Tančit životem? Proč ne? Zdá se, že se rozuzlení blíží! I proto, že můžeme být svědky toho, že i Jeshua už k vám mluví jasnou řečí téměř bez metafor!

Ano, i Jeshua už k vám mluví jasnou řečí téměř bez metafor! A to, jak jsem v minulosti při zveřejnění nebo hodnocení channelingových sdělení známých „duchovních“ vůdců shora mnohokráte konstatoval, nebývalo zvykem. Textů Jeshuových, tedy bytosti, která se skrze médium Pamelu Kribbe sama označuje za někoho, kdo byl dříve člověkem Ježíšem Kristem, jsem si vždy z poměrně rozsáhlého výběru nejrůznějších andělů, archandělů či prostých duchů vážil vždy nejvíc a doporučoval jsem vám je k nahlédnutí.

Byli jste i svědky toho, že jsem vás upozorňoval na božský zákon nedotknutelnosti svobodné lidské vůle, která například i Jeshuovi bránila přidat k obecným zásadám správného postupu na duchovní cestě i konkrétní návody, jak uvedených kvalit bytí, o kterých hovoří, v praxi dosáhnout ponořeni do lidského těla právě tady a teď.

Teď jsem ale příjemně překvapen. Zdá se ale, že povolení mluvit jasněji bylo už shora Stvořitelem dáno. Začínám si připadat, jako kdybychom konečně s Jeshuou hovořili jednou řečí. Informace od něj jsou konečně konkrétnější a obsahují jasná a závažná sdělení pro denní praxi hledajícího člověka.

Jestli to takhle půjde dál, budu moci asi svůj „krám s básněmi“ /jak někdy metaforicky svoji práci nazývám/ uzavřít a věnovat se důchodovému plesání a utrácení plodů svého celoživotního snažení v podobě důchodu. Zejména, když mi ho naši nově zvolení posranci zase pro příští rok třeba o stovku zvýší. Samozřejmě, pokud jim zbude, když přidají jako obvykle sobě a pokud všechno opět jako ti před nimi nerozkradou.

Ale nakonec: je štěstí být českým důchodcem. Nulová šance na společenské vyžití, žádné rozptylování dovolenými jako u chudáků sousedů v Německu, střídmá strava /na bohatší prostě není/, no kde jinde by se člověk tak mohl věnovat z nedostatku jiné zábavy duchovní cestě jako u nás?

Vraťme se k tématu. Proč o tom všem zde tak obsáhle píši? Protože jsem právě dnes dostal osobní mail od jedné z mých klientek. Paní Eva právě pracuje na zvládnutí myslím už třetí lekce při rekonstrukci své vlastní úsychiky a sděluje mi zajímavý poznatek. Podělím se o její zprávu s vámi. Dokreslí vám to, o čem píši výše:


Hezkou sobotu pane Karpeta,

má děvčata /tam uvnitř/ mi říkala, že vám mám napsat. Začetly jsme se tak všechny tři dohromady při práci na sobě podle vašich návodů i do Poselství od Jeshuy a dnes se mi ty moje dvě kačenky tam uvnitř docela pěkně rozbrečely. Víte, co je tak dostalo? Neuvěřitelná shoda vašich konkrétních pokynů k práci na nás samotných s Jeshuovým viděním téhož. To úžasné potvrzení toho, jak člověk v těle jako vy a někdo, kdo kdysi býval na Zemi člověkem Ježíšem Kristem, mluvíte společnou řečí o tomtéž. Dovolte mi citovat:

… Anděl uvnitř vás je vaše vyšší Já, které se chce spojit s fyzickou realitou, inkarnovat se a zářit své světlo na realitu Země. Je to vaše vědoucí část.

Vaše vnitřní dítě » je životní vášeň sama: je to touha, emoce a kreativita. Je to prožívající část. Dětská část ve vás je vaše nižší Já. Vnitřní dítě je zdrojem radosti a kreativity, pokud žije v harmonii s andělem uvnitř. Pakliže se odtrhne od andělského objetí a zmítá se, je zdrojem zdivočelých emocí. Hněv se obrátí v nenávist a pomstu. Strach se zvrhne v obranu, neurózu a frustraci. Smutek se zhorší v depresi a zahořklost. Původní emoce jsou ukazateli, zprávami od prožívající části vás samých. Je to dítě, které skrze tyto emoce natahuje ruce k vaší andělské části. Emoce vyjadřují čistou, ne-vědomou zkušenost. Jsou vyjádřením nepochopení ne-vědomosti. (Pozn. redakce: Podle kontextu a celkového smyslu sdělení cítíme, že došlo k chybě v channelingovém překladu u slova „nepochopení“, cítíme že správnější je slovo „ne-vědomosti“.)

