Agenda 2030: Islám není náboženství, nýbrž politicko-náboženský systém vládnutí. Proč papeženci i vládnoucí „elity“ svorně protlačují islamizaci Evropy?

Navažme teď na předchozí text, kde jsme přinesli kupu důkazů o tom, že islám je do Evropy protlačován záměrně za účelem ovládnutí lidských duší, i o tom jak je toto zlo prakticky-politicky realizováno skrze pekelnou Agendu 2030 a tzv. neziskové organizace, NGO »

Vše podstatné už jsme vám vážení čtenáři na ragauian.cz sdělili, ale podle rčení „opakování je matka moudrosti“ se pokusíme v tomto textu ještě jednou tu hromadu faktů shrnout, osvěžit a především umožnit lépe vidět souvislosti.

A znovu předem obligátní poznámka: My máme rádi všechny lidi, ale problém je politická ideologie islámu, která je nám pod rouškou „solidarity“ podsouvána. Islám není náboženství, nýbrž ideologie zaměřená na převzetí moci — podobně jako marxismus a fašismus. Alláh je jen maskou. Problém lidí v Evropě je hlavně ten, že tito tzv. „uprchlíci“ a tzv. „věřící“ jsou (nevědomými) otroky sil, které chtějí lidstvo pomocí islámu zotročit. Uvědomte si prosím, že jejich „mírumilovnost“ bude přesně taková, jakou jim nařídí jejich vůdci… A tuto manipulaci osvětlují následující fakta…

Pokud papež a jezuité útočí proti lidské svobodě resp. individualitě, tak jediný logický závěr zní: Papež bojuje za světovou totalitu, NWO!

Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12

V mnoha případech už skutečně Vatikán odložil masku a prozradil se, že je ve skutečnosti podporovatelem tzv. Nového Světového pořádku, NWO » a také tím, kdo hodlá islamizovat Evropu » pod záminkou pseudo-křesťanské humanity.

Vidíme dnes v mainstreamových globalistických médiích kolovrátkovou propagandu » o islámu a imigraci obecně. Ve světle našich předchozích analýz můžeme říci, že jde o fatální nevědomost redaktorů ohledně toho, co je to islám a jak vznikl za přispění katolické církve » Druhou možností je záměrná lež — a v čím zájmu se nám o islámu lže, to si každý už může snadno domyslet…

Typickou ukázkou papežského jezuitského pokrytectví je i následující citát podle Vatikánského rádia, který je důkazem toho, co už jsme vám vícekráte sdělili — totiž že černý papež zahájil finální útok proti lidské svobodě »

Hezky to temnáři okecávají — sladké řečičky na první pohled vypadají neškodně. Jezuité řeknou např.: „člověk je nezřídka vnímán jako překážka a nikoli příčina rozvoje“ — na první pohled to vypadá, že jezuita uvedené tvrzení kritizuje — nicméně na druhý pohled se ukáže, že je to jen řečnická fráze — jezuitovi nic takového nevadí! Povšimněte si prosím milí čtenáři, že ve skutečnosti jezuita především chce vykřičet černo-papežský útok na svobodu, cituji: „chce zdůraznit, že stabilní a spravedlivou společnost [prý] nelze budovat na základech individualismu“.

Citovali jsme si právě arcibiskupa, papežského služebníčka se jménem Bernardito Auza. Výroky zazněly v souvislosti s tzv. Agendou udržitelného rozvoje 2030 na 49. zasedání Komise pro populaci a rozvoj. Nenápadná Agenda udržitelného rozvoje 2030 je nejnovější ďábelský nástroj na prosazení NWO » Málokdo tuší o co vlastně jde, vše je komplikovaně okecáváno a pod záplavou zdánlivě „bohulibých“ keců jde jen o jedno — o omezení svobody člověka. Nevím proč mi to tak moc připomíná komunistické projevy o ničem z dob reál-socialistického totáče…

Samozřejmě to nepřekvapuje, už dlouho vás o tom informujeme, že předpovězený poslední papež na Zemi — černý jezuita » je ve skutečnosti hlavním aktérem a strůjcem, tzv. NWO — Nového světového řádu — což bude globální totalitní společnost fašistického typu. Budování základů této totality nyní každý může na vlastní oči vidět v Bruselu i v OSN v přímém přenosu. Dělají to neo-marxisté velmi chytře — vše je ovčanům prodáváno jakože zdánlivě k jejich dobru.

