Autor: Stanislav Grof

Co je to duše? Stanislav Grof: Způsob porodu má zásadní psychologický význam. A regresní vzpomínky z prenatálního období svědčí, že duše si jsou i v těhotenství vědomy, zda jsou, či nejsou milovány. 7

Pokračujeme v rozhovoru, který jsme minule začali » V předchozí části rozhovoru Stanislav Grof hovořil mj. o tom, že na úrovni jedinců je možné vést lidi k tomu, aby prošli transformací, která jim poskytne mnohem lepší šance k přežití…

Stanislav Grof. Autor: Alex Grey
Stanislav Grof. Autor: Alex Grey

 

O: Jste při pohledu na současný stav naší planety optimista, nebo pesimista v tom, zda se lidstvu podaří včas tento bod obratu uskutečnit?

Asi bych řekl, že jsem mírně optimistický, ale můj názor nemusí být úplně objektivní. Lidé, s nimiž se setkávám na našich seminářích či workshopech, totiž tvoří specifický vzorek. Přitahuje je to, co nabízíme, protože se již sami určitým způsobem tímto směrem ve svém životě pohybují. Nepodobají se běžné populaci, která těmito myšlenkami není vůbec dotčena. Také se cítím mnohem optimističtěji v místě svého pobytu v Kalifornii, než když se vydám do Texasu.

Domnívám se však, že nemáme příliš na vybranou: Je to situace buď — anebo. Myslím, že budeme buď pokračovat v této radikální změně, anebo v dosavadním směru. A v takovém případě nemusíme přežít a nebyli bychom první civilizací, která zničila sama sebe. A ty, kterým se to stalo, přitom neměly k dispozici tak ničivé prostředky, jako máme my.

O: Jakou roli podle vás při této transformaci hrají moderní technologie? Řada lidí vkládá do technologií a zapojení umělé inteligence (AI) veliké naděje. Někteří dokonce prohlašují, že díky nim a zrychlování celého vývoje tohoto odvětví bod obratu stihneme. Slibují si mimo jiné nasycení celé populace, vytvoření rovnováhy klimatu a „udržitelný rozvoj“. Prý takové technologie již máme nebo jsou na dosah. Co o tom soudíte?

Pozn. redakce: Když vidíte výraz „udržitelný rozvoj“ mělo by se vám rozsvítit v hlavě červené výstražné světlo — tyto věci ohledně „udržitelnosti“ a šetrnosti k životnímu prostředí jsou sice sympatické, ale při bližším studiu zjistíte že tato témata již byla nenápadně „ukradena“ a překroucena naruby s cílem využít je k zotročení lidí. Globalisté tyto věci archonticky překroutili a vložili do své Agendy 2030, jejíž realizace je dnes v plném proudu, zatímco si toho skoro nikdo z lidí nepovšiml » Je to velmi zákeřné, protože na povrchu, na první pohled, to vypadá hezky a pro mnoho lidí (vč. mne osobně) jde o chvályhodné aktivity… jenže při hlubším pohledu zjistíte že pod líbivou maskou je vše jinak!

Naplnění pramení z vnitřního prožitku

Grof říká: Osobně věřím, že hlavní problém spočívá v nesouladu mezi vývojem inteligence (neokortexu) a naším emočním životem. Když se podíváte na svět, uvidíte, že se emočně nacházíme převážně kdesi v době kamenné, a zároveň máme lasery a atomovou energii. Takže v zásadě není otázkou, jaký druh technologie budeme mít k dispozici, nýbrž jak ji budeme využívat. …

Obecně jeden z hlavních problémů západní civilizace spočívá v tom, že vyhledává náhražky. Věříme, že materiální bohatství nám přinese naplnění. Avšak naplnění ve své podstatě pramení z vnitřního prožitku.

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

 

Pozn. redakce: Slyšíme-li jak Grof mluví o „nesouladu mezi vývojem inteligence a naším emočním životem“, tak my — kdo už jsme poznali sami-sebe — jasně vidíme že mluví o jím tušené dualitě ducha a těla. Grof bohužel ale netuší že řešení začíná právě tady — mezi duchem (inteligencí) a egem (emoce)! Ano vážení a milí čtenáři, tady je jediná Cesta k řešení! A každý jí musí projít sám za sebe! Jste připraveni jít po úzké cestě nebo raději půjdete s davem ovčanů do globalistického pekla NWO Agendy 2030? »

O: A co rostoucí moc nadnárodních společností a velkých firem propojených s politikou, vzdělávacím a zdravotním systémem? Máte s tím nějaké zkušenosti z USA?

