Za námi je zimní slunovrat roku 2016 a vstupujeme do roku 2017 plného příležitostí konečně začít žít šťastně a v pohodě tady a teď

Ano, myslím to vážně, šťastně a v pohodě — a to bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Naučte se být nad věcí skrze skutečnou bezpodmínečnou lásku k sobě a zbavte se postupně na oné „úzké“ cestě do vlastního nitra strachů, bloků a nesprávných emocionálních a mentálních vzorců či karmy a závislostí na tom či onom.

Protože právě v přenastavení vnitřního schematu vaší vlastní psychiky najdete přesně to, co už dlouho hledáte a jinde nikde nenalézáte. Právě v tom přenastavení vašeho vlastního vnitřního vztahu obou „já“ a „Já“ /ega a ducha/ je možno najít jak lásku i přijetí sebe sama, tak lásku a přijetí světa i lidí kolem. Je v tom i začátek pozitivního žití všedních dnů i dnů svátečních, stejně jako i žití, které znáte pod pojmem „žít přítomností“, čili žít tady a teď.

Tohle vše budete mít, pokud se vynaložením určitého vlastního úsilí vynoříte ze závojů iluzí tohoto světa, do níž jste mnozí zatím zataženi komplet celou svojí osobností, celým svým pozemským bytím.Vynořte se prosím silou své vůle z močálu nízké přirozenosti svého vnějšího ega do nádherné reality vzájemné rovnováhy vašich duálních energií, přestaňte se nechat vláčet stády těch ďáblíků tam dole s jejich sobectvím a odděleností a uveďte své nitro do harmonie světů ducha tam nahoře s jejich láskou a sjednocením.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Když to uděláte, stanete se tak opět po eonech věků od chvíle vlastního pádu z Jednoty sebe sama opět v sobě jednotnými a tím i způsobilými vstoupit do stavu vyšší Jednoty s Bohem /či Univerzem, to pro ty z vás, kteří Bohu nemohou přijít na jméno/.

V závěru tohoto roku vám nabízím, abyste se spolu se mnou ohlédli na to, co naplňovalo můj život a dávalo mu motivaci v roce tomto a co zřejmě /vedle radosti z vlastní existence na této nádherné planetě/ ho bude naplňovat i v roce příštím, případně dalších, pokud mi budou přány.

V prvé řadě je nutno se zmínit o tomhle webu, který tak hojně  navštěvujete a který je, jak věřím, pro vás i něčím důležitý. Mnozí mi o tom píšete, a to jak do diskusí pod jednotlivé texty, tak na moji osobní mailovou adresu. Děkuji vám za váš zájem o naši práci a mohu vám s radostí oznámit, že díky vám jsme se dostali v závěru tohoto roku ve sledovanosti v internetové rubrice „ZDRAVÍ“, kam nás žánrově zařadili, mezi prvních padesát webů z asi tří tisíc v republice provozovaných a místy dokonce saháme i po první dvacítce.

Osobně si nejvíce cením toho, že kromě rubriky „Dvě cesty“ a „Dualita lidského bytí“ neexistuje žádná jiná vámi upřednostňovaná oblast ze zveřejňěných asi pěti set textů, které byste dávali nějakým způsobem přednost. Je skvělé, že váš čtenářský zájem se rozprostírá po celé škále na webu dostupných témat, a to bez ohledu na to, zda se jedná o texty nové či dřívější.

Chci využít této příležitosti a sdělit vám to, čeho si již někteří z vás povšimli a místy se mne na to ptají. Všimněte si prosím, že v záhlaví textů na webu se pravidelně objevují dvě značky, a to „ragauian“ a „ME“. Texty s tou značkou první jsou prací mojí a ty druhé pro vás rád a s chutí /a podle mého názoru skvěle!/ připravuje můj velmi dobrý kamarád a spolupracovník, který z osobních důvodů nechce oficiálně /snad jen zatím/ být zde jmenován. Jemu vděčíme i za obrovskou práci na grafické stránce webu a nejrůznějších technických fajnovostech, kterými z mých suchých vět pro vás vytváří čtivé články. Tato informace vám jistě  pomůže vysvětlit případný pocit jisté schizofrenie ve stylu psaní a způsobů vyjadřování, které jste možná i vy ostatní zde již zaznamenali.