Islam-freedom-of-expression-650

Příklad: No musíme přece omezit svobodu slova a a zavést cenzuru nad médii, aby nikdo nebyl zlý na ty chudáčky mohamedánské migráčky, co nás sem přijíždí obětavě obohatit mírumilovným islámem »

you are safe from terrorist

Musíme odposlouchávat vaše telefony i maily » aby ti zlí teroristé nemohli plánovat ty bombové útoky. NSA vás hbitě ochrání, okamžitě co zjistí že např. Mohamed poslal Ahmedovi SMS s následujícím textem: „tak zítra ve 20 před kinem a nezapomeň si vzít tu vestu se semtexem“ ;-)

Islámská totalita je absolutní: Islám vede ovečky k absolutní poslušnosti imámům, kteří ovečkám dávají jako náboženskou povinnosti zákaz účastnit se voleb... protože je to prý proti islámu... | UK: Muslims in east London were warned not to vote as it violates Islamic law
Islámská totalita je absolutní: Islám vede ovečky k absolutní poslušnosti imámům, kteří ovečkám mj. dávají jako náboženskou povinnosti zákaz účastnit se voleb… protože je to prý proti islámu… | UK: Muslims in east London were warned not to vote as it violates Islamic law

Hezká myšlenka viďte? Také jste rádi, že se o vás NSA, CIA, BIS, papež i imámové tak hezky starají? ;-)


Jezuitské pokrytectví a peklo na Zemi

19. 4. 2016, radiovaticana.cz: Agenda udržitelného rozvoje 2030 nás sjednotila v chvalitebném a ambiciózním cíli osvobodit celé lidstvo od problému bídy. Navzdory dobrým úmyslům se však v mnoha pokusech o řešení ztrácí ze zřetele člověk — konstatoval stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN v New Yorku arcibiskup Bernardito Auza. Na 49. zasedání Komise pro populaci a rozvoj upozornil, že mezi složitými a komplikovanými ukazateli, v nichž často mají navrch politické priority, je člověk nezřídka vnímán jako překážka a nikoli příčina rozvoje.

Tématem zasedání bylo „posílení demografické základny pro rozvojovou agendu po roce 2015“. … Vatikánský diplomat připomněl, že základem integrálního lidského rozvoje je právo člověka na život. „Moje delegace chce zdůraznit, že stabilní a spravedlivou společnost nelze budovat na základech individualismu,“ uvedl představitel Svatého stolce při OSN v New Yorku. …

Další čerstvý příklad toho jak jezuitský Vatikán vší ďábelskou sílou protlačuje islámskou imigraci do Evropy (samozřejmě pod zástěrkou „boží“ solidarity):

Světové ekonomické fórum v Davosu 2017: „Bohaté země by měly migranty vítat,“ říká mluvčí Vatikánu, kardinál Pietro Parolin

20. 1. 2017: Státní tajemník Vatikánu kardinál Pietro Parolin v rozhovoru s Wall Street Journal ve švýcarském Davosu (kam přijelo přes 3 000 světových politických, hospodářských a sociálních vůdců na Světové ekonomické fórum) řekl, že papežův postoj je takový, že Západní země by migranty měly usídlit, neboť ti touží pouze po lepším životě.

Papež podporuje násilné vnucení mohamedánů do Evropy pomocí mocenského nařízení — říká to ovšem zaobaleně aby ovečky nepoplašil

„… Svatý otec [míněno papež] říká že postoj k migrantům by měl být vítající, protože prchají z násilné situace, v níž často přichází o život, před chudobou, před mizérií a hledají lepší život. Každý na světě má právo hledat lepší život.“ … Vlády by měly obavy svých občanů „brát v úvahu“ řekl — navrhl ale, že by se mělo na tyto obavy reagovat pevnými plány na lepší integraci mezi migranty a místním obyvatelstvem (= mocenským vnucením migráčků všem zemím, viz povinné kvóty). …

Papežovo poselství, řekl, pokračuje vítáním takové formy globalizace, která „všem, a zvláště chudým a zranitelným, nabízí možnost dobrého života jakožto lidským bytostem a synům a dcerám Božím.“

Jednoduše česky: Letošní hlavní téma tohoto Fóra globalčiků se soustřeďuje na to, jak globalizaci protlačit silou proti odporu lidí a národů. Globalistům díky zednáři Trumpovi teče do bot, musí si máknout aby budování NWO zrychlili… a my musíme být ve střehu, jaké hovadiny na nás skrze OSN a Brusel následně hodí.

