okd-rozkradeno-504949

Třídění na konci věku? Jakou máme šanci jako jedinci? Kudy kudy cestička?

Dovolte mi dnes předložit vám malé osobní zamyšlení nad budoucností tohoto světa, naší Země i nás, lidí žijících zde ve středu Evropy. Jako dříve narozený se při svém nástinu situace mohu opřít o zkušenost, že život jako takový je velmi proměnlivý a v mnohém dokáže překvapit. Začínal jsem v lůně raného československého komunismu počátkem padesátých let, prožil roky na konci šedesátých let, i to, co se dnes nazývá sametovou revolucí. Mám za sebou zkušenost i osmnácti let takzvané postkomunistické svobody.

Osud mi dal do vínku zajímavou osobní pouť od práce v hlubinách samotné Země až po práci v hlubinách samotného člověka, tedy jeho psychiky. Je pravdou, že práce v hlubinách Země je prací plenivou, kdežto práce ve vlastních hlubinách duše naopak prací tvůrčí. V tom jsou sice rozdílné, ale obojí má ovšem i mnoho společného.

Rozhodně se za prvé nevyplácí neznalost bezpečnostních pravidel platných pro práci v dané oblasti a podcenění možných rizik. A za druhé nic nedostanete zadarmo, vše je třeba zaplatit tvrdou prací, vše si musíte odpracovat. A každý pokus o ošizení /například zajišťování stropu v dole nebo braní drogy v životě lidském/ je zatraceně riskantní a hrozí totální havárií. Kdybych měl tyto dvě oblasti svého pracovního života srovnat, řekl bych, že ta v hlubinách člověka je ale neskonale zajímavější.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

 

Když s lidskou psychikou pracujete, poznáváte její mnohá zákoutí, ale současně zjišťujete, že je v podstatě velmi jednoduchou záležitostí s poměrně jasnými pravidly. Postupně se přesvědčíte, že na základě vlastní zkušenosti jste schopen vyextrahovat její dobré i špatné stránky na jakýsi akt mnohokráte opakovaného setkávání se či spíše soupeření dvou základních protikladných energií v lidském nitru. Těmito protikladnými energiemi jsou, jak již asi tušíte, energie ženské a mužské, o nichž se právem někdy říkává, že svým vzájemným vířivým tancem v tomto stvoření vytvářejí všechno, co jest. I vás, takové, jací jste.

Nikdy nepochopíte sami sebe a tento svět, pokud je pro vás pojem duality bytí » v jeho celém rozsahu cizí a neprobádanou krajinou. Pozemským rozumem závislým jednostranně na egu nebo na duchu můžete mnohému porozumět, ale to je málo. Dualita mužských a ženských energií má tisíce podob a je základním prvkem našeho duálního vesmíru. Tu nestačí nebrat na vědomí, ale ani jen chápat. Dualita se musí začít žít, musí se prožít, musí se prožívat.

Všechny ostatní duality, na které tady na Zemi jen pomyslíte, mají v základech opět střetávání těchto dvou energií. Mužský prvek je aktivní, ženský prvek je pasivní. Mužství přichází shora, ženství pochází zdola. Cílem kolotoče života v hmotných a jemnohmotných světech je hledání a nalézání rovnováhy nezi těmito energiemi. V tomto směru jste vedle jak ta jedle i vy, lidé sobečtí, co netušíte nic o božské jiskře ve vlastním srdci, i vy, lidé lásky, kteří byste chtěli ulítnout k bohu nejraději ihned a vaše ego je pro vás jen trapnou přítěží.

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

 

Všichni chybujete. Nalézání rovnováhy v dualitě je vysoce osobní záležitostí a musí se umět. Souhrnnou zprávu o tom, jak se to dělá, přinesl na Zemi před tisíci lety Ježíš Kristus » Dnešní církve, sekty a guru jsou určeni k tomu, aby vás vedli mimo žádoucí cíl. Být v nich účasten neznamená nic jiného, než jít po oné Kristově široké cestě, která nevede nikam.

Jedině v sobě můžete nalézt, co hledáte. Ta „úzká“ cesta podle Krista vede dovnitř, k dosažení vnitřní rovnováhy obou duálních energií.

