Tančit životem? Proč ne? Zdá se, že se rozuzlení blíží! I proto, že můžeme být svědky toho, že i Jeshua už k vám mluví jasnou řečí téměř bez metafor!

A to, jak jsem v minulosti při zveřejnění nebo hodnocení channelingových sdělení známých „duchovních“ vůdců shora mnohokráte konstatoval, nebývalo zvykem. Textů Jeshuových, tedy bytosti, která se skrze médium Pamelu Kribbe sama označuje za někoho, kdo byl dříve člověkem Ježíšem Kristem, jsem si vždy z poměrně rozsáhlého výběru nejrůznějších andělů, archandělů či prostých duchů vážil vždy nejvíc a doporučoval jsem vám je k nahlédnutí.

Byli jste i svědky toho, že jsem vás upozorňoval na božský zákon nedotknutelnosti svobodné lidské vůle, která například i Jeshuovi bránila přidat k obecným zásadám správného postupu na duchovní cestě i konkrétní návody, jak uvedených kvalit bytí, o kterých hovoří, v praxi dosáhnout ponořeni do lidského těla právě tady a teď.

Teď jsem ale příjemně překvapen. Zdá se ale, že povolení mluvit jasněji bylo už shora Stvořitelem dáno. Začínám si připadat, jako kdybychom konečně s Jeshuou hovořili jednou řečí. Informace od něj jsou konečně konkrétnější a obsahují jasná a závažná sdělení pro denní praxi hledajícího člověka.

Jestli to takhle půjde dál, budu moci asi svůj „krám s básněmi“ /jak někdy metaforicky svoji práci nazývám/ uzavřít a věnovat se důchodovému plesání a utrácení plodů svého celoživotního snažení v podobě důchodu. Zejména, když mi ho naši nově zvolení posranci zase pro příští rok třeba o stovku zvýší. Samozřejmě, pokud jim zbude, když přidají jako obvykle sobě a pokud všechno opět jako ti před nimi nerozkradou.

Ale nakonec: je štěstí být českým důchodcem. Nulová šance na společenské vyžití, žádné rozptylování dovolenými jako u chudáků sousedů v Německu, střídmá strava /na bohatší prostě není/, no kde jinde by se člověk tak mohl věnovat z nedostatku jiné zábavy duchovní cestě jako u nás?

Vraťme se k tématu. Proč o tom všem zde tak obsáhle píši? Protože jsem právě dnes dostal osobní mail od jedné z mých klientek. Paní Eva právě pracuje na zvládnutí myslím už třetí lekce při rekonstrukci své vlastní úsychiky a sděluje mi zajímavý poznatek. Podělím se o její zprávu s vámi. Dokreslí vám to, o čem píši výše:


Hezkou sobotu pane Karpeta,

má děvčata /tam uvnitř/ mi říkala, že vám mám napsat. Začetly jsme se tak všechny tři dohromady při práci na sobě podle vašich návodů i do Poselství od Jeshuy a dnes se mi ty moje dvě kačenky tam uvnitř docela pěkně rozbrečely. Víte, co je tak dostalo? Neuvěřitelná shoda vašich konkrétních pokynů k práci na nás samotných s Jeshuovým viděním téhož. To úžasné potvrzení toho, jak člověk v těle jako vy a někdo, kdo kdysi býval na Zemi člověkem Ježíšem Kristem, mluvíte společnou řečí o tomtéž. Dovolte mi citovat:

… Anděl uvnitř vás je vaše vyšší Já, které se chce spojit s fyzickou realitou, inkarnovat se a zářit své světlo na realitu Země. Je to vaše vědoucí část. Vaše vnitřní dítě je životní vášeň sama: je to touha, emoce a kreativita. Je to prožívající část. Dětská část ve vás je vaše nižší Já. Vnitřní dítě je zdrojem radosti a kreativity, pokud žije v harmonii s andělem uvnitř. Pakliže se odtrhne od andělského objetí a zmítá se, je zdrojem zdivočelých emocí. Hněv se obrátí v nenávist a pomstu. Strach se zvrhne v obranu, neurózu a frustraci. Smutek se zhorší v depresi a zahořklost. Původní emoce jsou ukazateli, zprávami od prožívající části vás samých. Je to dítě, které skrze tyto emoce natahuje ruce k vaší andělské části. Emoce vyjadřují čistou, ne-vědomou zkušenost. Jsou vyjádřením nepochopení. Právě ve spojení s andělem je možné seznámit se emocemi jako s ukazateli a pochopit je. Jako takové se emoce stanou nástroji pro transformaci a prozkoumání: nižší já obohacuje a naplňuje vyšší Já tím, že poskytuje poznávající části pociťovaný obsah. Anděl ve vás obživne a zakouší hlubokou radost, pakliže je mu dovoleno osvítit toto dítě. Když vyšší Já září tímto způsobem, vaše emocionální tělo se uklidní a získá rovnováhu. Plody společného proudění anděla a dítěte znamenají intuitivní, vnitřní poznání, které může naplnit váš život světlem a lehkostí. …