March of tyranny: Banking and corporate masters control both major parties behind the scenes (Illustration: Ben Garrison)
March of tyranny: Banking and corporate masters control both major parties behind the scenes (Illustration: Ben Garrison)

 

Svět začínají ovládat nadnárodní korporace, které způsobují, že národní vlády začínají být irelevantní. Protože politici mají primární zájem na znovuzvolení, jsou tak přístupní úplatkům ze strany těchto korporací. Svá rozhodnutí nečiní v zájmu lidí ani v zájmu obecného prospěchu. A tato situace trvá již delší dobu — USA jsou ve velkých ekonomických i morálních potížích a Kongres se schází a není schopen udělat žádné užitečné rozhodnutí. Lidé ve Spojených státech jsou nyní stále zklamanější jak z Demokratické, tak z Republikánské strany. … důvodem, proč k tomu dochází, jsou velké peníze. Například v psychiatrii mají farmaceutické firmy nesmírný vliv na způsob, jak je psychiatrie praktikována. Farmaceutické a lékařské asociace jsou placeny farmaceutickými firmami, které tak do značné míry rozhodují o tom, jak vypadá psychiatrická péče. …

Způsob porodu i prenatální zážitky mají zásadní psychologický význam

woman-pregnant-1038x576

O: Přejděme nyní k tématu přirozených porodů a porodů vůbec. Jaký vliv může mít na psychiku nově narozeného dítěte to, zda se narodí v klidu v porodním domě nebo doma oproti těm, které se narodí v nemocničních porodnicích, kde obyčejně bývá více stresu nebo nadbytečných zásahů včetně častého používání medikamentů?

Způsob porodu má samozřejmě absolutně zásadní význam, protože může člověka poznamenat pro zbytek života. Impulz vyšel vlastně z výzkumu vědomí, který prokázal význam porodu pro postnatální vývoj a vedl k založení Asociace pro prenatální a perinatální psychologii. Dnes má tato asociace každoročně schůze v kalifornském Asilomaru. Existují také mezinárodní schůze Asociace pro prenatální a perinatální psychologii a zdraví (APPPAH), na nichž se setkávají jednak lidé, kteří dělají něco podobného jako my, například pracují s regresemi a podobně, a dále porodní asistentky a porodní lékaři, kteří se mohou navzájem od sebe učit. V Kalifornii i v jiných částech Spojených států existuje ze strany zákazníků velký tlak, což je velmi důležité. Není to nějaká osvícenost porodních profesionálů, nýbrž tlak ze strany žen. Ty si opravdu chtějí pro svůj porod vytvořit vlastní prostředí a je velmi běžné, že nemocnice nabízí místnosti, které si můžete pronajmout, v nichž máte určitou svobodu a vytváříte si vlastní prostředí včetně toho, že si můžete pozvat přátele. Samozřejmě tam může být manžel a může dělat cokoli, od podpory až po přestřižení pupeční šňůry. Můžete zpívat, můžete bubnovat, můžete si to tam proměnit v rituální prostředí. A zároveň máte výhody moderního porodnictví. Pokud dojde k nějakým komplikacím, za pět minut se ocitnete na operačním sále. Zhruba 5 % porodů opravdu vyžaduje nějakou zásadní intervenci. Ale když víte, že porod je psychologicky důležitý, nedává žádný smysl provádět 100 % porodů tak, jako kdyby se jednalo o krizovou situaci, jestliže si takové prostředí žádá jen 5 % z nich.

Pozn. redakce: Velký vliv na dítě má samozřejmě už prenatální vývoj a ragauian vám detailněji vysvětluje jak to funguje a dává vám i návod co dělat, abyste připravili pro dítě co nejlepší podmínky — více naleznete v textu zde »

O: Jaký máte názor na umělé oplodnění, asistovanou reprodukci?

Opět je to tak, že kdybych měl pouze své původní lékařské vzdělání, a neměl ty zkušenosti z práce s myslí [v transpersonální psychologii], jistě bych řekl: „Proč ne, není to nic problematického.“ Nyní to však vidím jinak.