Pro nový rok před námi oběma stojí náročný úkol: nezklamat vás. Snad si s tím nějak poradíme i při absenci zcela nových témat, kterým jsme se dosud nevěnovali. A budeme si muset zřejmě všichni nějak poradit pravděpodobně i s novými postkomunistickými cenzory sociálně-demokratického ministra vnitra Chovance. Banda jeho pochopů se připravuje za jidášský groš nasadit všem svobodně píšícím webům uzdu a ti sociálně demokratiční buzeranti se I dalšími „náhubkovými“ zákony chtějí stát pány nad živorem a smrtí nás „psavců“se všemi tragickými důsledky v rámci postupného přechodu k zařazení našeho státu pod nadvládu Čtvrté říše jedubaby Merkelové.

Pozn.: Možná jste zaslechli, že se něco povídá o tom, že Jakeš se Štrougalem si pořídili rezidence na Bahamách… a prý údajně za prodej několika posledních dochovaných brožurek s vlastními „vpisky“ z počátku sedmdesátých let s tzv. Poučením z krizového vývoje a zásadami komunistické normalizace včetně uplatňování  přísné cenzury na nežádoucí projevy nepřátelských ideologií… obrovský výdaj za nákup těchto klíčových materiálů Lidovým domem údajně stojí za nesplacením třísetmilionového dluhu nedávno zemřelému advokátu Altnerovi… komunistické zkušenosti a fašistické metody vládnutí jsou prostě pro současné vládce v Bruselu a jejich české nohsledy v Praze k nezaplacení... pozor, mohl by to být fór, informaci proto ověřujeme… 

V téhle chvíli si neodpustím opět dotaz na vás: vyměníte opravdu pár stovek k důchodu a jiné drobné úpravy vašich požitků ze strany státu /ostatně minimální proti tomu, co se běžně rozkrádá/ za občanskou svobodu slova a trvalé přivádění migrantů z Asie a Afriky? Budete ty socanské „experty“ volit znovu i ve volbách roku 2017? Nedělejte to, likvidujete tím svoji vlastní budoucnost i budoucnost svých dětí a vnoučat!

V každém případě vám opět, možná z donucení ne tak otevřeně jako dosud, chceme předkládat naše osobní pohledy na věci veřené i věci niterné bez jakékoli elitami vyžadované politické či jiné korektnosti. Někdy možná budeme s vašimi pohledy na věci a události i v rozporu, ale v tom je právě podstata věci. Protože my jsme si jisti tím, že vy jako čtenáři dokážete vytáhnout pravé jádro našeho sdělení a sami se rozhodnete pro přijetí toho či onoho. A jsme si také jisti tím, že rozpoznáte a odpustíte nám občasný úlet zapříčiněný třeba určitou nezvládnutou osobní animozitou vůči dění ve společnosti v daném konkrétním případě. Každý máme se své psychice „slepou skvrnu“ podobně jako existuje na sítnici našeho oka. Přiznávám se bez mučení, že mojí „slepou skvrnou“ je neskutečně podlá role římsko-katolické církve v dějinách posledních dvou tisíc let » Několik mých předchozích inkarnací skončilo velmi obtížně ve spárech té vatikánské bandy v šarlatovém a to jim nezapomenu.

Rád bych se dnes tak trochu dotkl i dalších témat, k nimž mám svůj vlastní hluboký vztah a které pro mne mnohé znamenají. Začněme tím nejdůležitějším, tím, co mne vždy těší nejvíce, a to úspěchy při rekonstrukci psychiky těch vás, kteří jste měli odvahu se mi svěřit do opatery.

Nemyslete si prosím, že jsem na tom tak, že bych nevěděl, kam dříve skočit. Mezi deseti miliony Čechů a pěti miliony našich slovenských přátel je doslova jen pár lidí, kteří na sobě skutečně chtějí pracovat. Další si stále jen na práci na sobě hrají čtením esoterických knih, pobytem v meditacích, chozením na semináře, vychutnáváním si zážitků z nejrůznějších metod práce v regresích, rodinných konstelacích, kineziologii a dalších oborech esoteriky.

Díky za to, alespoň nechodí po hospodách. Ale, jak se už k tomu vyjádřili mnozí, kteří nakonec zkusili mnou doporučovanou „úzkou“ cestu k nalezení sama sebe, to předtím, co vyzkoušeli, byla jen nedokonalá příprava na to, co přišlo po práci podle zásad bezpodmínečné lásky k sobě. A mnozí říkají, že byli velmi překvapeni výsledky, které jim tato práce na svém nitru přináší a setrvávají stále v úžasu nad možnostmi vlastního duchovního a hlavně duševního, obecně lidského vývoje, který se jim otevřel.