A ono se to opravdu naplňuje, pane Karpeta! Přesně tohle jsem prožívala a stále prožívám, když ve své vlastní vnitřní praxi naplňuji vaše doporučení k realizaci skutečné lásky k sobě. A já skutečně denně vnímám v sobě poté, co jsem se naučila mít ráda sama sebe, své vnitřní dítě, přesně tak, jak píše Jeshua. A nádherně stále více cítím, jak nejen moje emocionální tělo, ale s ním i já jako duše se uklidňuji a získávám tolik potřebnou rovnováhu v každodenním životě. A opět cituji:

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Vyšší a nižší principy uvnitř vás, anděl a dítě, jsou organickým, smysluplným celkem. Pojmy vyšší a nižší tudíž nejsou zcela správné. Je to o společné radostné hře vědění a prožívání. Je to souhra, která vede ke skutečné, ztělesněné moudrosti, která je opakem moudrosti teoretické.

Je to řečeno trochu jinými slovy, vy to umíte říct líp, blíže lidskému vnímání, asi proto, že sám jste člověk. Ale je to přesně tak. Právě tohle denně prožívám, denně si uvědomuji. A to, co píše Jeshua dále, je přesně to, čemu jste mne učil v první lekci, opět si dovolím citovat:

K tomu, abyste právě v této chvíli nalezli ve svém životě vedení, nejlíp uděláte, když oslovíte své vnitřní dítě. Když mu dáte pozornost, kterou potřebuje a zahrnete ho svým vyšším vědomím, dotekem anděla. K ilustraci se pojďme vrátit k příkladu výše, ve kterém jsem mluvil o hněvu a podráždění. Jakmile se spojíte se svou emocí a představíte si ji jako dítě, můžete pozvat dítě, aby k vám přišlo. Můžete se ho zeptat, proč je rozrušené a co od vás potřebuje k tomu, aby se vyléčilo. Dovolte dítěti, aby vám odpovědělo a zcela jasně se vyjádřilo. Přestavte si, jak s vámi mluví živým způsobem se zřetelným výrazem ve tváři a s jasnou řečí těla. Možná vám dá specifické odpovědi jako „Chci, abys skončil v práci!“ nebo „Chci začít chodit na hodiny tance“, nebo bude obecnější jako „Potřebuji si hrát a víc relaxovat“ nebo „Nemůžu být pořád milé, víš!“. Vezměte tuto odpověď vážně a žijte s ní v souladu, jak je to jen možné.

Nádhera. S Vaším vysvětlením o tom všem, co mám dělat, o těch dvou v jednom domě, mi přichází skrze Jeshuu jakoby ještě hlubší pochopení, poznání, procítění toho všeho. Věřím, že to info přichází ve správném pořadí. Končím a jdeme si všechny dále spolu hrát tu krásnou hru na společný život…

Hezký zbytek dne přejí Evky.


Co dodat? Snad jen tolik, že se na www.jeshua.cz podívám, zda tam nenajdu dále něco nového, co pro vás vhodně doplní můj pohled na svět a praxi rekonstrukce lidské psychiky, jak jste ji někteří již měli možnost u mne na vlastní „nitro“ poznat.

Když už i ti shora přestávají mlžit a začínají být ve svých radách konkrétní, připomeňme si text Bible, který v této části nebyl nijak pozměněn. Ježíš Kristus sděluje svým učedníkům:

Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla. Tak to bude i při příchodu Syna člověka.

Mysleme na to, zdá se, že ten čas je tady.

Vím, že je tady.

7 komentářů u „Tančit životem? Proč ne? Zdá se, že se rozuzlení blíží! I proto, že můžeme být svědky toho, že i Jeshua už k vám mluví jasnou řečí téměř bez metafor!“

 1. Nebojte se, ten, kdo ty stránky od Ješui číst nemá, ten je zcela jistě číst nebude ani kdyby ho k tomu nutili násílím. Když jsem to někomu říkal, tak málem zbledl jako stěna s výkřikem „Cože?“. Každý, kdo to čte, se v té či oné formě s vědomím Krista setká. Třeba jen jako vnitřní pocit jednoty všeho. Nebo jako radost do života.

  A co se týče přesnějšího datování, to tam Ješua také popisuje, stačí to je pozorně číst. Ono to nevypadá na nějakou katastrofu, ale jako na takový přechod, jakým byla třeba průmyslová revoluce. Když se někdo podívá z dnešní reality na stav před 100 lety, tak tyto jsou tak rozdílné jako nikdy před tím.

  A mimochodem čas v lineárním pojetí je také dost nepřesný. Podle Ješui čas vypadá jako 3D síť s mnoha uzly. Takže ona vysněná Nová Země už je TEĎ realitou. A Ješua doporučuje cvičení abychom si představili malé dítě a bránu do Nové Země. A pozorovali to dítě, jak bude reagovat.