Přinejmenším už jenom samotný láskyplný kontext oplodnění. Jinými slovy, je to určité spojení, energetické spojení, představa, že dítě je chtěné. …

Lidé, kteří mají zážitky z prenatálního období, často podávají zprávu o tom, že si byli vědomi skutečnosti, zda jsou, či nejsou milováni a zda byla děloha matky přijímající či odmítající. …

Pozn. redakce: Zde máte nezávislé potvrzení toho, co vám ragauian.cz říká již hodně dlouho… už od okamžiku inkarnace (tj. od spojení ducha s tělem) dochází k působení (často negativních) energií na novou bytost neboli duši »

Všechny ty současné experimenty přinášejí podivné faktory. Jedním z nich jsou vážné právní problémy týkající se práv biologického otce, skutečného otce a matky, a tak dál. A máte tu také podstatné psychologické problémy. … Dnes můžete zařídit těhotenství i u žen po menopauze. Matka může mít například dítě své dcery. A otázkou je, kdo je čí příbuzný, kdo je čí dědeček. Vznikne tak opravdu bláznivá situace. A bude k tomu docházet, protože to lze uskutečnit. A jsem si jistý, že pokud se bude někdo chtít nechat naklonovat, bude se to také dít, pokud to bude možné.

O: Máme na to právo takto vytvářet nové lidské bytosti?

Já neříkám, že by se to dělat nemělo. Jsou tu páry, které zoufale touží mít dítě, a ty to dělají. Ale měli bychom rozumět tomu, co se tam děje, provádět výzkum, abychom věděli, s čím si na psychologické i biologické úrovni hrajeme, když jsou tu všechny ty podivné kombinace, jež je dnes možné uskutečnit. …

Měli bychom rozumět tomu, co se tam děje, při tom vzniku nové bytosti

Pozn. redakce: Ano, to je velmi dobrá připomínka! Je třeba si uvědomit že skutečně zásadní je role energetického spojení mužské a ženské duše a zákona o přitažlivosti stejnorodého, který se přitom uplatňuje — více se dočtete v seriálu o reinkarnaci »

O: Vy sám jste na jednu stranu ve světě i u nás mnohými uznávaný a obdivovaný psychiatr a vědec, který posunuje hranice poznání novými směry, nositel ceny Vize 97 Nadace Havlových, ale na druhé straně jste byl rovněž „oceněn“ dvěma Bludnými balvany, tj. anticenami udělovanými českým klubem skeptiků Sisyfos. Dokonce kvůli vám vymysleli speciální kategorii. Reagoval jste na to nějak?

Napsal jsem jim několik dopisů, to je vše. Musím se ale jinak jen smát, protože jejich argumenty jsou tak slabé a plné nevědomosti a ignorance, že téměř ani nestojí za to, aby se jimi člověk zabýval. Kdybych například měl možnost profesní diskuse s Jiřím Grygarem, řekl bych mu: „Profesore Grygare, znáte některé základní principy vědy, takže byste neměl vyslovovat autoritativní výroky o disciplíně, s níž nemáte žádnou osobní zkušenost. Takže jaká je vaše zkušenost se studiem holotropních stavů? Zažil jste vy sám někdy tyto stavy? Pracoval jste s nimi, nebo ne?“ S tím by měl patrně problém. „Dále jsem vás slyšel říkat další věci, například to, že lidé mají při holotropním dýchání mozek intoxikovaný kyslíkem. Já se ale nedomnívám, že během holotropního dýchání se něco takového děje. To není o respirační fyziologii. Provedl jste někdy nějaký druh výzkumu v tomto směru, když si troufáte udělat takovýto autoritativní závěr?“ Další věc, kterou řekl, je, že jsem stvořil disciplínu — transpersonální psychologii —, která je „kočkopes“, neboť každý vědec ví, že spiritualita není slučitelná s vědou. Na to bych řekl: „No, ale jsou tu v historii nějaké osobnosti, od Pythagora přes Newtona až po zakladatele relativistické fyziky, jako byli Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Niels Bohr nebo Wolfgang Pauli. Ti všichni byli mystiky a mnoho současných fyziků mluví o kosmickém vědomí.“

Každopádně by Grygar z této diskuse nevyšel příliš dobře. Vyslovuje totiž autoritativní výroky o věcech, o kterých nemá ani ponětí. Já bych mu doporučil, aby s tím přestal, protože podle mého názoru si poškozuje svou vlastní reputaci v oblasti, kde ve skutečnosti dosáhl nějakých výsledků, a tou je astronomie.

