu života člověka v těle, tu nyní máme další svědectví o tom, jak to na této planetě doopravdy funguje. Navazujeme na předchozí informace o tzv. NDE » Prosíme, mějte přitom na paměti, že většina lidí, kteří zažili tzv. NDE (zážitky v blízkosti smrti), nahlédli jenom malilinkatý kousek za „oponu“ a často získali nesprávnou představu o tom, co se děje, když člověk odloží schránku (skafandr) lidského těla. Tzv. astrál a věci s ním spojené jsou jen dalším sektorem pozemského matrixového vězení, další vrstvou rafinované pasti, která udržuje vědomí duše v koloběhu inkarnací. Srdečně doporučujeme si připomenout přednášku Petra Chobota, který tyto věci uvádí na pravou míru »

NDE jsou samozřejmě potvrzením a důkazem toho, že lidské vědomí existuje NEZÁVISLE na těle, jak jsme již opakovaně dokazovali » Je to věc, která NENÍ v rozporu s moderní kvantovou fyzikou, je v rozporu pouze s tzv. materialismem. Materialismus je ovšem jeden z největších podvodů a podfuků na lidstvo, existuje na stejné úrovni klamu jako Satanova katolická církev a církve z ní odvozené » Podívejte se další důkazy o tomto podvodu:

Pokračování textu

NDE-Tricia Barker 1

Další důkaz NDE a svědectví o životě po životě: Měla nehodu a pak na operačním stole viděla vlastní tělo. Ve stejnou dobu navštívila své milované a viděla události, které byly později ověřeny jako pravdivé. Materialisté jsou úplně mimo!

Pro všechny hledající, na Cestě poznání Pravdy o smyslu života člověka v těle, tu nyní máme další svědectví o tom, jak to na této planetě doopravdy funguje. Navazujeme na předchozí informace o tzv. NDE » Prosíme, mějte přitom na paměti, že většina lidí, kteří prožili NDE (zážitky v blízkosti smrti), nahlédli jenom malilinkatý kousek za „oponu“ a často získali nesprávnou představu o tom, co se děje, když člověk odloží schránku lidského těla. Tzv. astrál a věci s ním spojené jsou jen dalším sektorem pozemského matrixového vězení, další vrstvou rafinované pasti, která udržuje vědomí duše v koloběhu inkarnací. Srdečně také doporučujeme si připomenout přednášku Petra Chobota, který tyto věci uvádí na pravou míru »

NDE jsou samozřejmě potvrzením a důkazem toho, že lidské vědomí existuje NEZÁVISLE na těle, jak jsme již opakovaně dokazovali » Je to věc, která NENÍ v rozporu s moderní kvantovou fyzikou, je v rozporu pouze s tzv. materialismem. Materialismus je ovšem jeden z největších podvodů a podfuků na lidstvo, existuje na stejné úrovni klamu jako Satanova katolická církev a církve z ní odvozené. Podívejte se další důkaz o tomto podvodu:

Pokračování textu

Standard of Ur comes from the ancient city of Ur (located in modern-day Iraq south of Baghdad), 2600 BC.

Seth mluví o reinkarnaci a plánování budoucích životů. Znovuvtělování duší na Zemi je dokázaný fakt. 28

Navazujeme na Sethovu analýzu o podstatě lidské duše a vědomí »

Je známo, že Seth psal svou knihu okolo roku 1970. Co myslíte, měli bychom být překvapeni, že Seth nám přednáší zcela stejné informace o převtělování duše a o plánování budoucích životů tak, jak se začaly objevovat ve vědeckých lékařských studiích až daleko později, zhruba po roce 2000?

Co myslíte, jak je možné že Seth všechny tyto informace v roce 1970 přinesl zcela ve shodě s tím, co jsme se oficiálně dozvěděli teprve nedávno? Věděli jste, že Sethovy informace o tom, jak duše společně plánují rodinné životy, partnerské vztahy, atp. jsou zcela shodné s tím, co se dozvídáme od vysoce seriózních lékařů jako např. Ian Stevenson a Carol Bowmanová? To jsou jen někteří z těch, kdož nám přinášejí vědecky doložená svědectví o realitě reinkarnace »

Reinkarnace a kvantová fyzika

We-Are-Living-In-A-Simulation-2

Dále upozorňuji vnímavé čtenáře, aby věnovali pozornost speciálně i tomu, jak Seth svědčí o tom, jak si plánujeme životy, naše role a scénáře našich životních „výukových her“ napříč věky — spojte si to (prosím!) i s předchozími poznatky o kauzalitě času. Iluzivní povahu našeho pozemského časoprostoru jsme ukazovali mj. zde »

Z oblasti kvantové fyziky jsme v tomto seriálu textů zmínili i (pro náš 3D mozek) velmi bizarní princip tzv. kauzální smyčky — tedy poznatek o tom, že minulost ovlivňuje přítomnost a naopak. Nejspíše bychom to mohli ztotožnit s konceptem karmy… Pozemským lidem, připoutaným skrze 5 smyslů těla a skrze DNA k časové smyčce, se ale ještě více absurdní zdá fakt, že z pohledu vyššího duchovního vědomí se všechny tyto životy odehrávají ve stejný okamžik!

Vše výše uvedené a dobře doložené kvantovou fyzikou, je ovšem dokonale v souladu i s těmi tajemstvími, která nám otevírá Seth. Otevřete svou mysl a nechte prosím působit svou intuici!

Pokračování textu

moon-130966427

Seth přednáší o podstatě vědomí. Víte co je lidská duše? Duše není věc, kterou vlastníte. Jste to vy sami. Svoji fyzickou realitu vytváříte svými myšlenkami a emocemi. 27

Pokračujeme v našem seriálu a navazujeme na předchozí Sethovy přednášky o podstatě lidské duše a naší reality »

Co myslíte, měli bychom být překvapeni, že Seth, který napsal svou knihu zhruba okolo roku 1970, nám přednáší stejné informace, které jsme objevili v jiných zdrojích… včetně Bible? Používá sice jiná slova, ale smysl jeho sdělení je absolutně stejný!

Blížíme se do finále naší velké série o duši, o podstatě člověka a lidského vědomí » Poznání, o kterém budeme mluvit, začíná být čím dál více fantastičtější. Doufáme že si držíte klobouky? ;-) Věříme ale, že pro ty, kteří si tuto sérii textů prošli celou, již nebude nic z následujících informací fantastické — naopak velice logické a osvobozující! Kdo je tu poprvé, tomu srdečně doporučujeme, aby začal od prvního dílu, jinak mu hrozí nepochopení…

Pokračování textu

Seth, bytost bez fyzického těla, mluví o poznání, které je pro člověka nejdůležitější. Sami si vytváříme svět, který známe. Co je vědomí? 26

Pokračujeme v našem seriálu a navazujeme na předchozí díly o podstatě lidské duše a naší reality »

Blížíme se do finále naší velké série o duši, o podstatě člověka a lidského vědomí » Poznání, o kterém budeme mluvit, začíná být čím dál více fantastičtější. Doufáme že si držíte klobouky? ;-) Věříme ale, že pro ty, kteří si tuto sérii textů prošli celou, již nebude nic z následujících informací fantastické — naopak velice logické a osvobozující! Kdo je tu poprvé, tomu srdečně doporučujeme, aby začal od prvního dílu, jinak mu hrozí nepochopení…

Toto poznání není zdánlivě „fantastické“ snad proto, že by šlo o fantazii — nýbrž právě proto, že tyto znalosti jsou na Zemi již dlouho zapomenuty a v současnosti jsou navíc záměrně i potlačovány. Správnou námitkou je: „To je přece nesmysl, kdo by tady skrze věky utajoval takovou zásadní věc? A jak by se mu to mohlo podařit?“ Odpověď je překvapivě jednoduchá: Jde o snahu o mentální zotročení lidstva. Utajením těchto informací získali vládci planety slaboduché otroky, kteří povětšinou ani netuší že jsou zotročeni — a v tom je právě vtip a účinnost tohoto zotročení! Otrok, který neví že je otrokem, nemá potřebu někam utíkat nebo se od něčeho osvobozovat — když ani netuší od čeho by se měl osvobozovat — natož aby chápal že existuje jiná, daleko svobodnější realita, než ta iluzivní, kterou v tento okamžik vnímáme skrze 5 smyslů těla.

Osvěžíme si teď Sethovu přednášku a přidáme k ní příště i další části. Zamyslíme se spolu s ním mj. nad významem tzv. náboženství. Především se ale podíváme z trochu jiného úhlu pohledu na poznání pro člověka nejdůležitější — na téma, kterému se tento web věnuje dlouhodobě — na téma, které bychom mohli nejlépe charakterizovat sloganem poznejte sami-sebe a poznáte všechno »

Úhel pohledu je jiný, terminologie se někdy liší, nicméně sami můžete poznat, že autor poukazuje na tu stejnou věc, které je věnován i tento web… ano, pravda je jen jedna!

Pokračování textu

Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Hráč drží "joysticky" pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC

Iluze hmoty a iluze času. Petr Chobot a jeho OPRAVDOVÉ GNOSTICKÉ POZNÁNÍ o smyslu života v těle. Je to skutečná, zcela reálná iluze! 25

V předchozích dílech » už toho bylo řečeno mnoho o energetické podstatě pozemské reality i o tom, že tato realita je závislá na vědomí, které ji pozoruje »

Nyní je tu další, vpravdě gnostické poznání. Petr Chobot totiž mluví o smyslu života v těle na Zemi doslova z vlastních zážitků a z informací, které má tzv. „z první ruky“. Jistě, nemusíte mu to věřit… ale jeho informace mluví jasně a výstižně. Jednoduše dávají smysl a třeba moje intuice s ním silně souzní. Není důvod mu nevěřit, že tyto informace skutečně „vlastnoručně“ a osobně získal… Ne každý ovšem unese holou realitu bez iluzí — pravda může být pro leckoho šokující — obzvlášť, když jsme od dětství vychováváni ve lži všemožných náboženství, pokroucené esoteriky a všelijakých těch -ismů…

Dnes, na Konci věku je ale nejvyšší čas zbavit se duchovně-esoterických i materialistických báchorek, odhodit závoje iluzí a vykročit pevně ke svému pravému cíli! Jen Poznání nás osvobodí, jak pravil sám Kristus.

Dámy a pánové, držte si klobouky, bude to „jízda“! Veškeré iluze předem odložte!! A s PCH to nekončí, jízda pokračuje v dalších dílech a bude to stále divočejší ;-) Tato realita je mnohem více fantastičtější, než si lidé dokáží představit.

Pokračování textu

Krásné vizuální podobenství pro situaci inkarnované duše: Zářící laser čte nebo zapisuje informaci na spirální časové stopě DVD disku. Informace je dále zpracována a zobrazena na obrazovce. -- V tomto podobenství zářivá "tečka" laseru na fotografii odpovídá egu, které na základě svého DNA naprogramování skrze 5 smyslů čte informace, které existují ve formě různých energetických vlnění... A čte je v časové posloupnosti -- tak jak mu předepisuje jeho naprogramování -- ano, dělá to přesně stejně jako to dělá čtoucí paprsek laseru na povrchu DVD. Ego následně za pomoci mozkového kvantového bio-počitače dekóduje načtené informace a počítá vnitřní "virtuální model reality"... Prosím pěkně, to není žádná sci-fi pohádka -- tohle zjistily mainstreamové vědecké výzkumy! O tom všem jste se již mohli dočíst v našem seriálu o padstatě reality.

Iluze hmoty a iluze času aneb Život v přeludu. David Icke vysvětluje co znamená relativita času. Časová smyčka a past na duše. Proč duchovní učitelé říkají „žijte v přítomném okamžiku“? 24

Navazujeme na popis iluzivnosti času z minulého dílu »

Jedna věc je jistá — naše tzv. realita je závislá na našem vědomí, které ji pozoruje » A samozřejmě i v případě času jde o to, jak jej dekódujeme. Je třeba si uvědomit, že tím pozorovatelem-dekodérem je samo naše ego — a mohli bychom to spolu s Abdrushinem říci i tak, že to my jsme ten „běžec časem“ (time runner, t-runner, time boy), který „běží“ po časové ose… Přesně tak, jak je to vyjádřeno symbolicky v tomto hudebním videu »

Ano, jakkoliv to může být pro člověka vychovaného ve lži materialismu šokující, zde vám iluzi času prozrazují dokonce i mainstreamoví vědci »

Mir Faizal z kanadských univerzit ve Waterloo a Lethbridgi, Mohammed Khalil z egyptské Univerzity v Alexandrii a Saurya Das z Univerzity v Lethbridgi zkoumali kvantový čas a v časopisu „European Physical Journal C“ Faizal vysvětluje, že realita je něco jako film, který se skládá z velkého počtu políček. Nám se sice zdá, že se na plátně odehrává pohyb, ve skutečnosti ale sledujeme nehybné snímky, které se objevují rychle po sobě, a mezi nimi je černočerná tma [resp. nic]. …

film-tape-35mm_movie_negative

Ano přesně tak! Můžete použít i podobenství s filmovým DVD přehrávačem z předchozího dílu. V tom podobenství je ego „dekodér“, který v naprogramované posloupnosti postupně zpracovává vstupní data-informace z 5 smyslů a následně se zpožděním 1/2s zobrazuje v mozku osobní-subjektivní realitu, kterou lidi tak milují… žel většina je až tak moc zaujata, připoutána a pohlcena „programem“ boha Krona (řecky Chronos), pána času, a jeho matrixovou iluzí, že zapomněla na skutečnou kosmickou realitu, ve které je náš skutečný domov…

Opakování matka moudrosti aneb ještě jednou o iluzi času

Ano, ještě jednou to bude o iluzi času — ovšem z mírně odlišného úhlu pohledu. Nepůjde o nic, co už bychom si neřekli v předchozích dílech, nicméně věříme, že David Icke svým geniálním výkladem prohloubí vaše pochopení iluze 3D reality, ve které žijeme… Dejme mu slovo:

Pokračování textu

Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu  protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii Jin, vodu, kalich resp. grál).

