Co bychom měli vědět o islámu? Náboženství násilí a nenávisti. 1/5 lidstva vrazi a šílenci. 14 století teroru, 280 miliónů zmasakrovaných. Vymývání mozků od dětství. Otázka stále stejná: Podvolíme se?

POZOR! Následující video představuje skutečně drastické záběry a nedoporučuji je slabším povahám přehrávat!

Vy, co to zvládnete, podívejte se, jak také vypadá to poselství míru, které je nám nevolenými úředníky EU vnucováno… myslete na to, až půjdete k volbám… nevolte ČSSD, ANO, TOP 09, KDU-ČSL, KSČM, ODS ani Piráty… ti všichni vás vedou do záhuby…

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

Pozn.: Na obrázku vidíte fanatickou demonstraci ideologie a následuje trochu praxe naživo — máte připraven blicí pytlík?

Již jsme zde navršili mnoho faktů o nebezpečnosti a temné podstatě islámu, který je ještě temnější než katolická církev, která pomáhala při jeho zrodu » Ale protože je tato informace násilně potlačována, je třeba ji připomínat znovu a znovu. Podívejme se teď na zasvěcenou analýzu dalšího bývalého muslima…


Alí Síná původně považoval islám za humánní… než poznal pravdu

Bývalý íránský muslim Alí Síná, který původně považoval islám za humánní a pro kterého poznání skutečnosti znamenalo hluboký otřes, zasvětil svůj život informování světa o systému, který je připraven zničit civilizaci. Za tímto účelem založil organizaci Faith Freedom International (viz http://www.faithfreedom.org/). Nyní žije v Kanadě a díky jeho službě již řada lidí islám opustila.

Na 306 stránkách své knihy rozvádí poruchy Mohamedovy osobnosti, které měly počátek už v raném dětství, díky nešťastným rodinným poměrům. U chlapce se vyvinul především silný narcismus, dále epilepsie a řada dalších poruch a vad duševních i tělesných. Násilí, lstivost, ziskuchtivost, sexuální posedlost a jiné vady byly zakořeněny v jeho nitru tak hluboce a šlo o osobnost natolik charismatickou, že snadno získával následovníky a dovedl je natolik ovládnout, že ho nejen neopouštěli, ale převzali jeho způsoby a šířili a šíří je dál – horizontálně světem i vertikálně přes generace. Pozoruhodný je autorův rozbor vývoje Koránu, jehož rané části z mekkánského období (tedy z doby, kdy se Mohamed a jeho stoupenci teprve pokoušeli prosadit a zalíbit veřejnosti) jsou ještě psány humánním, sympatickým způsobem, kdežto části z doby po odchodu do Medíny (původně Jathribu. města, které v podstatě uloupil židovským kmenům, ty zničil a Jathrib přejmenoval na město Prorokovo, tedy svoje), kdy přešel z obrany do útoku, již nepokrytě sálají nenávistí a bojovností proti „nevěřícím“.

Autor ve své knize upozorňuje, že právě tohoto vývoje Koránu využívají i současní islámští agitátoři: pro získávání nezkušených nováčků vybírají z Koránu ony zdánlivě humánní rané partie a později, když už oběť dostanou dostatečně do svých tenat, vyrukují s částmi hlásajícími nepokryté násilí.

Islámské pojetí Alláha autor odhaluje jako Mohamedovu projekci vlastní osoby: vytvořil si tuto nadpozemskou bytost, které dal jméno Boha a které zdánlivě sloužil, ve skutečnosti však ona byla určena sloužit jemu, zastrašovat jeho odpůrce a dodávat mu charisma všemocného a absolutního držitele veškerých práv.

Nesmírně důkladný a poctivý rozbor islámu

Rozbor Alího Síny je nesmírně důkladný. Prokazuje velké znalosti medicíny, psychologie, historie i dalších oborů, pro líčení různých aspektů Mohamedovy osobnosti a islámu užívá názorných paralel a příkladů z nacismu a komunismu, různých sekt (jako byl např. „Chrám lidu“, americká sekta založená Jimem Jonesem v polovině 20. století, jejíž stoupenci skončili hromadnou vraždou či vynucenou sebevraždou), vyděračů, únosců a násilníků z moderní doby apod. Pro názornost bývá příběh z Mohamedova života a z počátečního období islámu prokládán příběhem z našich dob, takže paralely vyvstávají ještě zřetelněji.