Je velmi zajímavé, že v USA jsme měli podobný případ, na jehož počátku stál rovněž astronom. Jmenoval se Carl Sagan, také neměl o transpersonální psychologii ponětí a vyjadřoval se o ní. Napsal knihu Svět pronásledovaný démony (The Demon-Haunted World), v níž popisuje všechny ty [podle něj] klamy a omyly v historii vědy a hovoří tam o věcech, s nimiž nemá žádnou osobní zkušenost. Albert Einstein řekl něco jako: „Lidé, kteří se staví do pozice strážců čistoty vědy, riskují, že se jim bohové budou smát.“ Překvapuje mě, že jim tak snadno prochází zesměšňování lidí pracujících v oblastech, o kterých sami nemají ani ponětí. …

O: Dnes už je ve světě hodně vědců, lékařů a psychiatrů, kteří opouštějí zastaralé paradigma a nebojí se proti němu otevřeně vystoupit, zavádět nové celostní pohledy a terapeutické přístupy. Jsou nějak propojení a spolupracují napříč různými obory?

Když si vezmu transpersonální psychologii, tak nás na začátku bylo jen pět. Abraham Maslow, Anthony Sutich, James Fadiman, já a Viktor Frankl z Vídně. Měli jsme pocit, že tato nová psychologie bude dávat smysl, protože integruje pozorování z psychedelických sezení, mystických stavů, nedělá schizofreniky ze zakladatelů všech světových náboženství, z každého šamana a podobně. Ale neznali jsme způsob, jak tuto novou psychologii propojit s tím, co jsme na základě výcviku, jímž jsme prošli, pokládali za vědu.

Fritjof Capra: Každý jednotlivý aspekt newtonovsko-karteziánského paradigmatu byl už překonán a přesto tato materialistická věda stále vládne!

Pozn. redakce: S. Grof upozorňuje na hlavní problém, kterým je fakt, že tzv. západní věda je ovládána paradigmaty, jinak řečeno dogmaty. Detailně to analyzuje mj. Thomas Kuhn v knize „Struktura vědeckých revolucí“…

S. Grof: Pro mě bylo hlavním průlomem setkání s Fritjofem Caprou. Ten napsal knihu Tao fyziky, v níž ukázal, že během posledních tří set let západní věda byla [a stále je] ovládána radikálním newtonovsko-karteziánským paradigmatem v kombinaci s monistickým materialismem, a že všechny další disciplíny jako biologie, medicína a rozhodně i psychologie a psychiatrie jím byly rovněž ovládány. Snažili se všechno podřídit fyzikům, protože ti vesmír chápali jako hmotný systém a veškeré vědecké objevy musely být slučitelné se způsobem, jak tehdejší fyzika chápala vesmír.

Capra dále vysvětluje, že od doby, kdy byly objeveny laserové paprsky a radioaktivita a začala celá ta cesta do nitra hmoty, byl každý jednotlivý aspekt newtonovsko-karteziánského paradigmatu překonán. Pro mě to byl opravdu veliký průlom, první z nich.

David Bohm: Vesmír je holografický

Pak přišel Karl Pribram s holografickým modelem mozku, pak David Bohm se svým holografickým modelem vesmíru, pak Rupert Sheldrake s novou biologií, systémová teorie. A končí to u lidí, jako je filosof vědy Ervin László.

Pozn. redakce: Holografický model v podstatě říká to stejné, co Jungův princip synchronicity — jen o něco obecněji. Rovněž tak je ve shodě s duchovním principem Herma Trismegista „jak nahoře, tak dole“ »

Stanislav a Christina Grof
Stanislav a Christina Grof

Dnes je tu opravdu velká komunita lidí z různých disciplín, kteří se v zásadě shodují na základních aspektech tohoto nového paradigmatu. Byl jsem zakládajícím prezidentem Mezinárodní transpersonální společnosti a spolu s Christinou jsme pořádali její velké konference. Jedna z nich se vlastně odehrála i v Praze a na seznamu přednášejících byla opravdu hvězdná jména s úžasnou reputací včetně Davida Bohma, Ilji Prigogina, Ruperta Sheldraka a dalších, kteří v zásadě souhlasí s transpersonální psychologií. V tomto okamžiku se jedná o velikou interdisciplinární komunitu, v níž každý nějak pracuje na různých aspektech radikálně nového celku. A já věřím, že v budoucnosti může transpersonální psychologie být integrální součástí tohoto světa, protože v ní není nic, co by bylo v principu neslučitelné s novým paradigmatem. Přestože je tedy zcela neslučitelná s newtonovsko-karteziánským myšlením sedmnáctého století — které bohužel převládá dodnes…

-pokračování-


Tento článek je součástí velké série o tom co je to vlastně realita » Série začíná důkazy o holografické podstatě našeho Univerza v této části zde »

Od popisu fungování duše se propracujeme až k podstatě Univerza. Poznáme že duchovní a hmotný svět vůbec nejsou odděleny. Podíváme se mj. jak věda dokázala, že vesmír je složen pouze z energie a že naše zdánlivá „realita“ existuje až poté, co ji naše vědomí pozoruje. Podíváme se na důkazy o Einsteinově omylu a na problémy s tzv. Standardním modelem vesmíru. Nejnovější experimenty ukazují, že vládnoucí Standardní fyzikální model je pravděpodobně špatně a tzv. Velký třesk se možná vůbec neodehrál.