Mnozí z vás znáte mé oblíbené rčení buď z občasných přednášek nebo i z přímého kontaktu. Zní: být šťastným, šťastně žít je naprosto jednoduché, když se to umí. Psychické trable jednotlivce i společnosti pocházejí od toho, že lidé o hře těchto energií v sobě, v přírodě a ve vesmíru nic nevědí a proto se nenaučili /a také stále neučí/ je ovládat správným způsobem. Tento svět je světem mužských energií a tyhle energie ve všech patrech bytí své partnerské ženství za vaší aktivní spolupráce znásilňují místo toho, aby je milovaly jako energii sobě rovnou.

A lidská nechuť něco v tomto směru měnit je doslova příznačná. A to se podepisuje na všech, zejména dnes na celé společnosti západního typu. Naprostá většina lidí se potácí životem jako slepá koťata a když je na to upozorníte, mají tendenci vás umlčet za každou cenu. Jejich jimi zbožňované samojediné ego /nebo zase naopak samojediný duch/ prostě takováto upozornění bytostně nesnáší. A napadá ty, kdo tato varování přinášejí.

Některý večer v minulých týdnech jsem měl možnost sledovat v televizi v pozdních večerních hodinách rozhovor moderátora pravděpodobně s vysoce postavenou ženou v oblasti české energetiky, která hovořila o současné situaci i jejích kořenech v hluboké minulosti.

Nezapsal jsem si její jméno, jednalo se ale myslím o bývalou /možná současnou/ ředitelku Energetického regulačního úřadu. Byl to strašidelný zážitek, to její vyprávění o mafiánských praktikách v oblasti solárního byznysu. Příběhy o donu Corleonovi, předním newyorském mafiánovi minulého století, blednou závistí před tímto českým příběhem. Zejména pokud jde o netradičně blízké vazby mafiánů na státní správu a vybrané politiky ve vedení vládních stran.

I její slova mne přiměla napsat tyto řádky. Konstatovala totiž, že příčiny českého společenského marasmu, který je řadovému člověku dokonale skryt, je existence skupiny politiků, lobistů a manažerů napříč všemi existujícími tradičními stranami. Tváří se sice před veřejností nesmiřitelně a důrazně se vůči názorům protivníků vymezují, ale za oponou reálné politiky se sebou tzv. „mluví“. A vždy se domluví. A jsme to my, kteří jako daňoví poplatníci dostáváme na frak.

babis-rath-sobotka-politici

A je nutné si uvědomit, kde jsou skutečné příčiny tohoto stavu. Již několikráte jsme kráčeli k takzvaným svobodným volbám se snahou udat žádoucí směr dění v tomto státě. Už několikráte se pak divíme, co jsme to vlastně zvolili za pakáž. A budeme se divit znovu a znovu. Kdyby totiž mohly volby něco změnit, už dávno by je demokraticky zakázali.

Lidé v čele tohoto státu totiž vyšli z původní společenské kasty komunistické, případně disidentské špičky, prošpikované špílmachry z řad mafiánských bossů z komunistických dob, první republiky a jejich potomků. Podobně tak k vládě nad státy Evropy a světa přicházejí stále stejní lidé, sledující všichni určitou linii. Je nutné si pro pochopení života na této planetě uvědomit, že po celém jejím povrchu planetu po tisíciletí ovládají rodové a jinak spřízněné klany lidí, kteří se nejméně ze všech posunuli směrem vzhůru na vývojové linii od zvířete k člověku, od ega k duchu.

A to je klíčové! Jsme vedeni typy vůdců /ať již kněží nebo politiků/, kteří mají velmi blízko k egu a chování poplatnému egoismu zvířecí říše, ze které dnešní lidstvo přičiněním mimozemšťanů vzešlo a s nímž se dotyční VIP v každé generaci opakovaně v mnoha inkarnacích odmítají rozloučit.

A změnit se to nedaří. Revoluce, ať francouzská, říjnová či ty barevné dnešní, vždy z elektorátu možností za ty svržené vyberou opět stejnou arogantní a nenasytnou žoužel, jako byla ta před nimi. Nemají totiž z čeho vybírat. Někteří lidé jsou všichni stejní. Udělejte ze slavného odpůrce systému a hrdinného vůdce opozice po revoluci prezidenta státu a máte na světě to hovado Havla. Budižkničemu, který stojí u prazákladu marasmu dnešních elit a jejich zvířecího chování k nám, lidem ve svém okolí.

A není to jen tím, že tito „experti“ bývají obvykle již dlouho připravováni ze zákulisí hybateli z řad tajemných sdružení, jak to uvádí některé konspirační teorie. Je to proto, že se těmto hybatelům v zákulisí lidského vývoje podařilo nastavit parametry tak, že absolutní většina na Zemi žijících lidí je propadlá programu sobectví ega a velmi vzdálena schopnosti vést svůj život programem lásky.