Znovu ty stejné kecy: Musíme je lépe integrovat a znovu pokrytecké odvolávání na Boha, za jehož zástupce se Vatikán nelegálně a podvodně vyhlašuje… Ale ani slovo o tom, že islám se prokazatelně integrovat nechce, jak zcela rozumně a bez emocí říká mj. český prezident Zeman » ani slovo o tom, co už dnes je veřejným tajemstvím — totiž že ve skutečnosti většina mladých nadržených migráčků vybavených značkovým oblečením a drahými chytrými mobily „prchá“ nikoliv před nebezpečím, nýbrž za vidinou evropského ráje, kde „létají pečení holubi sami do úst“, nezahalené ženy si říkají o znásilnění a Mutti Merkel platí vše… a už vůbec se nepřiznává že migrace do Evropy je záměrně vyvolávána.

Papežova pokrytecká tolerance: 2 dny po islámském teroristickém útoku zlíbal muslimům nohy

27. 3. 2016, Evropská unie: Navzdory tomu, že v úterý muslimové zavraždili 34 evropanů, papež jezuita hned ve čtvrtek umyl a zlíbal muslimům nohy v uprchlickém středisku. Prohlásil, že skutečnými oběťmi teroristů jsou muslimové, protože jejich komunity jsou sužovány radikály, kteří kazí pověst umírněného islámu. …

24. 3. 2016, AlJazeera: The pope just recently stirred controversy by claiming that all diligent Christians must open their arms and hearts for all Muslims, no matter how many will arrive. According to him, it must be the duty of every European to accept any number of refugees and accept them into their society while respecting their faith. ... He was also the first pope to claim that Islam is equal to Christianity, that all people inherently want "nothing but peace" and that we must set aside our differences, especially concerning "territory" claimed by Christians. He claims that terrorists are but a tiny minority and should be ignored in the large picture as "most Muslims are peaceful".

Úplnej doják. Větší lež si ani není možné představit…

Je to samozřejmě jen pokrytecké divadlo pro ovečky, které má lidi emotivně ovlivnit k podpoře vatikánské islamizační Agendy… můžeme to jezuitské pokrytectví snadno dokázat s naprostou jistotou, jelikož je dobře historicky doloženo, že Mohamed samotný byl teroristou » a sami muslimové říkají, že Mohamed je jejich ideál. Tady není co řešit…

Dojemné. Velkolepá manipulace s city… A dvojnásob dojemné, až k pláči, když už teď víme, že cézaropapežský katolicismus ve skutečnosti stvořil islám jako svůj nástroj k ovládnutí Arabů, likvidaci originálních prvotních křesťanů v severní Africe a dobytí Jeruzaléma. Jakkoliv šokující se zdá toto tvrzení, fakta jsou fakta, můžete se sami přesvědčit zde »

Z USA na počátku roku 2017 přišel závan čerstvého povětří díky prezidentu Trumpovi, který zaútočil na globalisty zákazem (nejen) islámské imigrace. Náš ne-svatý vatikánský papá (jakožto hlavní vůdce globalistického NWO) ovšem útočí na prezidenta USA právě za jeho snahu chránit USA před mohamedánským terorismem.

Vrchol pokrytectví na Zemi

Citujme si teď ještě podle catholicherald.co.uk a podívejme se na vrcholnou ukázku jezuitského pokrytectví a psychologické manipulace s posluchači, kdy jezuité, kteří právě za použití svého papeže Franty islamizují Evropu a jsou největšími antikristy na Zemi — přitom všem nekřesťanském archontickém zlu co sami páchají, drze Trumpa obviňují, že nejedná křesťansky — je to učebnicová ukázka jezuitské zásady „když můj vůdce (jezuitský generál) řekne černá je bílá“, tak okamžitě změním své myšlení a začnu zcela přirozeně lhát, jak mi vůdce káže » A přesně tohle vám nyní předvádí jezuita a neo-marxista František, když pravdu překrucuje na pravý opak. Je to vrcholná (!) učebnicová ukázka pokrytectví jezuitů — a všimněte si prosím vážení a milí, že oni ti pokrytci dokonce mají ještě tu drzost z pokrytectví obvinit svého nepřítele, tedy Trumpa. Kolik oveček jim na to asi skočí?