Iluze hmoty a iluze času. David Icke hovoří o lidském vědomí a o smrti. Poznání sebe-sama je klíčem k osvobození a duchovnímu růstu. 23

Pokračujme ve zkoumání tzv. „reality“. V předchozích dílech » už toho bylo řečeno mnoho o energetické podstatě pozemské reality i o tom, že tato realita je závislá na vědomí, které ji pozoruje »

Dozvěděli jsme se mj. jak náš mozek dekóduje „vnější“ směs vlnění přicházející skrze 5 smyslů těla a jak si vytváří vnitřní, vysoce subjektivní, virtuální model „reality“. Ano, takzvaná „realita“ [pro nás uzamčené v těle] je jen a přesně to, co nám „řekne“ náš mozek »

Vědomí duše uzamčené v těle

David Icke vysvětluje: A toto je situace, jíž čelíme v tomto světě: Lidé, kteří ve skutečnosti jsou „nekonečným“ vědomím, na Zemi fungují na úrovni „zvířecího“ vědomí těla. Přesně tam nás manipulátoři chtějí mít, protože když nejsme spojeni s Jednotou-Zdrojem a nezískáváme odtamtud vhled, inspiraci a intuitivní vědění — tak kam se díváme, když chceme pochopit, kdo jsme a co se děje na světě?

illusion-slavery-money-Al-Margen-11-s illusion-slavery-propaganda-lies-03-s illusion-slavery-Al-Margen-01-s

Pokračování textu

Iluze hmoty a velký klam lidského vnímání. David Wilcock uvádí další svědectví o hypnóze. 22

V minulé části byla zmíněna hypnotizace » Nyní následuje něco více podrobností o tomto zdánlivě „fantastickém“ tématu, tak jak je uvádí David Wilcock ve svém velkém díle „Source Field“ »

David Wilcock o hypnóze

david-wilcock

David Wilcock se stal známý svým výzkumem tzv. Zdrojového pole (Source Field). Teorie Zdrojového pole předpokládá, že prostor, čas, energie, hmota a biologické procesy jsou tvořeny [Jednotným] Univerzálním Vědomím (Jednota, Univerzum, Vesmír, Bůh, atp.). Toto Univerzální Vědomí má jako základní atribut energii lásky a harmonie.

DW dospěl k tomu, že pokud je vše v tomto světě tvořeno tímto Univerzálním Vědomím, pak naše vědomí muselo být nějakým způsobem odstíněno/odděleno od tohoto Univerzálního vědomí.

Jinými slovy — náš pohled na svět je jakýmsi způsobem filtrován… Tento filtr nás drží v nevědomosti, v naší 3D realitě, jak ji známe a na které občas žel i lpíme…

Existují lidé, kteří mají schopnost astrálního cestování, telepatie, telekineze a nebo další nezvyklé dovednosti. Je tedy další klíčovou otázkou, jak je možné, že jsou lidé, kteří tuto schopnost mají přirozeně a jsou lidé (většina), kteří toto neumí? Jinými slovy, proč někteří lidé mají lepší přístup ke Zdrojovým polím (mají „slabší“ filtr), nežli ostatní?

Pokračování textu

Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Hráč drží "joysticky" pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC

Iluze hmoty a velký klam lidského vnímání. David Icke vysvětluje jak vnímáme svět. Poznání sebe-sama je klíčem k osvobození! 21

V předchozích dílech » už toho bylo řečeno mnoho o energetické podstatě pozemské reality i o tom, že tato realita je závislá na vědomí, které ji pozoruje »

IM-PER-IO: CYBER DREAM —
Digitální sen

David Icke: The Perception Deception

Následuje ukázka z vynikající knihy „Klam vnímání“. David Icke v ní svými slovy shrnuje to, co už jsme si v předchozích dílech vysvětlili. Je to velmi podstatné pro pochopení situace ve které se nachází naše duše, proto si to znovu připomeňme:

Pokračování textu

Co je realita a vědomí? Experiment dr. René Peoc’ha potvrzuje: Vědomí je schopné ovlivňovat biologické a elektrické systémy. 19

Einstein attacks quantum theory-joke

V předchozích dílech už toho bylo řečeno mnoho o energetické podstatě pozemské reality i o tom, že tato realita je závislá na vědomí, které ji pozoruje »

David Wilcock i David Icke tvrdí, že na vědecké úrovni bylo provedeno již více než 500 experimentálních studií, které prokazují, že vědomí je schopné ovlivňovat biologické a elektrické systémy… Jednu z nich si ukážeme teď. Podíváme se na pár dalších indicií, které potvrzují že vědomí skutečně může ovlivnit svou realitu. Koneckonců o tom je i duchovní zákon přitažlivosti »


Experiment dr. René Peoc’ha ve spolupráci s akademií Swiss Fondation Marcel et Monique Odier de Psycho-Physique

Ovlivnění reality myšlenkou (respektive pozorováním) dokonale, bez jakýchkoliv pochyb, dokazuje kvantová fyzika, jak jsme si ukázali v předchozích dílech — viz např. dvouštěrbinový experiment »

Pokusů s cílem toto ověřit se provedlo více, nicméně Dr. René použil zvířata, protože výsledky jsou pak snadněji kontrolovatelné než podobné pokusy u lidí. Jak čtenáři ragauian.cz už mohli zjistit, existuje rovněž zásadní rozdíl mezi zvířetem a lidskou duší — člověk má přidáno „cosi“ navíc ke své zvířecí podstatě… A to „cosi“ je hlavní problém při těchto pokusech…

Pokračování textu

heart 77135278

Ve škole vám lžou o funkci mozku! Oficiální věda objevila, že máme dva mozky. Víte k čemu slouží druhý mozek? Věříte, že znáte sami-sebe? Pojďte si to s námi ověřit. Tento článek nedoporučuje 11 z 10 lékařů — hrozí nebezpečí vašeho osvícení! 18

Aktualizace 17. 9. 2018: Na základě odborných lékařských připomínek jsme upravili a zpřesnili níže uvedený odstavec „Další biologické důkazy existence ega“Fakta jsou nezpochybnitelná. Tento text je skutečně velmi zásadní a nikdo se již nebude moci vymlouvat, že neznal důkazy existence druhé bytosti uvnitř nás.

Ve dni, [kdy] jste byli jedním, učinili jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte? (Tomáš 11)

Úvodní Kristův výrok lidem jasně říká: Jste vnitřně rozděleni. Dekódovali jsme jej v předchozí části našeho pátrání po podstatě člověka » Ukázali jsme si tam v energetické rovině kořen vnitřního rozdělení člověka. Poznání o dualitě člověka je hlavní ragauianovo sdělení — a co je nejdůležitější — současně od něj dostáváte i jednoduchý a praktický návod na opětovný návrat do Jednoty! Jediné co potřebujete, je opravdové chtění!

Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. — Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí (ve smyslu energetických vibrací). — Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie.
Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. — Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí (ve smyslu energetických vibrací).

V rozhovorech s lidmi zjišťujeme, že i pokročilí hledači sebe-sama, kteří sami věří že už „všechno“ znají, i tito mají dost problém připustit, že onou temnou polovinou duše, kterou by měli mít rádi v rámci tzv. lásky k sobě, je ego… Ego, které lze zjednodušeně ztotožnit s tělem. Někteří z toho málem dostávají infarkt… fakta ovšem změnit nemohou. V této rubrice postupně přinášíme analýzy a důkazy existence ega. Mnohé totiž objevila i konvenční „věda“ — nicméně díky materialistickému náboženství a chybnému vědeckému paradigmatu, absolutně nedokáže vyvodit ze zjištěných faktů správné a smysluplné závěry.

Měli byste vědět, že znalost ega a jeho tělesného fungování úzce souvisí s poznáním sama-sebe a tzv. úzkou duchovní Cestou. Je třeba si spojit střípky dohromady — pomůže vám to pochopit obrovskou a zcela zásadní důležitost tzv. Kristovské Cesty, kterou vám ragauian jako jeden z mála vysvětluje funkčním a praktickým způsobem! Jenom ragauian.cz vám propojuje fakta do celku, který vás jako most může dovést ke skutečnému Poznání pravdy o tomto světě a především o vás samých!

Lidské vědomí NESÍDLÍ v mozku

Navažme teď na předchozí analýzy, které jsme na ragauian.cz již dříve prezentovali. Nejdříve si z hlavy vymažte materialistický nesmysl o tom, že lidské vědomí sídlí v mozku! Např. zde jsme vás informovali o případech, kdy mainstreamový lékařský výzkum publikoval v odborných časopisech studie, které nevyvratitelně zdokumentovaly pozoruhodný fyzický stav lidí žijících doslova bez mozku »


Další biologické důkazy existence ega

Ego je oddělenou částí lidského vědomí, která ovládá tělo a ne-vědci nedávno nevědomky a zcela omylem objevili další důkazy existence ega. Mocipáni ale nechtějí, abyste si spojili fakta dohromady! Proto je tato znalost a poznání o vnitřní dualitě člověka jednou z nejvíce utajovaných a potlačovaných informací!

Citujme si teď co píše vysoce seriózní Science Alert a další zdroje:

Pokračování textu

Čakra solar plexu je spojena s trávicím systémem. Ve skutečnosti je právě zde centrum vědomí ega. Nikoliv náhodou tato čakra nese jméno římského boha Slunce (Sol). Je to symbolika  ohně, který hoří v hmotném těle a ve vědomí ega.

Ve dni, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte? Tajemství manifestace duše, její energetické pole a božská jiskra. Co je Pole nulového bodu alias Božský matrix alias Boží mysl? 17

V tomto seriálu už jsme si řekli mnohé o tom, jak fyzikálně funguje tato naše zdánlivě hmotná realita — nejpodstatnější na tom všem ale je nezvratné poznání toho že hmota ve skutečnosti neexistuje — vše je jen energie » Minule jsme se podívali na lidské energetické pole tak, jak jej vidí jasnovidci »

Na to vše úzce navazuje znalost tzv. božské jiskry, která zase těsně souvisí s ragauianovým výkladem o poznání sebe-sama » a o tom nejpodstatnějším co byste se sebou měli udělat, abyste dokázali splnit hlavní cíl toho proč tady na Zemi jste! VELMI DOPORUČUJEME se znovu podívat na výše odkazované ZÁKLADY onoho poznání sebe-sama, protože právě teď si je propojíme s objevy kvantové fyziky a doplníme velmi konkrétní popis toho jak ona božská jiskra komunikuje s tělem a jak to souvisí s fungováním mozku »

A co vy osobně? Chcete na Konci věku naplnit svůj smysl nebo raději svou věkovitou snahu zahodíte do stoupy?

Tajemství manifestace a pole Jednoty

Paul Birnie, autor knihy „The Secret of Manifestation“ říká: Ve své knize „Tajemství manifestace (projevení)“ popisuji svět, který vidíme a věříme, že je skutečný — ve skutečnosti je to ovšem iluzorní holografická projekce naší duše, která se nachází v neviditelném světě energie, kterou nazývám pole Jednoty. Toto pole Jednoty je také známé jako „Pole nulového bodu“, „Božský matrix“ nebo „Boží mysl“ (angl. Oneness field, Zero point field, Divine matrix, Mind of god).

To co na Zemi jako duše zažíváme je iluzorní holografická projekce — holografické energetické pole, které se promítá z duševního vědomí.

Každá duše, která hraje „hru života“ — tedy prožívá lidskou zkušenost, má svoje vlastní holografické energetické pole. Tato holografická projekce je místo, kde zažíváme naše lidské životní zkušenosti jako duše a každá další osoba v našem osobním poli je holografická projekce od jiné duše…

Pokračování textu

Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu  protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii Jin, vodu, kalich resp. grál).