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

 

Tento neblahý stav je zásadně možný zejména proto, že dnešní lidstvo žije ve věku Kalí-Yugy. Pro vás případně neznalé jen vysvětlení: žijete v období totálního úpadku obecného povědomí o sobě, společnosti a zákonitostech jejího vývoje a smyslu života a dění na Zemi. Celé hierarchie někdejších vůdců egyptského a později židovského panteonu mocných mužů vsadily na křesťanství v podobě k nepoznání zdeformovaného a překrouceného učení Ježíše Krista » aby vás církevním terorem zbavili síly a chuti se svými životy něco smysluplného udělat. Učinili z lidstva tupé přežvykující stádo, stádo, které se bez odporu vždy jednou za čas /a poslední dobou nonstop/ nechává hnát na jatka a vraždit po milionech.

Der Wolf im Schafspelz, Tuschezeichnung, Karl Hubbuch, 1933
Der Wolf im Schafspelz, Tuschezeichnung, autor kresby Karl Hubbuch, 1933

 

Znají totiž magii, židovskou kabalu a podobné zhovadilosti, o kterých vy nevíte vůbec nic, a oni ji využívají proti vám. Znají vědu zasvěcenců, znají sílu rituálů a dokonale ovládají mechanismy praktického vytváření jemnohmotných egregorů plněných vaší negativitou, vašimi strachy, depresemi a úzkostmi.

Jsou to tyto egregory, které pro ně pracují jako jakési neviditelné a vámi proto neodhalitelné elektrické ohradníky vymezující prostor, ve kterém je vám dovoleno pohybovat se a žít. A vy hněteni po staletí knutou falešného křesťanského boha – Satana – v podání církví všeho druhu jste dnes už prakticky individuálně i kolektivně nezpůsobilí žít svobodně, bez manipulace, bez toho, aby vám oni říkali, co dělat máte.

Už to prostě neumíte. Neumíte být svobodní

Ovládli vás prostřednictvím prostých magických triků tak, že jste nakonec uvěznili sami sebe v paradigmatu víry bez poznání a nevíry bez duchovního rozměru. Zakotvili vás pevně v energii sobectví a oddělenosti, která je vaším denním chlebem dnes a kdykoli jindy.

Zablokovali vás ve hmotě a hmotou mnohem více než kdykoli v lidských dějinách. Výchovou a propagandou vepsali do podstaty vašeho chtění prioritně žádost po naplnění „zvířecí“ potřeby podnětů hmotného charakteru a dali vám materialismus jako reakci na krach jejich předchozího pokusu udržet vás v ovladatelném houfu prostřednictvím víry a strachu z Boha.

Takže dnes to není jen o tom, vyházet ty ku*vy na Hradě a Malé straně do Jeleního příkopu, jak to bývalo dobrým zvykem kdysi. A to proto, že kdokoli půjde na jejich místo, dokonale zapadne opět do schématu jejich obvyklého konání „zvířecího“ typu a bude pokračovat v destrukci tohoto státu a vašich životů jako ti před ním. Protože ti nahoře i ti, kteří je kritizují v nově nastupujících stranách a hnutích nebo jim nemohou přijít na jméno v davu, jsou si totiž v jednom naprosto podobní: řídí se společensky přijatelným, společností vyučovaným a silně preferovaným programem „sobectví a oddělenost“ převzatého od nepravého Boha této Země, Satana.

Takže za jednoho Kalouska nastoupí jiný šílenec, Babiše vystřídá jiné miliardářské prase, Sobotku zase jiný idiot. O těch ostatních nemluvě.

Je proto na čase přestat si dělat iluze. Je na čase přestat rozlišovat lidstvo a lidi v něm podle falešných jednoduchých a výchovou nám vnucovaných kriterií. Nejsou dobří kapitalisté a špatní komunisté. Není tomu ani naopak. Není jiný zloděj tam nahoře a tady mezi námi dole. Není důležité, kdo je křesťan a kdo žid či muslim. Protože ne podle nálepek, ale podle skutků poznáte je.

