CERN, Large Hadron Collider (LHC) urychlovač. Záběr na tzv. “smasher” a systém detektorů částic ve "věncích" okolo.

VIDEO: Něco je špatně! Laboratoře CERNu narazily na bariéru fyzikální reality, podle Standardního modelu fyziky bychom neměli existovat! A tajemství poodhalená ve filmech „Matrix“ a „Počátek“. 8

ragauian.cz nedávno, jako první médium v ČR, upozornil na pozoruhodný objev fyziků z CERNu » který naznačuje, že je něco špatně s tzv. teorií Velkého třesku a s tzv. Standardním modelem ve fyzice. Obě teorie jsou modly materialistů, kteří se nám snaží nalhat, že hmota je počátkem všeho a že Vesmír, život na Zemi i my lidé jsme vznikli následným náhodným vývojem z tohoto třesku… o směšnosti materialistických teorií se zmínil i S. Grof v minulém díle našeho seriálu o podstatě reality »

Jak to v roce 2010 začalo: Vědcům se podařilo vytvořit antihmotu

O počátku výzkumu referuje iDnes 18. listopadu 2010: Unikátní experiment se podařil vědcům Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). Na zlomky sekundy stvořili antihmotu. Bylo to 38 antiatomů antivodíku, který je opakem vodíku. Antivodík je tvořen z antičástic nazývaných antiproton a pozitron. Vědci o tom informovali v časopisu Nature… Antičástice je částice, která má stejnou hmotnost jako běžná atomová částice, jako je proton či elektron. Má ale opačné charakteristiky, třeba opačné znaménko elektrického náboje…

Materialistům věřícím ve hmotu zmizela antihmota

Antihmota představuje jednu z největších záhad, které souvisejí se zrodem vesmíru. Materialisté dosud nevědí, proč se vytratila po Velkém třesku, jímž vesmír [prý] vznikl.

„Z důvodů, které nikdo nechápe, příroda antihmotu vytěsnila,“ řekl vedoucí vědeckého týmu Jeffrey Hangst. „To nás povzbuzuje k ještě tvrdšímu úsilí v odhalování, zda antihmota skrývá nějaké tajemství… Pro nás je to velký průlom, protože to znamená, že můžeme podniknout další krok, tedy pokusit se o porovnání hmoty a antihmoty,“ dodal Hangst…

Podle jedné z teorií při Velkém třesku, jímž se [prý] před 13,7 miliardy let zrodil vesmír, [prý] vzniklo stejné množství hmoty a antihmoty. Ale zatímco hmota se stala základem všeho, co existuje, antihmota podle všeho zmizela. …

Atomy hmoty a antihmoty se totiž při kontaktu navzájem ničí. „Je to k ničemu, když zmizí bezprostředně po svém vytvoření,“ řekl Hangst. „Velkým cílem proto bylo si je udržet,“ dodal.

JAKÉ TO BYLO PO VELKÉM TŘESKU?

CERN, Large Hadron Collider (LHC) urychlovač. Záběr na tzv. “smasher” a systém detektorů částic ve "věncích" okolo.
CERN, Large Hadron Collider (LHC) urychlovač. Záběr na tzv. „smasher“ a systém detektorů částic ve „věncích“ okolo.

Vědci CERN se v urychlovači LHC mimo jiné pokoušejí napodobit podmínky, za nichž v prvních mikrosekundách po tzv. Velkém třesku [prý] vznikla vesmírná prahmota, husté plazma z kvarků a gluonů, což jsou stavební kameny protonů a neutronů.

  • http://zpravy.idnes.cz/vedcum-se-na-zlomek-sekundy-podarilo-vytvorit-antihmotu-pzd-/zahranicni.aspx?c=A101118_081900_zahranicni_btw

Nenechme už materialisty aby z nás dál dělali blbce. Podívejme se podrobněji na tento výzkum, přičemž budeme vycházet z textu na AEN (původní text jsme doladili tam, kde byl nepřesný nebo zmatečný):


Pokusy s antihmotou v CERNu

Švýcarský CERN v roce 2017 vypustil do světa znepokojivé zjištění, které vyplynulo z posledních pokusů na urychlovači LHC (Large Hadron Collider). Fyzikové prováděli pokusy se srážkami částic a sledovali proces vzniku antihmotových prvků, konkrétně anti-vodíku. Pokusy odhalily základní princip, že antihmotové částice mají stejné strukturální vlastnosti a jedná se o dokonalé zrcadlové kopie hmotných prvků běžného vodíku. Jenže pokusy při sebevětší snaze neodhalily jev, který je hmatatelný v celém našem vesmíru, kde existuje zjevný nadbytek hmoty nad antihmotou, což odporuje těm nejzákladnějším fyzikálním zákonům [podle současného zastaralého materialistického paradigmatu].