Papá prezidenta Trumpa podle Catholic News Service pokáral, že „chce sice hájit křesťanství na Západě,“ ale zároveň je „proti uprchlíkům a proti jiným náboženstvím.“ … „Tou zvráceností, nebo můžete říci hříchem, který Ježíš odsuzoval nejvíce, je pokrytectví, a přesně k tomu dochází, když někdo tvrdí, že je křesťan, nežije však v souladu s Kristovým učením. Nemůžete být křesťany, aniž byste žili jako křesťané,“ řekl ne-svatý papá. „Je pokrytectvím nazývat se křesťany a zároveň zahánět uprchlíky nebo někoho usilujícího o pomoc, kohosi, kdo je hladový či žíznivý, vyhodit někoho v nouzi, komu je třeba pomoci,“ řekl papež František.

  • http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/10/13/pope-francis-you-cant-defend-christianity-by-being-against-refugees-and-other-religions/

Proč jezuité lidem lžou o „mírumilovnosti“ a „neškodnosti“ islámu?

No a jezuité se právě pokouší opít křesťany rohlíkem ohledně pravé podstaty islámu, protože od samého začátku, kdy Vatikán podpořil vznik Mohamedovy říše » tohle totiž bylo v plánu — že se tato náboženství někdy v budoucnu spojí — pochopte prosím, onomu symbolickému Drakovi Janova Zjevení je dokonale jedno, jak bude ovečky ovládat, zda pomocí zfalšovaného křesťanství = katolicismu, nebo zda pomocí islámu. Cíl je zotročení duší na Zemi a k dosažení cíle Drak použije cokoliv.

halik-je-islamista

Častým argumentem ze strany služebníků Draka je, že islám má mnoho společného s křesťanstvím a že je vlastně docela OK. Tvrdí nám, že obě náboženství mají stejného „boha“, příp. mluví o tzv. Abrahámovských náboženstvích… Pohádky nám Vlci povídají nějak takto:

„Islám představuje po judaismu a křesťanství třetí velké monoteistické náboženství. Muslimové uznávají a ctí stejné proroky jako židé a křesťané: Adama, Abrahama, Mojžíše. Velmi ctí i Ježíše jako velkého proroka, největšího před Mohamedem. Odmítají pouze jeho ztotožnění s Bohem, které vnímají jako porušení monoteismu.

Korán je často kritizován, že vyzývá k násilí a boji. To je jistě pravda, ale obdobné pasáže najdeme i ve SZ. Samotný Ježíš sice na rozdíl od Mohameda odmítl boj, nicméně křesťanství od 4.stol. rozhodně mírumilovné nebylo. Stejně jako islám i ono bylo často šířeno ohněm a mečem a to přes jednoznačný Kristův ZÁKAZ.“

Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce "Císařovy nové šaty": To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž prostě sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista ;-) Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter's in the Vatican.
Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce „Císařovy nové šaty“: To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž prostě sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista ;-) Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter’s in the Vatican.

Je pozoruhodné, jak jsou papeženci najednou sebekritičtí ;-) Je ovšem třeba zdůraznit, že Kristova nauka je skutečně zcela odlišná od SZ, nehledě na to, že katoličtí papeženci ve 4. století Kristovo učení překroutili dokonale naruby a tím zničili »

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

Smutná historická skutečnost, že „zfalšované papežské křesťanství od 4.stol. rozhodně mírumilovné nebylo“ má zcela konkrétní příčiny — skrze Konstantina I. se totiž dostalo pod nadvládu Draka a Kristus začal sloužit už jen jako maska beránka. Není tedy ani překvapivé, ani náhodou, že islám se chová stejně jako papežství… Důkazů máme neskutečně mnoho »

Stejně tak jsme již několikráte přednesli indicie naznačující, že starozákonní Jehova, bůžek s malým „b“, byl ve skutečnosti Archónem, alias Demiurgem nebo chcete-li Satanem, tedy temnou stranou síly — proto tolik násilí ve SZ.

Uvědomte si milí čtenáři, že jediné světlé období pravdy je spojeno s pravým Kristovým učením, které se nám dochovalo v Tomášově evangeliu. A to je také naše jediná cesta z tohoto marasmu ven. Jediná cesta, jak se vymanit z osidel klamu a manipulace všemožných církví. Jediná Kristovská Cesta z toho všeho ven, cesta na níž poznáte sami-sebe a uzavřete mír v jednom domě »

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.

