Cenzura vládne na serveru iDnes, válka proti svobodě pokračuje: Fáze islamizace společnosti a co mají společného Rohingyové v Barmě, Arméni a kvóty EU?

media-presstitue

Opakovaně vás informujeme o snahách mocipánů zlikvidovat svobodu člověka na Zemi. NWO Agenda 2030 totiž chce monopol na informace a jeden z hlavních nástrojů cenzury je tzv. politická korektnost. Není to náhoda, nejvyšší vládnoucí vrstvy světové vlády si dobře uvědomují sílu informací — ve zkratce to totiž lze říci tak, že vaše „naprogramované“ osobní přesvědčení a víra následně určují to, jak budete vnímat okolní realitu.

Buďte svobodní, buďte sami-sebou!

Ego člověka dekóduje okolní realitu na základě svého programu a uvědomte si prosím, že zcestné-zavádějící programy jsou do ega vkládány od narození rodiči, školou a dnes hlavně médii! Proto zažíváte dnes a denně na všech těch Českých lžiTelevizích, lžiDnesech a spol. mohutnou masírku, kde vám vnucují co je (podle nich) jedině „správně“ a co si máte myslet o světě okolo. Uvědomte si prosím, že jde mimo jiné o snahu zrušit vaši svobodnou vůli a vložit vám do podvědomí-ega to co ONI chtějí. Proto Kristus mluví o tom že jedině pravda (poznání) nás osvobodí! A člověk musí nejdříve poznat sám-sebe (obě poloviny ve své mysli), teprve potom v míru a ve spolupráci obou svých jin-jang polovin získá sílu „pohnout horou“, získá sílu řídit své podvědomí, přesně tak, jak pravil Kristus! Je to fascinující téma, které vám ragauian.cz umožňuje pochopit v paralelním seriálu o podstatě reality zde »

Koupení novináři

Každopádně NWO již téměř získal monopol na informace díky síle peněz — zcela jednoduše tak, že si ta média koupil — většina velkých médií jsou tzv. korporátní.

Prostý selský rozum říká, že majetek pracuje pro svého pána, to není konspirační teorie, nýbrž prostá logika.

us-terrorist-censorship-control-of-internet-speech

Díky internetu se jim to ale malinko vymklo, tak se to pokoušejí napravit a tuto nečekanou svobodu zase rychle potlačit. Nejviditelnější je zatím cenzurování informací, které postupně plíživě zesiluje a skutečné obludnosti už začíná nabývat např. v Německu:

Tento článek přinášíme především protože server lžiDnes uvedený článek zablokoval — je to učebnicový příklad cenzury.

A protože cenzura se nám bytostně příčí přetiskujeme článek s doplněnými zdroji informací abyste mohli dobře vidět, že NWO lžimédiím rozhodně nejde o pravdu, nýbrž jen o vnucení totalitní NWO ideologie všem…

Myslím že není od věci aby autoři popřemýšleli a odešli z médií, která podléhají cenzuře… samozřejmě jde o lžiDnes, o bakalonoviny lžiHned a spol. — ale dále především o Facebook a veškeré Googlovské platformy, vč. např. Bloggeru. Lze doporučit aby lidé pouvažovali o spolupráci třeba se serverem parlamentnilisty.cz společnosti OUR MEDIA a.s. — tento server skutečně zatím dodržuje to, co sliboval ve své reklamě — totiž že nebude cenzurovat » Je to zřejmě díky tomu, že 70% podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s. vlastní podnikatel a senátor Ivo Valenta »

Proč cenzorům vadí pravda o islámu?

Islám nerozlišuje mezi náboženstvím a politikou. Náboženský systém je současně systémem politicko-právním a mocenským, je politickou ideologií. Náboženství stojí ve službách moci, je výchozí složkou státu. Je v rozporu s přirozeným mravním zákonem a řídí se heslem „účel světí prostředky“. Takže v rámci šíření islámu je například zcela „mravné“ obelhávat a podvádět.

Islám a šaríja bude vládnout světu, svoboda ať jde k čertu — to jsou islámské hodnoty

Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku a první mezi nimi je prosazování politického  systému vlády šaríji. | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku a první mezi nimi je prosazování politického systému vlády šaríji. | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Pro Organizaci islámské spolupráce (OIC) všechna lidská práva musí být založena nejprve na islámském náboženském právu šaría » Cokoliv je v rámci šaríi, je lidské právo, cokoliv je mimo rámec šaríi, není lidským právem.

Následuje cenzurovaný text, který zachránily parlamentnilisty.cz a my jsme doplnili fotografické důkazy a další fakta:


Robert Troška: Fáze islamizace společnosti a co mají společného Rohingyové (Barma), Arméni a kvóty EU?