7 úrovní aury. Energetická pole člověka: Tělo éterické, emocionální, mentální, astrální… … Pásy minulých životů. Víte co je to merkaba a co symbolizuje? 16

V tomto seriálu už jsme si řekli mnohé o tom, jak fyzikálně funguje tato naše zdánlivě hmotná realita — nejpodstatnější na tom všem ale je nezvratné poznání toho že hmota ve skutečnosti neexistuje — vše je jen energie » …a je to experimentálně velmi dobře doloženo »

Proto nikdo, kdo si alespoň rámcově prošel daná fakta, absolutně nemůže být překvapen, že i lidské tělo má bohatě strukturovanou a velmi komplexní energetickou strukturu. Vše je to jen o různých frekvencích — naši milí ne-vědoucí materialističtí „vědci“ dokáží změřit jen nejhrubší frekvence tzv. hmotného těla a lživě se nám přitom pokoušejí nakukat že to, co nedokážeme změřit, neexistuje :-)

Tzv. aura je lidské energetické pole. Někdy se přirovnává k vozidlu, které nese energii duše.

Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí

Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. — Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí (ve smyslu energetických vibrací). — Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie.
Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. — Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí (ve smyslu energetických vibrací). — Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie.

Lidské energetické pole má 7 úrovní

Mnoho lidí to chápe špatně jako vrstvy cibule. Lepší představa je matrjoška. Každá úroveň proniká naším nízko-vibračním hmotným tělem — tj. vyplňuje celý prostor uvnitř příslušné úrovně matrjošky. Každá vyšší úroveň má „vyšší frekvenci“ nebo „vyšší vibraci“. Každá se rozšiřuje z kůže o několik centimetrů dále, než předchozí úroveň.

Lichá čísla jsou strukturovaná stojatá pole, vyzařující světelné paprsky. První, třetí, pátá a sedmá úroveň tohoto pole mají strukturu v konkrétní formě (tvaru).

Sudé úrovně — druhé, čtvrté a šesté — jsou vyplněny beztvarou energií. Druhá úroveň je jako plynná látka, čtvrtá jako tekutina a šestá je jako rozptýlené difúzní světlo kolem plamene svíčky.

Pokračování textu

Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. — Realizovat by se to mělo skrze kristovskou lásku a srdeční čakru, která by měla obsahovat rovnováhu  protikladů Jin-Jang...

Co je skutečnost? Další omyl materialismu: „Vědci“ kteří tvrdí, že „svobodná vůle člověka je iluzí“, vyšli z chybného předpokladu — lidské vědomí totiž nesídlí v mozku. Co se děje uvnitř mysli? Máme důkazy! 15

Navazujeme na předchozí text o fungování mozku » ve kterém bylo jasně doloženo že tzv. realita, neboli skutečnost je ve skutečnosti cokoliv nám řekne náš mozek!

Zde máme další zajímavý výsledek vědecké práce o fungování mozku, který předchozí informace hezky doplňuje. „Vědci“ zkoumali způsob jakým se člověk rozhoduje a s tím související otázku svobodné vůle. Výzkumníci z Department of Psychology na Yale University výsledky svého výzkumu publikovali v časopise Psychological Science.

Soudruzi jistě pečlivě zaznamenali výsledky psychologických testů, musíme je za to pochválit ;-) Jejich výsledky jsou ovšem učebnicovým příkladem fundamentální vědecké poučky, která říká zhruba následující: Když použijete chybné paradigma, chybný předpoklad, vzorec nebo model daného jevu… tak se správného závěru nedoberete, ani kdybyste se rozkrájeli…

Fundamentální dogmatický omyl těchto podivínů je, že si myslí že lidské vědomí sídlí v mozku. Není tomu tak.

Materialistická ideologie není nic jiného než dogmatické náboženství hmoty a je stejně tak směšná jako ti, co tvrdí že Země je placka na zádech želvy

A protože současná materialistická „věda“ nezná — a co hůř, z ideologických důvodů systematicky popírá multidimenzionální energetickou povahu tohoto univerza — právě proto její závěry budou vždy stejně mimoňské.

Z nějakého důvodu se nám tito nevědoucí mimoni snaží nakecat že hmota je příčinou všeho, ačkoliv už fyzika objevila mnoho z podstaty tohoto vesmíru — mluvíme teď o kvantové fyzice, která už ví že podstatou tohoto univerza je „vibrující“ energie… Ano přesně tak, univerzum je „upleteno“ z energetického vlnění na mnoha různých frekvencích a my jsme schopni vnímat jen nepatrnou malinkatou část jeho spektra. Okem viditelná část je uzoučká, ale reálný rozsah frekvencí je ještě daleko širší než ukazuje obrázek…

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.
Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.

 

A protože nevědoucí mainstreamoví „vědci“ nelogicky popírají existenci jakékoliv energie mimo frekvence, které dokážeme změřit… tak samozřejmě popírají i možnost že by nějaká další energie mohla ovlivňovat lidskou bytost.

Tito mimoni ovšem svým ignoranstvím nemohou změnit realitu — člověk je samozřejmě multidimenzionální bytost, která má v sobě mnohem víc než „zvířecí“ vibrace ega a mozku, které jsou tito „vědci“ schopni zaznamenat… a jelikož ignorují podstatnou část lidské bytosti… tak přesně proto nebudou jejich výsledky nikdy smysluplné.

Přesto stojí za to podívat se na jejich nesmyslné závěry. Doplníme si do jejich neúplného obrazu chybějící kousky puzzle — pak budeme mít šanci lépe pochopit, co se uvnitř člověka děje doopravdy.

Pokračování textu

Co je skutečnost? Cokoliv nám řekne náš mozek! Mozek a jeho virtuální model světa. Zdánlivě hmotná realita je pouhá iluze v našem mozku. Jak se rozhodujeme? Máme svobodnou vůli? Kdo řídí naše tělo? 14

5smyslová virtuální realita

5-senses

Už jsme si v našem seriálu o duši a o podstatě 3D reality pověděli hodně o klíčových důkazech kvantové fyziky » Podívejme se dnes na biologické výzkumy, které dokazují tu samou věc z dalšího úhlu pohledu.

Je životně důležité vědět jak nás mozek klame a co se tam uvnitř hlavy doopravdy děje. Je životně důležité poznat sám-sebe!

V předchozích textech jsme jasně dokázali fyzikální skutečnost, že vědomí nejen ovlivňuje ale DOKONCE PŘÍMO VYTVÁŘÍ svou subjektivní osobní realitu. Nyní postavíme další kousek mostu směrem k plnému pochopení toho, jak přesně naše vědomí vytváří svou realitu. Všichni totiž z reálného života víme že např. nejsme schopni „vyčarovat pečenou husu“ ze vzduchu pomocí nějaké kouzelné průpovídky. Není v tom rozpor, jen je potřeba lépe chápat co je to vědomí, ano — musíme nejdříve poznat sami-sebe!

Co je to vědomí?

Fundamentální dogmatický omyl nevědoucích „vědců“ je, že si naivně myslí že lidské vědomí sídlí v mozku. Není tomu tak.

Už jejich první výchozí předpoklad o tom že „náš mozek rovná se naše osobnost“ je mylný. Mozek jednoduše není sídlem vědomí! Existence lidského vědomí nezávisle na mozku je vědecky dokázána, existují závažná svědectví a důkazy — mnoho z nich jsme již dokladovali dříve:

Každý poctivý vědec ví, že použije-li chybný výchozí předpoklad, nikdy se pravdy nedopracuje… Přesně tohle ale dělají materialističtí biologové v následujících dokumentárních filmech! Přestože objevili mnoho pravdy o tom jak mozek vykresluje obraz reality… stejně jsou mimo mísu co se týče pochopení fungování lidské osobnosti! A být mimo mísu je v realitě velmi nemilé, jak každý ze všední egoistické praxe dobře ví ;-)

Jejich osudová chyba spočívá především v tom, že ignorují působení vaší skutečné podstaty — tedy ducha. Je to stejná chyba, kterou činí i freudovská psychologie. Uvědomte si prosím, že tzv. bdělé-denní vědomí to rozhodně nejste vy, to je jenom malinkatá část toho čím jste. Proto vám ragauian.cz neustále připomíná:

Poznejte nejdříve sami-sebe a pak poznáte vše!

Následující shrnutí faktů vám ukáže, že i omezená pozemská „věda“ poměrně přesně ví co se děje uvnitř mysli — vyvozuje z toho ovšem chybné závěry…

Pokračování textu

Přitažlivost prázdna — Casimirův efekt a kvantová pěna. Částice ze záhrobí a kvantové superpočítače, které převálcují lidstvo. Již brzy. 12

Už jsme si v našem seriálu o duši a o podstatě 3D reality pověděli hodně o klíčových důkazech kvantové fyziky »

Snažíme se vám v tomto absolutně zásadním a převratném textu postupně ukázat důkazy a popis toho, jak lidský mozek pro člověka vytváří a vykresluje osobní, silně subjektivní iluzi vnější 3D reality.

Někomu to může připadat nepraktické a nedůležité — ale vězte prosím pěkně, že je životně důležité vědět jak nás mozek klame a co se tam uvnitř hlavy doopravdy děje. Je životně důležité poznat sám-sebe!

Materialismus je mrtev!

Příště už se podíváme na to, co o fungování mozku zjistili moderní biologové, ale dnes ještě zůstaneme u „tvrdých“ fyzikálních důkazů toho, jak naše 3D realita funguje. Pro doplnění obrazu se ve zkratce podíváme na další zrealizované experimenty — uvidíte, že už absolutně není pochyb o existenci kvantového světa. Materialismus již zemřel, jen ve školách a univerzitách si toho ještě nevšimli a vaše děti se pořád učí materialistické nesmysly o tom, jak prý se Vesmír (a následně i život v něm) nějakou šíleně nepravděpodobnou náhodou zformoval z hmoty po údajném Velkém třesku plesku… Nakonec přidáme pár zajímavosti o supermoderní technologii kvantových počítačů, které jsou blíže praktickému nasazení než si většina lidí myslí. Spolu s nimi se velmi reálně přibližuje sestrojení AI, která překoná inteligenci lidskou.

Začneme velmi názorným fyzikálním pokusem, při kterém se objevují částice z „ničeho“ — je to velmi intuitivní důkaz, který lze vysvětlit jen za předpokladu, že hmota je ve skutečnosti „upletena“ z vibrující energie a de facto ve skutečnosti neexistuje — existuje jen energie, která se projeví resp. „zhmotní“ ve vědomí ega, které je pozorovatelem… Svět se na atomární a subatomární úrovni chová velmi „podivně“ — chování částic odporuje ne-zdravému materialistickému rozumu ;-) Referoval o tom např. technet.cz:

Může být vakuum přeplněné? Ano může! Podívejte se na částice, které vznikají z ničeho…

Typickým příkladem podivnosti kvantového světa je vakuum. Na první pohled nejde o nic složitého, vždyť je to jen prázdný prostor… Ale existuje vůbec něco jako dokonale prázdný prostor? Když z určité ohraničené části prostoru odstraníte veškerou „hmotu“ do posledního atomu, co myslíte, že zbude? Nic?

Ne tak docela. Vznikne tzv. kvantové vakuum, které moderní fyzika definuje jako stav systému o nejnižší možné energii. Toto vakuum ale nikdy úplně prázdné není, neboť je díky kvantovým fluktuacím plné částic a polí, které neustále vznikají a zase zanikají. Popularizátoři vědy pak hovoří o „kypící kvantové pěně“.

Pokračování textu

Polytop je zobecněný mnohostěn pro libovolný počet dimenzí.

Iluze času. Čas je kvantový a navíc má krystalovou strukturu. Veškerý vesmír je vytvořen z informací. Víte jak s tím souvisí svobodná vůle? Žijeme v naprogramovaném hologramu-simulaci-iluzi? 11

Pokračujeme v naší snaze udělat si celkový obraz a pochopit základní principy našeho Univerza. Minule to byly důkazy o iluzi hmoty i času »

Již jsme se také zmínili o problémech s tzv. standardním modelem vesmíru a poukázali na některé teorie, které říkají že Velký třesk nebyl » a které by dokázaly vysvětlit fungování naší reality lépe než současný vládnoucí materialismus.

Pokračování textu

Iluze hmoty a Einsteinův strašidelný omyl. Věda dokazuje, že vesmír je složen pouze z energie a realita neexistuje dokud ji naše vědomí nepozoruje. 10

Pokračujeme v seriálu o podstatě duše a celé naší zdánlivě  hmotné reality »

Einstein se mýlil. Dnes tu máme další fantastické vědecké důkazy, které jasně ukazují, jaká jsou spojení mezi vědomím a tím, čemu říkáme realita. Už není možné dále popírat fakt, že naše vědomí vytváří „realitu“!