Jezuité v čele s papežem jsou největšími lháři na světě — máme jasné důkazy

Citovali jsme už různé katolické zdroje. Mnohokráte jsme vám také vysvětlovali a dokazovali na skutečných faktech jaká je světovládná a násilnická ambice mohamedánů. Přesto nám jezuité drze do očí říkají pravý opak. Dejme tedy pro změnu slovo obyčejným muslimům, kteří nám „naživo“ ve videozáznamu dokáží že katolická církev lže:

Islámská „mírová“ konference v Oslu, CZ titulky

Soudruh mohamedán ve videu říká mj.: „Tento pohled na věc má každý muslim. Každý muslim věří v tyto věci. Jenom proto, že vám o tom muslimové neříkají, [skutečnost] že to neříkají do médií, neznamená že v ty věci nevěří.“

Velmi působivé je i to, jak imám nechává své mohamedánské bratry zvedat ruce na znamení souhlasu…

Holý fakt je, že islám nerozlišuje mezi náboženstvím a politikou. Náboženský systém islámu je současně systémem politicko-právním a mocenským, je politickou ideologií.

Mohamedánské náboženství stojí ve službách moci, je výchozí složkou státu. Řídí se heslem „účel světí prostředky“. Takže v rámci šíření islámu je pro muslimy například zcela „mravné“ obelhávat a podvádět.

Agresivní a násilná povaha islámu je v koránu jasně, jednoznačně a nezpochybnitelně ukotvena. Neumožňuje interpretaci sporných a protiřečících si pasáží. Muslimští teroristé a bojovníci islámského státu nejsou o nic méně autentickými vykonavateli vůle Alláha než všichni „umírnění“ muslimové a jejich „umírněné“ režimy. Pouze v tuto chvíli preferují jiné z povolené škály metod. Tato proporce se může v budoucnu kdykoli podle potřeby změnit.


Takže, kdo je největší lhář na Zemi?

Se znalostí všech faktů už se spolu s námi můžete, milí čtenáři, již jen usmívat nad naivními katolíky, kteří se podivují nad současným antikristovským jednáním katolické hierarchie a papeže.

Někteří jiní naivkové, jako např. Don Bosco, evidentně nebyli zasvěceni do papežských podvodů. My jsme jen zvědavi, kdy bude Don Bosco exkomunikován. Podobně jako například největší a nejpoctivější teolog rané církve Origenés »

Dávám Donu Boscovi tak rok, maximálně dva do exkomunikace ;-)

Exkomunikuje papež sv. Dona Bosca za jeho odsouzení islámu a za to že Mohameda nazývá podvodníkem?

Svätý Don Bosco kázal pravdu o podvodníkovi Mohamedovi a jeho falošnom náboženstve

Don Bosco-pravda o podvodnikovi Mohamedovi

„Rozprávanie všetkých príbehov o tomto slávnom podvodníkovi by trvalo pridlho. […] Mohamedovo náboženstvo sa skladá z ohavnej zmesi judaizmu, pohanstva a kresťanstva. Mohamed šíril svoje náboženstvo nie prostredníctvom zázrakov či presvedčivých slov, ale prostredníctvom hrubej sily. [Toto] náboženstvo, ktoré presadzuje všelijaké nemorálne veci, umožnilo Mohamedovi, aby sa v krátkom čase stal vodcom veľkého počtu lupičov. S nimi prepadal krajiny na východe a podroboval si ľudí. Nie zavádzaním pravdy, nie zázrakmi a proroctvami; ale z jediného dôvodu – aby zdvihol meč nad hlavami tých, ktorých dobyl, a zakričal: uver alebo zomri.“ (svätý Ján Bosco).


Závěr? Jak se bránit manipulaci a zotročení v rámci NWO?

Vážení a milí čtenáři, na základě mnoha a mnoha faktů, které jsme vám již předložili, snad žádná uvažující duše nemůže očekávat jinou propagandu od jezuitského černého papeže…

Máme jedinou obranu. A to poznat a objevit to, co Kristus doopravdy hlásal. Proč myslíte, že Vatikán toto učení tak násilně potlačil a proč stále vyvíjí tlak na to, aby ovečky nikdy nepoznaly Kristovu úzkou cestu?

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Ano prosím: Berte to vše jako důrazné upozornění, že byste měli POZNAT SAMI-SEBE, pracovat na svém nitru, na své duši, na Kristově úzké Cestě » Není vůbec náhoda, že se obě šelmy Janova Zjevení právě tuto Kristovskou Cestu a POZNÁNÍ SAMA-SEBE před vámi pokouší skrýt a utajit! Za každou cenu!! Nedejte se! Prosím.