Jakkoliv to zní šíleně, na naší fantastické cestě za poznáním zjistíme, že holografický a kvantový model vesmíru vysvětluje fungování naší reality zdaleka nejlépe. Mnohé zcela seriózní vědecké důkazy podporují teorii, že celý náš viditelný vesmír je „jen“ holografickou projekcí ve vědomí lidstva. Jakousi velmi pokročilou iluzí, virtuální realitou, simulací vypočítanou na stvořitelově kvantovém počítači, simulací tak pokročilou, že vědomí inkarnované v lidském těle dokonale zapomnělo, kým doopravdy je. Je čas se probudit vážení a milí. Buďte moudřejší než materialisté a poznejte sami-sebe, osvoboďte se ze zajetí iluzí, poznejte cíl své Cesty a skutečný smysl života!


Zdroj a další informace:

Klíčovým pojmem Kuhnova pojetí vývoje vědy je vědecké paradigma

Za paradigma považuje Kuhn „obecně uznávané a vědecké výsledky, které v dané chvíli představují pro společenství odborníků model problémů a model jejich řešení“. Paradigma ovládá jistou vědeckou komunitu, častěji celý vědní obor a je určujícím prvkem při rozhodování, co by mělo být předmětem výzkumu a co ne, jaké metody lze s úspěchem použít, dokonce i jakého druhu musí být výzkumné výsledky. Podstata paradigmatu je většinou explicitně vyjevena v učebnicích, nebo v textech všeobecně uznávaných klasiků. Výzkum podléhající nějakému paradigmatu Kuhn nazývá „normální věda“. Poté se však objeví anomálie. Například proběhne pozorování, které není možné vysvětlit v pojmech současného paradigmatu, tehdy dochází i k značně iracionálním pokusům, jak je zažitým představám přizpůsobit. Pokud ale nelze fakta na staré paradigma aplikovat, zažíváme změnu paradigmatu. Během období, kdy k tomu dochází a kdy anomálie vyvíjejí už příliš velký tlak na staré paradigma, probíhá krize, po níž následuje vědecká revoluce. Vědecké disciplíně pak už nedominuje staré paradigma. Brzy jej ale nahradí paradigma nové. Tento přechod od jednoho paradigmatu k jinému nazývá Kuhn vědeckou revolucí. Podle Kuhna je staré, nově získaným empirickým faktům odporující paradigma nahrazeno teprve tehdy, když je vyvinuto lepší paradigma.

4 komentáře u „Co je to duše? Stanislav Grof: Způsob porodu má zásadní psychologický význam. A regresní vzpomínky z prenatálního období svědčí, že duše si jsou i v těhotenství vědomy, zda jsou, či nejsou milovány. 7“

 1. Dobrý den.
  A ano, bludný balvan dostala tuším i Dr.Foučková za regrese.Na stránkách kubu skeptiků Sysifos jsem se dočetl, že i já co by proutkař amatér jsem řazen jako parapsychologický element.
  Myslím, že vědci mají co dohánět a osobně bych přehodnotil smysl letu na Mars, když nejsou schopni smysluplně termínovat primitivní, stovky let fungující proutkaření, které paradoxně jde i těm co tomu sami nevěří(patrně se jedná o primitivní detekci energie).
  Váš web obdivuji, protože sám hledám smysl svojí existence na tomto světě bezmála 30 let.Nejvíce jsem se zasekal:-) u Bible, protože ta dokázala udělat z Kristova učení doslova panoptikum, kdy věta následující vyvrací větu předchozí.Učení Krystovo musí být srozumitelné pro pány i kmány a i nahý v trní v Jižní Americe „musí“ dostat svou šanci.Počátek cesty, který pramení v nás samotných dává smysl a dává šanci všem, v tom cestu Krista vidím a cítím.

  Děkuji a jsem s pozdravem.