A co je ještě větší paradox? Pokud vše opravdu začalo při Velkém třesku, jak se dosud uvádí, potom by teoreticky nikdy nemohl vzniknout časoprostor a tím pádem ani vesmír a my lidé bychom tu neměli být…

Michio-Kaku-why compete with robots

Pokusy na LHC měly odhalit mechanismus, kdy při kolizi částic vzniknou kopie jevů toho, co proběhlo v mnohem větším měřítku při Velkém třesku, ale k tomu při testech nedochází. Video obsahuje rozhovor s fyzikem Dr. Michio Kakem, který je jednou z hlavních postav 4. průmyslové revoluce. Prosazuje konvergenci člověka a stroje — tedy zabudování technologických, robotických prvků do těla člověka. V rozhovoru Dr. Kaku mluví o problémech, které experiment odhalil:

Titulky zapnete tlačítkem „CC“ na liště videa.

Jinými slovy, testy na LHC potvrzují, že nejenom my, jako lidstvo, ale veškerá hmota, planety, vesmír a časoprostor by vůbec neměly existovat… pokud tedy uvažujeme jako materialističtí vědci podle „Standardního modelu“ ;-)

Původně fyzici uvažovali, že při vzniku nových částic dochází na kvantové úrovni k něčemu, co by se dalo přirovnat k přepnutí částic z nehmotného do hmotného stavu tak, že se částici udělí její hmotnost. O toto „přepnutí“ se [prý] stará tzv. Higgsův boson, který uděluje na kvantové úrovni částici hmotnost, resp. dává jí reálnou existenci, a tato částice se tak stává součástí našeho časoprostoru. Higgsův boson je základním pilířem fyzikálního tzv. Standardního modelu a je považován za tzv. Božskou částici, protože Higgsův boson podle materialistů [prý] tvoří hmotu [proto mu říkají božský, a chtějí jím nahradit Stvořitele] — tento boson se tak [podle materialistů] stává základním stavebním mechanismem hmoty. Laboratoře CERN chystají příští rok další kolo testů ve snaze ověřit z více úhlů podivný rozpor mezi hmotou a antihmotou, resp. problém nápadného nadbytku hmoty nad antihmotou v celém našem známém vesmíru.

Něco je špatně — podle materialistů bychom vůbec neměli existovat!

Tato událost by mohla být považována jen za jednu další z celé řady záhad, kterou se snaží laboratoře v CERNu rozlousknout při pokusech na LHC. Nicméně všechny dosavadní testy, namísto odpovědí, přináší jen další a nové otázky.

Toto není poprvé, kdy fyzika naráží na podivnou bariéru naší existence. Už před desítkami let převrátila kvantová fyzika naruby de facto všechno, co jsme kdy znali o našem vesmíru a dodnes jen stěží dokážeme vysvětlit události a jevy v kvantovém poli, superpoziční stavy, jevy vlnové spojitosti apod. Postupně se ukazuje, že nejenom vědci v CERNu, ale i samotné lidstvo je najednou stavěno do pozice, kdy si klade otázku původu a vzniku vlastní existence. V rámci 4. průmyslové revoluce se schyluje k nahrazení lidské práce roboty, autonomními systémy a umělou inteligencí (angl. zkr. AI). Lidé prudce odmítají AI a roboty, protože v nich vidí hrozbu ztráty dominance člověka na planetě Zemi. A je to obava opodstatněná.

Pan VK na AEN dále uvádí: V tomto článku se pokusím vás seznámit s něčím, co je součástí II. kapitoly Syndikátu a mám silný pocit, že je nejvyšší čas tuto informaci uvolnit.