5-senses-more

Nastal čas se osvobodit z 5smyslového vězení naší mysli!

Pokračování textu

Double Slit experiment: Laser Diffraction and Interference. Photo: tsgphysics.mit.edu

Co je to duše? Proč je hmota iluzí? Důkazy kvantové fyziky. Podstata naší reality je energetická, nemateriální. 9

Pokračujeme v seriálu o podstatě duše a celé naší zdánlivě  hmotné reality »

Tento článek prezentuje vědecké důkazy, které jasně ukazují, jaká jsou spojení mezi vědomím a tím, čemu říkáme realita. Už není možné to dále popírat!

Poukázali jsme již na to, že naše zdánlivě pevná hmotná realita je pouze směs vlnění, které my (jako duše) vnímáme skrze 5 smyslů. Jak už pozemská věda zjistila, tyto smysly předávají elektrické signály mozku, který je zpracovává a vytváří pro člověka tj. lidskou duši » onu iluzi reality. Lidé si pak naivně myslí jak je jejich svět solidní, pevný a neprostupný, ale ono tomu tak vůbec není. On je z větší části prázdný, stačí se podívat na model atomu:

atom-model-carol-mike-werner-copper

Jak je veřejnosti známo, elektrický proud tvoří jednotlivé diskrétní elektrony, což má jednoznačný důsledek — žádný náš smysl, nic co vidíme ve vesmíru okolo sebe, nic z toho není „hladké“ — vše je kvantové, nespojité, diskrétní nebo (roz)pixelované bychom mohli říci.

Pozn.: Výraz pixel vznikl z angl. slov picture element, česky obrazový prvek a je to nejmenší možný prvek digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Představuje jeden svítící bod na monitoru, resp. jeden bod bitmapového obrázku, charakterizovaný jasem a barvou. Níže vidíte makro-fotografii LCD displeje:

A aby to bylo ještě fantastičtější, tak ani čas není spojitý — i čas je kvantový! Což nám hezky zapadá do jiného tvrzení kvantové fyziky, která říká že i čas je jen jeden z rozměrů Univerza!

Pokračování textu

CERN, Large Hadron Collider (LHC) urychlovač. Záběr na tzv. “smasher” a systém detektorů částic ve "věncích" okolo.

VIDEO: Něco je špatně! Laboratoře CERNu narazily na bariéru fyzikální reality, podle Standardního modelu fyziky bychom neměli existovat! A tajemství poodhalená ve filmech „Matrix“ a „Počátek“. 8

ragauian.cz nedávno, jako první médium v ČR, upozornil na pozoruhodný objev fyziků z CERNu » který naznačuje, že je něco špatně s tzv. teorií Velkého třesku a s tzv. Standardním modelem ve fyzice. Obě teorie jsou modly materialistů, kteří se nám snaží nalhat, že hmota je počátkem všeho a že Vesmír, život na Zemi i my lidé jsme vznikli následným náhodným vývojem z tohoto třesku… o směšnosti materialistických teorií se zmínil i S. Grof v minulém díle našeho seriálu o podstatě reality »

Jak to v roce 2010 začalo: Vědcům se podařilo vytvořit antihmotu

O počátku výzkumu referuje iDnes 18. listopadu 2010: Unikátní experiment se podařil vědcům Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). Na zlomky sekundy stvořili antihmotu. Bylo to 38 antiatomů antivodíku, který je opakem vodíku. Antivodík je tvořen z antičástic nazývaných antiproton a pozitron. Vědci o tom informovali v časopisu Nature… Antičástice je částice, která má stejnou hmotnost jako běžná atomová částice, jako je proton či elektron. Má ale opačné charakteristiky, třeba opačné znaménko elektrického náboje…

Materialistům věřícím ve hmotu zmizela antihmota

Antihmota představuje jednu z největších záhad, které souvisejí se zrodem vesmíru. Materialisté dosud nevědí, proč se vytratila po Velkém třesku, jímž vesmír [prý] vznikl.

Pokračování textu

Autor: Stanislav Grof

Co je to duše? Stanislav Grof: Způsob porodu má zásadní psychologický význam. A regresní vzpomínky z prenatálního období svědčí, že duše si jsou i v těhotenství vědomy, zda jsou, či nejsou milovány. 7

Pokračujeme v rozhovoru, který jsme minule začali » V předchozí části rozhovoru Stanislav Grof hovořil mj. o tom, že na úrovni jedinců je možné vést lidi k tomu, aby prošli transformací, která jim poskytne mnohem lepší šance k přežití…

Pokračování textu

Autor: Stanislav Grof. Buďte jako děti, říká Ježíš! Není jisté, zda si je pan profesor vědom úžasné inspirace, která mu možná nevědomě přišla, když maloval tuto kresbu... Povšimněte si fascinující až šokující symboliky Kristovského srdce, které přitahuje ono dítě (ego!) ze chřtánu příšerné šelmy. Dítě se veze v autíčku, které symbolizuje vozidlo duše, merkabu. Smrtící povahu šelmy vyjadřuje lebka — mrtví nežijí, jak praví Kristus. ANO! TO JE PŘESNĚ TO CO MUSÍME UDĚLAT. Aktivovat Kristovskou lásku-k-sobě — pravá láska je úzce spojena se srdeční čakrou a to ona člověku umožní překonat oddělenost sama-sebe, kultivovat a energeticky pozvednout ego, aby se obě oddělené poloviny božské jiskry v duši mohly znovu sjednotit!

Co je to duše? Stanislav Grof říká: Nemáme žádný důkaz pro to, že vědomí má původ v mozku. A církve blokují vaši cestu k Bohu. 6

Předložili jsme váženým čtenářům v této rubrice o podstatě naší pozemské reality » již mnohonásobné potvrzení skutečnosti že paměť a lidské vědomí rozhodně nesídlí v mozku. Snažíme se zde spojit výsledky vědeckých výzkumů dohromady s duchovními znalostmi — tyto 2 různé pohledy nejsou ve skutečnosti v rozporu, jak si lidé často myslí!

Dnes si připomeneme výzkum Stanislava Grofa, který díky svému celoživotním výzkumu psychiky objevil mnoho o podstatě vědomí. Jeho informace jsou inspirativní — i když je musíme číst s vědomím, že jeho poznání se nedostalo až k pochopení jin-jang duality lidského vědomí. Bohužel i on je přes svou velkou myšlenkovou otevřenost částečně negativně ovlivněn církevně zdeformovaným pohledem na psyché (řecky ψυχή = duše)…

Pokračování textu

Roman mosaic depicting Orpheus, wearing a Phrygian cap and surrounded by the beasts charmed by the music of his lyre

Orfeus, Pýthagorás, Platón… kdo byli Orfikové? Orfikové ne náhodou říkají to stejné co Origenes nebo Bogomilové

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

Kdo hledá najde — to je neskutečně velká Kristovská moudrost. Dochované orfické znalosti jasně poukazují na jednu základní pravdu (poznání) o duši a jejím úkolu na Zemi. Tato pravda byla různými učiteli přinesena Zemi a pak zapomenuta nebo často také násilně potlačena. Už dříve jsme si řekli o tzv. Bogomilech, kteří měli velmi blízko k původnímu pravému křesťanství » podobně jako Katarští. Nebo jako Origénes, který sepsal první křesťanský teologický systém ještě před papežskou cenzurou a proto i jeho dílo muselo být potlačeno »

Orfikové mluvili o stejné základní Pravdě jako Origenes nebo Bogomilové

Helénistický mýtus o vzniku filosofie odkazuje mj. k Orfeovi (Diogenés Laertios I, 5), některé tradice řadí tohoto bájného „pěvce“ a „muže božího“ mezi 7 mudrců (Diogenés Laertios I, 42). Pod Orfeovým jménem psal i „Pýthagorás“ (Diogenés Laertios VIII, 8).

Nejstarší doklady nacházíme u Aristofana a Eurípida, pak u Platóna, ale asi v jeho přepracování. Jako „orfické“ bývají vykládány texty papyrů (např. Derveni, –4. st.) a destiček z hrobů. Alegorické výklady náboženských témat, metempsychósis (nejstarší doklad: Xenofanés o Pýthagorovi, B 7). Už u některých mythografů (např. u Ferekyda) nacházíme myšlenky analogické orfickým. Později je to typické pro většinu pýthagorejců a Empedoklea. Pozdní orfismus je neopýthagorejský nebo novoplatónský. „Orfické hymny“ jsou pozdně antické, s byzantskou redakcí.

Orfikové se nazývali podle Orfea, básníka a zpěváka, jehož ženu Euridiku uštkl do kotníku had a zemřela, když byl na cestách. Šel si pro ni do podsvětí, ale nesměl se ohlédnout. Když se přesto ohlédl, zmizela mu — lidé tomu dnes říkají mýtus, ale tento příběh je jednoznačně symbolickým vyjádřením cesty duše na Zemi. Ne-náhodou se zde vyskytuje ten stejný had, který v Genesis navedl Evu aby jedla jablko poznání!

Pokračování textu

Autor: Stanislav Grof

Co je to duše? Víte že existence duše není v rozporu s vědou? Stanislav Grof tvrdí: Materialismus je neprokázaná ideologie. Výzkum prokázal nepravdivost materialistického obrazu světa i psychiky. 5

Podívali jsme se v tomto seriálu již podrobněji na energetickou podstatu vesmíru a na principy jejího vnímání v lidském mozku » tak, jak k nim dospěl např. M. Talbot, D. Bohm, K. Pribram…

Minule jsme se podívali podrobněji na energetickou podstatu vědomí a teorii Ruperta Sheldraka o tom, jak vědomí funguje »

Rupert navrhl rovněž řadu jednoduchých experimentů, kterými lze ověřit jeho tvrzení. A tyto pokusy můžete relativně snadno realizovat i vy sami. Tyto věci úzce souvisí s gnostickým poznáním „ze zkušenosti“, které lze získat nezaujatým pozorováním života okolo sebe a samozřejmě také své mysli — podle onoho známého gnostického pravidla „poznejte sami sebe a poznáte všechno“ »


Vědomí NENÍ produktem hmoty! Materialismus je nepravdivá a nikdy neprokázaná ideologie = náboženství

Všechny vědecké výzkumy v těchto oblastech nás vedou k jednoznačnému závěru: Vědomí NENÍ produktem hmoty! Materialismus je nepravdivá a nikdy neprokázaná ideologie a existence duše vůbec není v rozporu s vědeckým fyzikálním pohledem na svět. Je v rozporu pouze s falešnou materialistickou „vědou“, která ve skutečnosti ví „nic“ o podstatě tohoto Univerza. Materialisté jen slepě věří, že tento svět je stvořen z hmoty a jejich slepá víra není o nic lepší než slepá náboženská víra typu katolicismu či islámu. Hmota totiž ve skutečnosti neexistuje!

Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír "upleten" z "vibrující" energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice...
Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír „upleten“ z „vibrující“ energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice…

Přesně řečeno je hmota jakoby „upletena“ z energetického vlnění s nízkými vibracemi. Ne náhodou mystici došli k poznání a prohlásili: „Hmota je zmrzlé světlo“.

Podrobnější rozbor ze zcela seriózního vědeckého úhlu pohledu následuje. Půjdeme teď ještě po psychologické linii, podle hesla „poznejte sami sebe a poznáte vše“. V dalších částech ale dojde i na tvrdou fyziku s měřitelnými výsledky…

Pokračování textu

dog11

Co je to duše? Jaká je podstata vědomí? Co je to morfo-genetické pole? Dr. Rupert Sheldrake vymyslel vědecké pokusy pro každého — každý si to může ověřit. Druhová paměť není uložena v genech — máme důkazy. 4

Minule jsme se podívali podrobněji na energetickou podstatu vědomí a teorii Ruperta Sheldraka o tom, jak vědomí funguje »

Rupert navrhl i řadu prostých experimentů, kterými lze ověřit jeho tvrzení. A tyto pokusy můžete relativně snadno realizovat i vy sami. Tyto věci úzce souvisí s gnostickým poznáním „ze zkušenosti“, které lze získat nezaujatým pozorováním života okolo sebe a samozřejmě také své mysli — podle onoho známého gnostického pravidla „poznejte sami sebe a poznáte všechno“ »

Pokusy s upřeným pohledem

Pokud věříme, že všechny naše myšlenky jsou ukryty v hlavě, tak pro nás bude nejspíše těžko přijatelná idea, že by naše paměť, myšlenky a mozek mohly být ovlivněny odněkud zvenčí… Jenže ony se dějí věci…

Rupert Sheldrake-The Sense of Being Stared At

Všimli jste si někdy např. že člověk je schopný vytušit, že na něj někdo jiný zírá, aniž by tu danou osobu mohl vidět? Pánové si to mohou ověřit  každý den kdykoliv — např. v hromadné dopravě, když se upřeně zadívají na nějakou slečnu, která je k nim otočena zády ;-) A dámy jsou na tyto věci daleko citlivější, takže ty žádný příklad ode mne nepotřebují…

Pokračování textu

Co je to duše? A kde se nachází? Dr. Rupert Sheldrake vysvětluje co je morfo-genetické pole a morfická rezonance. Víte že lékaři našli člověka, který žil bez mozku? 3

Aktualizace 24. 9. 2017: Přidali jsme podrobnosti a obrázky o tom,  jak duše působí na tělo.