Postoj islámu k ženám a jeho úzká souvislost s katolicismem

Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12

Závažnou a (mimo vztahu k nemuslimům a Židům) snad nejkrutější složkou islámu je jeho postoj k ženám. V této souvislosti je důležité autorovo upozornění na tragickou skutečnost, že „proroka“ z Mohameda, do té doby silně zakomplexovaného a nejistého vlastním posláním, udělala jeho [prý] bezmezně [prý] milující první žena Chadídža. Tento osudový čin se podle autora stal východiskem zotročení nejen Chadídži samotné a nesčetných žen v islámu až po naše dny, nýbrž pokřivení celé muslimské společnosti, neboť kde jsou zotročeny ženy, nemohou se ani jejich synové vyvinout ve zdravé, plnohodnotné a vyvážené osobnosti.

Papež Jan Pavel II. líbá korán. Proč spolu papeženci a mohamedáni kamarádí? Věděli jste, že Mohamed měl katolické učitele? Vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?
Papež Jan Pavel II. líbá korán. Proč spolu papeženci a mohamedáni kamarádí? Věděli jste, že Mohamed měl katolické učitele? Vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?

Pozn. redakce: Zde je dobré doplnit informační mezeru v záměrně utajené historii a poukázat na zasvěcené svědectví jezuity Rivery, který jasně říká, že tato Chadídža byla ve skutečnosti agentkou Vatikánu, který chtěl stvořit islám jakožto svůj nástroj pro ovládnutí Arabů a dobytí Jeruzaléma »

Nelze obviňovat Sínu za neznalost této utajené skutečnosti. Ale čtenáři možná snad už teď lépe chápou proč černý papá Francis de-facto propaguje islám a tlačí plnou parou mohamedány do Evropy? Proč nabádá katolické ovečky aby měly méně dětí?

Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Důležité je spisovatelovo upozornění, jakým způsobem je možno v zemích, kde islám dosud nevládne, jej postavit mimo zákon. Nelze jej zakázat jako náboženství (kterým sice ve skutečnosti není, ale za které se vydává), neboť to by bylo v rozporu s principy demokracie.

Je však možno a nutno jej zakázat jako mocenský politický systém, kterým vskutku je a který se nejzhoubněji projevuje rozpínavostí, nárokováním si moci všude v hostitelských zemích, kde se může zaštítit dostatečným procentuálním zastoupením, a uplatňováním práva šaria »


ALÍ SÍNÁ analyzuje příčiny násilné, agresivní a vlastně psychopatické podstaty islámu a zdůrazňuje, že máme-li porozumět muslimům, musíme především vědět, co byl zač zakladatel této vražedné ideologie

Míru nelze dosáhnout, dokud existují ideologie hlásající nenávist. Lidé nepáchají zlo z vlastní přirozenosti, ale pokud jsou k tomu vedeni. Dobří lidé dělají zlé věci, když si myslí, že se jim děje bezpráví. Toto bezpráví je však často jen domnělé. Celé masy mohou být zmanipulovány k víře, že jsou utlačovány, a to je naplňuje nenávistí a touhou po pomstě. Uchylují se ke zvěrstvům a zároveň se považují za počestné a ospravedlňují každou svou krutost.

Jednou takovou ideologií je islám.

Není od věci se úvodem podívat na myšlení muslimů, které je důsledkem velmi dobře propracované islámské indoktrinace dětí od školky » To není náhoda… islám není náboženství, islám je ideologie zaměřená na převzetí moci!

První video je z Turecka, tedy země, která je členem NATO a žije v míru se Západem. Co myslíte, kde ti puberťáci své názory vzali?

To co následuje níže je jen logickým důsledkem programování dětí v rámci islámské výchovy…

Proč poctiví muslimové a následovníci Mohameda vždy a všude opakují mantru „Alláhu Akbar“?

Také byste měli vědět, proč ti poctiví muslimové a věrní následovníci Mohameda neustále při každé příležitosti opakují mantru „Alláhu Akbar“ — dělají to v první řadě protože tím jakýkoliv zločin rituálně přesouvají na Alláha, tak jak je to imámové už od školky učí…

Chápete tu rafinovanost? Chápete už proč muslimové nemají problém učinit jakékoliv zvěrstvo počínaje řezáním hlav a konče znásilňováním nemuslimských žen?

Porozumět Mohamedovi

Od 11. září 2001 došlo po celém světě k více než osmnácti tisícům teroristických útoků, které měly za následek celkem stovky tisíc mrtvých a zraněných civilistů. Jejich pachateli nebyly žádné nestvůry, ale muslimové; věřící lidé jednající v souladu se svou vírou. Existují miliony dalších, již smýšlejí stejně jako oni a jsou připraveni je následovat.