Právě ve spojení s andělem je možné seznámit se emocemi jako s ukazateli a pochopit je. Jako takové se emoce stanou nástroji pro transformaci a prozkoumání: nižší já obohacuje a naplňuje vyšší Já tím, že poskytuje poznávající části pociťovaný obsah. Anděl ve vás obživne a zakouší hlubokou radost, pakliže je mu dovoleno osvítit toto dítě. Když vyšší Já září tímto způsobem, vaše emocionální tělo se uklidní a získá rovnováhu. Plody společného proudění anděla a dítěte znamenají intuitivní, vnitřní poznání, které může naplnit váš život světlem a lehkostí.

A ono se to opravdu naplňuje, pane Karpeta! Přesně tohle jsem prožívala a stále prožívám, když ve své vlastní vnitřní praxi naplňuji vaše doporučení k realizaci skutečné lásky k sobě. A já skutečně denně vnímám v sobě poté, co jsem se naučila mít ráda sama sebe, své vnitřní dítě, přesně tak, jak píše Jeshua. A nádherně stále více cítím, jak nejen moje emocionální tělo, ale s ním i já jako duše se uklidňuji a získávám tolik potřebnou rovnováhu v každodenním životě. A opět cituji:

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Vyšší a nižší principy uvnitř vás, anděl a dítě, jsou organickým, smysluplným celkem. Pojmy vyšší a nižší tudíž nejsou zcela správné. Je to o společné radostné hře vědění a prožívání. Je to souhra, která vede ke skutečné, ztělesněné moudrosti, která je opakem moudrosti teoretické.

Je to řečeno trochu jinými slovy, vy to umíte říct líp, blíže lidskému vnímání, asi proto, že sám jste člověk. Ale je to přesně tak. Právě tohle denně prožívám, denně si uvědomuji. A to, co píše Jeshua dále, je přesně to, čemu jste mne učil v první lekci, opět si dovolím citovat:

K tomu, abyste právě v této chvíli nalezli ve svém životě vedení, nejlíp uděláte, když oslovíte své vnitřní dítě. Když mu dáte pozornost, kterou potřebuje a zahrnete ho svým vyšším vědomím, dotekem anděla. K ilustraci se pojďme vrátit k příkladu výše, ve kterém jsem mluvil o hněvu a podráždění. Jakmile se spojíte se svou emocí a představíte si ji jako dítě, můžete pozvat dítě, aby k vám přišlo. Můžete se ho zeptat, proč je rozrušené a co od vás potřebuje k tomu, aby se vyléčilo. Dovolte dítěti, aby vám odpovědělo a zcela jasně se vyjádřilo. Přestavte si, jak s vámi mluví živým způsobem se zřetelným výrazem ve tváři a s jasnou řečí těla. Možná vám dá specifické odpovědi jako „Chci, abys skončil v práci!“ nebo „Chci začít chodit na hodiny tance“, nebo bude obecnější jako „Potřebuji si hrát a víc relaxovat“ nebo „Nemůžu být pořád milé, víš!“. Vezměte tuto odpověď vážně a žijte s ní v souladu, jak je to jen možné.

Nádhera. S Vaším vysvětlením o tom všem, co mám dělat, o těch dvou v jednom domě, mi přichází skrze Jeshuu jakoby ještě hlubší pochopení, poznání, procítění toho všeho. Věřím, že to info přichází ve správném pořadí. Končím a jdeme si všechny dále spolu hrát tu krásnou hru na společný život…

Hezký zbytek dne přejí Evky.


Co dodat? Snad jen tolik, že se na www.jeshua.cz podívám, zda tam nenajdu dále něco nového, co pro vás vhodně doplní můj pohled na svět a praxi rekonstrukce lidské psychiky, jak jste ji někteří již měli možnost u mne na vlastní „nitro“ poznat.

Když už i ti shora přestávají mlžit a začínají být ve svých radách konkrétní, připomeňme si text Bible, který v této části nebyl nijak pozměněn. Ježíš Kristus sděluje svým učedníkům:

Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla. Tak to bude i při příchodu Syna člověka.