Vždy mne zaplaví smutek nad tím, jak je naše společnost jako celek naprosto imunní před jediným způsobem, který přináší skutečnou reálnou transformaci multidimenzionální lidské bytosti směrem vzhůru, směrem zpět k Jednotě sebe sama, ke spasení či chcete-li, ke znovuzrození v duchu.

Ve společnosti, kde vše, i práce léčitelů je podřízena finančnímu profitu, ale bohužel zatím není místo pro tzv. konečné řešení, které vás za krátký čas přivede k cíli oné „úzké“ cesty. Zájem je pouze o to, abyste byli vedeni stále kolem dokola a pravidelně stříháni jako ovce na pastvě, která vás ale stejně nenasytí. Snad se to jednou změní.

Věřte mi, že se přesto vůbec nenudím. Prožil jsem si s některými z vás v průběhu roku krásné okamžiky, kdy naše společné úsilí nakonec po strastech hledání rovnovážného stavu vašich energií bylo korunováno vynikajícími úspěchy. Dovolte mi, abych zavzpomínal alespoň na některé. Za nejskvělejší výsledky považuji vždy ty, kde se podaří formulovat, najít a pak i překonat psychická traumata, která ve svých důsledcích vedla i k velmi nepříznivým dopadům na zdraví fyzického těla daného člověka.

Nejvíce práce, ale iu největší radost z úspěchu mi přinesla rekonstrukce životů dvou mladých žen, matek malých dětí, silně postižených velmi nepříjemnými projevy psychických poruch dotažených k dokonalosti na fyzickém těle. Oba případy jsou nebo byly již do jisté míry zde na webu medializovány a proto jen několik vět.

Prvním je případ paní Jany, která se vyléčila z mnohaleté a velmi obtížné bulimie. Příběh jejího vyléčení máte zachycen v rubrice „Potíže psychiky V — bulimie a anorexie“ a můžete se těšit na ještě jedno pokračování, které vám přiblíží neuvěřitelné detaily z vnitřního života paní Jany v kontaktu s její Janičkou. Přiznám se, že i když mne hned tak něco nepřekvapí, i já jsem zde místy zůstal s ústy otevřenými údivem, co je na vnitřní rovině lidské bytosti možné prožít. Paní Jana je dnes již v naprostém pořádku a tohle jsou její slova z poslední zprávičky, kterou mi poslala: „…jsou to teda pecky … jako bych se měla štěstím rozprsknout … jdu za štěstím a mám všechno, co potřebuji … lásku, energii, i meč vlastní síly, který setne vše, co by mne mohlo na mé další cestě životem rušit …“.

Druhý případ je případem paní Květy, na nějž si možná vzpomenete jako případ, kdy jsem vás požádal o malou finanční výpomoc k úhradě dluhu, který krásná rodinka naší Květy a Květinky z nezkušenosti udělala opomenutím oznámení změny adresy u telefonního operátora. Věřím, že tahle zpráva o jejím uzdravení bude velkou satisfakcí pro vás, kteří jste tehdy na dobrou věc přispěli a pomohli tak paní Květě získat klid pro práci na sobě.

Paní Květa, od dětství postižená navíc téměř stoprocentní slepotou, měla i přes své další téměř celoživotní trauma s epileptickými záchvaty odvahu založit s podobně /naštěstí méně/ postiženým manželem normální rodinu a porodila dvě krásné zdravé děti. Její záchvaty byly ovšem toho nejtěžšího charakteru a často se opakovaly i několikráte týdně se vším všudy, s odvozem do nemocnice po pádu i na ulici v přítomnosti vlastních dětí, kapáky a obtížným  post epileptickými stavy, kdy se musela o rodinu postarat.

Její případ byl silně komplikován karmickým zatížením z minulých životů a tím samozřejmě těžkými bloky z vlastního mládí a naše práce se tak táhla po celičký rok a možná i déle. Ale letošní svátky zimního slunovratu bude se svojí rodinou slavit, věřím, ve velmi dobré pohodě. Určitý sklon k epilepsii se u ní stabilizoval většinově pouze do podoby občasných kratičkých několikavteřinových výpadků vědomí, které ale ani ji ani děti nijak už neohrožují. Přestože její hendikep ztráty zraku je nezvratný, říká o sobě, že je naní se životem vyrovnaná a spokojená. .