  A navíc tam Ješua prosí nás „staré“ duše, abychom na Zemi pomohli těm, kteří tu jsou třeba poprvé, upadli do pasti zapomění, a nejsou schopni dosáhnout plného vědomí. To oni pak povedou tento svět dále. Slovo „staré“ je také nepřesné, je tím myšleno spíše ti, kteří si prošli mnoha bolestivými utrpeními v tomto světě a mají se zdejšími pastmi reálnou zkušenost.

  Mimochodem, měl jsem kamaráda. Ten po přečtení stránek Ješui se mnou vyrazil dveře. Ukazovat na nikoho konkrétního nebudu, jde jen o neosobní zkušenost.

  Zvláštní je, že mi démoni dávali do ruky papír s jeho úpisem. Podepsal tam, že se zříká Boha, že se zříká své svobodné vůle a zavazuje se jim bezvýhradně sloužit. Netuším, co takovýto úpis způsobí v tomto světě zejména v přelomovém období. Měl jsem takový pocit, že ten jeho duch už není samostatný, ale stal se součástí čehosi. Poprosil jsem Krista aby mi pomohl toho kamaráda zavolat – bylo potřeba otevřít bránu do jistých nižších světů. Tohle zabralo, a onen kamarád se před mým mentálním zrakem vykreslil. Řekl mi jedinou větu, „já musím sloužit“ a pak zase zmizel.
  Na jednu stranu jsem měl toho kamaráda rád, byl jediný, s kým se dalo dobře si povídat, na druhé straně mi po setkání s ním bylo několik let špatně.
  Jak to říká Ješua – temnota nesmí být souzena. Může být jen pozorována. Mě to připadá, že spíše bych já byl ohrožnením pro něho než on pro mě – na něm by si jeho kamarádi démoni pochutnali. Každopádně oni o něm prohlásili, že je pro ně jako loď, až poslouží, bude potopena.

  1. Děkujeme za poznámky Járo.

   Cituji: „A mimochodem čas v lineárním pojetí je také dost nepřesný. Podle Ješui čas vypadá jako 3D síť s mnoha uzly. Takže ona vysněná Nová Země už je TEĎ realitou.“

   Ano. Pokud vím používá se nějaké takovéto podobenství pro lidský osud, přičemž ty uzly jsou jakési „výhybky“, kde duše uplatňuje svou svobodnou vůli a volí si svůj další osud v čase…

   Co se týče druhé věty na téma „Nová Země“, to ale nevím jak jste si to odvodil… nic takového jsem tam nikde neviděl… můžete to prosím upřesnit?

  2. Cituji: „A navíc tam Ješua prosí nás »staré« duše, abychom na Zemi pomohli těm, kteří tu jsou třeba poprvé, upadli do pasti zapomnění, a nejsou schopni dosáhnout plného vědomí. To oni pak povedou tento svět dále.“

   S tím nelze úplně souhlasit — jak i sám uvádíte Vaši zkušenost — člověk může pomoci jen těm připraveným, kdo o to stojí. Osobně jsem špatnou zkušenost už také udělal, když jsem se párkráte spletl a pokoušel jsem se cosi osvětlit někomu… už si dávám velký pozor. Většina nestojí o poznání… bohužel :-(

  3. Cituji: „Slovo »staré« je také nepřesné, je tím myšleno spíše ti, kteří si prošli mnoha bolestivými utrpeními v tomto světě a mají se zdejšími pastmi reálnou zkušenost.“

   S tímto výrokem Járo bohužel nelze souhlasit — slovem »staré« jsou jednoznačně myšleny »staré duše« ve smyslu těch duší, které jsou ve svém vývoji obrazně „ve vyšším ročníku“ — jde o duše které svůj vývoj začaly skutečně o dost dříve než pozemské duše.

   Jsou to duše, které ragauian nazývá „nepraví lidé“ a Jeshua jim někdy říká také „pracovníci světla“ »

 2. Ježíš je již dlouho inkarnován v těle člověka pod jménem Grigory Grabovoy. Bůh Uranos je v těle Arkadij Petrov, Kupidus v těle Igor Arepjev. Čtěte jejich knihy.

  1. Tohle o tom Grigorovi je typická ukázka nepodloženého tvrzení. Osobně jsem fanouškem Krista i Ježíše, takže bych uvítal pokud byste předložil alespoň jeden jediný kousíček informace, kterou byste své tvrzení podložil…

   Třeba zda uvedená osoba alespoň něco tuší o skutečném Kristově učení? ;-) ragauian.cz konkrétně předložil mnoho logických argumentů i vědecko-historických výzkumů dokazujících autentičnost Tomášova evangelia. Zdalipak dotyčný alespoň tuší, že něco takového existuje? ;-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>