Jsou jen méně či více dobří lidé a špatná nebo ještě horší hovada. A to, jací lidé jsou, se odvíjí od jejich vnitřního nastavení na linii ego-duch. Tedy na tom, jakým procentem dává daný pozemský člověk ve vnějších projevech svého psychického nastavení přednost Satanovu programu „sobectví a oddělenost“ naopak, kolik dává v sobě prostor božskému nastavení programu „láska a sjednocení“.

Od zlatého věku přes ten stříbrný a bronzový k věku dnešnímu, to znamená po tisíce let, to tu jde na Zemi v poměru exploatace obou těchto základních programů lidského chování od desíti k pěti. Satanův program „sobectví a oddělenost“ zasahuje stále hlouběji a hlouběji myšlení a jednání dnešního člověka i ve sférách, kde to ještě nedávno nebylo až tak výrazné. Naprostý rozpad soužití v manželstvích, nelásky rodičů a dětí, násilí psychické i fyzické, se kterým se každý setkáváme ve svých životech, jsou důkazem tohoto tragického vývoje.

Jaké je řešení?

Řada guru z oficiálních platforem nebo i z těch neoficiálních ve zmatených duších dnešního člověka vzbuzuje naději, že hůř už je a musí se to zlomit k lepšímu. Oni ti zvěstovatelé času přicházející lásky a míru to taky nedělají zadarmo. Buď plní objednávku mocných nahoře, nebo sází na štědrost lidí, kteří rádi navštěvují podobná „alternativní“ sezení pozitivně vyladěná, aby načerpali alespoň kousek naděje do budoucnosti své a svých vlastních dětí.

Chci varovat před iluzí, že se to nějak samo bez vás vyřeší. Protože klíč ke změnám máte vy a vy jste skutečnými tvůrci oněch egregorů, které vás už málem ani nenechávají dýchat. Plníte je city a myšlenkami, které jsou vám dlouhodobě dnes a denně zvenčí vnucovány a kterým se nijak nebráníte.

Změny proto může provést jen masa těch, kteří se vytrhnou z pod dusivého příkrovu moci světových elit a postaví se proti stávajícím energetickým egregorům fixujícím vládu teroru mocných. A posílí vytváření egregorů alternativních, tyto negativní a manipulační staré egregory negující.

A nebylo by to tak obtížné. Je obecně známo, že síla temna spočívá v podstatě v absenci světla v dané oblasti. Je také dobře známo, že jediný paprsek vržený do prostoru absolutní temnoty tuto temnotu již prosvěcuje. Je tedy zřejmé, že již poměrně málo světla přináší v temnu svítání a probouzí nový den. Stačilo by tedy i omezené úsilí k tomu, aby byl dosavadní vývoj pozměněn. Zda se ale vývoj bude ubírat právě tímto směrem, dnes není jisté.

Jsem v tomhle směru pesimistický. Jedinou cestu, tu úzkou Cestu podle Krista do vlastního nitra, která vás může změnit a učinit vás spolutvůrce nových egregorů negujících ty staré, nabízím už více než deset let. A protože sleduji cvrkot na internetu, vím, že jsem v tom pravém výkladu lásky k sobě — jakožto startu vnitřní změny — velmi osamělý. Je málo těch, kteří vůbec o změnu sebe sama /a tedy i světa/ pro sebe a své děti nějak stojí.

Chybí zde další lidé, další zdroje onoho světla změny. Alespoň zatím já je osobně nevidím. Je je jich velmi málo. Ani v Sodomě a Gomoře nenašel biblický Bůh těch deset spravedlivých. Proč by je měl najít dnes?

Tak ty stávající egregory jako lidstvo asi neporazíme a jako lidstvo se dočkáme pádu do onoho jezera síry. Ale tím není řečeno, že tam musíme všichni!

Je proto nutno konstatovat, že nejjistější variantou pro ty z vás, kteří nesouhlasí s tím, aby se hmota stala konečnou instancí vašeho vývoje a kteří se z ní chtějí vymanit, je vsadit na osobní vzestup. Na důslednou práci při svém vlastním duchovním povznesení, při harmonizaci duálních energií vlastního nitra.

Protože jejich sladění ve vysokých osobních vibracích duše vytváří předpoklady pro realizaci definitivního odchodu z vibrační reality této země směrem vzhůru. Do míst, o kterých Kristus hovoří, když vás upozorňuje, že Bůh má pro vás mnoho příbytků, nejen tento pozemský.