  1. Bedane, každá aktivita, která člověka může vyvést z jednostranného zaujetí vnějším světem, je vítána… má jednak osobní význam pro toho, kdo ji provozuje, má význam i pro ty, kteří ji sdílejí… je ale třeba rozlišovat, jak se informace o tom, že existuje něco mimo tento hmotný svět, k nám dostávají… vaše vlastní vnitřní praxe s proutkařením má pro vás neskutečně vyšší hodnotu než jakékoliv knihy či články Dr.Foučkové, Boženky Cibulkové, Makoně či Lorbera nebo třeba i ragauiana… při exploataci zkušenosti či z prožívání jiných lidí s vyššími světy totiž kráčíte tou širokou stezkou, která nikam nevede… svojí myslí zpracováváte spousty informací, které se stávají kořistí vašeho lidského ega a to ve svém konečném důsledku vede k fenoménu „duchovní pýchy“ nebo v lepším případě k pocitům „vyhoření“… jedině správnou cestou je rozvíjení onoho vnitřního poznání v sobě, které je poznáním nikoli hlavy, ale poznáním srdce… hlava umí cokoli vymyslet a zkombinovat, ale pravdu o tom, co je správné, zná jen srdce… právě poznání prožitím srdce je tou „úzkou“ cestou podle Krista… ve vašem případě tím ale rozumím nejen další rozvíjení schopnosti proutkaření… je to o tom počátku cesty v sobě, o kterém se zmiňujete… je to o tom, o čem vás na stránkách webu informuji… je třeba se ponořit do realizace té vnitřní cesty… poznat a prožít si na /co spíše pod/ vlastní kůží, kdo vlastně jste a kdo ve vás je kdo… a zahájit a vést trvalý vnitřní dialog uvnitř sebe sama mezi jednotlivými částmi svého vnitřního „já“ a „Já“… s láskou, bezpodmínečnou láskou, samozřejmě… návod máte u mne, naplno ho pochopit a realizovat vám mohu pomoci v osobním styku… problémem Foučkové, Cibulkové, Makoně, Lorbera a jiných je fakt, že vás na jedné straně zaujmou a vybaví určitými informacemi /díky za to/, ale nejenže vás nepřiblíží ani o fous k onomu vnitřnímu dialogu v sobě samém, ale stahováním vaší pozornosti na sebe a své vlastní poznání vás zdržují od toho, abyste se vydal na tu cestu poznání skutečného v sobě samém… pravé Kristovo učení je dnes otevřeno na rozdíl od minulosti každému, kdo o ně projeví zájem… protože je čas konce věku… co to znamená, jistě víte… hledáte, věřím, že i nacházíte… držím vám pěsti… kdybyste si někdy nevěděl rady, jsem vám k dispozici… i vám ostatním v rámci této diskuse, kteří podle všeho ovšem máte k realizaci oné „úzké“ cesty k sobě podstatně dále než Bedan…

 2. Dobrý den.
  Ale ne duchovní pýcha v tom není ani za mák.Byl to jen jednoduchý a pro každého hmatatelný příklad jak může být i věda a vědecké veličiny daleko od pravdy a faktů.Ego si nijak tímto způsobem nenafukuji, ale s egem spíše vedu dialog a zpomaluji jeho impulzy.Ono třikrát měř a jednou řež neplatí jen ve fyzické práci.Mít rád sebe je dobře, ale obávám se že to nestačí, alespoň já to tak cítím.Mít rád i vše kolem sebe mi dává lepší pocit, pocit souznění.

  1. V klidu. Ono to jistě nebylo míněno na vás…

   Podle všeho jste Bedane na dobré cestě… a já jen s ragauianem zdůrazním: NASLOUCHEJTE SÁM SOBĚ — svému druhému já.

   Všichni mohou vidět, že vyplouvají na povrch zcela jasné důkazy o jeho existenci: http://www.ragauian.cz/ve-skole-vam-lzou-o-funkci-mozku-oficialni-veda-objevila-ze-mame-dva-mozky-vite-k-cemu-slouzi-verite-ze-znate-sami-sebe-pojdte-si-to-s-nami-overit-tento-clanek-nedoporucuje-11-z-10-lekaru/

   Stejně tak na uvedeném odkazu naleznete jasné vysvětlení proč sysifové, údajní „vědci“ svým blábolům věří… materialismus je otázka víry a nevědomosti. Chybné vědecké paradigma. Nechme je sladce spát navěky, je to jen jejich problém…

   PS: Pokud máte rád sám sebe, automaticky pak máte rád i své bližní, to je ten vtip!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>