Samozřejmě jsem měl možnost prožívat mnohdy gejzíry radosti s dalšími z vás, kteří jste mi dali důvěru a pracovali na sobě podle mých pokynů. Velmi si vážím i vaší snahy dále rozšiřovat povědomost o vlastní cestě transformace i ve vašem okolí, samozřejmě, aniž byste házeli perly sviním. Největší užitek vedle vás samotných z vaší vysoce pozitivní změny mají i podle vašich vyjádření vaše děti, které pokud jsou dosud malé nebo právě dospívají. Ty budou mnohem méně do života zatíženy bloky podobnými těm vašim. Už proto, že vy sami jako rodiče už jim je jako skutečně milující sebe sama a tedy i své bližní nevytváříte.

Příjemně mne překvapují případy lidí, se kterými se dostávám také občas do kontaktu a u kterých se opakovaně přesvědčuji, že dokázali sami jen z pročítání textů na mém webu najít cestu k sobě a otevřít své nitro k vzájemné duální lásce. A zdá se, že jich vůbec není málo.

Osobně věřím, že mi vývoj událostí poměrně brzy přinese šanci prezentovat tohle mi Bohem svěřené vidění světa a člověka v něm i na větších fórech, kde je to pro mne zatím blokováno z důvodů, o kterých jsem se výše zmínil. Protože tahle cesta rekonstrukce vlastní psychiky /skutečná cesta kristovské transformace/ má kapacitu jednou po přijetí tímhle světem vymazat z pozornosti lidstva veškerá náboženství a stát se tím již proroky oblášeným novým věděním, které tato náboženství nahradí.

Pár vět bych chtěl věnovat i současné situaci v příchodu migrantů z islámských zemí do Evropy. Z hlediska mého vnímání lidské psychiky podloženého dlouholetou zkušeností jde ze strany organizátorů tohoto exodu o zcela úmyslný pokus o sloučení neslučitelného. Cílem je bezesporu dostat vás, kteří v době internetu se dostáváte k informacím mimo oficiální maistream, pod tvrdý tlak tak, abyste neměli již čas sledovat pro každodenní osobní ohrožení své a svých rodin lidmi zcela cizí latentně nepřátelské kultury činy vašich elit a ty si tak budou moci svých rejdů užívat bez jakékoliv kontroly způsobem, který nám například předvádí v Bruselu pan Schulz, v Německu ta krača Merkelová a u nás náš ubohý zakomplexovaný pan premiér s tou svojí dnes již jen naštěstí pidistraničkou.

Vzato mým viděním světa jde u muslimské imigrace o skupiny lidí, které mají v sobě, ve vlastním nitru, zakotven ideologicky i společensky mimořádně vysoký podíl nadvlády vlastního i kolektivního vnějšího ega nad duchem v součtové duši. Je u nich zcela zřetelně společenskou normou, že je jim od útlého dětství vkládáno do jejich vědomí upřednostňování sobeckých zájmů ve vztahu k sobě, lidem kolem sebe a světu, ve kterém žijí. Tolerance a bezkonfliktní žití s jinověrci je prakticky z repertoáru projevu tohoto etnika vyloučeno a při určitém procentu jejich populace ve většinové společnosti jejich programované sobectví velmi hrubé podstaty spouští destruktivní proces podobný tomu, kterak barbaři kdysi pohřbili tehdejšímu známému světu vládnoucí římský stát.

Že z hlediska lidské psychiky tito lidé jdou zcela opačnou cestou než cestou ke znovuzrození v duchu, o tom svědčí například fakt, že jim jejich víra neumožňuje prostě milovat bližní své. U křesťanů se tento postulát v politické praxi sice řadu staletí nedodržoval, ale v Novém zákoně byl takto na rozdíl od islámu zřetelně formulován. Velmi výrazná je zcela jasně daná linie zabraňující zásadnímu požadavku na povznesení někdejší opice na tvora zvaného člověk, což v islámu představuje především požadavek na zachovávání výrazné nerovnosti mezi mužem a ženou na rovině fyzické a tím i na rovině vnitřní. V praxi jsou dávány do popředí extrémně sobecké zájmy mužského pohlaví v jednání s ženou, které má daleko k bezpodmínečné lásce a k přijetí blízké osoby jak u vlastních manželek, tak zejména u žen, které muslimkami nejsou.