Existenční paradox

Existuje něco, co by se dalo nazvat jako existenční paradox. Fyzikové o tomto paradoxu vědí, ale těžko se vysvětluje. Z hlediska matematiky je to snazší. Představte si, že máte jakoukoliv funkci (algoritmus) a definiční obor hodnot, se kterými funkce může pracovat. … Problém začne ve chvíli, kdy funkci (algoritmus) budete chtít ověřit, že je pravdivá… Pro představu podobenství: Bez vody v rychlovarné konvici v ní neuvaříte čaj, protože nejprve musí být v konvici voda a konvice ohřeje vodu jako výsledek funkce konvice. Problém fyziky je v tom, že byly vytvořeny principy, pravidla, funkce (algoritmy), které vrací špatné výsledky při použití správných definičních hodnot. …

Pokud matematicky funkce (algoritmus) funguje, ale v praxi se ukazuje něco jiného, nastává existenční paradox.

Právě s tímto paradoxem se nyní setkali vědci v CERNu při zkouškách na LHC s antihmotovými prvky. Vesmír by podle Standardního modelu (funkce, algoritmy) neměl existovat, ale přesto existuje.

A tady se dostáváme k tomu, jak důležité jsou pro Syndikát programovací procesy v civilizaci, které připravují lidstvo na určité systémové posuny ve fyzice, ve vnímání reality.

Pozn. redakce: Bylo by možné také mluvit o nutné změně zastaralého a nefunkčního materialistického newtonovsko-karteziánského paradigmatu ve vědě, což je téma o kterém se zmiňuje S. Grof zde »

Projekce nepravé reality ve filmu Inception, kde je ale všechno reálné, i smrt

Před několika lety vypustil Hollywood do světa programovací film s Leonardem Di Capriem s názvem „Inception“, do české produkce byl uveden pod celkem zavádějícím názvem „Počátek“. Film vysvětluje fungování lidského mozku a tzv. 3. úrovně lucidního snění, kdy člověk v živém snu není schopen rozlišit realitu ve snu od reality běžného světa.

Aby člověk zjistil, že je ve snu, resp. v simulaci, potřebuje pomůcku nebo sérií testů prostoru…

Pokud pomůcka chybí nebo test provedený v prostoru vrací neočekávaný výsledek, který by matematicky neměl nastat, potom to znamená, že člověk spí, že není ve skutečné realitě. Film byl natočen ve spolupráci s lidmi, kteří experimentují v oblasti výzkumu nepravé reality, lucidního snění, indukované projekce atd.

Film „Inception“ je součástí programovacího protokolu Syndikátu a zpráva z CERNu bohužel potvrzuje, že existuje reálné riziko, že svět, ve kterém žijeme, je projekcí, simulací a programem…

Pozn. redakce: Tohle téma naší nepravé-falešné-iluzivní „reality“ se právě postupně pokoušíme osvětlovat v našem seriálu » Prosím pěkně, vážení a milí čtenáři, především je třeba chápat, že to, co si většina lidí představuje pod pojmem realita, je ve skutečnosti jenom subjektivní obraz, osobní personalizovaná projekce vypočítaná kvantovým bio-počítačem, to jest naším mozkem! Zalistujte si zpátky a uvidíte, že možnost toho, že možná žijeme v matrixu, to jest v holografické, vypočítané simulaci, připouští čím dál častěji i mainstream média — jmenovitě např. zmíněný elitář Elon Musk i jiní…

Pan VK ještě dodává zhruba toto: A protože každý program má chyby, kterým se nedá vyhnout, tyto chyby jsou odhalitelné tím více, čím více vrtáte do fungování fyzikálního prostoru okolo sebe. Čím více vědci v CERNu vrtají do podstaty vesmíru, tím více chyb a podivností nacházejí ve Standardním modelu…

Nejde jenom o hmotu a antihmotu a jejich disproporci, jde i o další paradox, že vesmír se rozpíná stále rychleji namísto toho, aby se po Velkém třesku rozpínání zpomalovalo. Navíc chybí zdroj energie pro urychlování rozpínání. Většinu materiálu vesmíru by měla tvořit temná hmota, v praxi a v pozorování se to ale nepotvrzuje… černé díry by neměly emitovat hmotu, která se dostane za tzv. horizont událostí… » Na kvantové úrovni sledovaná částice se jednou chová jako částice a jindy jako vlnění (viz např. slavný dvouštěrbinový experiment)… v témže okamžiku je jedna částice na dvou místech ve vesmíru (viz experimentálně ověřené kvantové provázání)… částice úplně zmizí nebo naopak se objevují z vakua, tj. z „ničeho“ (viz experimenty s tzv. kvantovou pěnou)… což odporuje materialistickým principům a zákonu o zachování hmoty a energií…