Pravý Bůh je váš partner. Přeje si, abyste vyrostli v jeho silné společníky, se kterými by se daly i koně krást. Nechává vás žít a případně na sobě pracovat přesně podle toho, jak si to sami zvolíte. Je vám ale prostřednictvím svých andělů neustále nápomocen třeba i tím, že vám nakope p*del, když s nutnou změnou dlouho otálíte. Ano, hovořím o životních krizích, které často nastartují snahu jít správnou cestou tam, kam je třeba.

Tak co, využijete zbytku času jak husa klasu nebo jste už to zabalili a chystáte se odejít tam, odkud není návratu? V každém případě mějte dobrou cestu.

6 komentářů u „Třídění na konci věku? Jakou máme šanci jako jedinci? Kudy kudy cestička?“

 1. Blahoželám Pavle, veľmi pekne napísané. Ale obávam sa ,že i keď väčšina ľudí pochopí princíp duality a vydajú sa tou „úzkou cestou“ dostaneme sa iba na štart. Do bodu, keď ľudstvo započalo svoju existenciu na Zemi. Lebo im pojem duality bol jasný, žili v onom Raji. A je jasné, že vyhnanie z raja, alebo pád do hmoty, má na svedomí niekto tretí. Či už to boli Anunnaky, alebo ďalší, urobili vážne zásahy do našej DNA a tiež zásahy do energetickej štruktúry Zeme, následkom čoho sme boli odstrihnutí od kontaktu s “ Bohom“
  Nemyslím si, že je v ľudských silách, bez pomoci z vonka, odblokovať tieto „zámky“. Naša epifýza je u väčšiny ľudí takmer nefunkčná, takže spätná väzba na svoje vyššie JA nefunguje a osobná skúsenosť prítomnosti Boha je zahmlená. V takejto situácii je ľahké predhodiť ľuďom hocijakú ideológiu, alebo náboženstvo a potom ho kočírovať požadovaným smerom. Vačšina ľudí sa dnes líši od zvierat iba v tom, že ich mozok dokáže efektívne prijímať príkazy a samostatne ich plniť, bez toho aby o ich zmysle uvažovala.
  Vzhľadom k tomuto duchovnému úpadku si nemyslím, že bez zásahu pozitívnych síl z vonka, dôjde k obratu. A ani nepredpokladám, že tích nemnoho „prebudených“ postúpi do ďalšieho „levelu“, lebo v tejto hre ide o ľudstvo ako také a nie o jednotlivcov. Tí sa musia obetovať pre väčšinu.
  Tímto svojím názorom nechcem opnovať Tvojmu článku, pretože si tiež myslím, že to o čom píšeš by malo byť prirodzenou výbavou každého človeka.
  Prajem pekný deň Vlado