Pamatujte: Po ovoci poznáte je!


Zdroje a další informace:

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Proč muslimové nás „nevěřící“ nemuslimy nenávidí?

muslim-jihad-uk-sun-20151123

Pro většinu Evropanů je válka mezi muslimy a křesťany dávno zapomenutý konflikt. Ne však pro islám, který své šíření jakýmikoliv prostředky dává svým ovečkám jako náboženskou povinnost a účinně blokuje veškeré snahy o svou reformaci. Na světě má být jen jedno náboženství – islám, zní jasný příkaz z koránu i úst Mohameda. A každý poctivý islámský věřící hodlá toto přání splnit, protože mu to jeho náboženství přikazuje. Dvě třetiny muslimů si přejí návrat politické vlády islámského zákona šaríi. Právě doba, kdy byly dobývány jedna po druhé křesťanské říše, jsou dnes muslimy považovány za jakýsi zlatý věk, který je třeba následovat. Návrat zlatého věku islámu znamená dobytí Evropy. A dnes nemusí muslimové dobývat Evropu „mečem“, oni ji s podporou neo-marxistky Merkelové dobudou skrze „lůna mohamedánských žen“ (míněno mohutnou porodností) — toto tvrzení pochází od imámů, kteří jsou politickými vůdci mohamedových oveček.

Dejme slovo Mohamedovu Koránu…

  1. „Bylo mi přikázáno bojovat s těmi lidmi, dokud neřeknou, že není boha kromě Alláha.“ (Al-Bukhari vol 4:196)
  2. Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! (Korán 9:123)
  3. Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh… (Korán 9:29)
  • http://www.expres.cz/islam-versus-krestanstvi-09i-/svet.aspx?c=A151121_142258_dx-svet_bpet

„A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný“… povšimněme si mimo jiné, že Korán nutí k boji i umírněné muslimy… proto umírněný islám neexistuje, fakta mluví jasně a pokud vám někdo tvrdí opak, tak dokazatelně lže! Korán mluví tak jak mluví, komentáře netřeba…

2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!
2:216 A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.
2:217 Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: „Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem; svádět od víry je horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě – ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.
3:10 V ten den nebudou nevěřícím majetky ani děti jejich proti Bohu nic platny a stanou se palivem pro oheň pekelný.
3:131 A bojte se ohně pekelného, připraveného pro nevěřící,
3:178 Nechť si ti, kdož nevěří, nemyslí, že odklad, který jsme jim povolili, je pro ně dobrý; povolili jsme jim odklad jen proto, aby hříchy své ještě rozmnožili, a je očekává trest zahanbující.
3:195 A Pán jejich je vyslyšel: „Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte. A těm, kdož se vystěhovali a byli z domovů svých vyhnáni a na cestě mé strádali a bojovali a byli přitom zabiti, těm věru vymažu špatné činy jejich a uvedu je do zahrad, pod nimiž řeky tekou.“ To bude odměnou od Boha – a Bůh zajisté má u Sebe odměnu nejkrásnější.
4:34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.
4:66 Kdybychom jim byli přikázali, aby se sami zabíjeli anebo aby odešli z příbytků svých, nebyli by tak – leda s výjimkou několika málo z nich – učinili. Avšak kdyby byli učinili to, k čemu jsme je napomínali, bylo by to bývalo pro ně nejlepší a účinnější pro utvrzení víry jejich.
4:74 Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.
4:76 Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce Boží, a ti, kdož neuvěřili, bojují na stezce Tághúta. Bojujte proti přátelům satanovým, vždyť slabé jsou proti vám úklady satanovy!
4:89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky
4:91 A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.
8:12 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“
8:17 Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!
8:50 Kéž bys mohl vidět, až andělé odvolají ty, kdož byli nevěřící, a budou je bít po tvářích a po zádech volajíce: „Okuste nyní trestu spalujícího
8:59 Nechť se nedomnívají ti, kdož nevěří, že nás předhoní – nepodaří se jim uniknout našemu zásahu!
8:60 Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Boží i nepřátele své a jiné mimo ně, které ještě neznáte, ale které Bůh dobře zná. A cokoliv vydáte na cestě Boží, bude vám plně nahrazeno a nebude vám ukřivděno.
8:67 Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi. Vy toužíte po tom, co nabízí vám život pozemský, zatímco Bůh vám chce dát život budoucí – a Bůh mocný je i moudrý.
9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
  • https://www.koranoislamu.cz/tema/nasili-a-brutalita/