Pokud se domníváte, že islámský terorismus je nový jev, mýlíte se. Terorismu vděčí islám za svůj úspěch. V den, kdy Mohamed vkročil do Medíny, spustil tažení teroru. Jeho stoupenci jdou v jeho stopách. Muslimové jsou netolerantní, rasističtí a násilničtí surovci. Jsou vznětliví a snadno vybuchnou, když se setkají s nesouhlasem nebo se jim nedostává přednostního zacházení a úcty. Zároveň ale napadají ostatní a porušují práva stoupenců jiných náboženství.

Pokud chceme pochopit muslimy, musíme pochopit proroka, kterého uctívají a napodobují. Pouze tím, že porozumíme Mohamedovi, můžeme s jistotou vědět, co zapřičiňuje chování muslimů. Jak porozumět Mohamedovi a muslimům je psychologická biografie, která jde k jádru příběhů o Alláhově prorokovi a klade si za cíl odhalit záhadu muže uctívaného 1,5 miliardou lidí.

Proč je důležité vědět, co byl Mohamed zač? Protože víc než miliarda lidí se snaží být a jednat jako on. Důsledkem toho je, že šílenství jednoho muže se přenáší na všechny jeho stoupence. A pokud byl Mohamed šílený, nemůžeme očekávat, že jeho napodobitelé budou příčetní. Právě tím, že porozumíme Mohamedovi, muslimy prohlédneme, a budeme schopni předvídat činy a reakce těchto napohled nepředvídatelných lidí.

Kořeny a větve

Žijeme v nebezpečné době. Pokud pětina lidstva uctívá psychopata, vychvaluje sebevražedné atentáty a myslí si, že vraždění a mučednictví jsou projevem nejvyšší zbožnosti, stává se svět nebezpečným místem. Až se těmto lidem dostane do rukou například atomová bomba, bude ze Země jeden velký sud s prachem. Islám je sekta. Dokud muslimové věří v Mohameda, ohrožují druhé i samy sebe.

Muslimští teroristé byli prý „úplně normální“ lidé. Co je tedy přimělo dopustit se tak ohavných zločinů? Odpověď? Islám. V islámském světě se takové věci dějí denně. Muslimové ze všech koutů zeměkoule mají plné ruce práce se zabíjením ve jménu své víry. Proč? Co příčetné lidi nutí páchat takové zlo? Proč jsou muslimové jako skupina tak rozzlobení na ostatní, proč válčí se světem a proč se tak pohotově uchylují k násilí?

Miliony muslimů dělají výtržnosti, protestují a zabíjejí úplně nevinné lidi, kdykoli a kdekoli někdo řekne něco o Mohamedovi. Tyto činy nejsou racionální, ale jejich pachatelé jsou duševně zcela zdraví. Jak si tento paradox vysvětlit? Abychom to pochopili, musíme vědět, že od muslimů se čeká, že budou jednat a myslet jako jejich prorok.

Jejich postoje, názory, myšlenky a činy tedy odrážejí jeho osobnost a mysl. Jelikož Mohamed je vzorem všeho, co se v islámu považuje za počestné, očekává se od jeho stoupenců, že ho budou ve všem napodobovat. Poněvadž muslimové jako skupina žijí Mohamedův život, vzdávají se ve výsledku života svého, své lidskosti a do velké míry i své individuality. Obývají uzavřený narcistický vesmír svého proroka a následují jeho příkladu, čímž se stávají jeho součástí.

Představíme-li si islám jako strom, pak jsou muslimové jeho větvemi a Mohamed kořeny. Muslimové sdílejí Prorokovu povahu, postoje i myšlení. Každý muslim je v podstatě takový malý Mohamed, jenž je pro věřící nejlepším stvořením, nejdokonalejším člověkem a vzorem hodným následování. Každý jeho čin, ať se zdá jak chce příšerný, je považován za správný. Nikdo se na nic neptá a žádný hodnotící soud se nepřipouští. O Mohamedovi se ostatně chce bavit jen málo lidí. Pokud ho někdo v jejich očích jen lehce zneváží, muslimové se okamžitě urazí.