Mysleme na to, zdá se, že ten čas je tady.

Vím, že je tady.


Další informace: www.jeshua.cz

Malý výtah z toho, co o sobě říká Jeshua

Kým jsem, je skutečně složité vysvětlit. Budu se tudíž snažit rozlišovat mezi třemi „identitami“: Jeshua, Ježíš a Kristus. Já, jenž nyní hovořím, jsem Jeshua. Byl jsem lidskou bytostí, která ve své inkarnaci na Zemi nesla Kristovskou energii. Tato energie může být také nazývána Kristem. Ježíš – v mém názvosloví – je jméno pro Božího člověka, který byl výsledkem přijetí Kristovské energie do duševní a fyzické reality Jeshuy.

14 komentářů u „Tančit životem? Proč ne? Zdá se, že se rozuzlení blíží! I proto, že můžeme být svědky toho, že i Jeshua už k vám mluví jasnou řečí téměř bez metafor!“

 1. Nebojte se, ten, kdo ty stránky od Ješui číst nemá, ten je zcela jistě číst nebude ani kdyby ho k tomu nutili násílím. Když jsem to někomu říkal, tak málem zbledl jako stěna s výkřikem „Cože?“. Každý, kdo to čte, se v té či oné formě s vědomím Krista setká. Třeba jen jako vnitřní pocit jednoty všeho. Nebo jako radost do života.

  A co se týče přesnějšího datování, to tam Ješua také popisuje, stačí to je pozorně číst. Ono to nevypadá na nějakou katastrofu, ale jako na takový přechod, jakým byla třeba průmyslová revoluce. Když se někdo podívá z dnešní reality na stav před 100 lety, tak tyto jsou tak rozdílné jako nikdy před tím.

  A mimochodem čas v lineárním pojetí je také dost nepřesný. Podle Ješui čas vypadá jako 3D síť s mnoha uzly. Takže ona vysněná Nová Země už je TEĎ realitou. A Ješua doporučuje cvičení abychom si představili malé dítě a bránu do Nové Země. A pozorovali to dítě, jak bude reagovat.

  A navíc tam Ješua prosí nás „staré“ duše, abychom na Zemi pomohli těm, kteří tu jsou třeba poprvé, upadli do pasti zapomění, a nejsou schopni dosáhnout plného vědomí. To oni pak povedou tento svět dále. Slovo „staré“ je také nepřesné, je tím myšleno spíše ti, kteří si prošli mnoha bolestivými utrpeními v tomto světě a mají se zdejšími pastmi reálnou zkušenost.

  Mimochodem, měl jsem kamaráda. Ten po přečtení stránek Ješui se mnou vyrazil dveře. Ukazovat na nikoho konkrétního nebudu, jde jen o neosobní zkušenost.

  Zvláštní je, že mi démoni dávali do ruky papír s jeho úpisem. Podepsal tam, že se zříká Boha, že se zříká své svobodné vůle a zavazuje se jim bezvýhradně sloužit. Netuším, co takovýto úpis způsobí v tomto světě zejména v přelomovém období. Měl jsem takový pocit, že ten jeho duch už není samostatný, ale stal se součástí čehosi. Poprosil jsem Krista aby mi pomohl toho kamaráda zavolat – bylo potřeba otevřít bránu do jistých nižších světů. Tohle zabralo, a onen kamarád se před mým mentálním zrakem vykreslil. Řekl mi jedinou větu, „já musím sloužit“ a pak zase zmizel.
  Na jednu stranu jsem měl toho kamaráda rád, byl jediný, s kým se dalo dobře si povídat, na druhé straně mi po setkání s ním bylo několik let špatně.
  Jak to říká Ješua – temnota nesmí být souzena. Může být jen pozorována. Mě to připadá, že spíše bych já byl ohrožnením pro něho než on pro mě – na něm by si jeho kamarádi démoni pochutnali. Každopádně oni o něm prohlásili, že je pro ně jako loď, až poslouží, bude potopena.