  1. díky za pohled na věc… jen pár vět k možnosti vyklouznutí z hmoty pro ty, kteří dokáží povznést vibrace své duše nad určitou mez /mez spasitelnosti/… přechod z této reality do vyšší reality je naprosto možný a obvyklý… řada lidí v každém historickém období dokončí svůj vývoj a tento stupeň výuky opouští… my se to zde přirozeně nedovídáme… co je důležité si uvědomit, že vždy je to jen a jen na osobní aktivitě daného jedince, zda toho dosáhne… a nebylo to nikdy a ani dnes není jednoduché… vše se staví proti… je velmi obtížné opustit zavedenou širokou cestu vedoucí do jezera síry, kterou tato Satanu propadlá církev a na jejím základě vybudovaná společnost západního typu připravila jako past pro vás všechny… a je těžké najít a hlavně jít po té úzké cestě, která vede k cíli… po staletí zde vlastně byla jen cesta alchymie… ve svatost církevních svatých a cestu k vzestupu skrze víru /i v Krista/ tak jak je lidem nabízena těmi Satanovými pohůnky v kostelích a chrámech, tomu snad může věřit jen idiot… až teď, v době konce věku, je vnášen do tohoto světa opět základní princip Kristova učení o lásce k sobě jako vstupní bráně k osobnímu vzestupu… a ta je použitelná pro mnohem širší okruh už dnes k tomu připravených lidí… vzestup jednotlivců nezávisle na osudech „stáda“ je proto naprosto bez pochyb… je pro to řada indicií… například Kristova, mimochodem zcela jistě církví nedeformovaná slova o třídění zrna… tam to zaznělo jasně… druhou jasnou indicií jsou pro mne mé dlouholeté zkušenosti s pozvedáváním vibrací ega směrem vzhůru spoluprací /láskou/ ducha… to je realita dosažitelná v běžném životě, přitom je to naprosto individuální záležitost a nezávislá na okolí… celý způsob rekonstrukce lidské psychiky, jak ho zájemcům předávám, je v podstatě realizací oddělení osobních energií konkrétní entity od okolního tupého stáda, čímž se otevírá prostor pro totální vymanění se z vlivu egregorů svazujících ostatní lidstvo… v praxi se tak realizuje přerod původního padlého duálního člověka s převahou ega žijícího podle vlivu hvězd v člověka postupně se harmonizujícího vedeného svým individuálním osudem k energiím ducha až do konečné fáze duchovního člověka, který pozvedl své ego zpět do vibračních výšin ducha a proto přebírá svůj život do svých rukou veden pouze vlastním Já… a konečně: už vůbec se nechci pouštět do výkladu tohoto hmotného vesmíru jako pouhé iluze, na jejímž pozadí probíhá vývoj každého jedince… hmotná realita jako jakýsi hologram vnáší do spektra interního dění v nitru jedince iluzi dějů v čase a prostoru, v jehož rámci probíhá ona harmonizace vnitřních energií potřebná pro ukončení zdejší školy maturitou… dotaženo z hlediska vnímání dnešního člověka takzvaně ad absurdum se vám ti ostatní vlastně jen zdají a na to, co považujete za překážky na cestě svého vývoje, po probuzení se k duchu pohlížíte s úsměvem jako na přátelský pokus spolupracujících černých a bílých andělů vás tady něco naučit… je proto skutečně jen věcí jedince a původního zdroje, aby našli k sobě cestu a ten, kdo se dokáže postarat o to, aby se ze závislosti na dění v tomto v podstatě neexistujícím světě vymanil, se z něj prostě zákonitě vyděluje a odchází jinam… takže neztrácejte naději… tohle může dokázat každý, kdo se v mnoha minulých inkarnacích neflákal a neomezoval své aktivity jen na chlast, žrádlo a provádění těch směšných pohybů na cizím těle… a samozřejmě, pokud si tohle opět nezvolil jako svého koníčka a jediné smysluplné zaměstnání i pro tento život… nikdy nepoznáte, jak na tom jste, dokud se o vstup na úzkou stezku nepokusíte… doporučuji!..

 2. Dualita a hmotna existence je nadherna. Utikat z ni chteji jen ti co ji nerozumi. Dualita je uzasne jeviste, ktere nam odrazi stav naseho vedomi. Co je v nas je i vne nas – kazdy tento vyrok zna, ale malokdo jej zkouma a pozoruje u sebe a nasledne v navaznosti vne sebe. Bezprostredni realitu kolem sebe si tvorime sami. To si muze kazdy lehce overit sam u sebe. Jelikoz mame v sobe na podvedome urovni nahrany zakladni program soucasneho sebeklamneho matrixu, tak se nam zatim dari menit svoji realitu jen omezene v ramci techto podvedomych omezujicich naprogramovanych kulis. Ale vseho docasu, i to se da prolomit :-)

  1. Ano, jistě, pozemská dualita má svou pozitivní roli a my taky neradíme jak z ní utíkat, ale jak v ní kvalitně žít — což každému umožní právě ta zde popisovaná úzká Cesta podle Krista do vlastního nitra, která člověka může změnit a učinit jej tvůrcem svého osudu. Já s vámi mohu jen souhlasit Luboši… jenže — následkem nedostupnosti informací a manipulace lidí ze strany temných — si spousta lidí nejen neuvědomuje, že má možnost ovlivnit svou realitu — ale navíc se tím pro ně tato realita často stává „peklem“…

   Takže oni potřebují pomoc k tomu aby to pochopili, pokud tedy o to stojí… Nejvíce jim pomůžete, když se jim tu pravdu pokusíte srozumitelně na jejich úrovni vysvětlit. Ovšem jedna věc je chápat stav duality a druhá věc je mít návod k žití tak, aby dosáhli onoho znovu-sjednocení sebe-sama…

  2. PS: Rád bych dodal i ten fakt, že podle všeho skutečně žijeme „na konci věku“, takže by každý měl na sobě urychleně zapracovat, aby v té hmotě neuvízl. Jakkoliv je pro vás možná dualita krásná, pokud jako duše svou kosmickou „maturitu“ neuděláte v tomto končícím vývojovém cyklu Země, dostanete se někam, kde byste určitě být nechtěli…

Komentáře nejsou povoleny.