Ohavný zvrhlík

Jakákoli poznámka, jedno jak neškodná, končí agresí. Muslimové vám možná povolí kritizovat Prorokovy stoupence, avšak kritiku jeho samotného nepřipustí. Kritizujte Alláha a může vám to projít, ale kritizovat Mohameda je nemyslitelné. Nelze důkladně zhodnotit psychologický profil někoho, kdo je mrtvý již celá staletí. Naším úmyslem ale není prorokovi islámu předepisovat léčbu, nýbrž mu lépe porozumět. Máme k dispozici hotové bohatství informací o detailech Mohamedova života a moře jeho výroků, které byly pečlivě zaznamenány. Mnohé tyto záznamy, takzvané hadísy, jsou plné zveličování a hyperbol.

Lze přirozeně očekávat, že věřící budou svého proroka vyzdvihovat, pomýleně mu přisuzovat zázraky a mluvit o něm jako o svatém. Avšak v Mohamedově biografii lze najít rovněž tisíce záznamů, které ho nelíčí jako zbožného muže, ale jako ohavného a krutého vychytralce, a dokonce sexuálního zvrhlíka. Neexistuje jediný důvod domnívat se, že by tyto příběhy mohly být podvržené. Není obvyklé, aby věřící znázorňovali svého proroka jako zloducha.

Pokud tedy takové příběhy, vyprávěné důvěřivými a milujícími společníky, už jednou existují, jsou pravděpodobně autentické. Vyprávěním, jež se objevují mnohokrát a na různých místech, se říká mutawátir. Jedná se o příběhy, které byly pozdějším generacím předány velkým množstvím vypravěčů. Je prakticky nemožné, aby všichni tito lidé, kteří žili na různých místech a zastávali (mnohdy radikálně) odlišné názory, našli společnou řeč, vymysleli jednu a tu samou lež a připsali ji svému prorokovi. My se s pomocí těchto hadísů a koránu, jenž je dle každého muslima doslovným slovem Božím, pokusíme nahlédnout do Mohamedovy mysli. Zkusíme mu porozumět a přijít na to, proč jednal tak, jak jednal.

Nejvlivnější postava dějin?

Uvedu tvrzení a teorie nejrůznějších psychologů a psychiatrů a srovnám Mohamedovy činy s tím, co praví experti na lidskou mysl. Zdroje, které cituji, jsou všechno odborníci na psychopatologii. Jejich názory jsou brány jako samozřejmé a sdílí je většina kapacit v oboru. Tato kniha není zamýšlena ani tak jako psychoanalýza muže, jenž žil před 1400 lety, ale spíš jako pokus odhalit jeho tajemství. Mohamed je záhadou pro mnoho lidí a obzvlášť pro jeho následovníky, kteří věří mýtům a představám a odmítají je prohlédnout.

Mohamedovo chování bylo bezbožné, máme však všechny důvody domnívat se, že on sám své věci věřil. Jak mohl tak pomstychtivý, krutý a zvrácený člověk mít takové charisma, že jím okouzloval nejenom své společníky, ale po celá staletí další miliardy lidí?

Ve své knize The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History (Velká stovka: seznam nejvlivnějších lidí dějin) přiděluje Michael Hart Mohamedovi první místo. Za ním následují Isaac Newton, Ježíš Kristus, Buddha, Konfucius a svatý Pavel. Hartův seznam nebere v potaz, zda byl vliv těchto lidí pozitivní, či negativní. Nacházejí se na něm i tyrani jako Adolf Hitler, Mao Ce-tung a Josif Vissarionovič Stalin. Je tu i Niccolo Machiavelli.

Jak je možné, že se nejvlivnější osobou dějin stal člověk zbavený vší lidskosti? Jak porozumět Mohamedovi a muslimům? Analýza se snaží ukázat, že odpověď na tuto otázku toho má víc společného s lidskou psýché než se samotným Mohamedem.

Ve jménu žádné jiné ideologie nebylo prolito tolik krve jako ve jménu islámu. Podle některých historiků zemřelo pod jeho mečem jenom v Indii víc než 80 milionů lidí. Další miliony byly zabity v následujících stoletích během nájezdů na Persii, Egypt a jiné země. Toto krveprolití trvá dodnes. Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.

Pokud k tomuto číslu připočteme množství muslimů povražděných jinými muslimy, je výsledná cifra šokující. Devět z deseti konfliktů probíhajících po celém světě se týká muslimů, kteří tvoří pouhou pětinu světové populace. Statistickým průměrem to znamená, že u muslimů je šestatřicetkrát vyšší pravděpodobnost, že své konflikty budou řešit násilím, než u zbytku lidstva.