Když nevíte, v jaké jste realitě, zkontrolujte hodiny… nebo použijte totem…

 

Svět okolo nás na povrchu zdánlivě funguje tak, „jak by měl“, ale pokud ho začneme zkoumat, opravdu detailně a pozorně, [když jdeme více do nitra hmoty,] začneme odhalovat podivné poruchy. Již koncem 90. let natočili v Hollywoodu bratři Wachovští film Matrix, který přesně popisuje chyby a poruchy v systému projekce, i když značně zjednodušeným způsobem.

 

 

Film „Inception“ tuto informační rovinu rozšířil o další level. Pokud jste někdy zažili stav nepravé reality, živý sen, kde jste mohli kontrolovat své myšlení a rozhodování jako v „pravé realitě“, tak dobře víte, jak těžké bylo neuvěřit tomu, že to není „realita“. Existují ale pomůcky, které živý sen spolehlivě odhalí. Jsou to hodiny. Když se v lucidním spánku podíváte na jakékoliv hodiny, na zdi, na věži kostela, na hodinky na zápěstí, ať už jsou ručičkové nebo digitální, pokaždé ukáží úplně jiný čas, při každém pohledu a odvrácení pohledu se čas na hodinách pokaždé změní na náhodnou hodnotu. Je to spolehlivý test pro detekci, že se nacházíte v živém snu. Osobně několikrát vyzkoušeno. Pokud nemáte pevnou vůli a ve snu si nedokážete vyvolat předměty, pomůže totem. Věc, kterou máte v reálném světě stále u sebe, ale není to běžná věc, musí jít o divný nebo neobvyklý předmět. Nepravá realita nedokáže objekt v rámci projekce vygenerovat.

Co je velmi zvláštní, uvnitř těchto snů myšlenka tvoří hmotu a realitu. Jakmile pomyslíte, že chcete hodinky na zápěstí, máte je tam. Vyzkoušeno. Platí to pro veškeré myšlenky, i zlé. Nikdy si nepředstavujte zlo, peklo, nebo děsivé představy, okamžitě se totiž zhmotní. Je velmi děsivé, že uvnitř živého snu se objevuje mnoho kvantových jevů, každý pohled a pozorování na hodiny změní hodnotu času, jako v kvantovém poli, kde měření mění hodnotu měřeného údaje nebo veličiny. Hmota může vznikat pouhou myšlenkou. …

-VK-


Závěr? Která realita je ta pravá?

Nakonec bychom prozatím jen rádi zdůraznili otázku pravé a nepravé reality. O něco výše se píše o tom, jak se můžete ujistit, že se nacházíte v živém lucidním snu, nebo v „realitě“ — přičemž pravá „realita“ je prý ta, kde správně fungují hodiny ;-) Uvědomte si prosím, že čas je základní atribut našeho iluzivního-matrixového vesmíru, který je pro naše ego sice zdánlivě reálný, nicméně přesně tento náš 3D vesmír je matrixem, to jest holografickou, vypočítanou simulací… z tohoto pohledu je pro lidskou duši naše zdánlivá 3D realita jenom nepravou-falešnou-snovou realitou!

Skutečná duchovní realita existuje mimo matrix, mimo čas a prostor — proto Kristus mluví o tzv. věčném životě — protože tam, kde neexistuje čas, žijete navěky! Je to prosté.

Nikola Tesla: Pokud chcete pochopit Univerzum, uvažujte o energii a frekvenci (vibracích). Kresba: Micke Hill
Nikola Tesla: Pokud chcete pochopit Univerzum, uvažujte o energii a frekvenci (vibracích). Kresba: Micke Hill

Ano, je to přesně tak, jak pochopil i velký vizionář Nikola Tesla… Milí čtenáři, jako cvičení do příště prosím pouvažujte nad scénami, kde se mluví o podvědomí.

Můžeme mít pod kontrolou své podvědomí?

Podvědomí má pod kontrolou ego! Uvědomte si prosím, že to pozemský rozum a nízkovibrační vědomí ega je tím procesorem, který vypočítává a na základě své svobodné vůle volí osobní realitu člověka.