Minule jsme se podívali podrobněji na energetickou podstatu reality a na vnímání reality v lidském mozku » tak, jak k nim dospěl např. M. Talbot, D. Bohm a S. Grof… Materialisté ve skutečnosti ví „nic“ o podstatě tohoto Univerza. Materialisté jen slepě věří, že tento svět je stvořen z hmoty a jejich slepá víra není o nic lepší než slepá náboženská víra typu katolicismu či islámu.

Ve skutečnosti je totiž hmota jakoby „upletena“ z energetického vlnění s nízkými vibracemi. Podrobněji a ze zcela seriózního vědeckého úhlu pohledu se na tuto otázku podíváme níže a v několika dalších pokračováních. Stejně jako je hmota energetické podstaty, tak je i vědomí lidské duše energetické podstaty, ovšem na daleko vyšších „vibracích“ (frekvencích) — to je také hlavní důvod proč lidský mozek není sídlem vědomí, jak již dosvědčili velmi seriózně mnozí. Některá svědectví naleznete zde:

Sídlí paměť mimo mozek? Pozoruhodné důkazy lze nalézt prostým pozorováním života

Nastal čas na podrobnější rozbor. Podíváme se teď na další důkazy o energetické podstatě vědomí. Aneb kdo hledá najde! Začneme zdánlivě neuvěřitelným až bizarním příběhem ze života. Je charakteristické, že někdy se pravda, která nevyhovuje „materialisticko-náboženským“ fanatikům, objeví spíše v bulvárním tisku než v údajně seriózních médiích — ta totiž nehodící se jim pravdy jednoduše cenzurují… Bulvární tn.cz tedy publikoval následující článek: Pokračování textu

Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Hráč drží "joysticky" pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC

Co je to duše? O podstatě duše a lidského vědomí. Holografické paradigma. Slavný psycholog Stanislav Grof zkoumá hranice vědomí — je to velká kosmická hra! 2

Minule jsme se podívali podrobněji na energetickou podstatu vesmíru a na principy jejího vnímání v lidském mozku » tak, jak k nim dospěl např. M. Talbot, D. Bohm, K. Pribram…

Dokonce i v mainstreamu se objevuje rostoucí počet článků na téma toho, že žijeme v jakési holografické „počítačové simulaci“. Matrixem to začalo a v poslední době o tom opakovaně mluvil dokonce i oblíbenec vládnoucích „elit“ Elon Musk »

Budeme v osvětlování reality nadále pokračovat, jelikož vědeckých indicií je k dispozici již překvapivě mnoho a každý má právo znát pravdu…

Nejpřesnější model reality

„Holografické paradigma“ vysvětluje mnoho známých jevů, které materialisté vysvětlit nedokáží a tak je raději popírají.

Jak uvádí Talbot: Syntéza Bohmova a Pribramova přístupu, byla označena jako „holografické paradigma“ a přestože mnoho vědců na to reagovalo skepticky, mnoho jiných vyslovilo svou podporu. Malá, ale stále početnější skupina odborníků se domnívá, že je to jeden z nejpřesnějších modelů reality, ke kterému věda až doposud dospěla. A více než to, většina z nich zastává názor, že toto paradigma může vyřešit některá mysteria, která nebyla tradiční vědou vysvětlitelná a mohlo by i tzv. paranormální jevy zařadit zpět mezi normální a zákonité projevy přírody.

Pokračování textu

Co je to duše? O podstatě Univerza. Holografický a kvantový multi-dimenzionální model vesmíru vysvětluje to, co jiné teorie nedokáží. Vědomí NENÍ produktem hmoty a dlouhodobá paměť NESÍDLÍ v mozku! 1

Poznejte sami sebe — a poznáte všechno

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Již delší dobu slibujeme, že se vrátíme k podrobnějšímu rozboru toho, jak funguje vědomí člověka — jakožto duše složené z nízkovibračního „zvířecího“ vědomí malého „já“ (ega-těla) a duchovního vědomí „JÁ“ (ducha). Vědomí je energetické podstaty a pracuje v lidské duši duálně » Na základě poznání této reality vám ragauian.cz ukazuje kristovskou Cestu člověka, která jako jedna z mála směřuje zkratkou, úzkou cestou a těsnou bránou, k tomu hlavnímu cíli, proč jste na Zem přišli.

Připomínáme, že zde popisovaný „energetický model“ duše není vůbec v rozporu s moderními poznatky vědy — a to si v tomto seriálu také dokážeme.

Podívejme se teď na podrobnosti toho, jak funguje lidské vnímání reality a vůbec jak funguje celý vesmír. Podívejme se na fakt, že duchovní a hmotný svět ve skutečnosti vůbec nejsou odděleny a na způsob, jak se prolínají.

Hmota ve skutečnosti neexistuje!

V předchozím článku o podstatě duše jsme již naznačili, že existence duše vůbec není v rozporu s vědeckým fyzikálním pohledem na svět » Je v rozporu pouze s falešnou materialistickou „vědou“, která ve skutečnosti „ví“ velmi málo až nic o podstatě tohoto Univerza. Materialisté neví, jen slepě věří, že tento svět je stvořen z hmoty a jejich slepá víra není o nic lepší než slepá náboženská víra. Hmota totiž ve skutečnosti neexistuje!

Přesněji bychom mohli uvést, že je hmota jakoby „upletena“ z energetického vlnění s nízkými vibracemi. Ne náhodou středověcí mystici došli k poznání a prohlásili: Hmota je „zmrzlé“ světlo. Podrobněji a ze zcela seriózního vědeckého úhlu pohledu se na tuto otázku podíváme níže a v několika dalších pokračováních.

Pokračování textu

VIDEO: Úžasný dokumentární film Paula Perryho — Důkazy života po smrti. Důkladný výzkum Dr. Jeffrey Longa. Slavný Dr. Moody tvrdí: Bůh je láska a po smrti vstoupíme do jiného stavu vědomí

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Co se děje po smrti? Je duše nesmrtelná?

O tom, co se děje po smrti, svědčí mj. lidé kteří prošli tzv. „zážitky v blízkosti smrti“, anglicky „Near Death Experience“, NDE.

V tomto díle informujeme o dalších výzkumnících na poli NDE. Ti odvedli velký kus práce a skutečně není pochyb o tom, jaká je pravda. Tomuto světu ovšem stále vládne materialismus, takže dodnes jsou vaše děti ve školách programovány nesmysly a bláboly o tom, že hmota je původcem všeho v tomto vesmíru :-) Opak je pravdou — ve skutečnosti je tento vesmír založen na energii, jak jsme již vícekráte opakovali »

Pokračování textu

Co jsou tzv. „zážitky v blízkosti smrti“ (Near Death Experience, NDE) a o čem svědčí? Co se děje po smrti? Je lidská duše nesmrtelná? Smrtelný omyl křesťanů, kteří netuší co je Bůh. A co vy? Víte kdo je Bůh?

Co se děje po smrti? To je klíčová otázka, která se týká všech lidí a nic na tom nezmění fakt, že někteří se smrti bojí a nechtějí o ní nic slyšet… Jenže — stále si musíme připomínat velkou pravdu: „Jen poznání pravdy nás osvobodí“. Ti, kteří ji poznají se už nikdy nebudou muset bát.

O tom, co se děje po smrti, svědčí mj. lidé kteří prošli tzv. „zážitky v blízkosti smrti“, anglicky „Near Death Experience“, NDE. Je to první článek v řetězu důkazů k potvrzení existence duše nezávislé na těle a o to víc je zarážející, že církev která hlásá „věčný život“ — a která by logicky takové důkazy měla vítat — tak tato církev místo toho tyto důkazy fanaticky popírá, ruku v ruce s materialisty. Něco je tu hrozně špatně a rozhodně to stojí za zamyšlení…

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Co se děje po smrti? Je duše nesmrtelná?

Pokračování textu

Reinkarnace — další důkazy ve 3 obsáhlých studiích: Arnall Bloxham, Dr. Artur Guirdham, Dr. Ian Stevenson. Máme jen jeden život, nebo je jich více?

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »


Dnes vyjdeme z textu, který vydal čínský magazín Epoch Times. Osudová otázka zní: Máme jen jeden život, nebo je jich více? Zažili jste někdy pocit „déjà vu“ nebo pocit „tady jsem už byl“? Je to velmi pravděpodobně protože jsme už zažili mnoho minulých životů a rodíme se stále znovu a v jiných formách, dokud nedosáhneme stavu úplnosti. (Přesnější je mluvit o návratu do Jednoty.)

Lidé se převtělováním zaobírali po celé věky, ale teprve v 70. letech minulého století se jím začali zabývat i vědci. Níže v tomto textu jsou uvedeny další studie na téma reinkarnace.

Pokračování textu

Psychiatr Jim B. Tucker vědecky dokazuje reinkarnaci: Případ jménem Cameron Macaulay byl nafilmován americkou TV Channel Five

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Díky překotnému světovému vývoji jsme tuto rubriku zanedbali, ale stále je tu mnoho co by mělo býti dořečeno, proto bychom rádi v blízké budoucnosti na toto téma přidali mnoho dalších podstatných informací, těšte se a zůstaňte naladěni! Nyní přinášíme další z případů, který se dostal do rukou známému výzkumníkovi Dr. Tuckerovi, který se na reinkarnační fenomén specializuje. Podívejme se na jeho svědectví:

Malý Skot Cameron Macaulay začal mluvit ve 2 letech o své minulé rodině

Pamatoval si takové detaily z minulého života, že jeho případ byl dokonce nafilmován a odvysílán americkou TV Channel Five.

Pokračování textu

Rocket, Meteor and Milky Way over Thailand

IM-PER-IO — zakódované sdělení lidem na planetě Zemi. Symbolický popis Cesty lidské duše na Zemi. Víte jaký je cíl? 20

Dnes trochu odlehčíme náš seriál o podstatě reality » a podíváme se na jednu hudební kapelu, v jejíchž textech se symbolicky mluví o podstatě života na Zemi. Je to vlastně stručné sdělení analogické tomu, které je zakódováno ve filmu Matrix. Rozbor textů kapely napsal Tomáš Marný, naše redakce upravila nepřesnosti a doplnila další informace. Hudební výlet na snovou iluzivní planetu jménem Země začíná…

Název kapely IMPERIO je údajně zkratkou

  • IM (intelligent message) přeloženo z angličtiny znamená „inteligentní zpráva“. [Pozn. redakce: Lepší se zdá výraz "špionážní zpráva", např. "intelligence agency" totiž označuje špionážní agenturu.]
  • PER přeloženo z angličtiny znamená „pro každý“.
  • IO (input-output) přeloženo z angličtiny znamená „vstup-výstup“. [Toto sousloví je často používáno ve významu přenos informací, ale v tomto případě je míněno spíše jako vstup do pozemské inkarnace » na planetu Zemi…]

Skupina IM-PER-IO vydala CD soudobé taneční muziky s názvem „RETURN TO PARADISE“. Na CD je 12 skladeb. I jména skladeb a symbolika jmen nám dávají určité kódy a prozrazují ukrývaná tajemství. Jako náznak vysvětlím první název skladby zvané INTRO – a už tenhle dekódovaný název je velice zajímavý: INTRO znamená VNITŘNÍ ENERGETICKÝ TOK [proud] BOHŮ PROMĚNĚNÝ NA ČLOVĚKA.

Pokračování textu

Pověst dávných let, (rusky По́весть временны́х лет) se zachovala mj. v Radivilské kronice, zobrazena je ukázka 14. strany | Radziwill Chronicle, page 14: Oleg of Novgorod's campaign against Constantinople (see Rus'–Byzantine War 907).

Národ v lénu bohů — Slovanská mytologie o stvoření světa a člověka. Co je animismus a gnóze a jak spolu souvisí?

Tento text doplňuje seriál Národ v lénu bohů » Obsahuje další stopy, které nezávisle na Ivo Wiesnerovi potvrzují obrovskou duchovní úroveň Praslovanů, kterou mezi řádky můžete vyčíst i v oficiálních encyklopediích. Ačkoliv se oficiální západní „věda“ ruku v ruce s církví snaží vytvořit dojem, že Slované byli „pohané“ a „neznabozi“, opak je pravdou. Ve skutečnosti bychom mohli naše předky nazvat gnostiky — tedy těmi, kteří skutečně vědí, jak tento svět funguje a znají jeho skutečnou historii, ne tu zfalšovanou, kterou nám vnutila drakoniánská církev.