  1. Děkujeme za poznámky Járo.

   Cituji: „A mimochodem čas v lineárním pojetí je také dost nepřesný. Podle Ješui čas vypadá jako 3D síť s mnoha uzly. Takže ona vysněná Nová Země už je TEĎ realitou.“

   Ano. Pokud vím používá se nějaké takovéto podobenství pro lidský osud, přičemž ty uzly jsou jakési „výhybky“, kde duše uplatňuje svou svobodnou vůli a volí si svůj další osud v čase…

   Co se týče druhé věty na téma „Nová Země“, to ale nevím jak jste si to odvodil… nic takového jsem tam nikde neviděl… můžete to prosím upřesnit?

   1. O Nové Zemi psal hlavně Ješua v chanellingových textech přeložených Denisou Vaňkovou. Je tam psáno docela dost. Už i takhle je můj příspěvek docala dlouhý.

    Každopádně Nová Země je varianta Země v budoucím čase, který je dle Ješui již teď dostupný.

    Protože multidimenziální vědomí není vázáno na jedinou projekci v čase a prostoru můžete se do Nové Země podívat právně TEĎ. K tomu nás všechny právě Ješua vyzývá.

    Co mě osobně na nové Zemi překvapuje, že lidé jsou organizováni do přátelských komunit, které se ovšem spolu vzájemně nebojují. A všichni ledé v rámci této komunity si navzájem pomáhají. A ty komunity si pomáhají navzájem…

    Ješua uvádí zajímavé cvičení. Představte si nějakou známou krajinu a najednou uvidíte, že si na ní hrají děti. Jsou to Vaše děti – a neb projekce Vašeho Já v různých časech na zemi. Popovídejte si s těmi dětmi a zjistěte jestli jsou šťastní nebo ne. Teď si představte bránu vedoucí do Nové Země a dívejte se, co na to Vaše děti. Nesuďte je ať se k tomu postaví jakkoliv ……

  2. Cituji: „A navíc tam Ješua prosí nás »staré« duše, abychom na Zemi pomohli těm, kteří tu jsou třeba poprvé, upadli do pasti zapomnění, a nejsou schopni dosáhnout plného vědomí. To oni pak povedou tento svět dále.“

   S tím nelze úplně souhlasit — jak i sám uvádíte Vaši zkušenost — člověk může pomoci jen těm připraveným, kdo o to stojí. Osobně jsem špatnou zkušenost už také udělal, když jsem se párkráte spletl a pokoušel jsem se cosi osvětlit někomu… už si dávám velký pozor. Většina nestojí o poznání… bohužel :-(

   1. Tady skutečně nejde o to někomu natloukat do vědomí další ideje.

    Kdyby jste někoho „přesvědčoval“ na úrovni bytí, tak v něm vyvoláte jakýsi záblesk pocitu božské jednoty, posvátnosti a blaženosti, který on nikdy před tím nepoznal.

    Tahle energie každého z nás převyšuje a pokud budete sám vnitřně vyrovnán, tak teprve potom se k ní můžete vědomě otevřít.

    Samozřejmě on to může ignorovat.

    Ježíš Kristus by nikdy nedokázal přesvědčit tolik lidí, kdyby jednal jen na úrovni vědomí.
    A jak je vidět na dění za posledních 2000 let, tak celé jeho poselství bylo nakonec překrouceno a zneužito. Ale to je opět o svobodné vůli každého člověka.

    1. Cituji: »Tady skutečně nejde o to někomu natloukat do vědomí další ideje.«

     Souhlasím s Vámi Járo. Osobně k tomu přistupuji jako k akademické-vědecké debatě — ta je tak trochu jako SVOBODNÁ soutěž idejí — každý může předložit protiargument. Je to dokonale v pořádku a my k tomu čtenáře zde vybízíme. Současně by se ovšem diskutující měl oprostit od emocí. V kultivované akademické debatě je cílem vytříbit myšlenku, která odolá protiargumentům — výsledkem by pak měla být ta nejsprávnější idea…

     Argument je samozřejmě pravý opak dogmatu. Dogma je něco, co církevní nebo vědecká moc nastolí jako postulát o kterém se nediskutuje. Proto opakovaně zde uvádím že nemá smysl vůbec reagovat na nepodložené, nevysvětlené reakce. Pokud v textu jsou navíc negativní emoce, tak je jediné místo, kde je lze publikovat: koš.

