Pravá tvář islámu: Džihád je náboženská povinnost každého muslima — svědectví bývalého českého muslima: Džihád se samozřejmě praktikuje i v České republice

Jelikož se nám stále více veřejně do očí lže o pravé podstatě islámu, musíme znovu uvádět fakta na pravou míru. Ano, milí čtenáři, nic než fakta v tomto textu nenaleznete.

Zdůrazňuji znovu, že naše výhrady nesměřují vůči prostým věřícím muslimům — ti jsou jen oběťmi temného systému, stejnými oběťmi jakými se stanou i občané našeho státu, pokud si nechají islamizovat zemi.

Svědectví bývalého muslima Lukáše Lhoťana je velmi cenné právě proto, že dobře ví co se děje pod líbivou maskou beránka, kterou si islamisté nasazují… jeho svědectví je starší — už z roku 2012 — ovšem dnes je aktuální víc, než kdykoliv předtím… mj. jiné totiž ukazuje na smutný fakt, že v našem státě bují ta nejradikálnější odnož islámu. O pravé podstatě tzv. islámského džihádu, jsme již fakta přinesli » Nyní si můžete poslechnout další nezávislé informace o této náboženské povinnosti každého muslima.

Měli bychom podobná varování brát smrtelně vážně, jelikož ukazují PRAVOU REÁLNOU tvář islámu, ne tu masku, kterou si islamisté nasazují v médiích. Není vůbec náhodou, že tato Lhoťanova varování jsou velmi podobná těm, která uvádí další bývalý muslim Nassim Ben Iman z Německa »

… a také třeba křesťané z Egypta, kteří mají dobře zdokumentovanou historickou zkušenost s islámem: Ta zkušenost je taková, že islám vždy velmi dobře plní své náboženské džihádistické povinnosti — tam, kam přišel islám, byla vždy výsledkem likvidace původní kultury »

Mezi prvními úspěchy islámu byla likvidace křesťanské Byzantské říše, dobytí Jeruzaléma a vyvraždění většiny původních pravých křesťanů v severní Africe — na žádost a za finanční podpory Vatikánu »

Manipulace myšlení oveček v islámu je jasně a dokazatelně směrována směrem k otrocké podřízenosti duchovním vůdcům »

Není to náhodou. Islám byl totiž za tímto účelem prokazatelně stvořen… analýza je pro vás k dispozici v textu o historii islámu »

Ano vážení a milí… cílem je manipulace s vědomím lidstva směrem ke stádnosti… vyhovuje vám to? Jste rádi, když z vás někdo dělá voly?

Kdo nebo co je staroarabské božstvo Alláh?

Muslimové mají Alláha plná ústa, tak bychom si před poslechem kázání vůdce českých mohamedánů měli vysvětlit kdo, nebo co to je…

Alláh se obvykle přepisuje jako Bůh, část muslimů s tím ale nesouhlasí — obecně je totiž v Islámu zdůrazňována jedinečnost údajného boha Alláha — a to proto, aby byla ospravedlněna nadřazenost této násilnické ideologie, která umožňuje zlikvidovat jakéhokoli nevěřícího.

Historický původ slova Alláh je důkazem podvodu těch, kdo stvořili islám

V islámské teologii (tawhídu) je dnes kladen důraz na jedinost Boží, ale pozor, přichází překvapivá pointa…

Původně byla totiž v islámu uctívána staroarabská božstva, al-Láh, al-Lát a al-Uzzá — je to doloženo mj. v knize Luboše Kropáčka — Duchovní cesty islámu.

Takže jak vidíme, ona údajná jedinečnost je perfektně zfalšovaná, ve skutečnosti muslimové vzývají staroarabské božstvo jménem „al-Láh“.

Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce "Císařovy nové šaty": To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž prostě sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista ;-) Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter's in the Vatican.
Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce „Císařovy nové šaty“: To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž prostě sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista ;-) Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter’s in the Vatican.