Ve skutečnosti je to tato církev, která zničila Kristovo gnostické učení o poznání sama-sebe a dodnes vede lidstvo po široké modlářské cestě do nikam — jak jsme podrobně doložili v dalších textech o historii církve na ragauian.cz » Dejme slovo encyklopedii:


Slovanská mytologie » je souhrn představ o přirozenosti světa a bozích Slovanů. Vychází z tzv. proto-indoevropské mytologie a nejblíže má k mytologii Baltů. Díky snaze katolického Západu o její likvidaci je zachována pouze ve zlomcích a v nepůvodní podobě. Pokusy o rekonstrukci slovanské mytologie proto vychází především ze zpráv křesťanských autorů brojících proti přežívajícímu „pohanství“, kronikářů, folklóru, lingvistiky a komparativní mytologie. I přes potlačování však existuje bohatý materiál svědčící o animistickém pohledu na svět a také o sezónních slavnostech, svědčících o cyklickém chápání času.

Pokračování textu

Reinkarnace a její důkazy — Další případ z moderní doby: Desetiletý chlapec Ryan si vzpomněl na svůj minulý život hollywoodského herce a velmi přesně uvedl dokazatelné detaily z toho života

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Zpravidla se na své předešlé pozemské životy nepamatujeme. Krom lživé církevní ideologie, toto zapomenutí bývá hlavní důvod, proč neuznáváme realitu reinkarnace. Někteří z nás přesto takové vzpomínky mají a jejich vlastní zkušenost dosvědčuje, že na Zemi žijeme více než jednou.

Ryan v 10 letech svého věku
Ryan v 10 letech svého věku

Jen málokdo z filmového průmyslu dnes ví, kdo to byl Marty Martyn. Zato desetiletý Ryan ví o životě a práci zapomenutého hollywoodského herce a filmového producenta více než Google. Jak by ne, když tímto mužem ve svém předchozím životě sám byl a pamatuje si na to. Jde o jeden z nejpozoruhodnějších případů reinkarnace z poslední doby.

Pokračování textu

Reinkarnace a její důkazy — dalších 6 případů, kdy si děti prokazatelně a ověřitelně vzpomněly na své minulé životy

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Zpravidla se na své předešlé pozemské životy nepamatujeme. Krom lživé církevní ideologie, toto zapomenutí bývá hlavní důvod, proč neuznáváme realitu reinkarnace. Někteří z nás přesto takové vzpomínky mají a jejich vlastní zkušenost dosvědčuje, že na Zemi žijeme více než jednou.

Důkazy ze života aneb zkušenost nelze vyvrátit: Dalších 6 výjimečných případů, kdy si děti vzpomněly na své minulé životy

Reinkarnace je fascinující téma, které bylo příliš dlouho ignorováno ze strany oficiální „vědy“, především proto že v ní vládne fanatický materialismus. Druhým hlavním důvodem je, že církev potlačila tuto prastarou znalost a natloukla západní společnosti za 2000 let „do hlavy“ — hluboko do podvědomí, že nic takového neexistuje a do křesťanství to nepatří. Dnes už víme že je to lež a velký podvod ze strany papežské církve »

Toto téma začalo nedávno přitahovat i vážný zájem ze strany vědecké komunity. Před několika desítkami let, americký astronom a astrobiolog Carl Sagan uvedl, že „existují tři témata (v oblasti parapsychologie), která si podle něj zaslouží seriózní studie“:

Jedno z nich je, „že malé děti někdy uvádí podrobnosti o svém minulém životě, což se při následném prověření ukáže být přesné… O takových faktech děti nemohly vědět jinak, než díky reinkarnaci. „Došlo k rychlému posunu vpřed až do dnešních dnů, a byly provedeny úžasné objevy, díky tomu, že někteří vědci začali studovat tento zajímavý (a z pohledu materialistického vědeckého světového názoru nevysvětlitelný) fenomén.

Child psychiatrist Dr. Jim B. Tucker continues Stevenson's work.
Child psychiatrist Dr. Jim B. Tucker continues Stevenson’s work.

Psychiatr Dr. Jim Tucker z University of Virginia je nástupce Dr. Iana Stevensona a přední výzkumný pracovník zabývající se důkazy reinkarnace. Kromě knih napsal v roce 2008 mj. článek pro časopis Explore (PDF ke stažení) s přehledem několika zajímavých případů, které dokazují reinkarnaci.

Pokračování textu

Reinkarnace — další důkazy: Dědeček se znovu narodil do stejné rodiny

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Carol Bowmanová se podobně jako Ian Stevenson dlouhodobě věnuje případům dětí, které si spontánně, přirozeně vzpomněly na svůj předchozí život. Její kniha „Return from Heaven“ ukazuje případy analogické tomu, na který se podrobněji podíváme v tomto pokračování.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit jednoznačný závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit…

Důkazy, které svědčí o skutečnosti reinkarnace v rámci jedné rodiny

Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny
Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny

Jako vůbec první autor, Carol Bowmanová, autorka knihy „Children’s Past Lives“, ve své nejnovější knize „Return from Heaven“ (Návrat z nebes), odhaluje skutečnost, že reinkarnace do stejné rodiny je docela běžná »

Další svědectví si ukážeme v tomto textu…

Chlapec je pravděpodobně svým vlastním dědečkem + video-rozhovor

Pro materialistu jde o nepřijatelné tvrzení, duchovní učitelé lidstvu ovšem už dlouho říkají o této škole duší, kde každý život je jakýmsi jedním ročníkem. Opakovaně nám sdělují i to, že duše se prožíváním učí různé role a to dokonce i v rámci jedné rodiny — např. matka může být dcerou své dceři v jiné době atp. V poslední době se nám do rukou konečně začínají dostávat i vědecky zdokumentované důkazy tohoto dění… mj. uvedená kniha „Return from Heaven“.

Malý chlapec, který je v případových studiích označován jako „Sam“, vyslovil přesvědčující důkazy, že by mohl být svůj vlastní převtělený dědeček. Sam se velmi rychle učil a vyvíjel a už v 18 měsících, když mu jeho otec měnil plenky, mu řekl: „Když jsem měl tolik co ty, měníval jsem plíny já tobě.“

Doktor Jim B. Tucker z katedry psychiatrie Univerzity Virginie objasňuje Samův příběh ve videu umístěném na webových stránkách univerzity. Tucker zkoumal 2 500 případů dětí, které se pamatovaly na své minulé životy.

Pokračování textu

Reinkarnace — další důkazy: Mateřská znaménka a fyzické deformace u dětí souvisí s násilnou smrtí v minulých životech

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé znali realitu reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Řekli jsme si v našem seriálu už hodně podrobností o potlačené znalosti toho, že duše se může vícekrát spojit s tělem, jinými slovy — může se znovu-vtělit, neboli „inkarnovat“. Obyčejně si zážitky z minulých životů nepamatujeme. Někteří z nás ale takové vzpomínky mají a jejich vlastní zkušenost dosvědčuje, že na Zemi žijeme více než jednou.

Mateřská znaménka a fyzické deformace u dětí jednoznačně souvisí se stavem fyzického těla v minulých životech

Podíváme se teď na některé případy prozkoumané Dr. Ianem Stevensonem a Dr. Jimem Tuckerem z University of Virginia. Doporučujeme začít u našich předchozích informací o tomto vědeckém výzkumu — buďte si jisti, že jde o zcela seriózní vědu a jednoduše není pochyb, že převtělování je realitou »

Každému myslícímu člověku vyvstává zcela jiná otázka — nikoliv zda převtělování je fakt či ne — nýbrž, co tento dokazatelný fakt vypovídá o smyslu našeho života. Pro mne osobně je obzvlášť fascinující, že tento poznatek je dokonale v souladu s pravým originálním křesťanstvím, které se nám dochovalo v Origenově spisu „De Principiis“ »

Prostý selský rozum mne pod tíhou uvedených faktů nutí zamyslet se nad tím, proč jsme právě tady a teď na Zemi v těle?!

Pokračování textu

Reinkarnace — další důkazy: Deset podivných věcí, které děti řekly o minulých životech

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Pamětní deska letadlové lodi U.S.S. Natoma Bay, James Leininger-Huston, jednoznačně dokázaný případ reinkarnace.
Pamětní deska letadlové lodi U.S.S. Natoma Bay, James Leininger-Huston,
jednoznačně dokázaný případ reinkarnace.

 

Pokračování textu

butterfly-wing-scales-at-50x-magnification

Vědomí duše existuje nezávisle na těle: Svědectví neurochirurga o prožitku v blízkosti smrti, NDE, život po životě a důkaz nebe

Ukázali jsme si v této rubrice mnoho svědectví dětí o minulých životech. Připomínám mj. Dr. Stevensona, který tyto vzpomínky vědecky ověřoval » Těch důkazů je tolik, že se člověk jen diví, jak o skutečnosti reinkarnace ještě někdo může pochybovat.

Existence tohoto fenoménu logicky vede k další otázce o podstatě duše a vědomí. Odpovědi už jsme také uvedli. Přímé důkazy energeticko-informační podstaty vědomí jsou zatím nemožné, jelikož materialistická věda nemá přístroje schopné tato pole detekovat a měřit. Nicméně máme důkazy nepřímé — jedním z nich je svědectví dalšího lékaře, Dr. Ebena Alexandera, probírané v předchozích dvou dílech.

Důkazy tzv. zážitků NDE poprvé systematicky shromáždil Dr. R. A. Moody. A svědectví Alexanderovo jde ještě o kus dál — vyvrací zbývající protiargumenty materialistů — především oblíbenou materialistickou pohádku o tom, že tyto zážitky jsou pouhé tzv. halucinace, které údajně náhodně generuje mozek. Ebenův důkaz je nad Slunce jasný — v jeho případě byl mozek dokazatelně 100% nefunkční:

Neurochirurg Eben Alexander svým kvalifikovaným svědectvím zcela jasně a nezpochybnitelně dokazuje, že mozek není původcem lidského vědomí!

Výzkumník NDE Robert Mays (International Association for Near-Death Studies) se v roce 2013 rozepsal o tom co Eben ve stavu NDE prožil…

Pokračování textu

butterfly-Danaus-plexippus

Vědomí duše existuje nezávisle na těle: Analýza a důkaz věrohodnosti svědectví neurochirurga Ebena Alexandera

Ukázali jsme v minulých dílech již mnoho svědectví dětí o minulých životech. Připomínám mj. Dr. Stevensona, který tyto vzpomínky vědecky ověřoval » Těch důkazů je tolik, že se člověk jen diví, jak o skutečnosti reinkarnace ještě někdo může pochybovat. Následující text je další potvrzení uvedených informací z trochu jiného úhlu pohledu… Začali jsme v minulém díle svědectvím vystudovaného lékaře, který naprosto vyvrací teze vládnoucího materialistického náboženství.

Neurochirurg Eben Alexander svým kvalifikovaným svědectvím zcela jasně a nezpochybnitelně dokazuje, že mozek není původcem lidského vědomí!

Jak již jsme opakovaně uvedli, zaslepení materialisté se ve své fanatické víře ve hmotu pokoušejí všechna svědectví o duši potlačit a znevěrohodnit. Ve své zaslepenosti se bojí že přijdou o svou slepou víru a neštítí se použít proti svědkům pravdy ani lež. I doktor Alexander byl jimi napaden a nespravedlivě nařčen ze lži. Ukážeme si námitky oponentů a jejich nepravdivost.

Rozhodli jsme se věnovat prostor rozsáhlé studii věrohodnosti Ebenova svědectví jednoduše proto, aby každý mohl vidět že pravdu nelze potlačit nepravdivými argumenty. Pravda snese kritické námitky, které ve výsledku Ebenovo svědectví jednoduše nezávisle potvrzují!

Mnoho našich čtenářů už jistě intuitivně nepochybuje o těchto faktech, ale třeba zde uvedená fakta některým pomohou k pochopení pravdy ve světě, kde je pravda, resp. poznání systematicky potlačováno…

Pokračování textu

head-in-sand-1

Duše existuje nezávisle na těle: Neurochirurg Eben Alexander potvrzuje existenci lidského vědomí nezávisle na mozku

Ukázali jsme v minulých dílech již velké množství svědectví dětí o minulých životech. Těchto svědectví je neskutečné množství. Připomínám mj. Dr. Stevensona, který tyto vzpomínky vědecky ověřoval » Těch důkazů je tolik, že se člověk jen diví, jak o skutečnosti reinkarnace ještě někdo může pochybovat. Následující text je další potvrzení uvedených informací z trochu jiného úhlu pohledu…

Malá otázka na úvod: Víte jaký je rozdíl mezi narozením opice nebo jiného zvířete a člověka?

