Všichni víme, že se v EU rozhodli islamizovat Evropu importem mohamedánů. Abyste věděli jak žít v nové Evropské islámské unii přinášíme vám islámský návod jak správně bít manželku

Věříme, že se každý správný občan v EU již těší na nové světlé zítřky v rámci nového světového řádu, který soudruzi pilně budují. Obzvláště je třeba ocenit islamizační zásluhy s. Merkelové, s. Františka i s. Sobotky » Posledně jmenovaný je sice trochu opožděný, ale vše vynahrazuje svou pílí… V rámci korektní vyváženosti dnes promluví soudruh nejpovolanější…

Všichni, kdo se nemohou dočkat těch světlých zítřků, si již mohou začít trénovat zásady správného muslimského chování, výsledky se jistě brzy dostaví…

Česká konvertitka k islámu miluje český národ, islámská výchova funguje zřejmě dobře ;-)
Česká konvertitka k islámu miluje český národ, islámská výchova funguje zřejmě dobře ;-)

Děkujeme soudruzi. Dejme teď slovo delegátovi přímo z Arábie:

Je smutné, že mnoho manželů používá tyče

Saúdský rodinný terapeut a psycholog Khaled al-Sakabi publikoval video o správném bití manželky. O tom ve středu, 11. května, informuje The Independent.

Násilí vůči ženám je zakotveno v Koránu...
Násilí vůči ženám je zakotveno v Koránu…

Své video začíná Khaled al-Sakabi slovy o tom, že „otázka bití manželky je velmi složitá a nejednoznačná a nezkušené na této cestě čeká mnoho nebezpečí“.  Tento mohamedán ovšem okamžitě dodává: „Pokud to bude vůle Alláha, tak projedeme po tomto mostě, aniž bychom spadli.“

islam-mohamedan-women-beating-3

Al-Sakabi domlouvá posluchačům, že bít manželku je třeba pro to, aby ji naučili správnému chování. Podle jeho slov je nutné to dělat bez hněvu a vzteku „za dodržení pravidel islámu“. Nelze používat tyče nebo ostré předměty, ale připouští se použití misvaky (speciálního kartáče pro čištění zubů, který se vyrábí z větve stromu arak) nebo pletence poskládaného z kapesníku.

islam-mohamedan-women-beating-2

„Je smutné, že mnoho manželů používá tyče,“ „rmoutí“ se autor. „Vždyť cílem je, aby manželka pochopila, že neměla pravdu ve vztahu k muži.“ K tomu, ujišťuje al-Sakabi, je nutné před vykonáním trestu připomenout ženě její práva a povinnosti ve spojení s vůlí Alláha.

„Bohužel, mnohé manželky se nyní chtějí cítit rovny mužům. To je velmi vážný problém,“ říká islamistický „terapeut“.


Fakta mluví jasnou řečí

Ženy v Saúdské Arábii (a obecně v islámských zemích se zákonem šaríja) jsou velmi omezeny ve svých právech. Konkrétně mají zakázáno řídit auto a muži mají poslední slovo v takových věcech jako manželství, cestování nebo přístupu k vyššímu vzdělání.

Mnohokráte už jsme vám opakovali a přinášeli důkazy pro tvrzení o protilidské podstatě islámu, který byl stvořen za účelem zotročení ducha, ovládání a manipulace lidí » Toto zotročení je ďábelsky promyšlené a dokonale vytvrzené mj. skrze myšlenkové zotročení muslimských žen. Rafinovanost této manipulace spočívá v ovládnutí myšlení dětí hned od narození » A jak všichni rodiče dobře vědí — děti jako malé bezvýhradně přijímají instrukce od svých autorit — svým způsobem je to celoživotní naprogramování člověka…


Zdroj a další informace:

Žena je v islámu naprosto bezcenná, dosvědčuje bývalá muslimka Sabatina

sabatina_james_lookup

Sabatina říká mimo jiné: Žena je u nás (v islámském Pákistánu) naprosto bezcenná. A to celé je špatně, protože jako muslimky se tě nikdo na nic neptá, nesmíš ukázat svoje oči, musíš se skrývat, Musíš se od mužů držet dál. Žádná osvěta neexistuje a pak přijde úplně cizí muž a ty se vdáváš. Pro ženy to je jako znásilnění. Lidé tu mají tolik strachu z islámu a dívky se bojí, že budou zavražděny, že pošpinily čest rodiny. …

Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu. Nový rozhovor: Mohamed násilí učil a praktikoval

sabatina-james7

Sabatina James není její pravé jméno. 33letá rakousko-pakistánská aktivistka za lidská práva, publicistka a kritička islámu sice vystupuje pod tímto pseudonymem, dokonce i v televizi, osobní informace si ale nechává pro sebe. E-mailová komunikace probíhá přes prostředníka a ten, kdo chce se Sabatinou James telefonovat, musí na její telefonát počkat. Číslo je skryté a její pobyt tajný.

Její nejnovější kniha se jmenuje „Šaria v Německu“

Sabatina říká: Otázku, zda-li šaría v Německu existuje, si již nikdo neklade. Jen nechceme vidět skutečnou realitu. Islamistické násilnosti se zamlčují a jsou utajovány, nejsou žádné statistiky. Pak můžeme s lehkostí říct: „Ono to přece není tak hrozné“. …

Západ islám prostě nechápe

Ano, je to tak. Islám je šaría, řídí celý život člověka. Je na ní postaveno sebevědomí muslimů, že mají lepší systém. Existují jen rozdíly v míře násilí a v míře omezení lidských práv. …