Rozhodně nevolám po trestu smrti, ale co si je možno počít s takovými lidmi, kteří jako platný a zcela vážně míněný argument obhajoby používají tvrzení, že muž má právo znásilnit kohokoli, pokud je v danou chvíli ve stavu tzv. sexuální nouze? Podobně je možno vnímat i např. německými /a už i našimi/ soudy respektované vyjádření obhajoby v případech znásilnění, že muž z údajně jiného civilizačního okruhu nutně považuje zoufalý protest znásilňované ženy, dívky či chlapce za radostnou pobídku k zesílení svého nátlaku nebo uvádí či respektuje jako polehčující okolnost to, že  daný muž mnohdy žijící již drahnou dobu v Evropě nerozuměl jazyku své oběti a jejímu zoufalému volání o pomoc…

Fakta jsou fakta

Muslim ASYLUM seeker Amir A. accused of raping a schoolboy. The boy, 10, was hospitalised after the incident, which took place in a cubicle at the Theresienbad pool in Vienna on 2015 December 2. (Article in austrian paper Heute)
Muslim ASYLUM seeker Amir A. accused of raping a schoolboy. The boy, 10, was hospitalised after the incident, which took place in a cubicle at the Theresienbad pool in Vienna on 2015 December 2. (Article in austrian paper Heute)

Muslim, který ubodal ve Švédsku křesťanku, pracovnici uprchlického centra, se vězení vyhnul

V kontrastu se šikanováním lidí pouze kritizujících nebezpečnou imigraci, působí jako výsměch ovčanům tolerance vraždy bílé nemuslimské ženy, kterou provedl zfanatizovaný 21letý mohamedán. Vražda byla u soudu omluvena údajnou „vážnou duševní poruchou“ onoho mohamedána. Paradox je o to větší, že zavražděná byla přesvědčená libanonská křesťanka, „sluníčková“ pracovnice azylového centra pomáhající chudáčkům migráčkům. Dostala islámsky zaplaceno.

Mohli bychom donekonečna pokračovat… nedávno islámský pokus o znásilnění sestřičky dokonce už i v Praze. Máme se na co „těšit“. Také se těšíte? Necháme naše politiky toto realizovat?

Alexandra Mezher, 22, was murdered at child migrant home, Molndal, Goethenburg, Sweden. Photo: ADAM IHSE, EXPONERA
Alexandra Mezher, 22, was murdered at child migrant home, Molndal, Goethenburg, Sweden. Photo: ADAM IHSE, EXPONERA

Pozn.: Popravdě řečeno, ze své dokonalé znalosti praxe karmického zákona naprosto nezávidím lidem, kteří na sebe vzali roli policistů, státních zástupců a soudců… jejich obvyklý stupeň zkorumpovatelnosti a často nezvratné negativní a lživě podložené ovlivňování osudů běžných lidí je příslušnou karmickou bytostí ostře sledováno a karmické záznamy jsou zakládány opravdu poctivě… doporučuji vám, vážení soudci a jiní manipulátoři s lidskými osudy pro vlastní prospěch, podívat se na film, který běžel na televizi Prima v neděli 26/12 mezi 1,35 a 3,40 h… jmenuje se „Duch“ a vypráví smutný příběh o smrti mladého muže, který nakonec najde cestu, jak ze záhrobí pomoci své lásce a je svědkem trestu bývalého přítele a vraha v jedné podobě… všichni vy, kteří se na neštěstí svých bližních výraznou měrou podílíte podplacenými obžalobami, falešnými obviněními a zmanipulovanými rozsudky, si několikráte pusťte závěrečnou scénu, kdy si pro duši, která vystoupí ze zničeného těla vraha přichází černí „andělé“… měl jsem možnost se zblízka několika případů zásahů černých „andělů“ v příslušných vibračních rovinách zúčastnit a potvzuji vám, že pro postiženou duši to není rozhodně žádná procházka růžovým sadem… a to čeká na většinu z vás podobně provinilých ve chvíli, když vás před  pozorností těchto strážců karmy přestane chránit vaše fyzické tělo…  užijte si to, prosím…