Jde o model, který vidíme v historických reáliích v různých zemích se stále stejným scénářem, kdy muslimské obyvatelstvo nejprve „prchá“ před „chudobou a strádáním“ do poklidné mírumilovné země, poté si vynucuje „svou kulturu“, aby pak následně po dosažení vyššího procentuálního zastoupení v oblasti proběhla ISLAMIZACE se všemi negativními projevy násilí na původním obyvatelstvu.

Pojďme k jednotlivým fázím islamizace:

Nultá fáze: Příprava invaze v moderních časech

Tipování vhodného území pro potenciální muslimské nájezdníky — základním faktorem je míra štědrosti sociálních dávek a příspěvků muslimským organizacím. Pokud je nízká, nejsou tyto destinace oblíbené. Do této skupiny spadají zatím všechny evropské země s mírou muslimské populace do 1% (státy V4, Rumunsko, Chorvatsko, atd.). V této fázi, kdy muslimská populace čítá max. do 1% jde především o „kosmetické“ problémy muslimských šátků a „pytlů“ do vody v aquaparku. Muslimové testují „odolnost“ společnosti vůči zahaleným hábitům, jak jsme se mohli přesvědčit v případě žaloby na ředitelku střední zdravotnické školy v Praze.

První fáze: Role strádajícího uprchlíka/oběti před válkou

muslim-imigrant-open-or-die

Ideální možnost pro muslimy, jak se dostat do západoevropských sociálně štědrých států. Merkelové „Wir schaffen das“ umožnilo začít osídlovat území medem a strdím a hlavně sociálními dávkami oplývající. Proč bojovat se šavlí a kanóny, když vše umožní pokřivené a směrem proti původní populaci nastavené zákony?

Setkáváme se s vyšším levelem (úrovní) islamizace, již nejde jen o plavečky nebo šátečky, ale o zákaz vepřového na školách, nenápadné zavádění paralelních šaríja soudů, postupné vytváření muslimských ghet a skryté prosazování trestů pro odpadlíky od islámu (jejich pronásledování a následná fyzická likvidace nejsou výjimkou). Základní charakteristikou této fáze islamizace je ztráta bezpečnosti veřejného prostoru provázená napadáním, krádežemi, skupinovým znásilňováním i jednotlivci a to vždy směrem k nemuslimskému obyvatelstvu, což je médii zatajováno nebo alespoň bagatelizováno.

Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu a říká mj.: "...islám od počátku vraždil každého, kdo se odvážil zpochybňovat Alláha a Mohameda..."
Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu a říká mj.: „…islám od počátku vraždil každého, kdo se odvážil zpochybňovat Alláha a Mohameda…“

Pozn. redakce: Imámové hrají roli utlačovaného islámu s velkým nasazením a my v této etapě vidíme čím dále častěji zprávičky následujícího typu: Zentralrat der Muslime kritisiert: Es gibt zu wenig Gebetsstätten »„Centrální muslimská rada kritizuje: Máme tady málo místa na bohoslužby“. Je to identický princip jako v pohádce o jezinkách a Budulínkovi — „jenom jeden prstíček strčíme do dveří“. Místo toho aby si islám vážil vstřícného kroku Budulínků-starousedlíků za bydlení zdarma a poskytované štědré finanční dávky, namísto toho je každý splněný požadavek a ústupek mohamedány považován za slabost „nevěřících psů nemuslimů“ a další nekonečné požadavky následují v neomezeném množství…

Islámští sebevražední teroristé jsou většinou imámů alespoň naoko odsuzováni, poněvadž teroristé chtějí nastolení islámských zákonů příliš rychle — ale chytří muslimští vůdci vědí, že je lepší počkat na dělohy muslimských žen a počítají i s trvalou kolaborací ze strany levicových liberálů, kteří hlasy muslimů potřebují. A imámové také vědí, že při následném „sloučení“ rodin po přiznání azylu je zajištěn raketový růst muslimské populace. Typickým příkladem může být Německo nebo Švédsko.

Druhá fáze: Libanonizace

Francie se neúspěšně snaží získat zpět NO-GO zóny, kde už dnes vládne jen islámská šaríja spolu s bezprávím
Francie se neúspěšně snaží získat zpět NO-GO zóny, kde už dnes vládne jen islámská šaríja spolu s bezprávím
Paris, Mantes La Jolie, 2016
Paris, Mantes La Jolie, 2016

Nastolování muslimských požadavků cestou permanentního násilí. V této fázi muslimská populace čítá již od 7% a výše, rostou a zvětšují se muslimská ghetta, kde vzkvétá prodej drog a radikální imámové. V této fázi islamizace se již policisté bojí vcházet do těchto muslimských ghet, jsou napadáni, často i v ohrožení života. Atentáty vůči nemuslimům jsou již tak časté, že země musí zavádět nezřídka výjimečný stav (Francie). Židovské obyvatelstvo začíná postupně opouštět tyto země.