Proč to tvrdíme tak jistě? V dalších dílech si ukážeme „tvrdé“ fyzikální důkazy toho, jak vědomí ovlivňuje a vytváří realitu… a nejen to, ukážeme si i další biologické důkazy, které lidé objevili výzkumem mozku. I mainstreamoví vědci mluví o těle jako o jakémsi biopočítači, jehož programy jsou uloženy v DNA. Jenomže už vám neřeknou, že v tom těle bydlí dva…

Ego je oddělená samostatná část lidské duše se sídlem na solar-plexu a vy většinou nemáte vědomou kontrolu nad tím co počítá — proto se vám ragauian i Kristus neustále snaží osvětlovat, že své ego nemáte potlačovat, nýbrž že máte „oba dva uzavřít mír v jednom domě“ a mít rádi sama-sebe »

Jenom tak totiž dosáhnete zlepšení své osobní reality, jenom tak dosáhnete toho, že ego v podvědomí, i bez vašeho vědomého dozoru, bude pracovat na stále vyšších vibracích a větší pozitivitě!

Buďte svobodní, buďte sami-sebou!

Ego dekóduje okolní realitu na základě svého „naprogramování“ a uvědomte si prosím, že zcestné-zavádějící programy jsou do ega vkládány od už narození rodiči, školou a dnes hlavně médii! Proto zažíváte dnes a denně na všech těch Českých lžiTelevizích, lžiDnesech a spol. mohutnou masírku, kde vám vnucují co je (podle nich) jedině „správně“ a co si máte myslet o světě okolo. Uvědomte si prosím, že jde mimo jiné o snahu zrušit vaši svobodnou vůli a vložit vám do podvědomí-ega to, co ONI chtějí. Proto Kristus mluví o tom faktu, že jedině pravda (poznání) nás osvobodí! A člověk musí nejdříve poznat sám-sebe (obě poloviny ve své mysli), teprve potom v míru a ve spolupráci obou svých jin-jang polovin získá sílu „pohnout horou“, získá sílu řídit své podvědomí, přesně tak, jak pravil Kristus!

-pokračování-


Tento článek je součástí velké série o tom co je to vlastně realita » Série začíná důkazy o holografické podstatě našeho Univerza v této části zde »

Od popisu fungování duše se propracujeme až k podstatě Univerza. Poznáme že duchovní a hmotný svět vůbec nejsou odděleny. Podíváme se mj. jak věda dokázala, že vesmír je složen pouze z energie a že naše zdánlivá „realita“ existuje až poté, co ji naše vědomí pozoruje. Podíváme se na důkazy o Einsteinově omylu a na problémy s tzv. Standardním modelem vesmíru. Nejnovější experimenty ukazují, že vládnoucí Standardní fyzikální model je pravděpodobně špatně a tzv. Velký třesk se možná vůbec neodehrál.

Jakkoliv to zní šíleně, na naší fantastické cestě za poznáním zjistíme, že holografický a kvantový model vesmíru vysvětluje fungování naší reality zdaleka nejlépe. Mnohé zcela seriózní vědecké důkazy podporují teorii, že celý náš viditelný vesmír je „jen“ holografickou projekcí ve vědomí lidstva. Jakousi velmi pokročilou iluzí, virtuální realitou, simulací vypočítanou na stvořitelově kvantovém počítači, simulací tak pokročilou, že vědomí inkarnované v lidském těle dokonale zapomnělo, kým doopravdy je. Je čas se probudit vážení a milí. Buďte moudřejší než materialisté a poznejte sami-sebe, osvoboďte se ze zajetí iluzí, poznejte cíl své Cesty a skutečný smysl života!


Zdroj a další informace:

Co když žádný Velký třesk nebyl?

Vládnoucí tzv. standardní model vesmíru, tedy Lambda-CDM, se potýká s různými nepříjemnostmi. Je jich vícero, ale divácky nejvíc atraktivní jsou tři: Trable s temnou hmotou, svízel s temnou energií a pak ještě průšvih se singularitou v srdci Velkého třesku.