Zvěrolékař Josef Staněk říká:

Každý si může povšimnout toho, že lidský zrozenec začíná svůj život křikem neboli projevem podvědomé nevole. Je pozoruhodné, jak si „evolucionisté“ a stoupenci přírodního výběru tohoto jevu, křiku novorozeněte, nevšimli! Je totiž v živém světě unikátní! Ještě jsem jako zvěrolékař neviděl zvíře, které by po narození hlučelo! Člověk ano. Už to samo prokazuje, že duši člověka řídí jiný typ energie, než ovládá pouze pudy se řídící zvířata!

…nepochybný původ tohoto jevu je v tom, že v lidském zrozenci je cosi navíc… prostá selská logika ;-) Ragauian.cz vám opakovaně připomíná, že duch který přichází z pozitivních vyšších vibrací bydlet v domě jednoho těla spolu s egem v nízkých vibracích na Zemi » velmi špatně snáší tuto nízkovibrační a nezřídka negativní realitu.

Je to příčinou velmi časté nelásky v nitru mnoha lidí… každý může jasně vidět, že všechny střípky informační mozaiky do sebe krásně zapadají.

A jaký závěr z toho pro sebe učiníte vy osobně?

Pokračování textu

anita-moorjani-shift

Co je to duše? Anita Moorjani — Musela jsem zemřít abych pochopila a našla svou duši

V této rubrice předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Podíváme se teď na další svědectví.

Níže popsaná kniha je mimo jiné nezávislým potvrzením toho, co říká o vztahu mezi zdravím a stavem duše Jan Cindler » i Ragauian.cz.

Anita Moorjani, kniha "Musela jsem zemřít" (abych se stala sama sebou a pochopila, jak jsem si nemoc sama způsobila). V originále "Dying To Be Me: My Journey from Cancer, to Near Death, to True Healing".
Anita Moorjani, kniha „Musela jsem zemřít“ (abych se stala sama sebou a pochopila, jak jsem si nemoc sama způsobila). V originále „Dying To Be Me: My Journey from Cancer, to Near Death, to True Healing“.

Pokračování textu

Co je to duše? Flavio a Marcos vyprávějí o místech, kde přebývali, než se narodili na Zemi

Ukázali jsme v minulých dílech již velké množství svědectví dětí o minulých životech. Těchto svědectví je neskutečné množství. Připomínám mj. Dr. Stevensona, který tyto vzpomínky vědecky ověřoval » Těch důkazů je tolik, že se člověk jen diví, jak o skutečnosti reinkarnace ještě někdo může pochybovat. Následující text je další potvrzení uvedených informací z trochu jiného úhlu pohledu…

Jde o děti, evidentně již zralejší duše, které svědčí o hlubších zákonitostech vesmíru v oblastech odkud pocházíme — a kam se také smrtí vrátíme, přesně tak, jak uvádí Ježíšův bratr Tomáš ve svém evangeliu »

Kniha Přicházím ze Slunce — Děti nového věku vyprávějí

Flavio a Marcos Cabobianco jsou děti, které nezapomněly odkud sem na Zem přišly a v této knize vyprávějí o místech, kde přebývaly, než se narodily na Zemi.

Flavio a Marcos Cabobianco 1

Pokračování textu

Alex_Grey-Psychic_Energy-576

Co je to duše a jak souvisí stav lidské duše se zdravím? Velmi úzce! Vliv psychiky na nemoci těla a 7 emocí, které nám poškozují zdraví

Navazujeme na předchozí texty se souhrnem důkazů o existenci duše » Ukázali jsme vědecké, lékařské důkazy. Ukázali jsme, že fakta jsou dokonale v souladu s biblickými texty. Ukázali jsme, že fakt existence duše v žádném případě není v rozporu s vědou, naopak.

Nyní si ukážeme přímou souvislost energetického stavu duše se zdravím…

Pokračování textu

Co je to lidská duše doopravdy? A co je to duch? Vědecké důkazy o existenci duše v člověku. A co na to říká Bible? Co je „druhá smrt“?

Stále narážím mezi lidmi na nepochopení pojmů duše a duch — a to i ze strany těch, kteří jinak existenci lidské duše uznávají a pracují běžně s touto vědomostí — jako třeba v následujícím článku certifikovaného psychologa Jana Cindlera o emocích, které poškozují zdraví » Zmíněný text obsahuje mnoho pravdy o tom, jak fyzické problémy těla souvisí s energetickým stavem duše… ano vážení a milí, všechno je to o energii… o energii jde až v první řadě!

Pokračování textu

Reinkarnace — další hmotné důkazy — Carol Bowman: Co kdybyste mohli potkat milovaného člověka, který zemřel, znovu tady a teď, v tomto životě? 8

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Podíváme se teď na další. Carol Bowmanová se podobně jako Ian Stevenson dlouhodobě věnuje případům dětí, které si spontánně, přirozeně vzpomněly na svůj předchozí život.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit jednoznačný závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit…

Další kniha obsahuje reálné příběhy, které svědčí o skutečnosti reinkarnace v rámci jedné rodiny

Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny
Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny

Jako vůbec první autor, Carol Bowmanová, autorka knihy „Children’s Past Lives“, ve své nejnovější knize „Return from Heaven“ (Návrat z nebes), odhaluje skutečnost, že reinkarnace do stejné rodiny je docela běžná. Některé příklady uvedené v knize jsou: Dědeček se vrací jako vnuk, strýček se vrací jako neteř, matka si vymění role se svými dcerami, a děti, které zemřely tragicky mladé, se někdy mohou narodit stejné matce….

„Návrat z nebe“ není náboženská nebo teoretická kniha. Je empirická — založená na životní zkušenosti, na základě přímého pozorování velmi malých dětí — někteří si vzpomínají už od dvou let, ještě v plenkách. Jde o skutečné zážitky typických amerických rodin, které jsou přesvědčeny na základě výroků a chování dětí, které si vzpomínají na minulý život zesnulého příbuzného, kterého nikdy neznaly.

Pokračování textu

Reinkarnace — další hmotné důkazy — Carol Bowman: Můj syn popsal svůj vlastní minulý život a smrt 7

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Podíváme se teď na další. Carol Bowmanová se podobně jako Ian Stevenson dlouhodobě věnuje případům dětí, které si spontánně, přirozeně vzpomněly na svůj předchozí život. Její dokumentace je velmi seriózní a velmi rozsáhlá.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit jednoznačný závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit…

Kniha Children’s Past Lives

Carol Bowman, kniha Children's Past Lives: Dětská spontánně vyvolaná paměť poskytuje nejlepší důkazy pro převtělování duše
Carol Bowman, kniha Children’s Past Lives: Dětská spontánně vyvolaná paměť poskytuje nejlepší důkazy pro převtělování duše

Ve fascinující, kontroverzní a průkopnické knize Carol Bowmanová odhaluje ohromující důkazy minulých životních vzpomínek u dětí. Nejen, že jsou takové zkušenosti reálné, jsou dokonce mnohem častější, než si většina lidí uvědomuje!

Díky zavádějící materialistické výchově je tato prostá pravda natolik zadupána do země, že lidé ve většině nejen neví, nýbrž si tuto realitu vůbec ani nedokáží představit a skutečnost jim připadá příliš fantastická… jo paradoxy…

Pokračování textu

Reinkarnace — další hmotné důkazy znovuvtělování duše: Carol Bowman 6

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Podíváme se teď na další. Carol Bowmanová se podobně jako Ian Stevenson dlouhodobě věnuje případům dětí, které si spontánně, přirozeně vzpomněly na svůj předchozí život. Její dokumentace je velmi seriózní a velmi rozsáhlá.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit jednoznačný závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit…

Jaké máme v současnosti nejlepší důkazy pro reinkarnaci?

Carol Bowmanová, dětská psycholožka
Carol Bowmanová, dětská psycholožka

Jsou to přirozené vzpomínky dětí, které lze ověřit v historické paměti a v archivech. Důležitý bývá i emoční kontext jejich sdělení, který dosvědčí rodinní příslušníci a který nelze zfalšovat.

Autorka prací uvedených v tomto textu se specializuje právě na případy spontánních vzpomínek dětí. Dalo by se říci, že její velkou předností je právě pohled ženy-matky, která toto sama zažila se svými dětmi…

Pokračování textu

Reinkarnace — další hmotné důkazy znovuvtělování duše: Jiří Palka, Trutz Hardo, Walter Semkiw 5

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto » Podíváme se teď na další svědectví reálných lidí.

Zpravidla se na své předešlé pozemské životy nepamatujeme. Krom církevní ideologie, která ovlivňuje celý tzv. Západ dodnes, toto zapomenutí bývá hlavní důvod, proč neuznáváme myšlenku reinkarnace. Stále se však objevují lidé, kteří si více či méně zřetelně vybavují některé ze svých dřívějších životů…

Další důkazy znovuvtělování duše

Řekli jsme si v našem seriálu už hodně podrobností o potlačené znalosti toho, že duše se může vícekrát spojit s tělem, jinými slovy — může se znovu „inkarnovat“. Obyčejně si zážitky z minulých životů nepamatujeme. Někteří z nás přesto takové vzpomínky mají a jejich vlastní zkušenost dosvědčuje, že na Zemi žijeme více než jednou.

V Čechách se výzkumem důkazů o fenoménu převtělování zabýval např. pan Jiří Palka, kterému vyšlo několik knih

prevt_karma

  • Palka, Jiří: Převtělování, Jak byla prokázána existence převtělování — léčebná metoda využívající vzpomínky na minulé životy v hypnóze atd.
  • Palka, Jiří: Převtělování a karma.
  • Palka, Jiří: Důkazy o existenci převtělování a karmy (1994-2002).

Jiří Palka se narodil roku 1922 v Praze. První duchovní zážitky měl v sedmi letech. Došlo k nim samovolnou meditací. O čtyřicet let později nalezl popis takové meditace v knize od PhDr. Paula Bruntona Hledání Nadjá. Tento zážitek se pak opakoval během života mnohokrát a nesouvisel s žádným náboženstvím ani vírou v Ježíše apod. To jsou jen jiné způsoby, jak můžeme k takovému zážitku dojít.

Během jedné meditace viděl i sám sebe kdysi v minulosti jako mladého muže v nuzně zařízeném klášteře. Vnímal svatost toho místa. V důsledku toho pokládal celý život za samozřejmé, že existuje převtělování, a celý život si přál žít alespoň nějakou dobu v klášteře.

Náš mozek není sídlem vědomí

Stalo se mu také, že se ocitl mimo své fyzické tělo. Také se setkal s někým, kdo takový zážitek měl. Zjistil přitom, že i mimo tělo je při plném vědomí, vidí a slyší, má svou paměť, svou povahu, může jít, kam chce atd.

Z toho vyplývá, že náš mozek není sídlem vědomí, ale něčím jako telefonní centrálou / převodníkem / přijímačem-vysílačem mezi fyzickým tělem a nefyzickým vědomím. Teprve z Ameriky si přivezl literaturu, podle které jsou tyto skutečnosti známy desetiletí.

Pokračování textu

Reinkarnace, aneb převtělování lidské duše — hmotné důkazy v seriozním vědeckém výzkumu: Dr. Ian Stevenson a Dr. Jim B. Tucker 4

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování lidské duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech — počínaje tímto » Podíváme se teď na další.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit, například při rychlém znovuzrození po náhlém úmrtí.

Dr. Ian Stevenson, profesor Univerzity v Charlottesville ve Virginii, se ve svém vědeckém životě zabýval vědeckým, systematickým a extrémně důkladným sběrem důkazů o reinkarnaci. Studoval tisíce případů dětí, které si vzpomínaly na některý ze svých předchozích pozemských životů. Touto vědeckou prací se budeme zabývat důkladněji níže v tomto textu.

Dr. Ian Stevenson, lékař a vědec dokazuje převtělování duše člověka

Dr. Ian Stevenson
Dr. Ian Stevenson

Životní prací Dr. Stevensona je pravděpodobně nejznámější a nejrespektovanější sbírka vědeckých údajů — důkazů o reinkarnaci. Místo spoléhání se na hypnózu, kterou používají pro ověření předchozího života jiní, sbíral tisíce případů dětí, které si spontánně (bez hypnózy) vzpomínaly na svůj minulý život. Výhodou tohoto přístupu je, že spontánní vzpomínky u dětí mohou být zkoumány pomocí přísných vědeckých metod. Hypnóza je totiž nespolehlivá.

Pokračování textu

Reinkarnace, aneb převtělování lidské duše — hmotné důkazy v seriozním vědeckém výzkumu: Dr. Ian Stevenson a Tom Shroder 3

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování lidské duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto » Podíváme se teď na další svědectví reálných lidí.