Termín libanonizace není náhodný, Libanon byl po 2. světové válce kvetoucí zemí nazývaný Paříží Blízkého východu, od 50. let ale začali proudit do Libanonu palestinští „uprchlíci“ muslimského vyznání , kteří společně se svými sunitskými bratry rozpoutali v 70.letech občanskou válku vůči křesťanům. Od té doby je Libanon neustále opakovaně zmítán teroristickými útoky a násilím.

Třetí fáze: Vyhánění nemuslimské populace

Muslimská populace požaduje zavedení islámského práva šaríja do zákonů většinové populace, což nutně vede ke střetům s nemuslimskou populací. Klasickým příkladem je Nigérie, kde ve vesnicích, kde je minimálně 40% muslimské populace dochází k napadání nemuslimů, znásilňování žen, vypalování domů a jejich následné vyhnání. Pozor! Tato zvěrstva nemají na svědomí teroristické organizace jako Boko Haram, ale obyčejní muslimové. Křesťanské obyvatelstvo z těchto vesnic na severu Nigérie prchá směrem na jih. Původní obyvatelé severní Afriky a Antiochie (dnešního Turecka) by mohli také vyprávět resp. již na tomto území téměř nejsou (zavlečení do otroctví, vyvraždění celých vesnic).

Proč je mírumilovný budhismus, který nikdy nevedl útočné války, nucen se v Barmě bránit islámu? Dobrá otázka!

Dalším příkladem mohou sloužit muslimští Rohingyové na severu Barmy, kteří jsou v hledáčku nejrůznějších neziskových organizací: V současné době jsme mnoha médii masírováni o nelidském vyhánění muslimských Rohingyů z Barmy. „Mezinárodní společenství“ tak začíná mluvit o genocidě „chudáků“ Rohingyů ze strany barmských úřadů. O tom, kdo je tímto „mezinárodním společenstvím“ se taktně mlčí (odpověď: neziskovky a muslimské státy v čele se Saudskou Arábií).

Neinformovaný a faktů neznalý čtenář musí ukápnout slzu. Ale pravda je samozřejmě úplně jinde. Předně o žádnou genocidu nejde, všichni lháři z neziskových organizací by si měli osvěžit paměť na příkladu nebohých Arménů na počátku 20. století, co skutečně znamená termín genocida, kdy jde o systematické vyvražďování určité skupiny/národa jinou skupinou. V Barmě už delší dobu do severní části země proudí a již v době britské koloniální nadvlády proudili muslimští Rohingyové vyznávající islám v jeho pravé NEJVÍCE AGRESIVNÍ podobě (Wahhábismus). A ten je samozřejmě militantní, nesnášenlivý vůči jiným kulturám a do období, než se celá oblast (území zislamizuje ), nazývá ji „domem války“. A tento termín muslimové naplňují vrchovatě. Prostě Korán v té nejčistší podobě.

A to je samozřejmě problém, dokonce i pro mírumilovný budhistický národ, jakým Barmánci bezesporu jsou. Poté co na severu Barmy začali muslimové zavádět islámské právo (šaríja), vyhánět Barmánce s následnou snahou o vyhlášení samostatného muslimského státu a zavražděním 29 vojáků, úředníků a civilistů, Barmáncům došla trpělivost, již se nenechají vraždit jako ovce a začali se bránit.

Nyní muslimy vyhánějí pryč z Barmy, protože vědí jednoduchou rovnici, buď přežijeme MY nebo ONI. Bohužel jinou podobu tato rovnice v podání muslimské „mírumilovnosti“ nenabízí.

Pozn. redakce: Pro doplnění citujme z médií to, co je přehlíženo a umlčováno — nikdo zde neobhajuje násilí, ale je třeba vědět, že vyhánění muslimů je aktem sebeobrany: Barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij kritizovala dezinformační kampaň, která provází krizi kolem menšinových muslimských Rohingů prchajících z Barmy. … Soucitné mezinárodní reakce na situaci Rohingů jsou podle Su Ťij výsledkem „obrovského ledovce dezinformací, které vznikly za účelem vytváření problémů mezi různými komunitami a prosazování zájmů teroristů“. Těmi měla na mysli povstalce z řad Rohingů (ARSA)… Obvinění týkající se Rohingů Su Ťij odmítá, akce armády obhajuje a tvrdí, že barmské úřady zajišťují ochranu práv všech obyvatel země. „Víme lépe než ostatní, co znamená být zbaven práv a demokratické ochrany,“ upozornila Su Ťij s poukazem na roky, které sama strávila v disentu a ve vězení za vlády barmské junty. …