Kromě mainstreamu ale existují také menšinové teorie, které říkají že Velký třesk nebyl. V roce 2015 např. Dr. Ahmed Farag Ali z Benha University v Egyptě a Prof. Saurya Das z University of Lethbridge v Kanadě publikovali vědeckou práci s výpočty, které nahrávají teorii, že kosmos nemá ani začátek ani konec, stejně jako to tvrdil Fred Hoyle. Oba vědci vytvořili sérii rovnic, které potřebu velkého třesku zcela eliminují. Místo toho se snaží spojit kvantovou mechaniku s Einsteinovou obecnou teorií relativity. Podle nich je vesmír naplněn kvantovou tekutinou, jež se skládá s tzv. gravitonů. Viz též tzv. etér Nikoly Tesly. Tyto elementární částice mají způsobovat přenos gravitačních sil mezi tělesy.

Ali s Dasem nevaří úplně z vody, ale navazují na myšlenky fyzika Davida Bohma, který se mj. podílel na projektu atomové bomby (Manhattan), na Princetonu spolupracoval s Einsteinem a posléze musel v mccarthyovské antibolševické éře, kvůli dřívějším nerozvážným sympatiím ke komunismu, opustit USA. Bohm byl „kvantový mystik“, zabýval se filosofií mysli a mimo jiné si teoreticky hrál s geometrií časoprostoru, kde zaváděl kvantové trajektorie. Stručně řečeno, Ali a Das naroubovali Bohmovy kvantové trajektorie na Friedmanovo řešení rovnic obecné teorie relativity, které aplikuje obecnou relativitu na celý vesmír.

Není to prý sice ještě plnokrevná teorie kvantové gravitace, ale Aliho a Dasův model obsahuje prvky obou znesvářených fyzikálních výkladů podstaty světa — tedy obecné relativity a kvantové mechaniky.

Referuje o tom např. iflscience.com:

Quantum Equations Suggest Big Bang Never Happened

„The Big Bang singularity is the most serious problem of general relativity because the laws of physics appear to break down there,“ says Dr. Ahmed Farag Ali of Benha University, Egypt. In collaboration with Professor Saurya Das of the University of Lethbridge, Canada, Ali has created a series of equations that describe a universe much like Hoyle’s; one without a beginning or end. Part of their work has been published in Physics Letters B, while a follow-up paper by Das and Rajat Bhaduri of Manchester University, Canada, is awaiting publication.

Pokus spojující kvantovou mechaniku s obecnou relativitou a práce Davida Bohma

Ali and Das are keen to point out that they were not seeking a preordained outcome, or trying to adjust their equations to remove the need for the Big Bang. Instead they sought to unite the work of David Bohm and Amal Kumar Raychaudhuri, connecting quantum mechanics with general relativity. They found that when using Bohm’s work to make quantum corrections to Raychaudhuri’s equation on the formation of singularities, they described a universe that was once much smaller, but never had the infinite density currently postulated.

Cílem je spojení dvou teorií do jedné — tzv. teorie kvantové gravitace

The quest to unite the two great theories of modern physics into quantum gravity has been one of the major projects of some of science’s greatest minds in recent decades. Ali and Das are not claiming to have constructed a complete theory of quantum gravity, but think their work will be compatible with future paradigms.

Tato teorie řeší mj. ten paradox, kdy se rozpínání vesmíru zrychluje — zatímco by se mělo zpomalovat

In another proposal that harks back to a now-discarded theory, Das and Ali propose that the universe is filled with a quantum fluid made up of gravitons, particles that probably have no mass themselves but transmit gravity the way photons carry electromagnetism. The follow-up paper suggests that in the early universe these gravitons would have formed a Bose-Einstein condensate, a collection of particles that display quantum phenomena at the macroscopic scale. Moreover, the paper argues that this condensate could cause the universe’s expansion to accelerate, and so explain dark energy, and might one day be the only surviving component of the universe.

3 komentáře u „VIDEO: Něco je špatně! Laboratoře CERNu narazily na bariéru fyzikální reality, podle Standardního modelu fyziky bychom neměli existovat! A tajemství poodhalená ve filmech „Matrix“ a „Počátek“. 8“

  1. Žiť s egom. Ži si, ak ti to vyhovuje.
    Ego nakoniec musí byť osvietené a premenené na božské ego. O ktorom na internete slova niet.

    1. NEVÍTE NÁHODOU, KDO TO DĚLÁ TADY V OKOLÍ MÉHO BYDLIŠTĚ?. A CO TO STOJÍ?.. MĚL BYCH ZÁJEM.. STAČÍ MI TELEFONNÍ ČÍSLO…

Komentáře nejsou povoleny.