Soros = Bags of Sorrows. Soudruh Soros je skutečným démonem v lidské podobě, je mj. i podporovatelem a loutkařem globalistické Hillary. Když poznáte všechny detaily o činnosti jeho celosvětové chobotnice "neziskovek", začnete se doopravdy bát...
Soros = Bags of Sorrows. Soudruh Soros je skutečným démonem v lidské podobě, je mj. i podporovatelem a loutkařem globalistické Hillary. Když poznáte všechny detaily o činnosti jeho celosvětové chobotnice „neziskovek“, začnete se doopravdy bát…

Satanský vliv u Sorosem a americkými ambasádami zakládanými a sponzorovanými „neziskovkami“ čpí přímo ďábelským puchem a tyto neziskovky evropských i našich sluníčkářů vykonávají vůli obou šelem apokalypsy s cílem přivést tento svět pokud možno krátkou cestou k Armagedonu. Vzniká /a vlastně už vznikl/ celý neziskový průmysl zaměstnávající jinak nezaměstnatelné mladé lidi obvykle z lepších rodin, kteří v tradicích naprosto mylného pojetí lidsky podmíněné lásky jako jedině správného projevu církví preferovaného postoje budou příchozí milovat, milovat a milovat, až budou sami umilováni k smrti, jak se již těmto aktivistům nejednou stalo. To vše za velké peníze samozřejmě, a to i za peníze z našich daní. Nakonec máte příležitost to pozorovat všude kolem nás.

Na závěr: Co nového ve světě příčin?

Na závěr dnešního kontaktu vám při příležitosti slavnostních oslav konce roku opět trochu pootevřu dveře do sfér vám běžně nepřístupných. Nahlédneme spolu aspoň škvírou do oblasti dění za naší realitou, do světa příčin, který se pak projevuje v našem světě následků konkrétními reálnými ději. Tentokráte si všimneme dění přímo v Evropě a dění přímo se týkající naší republiky.

Všimneme si jednak oblasti ochrany hranic naší republiky před nelegální imigrací a jednak vývoje postojů české elity ve vládě, senátu a parlamentu k aktuálním otázkám migrace dirigovaných zemím EU v Bruselu. Současný vývoj totiž silně ohrožuje postavení českého národa jako budoucího duchovního srdce Evropy a světa — a je proto třeba český, moravský a slezský prostor důsledně chránit.

Od června tohoto roku proto byly vyvolány k samostatné existenci dvě skupiny velmi dobře energeticky vybavených a velmi dobře motivovaných živlových bytostí, které pokrývají svou činností obě výše uvedené oblasti. Ve svých textech jsem vás již nejednou informoval o působení těchto živlových bytostí v některých případech, kdy jsou postaveny ku pomoci lidským bytostem, kterým pomáhají řešit osobní problémy v okamžicích hluboké životní krize či třeba pomáhají svojí ochranou a podporou  při zvládání obtížných psychických stavů.

Obě tyto skupiny pracující tentokráte ve prospěch nás všech jsou vybaveny energetickým samonabíjením z vesmírných zdrojů jeenotlivých živlů a jsou obdařeny vysokou emocionální i mentální inteligencí. Kdo znáte třeba Bardonovu „Cestu k opravdovému zasvěcení“, víte, že jeden ze dvou vynikajících a světově uznávaných českých mágů tyhle bytosti na jejich práci v terénu takhle nikdy nedokázal vybavit. Jsou tedy opravdu v historii magie v tomto světě něčím výjimečným.

Úkolem první skupiny je vytvářet na emocionální a mentální rovině psychiky duší /astrálních či jemnohmotných těl/ případných nelegálních zájemců o migraci z arabských a afrických zemí do Evropy nepřekonatelné vnitřní zábrany již ve chvílích, kdy si kdokoli z nich už třeba v Turecku či Lybii vezme na mysl možnost použít našeho území jako tranzitního nebo cílového prostoru k trvalému pobytu. Je to velmi ůčinné a prakticky bezchybně fungující. Působení živlových bytostí prostě dokáže vyvolat silný podvědomý strach z realizace podobného chování a tím je donutí hledat řešení jiná. Zveřejňuji tyto údaje jen pro vás k tomu, abyste nepropadali skepsi a necítili jste se tak zcela ponecháni napospas ve stávajícím nedobrém světovém dění.