The Burmese government, under international pressure, has tried to come up with a solution to this issue, setting up a commission under Kofi Annan, the former UN secretary-general. The so-called Advisory Commission on Rakhine State issued a number of recommendations, including a review of the 1982 citizenship law. Suu Kyi, the country’s de-facto leader, embraced those recommendations made on August 25th. But just hours after that report was made public, ARSA terrorists carried out its attacks, prompting the military’s crackdown, and the subsequent allegations of ethnic cleansing against the Rohingya. …

Pro úplnost bychom měli zmínit situace z historie, kdy muslimové nemuslimy nevyháněli z jednoduchého důvodu, jelikož potřebovali jejich píli a otrockou práci, proto je ani nenutili konvertovat (Španělsko, některé balkánské státy).

Čtvrtá fáze: Vyhlášení vlastního státu s islámskými prvky zřízení

Islámská totalita je absolutní: Islám vede ovečky k absolutní poslušnosti imámům, kteří ovečkám dávají jako náboženskou povinnosti zákaz účastnit se voleb... protože je to prý proti islámu... | UK: Muslims in east London were warned not to vote as it violates Islamic law
Islámská totalita je absolutní: Islám vede ovečky k absolutní poslušnosti imámům, kteří ovečkám dávají jako náboženskou povinnosti zákaz účastnit se voleb… protože je to prý proti islámu… | UK: Muslims in east London were warned not to vote as it violates Islamic law

Na území obývaném původní populací se po expanzi muslimské populace proti vůli původního obyvatelstva vyhlašuje stát nezávislý na původní mateřské zemi s prvky islámské formy zřízení. Typickým příkladem je Kosovo. Původně srbské území, dokonce spjaté se vznikem státnosti — po 2. světové ale začali na území proudit kosovští Albánci. Ti poté v důsledku vysoké natality dosáhli přečíslení původního obyvatelstva, začaly konflikty s původním srbským obyvatelstvem, jež koncem 90.let vyústily ve vznik „samostatného“ Kosova na území původního Srbska. Něco podobného jako kdyby v severních Čechách vznikl ústecký chalifát.

Dnes se původní srbské obyvatelstvo v Kosovu bojí vycházet mimo svou enklávu, dokonce nemohou navštívit ani hřbitov bez ochrany vojáků UNPROFOR!

Pátá fáze: Neustálý teror uvnitř společnosti

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

Klasickým příkladem dlouhodobého „mírového“ soužití muslimů s nemuslimským obyvatelstvem je soužití egyptských koptských křesťanů, kteří jsou neustále vystaveni útokům muslimů… nebo dlouhodobé soužití arménského národa uvnitř muslimského Turecka, které po několika pogromech vyústilo v roce 1915 genocidou Arménů s více jak miliónem nevinných obětí!!!

Anda Damian, egyptský biskup: Jste další na řadě k likvidaci

Zakaria Botros, egyptský kněz: Muslimové jen předstírají, že jsou hodní

Pozn. redakce: V historii bylo mnoho podobných příběhů zemí, které byly převálcovány muslimy, obzvláště na severu Afriky. Naši mocipáni spoléhají na naši krátkou paměť aby z nás mohli dělat voly… necháme se? Uvědomte si prosím, že do toho zapadá i zapomenutý a potlačovaný fakt, že zrod islámu podpořil Vatikán právě za účelem vyhlazení původních pravých křesťanů na severu Afriky, protože právě tam to začalo a Vatikán nepotřeboval ty co znali původní Kristovo učení, v podobě předtím než jej katolická papežská církev překroutila »

A jak s výše uvedeným souvisí bruselské kvóty?

Velice úzce, v jejich případě totiž nejde o počty přidělených muslimů, je jedno jestli k nám chce Brusel importovat 3 nebo 10 tisíc muslimů, ale o samotný princip, který je zrůdný již ze své podstaty a vytváří do budoucna bezpečnostní a existenciální problémy. A pokud mají být odebrány dotace, ať si je bruselští mocipáni nechají, protože při výběru mezi dotacemi, spojenými s existencí násilí, nebo svobodou, spojenou se zajištěním bezpečnosti našich domovů, je volba více než jasná.

(převzato z blogu autora)


Islámská „mírová“ konference v Oslu 2013

O povaze islámu dobře vypovídá i následující video z muslimské konference v Norsku. Je velkou ironií, že mnozí liberálové, kteří šíření islámu do Evropy podporují, by v případě jeho nástupu k moci, jak se lidově říká, „šli první“…