     PS: Vy sám jste zmínil pomáhání… já pomáhání vnímám ne jako přesvědčování, nýbrž jako předkládání argumentů. Osobně používám jen dokonale podložené argumenty — je mi trochu líto, když si to pak někdo někdo bere osobně nebo to vnímá jako přesvědčování — ale upřímně: JE TO JEHO PROBLÉM, NE MŮJ ;-)

     Osobně doufám, že zde sdílené myšlenky pomohou třeba někomu na Cestě k poznání… my nikoho nenutíme věřit tak, jako všechny církve tohoto světa nutí své ovečky věřit dogmatům!

    2. POPRVE V ZIVOTE PROSIM CTETE ALE JEN VAM CHCI RICT JEDNO VIM JAK FUNGUJE CLOVEK KARMY VESMIR MYSLENKY POCITY TAK ZE TU NEJSME NAHODOU VSICHNI SOU OVCE JEN TEN KDO SE NAJDE SUPER JA SI SLOZIL CELEJ ZIVOT OD NAROZENI DO TEDKA POCITY MYSLENKY SITUACE POSLEDNI MESICE SE ME PLNI VSE A ZRYCHLUJE SE TO POSLEDNI MESIC VSECHNO DO SLOVA A DO SEKUNDY JAKO VCERA A JAKO DO TED MIMO JEDNO A TO TOHO KDO ME POCHOPI PONEVADZ KAZDY TU MAME NEJAKY UKOL A NEJLEPSI ZE TY NEJDULEZITEJSI PRAVE OVECKY TY BUDOU TREBA PROSTE SI TO NAJDETE A PRECTETE JA UZ NEMAM SILU POPRVE NECO PISU A NEZ NIKDO ODPOVI TO TRVA NIC NENI NAHODA JEN TOTO BER TE V UVAHU VSECHNO JE ZNAMENI JA UZ NEVIM CO VAM NAPSAT JESTE ZE MAM VOLNO

  3. Cituji: „Slovo »staré« je také nepřesné, je tím myšleno spíše ti, kteří si prošli mnoha bolestivými utrpeními v tomto světě a mají se zdejšími pastmi reálnou zkušenost.“

   S tímto výrokem Járo bohužel nelze souhlasit — slovem »staré« jsou jednoznačně myšleny »staré duše« ve smyslu těch duší, které jsou ve svém vývoji obrazně „ve vyšším ročníku“ — jde o duše které svůj vývoj začaly skutečně o dost dříve než pozemské duše.

   Jsou to duše, které ragauian nazývá „nepraví lidé“ a Jeshua jim někdy říká také „pracovníci světla“ »

 2. Ježíš je již dlouho inkarnován v těle člověka pod jménem Grigory Grabovoy. Bůh Uranos je v těle Arkadij Petrov, Kupidus v těle Igor Arepjev. Čtěte jejich knihy.

  1. Tohle o tom Grigorovi je typická ukázka nepodloženého tvrzení. Osobně jsem fanouškem Krista i Ježíše, takže bych uvítal pokud byste předložil alespoň jeden jediný kousíček informace, kterou byste své tvrzení podložil…

   Třeba zda uvedená osoba alespoň něco tuší o skutečném Kristově učení? ;-) ragauian.cz konkrétně předložil mnoho logických argumentů i vědecko-historických výzkumů dokazujících autentičnost Tomášova evangelia. Zdalipak dotyčný alespoň tuší, že něco takového existuje? ;-)

  2. Na tohle by bylo skvělé odpovědět citací z knihy J.Spěváčka. Mohl bych to oscanovat, pokud by byl zájem.

   Ten už poznal 5 údajných „pravých“ „Ježíšů“ a tři z nich prý skončili v hlázinci.

   Co se tak vzpomínám nebylo v Bibli psáno, že se objeví spousta falešných proroků, kteří budou dělat velké věci jen aby lidi přivedli na scestí ……..

   1. :-) dobré… a s těmi falešnými proroky v Bibli je to pravda… z čehož si dovoluji usoudit že onen zmíněný údajný Ježíš je jen další z řady podvodníků :-(

    Mohu jen dodat, že už jsme zde velmi důkladně analyzovali Janovo Zjevení a dokazovali jsme že církevníci omylem použili slovo Ježíš jako synonymum Krista i Syna člověka. Zjevení ve skutečnosti předpovídá příchod SYNA ČLOVĚKA — a on to prostě není Ježíš — pravý Ježíš už nepřijde »

    …a mohli bychom mluvit o druhém příchodu kristovské energie nebo kristovského učení, mluví o tom např. i Seth zde »

Komentáře nejsou povoleny.