Vás, kteří si zrovna nyní o mně nemyslíte, že jsem /s ohledem na tyhle řádky/ idiot a již víte, že dokážu učinit mnohé, o čem běžný člověk nemá tušení, mohu navést otázkou: Kolikráte jste slyšeli od června v průběhu léta o nelegitimním průniku migrantů z muslimské oblasti přes hranice naší republiky? Vás nedůvěřivé mohu odkázat na portál Cizinecké policie na webových stránkách Ministerstva vnitra, které vám potvrdí nulový pohyb v záchytných střediscích muslimské migrace v druhém pololetí tohoto roku. Dříve plná záchytná zařízení našich milých opálených cestovatelů a většinově doživotních adeptů na sociální dávky jsou buď prázdná nebo v nich setrvávají lidé z Východu mimo oblast islámských zemí /Ukrajinci, Vietnamci či Rusové/, kteří podstupují proceduru povolení k pobytu či práci u nás. Za tyhle imigranty díky.

Jestliže přesto těchto exotických tváří v ulicích našich měst přibývá, je to proto, že Sobotkova, Babišova a Bělobrádková vláda absolutně neplní svou povinnost ochrany republiky a bez našeho vědomí provádí řízenou migraci ve velkém za zády svých občanů. V rámci této řízené migrace se sem dostávají lidé jako například rodina nedávného útočníka v případě znásilnění zdravotní sestry v jedné z pražských nemocnic a jistě spolu nepochybujete, že nejde o případ ojedinělý.

Hlavní část přílivu imigranfů je ovšem realizována na základě benevolentního udělování vstupních víz cizincům z velmi rizikových oblastí, kteří přijíždějí jako turisté, podnikatelé či zaměstnanci zahraničních firem z muslimského světa a jejichž pohyb po území republiky po vypršení víz nikdo nekontroluje, resp. je jim automaticky prodlužován.

Stále zhoršující je v západních Čechách a v Praze tendence k pobytu lidí vybavených obvykle pouze prozatímními doklady úřadů německých či jiných evropských zemí, kteří si do nich pouze jezdí pro dávky a utrácejí je v mnohem levnějších Čechách. Zvykají si tady a brzy tu budou doma. Není také jistě náhodou, že v oblasti drog u mládeže zaujímáme stále přednější místo v Evropě. Ti lidé nám nic dobrého nepřinášejí a nepřinesou.

Pozn.: řešení těchto případů je věcí vás občanů jako nositelů vlády v demokratickém státě realizovaném v pravidelných volbách… je to věcí svobodné lidské vůle vás všech a vaší ochoty to či ono si nechat od svých vybraných „elit“ dlouhodobě líbit… tuto vaši svobodnou vůli nelze zásahy živlovými bytostmi měnit… takže při vaší případné nedbalosti ve volbách 2017 /případné opakované volbě probruselských přátel v ČSSD, ANO a u lidovců/ vás z průseru ani tahle pomoc od Boha zvenčí nevytáhne… k příchodů imigrantů legální cestou /turisté, podnikatelé, zaměstnanci ze zemí středního východu/ jsem zachytil od skupiny živlových bytostí zabývajících se přímou ochranou před nelegální migrací informaci, že naše země slouží elitě arabských teroristů ke klidnému a spolehlivému umístění jejich rodin a jako zázemí pro organizaci vpádů do zemí na západ od našich hranic… takže se dá předpokládat, že významnější útoky na našem území budou ještě nějakou dobu omezeny pouze na akce pitomců jako je ten syn „zasloužilého“ tlumočníka z Afganistánu… chlapec byl propuštěn, protože soudce uznal nesmyslné argumenty obhajoby, takže si to může pro velký úspěch kdykoli zopakovat… v té souvislosti mne tak napadá, proč já ve svých šedesáti sedmi letech věku, po čtyřiceti pěti letech odpracovaných ve prospěch tohoto státu, se při svém osamělém životě musím o svoji sexuální nouzi postarat sám… přátelé, jak já bych si někdy také s gustem  zaznásilňoval!… jó, až bych brečel!… ale reakce českých žen dobře znám a jejich jazyk umím… takže polehčující okolnosti našich milých arabských samců by se na mne asi nevztahovaly a navíc se ode mne očekává /na rozdíl od nich/ civilizované chování… je to pěkně v prdeli, ale mne už by asi do smrti z basy nepustili… a protože kozu jsem u nás na vesnici už dávno nepotkal, tak radši sexuálně nepěkně strádám a tiše a zoufale skučím… ne neukojenou touhou sexuální, to ne… skučím touhou dát /samozřejmě s láskou/ někomu v tomto státě pěkně přes držku za to, jak nás vedou do záhuby… a že by jich bylo, těch adeptů na džkovné, jéjej…    