Zpravidla se na své předešlé pozemské životy nepamatujeme. Krom církevní ideologie, která ovlivňuje celý tzv. Západ dodnes, toto zapomenutí bývá hlavní důvod, proč neuznáváme myšlenku reinkarnace. Stále se však objevují lidé, kteří si více či méně zřetelně vybavují některé ze svých dřívějších životů…

Je možné si uchovat vzpomínky na minulý život?

Podle většinového církevního-materialistického názoru si nemůžeme pamatovat co se odehrálo v předešlém životě. Podle materialistů je naše paměť závislá na mozku a žádné vzpomínky tohoto druhu proto nemůžeme mít, protože mozek se při úmrtí těla rozpadá.

To je samozřejmě chybný předpoklad, jelikož naše paměť na mozku závislá není. Víte že naši „vědci“ v mozku důkladně hledali předpokládaná tzv. centra dlouhodobé paměti. Co myslíte, s jakým výsledkem?

Nenašli moji rádcové… Ano! Nenašli! Přesně tak. Ona centra jsou totiž někde jinde…

Pokračování textu

Reinkarnace, aneb převtělování duše — hmotné důkazy: Vzpomínky z mého života Anny Frankové 2

V naší společnosti jsou materialisté — stejně jako členové církví — výchovou naprogramováni k víře, že žijí jediný život na tomto světě. Toto dogma Římské církvi vnutil asi před 1500 lety římský císař ve státním zájmu, na základě své moci nad církví (viz předchozí díly tohoto seriálu). Toto dogma je pevně zakořeněno v nás všech, jak materialistech, tak i církevních věřících.

V tomto seriálu postupně přinášíme důkazy, že toto poznání o převtělování duše bylo nejen součástí původního raného křesťanství » nýbrž, že dokonce i existují reálné, hmotné důkazy ve formě důvěryhodných a mnohonásobně potvrzených svědectví… Pokračování textu

Reinkarnace, aneb převtělování duše — hmotné důkazy: Most času 1

V naší společnosti jsou materialisté — stejně jako členové církví — výchovou naprogramováni k víře, že žijí jediný život na tomto světě. Toto dogma Římské církvi vnutil asi před 1500 lety římský císař ve státním zájmu, na základě své moci nad církví (viz předchozí díly tohoto seriálu). Je to logické, protože nevědomí ovčané, neznající fungování tohoto světa, se daleko lépe ovládají — o mnoho lépe než ti, kteří vědí, že jedinou zodpovědnost mají SAMI vůči SOBĚ. Toto dogma je pevně zakořeněno v nás všech, jak materialistech, tak i církevních věřících.

V tomto seriálu postupně přinášíme důkazy, že toto poznání o převtělování duše bylo nejen součástí původního raného křesťanství » nýbrž, že dokonce i existují reálné, hmotné důkazy ve formě důvěryhodných a mnohonásobně potvrzených svědectví…

Existují mimořádné případy, kdy se lidé spontánně rozpomněli na své minulé životy. Přesvědčivé svědectví přináší mj. kniha „Most času“, v níž se malý chlapec James Leininger rozpomněl na svůj minulý život v období 2. světové války. Pod tlakem vážných důkazů museli i jeho rodiče přiznat, že jejich dítě je doopravdy reinkarnovaným pilotem letadla z 2. sv. války.

Nevěřící rádi „shazují“ tato svědectví poukazem na to, že se dané osoby touží zviditelnit a získat popularitu. Opak je pravdou.

Tyto případy rozpomenutí mají určitý podobný rys — osoby, které je zažily, netouží po senzaci a obdivu. Důvod, proč svůj příběh vyprávějí, nesouvisí s jejich egocentrismem, ale se snahou pomoci, být užitečný.

Ti, kteří se rozhodli svědčit pravdě, naopak v mnoha případech musí čelit útokům ze strany fanatických militantních křesťanů, kteří byli jako ovečky vychováni v slepé víře že nic takového neexistuje.

Smutné, ale fakt.

Každopádně nic se neděje náhodou, a buďme si jisti, že tyto případy se dějí právě proto abychom všichni mohli poznat SKUTEČNOU PRAVDU!

Pokračování textu

Zbytky zlikvidovaného poznání o znovuzrozování a převtělování duše lze nalézt i v Bibli — protiargumenty křesťanů

Navazujeme na předchozí díly » ve kterých zkoumáme, jak je to s možností opakovaného vtělení duše, tedy tzv. reinkarnace. Ukázali jsme si již mnoho svědectví o pravdivosti Órigena a jeho díla „De Principiis“, což je první teologický systém pra-původního křesťanství — a ano — pravá, originální podoba křesťanství!

Ukázali jsme si, že střípky potlačeného poznání o převtělování duše jsou skryty i v Bibli tam, kde je vrchní cenzor Jeroným přehlédl…

V rámci objektivity dáme teď slovo křesťanům a ukážeme si, jak se snaží odůvodnit pokroucenou papežskou verzi učení o duši. Církev se totiž ovečkám snaží nakukat, že duše je pokaždé tvořena spolu s tělem při početí… Mimo jiné tím obviňuje Boha z nespravedlnosti, když nedokáže vysvětlit, proč se někdo v životě objeví jako syn otroka, a jiný se pro změnu narodí jako opečovávaný král…

Existuje-li jediný život, jak je to tedy s tím setím a se sklizní? Církev si vymyslela onen tzv. prvotní hřích, ale on ten Bůh snad neměří každému podle stejných pravidel? To má každý člověk ten prvotní hřích jinak velký? Tohle samozřejmě vysvětlit nedokáží… a tak buď mlží nebo si vymyslí nějaké to dogma a ovečkám jednoduše nařídí jak mají správně myslet. Duchovní totalita dotažená k dokonalosti… Hitler jen tiše závidí.

Každý snad docela dobře vidí, že úvahy o prvotním hříchu atp. jsou podivné a rozhodně nedávají žádný smysl. Je to samozřejmě proto, že celé toto církevní dogma je jedním velkým podvodem na celém lidstvu…

Pokračování textu

Zbytky zlikvidovaného poznání o znovuzrozování a převtělování duše lze nalézt i v Bibli

Navazujeme na předchozí díly » ve kterých zkoumáme, jak je to s možností opakovaného vtělení duše, tedy tzv. reinkarnace. Ukázali jsme si již mnoho svědectví o pravdivosti Órigena a jeho díla „De Principiis“, což je první teologický systém pra-původního křesťanství — a ano — pravá, originální podoba křesťanství!

Originální podoba křesťanství a její cenzura

Později bohužel došlo k církevní cenzuře, jejímž důsledkem je, že dnešní křesťané manipulovaní svými „pastýři“ reinkarnaci odmítají a tvrdí, že je v rozporu s jejich dogmaty. Při pokusu o diskusi na toto téma se dozvíme, že Bible žádné zmínky o převtělování neobsahuje. Člověk žije jen jednou a na tento svět se už znovu nevrací. Křesťané byli prý spaseni zástupnou (?!) obětí Ježíše Krista a proto je čeká věčný život. Ježíš tak údajně předem (?!) „zaplatil“ za všechny budoucí (?!) hříchy lidí. Údajně lidi již předem spasil na kříži — háček je, že ono to v realitě ani trochu nevypadá že bychom již byli „spaseni“, ani s přihmouřením obou očí to tak nevypadá. Nikdo z lidí nemůže tvrdit opak!

V knihách Nového i Starého zákona je prý vše jasně vysvětleno a proto nemá smysl se podobnými úvahami zabývat. Opravdu?

Pokračování textu

Obhajoba Órigena, ORIGINÁLNÍ PODOBA KŘESŤANSTVÍ a převtělování duší

Pokračujeme v hledání pravdy o fenoménu tzv. reinkarnace duší, které jsme začali v předcházejících kapitolách. Ukázali jsme si, že před nástupem tzv. cézaropapismu tato skutečnost byla v církvi ještě známa. Jedno z mála děl, které se nepodařilo nepřátelům lidstva zlikvidovat, jsou teologické práce Órigena z 3. století — především spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis), který obsahuje nejstarší křesťanský teologický systém. Órigenés tento spis napsal v Alexandrii v letech 202–203.

Pokračujeme teď s obhajobou Órigena a dokážeme si pomocí oficiální církevní literatury, že on byl dokonale poctivým a všeobecně uznávaným křesťanem své doby… skutečnost, že se stal později trnem v oku církevním ideologům, nespočívá v tom, že by snad nebyl v souladu s původním Kristovým učením — nýbrž v tom, že stále větším deformováním a pokrucováním svého učení se sama církev odchýlila od svých kořenů.

Pokud mám být k vám čtenářům upřímný, musím na rovinu přiznat, že sama církev se stala největší herezí — definujeme-li herezi jako odchylku od původního učení.

Pokračování textu

Órigenovo dílo „De principiis“ — první systematické vylíčení křesťanské věrouky aneb pravá, originální podoba křesťanství

Pokračujeme ve studiu vztahu křesťanství a reinkarnace. Řekli jsme si už, že Órigenés z Alexandrie (185–254) byl jedním z nejvlivnějších teologů raného křesťanství a odkazovali jsme se na jeho dílo. Řekneme si o něm nyní trochu více, protože on je naše veledůležitá stopa a důkaz ohledně původní pravé podoby křesťanství.

Je třeba zdůraznit, že byl ve své době většinově uznávaným PRAVOVĚRNÝM teologem.

Je velkým paradoxem, že tento velký pravověrný křesťan, byl posmrtně prohlášen heretikem. Vypovídá to velmi přesně o překrucování původní Kristovy nauky v katolické církvi.

Začneme tím, že si ukážeme pravou, originální podobu křesťanství na jeho spisech. V dalších dílech se podíváme na důkazy o pravdivosti tohoto učence a o tom, že jeho posmrtné odsouzení bylo čistě účelovou politickou manipulací — která ovšem bohužel přetrvala dodnes :-( Každý si pak může učinit úsudek o pravdivosti toho, co hlásá současná První šelma Janova Zjevení »

Órigenovy spisy se nám dochovaly jen ve zlomku, vinou sporu o origenismus, který nakonec v roce 553 na Druhém konstantinopolském koncilu vedl k posmrtnému odsouzení samotného Órigena a tím i k ničení jeho spisů — a jak je dobře historicky doloženo — pálení spisů i nesouhlasících občanů byla v církvi vždy oblíbená kratochvíle… V řeckém originále se proto z Origenova díla dochovalo jen velmi málo, větší část se máme jen v latinských překladech pocházejících od Jeronýma a Rufina.

Jedno je hodné povšimnutí: Rufinus se hodně snaží, jako příznivec Órigena, uvést spis „De principiis“ do pravdivého znění, které nevyvolá vůči Órigenovi podezření z kacířství.

Dílo „De principiis“ mj. obsahuje některá místa, která poukazují na preexistenci, putování duší a reinkarnaci » Zdá se, že tato místa v r. 398 nevzbuzovala žádné pohoršení — jinými slovy — tyto pravdy byly tenkrát ještě známé a potlačeny byly až později.

Pokračování textu

Vývoj víry ve znovuzrození a převtělování duší až po její účelové smetení se stolu církevními dogmatiky v prvních pěti stech letech po Kristu /02/

Pokračujme v povídání o vztahu křesťanství a reinkarnace. Řekli jsme si, že církev ovládli a dosud ovládají lidé, kteří jsou svým osobním vyladěním hluboce zakotveni v Satanově říši skrze vyznávaný program „sobectví a oddělenost“.

Skutečně kvalitní kněží, kteří mají v sobě převahu lásky nad sobectvím, končí na vesnických farách a nemají šanci na další postup.

Podobně jako v politice je zde vysoce upřednostněna schopnost přizpůsobit se atmosféře manipulace se stádem věřících, docela stejně jako je tomu k politiků.

Pokračování textu

Vývoj víry ve znovuzrození a převtělování duší v historii lidstva až po její účelové smetení se stolu církevními dogmatiky v prvních pěti stech letech po Kristu /01/

Podívejme se nyní spolu na velmi zajímavý problém, který si jistě zaslouží naší pozornosti. Jde o dodnes v lidech hluboce zakořeněnou víru ve znovuzrození a převtělování duší, lidově řečeno reinkarnaci » Víra ve znovuzrození a převtělování duší má své kořeny hluboko v minulosti a je známa v nejrůznější podobě u řady vyspělých kultur v období před vznikem křesťanství a setkáváme se s ní po celém světě.

Zejména dnešní věřící čekatelé na druhý příchod Ježíše Krista ve svém blahém opojení jedovatým býlím zcenzurované a překroucené křesťanské nauky » v naprosté většině nemají ani ponětí, že samotný fenomén reinkarnace byl v počátcích křesťanské církve všeobecně uznávanou součástí církevní filosofie a skvěle zapadal do kristovské koncepce potřeby očištění padlých duší životem v mnoha inkarnacích před opětovným vzestupem na nebe.

Myšlenka reinkarnace byla přijímána v naprosté většině předkřesťanských filosofií.

Pokračování textu