Tato manipulace — nikoliv náhodou — připomíná podvod s přemalováním tzv. slunečního kultu na uctívání Ježíše v římském katolicismu »

Zdroj: KROPÁČEK, Luboš; Duchovní cesty islámu; 5. vyd., Vyšehrad, 2011; ISBN 978-80-7021-925-6; str. 15.


Muslim Lukáš Lhoťan říká: Abychom pochopili dnešní vývoj v Evropě je důležité pochopit, co znamená termín islámské ortodoxie džihád. Tento termín totiž neznamená pouze ozbrojený boj za islám, ale cokoliv co je učiněno s cílem šířit islám a zákony Alláha (šaría).

Miloš Mendel v novém vydání knihy „Džihád – islámská koncepce šíření víry“ zdůrazňuje, že „abychom pochopili, proč se islám násilného šíření víry předem nezříká, bude užitečné si připomenout základní postuláty islámské kosmologie.“ Poukazuje tak na základní potřebnou znalost k pochopení koncepce džihádu v islámské teologii.

Džihád z kázání v brněnské mešitě

Pro pochopení této koncepce bude nejjednodušší si poslechnout vysvětlení co je to džihád z kázání v brněnské mešitě.

O džihádu a jeho podobách káže Muneeb Hasan Alrawi, předseda Islámské nadace v Brně a Ústředí muslimských obcí v ČR. Dozvíte se například, že džihád je vše učiněné pro šíření islámu, zákonu Alláha a pokud džihád muslimové nepovedou Alláh je potrestá

Přepis části záznamu:

Džihád není pouze zbraněmi, ale i slovem, penězi apod. — tedy vše učiněné pro Alláha

A také víme, že Alláh nás vyzývá k tomu, abychom provedli, nebo abychom učinili džihád. Džihád, jak jistě víte, že to není mečem nebo puškou, jak si někdo myslí. Džihád je vším možným. To už je potom boj, to už není džihád, Džihádem je všechno, nejenom boj, nejenom bojová akce, ale i to co děláme sami. Džihád proti sobě samým, džihád našimi těly, džihád našimi dušemi. Džihád našimi slovy, džihád našimi majetky, džihád každým krokem, který děláme pro sebe nebo pro korán, tedy pro islám.

Pokud muslimové přestanou šířit islám a zákony Alláha budou potrestání Alláhem

A když necháváme džihád tady v tomto smyslu, tak můžeme očekávat jedno jediné co slíbil Alláh, když říká v koránu, tedy v překladu:

Vy kteří věříte, co je s Vámi, že když je Vám řečeno vytáhněte do boje na cestě boží, a to je tady přímo z překladu, což není úplně správný překlad. Řekněme: vytáhněte do džihádu. Takže znovu:

Vy kteří věříte, co je s vámi, že když je Vám řečeno vytáhněte do džihádu na cestě boží, jste jako přikováni k zemi. Což se vám více líbí život na tomto než na onom světě? Vždyť užívání života pozemského je nepatrné oproti užívání v životě budoucím.

Jestliže nevytáhnete do džihádu, bůh vás potrestá trestem bolestivým.Vystřídá vás národem jiným a nebudete mu moci uškodit. Neboť bůh je věru mocný nad každou věcí.

Takže milí bratři tady to je jasné, tady jsou dva tresty — nejenom jeden. Kdyby býval jenom bůh nás vystřídal, tak dejme tomu my jsme si to vybrali. My jsme si vybrali že nebudeme bojovat, tady v širokém smyslu slova bojovat vším možným. Svými majetky, svými těly, svým slovem svým krokem … Tak vystřídá nás, ale ten verš říká jasně: „bůh vás potrestá trestem bolestivým“ a pak přijde to další „a vystřídá vás národem jiným a nebudete mu moci ničím uškodit“. Takže to je milí bratři a sestry jasným líčením toho co děláme a co nás může potom také čekat.

Je tedy zřejmé, že džihád je nejen ozbrojeným bojem, ale i úsilím o šíření Alláhových zákonů a nadvlády Alláhových vyvolených nad ostatními.