Skutečné šílenství

Jak je tohle možné? Tato kniha předkládá dvě hypotézy; jednak že Mohamed trpěl narcistickou poruchou osobnosti, a dále že byl stižen epilepsií spánkového laloku. Měl i další duševní poruchy, ale tyto dva stavy osobnosti a mozku vysvětlují „jev známý jako islám“ dokonale.

Pozn. redakce: Nabízíme jinou teorii, která dává daleko větší smysl než výše uvedené spekulativní hypotézy. Zmínili jsme ji v naší analýze vzniku islámu » V období, kdy Mohamed vyrůstal s potomky Halímy, se odehrál hodně neobvyklý incident s 2 muži-anděly, kteří malému Mohamedovi rozřízli břicho. Citujme si z oficiálního životopisu:

Mohamed to popsal takto: „Zatímco jsem já a můj soukojenec pásli nějaká zvířata za naším domem, přišli k nám dva muži oblečeni do bílých šatů a nesoucí zlatý podnos plný sněhu. Chytili mě, otevřeli mi břicho, vyjmuli srdce, otevřeli ho a vyndali z něj hrudku černé krve, kterou odhodili. Pak omyli mé srdce a břicho ve sněhu, dokud je neočistili.“ — citát z životopisu: Život Alláhova posla; Ibn Ishak

Zkuste si prosím souvislosti sami domyslet aneb chytrému napověz ;-) Pokračujme se Sínou:

Mohamed ve svou věc věřil a svá tvrzení myslel upřímně, nedokázal však rozlišovat mezi představou a skutečností. Jeho současníci a ti, kteří ho dobře znali, mu říkali madžnún (blázen, šílenec, člověk posedlý džiny). Naneštěstí padli za oběť hrubé síle a hlas jejich rozumu byl umlčen.

Nové poznatky o lidském mozku jim dnes dávají za pravdu. Existuje nesčetně knih otevřeně popisujících Mohamedovu násilnost a nejlepší z nich napsali jeho první učedníci. Kniha „Jak porozumět Mohamedovi a muslimům“ se snaží vysvětlit, jakou měl Mohamed motivaci.

Religion-Of-Peace, islam beheading

Dost se toho namluvilo o tom, jaký byl Mohamed lupič, masový vrah, gangsterský nájezdník, pedofil, zabiják, chlípný svůdník a tak podobně. Muslimové si to vyslechnou — a bez mrknutí oka věří dál. Uznávají Mohameda jako „dokonalého člověka“ (al-insán al-kámil) a „Boží milosrdenství lidstvu“ (rahmat al alamín). Neposuzují ho podle měřítek lidské morálky a svědomí, protože jsou přesvědčeni, že on sám je tím měřítkem.

Co je správné a co špatné, dobré a zlé, podle nich neurčuje zlaté pravidlo — tedy „co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“, což je koncept muslimské psýché zcela neznámý – ale pouze to, co je halál (povoleno) a harám (zakázáno), přičemž tyto svévolné náboženské hodnoty nevycházejí z logiky, etiky, ani morálky.

Muslimové nedokáží o islámu pochybovat. [Jsou tak totiž imámy programováni od dětství — přesně proto varujeme že islám je nejhorší a nejdokonaleji promyšlená totalita vůbec. Vymývání mozků od dětství děti naprogramuje dokonale — jak ukazují videa na začátku.]

Muslimové pak většinou po celý život každé zaváhání pouštějí z hlavy a věci jim nepochopitelné mají za „zkoušky“. K tomu, aby těmito zkouškami prošli a dokázali svou víru, jim stačí bez ptaní věřit každému nesmyslu a absurditě. Pro muslima je slepá víra vstupenkou do ráje, kdežto myšlení a pochybnosti jsou cestou do pekla.

Argumenty předkládané v této knize jsou přesvědčivé a jen málo těch, kdo si ji přečtou, si dokáže víru v islám uchovat. Oříšek je přimět je, aby ji vůbec otevřeli.


Zdroj a další informace:

Koncem roku 2014 vyšly dvě knihy, které by měly zajímat každého, komu není lhostejný dnešní globální „střet civilizací“ mezi Západem a islámem a následně osud Evropy, kterou se fýrer Merkelová v dojemné spolupráci s papá Francisem snaží již nepokrytě islamizovat »

  1. Boj o Jeruzalém – Radikální islám, Západ a budoucnost Svatého města. Autorem je významný izraelský diplomat, Dore Gold, bývalý velvyslanec židovského státu v OSN.
  2. Jak porozumět Mohamedovi a muslimům. Autor je Alí Sína, původem íránský muslim, žijící na Západě, který se od islámu odvrátil po poznání pravdy o něm.