Druhá skupina živlových bytostí pracuje s vybranými skupinami lidí této země rovněž na rovině jejich psychické emocionální a mentální roviny bytí. Nebudeme na veřejnosti uvádět, o které které skupiny lidí se přímo jedná. Řekněme jen, že je na ně vyvíjen určitým způsobem trvalý strukturovaný podprahový tlak k dosažení stanovených cílů změny jejich původně vstřícných postojů k migraci.

Právě za prací této skupiny stojí reálné a velmi výrazné změny postojů řady českých politiků a významných lidí, které se oproti stavu z června tohoto roku šíří geometrickou řadou.  V příštím období bude dále zesilován trend likvidace vlivu sociální demokracie na chod státu, stabilizace ANO jako předního subjektu české politiky /za předpokladu nepřijetí migračních podmínek Bruselu/ a intenzívní vzestup Okamurovců a některých nově založených stran, které tentokrát povedou dosud nezkorumpovaní lidé se zárukou dobrého vedení našich věcí veřejných.

Činnost a práce těchto bytostí je spolehlivě monitorována jediným omezením, které je do jejich „genů“ vložena, a to požadavkem souladu jejich konání s tím, čemu obvykle říkám „boží vůle“. Jedná se tedy o působení v rámci zásad teurgie /božské magie/.

Vše se vyvíjí. V pohybu je síla, v pohybu je zdraví. Přestaňte proto i vy stagnovat a dejte se na cestu. Na onu „úzkou“ cestu, která vás obohatí. Mnozí falešní proroci vás vedou k obecně známým pravdám, jako jsou rčení „miluj sám sebe“, „přijmi sám sebe“, „žij pozitivně“, „žij tady a teď“ a zdůrazňují vám, že máte využívat sílu vaší myšlenky. Ano, potvrzuji, tohle všechno je pravda. Svatá pravda. Ale jen tehdy, když Kristovými slovy řečeno ty dva v sobě /ego a ducha/ učiníte jedním. Protože pokud ti dva netáhnou jedním směrem, nikdy nebudete schopni pohnout horou. Horou svých problémů!

A pozor na duchovní pýchu, přátelé. To je sviňka, která vám dokáže zatopit ve chvílích, když si už myslíte, že jste za vodou. Proč asi si Kristus vybral své apoštoly ne mezi židovskými kněžími v chrámech, ale mezi prostými lidmi na venkově? A proč myslíte, že já raději pracuji s těmi z vás, kteří teprve zázrakům znovuzrození v sobě s údivem a radostí přihlížejí než s těmi, kteří každou mou větu doprovázejí výčtem již dosažených /obvykle iluzorních/ kvalit svého vlastního ducha?

Snad jsem vás nenudil. Přeji vám, aby nový rok byl plodný a přinesl vám všem zdraví a prostředky pro život alespoň v takovém rozsahu jako ten rok odcházející.


4 komentáře u „Za námi je zimní slunovrat roku 2016 a vstupujeme do roku 2017 plného příležitostí konečně začít žít šťastně a v pohodě tady a teď“

  1. Pane Karpeto, děkuji za velice krásný a pozitivní článek. Chtěl bych vám popřát do nového roku hodně zdraví a věřím, že v novém roce se zde na webu vašimi články budu nadále obohacovat. Ještě jednou moc děkuji za vaši práci.
    JK

    1. děkuji za ocenění… on ten článek není ani tak pozitivní jako spíše pravdivý… a je to pravda o životě, která člověka zbavuje strachu a umožňuje mu tady na Zemi žít s pochopením smyslu toho, proč tu jsme… v pravdě je skutečná síla, která mění životy, které mění dějiny… přeji krásný rok 2017… PK

  2. Přeji pěkný den, pane Karpeto a děkuji za Vaše slova, a kéž by je četlo stále více lidí, kteří zatím „spí“. Jsem ráda, že jsem Vás potkala. DK

Komentáře nejsou povoleny.