Když studuji výše uvedené páteční kázání v brněnské mešitě nedokáži pochopit proč Muneeb Hasan Alrawi řekl novinářům z MF DNES, že mu nejde o šíření islámu na Moravě? Citace z tohoto článku: „Předseda Ústředí muslimských obcí v ČR Muneeb Hassan Alrawi především zdůrazňoval, že místním muslimům nejde o žádné rozpínání jejich náboženství. Chtějí mít hlavně prostor, kde se mohou setkávat.“

Tedy buď je Alrawi zrádcem Alláha nebo (opět) lhal o svých skutečných záměrech …

Pozitivní džihád

Jako pozitivní je možné vnímat snahu některých muslimů a muslimských organizací o tzv. pozitivní džihád. Jde například o jejich úsilí bojovat proti chudobě, drogové závislosti, ekologii a podobně. Je třeba si uvědomit, že ne všechno co dělají muslimové nebo islamisté je apriorně násilné a nepřátelské. Problémem je spíše to, že vrcholoví představitelé islamistů mnohdy využívají veřejně prospěšné aktivity k zastíráni svých pravých cílů a záměru. Velice dobře to popsal Ondřej Beránek v knize „Dvojí tvář islámské charity“.

Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn't understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany
Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn’t understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany

Pozn. redakce: Není vůbec náhodou, že toto chování je přesnou analogií k papežskému systému. Příkladně Vatikán se dodnes schovává za křesťany perzekvované nacisty v době 2. sv. války, přičemž v zákulisí papež Hitlera a fašismus všemožně podporoval »

Negativní džihád

Negativním džihádem je nejen násilí vůči lidem označeným za nepřátele Alláha (například židé, Evropa, USA, Izrael, muslimové neuznaní ortodoxii za pravověrné apod.)… ale i snaha o šíření a snaha o praktikování islámského práva šaria, které je v mnoha ohledech v rozporu se základními lidskými právy a evropskou tradici židokřesťanského humanismu.

Džihád jako očistec

Mnozí lidé budou jistě překvapeni, že koncept džihádu je v ortodoxním islámu postaven jako forma „očistce“ pro muslimy, kteří se dopouštějí hříchu.

Podle výroku Mohameda, ten kdo vede džihád za Alláha a jeho vládu bude mít odpuštěny Alláhem hříchy, bude přiveden ihned po smrti k Alláhovi, kde bude mít dostatek alkoholu, jídla a sexuálního potěšení.

Proto mnozí muslimové dopouštějící se hříchu podle islámu (například se nemodli, nepostí, cizoloží, kradou a podobně) podporují finančně a jinými způsoby nejen ozbrojený džihád, ale i šíření islámu a Alláhových zákonů s vědomím, že je zato Alláh očistí a uchrání pekelného ohně. (Dobře zmáknutý marketing, klobouk dolů ;-)

Je dobré si tedy závěrem položit otázku: Čelí Čechy a Morava islámskému tzv. džihádu? Odpověď je jednoduchá: Ano, čelí!

Neboť jak jsme uvedli výše, je za džihád bráno i šíření Alláhových zákonů a islámu. V roce 1989 nebylo v České republice ani jedno místo, kde by se kázal ortodoxní islám a praktikováni islámského práva šaria. Dnes (psáno v roce 2012) se káže a vyučuje jak praktikovat islámské právo šaria a zákony Alláha v islámských centrech v Praze, Teplicích, Brně, Hradci Králové a je pravděpodobné, že těchto míst bude přibývat.


Tato publikace mapuje vývoj české muslimské komunity a její ovlivnění saúdskoarabským islamismem (wahhábismem). Přináší komplexní zpracování působení různých organizací po roce 1989. V knize je popsán vývoj muslimské komunity na našem území, vnitřní konflikty a problémy s nedodržováním českých zákonů ze strany některých muslimských organizací. Podklady se staly nejen dokumenty a texty vydané samotnými muslimy, ale i analýzy a komentáře předních odborníků na problematiku islamismu a islámu (Mareš, Mendl, Randák apod). Součástí textu je také doslov, v němž autor rozebírá hlavní kontroverze kolem působení islamismu v České republice, postupující islamizaci a možné problémy s prudce narůstající populací českých muslimů ovlivněných islamismem.